[kdecat] Apostrofació de sigles

Albert Cervera Areny albertca at hotpop.com
Tue Feb 1 20:27:36 UTC 2005


D'acord si no hi ha cap oposició ho faré així.

A Dimarts 01 Febrer 2005 17:50, David Gil va escriure:
> A Dimarts 01 Febrer 2005 16:17, Albert Cervera Areny va escriure:
> > Hola,
> > fent el repàs d'expressions que necessitarien ser apostrofades però no
> > ho estan em trobo amb un dubte. En alguns casos no s'ha apostrofat
> > (entenc) perquè la paraula que prosegueix és una sigla. Tal és el cas de:
> >
> > el OSS
> > el APM
>
> Aquestes sigles sí que es poden apostrofar. Vegeu el següent fragment sobre
> apostrofació extret de la guia de Softcatalà.
> "2.7.3.1. Apostrofació
>
>   En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem,
> doncs, seguint les normes generals d'apostrofació en català, tenint en
> compte el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera
> com es llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com
> s'escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:
>   Masculines      Femenines
>   el BASIC (codi) la GPL (llicència)
>   el CD-ROM (disc) les PMF (preguntes)
>   el PC (ordinador) la RAM (memòria)
>   l'HTML (llenguatge) (l'hac-te-ema-ela)
>   l'SCSI (interfície) (l'essa-ce-essa-i)
>   l'URL (localitzador) (l'u-erra-ela) l'XDSI (xarxa) (l'ics-de-essa-i)
>
>   Consulteu l'Apèndix 1 en cas de dubte."
>
> No hi ha cap exemple del que estem tractant en concret. És una pena que
> encara estiguem treballant sobre una guia del 2002...
>
> > però també de
> >
> > el ioslave
>
> En canvi, "ioslave" considere que no s'hauria d'apostrofar perquè la "i" en
> aquest cas és semiconsonant. És el mateix cas que "iogurt", "iode", "hiat",
> "uadi", "huaxteca" (extret del Gran Diccionari de la Llengua Catalana,
> apartat de gramàtica sobre l'apòstrof), fonèticament és difícil
> apostrofar-la. Tampoc s'apostrofen mots estrangers començats en h aspirada
> com ara hall (extret d'ídem).
>
> Tenim el cas de "L'IEC", que el mateix IEC apostrofa. És contradictori, per
> tant crec que caldria ser conseqüents en tots els casos encara que algunes
> institucions no acaben de ser-ho.
>
> > el uid
>
> En principi no s'hauria d'apostrofar per les mateixes raons que he esmentat
> abans. Tampoc s'apostrofaria la paraula sencera, ja que la pronunciació de
> la "u" a principi de paraula és "iu", que és semiconsonant.
>
> > Personalment sóc partidari d'apostrofar tots els casos.
>
> Jo sóc partidari d'apostrofar quan és correcte.
>
> > Pel que fa el cas
> > de 'ioslave' em sembla lògic ja que no hi posem cometes i per tant ho
> > entenem com una paraula més. El mateix per l'uid. Això no és així si quan
> > un ho diu en veu alta substitueix "uid" per "user identifier", potser
> > llavors és més natural no apostrofar: "el user identifier". Aquest és el
> > mateix cas que les sigles.
> > Crec que pel que fa les sigles hi ha una normativa que indica que no
> > s'ha d'apostrofar però també és cert que en molts casos s'ignora. Què hi
> > dieu?
> >
> > PS: Quan treguem conclusions crec que també s'hauria d'afegir al llistat
> > de criteris utilitzats.
>
> Hi estic d'acord!
>
> Salutacions
>
> David Gil

-- 
Temperatura: 
Humitat Relativa: 
Temps: More information about the kde-i18n-ca mailing list