[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward:[2962] trunk/rkward/po/lt.po

sjar at users.sourceforge.net sjar at users.sourceforge.net
Fri Aug 6 20:34:06 UTC 2010


Revision: 2962
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2962&view=rev
Author:  sjar
Date:   2010-08-06 20:34:06 +0000 (Fri, 06 Aug 2010)

Log Message:
-----------
* This is the first translation of RKWard (0.5.3) to Lithuanian (lt).
* The translation was provided by Mindaugas Baranauskas.
* The translation of all strings seem to be complete.
* Needs testing prior to inclusion for next release.

Added Paths:
-----------
  trunk/rkward/po/lt.po

Added: trunk/rkward/po/lt.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/lt.po	            (rev 0)
+++ trunk/rkward/po/lt.po	2010-08-06 20:34:06 UTC (rev 2962)
@@ -0,0 +1,3462 @@
+# translation of fr.po to français
+# translation of fr.po to German
+# translation of fr.po to
+# This file is distributed under the same license as the RKWard package.
+# Copyright (C) 2005 Thomas Friedrichsmeier.
+#
+# Mindaugas Baranauskas <embar at users.berlios.de>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: lt\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge."
+"net/tracker/?group_id=50231&atid=459007\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-27 10:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-06 20:28+0300\n"
+"Last-Translator: Mindaugas Baranauskas <embar at users.berlios.de>\n"
+"Language-Team: Lithuanian <embar at users.berlios.de>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
+"(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Objekto „%1“ negalima atverti redaguoti. Arba jo nėra, arba"
+"RKWard dar nepalaiko tokio tipo objektų redagavimo."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Nepavyksta keisti „%1“"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:38
+msgid "Loading Workspace ..."
+msgstr "Įkeliama darbo erdvė..."
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:73
+msgid ""
+"There has been an error opening file '%1':\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"Atveriant rinkmeną „%1“, įvyko klaida:\n"
+"%2"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:73
+msgid "Error loading workspace"
+msgstr "Įkeliant darbo erdvę, įvyko klaida"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Laukiama, kol darbą baigs likusios R komandos. Norėdami išeiti tuoj pat, "
+"spauskite „Atšaukti“ (Dėmesio: taip galite prarasti savo duomenis) "
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Laukiama, kol R baigs bardą"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:63
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgstr ""
+"Nenurodytas joks rinkmenos vardas. Duomenys NEBUVO įrašyti. "
+"Vis tiek tęsti?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
+msgstr "Nepavyko įrašyti rinkmenos „%1“. Ką norite daryti?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Save failed"
+msgstr "Nepavyko įrašyti"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Try saving with a different filename"
+msgstr "Pabandykite įrašyti kitokiu rinkmenos vardu."
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Saving failed"
+msgstr "Nepavyko įrašyti"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:77
+msgid ""
+"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
+"filename?"
+msgstr "Nepavyko įrašyti rinkmenos „%1“. Ar įrašyti kitu rinkmenos vardu?"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:301
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:386
+msgid "Done"
+msgstr "Atlikta"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:77
+msgid ""
+" For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
+"button, or close this dialog once you think it is safe to resume.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Todėl apdorojimas sustabdytas. Spauskite mygtuką „Atlikta“, "
+"arba užverkite šį dialogą, jei manote, kad jau yra saugu tęsti.\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:78
+msgid ""
+"The file(s) have been opened in text-windows. The following is a list of the "
+"file(s) in question:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Rinkmenos atvertos tekstiniuose languose. "
+"Klausimas susijęs su šiomis rinkmenomis:\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:90
+msgid "Showing file(s)"
+msgstr "Rodomos rinkmenos"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:91
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read the file(s) in question."
+msgstr ""
+"R variklyje veikiančiai komanda ketina atverti vienos ar kelių rinkmenų. "
+"RKWard negali nustatyti, ar saugu tęsti vykdyti tokias R komandas, "
+"tad turėtumėte peržiūrėti tas norimas naudoti rinkmenas."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:93
+msgid "Edit file(s)"
+msgstr "Redaguoti rinkmenas"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:94
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read/edited (and saved) the file(s) in question."
+msgstr ""
+"R variklyje veikianti komanda ketina pakeisti vieną ar kelias rinkmenas. "
+"RKWard negali nustatyti, ar saugu tęsti vykdyti tokias R komandas, "
+"tad turėtumėte peržiūrėti tas norimas skaityti/redaguoti (ir įrašyti) "
+"rinkmenas."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:119
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The following of the above files were not readable and have not been "
+"opened:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Kai kurių aukščiau išvardintų rinkmenų nepavyko nuskaityti ir "
+"atverti:\n"
+"\n"
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:97
+msgid ""
+"The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
+"retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
+"this package will not appear in the object browser, and there will be no "
+"object name completion or function argument hinting for objects in this "
+"package.\n"
+"Packages will typically be blacklisted, if they contain huge amount of data, "
+"that would take too long to load. To unlist the package, visit Settings-"
+">Configure RKWard->Workspace."
+msgstr ""
+"„%1“ paketas (kurį tikriausiai ką tik įkėlėte) yra juodajame sąraše, "
+"nurodančiame paketus, kurių struktūros informacija neturėtų būti įkelta. "
+"Praktiškai tai reiškia, kad šiame pakete esantys objektai nebus matomi "
+"objektų naršyklėje, nebus rodoma šiame pakete esančių objektų "
+"pavadinimų užbaigimo ar funkcijų argumentų užuominų.\n"
+"Paprastai paketai įtraukiami į juodąjį sąrašą tuomet, kai juose yra "
+"ypač didelis duomenų kiekis, o programa juos pernelyg ilgai įkelia. "
+"Norėdami išbraukti paketą iš juodojo sąrašo, eikite Nuostatos -> "
+"Konfigūruoti RKWard -> Darbo erdvė."
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:97
+msgid "Package blacklisted"
+msgstr "Juodojo sąrašo paketai"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid ""
+"The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
+"object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
+msgstr ""
+"Objektas „%1“ buvo pašalintas iš darbo aplinkos, arba pakeistas to objekto"
+"tipas, bet jis vis dar atvertas ir redaguojamas. Ar atkurti objektą?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid "Restore object?"
+msgstr "Atkurti objektą?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
+"for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
+"back."
+msgstr ""
+"Tikrai pašalinti objektą „%1“? Objektas vis dar atvertas ir redaguojamas, "
+"bet būtų pašalintas ir iš redaktoriaus. Jis būtų pašalintas negrįžtamai."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
+msgid "Remove object?"
+msgstr "Pašalinti objektą?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgstr "Tikrai pašalinti objektą „%1“? Jis bus pašalintas negrįžtamai."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:314
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:523 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:683
+#: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
+msgid "Name"
+msgstr "Vardas"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:572 misc/rkobjectlistview.cpp:168
+msgid "Label"
+msgstr "Etiketė"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:167 rbackend/rcommandstack.cpp:399
+msgid "Type"
+msgstr "Tipas"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:169
+msgid "Class"
+msgstr "Klasė"
+
+#: core/robject.cpp:116
+msgid "Full location:"
+msgstr "Pilnas kelias: "
+
+#: core/robject.cpp:118
+msgid "Label:"
+msgstr "Žymė:"
+
+#: core/robject.cpp:119
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipas:"
+
+#: core/robject.cpp:122
+msgid "Function"
+msgstr "Funkcija"
+
+#: core/robject.cpp:123
+msgid "Usage: "
+msgstr "Naudojimas: "
+
+#: core/robject.cpp:125
+msgid "Data frame"
+msgstr "Duomenų sritis"
+
+#: core/robject.cpp:127
+msgid "Array"
+msgstr "Masyvas"
+
+#: core/robject.cpp:129 misc/rkspecialactions.cpp:88
+msgid "Matrix"
+msgstr "Matrica"
+
+#: core/robject.cpp:131
+msgid "List"
+msgstr "Sąrašas"
+
+#: core/robject.cpp:133
+msgid "Variable"
+msgstr "Kintamasis"
+
+#: core/robject.cpp:134
+msgid "Data Type:"
+msgstr "Duomenų tipas:"
+
+#: core/robject.cpp:136
+msgid "Environment"
+msgstr "Aplinka"
+
+#: core/robject.cpp:141
+msgid "Length: "
+msgstr "Ilgis:"
+
+#: core/robject.cpp:143
+msgid "Dimensions: "
+msgstr "Dimensions : "
+
+#: core/robject.cpp:151
+msgid "Class(es):"
+msgstr "Klasė(s) : "
+
+#: core/robjectlist.cpp:80
+msgid ""
+"Did not unload package %1. It is required in RKWard. If you really want to "
+"do this, do so on the R Console."
+msgstr ""
+"Neiškelkite „%1“ paketo. Jo vis dar reikia RKWard programai. Jei tikrai"
+"norite iškelti, padarykite tai R konsolėje."
+
+#: core/robjectlist.cpp:83
+msgid "Package %1 appears not to have been loaded"
+msgstr "Regis nebuvo įkeltas paketas %1"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:41
+msgid "Alignment"
+msgstr "Lygiuotė"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:45
+msgid "Default"
+msgstr "Numatytoji"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:47
+msgid "Left"
+msgstr "Kairioji"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
+msgid "Right"
+msgstr "Dešinioji"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:54
+msgid "Decimal Places"
+msgstr "Dešimtainė skiltis"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:56
+msgid "Default setting"
+msgstr "Numatytoji nuostata"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:58
+msgid "As required"
+msgstr "Pagal poreikį"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:60
+msgid "Fixed precision:"
+msgstr "Fiksuotas tikslumas:"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:78
+msgid "Formatting options for '%1'"
+msgstr "„%1“ formatavimo parinktys"
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:223
+msgid ""
+"Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
+"index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
+"set them to empty."
+msgstr ""
+"Lygius galima priskirti tik nuosekliai didėjantiems natūraliesiems "
+"skaičiams nuo 1 (taigi kairiojo stulpelio negalima keisti). "
+"Norėdami pašalinti paskutinį lygį, tiesiog palikite jį tuščią."
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:229
+msgid "Levels / Value labels for '%1'"
+msgstr "„%1“ lygių / reikšmių etiketės"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 windows/robjectbrowser.cpp:190
+#: windows/robjectbrowser.cpp:236
+msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
+msgstr "Nurodytas vardas arba netinkamas, arba jau yra. Pervadinta į %1"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 windows/robjectbrowser.cpp:190
+#: windows/robjectbrowser.cpp:236
+msgid "Invalid Name"
+msgstr "Netinkamas vardas"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
+msgid "Paste inside table"
+msgstr "Įdėti į lentelę"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:63
+msgid "Paste inside selection"
+msgstr "Įdėti į pažymėtą sritį"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
+msgstr "Iškirpti pažymėtą sritį ir ją laikyti iškarpinėje"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
+msgid "Copies the selected section to the clipboard"
+msgstr "Nukopijuoti pažymėtą sritį į iškarpinę"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
+msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
+msgstr "Iškarpinės turinį padėti veikiamoje vietoje"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
+"boundaries"
+msgstr "Iškarpinės turinį padėti veikiamoje vietoje, bet ne už lentelės ribų"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:71
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
+"boundaries of the current selection"
+msgstr ""
+"Iškarpinės turinį padėti veikiamoje vietoje, bet ne už pažymėtos srities ribų"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:77
+msgid "Cutting selection..."
+msgstr "Iškerpama pažymėta sritis..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:86
+msgid "Copying selection to clipboard..."
+msgstr "Kopijuojama pažymėta sritis į iškarpinę..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:113
+msgid "Inserting clipboard contents..."
+msgstr "Įdedamas iškarpinės turinys..."
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:214 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:457
+msgid "Type on these fields to add new columns"
+msgstr ""
+"Norėdami pridėti naujus stulpelius, tiesiog rašykite šiuose laukeliuose"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:215
+msgid "Type on these fields to add new rows"
+msgstr "Norėdami pridėti naujas eilutes, tiesiog rašykite šiuose laukeliuose"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:294
+msgid "#New Variable#"
+msgstr "# Naujas kintamasis #"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:574
+msgid "Format"
+msgstr "Formatas"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:575
+msgid "Levels"
+msgstr "Lygiai"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:98
+msgid "Enable editing"
+msgstr "Įgalinti redagavimą"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:146
+msgid " [read-only]"
+msgstr " [tik skaitomas]"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:186
+msgid "Insert new variable left"
+msgstr "Naują kintamąjį įterpti kairėje"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:189
+msgid "Insert new variable right"
+msgstr "Naują kintamąjį įterpti dešinėje"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:192
+msgid "Delete this variable"
+msgstr "Pašalinti šį kintamąjį"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:207
+msgid "Insert new case above (at %1)"
+msgstr "Įterpti naują atvejį aukščiau (ties %1 eilute)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:210
+msgid "Insert new case below (at %1)"
+msgstr "Įterpti naują atvejį žemiau (ties %1 eilute)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:221
+msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
+msgstr "Pašalinti pažymėtas eilutes (%1-%2)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:227
+msgid "Delete this row (%1)"
+msgstr "Pašalinti šią eilutę (%1)"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:35
+msgid "File format: "
+msgstr "Rinkmenos formatas: "
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:46
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr "Neaptikta jokių su „%1“ susijusių papildinių"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:51
+msgid "All Files"
+msgstr "Visos rinkmenos"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:363
+msgid "Configure Packages"
+msgstr "Konfigūruoti paketus"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63
+msgid "Local packages"
+msgstr "Vietiniai paketai"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68 robjectviewer.cpp:166
+#: windows/robjectbrowser.cpp:116
+msgid "Update"
+msgstr "Atnaujinti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:72
+msgid "Install"
+msgstr "Įdiegti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:75
+msgid "Configure Repositories"
+msgstr "Konfigūruoti saugyklas"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:226
+msgid "Please stand by while installing selected packages"
+msgstr "Kantriai palaukite, kol bus įdiegti paketai"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:226
+msgid "Installing packages"
+msgstr "Diegiami paketai"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+msgid "Installation process died with exit code %1"
+msgstr "Diegimas nutrūko grąžindamas kodą %1"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:296
+msgid "Installed packages"
+msgstr "Įdiegti paketai"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:93
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:301
+msgid "Title"
+msgstr "Pavadinimas"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:683
+msgid "Version"
+msgstr "Versija"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:523
+msgid "Location"
+msgstr "Vieta"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:303
+msgid "Load"
+msgstr "Įkelti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:305
+msgid "Unload"
+msgstr "Iškelti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:312
+msgid "Loaded packages"
+msgstr "Įkelti paketai"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459
+msgid ""
+"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
+"transcript below for details"
+msgstr ""
+"Paketo įkėlimo ar iškėlimo klaida. Daugiau informacijos pateikta žemiau."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459
+msgid "Error while handling packages"
+msgstr "Paketų apdorojimo klaida"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:514
+msgid ""
+"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
+"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
+"connection."
+msgstr ""
+"Norėdami sužinoti, kuriuos paketus galima atnaujinti, spauskite „Gauti "
+"sąrašą“. "
+"Ši funkcija veiks tik tada, jei esate prisijungę prie interneto."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:523
+msgid "Local Version"
+msgstr "Vietinė versija"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:523
+msgid "Online Version"
+msgstr "Internetinė versija"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:530 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:690
+msgid "Fetch list"
+msgstr "Gauti sąrašą"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:532
+msgid "Update Selected"
+msgstr "Atnaujinti pasirinktus"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:534
+msgid "Update All"
+msgstr "Atnaujinti viską"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:597
+msgid "[No updates available]"
+msgstr "[Nėra prieinamų atnaujinimų]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:648
+msgid ""
+"Please stand by while determining, which packages have an update available "
+"online."
+msgstr "Nustatoma, kuriuos paketus įmanoma atnaujinti internetu. Palaukite..."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:648 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+msgid "Fetching list"
+msgstr "Gaunamas sąrašas"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:675
+msgid ""
+"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
+"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
+"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
+"requires a working internet connection."
+msgstr ""
+"Daugybė paketų pateikta CRAN (Comprehensive R Archive Network) ir "
+"kitose saugyklose (norėdami pridėti kitus šaltinius, spauskite „Konfigūruoti "
+"saugyklas“). Norėdami sužinoti, kurie paketai pasiekiami, spauskite „Gauti "
+"sąrašą“. Ši funkcija veiks tik tada, jei esate prisijungę prie interneto."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+msgid "Install Selected"
+msgstr "Įdiegti pasirinktus"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:747
+msgid "[No packages available]"
+msgstr "[Nėra pasiekimų paketų]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
+msgstr "Parsiunčiamas pasiekiamų paketų sąrašas. Palaukite..."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:798
+msgid ""
+"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
+"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
+"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
+msgstr ""
+"Saugyklose nepavyksta rasti paketo, kuris reikalingas varikliui („%1“). "
+"Galbūt blogai įrašytas to paketo vardas. O gal reikia pridėti papildomų "
+"saugyklų nuspaudus mygtuką „Konfigūruoti saugyklas“."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:798
+msgid "Package not available"
+msgstr "Paketas nepasiekiamas"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:827
+msgid "Install packages to:"
+msgstr "Paketus įdiegti į:"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:832
+msgid "Include dependencies"
+msgstr "Įtraukti priklausomybes"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:864
+msgid "Selected library location not writable"
+msgstr "neįmanoma rašyti į pasirinktą bibliotekų vietą"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:865
+msgid ""
+"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
+"current user permissions. You can chose a different library location to "
+"install to (if none are wirtable, you will probably want to use the "
+"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
+"package to).\n"
+msgstr ""
+"Katalogas (%1), į kurį bandote įdiegti, nėra skirtas įrašymui arba Jūs "
+"neturite tam leidimo. Diegimui galite pasirinkti kitą bibliotekos vietą "
+"(jei nei į vieną negalite rašyti, bandykite nuspausti mygtuką „Konfigūruoti "
+"saugyklas“ ir atsivėrusiame nurodyti katalogą, į kurį galite rašyti).\n"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:869
+msgid ""
+"If have access to an administrator account on this machine, you can use that "
+"to install the package(s), or you could change the permissions of '%1'. "
+"Sorry, automatic switching to Administrator is not yet supported in RKWard "
+"on Windows"
+msgstr ""
+"Jei turite galimybę prisijungti kaip sistemos administratorius, tuomet "
+"galėsite įdiegti paketą(-us), pakeisti „%1“ leidimus. Atleiskite Windows "
+"terpėje RKWard dar neleis automatiškai prisijungti administratoriaus "
+"teisėmis."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:871
+msgid "Attempt installation, anyway"
+msgstr "Vis tiek bandyti įdiegti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:874
+msgid ""
+"If you are the adminitstrator of this machine, you can try to install the "
+"packages as root (you'll be prompted for the root password)."
+msgstr ""
+"Būdami administratoriumi, gali įdiegti paketus root teisėmis "
+"(bus paprašyta įveesti slaptažodį)."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:875
+msgid "Become root"
+msgstr "Dirbti administratoriaus teisėmis"
+
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:55
+msgid "Context:"
+msgstr "Kontekstas:"
+
+#: dialogs/rkselectlistdialog.cpp:38
+msgid "<b>Select one or more:</b>"
+msgstr "<b>Pasirinkite bent vieną:</b>"
+
+#: dialogs/rkselectlistdialog.cpp:39
+msgid "<b>Select one:</b>"
+msgstr "<b>Pasirinkite vieną:</b>"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+msgid "What would you like to do?"
+msgstr "Ką norėtumėte daryti?"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:58 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
+msgid "Start with an empty workspace"
+msgstr "Pradėti dirbti tuščioje darbo erdvėje"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:60 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
+msgid "Start with an empty table"
+msgstr "Pradėti dirbti su tuščia lentele"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+msgid "Load an existing workspace:"
+msgstr "Įkelti jau esamą darbo erdvę:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+msgid "<<Open another file>>"
+msgstr "<<Atverti kitą rinkmeną>>"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:77
+msgid "Always do this on startup"
+msgstr "Visuomet taip pradėti darbą"
+
+#: main.cpp:92
+msgid ""
+"After starting (and after loading the specified workspace, if applicable), "
+"evaluate the given R code."
+msgstr "Paleidus (ir įkėlus nurodytą darbo erdvę) įvertinti pateiktą R kodą."
+
+#: main.cpp:93
+msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
+msgstr "Derinimo pranešimų detalumo lygis (0-5)"
+
+#: main.cpp:94
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
+msgstr "Derintinų komponentų kaukė (žr. debug.h)"
+
+#: main.cpp:95
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+"Derintuvė (derintuvės argumentus ir komandas rašykite tarp viengubų kabučių "
+"(''))"
+
+#: main.cpp:96
+msgid "Disable R C stack checking"
+msgstr "Uždrausti R C dėklo tikrinimą"
+
+#: main.cpp:97
+msgid "R workspace file to open"
+msgstr "R darbo erdvė, kurią norėtumėte atverti"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "RKWard"
+msgstr "RKWard"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "Frontend to the R statistics language"
+msgstr "R statistikos kalbos grafinė naudotojo sąsaja"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010"
+msgstr "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010"
+
+#: main.cpp:100 main.cpp:101 main.cpp:102 main.cpp:103 main.cpp:105
+#: main.cpp:106 main.cpp:107 main.cpp:108 main.cpp:109 main.cpp:110
+#: main.cpp:111 main.cpp:112 main.cpp:113 main.cpp:114 main.cpp:115
+#: main.cpp:116 main.cpp:117
+msgid "%1"
+msgstr "%1"
+
+#: main.cpp:100
+msgid "Project leader / main developer"
+msgstr "Projekto vadovas / pagrindinis kūrėjas"
+
+#: main.cpp:101
+msgid "C++ coder since 0.2.9"
+msgstr "C++ programuotojas nuo 0.2.9 versijos"
+
+#: main.cpp:102
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Daug papildinių ir pasiūlymų, rinkodara ir vertimai"
+
+#: main.cpp:103 main.cpp:117
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Daug papildinių ir pasiūlymų"
+
+#: main.cpp:104
+msgid "Contributors in alphabetical order"
+msgstr "Pagalbininkai pagal abėcėlę"
+
+#: main.cpp:105
+msgid "Several helpful comments and discussions"
+msgstr "Keletas naudingų patarimų ir aptarimų"
+
+#: main.cpp:106
+msgid "Plugins and patches"
+msgstr "Papildiniai ir pataisos"
+
+#: main.cpp:107
+msgid "New website"
+msgstr "Nauja svetainė"
+
+#: main.cpp:108
+msgid "HP filter plugin, spanish translation"
+msgstr "HP filtro papildinys, vertimas į ispanų kalbą"
+
+#: main.cpp:109
+msgid "A cool icon"
+msgstr "Naujas simpatiškas ženkliukas"
+
+#: main.cpp:110
+msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
+msgstr "RKWard logotipas, daugybė pasiūlymų, pagalba parenkant formuluotes"
+
+#: main.cpp:111
+msgid "Several valuable comments, hints and patches"
+msgstr "Keletas vertingų patarimų, užuominų ir pataisų"
+
+#: main.cpp:112
+msgid "Translation, Suggestions, plugins"
+msgstr "Vertimas, pasiūlymai, papildiniai"
+
+#: main.cpp:113
+msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
+msgstr "Daugybė patarimų, naudingų pasiūlymų ir pranešimai apie riktus"
+
+#: main.cpp:114
+msgid "German Translation, bug reports"
+msgstr "Vertimas į vokiečių kalbą, pranešimai apie riktus"
+
+#: main.cpp:115
+msgid "Some patches"
+msgstr "Kelios pataisos"
+
+#: main.cpp:116
+msgid "patches and helpful comments"
+msgstr "pataisos ir naudingi patarimai"
+
+#: main.cpp:118
+msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr "Ir dar daug kitų žmonių paminėta rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:118
+msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
+msgstr ""
+"Atleiskite, jei pamiršome jus įtraukti į sąrašą. jei norite būti įtraukti, "
+"kreipkitės į mus."
+
+#: misc/multistringselector.cpp:48
+msgid "Filename"
+msgstr "Rinkmenos vardas"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:54
+msgid "Add"
+msgstr "Pridėti"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:58
+msgid "Remove"
+msgstr "Pašalinti"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:64
+msgid "Up"
+msgstr "Aukštyn"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:68
+msgid "Down"
+msgstr "Žemyn"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:42
+msgid "Configure Defaults"
+msgstr "Konfigūruoti numatytus"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:162
+msgid "All Environments"
+msgstr "Visos aplinkos"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:163
+msgid "Objects with children"
+msgstr "Objektai su jų elementais"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:164
+msgid "Variables"
+msgstr "Kintamieji"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:165 windows/robjectbrowser.cpp:296
+msgid "Functions"
+msgstr "Funkcijos"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:166
+msgid "Hidden Objects"
+msgstr "Slepiami objektai"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:266
+msgid "Show Objects"
+msgstr "Rodyti objektus"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:274
+msgid "Show Fields"
+msgstr "Rodyti laukelius"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr ""
+"<b>Įvyko klaidų arba gavote įspėjimų! Žiūrėkite žemiau pateiktą informaciją<"
+"/b>"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:109
+msgid "Output"
+msgstr "Rezultatai"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+msgid "Output:"
+msgstr "Rezultatai:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
+msgid "Errors / Warnings"
+msgstr "Klaidos / įspėjimai"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
+msgid "Errors / Warnings:"
+msgstr "Klaidos / įspėjimai:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:246 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
+#: rkconsole.cpp:884 robjectviewer.cpp:170
+msgid "Cancel"
+msgstr "Atšaukti"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:41
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Įrašytino objekto vardas"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:85
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Perrašyti? (objektas tokiu vardu jau yra)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:89
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Perrašyti?"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:27 misc/rkspecialactions.cpp:66
+msgid "Paste special..."
+msgstr "Įdėti kaip..."
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:79
+msgid "Paste mode"
+msgstr "Įdėjimo veiksena"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:82
+msgid "Single string"
+msgstr "Viena eilutė"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:85
+msgid "Vector"
+msgstr "Vektorius"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:97
+msgid "Field separator"
+msgstr "Laukelių skirtukas"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:100
+msgid "Tab"
+msgstr "Tab"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:104
+msgid "Comma"
+msgstr "Kablelis"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:108
+msgid "Single space"
+msgstr "Viengubasis intervalas"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:111
+msgid "Any whitespace"
+msgstr "Bet koks matomas tarpas"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:115
+msgid "Other:"
+msgstr "Kita:"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:126
+msgid "Quoting"
+msgstr "Kabučių uždėjimas"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:129
+msgid "Do not quote values"
+msgstr "Nedėti kabučių abipus reikšmių"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:132
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatiškai"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:136
+msgid "Quote all values"
+msgstr "Ant visų kintamųjų dėti kabutes"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:142
+msgid "Transformations"
+msgstr "Transformacijos"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:144
+msgid "Reverse horizontally"
+msgstr "Apversti gulsčiai (viršų su apačia)"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:146
+msgid "Reverse vertically"
+msgstr "Apversti stačiai (kairę su dešine)"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:148
+msgid "Flip rows/columns"
+msgstr "Sukeisti eilutes ir stulpelius"
+
+#: misc/rkspecialactions.cpp:150
+msgid "Insert NAs where needed"
+msgstr "Jei reikia, įterpti „NA“"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:44
+msgid "Run current line"
+msgstr "Vykdyti veikiamą eilutę"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:54
+msgid "Run selection"
+msgstr "Vykdyti pažymėtą sritį"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:64
+msgid "Run all"
+msgstr "Vykdyti viską"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:74
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Funkcijos paaiškinimas"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:63
+msgid "Could not open file for reading"
+msgstr "Nepavyksta perskaityti ir atverti rinkmenos."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:65
+msgid ""
+"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
+"Expect further errors to be reported below"
+msgstr ""
+"XML rinkmenos nagrinėjimo klaida. Gautas klaidos pranešimas: „%1“ ties „%2“ "
+"linija, „%3“ stulpelyje. Žemiau turėtų būti pateiktos kitos klaidos"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:176
+msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
+msgstr "Bandyti gauti netinkamo elemento dalis"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:187
+msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
+msgstr "Tikėtasi vienintelio elemento „%1“, bet gauti %2"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:242
+msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
+msgstr "Nepateiktas atributas „%1“. Laikomasi „%2“"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:260
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
+msgstr "Neleistina atributo reikšmė. Leidžiama tik viena iš šių reikšmių: %1."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:274
+msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
+msgstr "Neleistina atributo reikšmė. Leidžiamas tik sveikasis skaičius."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:290
+msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
+msgstr "Neleistina atributo reikšmė. Leidžiamas tik realusis skaičius."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:308
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr "Neleistina atributo reikšmė. Leidžiama tik reikšmė „%1“ arba „%2“."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:319
+msgid "XML-parsing '%1' "
+msgstr "XML analizė „%1“ "
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:107 plugin/rkcomponentmap.cpp:366
+msgid "(no label)"
+msgstr "(be etiketės)"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:246
+msgid ""
+"You tried to invoke a plugin called '%1', but that plugin is currently "
+"unknown. Probably you need to load the corresponding PluginMap (Settings-"
+">Configure RKWard->Plugins), or perhaps the plugin was renamed."
+msgstr ""
+"Bandėte iškviesti „%1“ papildinį, bet toks papildinys šiuo metu nėra žinomas."
+" "
+"Tikriausiai reikia įkelti atitinkamą papildinių plano .PluginMap rinkmeną "
+"(Nuostatos -> Konfigūruoti RKWard-> Papildiniai). O galbūt tas papildinys "
+"buvo pervadintas."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "No such plugin"
+msgstr "Tokio papildinio nėra"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:257
+msgid ""
+"Bad serialization format while trying to invoke plugin '%1'. Please contact "
+"the RKWard team (Help->About RKWard->Authors)."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:259
+msgid "Bad serialization format"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:263
+msgid ""
+"Not all specified settings could be applied. Most likely this is because "
+"some R objects are no longer present in your current workspace."
+msgstr ""
+"Ne visos nuostatos gali būti pritaikomos. Tikriausiai "
+"kai kurių R objektų jau nebėra darbo erdvėje."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:265
+msgid "Not all settings applied"
+msgstr "Pritaikytos ne visos nuostatos"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:304
+msgid ""
+"\n"
+"The plugin could not be auto-submitted with these settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Šios nuostatos neleidžia automatiškai pateikti papildinių."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:306
+msgid "Could not submit"
+msgstr "Nepavyksta pateikti"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
+msgid "Select one:"
+msgstr "Pasirinkite vieną:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Specify model"
+msgstr "Nurodykite modelį"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:70
+msgid "Full Model"
+msgstr "Visas modelis"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:72
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Tik pagrindiniai efektai"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:74
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Savitas modelis:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:100
+msgid "Main effects"
+msgstr "Pagrindiniai efektai"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:105
+msgid "Level"
+msgstr "Lygis"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:105
+msgid "Term"
+msgstr "Termas"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:50
+msgid "Enter text"
+msgstr "Įveskite tekstą"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Įveskite rinkmenos vardą"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Pasirinkite"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:247
+msgid "my.data"
+msgstr "manasis.data"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42
+msgid "Save to:"
+msgstr "Įrašyti į:"
+
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:45
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Įveskite reikšmę:"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:49
+msgid "Preview"
+msgstr "Peržiūrėti"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:170
+msgid "Preview disabled"
+msgstr "Peržiūra uždrausta"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+msgid "Preview up to date"
+msgstr "Peržiūra atnaujinta"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
+msgid "Preview updating"
+msgstr "Peržiūra atnaujinama"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:179
+msgid "Preview not (yet) possible"
+msgstr "Peržiūra (dar) negalima"
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:78
+msgid ""
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
+"('%1'). Please refer to stdout for details."
+msgstr ""
+"Nagrinėjant papildinio („%1“) aprašą, įvyko klaida. "
+"Žiūrėkite standartinį išvedimą (stdout)."
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:78
+msgid "Could not create plugin"
+msgstr "Nepavyksta sukurti papildinio"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:97 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:405
+msgid "Submit"
+msgstr "Vykdyti"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:102 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:394
+msgid "Close"
+msgstr "Užverti"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
+msgid "Auto close"
+msgstr "Automatiškai užverti"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+msgid "Help"
+msgstr "Pagalba"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+msgid "Use Wizard"
+msgstr "Naudoti vediklį"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:123
+msgid "Code"
+msgstr "Kodas"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:170
+msgid "Run again"
+msgstr "Vykdyti dar kartą"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:257
+msgid "Processing. Please wait"
+msgstr "Apdorojama. Palaukite..."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:330
+msgid ""
+"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
+"Click 'Submit' to run the command(s)."
+msgstr ""
+"Žemiau pateiktos komandos, kurios atitinka nurodytas nuostatas. "
+"Norėdami įvykdyti komandas, spauskite „Vykdyti“."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:382 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:400
+msgid "Next >"
+msgstr "Toliau >"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:392 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:410
+msgid "< Back"
+msgstr "< Atgal"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:413
+msgid "Use Dialog"
+msgstr "Naudoti dialogą"
+
+#: plugin/rkvarslot.cpp:44
+msgid "Variable:"
+msgstr "Kintamasis:"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:350
+msgid "Running"
+msgstr "Veikia"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:353
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Atšaukta"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:364
+msgid "Command Stack"
+msgstr "Komandų dėklas"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:366
+msgid "Command Chain"
+msgstr "Komandų grandinė"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:368
+msgid "Closed"
+msgstr "Užverta"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:369
+msgid "Waiting"
+msgstr "Laukiama"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:398
+msgid "Command"
+msgstr "Komanda"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:400
+msgid "Status"
+msgstr "Būsena"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:401
+msgid "Description"
+msgstr "Aprašas"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:135
+msgid ""
+"The R engine has encountered a fatal error:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"R variklis patyrė lemtingą klaidą:\n"
+"%1"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:242
+msgid "The R engine has shut down with status: %1"
+msgstr "R variklis sustojo būsenoje %1"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:89
+msgid "R Startup"
+msgstr "R paleidimas"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:218
+msgid ""
+"<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:</p>\n"
+msgstr "<p>Nepavyko paleisti R variklio. Klaidos:</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:220
+msgid ""
+"</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
+"the correct version. This may lead to all sorts of errors, from single "
+"missing features to complete failure to function. The most likely cause is "
+"that the last installation did not place all files in the correct place. "
+"However, in some cases, left-overs from a previous installation that was not "
+"cleanly removed may be the cause.</p>\t\t\t<p><b>You should quit RKWard, "
+"now, and fix your installation</b>. For help with that, see <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
+msgstr ""
+"</p>\t- „rkward“ R bibliotekos negalima įkelti arba jos versija yra "
+"netinkama. Dėl to gali kilti daugybė nesklandumų: gali trūkti "
+"paskirų savybių, bet gali neveikti ir visa funkcija. Greičiausiai "
+"paskutinio diegimo metu ne visos rinkmenos buvo ten, kur "
+"turėjo būti. O galbūt prieš diegiant nebuvo išvalytos ankstesnio "
+"diegimo rinkmenos.</p>\t\t\t<p><b>Todėl dabar turėtumėte užverti "
+"RKWard ir ištaisyti klaidas</b>. Pasinaudokite kompiliavimo patarimais, "
+"pateiktais <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">"
+"http://p.sf.net/rkward/compiling</a> tinklalapyje.</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:224
+msgid ""
+"<p>\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
+"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>\t-Kilo nesklandumų atveriant rinkmenas, kurių reikia bendravimui su R. "
+"Tikriausiai nurodyta netinkama šių rinkmenų vietos nuostata. "
+"Patikrinkite, ar tinkamai sukonfigūravote žurnalų vietą "
+"(Nuostatos -> Konfigūruoti RKWard -> Bendra ar Komandų žurnalas) "
+"ir iš naujo paleiskite RKWard.</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:227
+msgid ""
+"<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
+"Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>\t-Įvyko netikėta klaida, kurios RKWard dar negali apdoroti. "
+"Tikėtina, kad nebeveiks tinkamai. Patikrinkite konfigūraciją.</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:235
+msgid "Error starting R"
+msgstr "R paleidimo klaida"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:361
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"Tolesniam R variklio darbui reikia „%1“ paketo. Šis paketas dar neįdiegtas. "
+"Netrukus bus atverta paketų tvarkytuvė, kurioje galėsite rasti ir įdiegti "
+"reikiamą paketą."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:361
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Reikia paketo „%1“"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:390
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+"R variklio komanda bando pakeisti simbolių koduotę. Nors "
+"RKWard leidžia tai daryti, ir mėgins pritaikyti naują lokalę, tačiau šis "
+"veiksmas gali sukelti subtilių klaidų, jei tuo metu duomenų langai "
+"yra atverti. Tiesa, ši funkcija dar nėra gerai išbandyta, tad prieš "
+"tęsiant, patariame įrašyti darbo erdvę. \n"
+"Jei yra atvertų redagavimo langų, ar net jei tuo nesate tikri, patariama "
+"pirmiausia juos užverti (tikriausiai vėlesnėse RKWard versijose tai "
+"bus savaime nustatoma). Tokiu atveju spauskite „Atšaukti“, užverkite "
+"duomenų langus, įrašykite ir bandykite dar kartą."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:390
+msgid "Locale change"
+msgstr "Lokalės keitimas"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:477
+msgid "Question from the R backend"
+msgstr "R variklio klausimas"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:482
+msgid "Message from the R backend"
+msgstr "R variklio pranešimas"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:487
+msgid "R backend requests information"
+msgstr "R varikliui reikia informacijos"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:504
+msgid ""
+"\n"
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace (but if you're lucky, R already did that). "
+"What you can do, however, is save any open command-files, the output, or "
+"copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
+"happened. Sorry!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Netrukus bus išjungta. Taigi nebegalite naudotis su R varikliu susijusiomis "
+"funkcijomis. T. y. nebegalite daryti nieko, negalite netgi įrašyti savo "
+"darbo "
+"erdvės. Laimei, R jau įrašė darbo erdvę. Vis tik galite įrašyti atvertas "
+"komandų rinkmenas, rezultatus ir nusikopijuoti duomenis iš atvertų "
+"redaktorių. Po to išeikite iš RKWard.\n"
+"Taip neturėtų būti, tad praneškite apie tai į "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net pašto dėžutę nurodydami, ką dabar "
+"padarėte, kad taip nutiko. Atsiprašome!"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:505
+msgid "R engine has died"
+msgstr "R variklis nulūžo"
+
+#: rkconsole.cpp:112
+msgid "R Console"
+msgstr "R konsolė"
+
+#: rkconsole.cpp:629
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Sintaksės klaida\n"
+
+#: rkconsole.cpp:837
+msgid "Interrupt running command"
+msgstr "Pertraukti vykdomą komandą"
+
+#: rkconsole.cpp:843
+msgid "Copy selection cleaned"
+msgstr "Kopijuoti tvarkingai"
+
+#: rkconsole.cpp:846
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Kopijuoti pažodžiui"
+
+#: rkconsole.cpp:853 windows/rkcommandlog.cpp:285
+msgid "Configure"
+msgstr "Konfigūruoti"
+
+#: rkconsole.cpp:855
+msgid "Print Console"
+msgstr "Spausdinti konsolę"
+
+#: rkconsole.cpp:884
+msgid ""
+"You have configured RKWard to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
+msgstr ""
+"RKWard programai nurodėte scenarijų vykdyti per konsolę. "
+"Tačiau konsolė šiuo metu užimta (arba vykdoma komanda, arba joje "
+"pradėjote vesti tekstą). Ar šį kartą apeiti konsolę ir įvykdyti komandą, "
+"ar bandyti vėliau?"
+
+#: rkconsole.cpp:884
+msgid "Console is busy"
+msgstr "Konsolė užimta"
+
+#: rkconsole.cpp:884
+msgid "Bypass console"
+msgstr "Apeiti konsolę"
+
+#: rkward.cpp:191
+msgid ""
+"<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
+"version of those files. The most likely cause is that the last installation "
+"failed to place the files in the correct place. This can lead to all sorts "
+"of problems, from single missing features to complete failure to function.</"
+"p><p><b>You should quit RKWard, now, and fix your installation</b>. For help "
+"with that, see <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>RKWard apskritai negali rasti jo šaltinių rinkmenų, arba randa tik"
+"tų rinkmenų senas versijas. Greičiausiai "
+"paskutinio diegimo metu ne visos rinkmenos buvo ten, kur "
+"turėjo būti. Dėl to gali kilti daugybė nesklandumų: gali trūkti "
+"paskirų savybių, bet gali neveikti ir visa funkcija.</p><p><b>Todėl dabar "
+"turėtumėte užverti RKWard ir ištaisyti klaidas</b>. "
+"Pasinaudokite kompiliavimo patarimais, pateiktais "
+"<a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">"
+"http://p.sf.net/rkward/compiling</a> tinklalapyje.</p>"
+
+#: rkward.cpp:191
+msgid "Broken installation"
+msgstr "Nepavykęs diegimas"
+
+#: rkward.cpp:195
+msgid ""
+"<p>Please note that RKWard on is not well tested on Windows, yet.</"
+"p><p>There are all sorts of known issues, and issues yet to be reported. If "
+"you'd like to help: <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">http://p.sf."
+"net/rkward/contact</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Atminkite, kad RKWard dar nėra gerai išbandyta Windows terpėje. "
+"</p><p>Jau yra žinoma visokiausių riktų, tikriausiai jų yra ir daugiau. Jei "
+"norėtumėte padėti, apsilankykite <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">"
+"http://p.sf.net/rkward/contact</a>.</p>"
+
+#: rkward.cpp:195
+msgid "RKWard on Windows"
+msgstr "RKWard programa Windows terpėje"
+
+#: rkward.cpp:215 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+msgid "Workspace"
+msgstr "Darbo erdvė"
+
+#: rkward.cpp:219
+msgid "Files"
+msgstr "Rinkmenos"
+
+#: rkward.cpp:223
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Laukiančios užduotys"
+
+#: rkward.cpp:267
+msgid "Setting up plugins..."
+msgstr "Nustatomi papildiniai..."
+
+#: rkward.cpp:279
+msgid ""
+"Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
+"\".\n"
+msgstr ""
+"Reikia papildinių: papildinius galite tvarkyti nuėję per „Nuostatos->"
+"Konfigūruoti RKWard“.\n"
+
+#: rkward.cpp:279
+msgid "No (valid) plugins found"
+msgstr "(Tinkamų) papildinių nerasta"
+
+#: rkward.cpp:315
+msgid "Dataset"
+msgstr "Duomenų lentelė"
+
+#: rkward.cpp:317
+msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
+msgstr "Sukurti naują tuščią duomenų lentelę ir atverti jos redagavimo langą"
+
+#: rkward.cpp:320
+msgid "Script File"
+msgstr "Scenarijaus rinkmena"
+
+#: rkward.cpp:324
+msgid "Open R Script File"
+msgstr "Atverti R scenarijaus rinkmeną..."
+
+#: rkward.cpp:333
+msgid "Import Data"
+msgstr "Importuoti duomenis"
+
+#: rkward.cpp:334
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr "Importuoti duomenis iš įvairių rinkmenų formatų"
+
+#: rkward.cpp:338
+msgid "Open Workspace"
+msgstr "Atverti darbo erdvę"
+
+#: rkward.cpp:340
+msgid "Opens an existing document"
+msgstr "Atverti jau sukurtą dokumentą"
+
+#: rkward.cpp:343
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Atverti paskiausiai naudotą rinkmeną"
+
+#: rkward.cpp:346
+msgid "Save Workspace"
+msgstr "Įrašyti darbo erdvę"
+
+#: rkward.cpp:348
+msgid "Saves the actual document"
+msgstr "Įrašyti dabartinį dokumentą"
+
+#: rkward.cpp:351
+msgid "Save Workspace As"
+msgstr "Darbo erdvę įrašyti kaip..."
+
+#: rkward.cpp:352
+msgid "Saves the actual document as..."
+msgstr "Įrašyti dabartinį dokumentą kaip..."
+
+#: rkward.cpp:355
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Baigti programos darbą"
+
+#: rkward.cpp:359 windows/robjectbrowser.cpp:135
+msgid "Load / Unload Packages"
+msgstr "Įkelti / iškelti paketus"
+
+#: rkward.cpp:370
+msgid "Close All Data"
+msgstr "Užverti visus duomenų redaktorius"
+
+#: rkward.cpp:371
+msgid "Closes all open data editors"
+msgstr "Užverti visus atvertus duomenų redaktorius"
+
+#: rkward.cpp:376
+msgid "Close All"
+msgstr "Užverti visus langus"
+
+#: rkward.cpp:380 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Detach"
+msgstr "Atskirti langą"
+
+#: rkward.cpp:383
+msgid "Configure RKWard"
+msgstr "Konfigūruoti RKWard"
+
+#: rkward.cpp:386
+msgid "[No actions available for current view]"
+msgstr "[Šiam rodiniui nėra veiksmų]"
+
+#: rkward.cpp:417
+msgid "Ready."
+msgstr "Pasiruošęs."
+
+#: rkward.cpp:489
+msgid "Exiting..."
+msgstr "Išeinama..."
+
+#: rkward.cpp:497
+msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
+msgstr "Baigiate darbą su RKWard. Ar įrašyti šią darbo erdvę?"
+
+#: rkward.cpp:497 rkward.cpp:557
+msgid "Save Workspace?"
+msgstr "Įrašyti darbo erdvę?"
+
+#: rkward.cpp:497
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neišeiti"
+
+#: rkward.cpp:522
+msgid "New dataset"
+msgstr "Nauja duomenų lentelė"
+
+#: rkward.cpp:522
+msgid "Enter name for the new dataset"
+msgstr "Įveskite naujos duomenų lentelės pavadinimą"
+
+#: rkward.cpp:532
+msgid "Opening workspace..."
+msgstr "Atveriama darbo erdvė..."
+
+#: rkward.cpp:538 rkward.cpp:540
+msgid "*|All files"
+msgstr "*|Visos rinkmenos"
+
+#: rkward.cpp:538 rkward.cpp:540
+msgid "Open File..."
+msgstr "Atverti rinkmeną..."
+
+#: rkward.cpp:557
+msgid "Do you want to save the current workspace?"
+msgstr "Ar įrašyti veikiamąją darbo erdvę?"
+
+#: rkward.cpp:648
+msgid "R engine busy"
+msgstr "R variklis užimtas"
+
+#: rkward.cpp:651
+msgid "R engine idle"
+msgstr "R variklis laisvas"
+
+#: rkward.cpp:654
+msgid "R engine starting"
+msgstr "R variklis pradeda dirbti"
+
+#: rkward.cpp:695 rkward.cpp:697
+msgid "Open script file(s)"
+msgstr "Atverti scenarijaus rinkmeną(-as)"
+
+#: rkward.cpp:715
+msgid "[Unnamed Workspace]"
+msgstr "[Nepavadinta darbo erdvė]"
+
+#: robjectviewer.cpp:58
+msgid "summary (x)"
+msgstr "santrauka (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:59
+msgid "print (x)"
+msgstr "spausdinimas (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:86
+msgid "<b>Object was deleted!</b>"
+msgstr "<b>Objektas pašalintas!</b>"
+
+#: robjectviewer.cpp:128
+msgid "Object Viewer: %1"
+msgstr "Objekto peržiūra: %1"
+
+#: robjectviewer.cpp:132
+msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
+msgstr "Objektas buvo pakeistas. Tikriausiai norėtumėte nuspausti „Atnaujinti“"
+
+#: robjectviewer.cpp:214
+msgid "Fetching information. Please wait."
+msgstr "Gaunama informacija. Palaukite."
+
+#: robjectviewer.cpp:224
+msgid "Click \"Update\" to fetch information"
+msgstr "Norėdami gauti informaciją, spauskite „At“naujinti"
+
+#: robjectviewer.cpp:245
+msgid "Ready"
+msgstr "Pasiruošęs"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66
+msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr ""
+"Palaikymo rinkmena „%1“ nerasta arba nepavyko jos nuskaityti. "
+"Patikrinkite, ar gerai įdiegėte."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66 scriptbackends/phpbackend.cpp:167
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:201 scriptbackends/phpbackend.cpp:219
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "PHP klaida"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:167
+msgid ""
+"There has been an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
+"in RKWard or a problem with your PHP installation. Check the settings "
+"(Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
+msgstr ""
+"Klaida\n"
+"(„%1“)\n"
+"įvyko paleidžiant PHP variklį. Tai gali būti RKWard riktas,"
+"arba nepavykusio PHP diegimo pasekmė. Patikrinkite "
+"nuostatas (Nuostatos -> Konfigūruoti RKWard -> PHP variklis) "
+"ir bandykite iš naujo."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:201
+msgid ""
+"The PHP-backend has reported an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
+"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
+"it works with different settings."
+msgstr ""
+"PHP variklis pranešė apie klaidą\n"
+" („%1“)\n"
+"ir sustojo. Greičiausiai papildinyje yra klaida. Bet galite užverti ir "
+"iš naujo paleisti papildinį naudodami kitas nuostatas."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:219
+msgid ""
+"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
+"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
+"backend)"
+msgstr ""
+"Nepavyksta paleisti PHP variklio. Patikrinkite, ar tinkamai nurodėte "
+"PHP dvejetainės (vykdomosios) rinkmenos vietą "
+"(Nuostatos -> Konfigūruoti RKWard -> PHP variklis)"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:221
+msgid ""
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Netikėtai nulūžo PHP variklis. Žemiau rodomas veikiamasis išvedimo buferis:\n"
+"%1"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:221
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr "PHP procesas nutrūko"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:114
+msgid ""
+"The QtScript-backend has reported an error:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"QtScript variklis pranešė apie klaidą:\n"
+"%1"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:114
+msgid "Scripting error"
+msgstr "Scenarijaus klaida"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:200
+msgid ""
+"Script Error: %1\n"
+"Backtrace:\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"Scenarijaus klaida: %1\n"
+"Dėklo pėdsakas:\n"
+"%2"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:219
+msgid ""
+"The file \"%1\" (needed by \"%2\") could not be found. Please check your "
+"installation."
+msgstr ""
+"Nepavyksta rasti rinkmenos „%1“ (kurios reikalauja „%2“). Patikrinkite,"
+"ar gerai įdiegėte."
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:91
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr "## Paruošti\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:94
+msgid "## Compute\n"
+msgstr "## Skaičiuoti\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:97
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "## Pateikti rezultatus\n"
+
+#: settings/rksettings.cpp:71
+msgid "Settings"
+msgstr "Nuostatos"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:43
+msgid "Code Completion"
+msgstr "Kodo užbaigimas"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:46
+msgid "Enable code completion"
+msgstr "Įgalinti kodo užbaigimą"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:53
+msgid "Minimum number of characters before completion is attempted"
+msgstr "Mažiausias rašmenų skaičius, kurio reikia kodo užbaigimui"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:64
+msgid "Timeout (milli seconds) before completion is attempted"
+msgstr "Laukimo laikas (milisekundėmis) prieš bandant baigti"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:92
+msgid "Script editor"
+msgstr "Scenarijų redaktorius"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
+msgid "Load/Save command history"
+msgstr "Įkelti / įrašyti komandų istoriją"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
+msgid "Maximum length of command history"
+msgstr "Didžiausias komandų istorijos įrašų skaičius"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:153
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Neribotas"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:61
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
+msgstr "Konsolėje leistinas didžiausias linijų / pastraipų skaičius"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:69
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr "Scenarijaus redaktoriaus komandas įvykdyti konsolėje"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:74
+msgid "Also add those commands to console history"
+msgstr "Šias komandas taip pat pridėti į konsolės istoriją"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:76
+msgid "Do not add"
+msgstr "Nepridėti"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:77
+msgid "Add only if single line"
+msgstr "Pridėti, tik kai viena eilutė"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
+msgid "Add all commands"
+msgstr "Pridėti visas komandas"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:86
+msgid "Command history is context sensitive by default"
+msgstr "Numatytuoju atveju, komandų istorija yra jautri kontekstui"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:185
+msgid "Console"
+msgstr "Konsolė"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:42
+msgid ""
+"<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
+"the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
+"and not be saved."
+msgstr ""
+"<b>Šios nuostatos susijusios tik su derinimu.</b> Geriausia jų "
+"nekeisti. Be to, šios nuostatos galios tik šiai sesijai; jos nebus įrašytos."
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:48
+msgid "Debug level"
+msgstr "Derinimo lygis"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:58
+msgid "Debug flags"
+msgstr "Derinimo vėliavėlės"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:83
+msgid "Command timeout"
+msgstr "Komandos laukimo laikas"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:93
+msgid "<i>Note:</i> Debug output is written to %1"
+msgstr "<i>Pastaba:</i> Derinimo išvedimas rašomas į %1"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:110
+msgid "Debug"
+msgstr "Derinimas"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
+msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
+msgstr ""
+"Žvaigždute (*) pažymėtos nuostatos įsigalios tik iš naujo paleidus "
+"RKWard"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
+msgstr "Katalogas, kuriame turėtų būti laikomos žurnalų rinkmenos (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:64
+msgid "Startup Action (*)"
+msgstr "Veiksmas, atliekamas paleidus (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
+msgid "Ask for a file to open"
+msgstr "Pasiūlyti atverti rinkmeną"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
+msgid "Show selection dialog (default)"
+msgstr "Rodyti pasirinkimų dialogą (numatyta)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr "Paleidžiant rodyti RKWard pagalbą"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
+msgid ""
+"The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
+"be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
+"Which do you prefer?"
+msgstr ""
+"Darbo erdvės planas (t. y. atverti scenarijų, duomenų, pagalbos langai) "
+"gali būti įrašyti (ir įkelti) R darbo erdvėje arba nepriklausomai nuo R "
+"darbo erdvės."
+"Kurį būdą renkatės?"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:91
+msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
+msgstr "Įrašyti/atstatyti su R darbo erdve, kai įrašoma/įkeliama R darbo erdvė"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:94
+msgid ""
+"Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
+"restore at next start)"
+msgstr ""
+"Įrašyti/atstatyti nepriklausomai nuo R darbo erdvės (įrašyti RKWard sesijos "
+"pabaigoje, atstatyti sekančio paleidimo metu)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:97
+msgid "Do not save/restore workplace layout"
+msgstr "Neįrašyti/neatstatyti darbo erdvės"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:106
+msgid ""
+"Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
+"limit):"
+msgstr ""
+"Perspėti, kai redaguojamas objektas turi daugiau laukelių, nei nurodyta "
+"(0 reiškia, kad nebus įspėjama)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:109
+msgid "No limit"
+msgstr "Jokių ribų"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:116
+msgid "MDI window focus behavior"
+msgstr "Polangių aktyvavimas pele"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
+msgid "Click to focus"
+msgstr "Židinys aktyvuojamas spragtelėjimu"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+msgid "Focus follows mouse"
+msgstr "Židinys seka pelę"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:145
+msgid "General"
+msgstr "Bendra"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:46
+msgid "Which objects should be shown by default?"
+msgstr "Kuriuos objektus rodyti numatytuoju atveju?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:48
+msgid "Show hidden objects"
+msgstr "Rodyti slepiamus objektus"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:50
+msgid "Show all environments"
+msgstr "Rodyti visas aplinkas"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:53
+msgid "Show objects with children"
+msgstr "Objektus rodyti su jų elementais"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:55
+msgid "Show functions"
+msgstr "Rodyti funkcijas"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:57
+msgid "Show variables"
+msgstr "Rodyti kintamuosius"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:62
+msgid "Which columns should be shown by default?"
+msgstr "Kuriuos stulpelius rodyti numatytuoju atveju?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:64
+msgid "Label field"
+msgstr "Etiketės laukelis"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:66
+msgid "Type field"
+msgstr "Įvedimo laukelis"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:68
+msgid "Class field"
+msgstr "Klasės laukelis"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:78
+msgid "Never fetch the structure of these packages:"
+msgstr "Niekada neįkelti šių paketų struktūros:"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add exclusion"
+msgstr "Pridėti išimtį"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
+msgstr "Pridėkite paketo vardą, kurio struktūros nenorite įkelti"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:48
+msgid "Output Window options"
+msgstr "Rezultatų lango parinktys"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:50
+msgid "show window on new output"
+msgstr "langą rodyti naujame išvedime"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+msgid "raise window on new output"
+msgstr "pakelti langą naujame išvedime"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:60
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafika"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:64
+msgid "File format"
+msgstr "Rinkmenos formatas"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:66
+msgid "<Default>"
+msgstr "<Numatyta>"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:67
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
+msgid "SVG"
+msgstr "SVG"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:69
+msgid "JPG"
+msgstr "JPG"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:74
+msgid "JPG quality"
+msgstr "JPG kokybė"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:82
+msgid "Width:"
+msgstr "Plotis:"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:85
+msgid "Height:"
+msgstr "Aukštis:"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
+msgstr "Šios sekcijos pakeitimai įsigalios tik iš naujo paleidus papildinį"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+msgid "File-location of the PHP binary"
+msgstr "PHP dvejetainės rinkmenos vieta"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:63
+msgid "PHP backend"
+msgstr "PHP variklis"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+msgid ""
+"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
+"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
+"presentation do you prefer?"
+msgstr ""
+"Kai kurie papildiniai turi tiek vediklio, tiek įprasto dialogo sąsają. "
+"Jei papildinys palaiko abi sąsajas, kuriai iš jų teikti pirmenybę?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:64
+msgid "Always prefer dialogs"
+msgstr "Jei įmanoma, visada naudoti dialogus"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+msgid "Prefer recommended interface"
+msgstr "Jei įmanoma, naudoti numatytąją sąsają"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:70
+msgid "Always prefer wizards"
+msgstr "Jei įmanoma, visada naudoti vediklius"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr "R sintaksės polangis (dialoguose)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:85
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Kodą rodyti numatytuoju atveju"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:91
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr "Numatytasis kodo polangio aukštis (taškais)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:103
+msgid "Select .pluginmap file(s)"
+msgstr "Pasirinkite .pluginmap rinkmeną(-as)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:130
+msgid "Select .pluginmap-file"
+msgstr "Pasirinkite .pluginmap rinkmeną"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:135
+msgid "Plugins"
+msgstr "Papildiniai"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+msgid ""
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
+"generally safe to keep these unchanged."
+msgstr ""
+"Toliau pateiktos nuostatos susijusios su konsole. "
+"Patartina jų be reikalo nekeisti."
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
+msgid "Display warnings"
+msgstr "Rodyti įspėjimus"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:79
+msgid "Suppress warnings"
+msgstr "Nerodyti įspėjimų"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:80
+msgid "Print warnings later (default)"
+msgstr "Įspėjimus rodyti vėliau (numatyta)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:81
+msgid "Print warnings immediately"
+msgstr "Įspėjimus rodyti iš karto"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
+msgid "Convert warnings to errors"
+msgstr "Įspėjimus paverti klaidomis"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:88
+msgid "Decimal character (only for printing)"
+msgstr "Dešimtainės trupmenos ženklas (tik spausdinimui)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:95
+msgid "Output width (characters)"
+msgstr "Rezultatų plotis (rašmenimis)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:101
+msgid "Maximum number of elements shown in print"
+msgstr "Didžiausias elementų skaičius, spausdinant"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
+msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
+msgstr "Didžiausias spausdinamų įspėjimų/klaidų ilgis"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:113
+msgid "Keep comments in functions"
+msgstr "Išlaikyti komentarus funkcijose"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:116
+msgid "TRUE (default)"
+msgstr "TIESA (numatyta)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117
+msgid "FALSE"
+msgstr "MELAS"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:123
+msgid "Keep comments in packages"
+msgstr "Išlaikyti komentarus paketuose"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:126 settings/rksettingsmoduler.cpp:148
+msgid "TRUE"
+msgstr "TIESA"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:127 settings/rksettingsmoduler.cpp:149
+msgid "FALSE (default)"
+msgstr "MELAS (numatyta)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
+msgid "Maximum level of nested expressions"
+msgstr "Didžiausias įdėtinių sąrašų skaičius"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:139
+msgid "Default decimal precision in print ()"
+msgstr "Numatytasis dešimtainis tikslumas spausdinant ()"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:145
+msgid "Check vector bounds (warn)"
+msgstr "Patikrinti vektorių ribas (įspėti)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:154
+msgid "Command used to send files to printer"
+msgstr "Komanda, naudojama rinkmenų siuntimui į spausdintuvą"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:159
+msgid "Editor command"
+msgstr "Redaktoriaus komandos"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:170
+msgid "Pager command"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:205
+msgid "R-Backend"
+msgstr "R variklis"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:335
+msgid "CRAN download mirror (leave empty to be prompted once each session):"
+msgstr ""
+"CRAN parsiuntimo veidrodis (palikite tuščią, jei norite pasirinkti prieš pat "
+"siuntimąsi):"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:342
+msgid "Select mirror"
+msgstr "Pasirinkti veidrodį"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:346
+msgid "Additional package repositories (where libraries are downloaded from)"
+msgstr "Papildoma paketų saugykla (iš kur parsisiųsti bibliotekas)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:352
+msgid "Archive downloaded packages"
+msgstr "Archyvuoti parsiųstus paketus"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:359
+msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
+msgstr ""
+"R bibliotekų vieta (vieta Jūsų kompiuteryje, kurioje laikomos įdiegtos "
+"bibliotekos)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:364
+msgid ""
+"Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
+"you specify in this list"
+msgstr ""
+"Pastaba: be sąraše nurodytųjų vietų, papildomai visada naudojamos ir "
+"numatytosios reikšmės."
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:381
+msgid "Add R Library Directory"
+msgstr "Pridėti katalogą su R bibliotekomis"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:389
+msgid "Add repository"
+msgstr "Pridėti saugyklą"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:389
+msgid "Add URL of new repository"
+msgstr "Pridėtinos naujos saugyklos URL"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:395
+msgid "R-Packages"
+msgstr "R paketai"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:406
+msgid "Select CRAN mirror"
+msgstr "Pasirinkite CRAN veidrodį"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:123
+msgid ""
+"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
+"visible/invisible."
+msgstr ""
+"Nuostatos bus taikomos tik naujoms komandoms. "
+"Visos ankstesnės komandos liks matomos arba nematomos."
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:131
+msgid "always show command"
+msgstr "visada rodyti komandas"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:134
+msgid "always show result"
+msgstr "visada rodyti rezultatus"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:137
+msgid "show errors"
+msgstr "rodyti klaidas"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
+msgid "show/raise window"
+msgstr "rodyti / pakelti langą"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:144
+msgid "User commands"
+msgstr "Naudotojo komandos"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:145
+msgid "Plugin generated commands"
+msgstr "Papildinių sukurtos komandos"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:146
+msgid "Application commands"
+msgstr "RKWard komandos"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
+msgid "Synchronization commands"
+msgstr "Sinchronizavimo komandos"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:151
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
+msgstr "Komandų žurnale didžiausias leistinas linijų / pastraipų skaičius"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:281 windows/rkcommandlog.cpp:55
+msgid "Command log"
+msgstr "Komandų žurnalas"
+
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:46
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "Prisegti prie pagrindinio lango"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
+msgid "Configure R backend"
+msgstr "Konfigūruoti R variklį"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:56 windows/rcontrolwindow.cpp:142
+msgid "Pause execution"
+msgstr "Pristabdyti vykdymą"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:61
+msgid "Cancel selected commands"
+msgstr "Atšaukti pasirinktas komandas"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
+msgid ""
+"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
+"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
+"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
+msgstr ""
+"Kai kurios komandos, kurias bandote atšaukti, pažymėtos kaip „sinchr“ "
+"(„S“ raidė ties tipu). Tokias komandas atšaukę, galite prarasti duomenis. "
+"Tokios komandos neatšauktos."
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
+msgid "Some commands not cancelled"
+msgstr "Kai kurios komandos nebuvo atšauktos"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:146
+msgid "Resume execution"
+msgstr "Tęsti vykdymą"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:169
+msgid "Run block"
+msgstr "Vykdyti bloką"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:173
+msgid "Mark selection as block"
+msgstr "Atranką pažymėti kaip bloką"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:176
+msgid "Unmark block"
+msgstr "Panaikinti bloko žymėjimą"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:181
+msgid "CD to script directory"
+msgstr "Eiti į scenarijaus katalogą"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:183
+msgid "Change the working directory to the directory of this script"
+msgstr "Iš veikiamojo katalogo pereiti į scenarijaus katalogą"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:188
+msgid "Configure Script Editor"
+msgstr "Konfigūruoti scenarijų redaktorių"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:274 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:361
+msgid " [modified]"
+msgstr " [pakeista]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:287
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Dokumentas „%1“ buvo pakeistas. Vis tiek užverti?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:287
+msgid "File not saved"
+msgstr "Rinkmena neįrašyta"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:360
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Nepavadintas"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:468
+msgid "cd to current script directory"
+msgstr "eiti į dabartinio scenarijaus katalogą"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:577
+msgid "%1 (Active)"
+msgstr "%1 (aktyvus)"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:599
+msgid "%1 (Unused)"
+msgstr "%1 (nenaudojamas)"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:183
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Neužbaigtas sakinys.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:185
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Sintaksės klaida.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:187
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "Vykdant komandą įvyko netikėta klaida.\n"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:69
+msgid "Find:"
+msgstr "Ieškoti:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "Fields:"
+msgstr "Laukeliai:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:90 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:102
+#: windows/robjectbrowser.cpp:294
+msgid "All"
+msgstr "Visi"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:91
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Visi, bet ne raktažodžių"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Keywords"
+msgstr "Raktažodžiai"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:96
+msgid "Package:"
+msgstr "Paketas:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:108
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Skirti didžiąsias ir mažąsias raides"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:110
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Apytikslė atitiktis"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:114
+msgid "Find"
+msgstr "Ieškoti"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:128
+msgid "Help search"
+msgstr "Ieškoti žinyne"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:160
+msgid "Find HTML help for %1"
+msgstr "Ieškoti %1 pagalbos (HTML)"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:220
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Nieko nerasta apie „%1“. Galbūt neįdiegtas ar neįkeltas reikiamas paketas, "
+"o galbūt suklydote įvesdami komandą. Daugiau parinkčių rasite pagalboje, "
+"kurią atversite per meniu Pagalba -> Ieškoti R pagalbos."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:220
+msgid "No help found"
+msgstr "Nerasta jokio žinyno"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:300
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:302
+msgid "Package"
+msgstr "Paketas"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:140
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "&Išvalyti rezultatus"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:144
+msgid "&Refresh Output"
+msgstr "&Atnaujinti rezultatus"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
+msgid "Output %1"
+msgstr "%1 rezultatai"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:367
+msgid "Print output"
+msgstr "Spausdinti rezultatus"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:369
+msgid "Export page as HTML"
+msgstr "Eksportuoti kaip HTML"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:380
+msgid "Print page"
+msgstr "Spausdinti puslapį"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:382
+msgid "Save Output as HTML"
+msgstr "Rodinį įrašytu HTML formatu"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:401
+msgid ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output file could not be found</H1>\n"
+"</BODY></HTML>"
+msgstr ""
+"<HTML><BODY><H1>Nepavyko rasti RKWard rezultatų rinkmenos</H1>\n"
+"</BODY></HTML>"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr "Puslapio nėra arba jis sugadintas"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:411
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
+msgstr "Tikrai išvalyti rezultatus? Jų nebebus galima atkurti."
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:411
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Išvalyti rezultatus?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:480
+msgid "No Title"
+msgstr "Be antraštės"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:493
+msgid ""
+"<h1>Help page missing</h1>\n"
+"<p>The help page for this component has not yet been written (or is broken). "
+"Please consider contributing it.</p>\n"
+msgstr ""
+"<h1>Trūksta žinyno puslapio</h1>\n"
+"<p>The help page for this component has not yet been written (or is broken). "
+"Please consider contributing it.</p>\n"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:498
+msgid "Use %1 now"
+msgstr "Tuoj pat vykdyti „%1“"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+msgid "Summary"
+msgstr "Santrauka"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:521
+msgid "Usage"
+msgstr "Naudojimas"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:538
+msgid "GUI settings"
+msgstr "Grafinės sąsajos nuostatos"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:546
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr "Nepavadintas grafinės sąsajos objektas"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:566
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Susijusios funkcijos ir puslapiai"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:573
+msgid "Technical details"
+msgstr "Techninės detalės"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:579
+msgid "<h1>On this page:</h1>"
+msgstr "<h1>Šiame puslapyje:</h1>"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:646
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr "R apie „%1“"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:661
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr "NETIKUSI NUORODA"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
+msgid "Attachment"
+msgstr "Prisegimas"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Attach"
+msgstr "Prisegti"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
+msgid "Move To"
+msgstr "Perkelti į"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
+msgid "Left Sidebar"
+msgstr "Kairioji juosta"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
+msgid "Right Sidebar"
+msgstr "Dešinioji juosta"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
+msgid "Top Sidebar"
+msgstr "Viršutinė juosta"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
+msgid "Bottom Sidebar"
+msgstr "Apatinė juosta"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
+msgid "Help on R"
+msgstr "R žinynas"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Ieškoti R pagalbos"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:61
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "RKWard pagalba"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
+msgid "Shows the R help index"
+msgstr "Rodo R žinyno dalykinę rodyklę"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
+msgid "Shows/raises the R Help Search window"
+msgstr "Rodyti / slėpti paieškos R žinyne langą"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:69
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Rodyti RKWard pagalbą"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:74
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Rodyti / slėpti darbo erdvės naršyklę"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:78
+msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
+msgstr "Rodyti / slėpti rinkmenų sistemos naršyklę"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:82
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Rodyti / slėpti komandų žurnalą"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:86
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Rodyti / slėpti laukiančias užduotis"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:90
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "Rodyti / slėpti konsolę"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:94
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Rodyti / slėpti paiešką R žinyne"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:98
+msgid "Activate Document view"
+msgstr "Aktyvuoti dokumento rodinį"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:102
+msgid "Show &Output"
+msgstr "&Rodyti rezultatus"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117
+msgid ""
+"For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
+"keyboard shortcuts only for those parts of RKWard that are currently "
+"active.\n"
+"\n"
+"Therefore, if you want to configure keyboard shortcuts e.g. for use inside "
+"the script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
+msgstr ""
+"Dėl techninių priežasčių sekančiame lange sparčiuosius klavišus "
+"leidžiama konfigūruoti tik šiuo metu aktyvioms RKWard dalims.\n"
+"\n"
+"Taigi, jei norite konfigūruoti sparčiuosius klavišus, naudojamus, "
+"pvz., scenarijų redaktoriuje, pirma turite atverti scenarijų redagavimo "
+"langą."
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117 windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+msgid "Note"
+msgstr "Pastaba"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:123
+msgid "RKWard Plugins"
+msgstr "RKWard papildiniai"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+msgid ""
+"For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
+"toolbar buttons only for those parts of RKWard that are currently active.\n"
+"\n"
+"Therefore, if you want to configure tool buttons e.g. for use inside the "
+"script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
+msgstr ""
+"Dėl techninių priežasčių sekančiame lange įrankių juostos mygtukus "
+"leidžiama konfigūruoti tik šiuo metu aktyvioms RKWard dalims.\n"
+"\n"
+"Taigi, jei norite konfigūruoti įrankių juostos mygtukus, naudojamus, "
+"pvz., scenarijų redaktoriuje, pirma turite atverti scenarijų redagavimo "
+"langą."
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:152
+msgid ""
+"<p>Please submit your bug reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or send "
+"email to <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Pranešti apie riktą arba pasidalinti patarimais galite apsilankę "
+"<a href=\"%1\">%1</a> arba atsiuntę el. laišką į <a href=\"mailto:%2\">%2</a>"
+".</p>"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:154
+msgid "Reporting bugs in RKWard"
+msgstr "Praneškite apie RKWard riktus"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+" Sukūrėte naują X11 langą. Paprastai RKWard bando aptikti tokius "
+"langus, perimti jų valdymą ir prie juose pridėti meniu juostelę. "
+"Bet šį kartą RKWard programai nepavyko atpažinti, kuris langas, "
+"sukurtas, tad negali jame nieko įtalpinti.\n"
+" Jei langą sukūrėte kitame X11 ekrane ar vaizduoklyje, tuomet nieko "
+"nuostabaus. Tokiu atveju reikia pakeisti parinktis („ekranas“).\n"
+" Jei tą X11 langą matote tame pačiame lange kaip ir šį pranešimą, "
+"tuomet šią bėdą galėtų ištaisyti RKWard komanda. Tokiu atveju "
+"praneškite mums į rkward-deval at lists.sourceforge.net el. pašto dėžutę, "
+"nepamiršdami išsamiai aprašyti savo konfigūracijos, kad šią "
+"klaidą galėtume ištaisyti būsimoms RKWard versijoms."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Nepavyksta įtalpinti R X11 lango"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:98
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Įvyko klaida"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Nurodykite konkretų dydį"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:248
+msgid "Width"
+msgstr "Plotis"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:252
+msgid "Height"
+msgstr "Aukštis"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:270
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Aktyvuoti vaizdą Nr. %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:276
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Kopijuoti turinį iš vaizdo Nr. %1 į išvedimą"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Spausdinti vaizdo Nr. %1 turinį"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Nurodykite R objektą"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Nurodykite R objekto vardą, į kurį norite įrašyti diagramą"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:307
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Įrašyti vaizdo Nr. %1 turinį į objektą „%2“"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:316
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Dubliuoti vaizdą Nr. %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:335
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Braižymo sritis apima visą langą"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:341
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Nustatyti fiksuotą 500x500 dydį"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:343
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Nustatyti fiksuotą 1000x1000 dydį"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:345
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Nustatyti fiksuotą 2000x2000 dydį"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:347
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Nustatyti konkretų paveiksliuko dydį..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:350
+msgid "Make active"
+msgstr "Aktyvuoti"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:352
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Kopijuoti į rezultatus"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:355
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Įrašyti kaip R objektą..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:357
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Dubliuoti"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:211
+msgid ""
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file or the filetype is "
+"not supported by RKWard. Do you want to open the url in the default "
+"application?"
+msgstr ""
+"URL, kurį bandote atverti („%1“), nėra vietinė rinkmena, arba RKWard "
+"nepalaiko to rinkmenos tipo. Bandyti URL atverti numatytoje programoje?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:211
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "Atverti numatytoje programoje?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:239
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Negalima atverti „%1“"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:239
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Nepavyksta atverti komandų rinkmenos"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:348
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure this warning (or turn it off entirely) under Settings-"
+">Configure RKWard->General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Ketinate redaguoti objektą „%1“, kuris yra labai didelis (%2 laukų). "
+"RKWard nėra pritaikyta duomenų redaktoriuje apdoroti labai didelių "
+"objektų. Tuomet išnaudosima daug atminties ir, priklausomai "
+"nuo operacinės sistemos, darbas gali vykti labai lėtai. "
+"Todėl dirbti su dideliais objektais patariama komandinėje eilutėje "
+"arba prieš tai išskaidžius objektą į mažesnes dalis. Kita vertus, "
+"jei turite pakankamai atminties, o duomenys yra gana paprasti, "
+"(skaičius lengviau apdoroti nei vektorius), galbūt visai nebus nesklandumų. "
+"Šio pranešimo pasirodymą galite konfigūruoti (ar visiškai išjungti) eidami "
+"per Nuostatos -> Konfigūruoti RKWard -> Bendra.\n"
+"Tikrai redaguoti objektą?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:348
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Apie labai didelių objektų redagavimą"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:508
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Įrašyti darbo erdvę"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:515
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Atkurti darbo erdvę"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:584
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Ankstesnis langas"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:589
+msgid "Next Window"
+msgstr "Tolesnis langas"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:72
+msgid "Window Left"
+msgstr "Kairysis langas"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:76
+msgid "Window Right"
+msgstr "Dešinysis langas"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:67
+msgid "Objects in the R workspace"
+msgstr "Objektai R darbo erdvėje"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:119
+msgid "Search Help"
+msgstr "R pagalba"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:121
+msgid "Edit"
+msgstr "Keisti"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:123
+msgid "View"
+msgstr "Peržiūrėti"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:125
+msgid "Rename"
+msgstr "Pervadinti"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:127
+msgid "Copy to new symbol"
+msgstr "Kopijuoti į naują simbolį"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:129
+msgid "Copy to .GlobalEnv"
+msgstr "Kopijuoti į .GlobalEnv"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:131
+msgid "Delete"
+msgstr "Pašalinti"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:133
+msgid "Unload Package"
+msgstr "Iškelti paketus"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:186
+msgid "Copy object"
+msgstr "Kopijuoti objektą"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:186
+msgid "Enter the name to copy to"
+msgstr "Įveskite būsimos objekto kopijos vardą"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:202
+msgid ""
+"An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
+"2' instead."
+msgstr ""
+"Objektas vardu „%1“ jau yra prie GlobalEnv. Todėl sukurtos kopijos vardas "
+"bus „%2“."
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:202
+msgid "Name already in use"
+msgstr "Toks vardas jau yra"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:232
+msgid "Rename object"
+msgstr "Pervadinti objektą"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:232
+msgid "Enter the new name"
+msgstr "Įveskite naują vardą"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:295
+msgid "Non-Functions"
+msgstr "Ne funkcijos"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:305
+msgid "Show All Environments"
+msgstr "Rodyti visas aplinkas"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:309
+msgid "Show Hidden Objects"
+msgstr "Rodyti slepiamus objektus"
+
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:35
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:11
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:12 rc.cpp:36 rc.cpp:63 rc.cpp:87 rc.cpp:102 rc.cpp:111
+#: rc.cpp:117
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Keisti"
+
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (windows)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:61
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:6 rc.cpp:45
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Langai"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#: rc.cpp:9 rc.cpp:24 rc.cpp:57 rc.cpp:108 rc.cpp:114
+msgid "&File"
+msgstr "&Rinkmena"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:17
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:49
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:24
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:12
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#: rc.cpp:15 rc.cpp:39 rc.cpp:66 rc.cpp:84 rc.cpp:120
+msgid "&View"
+msgstr "&Rodinys"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:22
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:52
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:27
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:11
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:31
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#: rc.cpp:18 rc.cpp:42 rc.cpp:69 rc.cpp:93 rc.cpp:99
+msgid "&Run"
+msgstr "&Vykdyti"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:80
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:16
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:21
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#: rc.cpp:21 rc.cpp:51 rc.cpp:96 rc.cpp:105 rc.cpp:129
+msgid "&Settings"
+msgstr "&Nuostatos"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:8
+#. i18n: ectx: Menu (new_data)
+#: rc.cpp:27
+msgid "&New"
+msgstr "&Nauja"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:15
+#. i18n: ectx: Menu (import)
+#: rc.cpp:30
+msgid "&Import"
+msgstr "&Importuoti"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (workspace)
+#: rc.cpp:33
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Darbo erdvė"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:67
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:39
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:75 rc.cpp:126
+msgid "&Activate"
+msgstr "&Aktyvuoti"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:85
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:44
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:78 rc.cpp:132
+msgid "&Help"
+msgstr "&Pagalba"
+
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:8
+#. i18n: ectx: Menu (device)
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (device)
+#: rc.cpp:60 rc.cpp:81
+msgid "&Device"
+msgstr "Į&renginys"
+
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:35
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:72 rc.cpp:123
+msgid "&Window"
+msgstr "&Langas"
+
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (tools)
+#: rc.cpp:90
+msgid "&Tools Move"
+msgstr "&Judėjimo įrankiai"
+
+#: rc.cpp:133
+msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
+msgid "Your names"
+msgstr "Mindaugas Baranauskas"
+
+#: rc.cpp:134
+msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
+msgid "Your emails"
+msgstr "embar at users.berlios.de"
+
+#~ msgid "Open command file(s)"
+#~ msgstr "Ouvrir un ou plusieurs fichiers de commandes"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Add URL of new repository\n"
+#~ "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ajoutez l'URL du nouveau dépôt\n"
+#~ "(Utiliser \"@CRAN@\" pour l'archive CRAN standard)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
+#~ "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
+#~ "Please be careful about the packages you unload."
+#~ msgstr ""
+#~ "Il n'y a pas de garde-fou empêchant d'enlever des paquets essentiels. Par "
+#~ "exemple, le paquet \"rkward\" peut être enlevé, ce qui empêcherait cette "
+#~ "application de fonctionner correctement. Veuillez être prudent lorsque "
+#~ "vous déchargez des paquets."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Cancel"
+#~ msgstr "Annulé"
+
+#~ msgid "file to open"
+#~ msgstr "fichier à ouvrir"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/"
+#~ "tracker/?group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists."
+#~ "sourceforge.net"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'il vous plaît soumettez votre rapport de bug ou de fonctionnalité à "
+#~ "http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ou envoyez un "
+#~ "mail à rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed "
+#~ "for communication between R and RKWard and many things will not work "
+#~ "properly if this library is not present. Likely RKWard will even crash. "
+#~ "The 'rkward' R-library should have been included in your distribution or "
+#~ "RKWard, and should have been set up when you ran 'make install'. Please "
+#~ "try 'make install' again and check for any errors. You should quit RKWard "
+#~ "now.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\t- La bibliothèque R \"rkward\" n'a pas pu être chargée. Cette "
+#~ "bibliothèque est nécessaire pour la communication entre R et RKWard et "
+#~ "beaucoup de choses ne vont pas fonctionner correctement si cette "
+#~ "bibliothèque n'est pas présente. Il est même probable que RKWard va "
+#~ "planter. La bibliothèque R \"rkward\" dervait être inclue dans votre "
+#~ "distribution ou dans RKWard, et devrait avoir été paramétrée quand vous "
+#~ "avez exécuté 'make install'. Essayez à nouveau 'make install' et assurez-"
+#~ "vous de l'absence d'erreur. Vous devriez maintenant quitter RKWard.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+#~ "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+#~ "all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any "
+#~ "open command-files, the output, or copy data out of open data editors. "
+#~ "Quit RKWard after that. Sorry!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Il va s'arrêter immédiatement. Cela signifie que vous ne pouvez plus "
+#~ "utiliser des fonctions basées sur R. C'est à dire que vous ne pouvez "
+#~ "quasiment rien faire, pas même sauver l'espace de travail. Ce que vous "
+#~ "pouvez faire cependant est sauver tout fichier de commandes ouvert, les "
+#~ "sorties ou copier des données d'éditeurs de données ouverts. Quittez "
+#~ "RKWard après cela. Désolé !"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+#~ "helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us "
+#~ "by filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any "
+#~ "other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more "
+#~ "information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Notez bien que RKWard est encore loin d'être achevé. Nous pensons qu'il "
+#~ "est déjà utile pour nombre de tâches, mais que de nombreuses "
+#~ "fonctionnalités sont manquantes ou défectueuses. Vous pouvez nous aider "
+#~ "en signalant des anomalies en demandant des fonctionnalités ou en "
+#~ "fournissant un retour sous n'importe quelle forme. Veuillez consulter "
+#~ "http://rkward.sourceforge.net pour savoir comment nous contacter."
+
+#~ msgid "What to expect of RKWard"
+#~ msgstr "Qu'attendre de RKWard"
+
+#~ msgid "R Help"
+#~ msgstr "Aide de R"
+
+#~ msgid "Default for type '%1'"
+#~ msgstr "Par défaut pour le type '%1'"
+
+#~ msgid "Ok"
+#~ msgstr "Ok"
+
+#~ msgid "Flags"
+#~ msgstr "Indicateurs"
+
+#~ msgid "Chain"
+#~ msgstr "Chaîne"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
+#~ "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should "
+#~ "the configuration be set to the new default (recommended)?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Il apparaît que vous avez une ancienne configuration pour le chemin des "
+#~ "greffons. La configuration par défaut a été changé entre la version 0.3.4 "
+#~ "et la version 0.3.5. Est ce que la configuration doit être définie au "
+#~ "nouveau chemin par défaut (recommandé) ?"
+
+#~ msgid "Configuration change"
+#~ msgstr "La configuration a changée"
+
+#~ msgid "Show Output"
+#~ msgstr "Montrer les sorties"
+
+#~ msgid "Hide Output"
+#~ msgstr "Cachez les sorties"
+
+#~ msgid "Show Errors / Warnings"
+#~ msgstr "Montrer les erreurs / avertissements"
+
+#~ msgid "Hide Errors / Warnings"
+#~ msgstr "Cacher les erreurs / avertissements"
+
+#~ msgid "[Objects]"
+#~ msgstr "[Objets]"
+
+#~ msgid "Existing objects in your workspace."
+#~ msgstr "Objets dans l'espace de travail."
+
+#~ msgid "starting R engine"
+#~ msgstr "démarrage de R"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
+#~ "RKWard will remain open if you press Cancel"
+#~ msgstr ""
+#~ "Fermeture de RKWard. Voulez-vous sauvegarder l'espace de travail ?\n"
+#~ "Choisissez Annuler si vous ne voulez pas quitter"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Result of 'summary (%1)':\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Sortie de 'print ("
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Result of 'print (%1)':\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Sortie de 'print ("
+
+#~ msgid ""
+#~ "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+#~ "Your names"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pierre Ecochard\n"
+#~ "Frédéric Daniel Luc LEHOBEY\n"
+#~ "Yves Jacolin"
+
+#~ msgid ""
+#~ "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list