[Kde-i18n-sr] krdc

Slobodan Simic slsimic на gmail.com
Сре Мар 23 14:12:25 CET 2010


Зашто ми се у КРДЦ-у у долеприложеном снимку појављују ХТМЛови? :-/
Дотична порука у krdc.po делује ОК.
-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: html.png
Type: image/png
Size: 54648 bytes
Desc: није доступно
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100323/c9f42b12/attachment-0001.png 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr