[Kde-i18n-sr] krdc

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Чет Мар 24 00:23:07 CET 2010


> [: Slobodan Simic :]
> Зашто ми се у КРДЦ-у у долеприложеном снимку појављују ХТМЛови? :-/

Зато што сам ја, овај, био мало претерао у улепшавању текста. Учинило ми се
да је ова порука облачић (а они примају ХТМЛ), кад оно некакав ишчашени
поднаслов дугмета… средио сад.

-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100324/07cbc715/attachment-0001.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr