[kdecat] Més coses per a regextool

David Gil al016950 at yahoo.es
Mon Feb 14 16:31:28 UTC 2005


Hola!

Coses que podríem afegir a RegExtool:
--Guia de softcatalà 2.13.1
Abans de "aquest", "aquell", "algun", "un" i les seues variants no posarem 
"a", sinó "en" (per a moviment i situació):
Voleu desar el fitxer en aquesta carpeta?

Tanmateix, per a la resta de casos cal posar "a"!

--Llegiu per favor el punt 2.13.2, ja que no vull fer una explicació d'una 
cosa que està molt ben explicada a la guia.
Resum:
Preposicions com amunt, sota, davall, darrere, etc. han de posar-se de la 
manera més curta possible. Per tant, a les frases següents el que hi ha entre 
parèntesis sobra.
És (a) damunt (de) la taula
És (al) damunt (de) la taula
A la guia hi ha més exemples.

La preposició "baix" no es pot utilitzar com a "davall"!

--2.16
  El pronom es, davant d'un mot començat per sa-, se-, si-, so-, su-, ce- o 
ci-, s'escriurà sempre en la forma plena (se):

    Se sap que algunes característiques...
    Les propietats d'aquest programa se sumen a les de...

--2.17. La doble negació

  En frases negatives, les partícules mai, cap, res, gens i ningú han de dur 
no sempre:

No tragueu mai el disquet abans d'hora.
Cap ordre no s'ha d'escriure en majúscules.
Sense la contrasenya, ningú no està autoritzat a accedir a la informació.

Açò no sé si es podria implementar. Albert, es pot fer que busque la paraula 
"no" a la frase si hi ha alguna de les partícules que s'esmenten dalt? 

--2.21.2. Ús de "sorry"
Podríem buscar expressions com ara "em sap greu" o "ho sento" que en català 
sobren.

--Hi ha vegades que a un fitxer hi ha dotze entrades amb els dotze mesos en 
majúscula. Proposta meua: en català haurien de posar-se en minúscula, ja que 
moltes vegades estan enmig d'una data (12 de febrer del 2005). El mateix dic 
per als dies de la setmana. Una excusa per a provar la recerca tenint en 
compte majúscules/minúscules.

--3.2. Mots incorrectes i barbarismes
Podríem buscar "varis" per a substituir-ho per "diversos".
"darrera" --> "darrere" (igual que "enrere")
"tarja" --> "targeta" (aquest podria donar problemes si realment volem dir 
"tarja")
"programaris" i "maquinaris" --> "programari" i "maquinari"

--3.3. Construccions incorrectes
Podríem buscar "donat que" per a substituir-ho per "atès que".
"tals com" --> "com ara"
"tal i com" --> "tal com"
"teniu que" --> "heu de"/"heu d'"
"en quant a" --> "pel que fa a", "quant a"

Bé, fins ací les meues propostes d'implementació. Ja teniu treball ;-)

Salutacions

David Gil
--
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050214/e8435223/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list