[kdecat] Més coses per a regextool

Albert Cervera Areny albertca at hotpop.com
Mon Feb 14 21:58:57 UTC 2005


A Dilluns 14 Febrer 2005 17:31, David Gil va escriure:
> Hola!
>
> Coses que podríem afegir a RegExtool:
> --Guia de softcatalà 2.13.1
> Abans de "aquest", "aquell", "algun", "un" i les seues variants no posarem
> "a", sinó "en" (per a moviment i situació):
> Voleu desar el fitxer en aquesta carpeta?
>
> Tanmateix, per a la resta de casos cal posar "a"!
>
> --Llegiu per favor el punt 2.13.2, ja que no vull fer una explicació d'una
> cosa que està molt ben explicada a la guia.
> Resum:
> Preposicions com amunt, sota, davall, darrere, etc. han de posar-se de la
> manera més curta possible. Per tant, a les frases següents el que hi ha
> entre parèntesis sobra.
> És (a) damunt (de) la taula
> És (al) damunt (de) la taula
> A la guia hi ha més exemples.
>
> La preposició "baix" no es pot utilitzar com a "davall"!
>
> --2.16
>   El pronom es, davant d'un mot començat per sa-, se-, si-, so-, su-, ce-
> o ci-, s'escriurà sempre en la forma plena (se):
>
>     Se sap que algunes característiques...
>     Les propietats d'aquest programa se sumen a les de...
>
> --2.17. La doble negació
>
>   En frases negatives, les partícules mai, cap, res, gens i ningú han de
> dur no sempre:
>
> No tragueu mai el disquet abans d'hora.
> Cap ordre no s'ha d'escriure en majúscules.
> Sense la contrasenya, ningú no està autoritzat a accedir a la informació.
>
> Açò no sé si es podria implementar. Albert, es pot fer que busque la
> paraula "no" a la frase si hi ha alguna de les partícules que s'esmenten
> dalt?

Aquí necessito ajuda. Algú sabria crear una expressió regular capaç de 
detectar que una frase conté una d'aquestes paraules però no conté la paraula 
"no" ?

>
> --2.21.2. Ús de "sorry"
> Podríem buscar expressions com ara "em sap greu" o "ho sento" que en català
> sobren.

Ara com ara el connector no permet cercar en les cadenes en anglès. Però es 
podria afegir fàcilment... queda com a pendent.

>
> --Hi ha vegades que a un fitxer hi ha dotze entrades amb els dotze mesos en
> majúscula. Proposta meua: en català haurien de posar-se en minúscula, ja
> que moltes vegades estan enmig d'una data (12 de febrer del 2005). El
> mateix dic per als dies de la setmana. Una excusa per a provar la recerca
> tenint en compte majúscules/minúscules.
>
> --3.2. Mots incorrectes i barbarismes
> Podríem buscar "varis" per a substituir-ho per "diversos".
> "darrera" --> "darrere" (igual que "enrere")
> "tarja" --> "targeta" (aquest podria donar problemes si realment volem dir
> "tarja")
> "programaris" i "maquinaris" --> "programari" i "maquinari"
>
> --3.3. Construccions incorrectes
> Podríem buscar "donat que" per a substituir-ho per "atès que".
> "tals com" --> "com ara"
> "tal i com" --> "tal com"
> "teniu que" --> "heu de"/"heu d'"
> "en quant a" --> "pel que fa a", "quant a"
>
> Bé, fins ací les meues propostes d'implementació. Ja teniu treball ;-)
>
> Salutacions
>
> David Gil
> --
> Visita jorge.cortell.net
> Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
> Plain text mail preferred
> JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
> Linux User #180798More information about the kde-i18n-ca mailing list