[kdecat] Constrained point

Marc Coll marcoll at ya.com
Tue Feb 1 13:19:14 UTC 2005


> Continue amb el Kig. Sabríeu dir-me si "punt constret" és una traducció adient 
> per a "constrained point"? Context: "Change Parameter of Constrained Point"

"Constret" a mí em suggereix un mal funcionament de l'aparell digestiu. ;)
A mi em sona millor "punt restringit". Què us sembla?

Marc CollMore information about the kde-i18n-ca mailing list