[kdecat] Live CD klax (kde 3.4 beta)

David Gil al016950 at yahoo.es
Mon Feb 14 23:41:36 UTC 2005


Hola!

Per a qui vulga vore la nova versió del kde (3.4 beta) i no vulga 
instal·lar-la, aneu a la pàgina http://ktown.kde.org/~binner/klax/ i 
baixeu-vos la iso de klax, un live CD amb kde 3.4. És molt útil per a 
resoldre dubtes sobre les traduccions.

Salutacions

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050215/e63488b3/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list