[kdecat] Constrained point

David Gil al016950 at yahoo.es
Tue Feb 1 14:27:09 UTC 2005


A Dimarts 01 Febrer 2005 14:24, Tevi va escriure:
> A Dimarts 01 Febrer 2005 14:05, David Gil va escriure:
> > Hola!
> >
> > Continue amb el Kig. Sabríeu dir-me si "punt constret" és una traducció
> > adient per a "constrained point"? Context: "Change Parameter of
> > Constrained Point"
> >
> > Gràcies!
> >
> > David Gil
>
> Hola
>
> Potser punt de contracció (per determinats moviments), però no trobo el
> context geomètric on apareix a Kig. Potser és limitat (en el sentit que és
> un punt que no pot sortir d'una recta, una circumferència...)
Crec que m'he decidit per "punt restringit", com diu Marc Coll.

>
> Però ja que estàs amb el Kig he vist que apareixen moltes "lines" que són
> rectes. Concretament en el menú objecte caviaria:
> línia per recta.
> línia per dos punts -> recta per dos punts
Sí, això ve per la traducció anterior. Ja ho he canviat tot, gràcies que em 
vau dir que "half-line" seria "semirecta".

Si teniu algun suggeriment més, digueu-m'ho!


> És a dir en els casos que es tracti de línies rectes crec que el nom
> adequat és "recta".
>
> Tevi


Gràcies!

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050201/d86dabf5/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list