[kdecat] Constrained point

Tevi tevibp at wanadoo.es
Tue Feb 1 13:24:45 UTC 2005


A Dimarts 01 Febrer 2005 14:05, David Gil va escriure:
> Hola!
>
> Continue amb el Kig. Sabríeu dir-me si "punt constret" és una traducció
> adient per a "constrained point"? Context: "Change Parameter of Constrained
> Point"
>
> Gràcies!
>
> David Gil

Hola

Potser punt de contracció (per determinats moviments), però no trobo el 
context geomètric on apareix a Kig. Potser és limitat (en el sentit que és un 
punt que no pot sortir d'una recta, una circumferència...)

Però ja que estàs amb el Kig he vist que apareixen moltes "lines" que són 
rectes. Concretament en el menú objecte caviaria:
línia per recta.
línia per dos punts -> recta per dos punts

És a dir en els casos que es tracti de línies rectes crec que el nom adequat 
és "recta".

TeviMore information about the kde-i18n-ca mailing list