[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [966] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue Nov 28 13:03:12 UTC 2006


Revision: 966
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=966&view=rev
Author:  tfry
Date:   2006-11-28 05:03:12 -0800 (Tue, 28 Nov 2006)

Log Message:
-----------
message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2006-11-28 12:58:24 UTC (rev 965)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2006-11-28 13:03:12 UTC (rev 966)
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-17 13:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-28 09:32+0100\n"
 "Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
@@ -35,8 +35,8 @@
 msgid "Default setting"
 msgstr "Opció per omissió"
 
+# És refereix al nombre de decimals que es volen que es visualitzin
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:61
-# És refereix al nombre de decimals que es volen que es visualitzin
 msgid "As required"
 msgstr "Els necessaris"
 
@@ -106,23 +106,23 @@
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
+# La frasse "Atenció: . . és del fr.po i es.pot
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:225
-# La frasse "Atenció: . . és del fr.po i es.pot
 msgid ""
 "Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
 "index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
 "set them to empty."
 msgstr ""
-"Els nivells només poden estar associats a enters consecutius començant "
-"per 1. (la columna índex és només de lectura). Per eliminar els nivells al "
-"final de la llista, només cal que els deixeu buits. Atenció: si elimineu un "
+"Els nivells només poden estar associats a enters consecutius començant per "
+"1. (la columna índex és només de lectura). Per eliminar els nivells al final "
+"de la llista, només cal que els deixeu buits. Atenció: si elimineu un "
 "nivell, els índex dels altres nivells poden canviar , i, per tant també es "
 "modificaran els valors de la variable factor!"
 
-#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
 # És el nom de la finestra que s'obre al punxar sobre una casella "Lebels" de una taula de dades.
 # A fr.po: "Libellés de niveaux / valeurs pour '%1'"
 # %1 \xC3\xA9s el nom de la variable
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
 msgid "Levels / Value labels for '%1'"
 msgstr "Nivells / Etiquetes dels valors de '%1'"
 
@@ -139,11 +139,11 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
+# a es.po està traduit com "Renombrar"
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:253 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:272
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:445 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:595
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:54
-# a es.po està traduit com "Renombrar"
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -171,14 +171,15 @@
 msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
 msgstr "Esborra les files seleccionades (%1-%2)"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:260
 # po.fr: "Supprimer cette case" (sense %1)
 # En tots els ítems del menú on surt es parla de cas, no de files
+#: dataeditor/twintable.cpp:260
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han gravat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -204,8 +205,8 @@
 "Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
 "filename?"
 msgstr ""
-"La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un "
-"altre nom de fitxer?"
+"La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un altre "
+"nom de fitxer?"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:59
 msgid ""
@@ -237,8 +238,8 @@
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
 "commands, before you have read the file(s) in question."
 msgstr ""
-"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que es reviseu un "
-"o més fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot "
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que es reviseu un o "
+"més fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot "
 "continuar sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:77
@@ -251,9 +252,9 @@
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
 "commands, before you have read/edited (and saved) the file(s) in question."
 msgstr ""
-"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que editeu un o "
-"més fitxers. RKWard no pot determinar si és segur continuar l'execució de "
-"les ordres R, abans que hàgiu revisat/editat (i gravat) aquest(s) fitxer(s)."
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que editeu un o més "
+"fitxers. RKWard no pot determinar si és segur continuar l'execució de les "
+"ordres R, abans que hàgiu revisat/editat (i gravat) aquest(s) fitxer(s)."
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:93
 msgid ""
@@ -265,7 +266,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Dels fitxers anteriors, els següents no eren llegibles i no s'han obert pas:\n"
+"Dels fitxers anteriors, els següents no eren llegibles i no s'han obert "
+"pas:\n"
 "\n"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:317
@@ -294,8 +296,8 @@
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
 "object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
 msgstr ""
-"L'objecte '%1' s'ha retirat de l'espai de treball o s'ha canviat a un tipus diferent "
-"d'objecte, però actualment s'està editant. El voleu recuperar?"
+"L'objecte '%1' s'ha retirat de l'espai de treball o s'ha canviat a un tipus "
+"diferent d'objecte, però actualment s'està editant. El voleu recuperar?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid "Restore object?"
@@ -308,104 +310,105 @@
 "back."
 msgstr ""
 "Realment esteu segurs que voleu eliminar l'objecte '%1'? Aquest objecte "
-"actualment és obert per a edició, i també serà suprimit de l'editor. No podrà "
-"recuperar-se mai més."
+"actualment és obert per a edició, i també serà suprimit de l'editor. No "
+"podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:57 core/rkmodificationtracker.cpp:62
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
-#: core/robject.cpp:109
+#: core/robject.cpp:119
 msgid "Full location:"
 msgstr "Camí complet:"
 
-#: core/robject.cpp:111
+#: core/robject.cpp:121
 msgid "Label:"
 msgstr "Etiqueta:"
 
-#: core/robject.cpp:112
+#: core/robject.cpp:122
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: core/robject.cpp:115
 # fr.po: "Lancer la sélection"
 # es.po: "Ejecutar la selección"
+#: core/robject.cpp:125
 msgid "Function"
 msgstr "Funció"
 
-#: core/robject.cpp:116
+#: core/robject.cpp:126
 msgid "Usage: "
 msgstr "Ús: "
 
-#: core/robject.cpp:118
 # De Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana Universitat Autònoma de Barcelona
+#: core/robject.cpp:128
 msgid "Data frame"
 msgstr "Marc de dades"
 
-#: core/robject.cpp:120
 # A "La guia visual del KDE": http://docs.kde.org/stable/ca/kdebase/visualdict/index.html
 # Ho tradueixent com "matriu"
+#: core/robject.cpp:130
 msgid "Array"
 msgstr "Vector"
 
-#: core/robject.cpp:122
+#: core/robject.cpp:132
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matriu"
 
-#: core/robject.cpp:124
+#: core/robject.cpp:134
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
-#: core/robject.cpp:126
+#: core/robject.cpp:136
 msgid "Variable"
 msgstr "Variable"
 
-#: core/robject.cpp:127
+#: core/robject.cpp:137
 msgid "Data Type:"
 msgstr "Tipus de dades:"
 
-#: core/robject.cpp:129
 # fr.po: Alignement
 # es.po: Alineación
+#: core/robject.cpp:139
 msgid "Environment"
 msgstr "Entorn"
 
-#: core/robject.cpp:134
+#: core/robject.cpp:144
 msgid "Length: "
 msgstr "Longitud: "
 
-#: core/robject.cpp:136
+#: core/robject.cpp:146
 msgid "Dimensions: "
 msgstr "Dimensions: "
 
-#: core/robject.cpp:144
+#: core/robject.cpp:154
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:49
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
 msgid "Run all"
 msgstr "Executau tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:56
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:519
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -413,40 +416,41 @@
 "Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
 "aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Obre en l'aplicació per omissió?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:187 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 # fr.po: Sorties
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:189
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Netejar"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Refresca"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
-msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+msgid ""
+"Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr "Realment vol netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:285
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -456,11 +460,11 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:303
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimeix l'ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:313
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
 msgid "R Help"
 msgstr "Ajuda de R"
 
@@ -480,9 +484,9 @@
 msgid "Command"
 msgstr "Ordre"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:58
 # fr.po: Indicateurs
 # es.po: Banderas
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:58
 msgid "Flags"
 msgstr "Senyaladors"
 
@@ -490,10 +494,10 @@
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:203
 # fr.po: Commandes passées
 # es.po: Bitácora de Comandos
 # Stack = Pila (Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:203
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Pila d'ordres"
 
@@ -503,8 +507,8 @@
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
 "loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
 msgstr ""
-"Algunes de les ordres que intenteu cancel·lar estan marcades com \"sync\" "
-"(lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
+"Algunes de les ordres que intenteu cancel·lar estan marcades com \"sync"
+"\" (lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
 "poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat pas cancel·lades."
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:269
@@ -519,9 +523,9 @@
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:380
 # fr.po: Chaîne
 # es.po: Cadena
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:380
 msgid "Chain"
 msgstr "Cadena"
 
@@ -533,61 +537,158 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
 msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
 msgstr "El fitxer no s'ha gravat"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:184
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:185
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modicat]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:37
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:103
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:103
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:277
 # fr.po: Enregistrer l'espace de travail
 # es.po: Guardar Espacio de Trabajo
 # Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+#: windows/rkworkplace.cpp:311
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:283
+#: windows/rkworkplace.cpp:318
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred"
+msgstr ""
+"\n"
+"S'ha produït un error: "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+#, fuzzy
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Especifiqui el model"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Especifiqui el model"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#, fuzzy
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Recuperar l'objecte?"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr ""
+
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
 # fr.po: Entrer un nouveau nom
 # es.po: Introducir el nuevo nombre
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
+# fr.po: Modèle complet
 #: plugin/rkformula.cpp:66
-# fr.po: Modèle complet
 msgid "Full Model"
 msgstr "Moldel complet"
 
@@ -599,9 +700,9 @@
 msgid "Custom Model:"
 msgstr "Model a mida:"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:90
 # fr.po: Effets principaux seulement
 # es.po: Solo Efectos Principales
+#: plugin/rkformula.cpp:90
 msgid "Main effects"
 msgstr "Efectes principals"
 
@@ -617,14 +718,15 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Especifiqui el model"
 
+# parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
-# parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
+#, fuzzy
 msgid ""
-"There has been an error while trying to parse the description of this pluign "
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable "
-"('%1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
+"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
 msgid "Could not create plugin"
@@ -648,9 +750,9 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "Error de R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
 # fr.po: Exécuter
 # es.po: Enviar
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
 msgid "Submit"
 msgstr "Envia"
 
@@ -658,9 +760,9 @@
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Utilitza l'assistent"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
 # fr.po: Fermé
 # es.po: Cerrado
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
 msgid "Code"
 msgstr "Codi"
 
@@ -700,7 +802,7 @@
 msgid "Enter text"
 msgstr "Introduïu el text"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:101 plugin/rkcomponentmap.cpp:147
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:128 plugin/rkcomponentmap.cpp:180
 msgid "(no label)"
 msgstr "(cap etiqueta)"
 
@@ -748,39 +850,62 @@
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:42
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:46
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Directori on s'ha de guardar els fitxers de registre (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:50
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Acció a l'engegada (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53 dialogs/startupdialog.cpp:61
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:56 dialogs/startupdialog.cpp:61
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Engega amb una taula buida"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:54
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Demana per obrir un fitxer"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
 # fr.po: Montrer la fenêtre de sélection (par défaut)
 # es.po: Mostrar diálogo de selección (predeterminado)
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:79
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+msgid ""
+"The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
+"be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
+"Which do you prefer?"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
+msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+msgid ""
+"Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
+"restore at next start)"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#, fuzzy
+msgid "Do not save/restore workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -824,11 +949,11 @@
 "configuration be set to the new default (recommended)?"
 msgstr ""
 "Sembla que teniu una configuració antiga en el camí dels endollables. La "
-"configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 del RKWard. "
-"He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
+"configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 del "
+"RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
 
+# fr.po: Configuration des paquets
 #: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
-# fr.po: Configuration des paquets
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Canvia la configuració"
 
@@ -846,9 +971,9 @@
 msgid "Directory, where the PHP support files are located"
 msgstr "Directori on estan els fitxers de suport del PHP"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
 # fr.po: Moteur PHP
 # es.po: Backend PHP
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
 msgid "PHP backend"
 msgstr "PHP-dorsal"
 
@@ -856,124 +981,129 @@
 msgid "Output Window options"
 msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:57
 msgid ""
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
-"Els aranjaments següents condicionen el comportament del R en "
-"mode consola. En general és adequat no modificar-los."
+"Els aranjaments següents condicionen el comportament del R en mode consola. "
+"En general és adequat no modificar-los."
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:64
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:65
 msgid "Display warnings"
 msgstr "Visor d'avisos"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:66
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
 msgid "Suppress warnings"
 msgstr "Suprimeix avisos"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:68
 msgid "Print warnings later (default)"
 msgstr "Imprimeix els avisos més tard (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:69
 msgid "Print warnings immediately"
 msgstr "Imprimeix els avisos immediatament"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:69
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
 msgid "Convert warnings to errors"
 msgstr "Converteix els avisos en errors"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:75
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
 msgid "Decimal character (only for printing)"
 msgstr "Caràcter decimal (només per a la impressió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:83
 msgid "Output width (characters)"
 msgstr "Ample dels resultats (caràcters)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:88
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:89
 msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
 msgstr "Introduïu la longitud màxima dels avisos/errors mostrats"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:94
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:95
 msgid "Keep comments in functions"
 msgstr "Conserva els comentaris en les funcions"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:96
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:97
 msgid "TRUE (default)"
 msgstr "VERA (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:97
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
 msgid "FALSE"
 msgstr "FALS"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:103
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
 msgid "Keep comments in packages"
 msgstr "Manté els comentaris en els paquets"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:105 settings/rksettingsmoduler.cpp:126
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:106 settings/rksettingsmoduler.cpp:127
 msgid "TRUE)"
 msgstr "VERA)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:106 settings/rksettingsmoduler.cpp:127
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107 settings/rksettingsmoduler.cpp:128
 msgid "FALSE (default)"
 msgstr "FALS (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:112
 # Termcat: nested window: finestra imbricada, f
 # Tb podria ser niuades o enniuada (http://lists.dodds.net/archives/ca/2003-December/001071.html)
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:113
 msgid "Maximum level of nested expressions"
 msgstr "Introduïu el nombre màxim d'expressions imbricades"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118
 # fr.po: Précision décimale par défaut dans print ()
 # es.po: Precisión decimal predeterminada en print()
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:119
 msgid "Default decimal precision in print ()"
 msgstr "Precisió decimal per omissió amb l'ordre print ()"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
 # fr.po: Vérifier les bornes des vecteurs (avertissement)
 # es.po: Comprobar límites de vectores (aviso)
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:125
 msgid "Check vector bounds (warn)"
 msgstr "Comprova els límits dels vectors (avís)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:156
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
+msgid "Command used to send files to printer"
+msgstr ""
+
 # fr.po: Processus R
 # es.po: Backend R
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:162
 msgid "R-Backend"
 msgstr "R-dorsal"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:260
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:270
 msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
 msgstr "Dipòsit de paquets (d'on són descarregades les biblioteques)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:266
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:276
 msgid "Archive downloaded packages"
 msgstr "Arxiva els paquets descarregats"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:273
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:278
 # ??? XXX
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
 msgstr ""
-"Nota: Utilitza sempre les opcions d'inicialització per omissió "
-"conjuntament amb la dels llocs que especificats en aquesta llista"
+"Nota: Utilitza sempre les opcions d'inicialització per omissió conjuntament "
+"amb la dels llocs que especificats en aquesta llista"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:300
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:310
 msgid "Add R Library Directory"
 msgstr "Afegeix el directori amb la biblioteca R"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:318
 msgid "Add repository"
 msgstr "Afegeix el dipòsit"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:318
 msgid ""
 "Add URL of new repository\n"
 "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
@@ -981,7 +1111,7 @@
 "Afegiu la URL del nou dipòsit\n"
 "(Introduïu \"@CRAN@\" per la rèplica CRAN estàndard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:314
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:324
 msgid "R-Packages"
 msgstr "Paquets R"
 
@@ -1001,7 +1131,9 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
-msgstr "Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la consola"
+msgstr ""
+"Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la "
+"consola"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:137
 msgid "Console"
@@ -1012,8 +1144,8 @@
 "For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
 "visible/invisible."
 msgstr ""
-"A partir d'ara, els arranjaments només s'aplicaran a les noves ordres. Totes les "
-"ordres anteriors romandran visibles/invisibles."
+"A partir d'ara, els arranjaments només s'aplicaran a les noves ordres. Totes "
+"les ordres anteriors romandran visibles/invisibles."
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:127
 msgid "always show command"
@@ -1027,9 +1159,9 @@
 msgid "show errors"
 msgstr "mostra els errors"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:136
 # fr.po: montrer / monter la fenêtre
 # es.po: mostrar/restaurar ventana
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:136
 msgid "show/raise window"
 msgstr "mostra/puja la finestra"
 
@@ -1037,14 +1169,14 @@
 msgid "User commands"
 msgstr "Ordres de l'usuari"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:141
 # fr.po: Commandes produites par les greffons
 # es.po: Comandos generados por el plug-in
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:141
 msgid "Plugin generated commands"
 msgstr "Ordres generades pels endollables"
 
+# fr.po: Commandes de RKWard
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:142
-# fr.po: Commandes de RKWard
 msgid "Application commands"
 msgstr "Ordres de l'aplicació"
 
@@ -1090,36 +1222,36 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:296
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
+# fr.po: Paquets sur la machine locale
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:54
-# fr.po: Paquets sur la machine locale
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets locals"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 robjectbrowser.cpp:55
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:55
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:62
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:64
 msgid "Install"
 msgstr "Instal·la"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configura els dipòsits"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Installing packages"
 msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:242
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1129,49 +1261,49 @@
 "exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
 "correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:251
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquets instal·lats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Títol"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:596
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:446
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
 msgid "Load"
 msgstr "Càrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
 msgid "Unload"
 msgstr "Descàrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Paquets carregats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'intentar carregar/descarregar els paquets. "
-"Reviseu la transcripció d'aquí sota per a més detalls"
+"S'ha produït un error a l'intentar carregar/descarregar els paquets. Reviseu "
+"la transcripció d'aquí sota per a més detalls"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
 # fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
 # es.po: Error en la gestión de paquetes
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:438
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1181,45 +1313,45 @@
 "existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir una connexió a "
 "Internet funcionant."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:447
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Local Version"
 msgstr "Versió local"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:448
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Online Version"
 msgstr "Versió disponible"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:601
 # fr.po: Récupérer la liste
 # es.po: Listado de transferencias
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Obté la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:455
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Actualitza els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:457
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
 msgid "Update All"
 msgstr "Actualitza'ls tots"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:514
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
 msgstr ""
-"Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible "
-"a la xarxa."
+"Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible a "
+"la xarxa."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
 msgid "Fetching list"
 msgstr "S'està obtenint la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:589
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1227,45 +1359,46 @@
 "requires a working internet connection."
 msgstr ""
 "Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
-"Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per afegir "
-"altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per esbrinar quins "
-"paquets estan disponibles. Heu de tenir una connexió a Internet funcionant."
+"Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per "
+"afegir altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per "
+"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir una connexió a "
+"Internet funcionant."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Instal·la els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:654
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
 "add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
 msgstr ""
-"El paquet sol·licitat pel R dorsal (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit "
-"de paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser "
-"necessiteu afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura.els dipòsits\"."
+"El paquet sol·licitat pel R dorsal (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
+"paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
+"afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura.els dipòsits\"."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
 msgid "Package not available"
 msgstr "El paquet no està disponible"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:736
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Instal·la els paquets a:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:741
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Inclou dependències"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1277,17 +1410,17 @@
 msgstr ""
 "El vostre usuari no té drets d'escriptura en el directori on esteu intentant "
 "instal·lar (%1). Si sou l'administrador d'aquest ordinador, podeu intentar "
-"instal·lar els paquets com a root (se us preguntarà la contrasenya del root). "
-"Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per instal·lar-lo "
-"(si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el botó de "
-"\"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable on instal·lar "
-"els paquets)."
+"instal·lar els paquets com a root (se us preguntarà la contrasenya del "
+"root). Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per "
+"instal·lar-lo (si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el "
+"botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
+"on instal·lar els paquets)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid "Become root"
 msgstr "Convertir-se en root"
 
@@ -1315,10 +1448,11 @@
 msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
 msgstr "No heu especificat l'atribut '%1'. S'assumeix '%2'"
 
+# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:128
-# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:142
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1330,14 +1464,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:176
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:187
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1366,7 +1502,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:342
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
 
@@ -1398,8 +1534,8 @@
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Mostra els camps"
 
+# fr.po: Configuration de la vue
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:64
-# fr.po: Configuration de la vue
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Configura la visualització"
 
@@ -1419,7 +1555,7 @@
 msgid "Variables"
 msgstr "Variables"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:209
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:205
 msgid "Functions"
 msgstr "Funcions"
 
@@ -1427,15 +1563,28 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#, fuzzy
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr ""
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
+msgid "Overwrite?"
+msgstr ""
+
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
 "configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
 "backend)"
 msgstr ""
-"L'execució del PHP dorsal no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu "
-"configurat correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> "
-"Configura arranjaments->PHP dorsal)"
+"L'execució del PHP dorsal no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu configurat "
+"correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
+"arranjaments->PHP dorsal)"
 
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
@@ -1452,10 +1601,10 @@
 msgstr ""
 "S'ha produït un error\n"
 "(\"%1\")\n"
-"a l'engegar-se el PHP dorsal. Probablement, s'ha degut a un error en el RKWard o a "
-"un arranjament invàlid de la ubicació dels fitxers de suport del PHP. Comproveu "
-"els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> PHP dorsal) i torneu "
-"a provar."
+"a l'engegar-se el PHP dorsal. Probablement, s'ha degut a un error en el "
+"RKWard o a un arranjament invàlid de la ubicació dels fitxers de suport del "
+"PHP. Comproveu els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> PHP "
+"dorsal) i torneu a provar."
 
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
 msgid ""
@@ -1468,10 +1617,10 @@
 "L'execució del PHP dorsal ha informat d'un error\n"
 "(\"%1\")\n"
 "i s'ha aturat. Això s'ha degut probablement a un error en l'endollable. "
-"Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per veure si "
-"funciona amb un arranjament diferent."
+"Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per "
+"veure si funciona amb un arranjament diferent."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:196
+#: rbackend/rinterface.cpp:175
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1479,7 +1628,7 @@
 "Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del R dorsal. S'ha(n) produït "
 "el(s) següent(s) errors:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:198
+#: rbackend/rinterface.cpp:177
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1490,13 +1639,13 @@
 msgstr ""
 "\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca és "
 "necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses no "
-"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot és "
-"probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' en la "
-"seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu 'make "
-"install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi cap error. "
-"Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
+"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot "
+"és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' "
+"en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu "
+"'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
+"cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:201
+#: rbackend/rinterface.cpp:180
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1509,23 +1658,33 @@
 "ubicació dels fitxers de registre (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
 "Fitxers de registre) i reengegueu el RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:204
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
+#: rbackend/rinterface.cpp:183
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
 msgstr ""
 "\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
-"RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, "
-"reviseu la vostra configuració / instal·lació.\n"
+"RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
+"la vostra configuració / instal·lació.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:206
+#: rbackend/rinterface.cpp:185
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:328
+#: rbackend/rinterface.cpp:317
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:317
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr ""
+
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
+#: rbackend/rinterface.cpp:324
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1533,26 +1692,26 @@
 "needed package."
 msgstr ""
 "El R dorsal necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
-"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi que "
-"pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
+"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
+"que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:328
+#: rbackend/rinterface.cpp:324
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Requerix el paquet '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:362
+#: rbackend/rinterface.cpp:364
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Missatge del R dorsal"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:366
+#: rbackend/rinterface.cpp:368
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "El R dorsal necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:394
+#: rbackend/rinterface.cpp:396
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:395
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1561,20 +1720,20 @@
 "RKWard after that. Sorry!"
 msgstr ""
 "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament res, "
-"ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els fitxers "
-"d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors de dades "
-"oberts. Després, sortiu del RKWard. Ho sento!"
+"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
+"fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
+"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard. Ho sento!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396 rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid "R engine has died"
 msgstr "El motor R s'ha aturat"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:399
+#: rbackend/rinterface.cpp:401
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:400
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1589,14 +1748,15 @@
 "\n"
 "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
 "funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
-"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai de "
-"treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, els "
-"resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
-"RKWard.\n Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un "
-"missatge a rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer "
-"quan això s'ha produït. Ho sento!"
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai "
+"de treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, "
+"els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
+"RKWard.\n"
+" Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un missatge a "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan això "
+"s'ha produït. Ho sento!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:404
+#: rbackend/rthread.cpp:406
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
@@ -1612,74 +1772,75 @@
 msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
-#: main.cpp:72 main.cpp:84
+#: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
-#: main.cpp:76
+#: main.cpp:74
 msgid "file to open"
 msgstr "fitxer a obrir"
 
-#: main.cpp:77
 # fr.po: Prolixité des messages de trace (0-5)
 # es,po: Nivel de información de los mensajes de depuración (0-5)
+#: main.cpp:75
 msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
 msgstr "Nivell d'informació dels missatges de depuració (0-5)"
 
-#: main.cpp:78
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
+#: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:83
 msgid "Project leader"
 msgstr "Líder del projecte"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:84
 msgid "Core coder since 0.2.9"
 msgstr "Programador del nucli des de 0.2.9"
 
-#: main.cpp:88
+#: main.cpp:86
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Varis comentaris i discussions útils"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:87
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Endollables i pedaços"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:88
 msgid "New website"
 msgstr "Nova pàgina web"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:89
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Una bonica icona"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:90
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:91
 msgid "Several plugins, and suggestions"
 msgstr "Alguns endollables i suggeriments"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:92
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:93
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Molts comentaris, suggeriments útils i informes d'errors"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:94
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Moltes més persones a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:94
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
-"Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos en "
-"contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
+"Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
+"en contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
 
 #: rkward.cpp:173
 msgid ""
@@ -1689,11 +1850,12 @@
 "feedback in any other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for "
 "contact information."
 msgstr ""
-"Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar acabat. "
-"Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses funcionalitats "
-"o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant d'errors, demanant "
-"funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de qualsevol altra forma. "
-"Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per saber com contactar-nos."
+"Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar "
+"acabat. Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses "
+"funcionalitats o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant "
+"d'errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
+"de qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net "
+"per saber com contactar-nos."
 
 #: rkward.cpp:174
 msgid "What to expect of RKWard"
@@ -1711,14 +1873,14 @@
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
 
-#: rkward.cpp:226
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
+#: rkward.cpp:230
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els endollables..."
 
-#: rkward.cpp:238
+#: rkward.cpp:242
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1726,109 +1888,109 @@
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:238
+#: rkward.cpp:242
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:277
+#: rkward.cpp:281
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:280
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:288
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:292
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:291
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:293
+#: rkward.cpp:297
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:301
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
-#: rkward.cpp:303
+#: rkward.cpp:307
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:309
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &resultats"
 
-#: rkward.cpp:306
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:307
-msgid "Help on R"
-msgstr "Ajuda sobre el R"
-
-#: rkward.cpp:308
-msgid "Search R Help"
-msgstr "Cerca ajuda del R"
-
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:314
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:315
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:312
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:313
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
-#: rkward.cpp:315
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:326
+msgid "Help on R"
+msgstr "Ajuda sobre el R"
+
+#: rkward.cpp:327
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Cerca ajuda del R"
+
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:366
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
-#: rkward.cpp:462
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
+#: rkward.cpp:482
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:467
+#: rkward.cpp:490
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -1836,61 +1998,68 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:467 rkward.cpp:548
+#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:513
+#: rkward.cpp:531
+msgid ""
+"Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
+"group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
+"net"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:553
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:513
+#: rkward.cpp:553
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:517 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:151
+#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
-"Es nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. "
-"S'ha reanomenat a %1"
+"Es nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
+"reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:517 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:151
+#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:529
+#: rkward.cpp:569
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:532
+#: rkward.cpp:572
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:532
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:548
+#: rkward.cpp:588
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:590
+#: rkward.cpp:630
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:623
+#: rkward.cpp:663
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:626
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:651
+#: rkward.cpp:691
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:686
+#: rkward.cpp:726
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -1898,21 +2067,26 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
-#: rkconsole.cpp:520
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
+#: rkconsole.cpp:584
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:526
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Copia la selecció"
 
+#: rkconsole.cpp:591
+#, fuzzy
+msgid "Clear Console"
+msgstr "Consola R"
+
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
 
+# fr.po: Chemin complet :
 #: robjectviewer.cpp:44
-# fr.po: Chemin complet :
 msgid ""
 "\n"
 "Full location: "
@@ -1936,8 +2110,8 @@
 "\n"
 "Dimensions: "
 
+# fr.po: Result of 'print ("
 #: robjectviewer.cpp:56
-# fr.po: Result of 'print ("
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'print ("
@@ -1973,7 +2147,7 @@
 msgid "Fields:"
 msgstr "Camps:"
 
-#: khelpdlg.cpp:65 khelpdlg.cpp:76 robjectbrowser.cpp:207
+#: khelpdlg.cpp:65 khelpdlg.cpp:76 robjectbrowser.cpp:203
 msgid "All"
 msgstr "Tot"
 
@@ -2014,17 +2188,17 @@
 msgid "Help search"
 msgstr "Busca ajuda"
 
-#: khelpdlg.cpp:206
+#: khelpdlg.cpp:193
 msgid ""
 "No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
 "loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
 "more options."
 msgstr ""
 "No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
-"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més opcions, "
-"intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
+"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
 
-#: khelpdlg.cpp:206
+#: khelpdlg.cpp:193
 msgid "No help found"
 msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
 
@@ -2052,38 +2226,40 @@
 msgid "Copy object"
 msgstr "Copia l'objecte"
 
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
 #: robjectbrowser.cpp:109
-# fr.po: Entrer un nouveau nom
 msgid "Enter the name to copy to"
 msgstr "Introduïu un nom nou"
 
-#: robjectbrowser.cpp:127
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid ""
 "An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
 "2' instead."
-msgstr "Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com '%2'."
+msgstr ""
+"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com "
+"'%2'."
 
-#: robjectbrowser.cpp:127
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Name already in use"
 msgstr "Nom ja utilitzat"
 
-#: robjectbrowser.cpp:147
+#: robjectbrowser.cpp:143
 msgid "Rename object"
 msgstr "Reanomena objecte"
 
-#: robjectbrowser.cpp:147
+#: robjectbrowser.cpp:143
 msgid "Enter the new name"
 msgstr "Entreu el nom nou"
 
-#: robjectbrowser.cpp:208
+#: robjectbrowser.cpp:204
 msgid "Non-Functions"
 msgstr ""
 
-#: robjectbrowser.cpp:216
+#: robjectbrowser.cpp:212
 msgid "Show All Environments"
 msgstr "Mostra tots els entorns"
 
-#: robjectbrowser.cpp:220
+#: robjectbrowser.cpp:216
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
 
@@ -2111,15 +2287,14 @@
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Finestres"
 
-#: _translatorinfo.cpp:1 _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo.cpp:1
 msgid ""
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 "Your names"
 msgstr "Griera"
 
-#: _translatorinfo.cpp:3 _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo.cpp:3
 msgid ""
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "griera at gmail.com"
-

Modified: trunk/rkward/po/de.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/de.po	2006-11-28 12:58:24 UTC (rev 965)
+++ trunk/rkward/po/de.po	2006-11-28 13:03:12 UTC (rev 966)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-17 13:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-17 00:48+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -135,8 +135,8 @@
 msgstr "Format"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:253 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:272
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:445 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:595
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:54
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
@@ -170,7 +170,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -195,7 +196,9 @@
 msgid ""
 "Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
 "filename?"
-msgstr "Speichern zur Datei '%1' gescheitert. Wollen Sie versuchen die Datei unter einem anderen Dateinamen zu speichern?"
+msgstr ""
+"Speichern zur Datei '%1' gescheitert. Wollen Sie versuchen die Datei unter "
+"einem anderen Dateinamen zu speichern?"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:59
 msgid ""
@@ -286,7 +289,10 @@
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
 "object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
-msgstr "Das Objekt '%1' wurde vom Workspace entfernt oder in einen anderen Objekttyp umgewandelt, aber es ist gegenwärtig zur Bearbeitung geöffnet. Wollen Sie es wiederherstellen?"
+msgstr ""
+"Das Objekt '%1' wurde vom Workspace entfernt oder in einen anderen Objekttyp "
+"umgewandelt, aber es ist gegenwärtig zur Bearbeitung geöffnet. Wollen Sie es "
+"wiederherstellen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid "Restore object?"
@@ -298,132 +304,141 @@
 "for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
 "back."
 msgstr ""
-"Möchten Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Das Objekt ist derzeit zur Bearbeitung geöffnet, es "
-"wird auch vom Editor entfernt. Es gibt keine Möglichkeit es wiederherzustellen."
+"Möchten Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Das Objekt ist derzeit zur "
+"Bearbeitung geöffnet, es wird auch vom Editor entfernt. Es gibt keine "
+"Möglichkeit es wiederherzustellen."
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:57 core/rkmodificationtracker.cpp:62
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
-msgstr "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es wieder herzustellen."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgstr ""
+"Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
+"wieder herzustellen."
 
-#: core/robject.cpp:109
+#: core/robject.cpp:119
 msgid "Full location:"
 msgstr "Volle Ortsangabe:"
 
-#: core/robject.cpp:111
+#: core/robject.cpp:121
 msgid "Label:"
 msgstr "Kennzeichen:"
 
-#: core/robject.cpp:112
+#: core/robject.cpp:122
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: core/robject.cpp:115
+#: core/robject.cpp:125
 msgid "Function"
 msgstr "Funktion"
 
-#: core/robject.cpp:116
+#: core/robject.cpp:126
 msgid "Usage: "
 msgstr "Verwendung:"
 
-#: core/robject.cpp:118
+#: core/robject.cpp:128
 msgid "Data frame"
 msgstr "Daten Frame"
 
-#: core/robject.cpp:120
+#: core/robject.cpp:130
 msgid "Array"
 msgstr "Array"
 
-#: core/robject.cpp:122
+#: core/robject.cpp:132
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matrix"
 
-#: core/robject.cpp:124
+#: core/robject.cpp:134
 msgid "List"
 msgstr "Liste"
 
-#: core/robject.cpp:126
+#: core/robject.cpp:136
 msgid "Variable"
 msgstr "Variable"
 
-#: core/robject.cpp:127
+#: core/robject.cpp:137
 msgid "Data Type:"
 msgstr "Daten Typ:"
 
-#: core/robject.cpp:129
+#: core/robject.cpp:139
 msgid "Environment"
 msgstr "Umgebung"
 
-#: core/robject.cpp:134
+#: core/robject.cpp:144
 msgid "Length: "
 msgstr "Länge:"
 
-#: core/robject.cpp:136
+#: core/robject.cpp:146
 msgid "Dimensions: "
 msgstr "Dimensionen:"
 
-#: core/robject.cpp:144
+#: core/robject.cpp:154
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:49
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:56
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:519
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Bezug"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
-msgstr "Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
+msgstr ""
+"Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. "
+"Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:187 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:189
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Leeren"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Aktualisieren"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
 msgid "Print Output"
 msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
-msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
-msgstr "Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung ist unmöglich sein."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+msgid ""
+"Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+msgstr ""
+"Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung ist "
+"unmöglich sein."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:285
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -433,11 +448,11 @@
 "<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:303
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
 msgid "Print Help"
 msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:313
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
 msgid "R Help"
 msgstr "R Hilfe"
 
@@ -474,7 +489,10 @@
 "Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
 "loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
-msgstr "Einige Kommandos die Sie versuchen zurückzunehmen wurden als \"sync\" (Buchstabe 'S' in Typ-Spalte). Zurücknehemen solcher Kommandos könnte zu Datenverlußt führen. Diese Kommandos sind nicht zurückgenommen wurden."
+msgstr ""
+"Einige Kommandos die Sie versuchen zurückzunehmen wurden als \"sync"
+"\" (Buchstabe 'S' in Typ-Spalte). Zurücknehemen solcher Kommandos könnte zu "
+"Datenverlußt führen. Diese Kommandos sind nicht zurückgenommen wurden."
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:269
 msgid "Some commands not cancelled"
@@ -500,51 +518,149 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Öffnen (Warten)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
 msgstr "Datei nicht gespeichert"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:184
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unbenannt"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:185
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
 msgid " [modified]"
 msgstr "[verändert]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:37
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:103
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:103
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:277
+#: windows/rkworkplace.cpp:311
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:283
+#: windows/rkworkplace.cpp:318
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred"
+msgstr ""
+"\n"
+"Einige Fehler sind aufgetreten:"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+#, fuzzy
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Spezifiziere Modell"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Spezifiziere Modell"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#, fuzzy
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Objekte wiederherstellen?"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr ""
+
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Dateinamen eingeben"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Select"
 msgstr "Wähle"
 
@@ -577,10 +693,13 @@
 msgstr "Spezifiziere Modell"
 
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#, fuzzy
 msgid ""
-"There has been an error while trying to parse the description of this pluign "
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
-msgstr "Ein Fehler trat auf beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu analysieren ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
+msgstr ""
+"Ein Fehler trat auf beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu "
+"analysieren ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
 
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
 msgid "Could not create plugin"
@@ -594,7 +713,8 @@
 "plugin.\n"
 "A transcript of the error message(s) is shown below."
 msgstr ""
-"Das R-Backend hat einen oder mehrere Fehler während der Verarbeitung des Plug-In '%1' gemeldet. \n"
+"Das R-Backend hat einen oder mehrere Fehler während der Verarbeitung des "
+"Plug-In '%1' gemeldet. \n"
 "Dies kann zu einer falschen Ausgabe führen und ist wahrscheinlich auf einen "
 "Bug im Plug-In zurückzuführen.\n"
 "Eine Kopie der Fehlermeldung(en) wird unten angezeigt."
@@ -651,7 +771,7 @@
 msgid "Enter text"
 msgstr "Gebe Text ein"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:101 plugin/rkcomponentmap.cpp:147
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:128 plugin/rkcomponentmap.cpp:180
 msgid "(no label)"
 msgstr "(kein Label)"
 
@@ -700,37 +820,59 @@
 msgid "Workspace"
 msgstr "Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:42
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr ""
 "Einstellungen die mit einem (*) markiert sind werden erst nach einem "
 "Neustart von RKWard wirksam"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:46
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Verzeichnis in dem die Log-Dateien aufbewahrt werden sollten (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:50
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "StartUp Aktion (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Starte mit einem leeren Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53 dialogs/startupdialog.cpp:61
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:56 dialogs/startupdialog.cpp:61
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Starte mit einer leeren Tabelle"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:54
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Frage nach einer Datei die geöffnet werden soll"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Zeige Auswahl Dialog (Standard)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:79
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+msgid ""
+"The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
+"be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
+"Which do you prefer?"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
+msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+msgid ""
+"Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
+"restore at next start)"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#, fuzzy
+msgid "Do not save/restore workplace layout"
+msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
 msgid "General"
 msgstr "Allgemein"
 
@@ -773,7 +915,11 @@
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
 "configuration be set to the new default (recommended)?"
-msgstr "Es scheint das Sie eine alte Konfiguration für den Plug-In-Pfad haben. Die Standardkonfiguration wurde zwischen RKWard 0.3.4 und 0.3.5 geändert. Sollte die Konfiguration in die neue Standardkonfiguration geändert werden (empfohlen)?"
+msgstr ""
+"Es scheint das Sie eine alte Konfiguration für den Plug-In-Pfad haben. Die "
+"Standardkonfiguration wurde zwischen RKWard 0.3.4 und 0.3.5 geändert. Sollte "
+"die Konfiguration in die neue Standardkonfiguration geändert werden "
+"(empfohlen)?"
 
 #: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
 msgid "Configuration change"
@@ -801,7 +947,7 @@
 msgid "Output Window options"
 msgstr "Eigenschaften des Ausgabefensters"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:57
 msgid ""
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
 "generally safe to keep these unchanged."
@@ -809,105 +955,113 @@
 "Die folgenden Einstellung beeinflussen meistens das Verhalten von R in der "
 "Konsole. Diese sollten unverändert belassen werden."
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:64
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:65
 msgid "Display warnings"
 msgstr "Zeige Warnungen"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:66
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
 msgid "Suppress warnings"
 msgstr "Unterdrücke Wahrungen"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:68
 msgid "Print warnings later (default)"
 msgstr "Drucke Warnungen später (Standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:69
 msgid "Print warnings immediately"
 msgstr "Drucke Warnungen unverzüglich"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:69
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
 msgid "Convert warnings to errors"
 msgstr "Konvertiere Warnungen zu Fehlern"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:75
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
 msgid "Decimal character (only for printing)"
 msgstr "Dezimalstellen (nur für Druck)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:83
 msgid "Output width (characters)"
 msgstr "Breite der Ausgabe (Zeichen)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:88
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:89
 msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
 msgstr "Maximale Länge von Warnungen/Fehleren die ausgegeben werden soll"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:94
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:95
 msgid "Keep comments in functions"
 msgstr "Behalte Befehle in Funktionen"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:96
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:97
 msgid "TRUE (default)"
 msgstr "WAHR (Standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:97
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
 msgid "FALSE"
 msgstr "FALSCH"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:103
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
 msgid "Keep comments in packages"
 msgstr "Behalte Kommentare in Paketen"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:105 settings/rksettingsmoduler.cpp:126
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:106 settings/rksettingsmoduler.cpp:127
 msgid "TRUE)"
 msgstr "WAHR)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:106 settings/rksettingsmoduler.cpp:127
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107 settings/rksettingsmoduler.cpp:128
 msgid "FALSE (default)"
 msgstr "FALSCH (Standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:112
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:113
 msgid "Maximum level of nested expressions"
 msgstr "Maximale Stufe verschachtelter Ausdrücke"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:119
 msgid "Default decimal precision in print ()"
 msgstr "Standard Kommastellen im Ausdruck ()"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:125
 msgid "Check vector bounds (warn)"
 msgstr "Prüfe Vektorgrenzen (warne)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:156
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
+msgid "Command used to send files to printer"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:162
 msgid "R-Backend"
 msgstr "R-Backend"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:260
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:270
 msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
-msgstr "Paket Aufbewahrungsort (Repositories) (von denen Bibliotheken heruntergeladen werden sollen)"
+msgstr ""
+"Paket Aufbewahrungsort (Repositories) (von denen Bibliotheken "
+"heruntergeladen werden sollen)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:266
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:276
 msgid "Archive downloaded packages"
 msgstr "Archiviere heruntergeladene Pakete"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:273
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
 msgstr "R-Bibliothek Adresse (wohin Bibliotheken gespeichert werden, lokal)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:278
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
-msgstr "Vermerk: Die StartUp Fehlwerte werden immer genutzt zusätzlich den Adressen die Sie in dieser Liste spezifizieren"
+msgstr ""
+"Vermerk: Die StartUp Fehlwerte werden immer genutzt zusätzlich den Adressen "
+"die Sie in dieser Liste spezifizieren"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:300
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:310
 msgid "Add R Library Directory"
 msgstr "Füge R-Bibliothek Verzeichnis hinzu"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:318
 msgid "Add repository"
 msgstr "Füge Respiratory hinzu"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:318
 msgid ""
 "Add URL of new repository\n"
 "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
@@ -915,7 +1069,7 @@
 "Füge ein URL eines neuen Repository\n"
 "(Enter \"@CRAN@\" für den Standard CRAN-mirror)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:314
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:324
 msgid "R-Packages"
 msgstr "R-Pakete"
 
@@ -987,7 +1141,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
 msgid "Command log"
@@ -1021,7 +1176,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:296
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
@@ -1029,27 +1184,28 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Lokale Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 robjectbrowser.cpp:55
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:55
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisierung"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:62
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:64
 msgid "Install"
 msgstr "Installieren"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Konfiguriere Repositories"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gwählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gwählten Pakete installiert werden."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installiere Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:242
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1057,48 +1213,49 @@
 msgstr ""
 "Es gibt keinen Schutz gegen das entfernen essentieller Pakete. Zum Beispiel "
 "das Entfernen von \"rkward\" wird ein korrektes funktionieren der Anwendung "
-"unterbinden. "
-"Bitte seien Sie vorsichtig beim entfernen von Paketen."
+"unterbinden. Bitte seien Sie vorsichtig beim entfernen von Paketen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:251
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Installierte Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:596
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:446
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
 msgid "Location"
 msgstr "Speicherstelle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
 msgid "Load"
 msgstr "Laden"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
 msgid "Unload"
 msgstr "Entfernen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Geladene Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
-msgstr "Beim Versuch zu laden / entladen ist ein Fehler aufgetreten /. Bitte Transkript unterhalb für Details ansehen"
+msgstr ""
+"Beim Versuch zu laden / entladen ist ein Fehler aufgetreten /. Bitte "
+"Transkript unterhalb für Details ansehen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Fehler beim bearbeiten der Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:438
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1107,42 +1264,44 @@
 "Um herauszufinden von welchen Paketen ein Update verfügbar ist wählen Sie "
 "bitte \"Hole Liste\". Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:447
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Local Version"
 msgstr "Lokale Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:448
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Online Version"
 msgstr "Online Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:601
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Hole Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:455
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Aktualisiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:457
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
 msgid "Update All"
 msgstr "Aktualisiere Alle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:514
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[Keine aktuellere Version verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
-msgstr "Bitte haben Sie etwas Geduld während überprüft wird Pakete online eine aktualisiert Version zur bereitstellen."
+msgstr ""
+"Bitte haben Sie etwas Geduld während überprüft wird Pakete online eine "
+"aktualisiert Version zur bereitstellen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Hole Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:589
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1150,40 +1309,48 @@
 "requires a working internet connection."
 msgstr ""
 "Es sind viele Pakete bei CRAN (Comprehensive R Archive Network) und anderen "
-"Repositories verfügbar (wähle \"Konfiguriere Pakete\" um mehr Quellen hinzuzufügen). Klicke \"Hole Liste\" um herauszufinden welche Pakete verfügbar sind. Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
+"Repositories verfügbar (wähle \"Konfiguriere Pakete\" um mehr Quellen "
+"hinzuzufügen). Klicke \"Hole Liste\" um herauszufinden welche Pakete "
+"verfügbar sind. Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Installiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:654
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[Keine Pakete verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
-msgstr "Bitte haben Sie etwas Geduld während die Liste verfügbarer Pakete heruntergeladen wird."
+msgstr ""
+"Bitte haben Sie etwas Geduld während die Liste verfügbarer Pakete "
+"heruntergeladen wird."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
 "add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
-msgstr "Die Pakete die von Backend angefordert wurden (\"%1\") sind nicht in den Paket Repositories. Möglicherweise ist der Paketname falsch. Oder möglicherweise benötigen sie zusätzleiche Repositories mittels dem \"Konfiguriere Repositories\"-Button."
+msgstr ""
+"Die Pakete die von Backend angefordert wurden (\"%1\") sind nicht in den "
+"Paket Repositories. Möglicherweise ist der Paketname falsch. Oder "
+"möglicherweise benötigen sie zusätzleiche Repositories mittels dem "
+"\"Konfiguriere Repositories\"-Button."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
 msgid "Package not available"
 msgstr "Keine Pakete verfügbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:736
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Installierte Pakete zu:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:741
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Beinhalte Abhängigkeiten"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1192,13 +1359,21 @@
 "install to (if none are writable, you will probably want to use the "
 "\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
 "packages to)."
-msgstr "Mit den gegenwärtigen Nutzerrechten haben keine Schreibrechte um in das Verzeichnis (%1) zu installieren. Wenn Sie der Administrator dieses Rechners sind können Sie versuchen diese Pakete als root (Sie werden nach dem Passwort gefragt werden) zu installieren. Anderenfalls müssen Sie einen anderen Bibliotheksspeicherort finden in den Sie installieren können (wenn keiner beschreibbar ist, dann möchten Sie möglicherweise den \"Konfiguriere Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares Verzeichnis für die Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
+msgstr ""
+"Mit den gegenwärtigen Nutzerrechten haben keine Schreibrechte um in das "
+"Verzeichnis (%1) zu installieren. Wenn Sie der Administrator dieses Rechners "
+"sind können Sie versuchen diese Pakete als root (Sie werden nach dem "
+"Passwort gefragt werden) zu installieren. Anderenfalls müssen Sie einen "
+"anderen Bibliotheksspeicherort finden in den Sie installieren können (wenn "
+"keiner beschreibbar ist, dann möchten Sie möglicherweise den \"Konfiguriere "
+"Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares Verzeichnis für die "
+"Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "Gewählter Bibliotheksspeicherort ist nicht beschreibbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid "Become root"
 msgstr "Werden sie root"
 
@@ -1241,15 +1416,19 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:176
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:187
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
-msgstr "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript unterhalb</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr ""
+"<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
+"unterhalb</b>"
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:212
 msgid "Show Output"
@@ -1275,7 +1454,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:342
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
 
@@ -1327,7 +1506,7 @@
 msgid "Variables"
 msgstr "Variablen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:209
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:205
 msgid "Functions"
 msgstr "Funktionen"
 
@@ -1335,6 +1514,19 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#, fuzzy
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektname:"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr ""
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
+msgid "Overwrite?"
+msgstr ""
+
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1373,14 +1565,13 @@
 "of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
 "it works with different settings."
 msgstr ""
-"Das PHP-Backende hat einen Fehler berichtet"
-"(\"%1\")\n"
+"Das PHP-Backende hat einen Fehler berichtet(\"%1\")\n"
 "und wurde geschlossen. Dies lässt sich meistens auf ein Bug im Plug-n "
 "zurückführen. Aber selbstverständlich möchten Sie das Plug-In schließen und "
 "von Neuem starten um zu überprüfen ob es mit anderen Einstellungen "
 "funktioniert."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:196
+#: rbackend/rinterface.cpp:175
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1388,7 +1579,7 @@
 "Es gab ein Problem beim Start vom R Backend. Die folgenden Fehler traten "
 "auf:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:198
+#: rbackend/rinterface.cpp:177
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1406,7 +1597,7 @@
 "nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen Fehlern.Sie sollten "
 "RKWard nun beenden.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:201
+#: rbackend/rinterface.cpp:180
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1419,7 +1610,7 @@
 "den den Speicherort der log-files (Einstellungen->Konfiguriere Einstellungen-"
 ">Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:204
+#: rbackend/rinterface.cpp:183
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
@@ -1429,12 +1620,22 @@
 "gehandhabt werden kann. Wahrscheinlich wird RKWard nicht richtig "
 "funktionieren. Bitte überprüfen Sie ihre Einstellungen.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:206
+#: rbackend/rinterface.cpp:185
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Fehler beim Starten von R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:328
+#: rbackend/rinterface.cpp:317
 msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:317
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:324
+msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
@@ -1444,24 +1645,24 @@
 "durchzuführen. Es wird das Paket-Management-Tool geöffnet. Von dort können "
 "Sie versuchen das benötigte Paket zu finden und zu installieren."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:328
+#: rbackend/rinterface.cpp:324
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Benötige Paket '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:362
+#: rbackend/rinterface.cpp:364
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Benachrichtigung vom R Backend"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:366
+#: rbackend/rinterface.cpp:368
 #, fuzzy
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "Das R Backend benötigt Informationen"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:394
+#: rbackend/rinterface.cpp:396
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Die R-Engine ist auf einen fatalen Fehler getroffen:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:395
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1476,15 +1677,15 @@
 "allerdings jegliche offene Befehls-Dateien, Ausgaben, oder Daten aus dem "
 "offenen Daten-Editoren sichern. Beenden Sie RKWard hiernach. Sorry!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396 rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R-Engine ist 'gestorben'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:399
+#: rbackend/rinterface.cpp:401
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "Die R Engine wurde beendet mit dem Status:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:400
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1507,7 +1708,7 @@

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list