[kdecat] Constrained point

Tevi tevibp at wanadoo.es
Tue Feb 1 13:26:49 UTC 2005


A Dimarts 01 Febrer 2005 14:19, Marc Coll va escriure:
> > Continue amb el Kig. Sabríeu dir-me si "punt constret" és una traducció
> > adient per a "constrained point"? Context: "Change Parameter of
> > Constrained Point"
>
> "Constret" a mí em suggereix un mal funcionament de l'aparell digestiu. ;)
> A mi em sona millor "punt restringit". Què us sembla?
> Marc Coll
Molt bé.
Quan he escrit el mail anterior no havia rebut aquest.
> _______________________________________________
> kde-i18n-ca mailing list
> kde-i18n-ca at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-caMore information about the kde-i18n-ca mailing list