[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [2358] trunk/rkward/po/da.po

sjar at users.sourceforge.net sjar at users.sourceforge.net
Sun Apr 13 20:10:15 UTC 2008


Revision: 2358
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2358&view=rev
Author:  sjar
Date:   2008-04-13 13:10:14 -0700 (Sun, 13 Apr 2008)

Log Message:
-----------
*for KDE4
Danish translation by Bui Arantsson

Added Paths:
-----------
  trunk/rkward/po/da.po

Added: trunk/rkward/po/da.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/da.po	            (rev 0)
+++ trunk/rkward/po/da.po	2008-04-13 20:10:14 UTC (rev 2358)
@@ -0,0 +1,2663 @@
+# translation of rkward.po to Danish
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Bui Arantsson <bui.foss at googlemail.com>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: rkward\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-21 19:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-13 21:24+0200\n"
+"Last-Translator: Bui Arantsson <bui.foss at googlemail.com>\n"
+"Language-Team: Danish <en at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Objektet '%1' kunne ikke åbnes til redigering. Enten eksisterer det ikke, "
+"eller understøtter RKWard ikke redigering af denne type objekt endnu."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Kan ikke redigere '%1'"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:38
+msgid "Loading Workspace ..."
+msgstr "Indlæser arbejdsflade ..."
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
+msgid ""
+"There has been an error opening file '%1':\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"Der opstod en fejl under åbning af filen '%1':\n"
+"%2"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
+msgid "Error loading workspace"
+msgstr "Der opstod en fejl under indlæsningen af arbejdsfladen"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Venter på at de resterende R kommandoer afsluttes. Vælg Annuller for at lukke programmet øjeblikkeligt. "
+"(ADVARSEL: Dette kan resultere i datatab)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Venter på at R færdiggør sine opgaver"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:60
+msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgstr "Intet filnavn er angivet. Dine data blev IKKE gemt. Vil du stadig fortsætte?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
+msgstr "Der opstod en fejl med at gemme fil '%1'. Hvordan vil du fortsætte?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Save failed"
+msgstr "Der opstod en fejl da programmet forsøgte at gemme filen"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Try saving with a different filename"
+msgstr "Forsøg at gemme under et andet filnavn"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving failed"
+msgstr "Der opstod en fejl da programmet forsøgte at gemme filen"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:86
+msgid ""
+"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
+"filename?"
+msgstr "Der opstod en fejl med at gemme fil '%1'. Vil du forsøge at gemme under et andet filnavn?"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:279
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:361
+msgid "Done"
+msgstr "Færdig"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:77
+msgid ""
+" For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
+"button, or close this dialog once you think it is safe to resume.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Derfor er videre bearbejdning stoppet. Tryk "
+"\"færdig\"- knappen "
+"eller luk denne dialogboks, når du tror det er sikkert at fortsætte.\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:78
+msgid ""
+"The file(s) have been opened in text-windows. The following is a list of the "
+"file(s) in question:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Filen(e) er åbnede i tekst vinduer. Følgende er en oversigt over pågældende fil(er):\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:82
+msgid "Showing file(s)"
+msgstr "Viser fil(er)"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:83
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read the file(s) in question."
+msgstr ""
+"En kommando, som kører i R-systemet beder dig undersøge én eller flere filer. "
+"RKWard kan ikke afgøre hvorvidt det er sikkert at fortsætte med bearbejdning af R kommandoer, før du har undersøgt pågældende fil(er)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:95
+msgid "Edit file(s)"
+msgstr "Ændr fil(er)"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:96
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read/edited (and saved) the file(s) in question."
+msgstr ""
+"En kommando, som kører i R-systemet beder dig redigere én eller flere filer. "
+"RKWard kan ikke afgøre hvorvidt det er sikkert at fortsætte med bearbejdning af R kommandoer, før du har læst/redigeret (og gemt) pågældende fil(er)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:111
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The following of the above files were not readable and have not been "
+"opened:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Indlæsning af følgende filer lykkedes ikke og de blev derfor ikke åbnet:\n"
+"\n"
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
+msgid ""
+"The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
+"retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
+"this package will not appear in the object browser, and there will be no "
+"object name completion or function argument hinting for objects in this "
+"package.\n"
+"Packages will typically be blacklisted, if they contain huge amount of data, "
+"that would take too long to load. To unlist the package, visit Settings-"
+">Configure RKWard->Workspace."
+msgstr ""
+"Pakken '%1' (sandsynligvis har du lige indlæst den) er i øjeblikket sortlistet fra at hente struktur information. Praktisk set betyder dette, at objekterne i pakken ikke bliver vist i objekt browseren, og der er hverken objektnavns-afslutning eller funktionsarguments-hinting for objekterne i pakken.\n"
+"Pakker bliver typisk sortlistede når de indeholder store mængder af data som det ville tage for lang tid at indlæse. For at fjerne pakken fra sortlisten kan du gå til Indstillinger->konfigurér RKWard->Arbejdsflade."
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
+msgid "Package blacklisted"
+msgstr "Pakke er sortlistet"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid ""
+"The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
+"object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
+msgstr "Objektet '%1' blev fjernet fra arbejdsfladen eller ændret til en anden slags objekt, men åbnes i øjeblikket til redigering. Skal objektet genskabes?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid "Restore object?"
+msgstr "Genskab objekt?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:75
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
+"for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
+"back."
+msgstr "Vil du virkelig slette objektet '%1'? Objektet er åbnet til redigering, og vil blive fjernet fra redigeringsværktøjet. Der er ingen mulighed for at genskabe det."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:75 core/rkmodificationtracker.cpp:80
+msgid "Remove object?"
+msgstr "Skal objektet slettes?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:80
+msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgstr "Vil du virkelig slette objektet '%1'? Det kan ikke genskabes."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:304
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:633
+#: plugin/rkformula.cpp:78 plugin/rkvarslot.cpp:55
+msgid "Name"
+msgstr "Navn"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:572 misc/rkobjectlistview.cpp:168
+msgid "Label"
+msgstr "Etiket"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:335 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:167 rbackend/rcommandstack.cpp:399
+msgid "Type"
+msgstr "Type"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:336 misc/rkobjectlistview.cpp:169
+msgid "Class"
+msgstr "Klasse"
+
+#: core/robject.cpp:110
+msgid "Full location:"
+msgstr "Fuld sti:"
+
+#: core/robject.cpp:112
+msgid "Label:"
+msgstr "Etiket:"
+
+#: core/robject.cpp:113
+msgid "Type:"
+msgstr "Type:"
+
+#: core/robject.cpp:116
+msgid "Function"
+msgstr "Funktion"
+
+#: core/robject.cpp:117
+msgid "Usage: "
+msgstr "Brug: "
+
+#: core/robject.cpp:119
+msgid "Data frame"
+msgstr "Data ramme"
+
+#: core/robject.cpp:121
+msgid "Array"
+msgstr "Opbud"
+
+#: core/robject.cpp:123
+msgid "Matrix"
+msgstr "Matriks"
+
+#: core/robject.cpp:125
+msgid "List"
+msgstr "Liste"
+
+#: core/robject.cpp:127
+msgid "Variable"
+msgstr "Variabel"
+
+#: core/robject.cpp:128
+msgid "Data Type:"
+msgstr "Data type:"
+
+#: core/robject.cpp:130
+msgid "Environment"
+msgstr "Omgivelser"
+
+#: core/robject.cpp:135
+msgid "Length: "
+msgstr "Længde: "
+
+#: core/robject.cpp:137
+msgid "Dimensions: "
+msgstr "Dimensioner: "
+
+#: core/robject.cpp:145
+msgid "Class(es):"
+msgstr "Klasse(r):"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:41
+msgid "Alignment"
+msgstr "Placering"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:45
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:47
+msgid "Left"
+msgstr "Venstre"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
+msgid "Right"
+msgstr "Højre"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:54
+msgid "Decimal Places"
+msgstr "Decimaler"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:56
+msgid "Default setting"
+msgstr "Standard indstillinger"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:58
+msgid "As required"
+msgstr "Som krævet"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:60
+msgid "Fixed precision:"
+msgstr "Fast præcision:"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:78
+msgid "Formatting options for '%1'"
+msgstr "Formaterings indstillinger for '%1'"
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:223
+msgid ""
+"Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
+"index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
+"set them to empty."
+msgstr "Niveauer kan kun tilskrives efterfølgende hele tal efter 1 (oversigtskolonnen er ikke skrivbar). For at slette niveauer i enden af listen kan du sætte dem til at være tomme."
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:229
+msgid "Levels / Value labels for '%1'"
+msgstr "Niveauer / Værdi etiketter for '%1'"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 robjectbrowser.cpp:187
+#: robjectbrowser.cpp:221
+msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
+msgstr "Navnet du har valgt er allerede i brug eller ugyldigt. Det er omdøbt til %1"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 robjectbrowser.cpp:187
+#: robjectbrowser.cpp:221
+msgid "Invalid Name"
+msgstr "Ugyldigt Navn"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:57
+msgid "Paste inside Table"
+msgstr "Indsæt i tabel"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:62
+msgid "Paste inside Selection"
+msgstr "indsæt i det markerede område"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:66
+msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
+msgstr "Kipper den markerede sektion og indsætter den på clipboardet"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+msgid "Copies the selected section to the clipboard"
+msgstr "Kopierer den markerede sektion til "
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
+msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
+msgstr "Indsætter indeholdet at clipboardet til den aktuelle position"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
+"boundaries"
+msgstr "Indsætter indholdet af clipboardet i den aktuelle sektion, men indenfor rammerne af tabellen"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
+"boundaries of the current selection"
+msgstr "Indsætter indholdet af clipboardet i den aktuelle position, men indenfor rammerne af markeringen"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:76
+msgid "Cutting selection..."
+msgstr "Klipper markering..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:85
+msgid "Copying selection to clipboard..."
+msgstr "Kopierer markering til clipboard..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:112
+msgid "Inserting clipboard contents..."
+msgstr "Indsætter indhold af clipboardet..."
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:214 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:457
+msgid "Type on these fields to add new columns"
+msgstr "Skriv i disse felter for at tilføje kolonner"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:215
+msgid "Type on these fields to add new rows"
+msgstr "Skriv i disse felter for at tilføje rækker"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:294
+msgid "#New Variable#"
+msgstr "#Ny Variabel#"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:574
+msgid "Format"
+msgstr "Formatering"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:575
+msgid "Levels"
+msgstr "Niveauer"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:98
+msgid "Enable editing"
+msgstr "Aktiver redigering"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:146
+msgid " [read-only]"
+msgstr " [ikke-skrivbar]"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:186
+msgid "Insert new variable left"
+msgstr "Tilføj variabel venstre"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:189
+msgid "Insert new variable right"
+msgstr "Tilføj variabel højre"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:192
+msgid "Delete this variable"
+msgstr "Slet variabel"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:207
+msgid "Insert new case above (at %1)"
+msgstr "Indsæt nyt tilfælde ovenover (ved %1)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:210
+msgid "Insert new case below (at %1)"
+msgstr "Indsæt nyt tilfælde nedenunder (ved %1)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:221
+msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
+msgstr "Slet markerede rækker (%1-%2)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:227
+msgid "Delete this row (%1)"
+msgstr "Slet den markere række (%1)"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:35
+msgid "File format: "
+msgstr "Fil format"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:46
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr "Intet plugin defineret for kontekst '%1'"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:51
+msgid "All Files"
+msgstr "Alle filer"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 rkward.cpp:362
+msgid "Configure Packages"
+msgstr "Konfigurér Pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:62
+msgid "Local packages"
+msgstr "Lokale pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:67 robjectbrowser.cpp:117
+#: robjectviewer.cpp:166
+msgid "Update"
+msgstr "Opdater"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:71
+msgid "Install"
+msgstr "Installér"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:74
+msgid "Configure Repositories"
+msgstr "Konfigurér Arkiver"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:213
+msgid "Please stand by while installing selected packages"
+msgstr "Vent mens de valgte pakker installeres"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:213
+msgid "Installing packages"
+msgstr "Installerer pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:251
+msgid "Installation process died with exit code %1"
+msgstr "Installation blev afbrudt med exit kode %1"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:269
+msgid ""
+"There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
+"unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
+"Please be careful about the packages you unload."
+msgstr "Der findes ingen sikkerhedsforanstaltninger som forhinder at essentielle pakker fjernes. For eksempel forhindres dette program i at køre hvis pakken \"rkward\"ikke bliver indlæst normalt. Vær derfor forsigtig med hvilke pakker du undlader at indlæse."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:286
+msgid "Installed packages"
+msgstr "Installerede pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:93
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:307
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:633
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
+msgid "Location"
+msgstr "Sti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:293
+msgid "Load"
+msgstr "Indlæs"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:295
+msgid "Unload"
+msgstr "Fjern"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:302
+msgid "Loaded packages"
+msgstr "Indlæste pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:416
+msgid ""
+"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
+"transcript below for details"
+msgstr "Der opstod en fejl under indlæsning/fjerning af en eller flere pakker. Se transskription nedenunder for yderlige detaljer"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:416
+msgid "Error while handling packages"
+msgstr "Der opstod en fejl i håndteringen ad pakkerne"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:464
+msgid ""
+"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
+"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
+"connection."
+msgstr "En oversigt over tilgængelige opdateringer til de installerede pakker findes ved at klikke \"Hent Liste\". Dette kræver en internetforbindelse."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
+msgid "Local Version"
+msgstr "Lokal Version"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
+msgid "Online Version"
+msgstr "Online Version"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:480 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:640
+msgid "Fetch list"
+msgstr "Hent liste"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:482
+msgid "Update Selected"
+msgstr "Opdatér Markerede"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:484
+msgid "Update All"
+msgstr "Opdatér Alle"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:547
+msgid "[No updates available]"
+msgstr "[Ingen opdateringer "
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:598
+msgid ""
+"Please stand by while determining, which packages have an update available "
+"online."
+msgstr "Vent venligst mens programmet afgør hvilke pakker der findes opdateringer til på nettet."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:598 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:737
+msgid "Fetching list"
+msgstr "Henter liste"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:625
+msgid ""
+"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
+"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
+"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
+"requires a working internet connection."
+msgstr "Mange forskellige pakker er tilgængelige på CRAN (Comprehensive R Archive Network) og i andre arkiver (klik på \"Konfigurér arkiver\" for at tilføje kilder). Klik \"Hent Liste\" for at få en oversigt over tilgængelige pakker. Dette kræver en aktiv internetforbindelse."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:642
+msgid "Install Selected"
+msgstr "Installér markerede"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:697
+msgid "[No packages available]"
+msgstr "[Ingen pakker er tilgængelige]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:737
+msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
+msgstr "Vent venligst mens listen over tilgængelige pakkeopdateringer hentes."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:748
+msgid ""
+"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
+"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
+"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
+msgstr "Pakken, som efterspørges (af \"%1) blev ikke fundet i arkiverne. Muligvis blev navnet på pakken forkært stavet. Eller muligvis må du tilføje flere arkiver ved at klikke på \"Konfigurér arkiver\" knappen."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:748
+msgid "Package not available"
+msgstr "Pakke er ikke tilgængelig"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:777
+msgid "Install packages to:"
+msgstr "Installér pakker i:"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:782
+msgid "Include dependencies"
+msgstr "Inkludér afhængige pakker"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:814
+msgid ""
+"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
+"current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
+"can try to install the packages as root (you'll be prompted for the root "
+"password). Otherwise you'll have to chose a different library location to "
+"install to (if none are writable, you will probably want to use the "
+"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
+"packages to)."
+msgstr "Den mappe du forsøger at installere til (%1) er ikke skrivbar med dine nuværende brugerrettigheder. Hvis du har administratorrettigheder kan du forsøge at installere pakkerne som root (du bliver bedt om at angive root-kodeordet). Du kan forsøge at vælge en anden mappe at installer til (hvis ingen er skrivbare kan du bruge \"Konfigurér arkiver\"-knappen til at skabe en skrivbar mappe at installere pakker til)."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:814
+msgid "Selected library location not writable"
+msgstr "Den valgte sti er ikke skrivbar"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:814
+msgid "Become root"
+msgstr "Bliv root"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:814
+msgid "&Cancel"
+msgstr "&Annullér"
+
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:54
+msgid "Context:"
+msgstr "Kontekst:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+msgid "What would you like to do?"
+msgstr "Hvad ønsker du at lave?"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:58 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
+msgid "Start with an empty workspace"
+msgstr "Begynd med en tom arbejdsflade"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:60 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
+msgid "Start with an empty table"
+msgstr "Begynd med en tom tabel"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+msgid "Load an existing workspace:"
+msgstr "Indlæs en eksisterende arbejdsflade:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+msgid "<<Open another file>>"
+msgstr "<<Åbn en anden fil>> "
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:77
+msgid "Always do this on startup"
+msgstr "Udfør hver gang ved program start"
+
+#: main.cpp:73
+msgid "file to open"
+msgstr "Fil at åbne"
+
+#: main.cpp:74
+msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
+msgstr "Grad af meddelsomhed af debug beskeder (0-5)"
+
+#: main.cpp:75
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
+msgstr "Maske for komponenter som skal debugges (se debug.h)"
+
+#: main.cpp:76
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr "Debugger (Indsæt alle debug argumenter i gåseøjne sammen med kommandoen)"
+
+#: main.cpp:77
+msgid "Disable R C stack checking"
+msgstr "Deaktivér R C stak undersøgelse"
+
+#: main.cpp:79
+msgid "RKWard"
+msgstr "RKWard"
+
+#: main.cpp:79
+msgid "Frontend to the R statistics language"
+msgstr "Brugerflade til R statistik sproget"
+
+#: main.cpp:79
+msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008"
+msgstr "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008"
+
+#: main.cpp:80 main.cpp:81 main.cpp:82 main.cpp:83 main.cpp:85 main.cpp:86
+#: main.cpp:87 main.cpp:88 main.cpp:89 main.cpp:90 main.cpp:91 main.cpp:92
+#: main.cpp:93
+msgid "%1"
+msgstr "%1"
+
+#: main.cpp:80
+msgid "Project leader / main developer"
+msgstr "Leder af projektet / Hovedudvikler"
+
+#: main.cpp:81
+msgid "C++ coder since 0.2.9"
+msgstr "C++ programmør siden 0.2.9"
+
+#: main.cpp:82
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Mange plugins, forslag, marketing, oversættelser"
+
+#: main.cpp:83
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Mange plugins, forslag"
+
+#: main.cpp:84
+msgid "Contributors in alphabetical order"
+msgstr "Bidragere i alfabetisk orden"
+
+#: main.cpp:85
+msgid "Several helpful comments and discussions"
+msgstr "Flere hjælpsomme kommentarer og diskussioner"
+
+#: main.cpp:86
+msgid "Plugins and patches"
+msgstr "Plugins og patches"
+
+#: main.cpp:87
+msgid "New website"
+msgstr "Ny hjemmeside"
+
+#: main.cpp:88
+msgid "A cool icon"
+msgstr "Et fedt ikon"
+
+#: main.cpp:89
+msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
+msgstr "RKWard logo, mange forslag, hjælp med formuleringer"
+
+#: main.cpp:90
+msgid "Several valuable comments, hints and patches"
+msgstr "Flere værdifulde kommentarer, tips og patches"
+
+#: main.cpp:91
+msgid "Translation, Suggestions, plugins"
+msgstr "Oversættelse, forslag, plugins"
+
+#: main.cpp:92
+msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
+msgstr "Mange kommentarer, hjælpsomme forslag og bugrapporter"
+
+#: main.cpp:93
+msgid "Some patches"
+msgstr "Nogle patches"
+
+#: main.cpp:94
+msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr "Mange flere på rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:94
+msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
+msgstr "Undskyld hvis vi har glemt at sætte dig på listen. Venligst kontakt os for at blive tilføjet"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:48
+msgid "Filename"
+msgstr "Filnavn"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:54
+msgid "Add"
+msgstr "Tilføj"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:58
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:64
+msgid "Up"
+msgstr "Op"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:68
+msgid "Down"
+msgstr "Ned"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:42
+msgid "Configure Defaults"
+msgstr "konfigurér standard indstillinger"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:162
+msgid "All Environments"
+msgstr "Alle Omgivelser"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:163
+msgid "Objects with children"
+msgstr "Objekter med børn"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:164
+msgid "Variables"
+msgstr "Variabler"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:165 robjectbrowser.cpp:280
+msgid "Functions"
+msgstr "Funktioner"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:166
+msgid "Hidden Objects"
+msgstr "Gemte Objekter"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:266
+msgid "Show Objects"
+msgstr "Vis Objekter"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:274
+msgid "Show Fields"
+msgstr "Vis Felter"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:209
+msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr "<b>Der opstod fejl og/eller advarsler! Se transskriptionen nedenunder</b>"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:219 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
+msgid "Output"
+msgstr "Resultat"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:220
+msgid "Output:"
+msgstr "Resultat:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:222
+msgid "Errors / Warnings"
+msgstr "Fejl / Advarsler"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223
+msgid "Errors / Warnings:"
+msgstr "Fejl / Advarsler:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:242 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:281
+#: rkconsole.cpp:842 robjectviewer.cpp:170
+msgid "Cancel"
+msgstr "Annullér"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:41
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektnavn at gemme til"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:85
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Overskriv? (Det angivne objektnavn findes allerede)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:89
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Overskriv?"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:32
+msgid "Run current line"
+msgstr "Kør aktuelle linje"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:42
+msgid "Run selection"
+msgstr "Kør markering"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:52
+msgid "Run all"
+msgstr "Kør alle"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:62
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Funktions reference"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:63
+msgid "Could not open file for reading"
+msgstr "Fil kunne ikke åbnes til indlæsning"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:65
+msgid ""
+"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
+"Expect further errors to be reported below"
+msgstr ""
+"Der opstod en fejl under parsing af XML-filen. Fejlmeddelelsen var '%1' på linje '%2', kolonne '%3'. "
+"Forvent flere fejlrapporter nedenunder"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:176
+msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
+msgstr "Forsøger at hente børn af ugyldigt element"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:187
+msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
+msgstr "Forventede præcis et element '%1', men fandt %2"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:242
+msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
+msgstr "'%1'-attribut ikke angiven. Tildeler '%2'"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:260
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
+msgstr "Ulovlig attribut værdi. Tilladte værdier er kun en af '%1'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:274
+msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
+msgstr "Ulovlig attribut værdi. Kun hele tal er tilladt."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:290
+msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
+msgstr "Ulovlig attribut værdi. Kun reelle tal er tilladt."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:308
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr "Ulovlig attribut værdi. Tilladte værdier består kun af '%1' eller '%2'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:319
+msgid "XML-parsing '%1' "
+msgstr "XML-parser '%1'"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:103 plugin/rkcomponentmap.cpp:284
+msgid "(no label)"
+msgstr "(ingen etiket)"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
+msgid "Select one:"
+msgstr "Vælg en:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:63
+msgid "Specify model"
+msgstr "Specificer model"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Full Model"
+msgstr "Fuldt Model"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:69
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Hovedeffekter alene"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:71
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Brugermodel:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:97
+msgid "Main effects"
+msgstr "Hovedeffekter"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:102
+msgid "Level"
+msgstr "Niveau"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:102
+msgid "Term"
+msgstr "Begreb"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:50
+msgid "Enter text"
+msgstr "Indsæt tekst"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:51
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Indsæt filnavn"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:51
+msgid "Select"
+msgstr "Vælg"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:252
+msgid "my.data"
+msgstr "mine.data"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42
+msgid "Save to:"
+msgstr "Gem til:"
+
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:44
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Indsæt værdi:"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:48
+msgid "Preview"
+msgstr "Se forudskrift"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+msgid "Preview disabled"
+msgstr "Forudskrift deaktiveret"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
+msgid "Preview up to date"
+msgstr "Forudskrift opdateret"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:175
+msgid "Preview updating"
+msgstr "Forudskrift updateres"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:178
+msgid "Preview not (yet) possible"
+msgstr "Forudskrift ikke mulig (endnu)"
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+msgid ""
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
+"('%1'). Please refer to stdout for details."
+msgstr "Der opstod en fejl under parsing af beskrivelsen af dette plugin ('%1'). Yderligere informationer findes i stdout"
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+msgid "Could not create plugin"
+msgstr "Kunne ikke skabe plugin"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380
+msgid "Submit"
+msgstr "Indsend"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:100 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:369
+msgid "Close"
+msgstr "Luk"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
+msgid "Help"
+msgstr "Hjælp"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+msgid "Use Wizard"
+msgstr "Bug Guide"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+msgid "Code"
+msgstr "Kode"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:237
+msgid "Processing. Please wait"
+msgstr "Bearbejder. Vent venligst"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:305
+msgid ""
+"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
+"Click 'Submit' to run the command(s)."
+msgstr "Nedenunder kan du se kommando(erne) som svare til de indstillinger du har valgt. Tryk på 'indsend' for at køre kommandoen/erne."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:357 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:375
+msgid "Next >"
+msgstr "Næste >"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:367 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:385
+msgid "< Back"
+msgstr "< Tilbage"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:388
+msgid "Use Dialog"
+msgstr "Brug Dialog"
+
+#: plugin/rkvarslot.cpp:44
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variabel:"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:350
+msgid "Running"
+msgstr "Kører"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:353
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Annulleret"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:364
+msgid "Command Stack"
+msgstr "Kommando stak"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:366
+msgid "Command Chain"
+msgstr "Kommandokæde"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:368
+msgid "Closed"
+msgstr "Lukket"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:369
+msgid "Waiting"
+msgstr "Venter"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:398
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:400
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:401
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivelse"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:84
+msgid "R Startup"
+msgstr "R Opstart"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:210
+msgid ""
+"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:\n"
+msgstr "Det opstod en fejl under opstarten af R. Følgende fejl opstod:\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:212
+msgid ""
+"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
+"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
+"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
+"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
+"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
+"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
+msgstr "\t- R-biblioteket 'rkward' kunne ikke indlæses. Dette bibliotek er nødvendigt for kommunikationen meller R og RKWard. Mange ting vil ikke fungere normalt hvis dette bibliotek ikke er til stede, og RKWard risikerer at crashe. R- biblioteket 'rkward' skulle være inkluderet i din distribution eller i RKWard og skulle være blevet sat op da du kørte 'make install'. Venligt kør 'make install' igen og undersøg om der opstår nogle fejl. Det anbefalles at du lukker RKWard med det samme.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:215
+msgid ""
+"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
+"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
+msgstr "\t-Der opstod et problem med at åbne de nødvendige filer for kommunikation med R. Dette er sandsynligvis på grund af en forkert sti til filene befinder sig. Undersøg hvorvidt du har sat den rigtige sti til log-filene (Indstillinger->Konfigurér Indstillinger->log-filer) og genstart RKWard.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:218
+msgid ""
+"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
+msgstr "\t-En uspecificeret fejl opstod. RKWard kan ikke håndtere fejlen i nuværende version og vil sandsynligvis ikke køre normalt. Kontrollér venligst din installation.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:220
+msgid "Error starting R"
+msgstr "En fejl opstod under opstart af R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:350
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr "R har indikeret at pakken '%1' kræves for at udføre den aktuelle opgave. Pakket er ikke installeret, og vi vil derfor åbne pakke-håndteringsværktøjet hvorfra du kan finde og installere den pågældende pakke."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:350
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Pakke '%1' kræves"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:379
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+"En R kommando forsøger at ændre tegnkodningen. RKWard understøtter en sådan ændring og vil forsøge at justere lokalitet. Bugs kan opstå hvis du har data vinduer åbne. Denne mulighed er ikke blevet grundigt testet endnu og det anbefalles at gemme din arbejdsflade inden du fortsætter.\n"
+"Hvis du har et data-redigeringsværktøj åbent, eller er i tvivl om noget, anbefalles du at lukke disse vinduer først (dette vil formentlig automatisk blive detekteret i senere versioner af RKWard). Dette gøres ved at vælge Annuller , lukke datavinduerne, gemme og forsøge igen."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:379
+msgid "Locale change"
+msgstr "Skift lokalitet"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
+msgid "Message from the R backend"
+msgstr "Besked fra R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:401
+msgid "R backend requests information"
+msgstr "R kræver information"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:429
+msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
+msgstr "R er stødt ind i en alvorlig fejl:\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:430
+msgid ""
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
+"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
+"RKWard after that. Sorry!"
+msgstr "Den vil blive lukket øjeblikkeligt. Dette betyder at du ikke kan benytte funktioner som afhænger af R. Dvs.. at du nærmest ikke kan gøre noget som helst, ikke engang gemme arbejdsfladen. Dine muligheder består af at gemme enhver åben kommando-fil, outputtet eller kopiere data fra åbne redigeringsværktøjer. Luk derefter RKWard. Undskyld!"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:431 rbackend/rinterface.cpp:436
+msgid "R engine has died"
+msgstr "R døde"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:434
+msgid "The R engine has shut down with status: "
+msgstr "R har lukket ned med status: "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:435
+msgid ""
+"\n"
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
+"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
+"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
+"happened. Sorry!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Den vil blive lukket ned øjeblikkeligt. Dette betyder at du ikke kan benytte dig af funktioner, som er afhængige af R, dvs. at du nærmest ikke kan noget somhelst. Forhåbentlig har R allerede gemt arbejdsfladen. Dog kan du gemme alle åbne kommando-filer, outputtet, eller kopiere data fra åbne data-redigeringsværktøj. Afslut derefter RKWard.\n"
+"Eftersom denne fejl ikke skulle være opstået opfordres du venligst til at maile til rkward-devel at lists.sourceforge.net og berette hvad du var i gang med at lave da fejlen opstod. Vi undskylder ulejligheden!"
+
+#: rkconsole.cpp:109
+msgid "R Console"
+msgstr "R Konsol"
+
+#: rkconsole.cpp:587
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Syntaks fejl\n"
+
+#: rkconsole.cpp:803
+msgid "Interrupt running command"
+msgstr "Afbryd kørende kommando"
+
+#: rkconsole.cpp:809
+msgid "Copy selection cleaned"
+msgstr "Kopiér valgte rengjort"
+
+#: rkconsole.cpp:812
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Kopiér valgte bogstaveligt"
+
+#: rkconsole.cpp:817 windows/rkcommandlog.cpp:277
+msgid "Configure"
+msgstr "Konfigurér"
+
+#: rkconsole.cpp:842
+msgid ""
+"You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
+msgstr "Du har indstillet RKWard til at køre skriptkommandoer gennem konsollen. I øjeblikket er konsollen optaget (enten kører en kommando, eller er du begyndt at indsætte tekst i konsollen). Vil du forbipassere konsollen denne gang, eller ønsker du at forsøge igen senere?"
+
+#: rkconsole.cpp:842
+msgid "Console is busy"
+msgstr "Konsol er optaget"
+
+#: rkconsole.cpp:842
+msgid "Bypass console"
+msgstr "Forbipasser konsol"
+
+#: rkward.cpp:213
+msgid ""
+"RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+"helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us by "
+"filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
+"form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
+msgstr "RKWard har gennemgået store positive ændringer de seneste måneder og er allerede behj\xC3\xA6lpsomt med mange opgaver, men enkelte muligheder mangler muligvis. Du kan hjælpe projektet med at indsende bugrapporter, ønsker, eller give feedback på andre måder. Besøg venligst http://rkward.sourceforge.net for flere informationer."
+
+#: rkward.cpp:214
+msgid "What to expect of RKWard"
+msgstr "Hvad du kan forvente af RKWard"
+
+#: rkward.cpp:218 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+msgid "Workspace"
+msgstr "Arbejdsflade"
+
+#: rkward.cpp:222
+msgid "Files"
+msgstr "Filer"
+
+#: rkward.cpp:226
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Jobs i kø"
+
+#: rkward.cpp:270
+msgid "Setting up plugins..."
+msgstr "Indstiller plugins..."
+
+#: rkward.cpp:282
+msgid ""
+"Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
+"\".\n"
+msgstr "Plugins er påkrævet: du kan styre disse igennem \"Indstillinger->Konfigurér RKWard\".\n"
+
+#: rkward.cpp:282
+msgid "No (valid) plugins found"
+msgstr "Ingen (brugbare) plugins fundet"
+
+#: rkward.cpp:324
+msgid "Dataset"
+msgstr "Datasæt"
+
+#: rkward.cpp:326
+msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
+msgstr "Skaber nyt datasæt og åbner det til redigering"
+
+#: rkward.cpp:329
+msgid "Script File"
+msgstr "Skriptfil"
+
+#: rkward.cpp:333
+msgid "Open R Script File"
+msgstr "Åbn R skriptfil"
+
+#: rkward.cpp:338
+msgid "Import Data"
+msgstr "Importér Data"
+
+#: rkward.cpp:339
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr "Importér data fra flere forskellige filformater"
+
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Open Workspace"
+msgstr "Åbn Arbejdsflade"
+
+#: rkward.cpp:344
+msgid "Opens an existing document"
+msgstr "Åbner et eksisterende dokument"
+
+#: rkward.cpp:347
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Åbner en for nylig brugt fil"
+
+#: rkward.cpp:350
+msgid "Save Workspace"
+msgstr "Gem Arbejdsflade"
+
+#: rkward.cpp:352
+msgid "Saves the actual document"
+msgstr "Gemmer selve dokumentet"
+
+#: rkward.cpp:355
+msgid "Save Workspace As"
+msgstr "Gem Arbejdsflade Som"
+
+#: rkward.cpp:356
+msgid "Saves the actual document as..."
+msgstr "Gemmer dokumentet som..."
+
+#: rkward.cpp:359
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Lukker programmet"
+
+#: rkward.cpp:368
+msgid "Close All Data"
+msgstr "Luk Alle Data"
+
+#: rkward.cpp:369
+msgid "Closes all open data editors"
+msgstr "Lukker alle åbne data redigeringsværktøj"
+
+#: rkward.cpp:374
+msgid "Close All"
+msgstr "Luk Alle"
+
+#: rkward.cpp:378 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Detach"
+msgstr "Adskil"
+
+#: rkward.cpp:381
+msgid "Configure RKWard"
+msgstr "Konfigurér RKWard"
+
+#: rkward.cpp:384
+msgid "[No actions available for current view]"
+msgstr "[Ingen muligheder er tilgængelige for nuværende vindue]"
+
+#: rkward.cpp:415
+msgid "Ready."
+msgstr "Klar."
+
+#: rkward.cpp:481
+msgid "Exiting..."
+msgstr "Lukker..."
+
+#: rkward.cpp:489
+msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
+msgstr "Lukker RKWard: Ønsker du at gemme arbejdsfladen?"
+
+#: rkward.cpp:489 rkward.cpp:543
+msgid "Save Workspace?"
+msgstr "Gem Arbejdsflade?"
+
+#: rkward.cpp:489
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Ikke luk"
+
+#: rkward.cpp:514
+msgid "New dataset"
+msgstr "Nyt datasæt"
+
+#: rkward.cpp:514
+msgid "Enter name for the new dataset"
+msgstr "Indsæt navn på nyt datasæt"
+
+#: rkward.cpp:524
+msgid "Opening workspace..."
+msgstr "Åbner arbejdsflade..."
+
+#: rkward.cpp:527
+msgid "*|All files"
+msgstr "*|Alle filer"
+
+#: rkward.cpp:527
+msgid "Open File..."
+msgstr "Åbn fil..."
+
+#: rkward.cpp:543
+msgid "Do you want to save the current workspace?"
+msgstr "Ønsker du at gemme den aktuelle arbejdsflade?"
+
+#: rkward.cpp:627
+msgid "R engine busy"
+msgstr "R er optaget"
+
+#: rkward.cpp:630
+msgid "R engine idle"
+msgstr "R er ledigt"
+
+#: rkward.cpp:633
+msgid "R engine starting"
+msgstr "R starter"
+
+#: rkward.cpp:667
+msgid "Open command file(s)"
+msgstr "Åbn kommando fil(er)"
+
+#: rkward.cpp:685
+msgid "[Unnamed Workspace]"
+msgstr "[Ikke-navngivet Arbejdsflade]"
+
+#: robjectbrowser.cpp:68
+msgid "Objects in the R workspace"
+msgstr "Objekter i R arbejdsfladen"
+
+#: robjectbrowser.cpp:120
+msgid "Search Help"
+msgstr "Søg i hjælpen"
+
+#: robjectbrowser.cpp:122
+msgid "Edit"
+msgstr "Redigér"
+
+#: robjectbrowser.cpp:124
+msgid "View"
+msgstr "Oversigt"
+
+#: robjectbrowser.cpp:126
+msgid "Rename"
+msgstr "Ændr navnet"
+
+#: robjectbrowser.cpp:128
+msgid "Copy to new symbol"
+msgstr "kopiér til nyt symbol"
+
+#: robjectbrowser.cpp:130
+msgid "Copy to .GlobalEnv"
+msgstr "kopiér til .GlobalEnv"
+
+#: robjectbrowser.cpp:132
+msgid "Delete"
+msgstr "Slet"
+
+#: robjectbrowser.cpp:183
+msgid "Copy object"
+msgstr "Kopiér objekt"
+
+#: robjectbrowser.cpp:183
+msgid "Enter the name to copy to"
+msgstr "Indsæt navnet at kopiere til"
+
+#: robjectbrowser.cpp:199
+msgid ""
+"An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
+"2' instead."
+msgstr "Et objekt i GlobalEnv hedder allerede '%1'. Kopien blev i stedet navngivet '%2'."
+
+#: robjectbrowser.cpp:199
+msgid "Name already in use"
+msgstr "Navn er allerede i brug"
+
+#: robjectbrowser.cpp:217
+msgid "Rename object"
+msgstr "Ændr objektnavn"
+
+#: robjectbrowser.cpp:217
+msgid "Enter the new name"
+msgstr "Indsæt et nyt navn"
+
+#: robjectbrowser.cpp:278 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:90
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:102
+msgid "All"
+msgstr "Alle"
+
+#: robjectbrowser.cpp:279
+msgid "Non-Functions"
+msgstr "Ikke-Funktioner"
+
+#: robjectbrowser.cpp:289
+msgid "Show All Environments"
+msgstr "Vis Alle Omgivelser"
+
+#: robjectbrowser.cpp:293
+msgid "Show Hidden Objects"
+msgstr "Vis gemte objekter"
+
+#: robjectviewer.cpp:58
+msgid "summary (x)"
+msgstr "Opsummering (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:59
+msgid "print (x)"
+msgstr "udskriv (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:86
+msgid "<b>Object was deleted!</b>"
+msgstr "<b>Objekt er slettet!</b>"
+
+#: robjectviewer.cpp:128
+msgid "Object Viewer: %1"
+msgstr "Objekt "
+
+#: robjectviewer.cpp:132
+msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
+msgstr "Objektet er ændret. Klik eventuelt på \"Opdater\""
+
+#: robjectviewer.cpp:214
+msgid "Fetching information. Please wait."
+msgstr "henter information, vent venligst."
+
+#: robjectviewer.cpp:224
+msgid "Click \"Update\" to fetch information"
+msgstr "Klik på \"Opdater\" for at hente information"
+
+#: robjectviewer.cpp:245
+msgid "Ready"
+msgstr "Klar"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66
+msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr "Supportfilen \"%1\" blev ikke fundet eller kan ikke læses. Undersøg venligst din installation."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66 scriptbackends/phpbackend.cpp:170
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:200 scriptbackends/phpbackend.cpp:218
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "PHP-fejl"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:170
+msgid ""
+"There has been an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
+"in RKWard or a problem with your PHP installation. Check the settings "
+"(Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
+msgstr ""
+"Der opstod en fejl\n"
+"(\"%1\")\n"
+"under opstarten af PHP. Sandsynligvis skyldes dette enten en bug i RKWard eller en fejl med din PHP installation. Undersøg dine indstillinger (Indstillinger->Konfigurér Indstillinger->PHP) og forsøg igen."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:200
+msgid ""
+"The PHP-backend has reported an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
+"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
+"it works with different settings."
+msgstr ""
+"PHP har meddelt at der opstod en fejl\n"
+"(\"%1\")\n"
+"og er defor lukket ned. Årsagen er sandsynligvis en bug i plugin-et. Du kan forsøge at lukke og genstarte plugin-et og undersøge om det virker med andre indstillinger."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:218
+msgid ""
+"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
+"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
+"backend)"
+msgstr "PHP kunne ikke startes. Undersøg om du har angivet den rigtige sti til PHP binary-filen (Indstillinger->kongifurér indstillinger->PHP)"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:220
+msgid ""
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"PHP døde pludslig. Nuværende output buffer vises nedenunder:\n"
+"%1"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:220
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr "PHP processen er lukket"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:86
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr "## Forbered\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:89
+msgid "## Compute\n"
+msgstr "## Udregn\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:92
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "## Udskriv resultat\n"
+
+#: settings/rksettings.cpp:71
+msgid "Settings"
+msgstr "Indstillinger"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:43
+msgid "Code Completion"
+msgstr "Kodefærdiggørelse"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:46
+msgid "Enable code completion"
+msgstr "Aktivér kodefærdiggørelse"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:53
+msgid "Minimum number of characters before completion is attempted"
+msgstr "minimum tegnantal før kodefærdiggørelse forsøges"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:64
+msgid "Timeout (milli seconds) before completion is attempted"
+msgstr "Tid (millisekunder) før kodefærdiggørelse forsøges"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:92
+msgid "Script editor"
+msgstr "Skript redigeringsværktøj"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
+msgid "Load/Save command history"
+msgstr "Indlæs/Gem kommando historie"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+msgid "Maximum length of command history"
+msgstr "Maksimum længde af kommando historie"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:62
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:153
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Ubegrænset"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:60
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
+msgstr "maksimum antal paragraffer/linjer at vise i konsollen"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:68
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr "Kør kommandoer fra skript redigeringsværktøjet gennem konsollen"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:73
+msgid "Also add those commands to console history"
+msgstr "Tilføj kommandoerne til konsol historien"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:81
+msgid "Command history is context sensitive by default"
+msgstr "Kommandohistorien er som udgangspunkt kontekst afhængig"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:180
+msgid "Console"
+msgstr "konsol"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:39
+msgid ""
+"<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
+"the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
+"and not be saved."
+msgstr "<b>Følgende indstillinger er kun beregnede til debugging-formål.</b> Det er ufarligt at lade dem være. Tilmed vil disse indstillinger kun gælde for den aktuelle session, og vil ikke blive gemt."
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:45
+msgid "Debug level"
+msgstr "Debug niveau"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:55
+msgid "Debug flags"
+msgstr "Debug flag"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:80
+msgid "Command timeout"
+msgstr "Kommando udløbstid"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:101
+msgid "Debug"
+msgstr "Debug"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
+msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
+msgstr "Indstillinger markerede med (*) træder ikke i kraft før du har genstartet RKWard"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
+msgstr "Sti hvor logfiler skal opbevares"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:64
+msgid "Startup Action (*)"
+msgstr "Opstartsaktion (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
+msgid "Ask for a file to open"
+msgstr "Spørg efter en fil at åbne"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
+msgid "Show selection dialog (default)"
+msgstr "Vis markeringsdialog (standard)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr "Vis RKWard hjælp på opstart"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
+msgid ""
+"The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
+"be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
+"Which do you prefer?"
+msgstr ""
+"Arbejdsfladens opstilling (dvs.. åbne skripts-, data- og hjælpevinduer) kan gemmes (og indlæses) med R arbejdsfladen eller uafhængigt af R arbejdsfladen. "
+"Hvilken metode foretrækker du?"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:91
+msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
+msgstr "Gem/gendan med R arbejdsflade, når du gemmer/indlæser R arbejdsfladen"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:94
+msgid ""
+"Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
+"restore at next start)"
+msgstr "Sen/gendan uafhængigt af R arbejdsfladen (gem ved afslutning af RKWard session, gendan ved næste opstart)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:97
+msgid "Do not save/restore workplace layout"
+msgstr "Undlad at gemme/gendanne arbejdsfladens opstilling"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:106
+msgid ""
+"Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
+"limit):"
+msgstr "Giv en advarsel når objekter med flere end dette antal felter redigeres (0 er ubegrænset):"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:109
+msgid "No limit"
+msgstr "Ubegrænset"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:116
+msgid "MDI window focus behavior"
+msgstr "MDI vindue fokusopførsel"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
+msgid "Click to focus"
+msgstr "Klik for at fokusere"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+msgid "Focus follows mouse"
+msgstr "Fokus følger musen"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:145
+msgid "General"
+msgstr "Generelt"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:46
+msgid "Which objects should be shown by default?"
+msgstr "Hvilke objekter skal som standard vises?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:48
+msgid "Show hidden objects"
+msgstr "Vis gemte objekter"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:50
+msgid "Show all environments"
+msgstr "Vis Alle Omgivelser"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:53
+msgid "Show objects with children"
+msgstr "Vis objekter med børn"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:55
+msgid "Show functions"
+msgstr "Vis funktioner"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:57
+msgid "Show variables"
+msgstr "Vis variabler"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:62
+msgid "Which columns should be shown by default?"
+msgstr "Hvilke kolonner skal vises som standard?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:64
+msgid "Label field"
+msgstr "Etiketfelt"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:66
+msgid "Type field"
+msgstr "Typefelt"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:68
+msgid "Class field"
+msgstr "Klassefelt"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:78
+msgid "Never fetch the structure of these packages:"
+msgstr "Undlad at hente strukturen af disse pakker:"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add exclusion"
+msgstr "Tilføj undtagelse"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
+msgstr "Tilføj navn på pakke hvis struktur ikke skal hentes"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:41
+msgid "Output Window options"
+msgstr "Indstillinger for outputvindue"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
+msgstr "Ændringer i denne afdeling effektueres næste gang du starter et plugin"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+msgid "File-location of the PHP binary"
+msgstr "Sti til PHP binary-filen"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:63
+msgid "PHP backend"
+msgstr "PHP"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+msgid ""
+"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
+"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
+"presentation do you prefer?"
+msgstr "Nogle plugins tilbyder både et guidet interface og et traditionelt dialogboks interface. Hvilken tilgang foretrækker du som udgangspunkt for plugins som tilbyder begge muligheder?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:64
+msgid "Always prefer dialogs"
+msgstr "Foretræk altid dialogbokse"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+msgid "Prefer recommended interface"
+msgstr "Foretræk anbefallet burgerflade"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:70
+msgid "Always prefer wizards"
+msgstr "Fortræk altid guides"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr "R syntaks oversigt (i dialogbokse)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:85
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Kode som vises som standard"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:91
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr "Standard højde af kodeoversigt (i pixels)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:103
+msgid "Select .pluginmap file(s)"
+msgstr "Vælg .pluginmap fil(er)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:130
+msgid "Select .pluginmap-file"
+msgstr "Vælg .pluginmap-fil"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:135
+msgid "Plugins"
+msgstr "Plugins"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:58
+msgid ""
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
+"generally safe to keep these unchanged."
+msgstr "Følgende indstillinger påvirker for det meste kun R adfærd i konsollen. Det er generelt sikkert ikke at ændre dem."
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+msgid "Display warnings"
+msgstr "Vis advarsler"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
+msgid "Suppress warnings"
+msgstr "Gem advarsler"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:71
+msgid "Print warnings later (default)"
+msgstr "Vis advarsler senere (standard)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:72
+msgid "Print warnings immediately"
+msgstr "Vis advarsler øjeblikkeligt"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
+msgid "Convert warnings to errors"
+msgstr "Konvertér advarsler til fejlmeldinger"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:79
+msgid "Decimal character (only for printing)"
+msgstr "Decimal tegn (kun til udskrift)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:86
+msgid "Output width (characters)"
+msgstr "Output bredde (tegn)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:92
+msgid "Maximum number of elements shown in print"
+msgstr "Maksimum antal elementer, som vises i udskrifter"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
+msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
+msgstr "Maksimum længde af avarsler/fejlmeldinger at udskrive"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
+msgid "Keep comments in functions"
+msgstr "Gem kommentarer i funktionerne"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
+msgid "TRUE (default)"
+msgstr "SAND (standard)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:108
+msgid "FALSE"
+msgstr "FALSK"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:114
+msgid "Keep comments in packages"
+msgstr "Opbevar kommentarer i pakker"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117 settings/rksettingsmoduler.cpp:139
+msgid "TRUE)"
+msgstr "SAND)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118 settings/rksettingsmoduler.cpp:140
+msgid "FALSE (default)"
+msgstr "FALSK (standard)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
+msgid "Maximum level of nested expressions"
+msgstr "Maksimum antal af indlejrede udtryk"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:130
+msgid "Default decimal precision in print ()"
+msgstr "Standard antal decimaler i udskrift"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:136
+msgid "Check vector bounds (warn)"
+msgstr "Undersøg vektorgrænser (advar)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:145
+msgid "Command used to send files to printer"
+msgstr "Kommando som sender filerne til printeren"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:174
+msgid "R-Backend"
+msgstr "R"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:284
+msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
+msgstr "Pakke arkiver (hvor bibliotekerne hentes fra)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:290
+msgid "Archive downloaded packages"
+msgstr "Arkivér nedhentede pakker"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:297
+msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
+msgstr "R bibliotekstier (lokal sti bibliotekerne installeres i)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:302
+msgid ""
+"Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
+"you specify in this list"
+msgstr "Bemærk: Opstart-standarderne vil altid blive brugt sammen med de stier du har angivet i denne liste"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:324
+msgid "Add R Library Directory"
+msgstr "Tilføj R Bibliotek Mappe"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+msgid "Add repository"
+msgstr "Tilføj arkiv"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+msgid ""
+"Add URL of new repository\n"
+"(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
+msgstr ""
+"Tilføj link til det nye arkiv\n"
+"(Indsæt \"@CRAN@ for standard CRAN-mirror serveren)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:338
+msgid "R-Packages"
+msgstr "R-pakker"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:123
+msgid ""
+"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
+"visible/invisible."
+msgstr "Foreløbigt gælder indstillingerne kun for nye kommandoer. Alle tidligere kommandoer vil forblive synlige/usynlige."
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:131
+msgid "always show command"
+msgstr "vis altid kommando"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:134
+msgid "always show result"
+msgstr "vis altid resultat"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:137
+msgid "show errors"
+msgstr "vis fejl"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
+msgid "show/raise window"
+msgstr "vis/hæv vindue"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:144
+msgid "User commands"
+msgstr "Burgerkommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:145
+msgid "Plugin generated commands"
+msgstr "Plugingenererede kommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:146
+msgid "Application commands"
+msgstr "Program kommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
+msgid "Synchronization commands"
+msgstr "Synkroniseringskommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:151
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
+msgstr "Maksimum antal viste paragraffer/linjer i Kommando Logbogen"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:281 windows/rkcommandlog.cpp:55
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando logbog"
+
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:45
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "Tilføj til hovedvindue"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:50
+msgid "Configure R backend"
+msgstr "Konfigurér R"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:55 windows/rcontrolwindow.cpp:141
+msgid "Pause execution"
+msgstr "Sæt udførsel på pause"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:60
+msgid "Cancel selected commands"
+msgstr "Annullér den valgte kommando"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:132
+msgid ""
+"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
+"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
+"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
+msgstr "Nogle af kommandoerne som du forsøgte at annullere are markerede \"Sync\" (bogstavet 'S' i type-kolonnen). Afbrydelse af denne type kommando kan forårsage datatab. Disse kommandoer blev _ikke_ annullerede."
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:132
+msgid "Some commands not cancelled"
+msgstr "Nogle kommandoer er ikke annullerede"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:145
+msgid "Resume execution"
+msgstr "Forsæt udførsel"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:153
+msgid "Run block"
+msgstr "Kør blok"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:157
+msgid "Mark selection as block"
+msgstr "Markér valgte som blok"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:160
+msgid "Unmark block"
+msgstr "Afmarkér blok"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:165
+msgid "Configure Script Editor"
+msgstr "Konfigurér Skript redigeringsværktøj"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:249 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:334
+msgid " [modified]"
+msgstr " [ændret]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:262
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Dokumentet \"%1\" er blevet ændret. Luk alligevel?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:262
+msgid "File not saved"
+msgstr "Fil er ikke gemt"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:333
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Ikke-navngivet"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:528
+msgid "%1 (Active)"
+msgstr "%1 (Aktiv)"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:550
+msgid "%1 (Unused)"
+msgstr "%1 (Ikke brugt)"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:181
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Ufuldendt argument.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:183
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntaks fejl.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:185
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "En ikke-specificeret fejl opstod under brugen af kommandoen.\n"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:69
+msgid "Find:"
+msgstr "Søg:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "Fields:"
+msgstr "Felter:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:91
+msgid "All but keywords"
+msgstr "alle undtagen nøgleord"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Keywords"
+msgstr "Nøgleord"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:96
+msgid "Package:"
+msgstr "Pakke:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:108
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Læg mærke til små/storebogstaver"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:110
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Sløret sammenligning"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:114
+msgid "Find"
+msgstr "Søg"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:128
+msgid "Help search"
+msgstr "Søg i hjælp"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:201
+msgid "Show help for %1 in package %2"
+msgstr "Vis hjælp til %1 i pakke %2"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:226
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr "Ingen hjælp blev fundet om '%1'. Den korresponderende pakke er muligvis ikke installeret/indlæst, eller er kommandoen forkært stavet. Prøv Hjælp->Søg i R hjælp for flere muligheder."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:226
+msgid "No help found"
+msgstr "Ingen hjælp fundet"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:306
+msgid "Topic"
+msgstr "Emne"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:308
+msgid "Package"
+msgstr "Pakke"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:176
+msgid ""
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
+"open the url in the default application?"
+msgstr "Linket du forsøger at åbne ('%1') er ikke en lokal fil. Vil du åbne linket i standard programmet?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:176
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "Åbn i standard program?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:260
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "&Fjern Output"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:264
+msgid "&Refresh Output"
+msgstr "&Genopfrisk output"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:268
+msgid "Print Output"
+msgstr "Udskriv output"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:272
+msgid "Save Output as HTML"
+msgstr "Gem output til HTML"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:368
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
+msgstr "Ønsker du virkelig at fjerne outputtet? Det er ikke muligt at gendanne det."
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:368
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Fjern output?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
+msgid ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
+"<P>The output is empty.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+msgstr ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
+"<P>Outputtet er tomt.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:415
+msgid "Print Help"
+msgstr "Udskriv hjælp"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:422
+msgid "R Help"
+msgstr "R Hjælp"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:448
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr "Side findes ikke eller fungerer ikke"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:506
+msgid "No Title"
+msgstr "Ingen Titel"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:531
+msgid "Summary"
+msgstr "Opsummering"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:537
+msgid "Usage"
+msgstr "Brug"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:554
+msgid "GUI settings"
+msgstr "GUI Indstillinger"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:562
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr "Ikke-navngivet GUI element"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:582
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Relaterede funktioner og sider"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:589
+msgid "Technical details"
+msgstr "Tekniske detaljer"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:666
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr "R Reference til '%1'"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:681
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr "FEJLAGTIG REFERENCE"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
+msgid "Attachment"
+msgstr "vedhæng"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Attach"
+msgstr "Tilføj"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
+msgid "Move To"
+msgstr "Flyt til"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
+msgid "Left Sidebar"
+msgstr "Venstre Sidemenu"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
+msgid "Right Sidebar"
+msgstr "Højre Sidemenu"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
+msgid "Top Sidebar"
+msgstr "Øverste Sidemenu"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
+msgid "Bottom Sidebar"
+msgstr "Nederste Sidemenu"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:54
+msgid "Help on R"
+msgstr "R hjælp"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:56
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Søg i R hjælp"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:58
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "RKWard hjælp"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:64
+msgid "Shows the R help index"
+msgstr "Viser oversigt over R hjælp"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:65
+msgid "Shows/raises the R Help Search window"
+msgstr "Viser/fremhæver R hjælp søgevinduet"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:66
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Vis RKWard hjælp"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:71
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Vis/Gem Arbejdsflade Browser"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:75
+msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
+msgstr "Vis/Gem filsystembrowser"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:79
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Vis/gem Kommando logbog"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:83
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Vis/Gem "
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:87
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "Vis/Gem Konsol"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:91
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Vis/Gem R Hjælp Søg"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:95
+msgid "Activate Document view"
+msgstr "Aktivér dokument "
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:99
+msgid "Show &Output"
+msgstr "Vis &Output"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:124
+msgid ""
+"Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
+"group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
+"net"
+msgstr "Venligst send fejlrapporter eller ønsker til http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 eller send en mail til rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Du har åbnet et nyt X11 vindue i R. Normalt forsøger RKWard at detektere sådanne vinduer for at kontrollere dem og tilføje en sidemenu til dem. Der er dog opstået en fejl denne gang, og RKWard har ikke detekteret hvilket vindue du har åbnet og kan dermed ikke tilføje det.\n"
+"Dette er til forvente hvis du åbnede vinduet på en anden skærm eller et andet X11 display. I dette tilfælde opfordres du til at ændre indstillingerne (\"display\").\n "
+"Hvis du derimod kan se X11 vinduet på samme skærm som denne besked, burde RKWard ikke have meddelt om nogen fejl, og du bedes kontakte os på rkward-devel at lists.sourceforge.net med med flere detaljer om dine indstillinger, så dette problem kan forhindres i fremtiden."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Kunne ikke tilføje R X11 vindue"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:92
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Der opstod en fejl"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:195
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Fastsæt størrelse"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:201
+msgid "Width"
+msgstr "Bredde "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:205
+msgid "Height"
+msgstr "Højde"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Aktiver grafikvindue nummer %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Kopiér indhold af grafikvindue nummer %1 til output"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Udskriv indhold af grafikvindue nummer %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:244
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Specificer R objekt"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:249
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Specificer navnet på R objektet som du vil gemme grafen til"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Gem indhold af grafikvindue nummer %1 til objekt '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:269
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Duplikér grafikvindue nummer %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Optegn område følger størrelsen af vinduet"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Fastsæt størrelse 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Fastsæt størrelse 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:298
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Fastsæt størrelse 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:300
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Specificer fast størrelse..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:303
+msgid "Make active"
+msgstr "Gør aktiv"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:305
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Kopiér til output"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:308
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Gem som R objekt..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:310
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplikér"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:208
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Kunne ikke åbne \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:208
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Kunne ikke åbne kommando fil"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:325
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure this warning (or turn it off entirely) under Settings-"
+">Configure RKWard->General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Du i færd med at redigere objekt \"%1\", som er meget stort (%2 felter). RKWard er ikke optimeret til at håndtere meget store objekter i det indbyggede data-redigeringsværktøj. Dette vil bruge en stor del hukommelse og, afhængigt af dine systemspecifikationer, kan være meget langsomt. For store objekter anbefalles det generelt at redigere ved brug af kommando linjen, eller at dele objektet op mindre dele inden redigering. Hvis du på den anden side har meget hukommelse, og datafilen ikke er for kompliceret (numeriske data er nemmere at håndtere end faktordata), er det ikke nødvendigvis et problem at bruge RKWard. Du kan konfigurere denne advarsel (eller slukke helt for den) under Indstillinger->Konfigurér RKWard->Generelt.\n"
+"Ønsker du at forsætte med at redigere objektet?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:325
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Du er i gang med at redigere et meget stort objekt"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:485
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Gem Arbejdsflade opstilling"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:492
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Gendan Arbejdsflade opstilling"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:561
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Tidligere Vindue"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:566
+msgid "Next Window"
+msgstr "Næste Vindue"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:59
+msgid "Window Left"
+msgstr "Vindue Venstre"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:63
+msgid "Window Right"
+msgstr "Vindue Højre"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./dataeditor/rkeditordataframepart.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 30
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 7
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 7
+#: rc.cpp:4 rc.cpp:12 rc.cpp:44 rc.cpp:92 rc.cpp:116 rc.cpp:132 rc.cpp:144
+#, no-c-format
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Redigér"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./dataeditor/rkeditordataframepart.rc line 13
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 45
+#: rc.cpp:8 rc.cpp:56
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Vinduer"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 38
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 13
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 40
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 9
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 10
+#: rc.cpp:16 rc.cpp:52 rc.cpp:100 rc.cpp:112 rc.cpp:120 rc.cpp:136
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Kør"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 17
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 64
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 21
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 12
+#: rc.cpp:20 rc.cpp:64 rc.cpp:104 rc.cpp:124
+#, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "&Indstillinger"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 20
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 69
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 13
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 24
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 21
+#: rc.cpp:24 rc.cpp:68 rc.cpp:80 rc.cpp:108 rc.cpp:160
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr "&Hjælp"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 4
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 4
+#: rc.cpp:28 rc.cpp:128 rc.cpp:140
+#, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr "&Fil"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:32
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Ny"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Importér"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:40
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Arbejdsflade"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 34
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcatchedx11windowpart.rc line 13
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 12
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:88 rc.cpp:148
+#, no-c-format
+msgid "&View"
+msgstr "&Oversigt"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./rkwardui.rc line 51
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 9
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 9
+#: rc.cpp:60 rc.cpp:76 rc.cpp:156
+#, no-c-format
+msgid "&Activate"
+msgstr "&Aktivér"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 5
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 5
+#: rc.cpp:72 rc.cpp:152
+#, no-c-format
+msgid "&Window"
+msgstr "&Vindue"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcatchedx11windowpart.rc line 4
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "&Device"
+msgstr "&Device(vindue)"
+
+#. i18n: tag text
+#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 5
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Tools Move"
+msgstr "&Værktøj Flyt"
+
+#: rc.cpp:161
+msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
+msgid "Your names"
+msgstr "Dine navne"
+
+#: rc.cpp:162
+msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
+msgid "Your emails"
+msgstr "Dine e-mail"
+


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list