[kde-il] זכר/נקבה

Omer Schä tahmar1900 at gmail.com
Sun Aug 28 15:14:21 UTC 2011


היו כבר דיונים בנושא -
http://tech.groups.yahoo.com/group/kde-il/message/1537 וגם -
http://tech.groups.yahoo.com/group/kde-il/message/1698 (לחובבי הנוסטלגיה).

השרשור הראשון די ממצה - כשאפשר להשתמש בצורה ניטרלית וכך גם במקור - משתמשים
בניטרלי ("ניתן להשתמש בכפתור זה כדי" או "יש להשתמש בכפתור זה עבור" וכו')
וכאשר אין, ובמקרה הזה של Click On Me קשה לי לדמיין מצב של ניטרלי - יש להשתמש
בניטרלי של העברית והיא צורת הזכר.
הכי חשוב - להיות עקביים לאורך כל התכנה וכל התרגומים.

עומר

2011/8/28 Yaron Shahrabani <sh.yaron at gmail.com>

> ניתן להתחמק מכתיבה מגדרית אך אין זה עומד בקו אחיד עם התרגום הנוכחי של KDE
> ולכן יש לשקול פעמיים לפני השימוש בתקינה הנ״ל:
> http://wiki.hamakor.org.il/gezer/?q=rules (כללי גזר המלאים).
> Yaron Shahrabani
>
> <Hebrew translator>
>
>
>
>
> 2011/8/28 Avi Sand <avisand at gmail.com>
>
>> שלום עדי
>>
>> שים/י לב לדוגמא לממשק של ג'ימיל. כתוב "שלח" ולא "שלח/י".
>> אם זה לא טופס, אני חושב שמקובל לכתוב תמיד "לחץ" / "סגור" וכד'
>>
>> אבי
>>
>> 2011/8/28 Adi Spivak <adispivak at hotmail.com>
>>
>>>  שאלה.
>>> באת תירגום, איך אני מתייחס לזכר/נקבה?
>>> כלומר למשל המילה
>>> click on me
>>> אני מתרגם את זה ל
>>> לחץ עלי
>>> או ל
>>> לחץ/י עלי
>>> ?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Kde-l10n-he mailing list
>>> Kde-l10n-he at kde.org
>>> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-l10n-he
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> כי ודאי אין הקב"ה רוצה לאחוז בדרך הטוב ורע כל כך זמן, ואחר כך לעזבה ולתפוס
>> בדרך הממשלה והייחוד ברגע אחד, כאדם המתחרט ומתנחם; אלא מעומק עצתו ית' הוא
>> לגלגל מסיבותיו מעומק חכמה כל כך, עד שמתוך הטוב ורע עצמו נגיע סוף סוף לדבר
>> זה, שיהיה הכל נשלם, ויהיה הוא ית"ש מגלה יחודו. (ד"ת מ"ח)
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Kde-l10n-he mailing list
>> Kde-l10n-he at kde.org
>> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-l10n-he
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Kde-l10n-he mailing list
> Kde-l10n-he at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-l10n-he
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-l10n-he/attachments/20110828/3892371f/attachment.html>


More information about the Kde-l10n-he mailing list