[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [965] trunk/rkward/po/ca.po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue Nov 28 12:58:27 UTC 2006


Revision: 965
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=965&view=rev
Author:  tfry
Date:   2006-11-28 04:58:24 -0800 (Tue, 28 Nov 2006)

Log Message:
-----------
Adding Catalan translation by Griera

Added Paths:
-----------
  trunk/rkward/po/ca.po

Added: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	            (rev 0)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2006-11-28 12:58:24 UTC (rev 965)
@@ -0,0 +1,2125 @@
+# translation of ca_bak3.po to Catalan
+# translation of ca.po to Catalan
+# translation of rkward.po to Catalan
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is put in the public domain.
+# Griera <griera at gmail.com>, 2006.
+# Núria Asensio <nasensio.germanstrias at gencat.net>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-17 13:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-28 09:32+0100\n"
+"Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:44
+msgid "Alignment"
+msgstr "Alineació"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
+msgid "Default for type '%1'"
+msgstr "Per omissió pel tipus '%1'"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:55
+msgid "Decimal Places"
+msgstr "Nombre de decimals"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:60
+msgid "Default setting"
+msgstr "Opció per omissió"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:61
+# És refereix al nombre de decimals que es volen que es visualitzin
+msgid "As required"
+msgstr "Els necessaris"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:62
+msgid "Fixed precision:"
+msgstr "Precisió fixada:"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:69 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
+#: dialogs/startupdialog.cpp:85
+msgid "Ok"
+msgstr "D'acord"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:75
+msgid "Formatting options for '%1'"
+msgstr "Opció de visualització per '%1'"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:52
+msgid "Paste inside Table"
+msgstr "Enganxa dintre de la taula"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:54
+msgid "Paste inside Selection"
+msgstr "Enganxa dintre de la selecció"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:57
+msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
+msgstr "Talla la selecció i col·loca-la en el porta-retalls"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
+msgid "Copies the selected section to the clipboard"
+msgstr "Copia la selecció en el porta-retalls"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:59
+msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
+msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls en la posició actual"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:60
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
+"boundaries"
+msgstr ""
+"Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
+"ultrapassar els límits del quadre"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:61
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
+"boundaries of the current selection"
+msgstr ""
+"Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
+"ultrapassar els límits de la selecció actual"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+msgid "Cutting selection..."
+msgstr "S'està tallant la selecció..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:76
+msgid "Copying selection to clipboard..."
+msgstr "S'està copiant la selecció al porta-retalls..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:106
+msgid "Inserting clipboard contents..."
+msgstr "S'està inserint el contingut del porta-retalls..."
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+msgid "Label"
+msgstr "Etiqueta"
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:225
+# La frasse "Atenció: . . és del fr.po i es.pot
+msgid ""
+"Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
+"index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
+"set them to empty."
+msgstr ""
+"Els nivells només poden estar associats a enters consecutius començant "
+"per 1. (la columna índex és només de lectura). Per eliminar els nivells al "
+"final de la llista, només cal que els deixeu buits. Atenció: si elimineu un "
+"nivell, els índex dels altres nivells poden canviar , i, per tant també es "
+"modificaran els valors de la variable factor!"
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
+# És el nom de la finestra que s'obre al punxar sobre una casella "Lebels" de una taula de dades.
+# A fr.po: "Libellés de niveaux / valeurs pour '%1'"
+# %1 és el nom de la variable
+msgid "Levels / Value labels for '%1'"
+msgstr "Nivells / Etiquetes dels valors de '%1'"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:64
+msgid "Levels"
+msgstr "Nivells"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:65
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:253 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:272
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:445 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:595
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54
+# a es.po està traduit com "Renombrar"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:99
+msgid "Insert new variable left"
+msgstr "Insereix una nova variable a l'esquerra"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:100
+msgid "Insert new variable right"
+msgstr "Insereix nova variable a la dreta"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:101
+msgid "Delete this variable"
+msgstr "Suprimeix aquesta variable"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:106
+msgid "Insert new case above"
+msgstr "Insereix un nou cas al damunt"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:107
+msgid "Insert new case below"
+msgstr "Insereix un nou cas a sota"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:253
+msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
+msgstr "Esborra les files seleccionades (%1-%2)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:260
+# po.fr: "Supprimer cette case" (sense %1)
+# En tots els ítems del menú on surt es parla de cas, no de files
+msgid "Delete this row (%1)"
+msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:60
+msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgstr ""
+"No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han gravat. Voleu "
+"continuar malgrat això?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
+msgstr "La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Que voleu fer?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Save failed"
+msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Try saving with a different filename"
+msgstr "Intenteu salvar-lo amb un altre nom de fitxer"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving failed"
+msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:86
+msgid ""
+"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
+"filename?"
+msgstr ""
+"La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un "
+"altre nom de fitxer?"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:59
+msgid ""
+" For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
+"button, or close this dialog once you think it is safe to resume.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Per aquesta raó, de moment s'ha aturat el procés. Premeu el botó de \"Fet\" "
+"o tanqueu aquesta finestra un cop penseu que és segur continuar.\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:60
+msgid ""
+"The file(s) have been opened in text-windows. The following is a list of the "
+"file(s) in question:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"S'han obert els fitxers en unes finestres de text. Aquesta és la llista dels "
+"fitxers en qüestió:\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:64
+msgid "Showing file(s)"
+msgstr "Es mostren el/els fitxer(s)"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:65
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read the file(s) in question."
+msgstr ""
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que es reviseu un "
+"o més fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot "
+"continuar sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:77
+msgid "Edit file(s)"
+msgstr "Edita el(s) fitxer(s)"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:78
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read/edited (and saved) the file(s) in question."
+msgstr ""
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que editeu un o "
+"més fitxers. RKWard no pot determinar si és segur continuar l'execució de "
+"les ordres R, abans que hàgiu revisat/editat (i gravat) aquest(s) fitxer(s)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:93
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The following of the above files were not readable and have not been "
+"opened:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dels fitxers anteriors, els següents no eren llegibles i no s'han obert pas:\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:317
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:272
+msgid "Done"
+msgstr "Fet"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:38
+msgid "Loading Workspace ..."
+msgstr "S'està obrint l'espai de treball ..."
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:70
+msgid ""
+"There has been an error opening file '%1':\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en obrir el fitxer '%1':\n"
+"%2"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:70
+msgid "Error loading workspace"
+msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:50
+msgid ""
+"The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
+"object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
+msgstr ""
+"L'objecte '%1' s'ha retirat de l'espai de treball o s'ha canviat a un tipus diferent "
+"d'objecte, però actualment s'està editant. El voleu recuperar?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:50
+msgid "Restore object?"
+msgstr "Recuperar l'objecte?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:57
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
+"for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
+"back."
+msgstr ""
+"Realment esteu segurs que voleu eliminar l'objecte '%1'? Aquest objecte "
+"actualment és obert per a edició, i també serà suprimit de l'editor. No podrà "
+"recuperar-se mai més."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:57 core/rkmodificationtracker.cpp:62
+msgid "Remove object?"
+msgstr "Elimino l'objecte?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:62
+msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
+
+#: core/robject.cpp:109
+msgid "Full location:"
+msgstr "Camí complet:"
+
+#: core/robject.cpp:111
+msgid "Label:"
+msgstr "Etiqueta:"
+
+#: core/robject.cpp:112
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: core/robject.cpp:115
+# fr.po: "Lancer la sélection"
+# es.po: "Ejecutar la selección"
+msgid "Function"
+msgstr "Funció"
+
+#: core/robject.cpp:116
+msgid "Usage: "
+msgstr "Ús: "
+
+#: core/robject.cpp:118
+# De Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana Universitat Autònoma de Barcelona
+msgid "Data frame"
+msgstr "Marc de dades"
+
+#: core/robject.cpp:120
+# A "La guia visual del KDE": http://docs.kde.org/stable/ca/kdebase/visualdict/index.html
+# Ho tradueixent com "matriu"
+msgid "Array"
+msgstr "Vector"
+
+#: core/robject.cpp:122
+msgid "Matrix"
+msgstr "Matriu"
+
+#: core/robject.cpp:124
+msgid "List"
+msgstr "Llista"
+
+#: core/robject.cpp:126
+msgid "Variable"
+msgstr "Variable"
+
+#: core/robject.cpp:127
+msgid "Data Type:"
+msgstr "Tipus de dades:"
+
+#: core/robject.cpp:129
+# fr.po: Alignement
+# es.po: Alineación
+msgid "Environment"
+msgstr "Entorn"
+
+#: core/robject.cpp:134
+msgid "Length: "
+msgstr "Longitud: "
+
+#: core/robject.cpp:136
+msgid "Dimensions: "
+msgstr "Dimensions: "
+
+#: core/robject.cpp:144
+msgid "Class(es):"
+msgstr "Classe(s):"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:49
+msgid "Run all"
+msgstr "Executau tot"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
+msgid "Run selection"
+msgstr "Executa la selecció"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+msgid "Run current line"
+msgstr "Executa la línia actual"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:519
+# fr.po: "&Aide sur la fonction"
+# es.po: "Referencia de la &Función"
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Funció: Ajuda"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
+# default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
+msgid ""
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
+"open the url in the default application?"
+msgstr ""
+"Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
+"aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:123
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "Obre en l'aplicació per omissió?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:187 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+# fr.po: Sorties
+msgid "Output"
+msgstr "Resultats"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:189
+msgid "&Flush"
+msgstr "&Netejar"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190
+msgid "&Refresh"
+msgstr "&Refresca"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+msgid "Print Output"
+msgstr "Imprimeix els resultats"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+msgid "Save Output as HTML"
+msgstr "Desa els resultats com HTML"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
+msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+msgstr "Realment vol netejar els resultats? No es podran recuperar."
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:269
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Netejo els resultats?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:285
+msgid ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
+"<P>The output is empty.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+msgstr ""
+"<HTML><BODY><H1> Resultats del RKWard</H1>\n"
+"<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:303
+msgid "Print Help"
+msgstr "Imprimeix l'ajuda"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:313
+msgid "R Help"
+msgstr "Ajuda de R"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:41
+msgid "Configure R backend"
+msgstr "Configura el R dorsal"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:46 windows/rcontrolwindow.cpp:278
+msgid "Pause execution"
+msgstr "Pausa l'execució"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
+msgid "Cancel selected commands"
+msgstr "Cancel·la les ordres seleccionades"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:56
+msgid "Command"
+msgstr "Ordre"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:58
+# fr.po: Indicateurs
+# es.po: Banderas
+msgid "Flags"
+msgstr "Senyaladors"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:59
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:203
+# fr.po: Commandes passées
+# es.po: Bitácora de Comandos
+# Stack = Pila (Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
+msgid "Command Stack"
+msgstr "Pila d'ordres"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+msgid ""
+"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
+"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
+"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
+msgstr ""
+"Algunes de les ordres que intenteu cancel·lar estan marcades com \"sync\" "
+"(lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
+"poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat pas cancel·lades."
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+msgid "Some commands not cancelled"
+msgstr "Algunes ordres no s'han cancel·lat"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:282
+msgid "Resume execution"
+msgstr "Continua l'execució"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:368
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Cancel·lat"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:380
+# fr.po: Chaîne
+# es.po: Cadena
+msgid "Chain"
+msgstr "Cadena"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:382
+msgid "Closed"
+msgstr "Tancat"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:384
+msgid "Open (Waiting)"
+msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:101
+msgid "File not saved"
+msgstr "El fitxer no s'ha gravat"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:184
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sense nom"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:185
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:37
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:103
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No es pot obrir \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:103
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:277
+# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
+# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
+# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:283
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Introduïu el valor:"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+# es.po: Introducir el nuevo nombre
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:48
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+# fr.po: Modèle complet
+msgid "Full Model"
+msgstr "Moldel complet"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Només efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Model a mida:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+# fr.po: Effets principaux seulement
+# es.po: Solo Efectos Principales
+msgid "Main effects"
+msgstr "Efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Nivell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Terme"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Especifiqui el model"
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+# parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
+msgid ""
+"There has been an error while trying to parse the description of this pluign "
+"('%1'). Please refer to stdout for details."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable "
+"('%1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+msgid "Could not create plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+msgid ""
+"The R-backend has reported one or more error(s) while processing the plugin "
+"'%1'.\n"
+"This may lead to an incorrect ouput and is likely due to a bug in the "
+"plugin.\n"
+"A transcript of the error message(s) is shown below."
+msgstr ""
+"El R dorsal ha informat d'un o més error(s) mentre processava l'endollable. "
+"'%1'.\n"
+"Això pot comportar que els resultats siguin incorrectes i probablement és "
+"degut a un error en l'endollable.\n"
+"Una transcripció dels missatges d'error es mostra aquí sota."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+msgid "R-Error"
+msgstr "Error de R"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
+# fr.po: Exécuter
+# es.po: Enviar
+msgid "Submit"
+msgstr "Envia"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:107
+msgid "Use Wizard"
+msgstr "Utilitza l'assistent"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
+# fr.po: Fermé
+# es.po: Cerrado
+msgid "Code"
+msgstr "Codi"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:194
+msgid "Processing. Please wait"
+msgstr "S'està processant. Espereu"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:261
+msgid ""
+"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
+"Click 'Submit' to run the command(s)."
+msgstr ""
+"En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
+"que heu fet. Feu clic sobre \"Envia\" per executar-les."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:313 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:331
+msgid "Next >"
+msgstr "Següent >"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+msgid "< Back"
+msgstr "< Enrere"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:344
+msgid "Use Dialog"
+msgstr "Utilitza el diàleg"
+
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+#: plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr "Selecciona un:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:42
+msgid "Enter text"
+msgstr "Introduïu el text"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:101 plugin/rkcomponentmap.cpp:147
+msgid "(no label)"
+msgstr "(cap etiqueta)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
+msgid "Which objects should be shown by default?"
+msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:43
+msgid "Show hidden objects"
+msgstr "Mostra els objectes ocults"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:45
+msgid "Show all environments"
+msgstr "Mostra tots els entorns"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:48
+msgid "Show objects with children"
+msgstr "Mostra els objectes amb fills"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:50
+msgid "Show functions"
+msgstr "Mostra les funcions"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:52
+msgid "Show variables"
+msgstr "Mostra les variables"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:57
+msgid "Which columns should be shown by default?"
+msgstr "Quines columnes s'han de mostrar per omissió?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:59
+msgid "Label field"
+msgstr "Camp de l'etiqueta"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:61
+msgid "Type field"
+msgstr "Camp del tipus"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:63
+msgid "Class field"
+msgstr "Camp de la classe"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:181
+msgid "Workspace"
+msgstr "Espai de treball"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:42
+# Traducció embastada: settings -> arranjament
+# Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
+msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
+msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:46
+msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
+msgstr "Directori on s'ha de guardar els fitxers de registre (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:50
+msgid "Startup Action (*)"
+msgstr "Acció a l'engegada (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52 dialogs/startupdialog.cpp:60
+msgid "Start with an empty workspace"
+msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53 dialogs/startupdialog.cpp:61
+msgid "Start with an empty table"
+msgstr "Engega amb una taula buida"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:54
+msgid "Ask for a file to open"
+msgstr "Demana per obrir un fitxer"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
+# fr.po: Montrer la fenêtre de sélection (par défaut)
+# es.po: Mostrar diálogo de selección (predeterminado)
+msgid "Show selection dialog (default)"
+msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:79
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:44
+msgid ""
+"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
+"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
+"presentation do you prefer?"
+msgstr ""
+"Si un endollable està disponible amb una interfície clàssica i amb una "
+"interfície del tipus assistent, quina de les dues interfícies preferiu?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+msgid "Always prefer dialogs"
+msgstr "Sempre prefereixo els diàlegs"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+msgid "Prefer recommended interface"
+msgstr "Prefereixo la interfície recomenada"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:55
+msgid "Always prefer wizards"
+msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:62
+msgid "Select .pluginmap file(s)"
+msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:83
+msgid "Select .pluginmap-file"
+msgstr "Seleccioneu el fitxer .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:87
+msgid "Plugins"
+msgstr "Endollables"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+msgid ""
+"You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
+"configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
+"configuration be set to the new default (recommended)?"
+msgstr ""
+"Sembla que teniu una configuració antiga en el camí dels endollables. La "
+"configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 del RKWard. "
+"He de canviar la configuraci\xC3\xB3 a la nova per omissió (recomanat)?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+# fr.po: Configuration des paquets
+msgid "Configuration change"
+msgstr "Canvia la configuració"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
+msgstr ""
+"Els canvis realitzats en aquesta secció no s'aplicaran fins a la pròxima "
+"vegada que engegueu un endollable"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+msgid "File-location of the PHP binary"
+msgstr "Ubicació del fitxer executable de PHP"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:51
+msgid "Directory, where the PHP support files are located"
+msgstr "Directori on estan els fitxers de suport del PHP"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
+# fr.po: Moteur PHP
+# es.po: Backend PHP
+msgid "PHP backend"
+msgstr "PHP-dorsal"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:39
+msgid "Output Window options"
+msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:56
+msgid ""
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
+"generally safe to keep these unchanged."
+msgstr ""
+"Els aranjaments següents condicionen el comportament del R en "
+"mode consola. En general és adequat no modificar-los."
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:64
+msgid "Display warnings"
+msgstr "Visor d'avisos"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:66
+msgid "Suppress warnings"
+msgstr "Suprimeix avisos"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+msgid "Print warnings later (default)"
+msgstr "Imprimeix els avisos més tard (per omissió)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:68
+msgid "Print warnings immediately"
+msgstr "Imprimeix els avisos immediatament"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:69
+msgid "Convert warnings to errors"
+msgstr "Converteix els avisos en errors"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:75
+msgid "Decimal character (only for printing)"
+msgstr "Caràcter decimal (només per a la impressió)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
+msgid "Output width (characters)"
+msgstr "Ample dels resultats (caràcters)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:88
+msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
+msgstr "Introduïu la longitud màxima dels avisos/errors mostrats"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:94
+msgid "Keep comments in functions"
+msgstr "Conserva els comentaris en les funcions"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:96
+msgid "TRUE (default)"
+msgstr "VERA (per omissió)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:97
+msgid "FALSE"
+msgstr "FALS"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:103
+msgid "Keep comments in packages"
+msgstr "Manté els comentaris en els paquets"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:105 settings/rksettingsmoduler.cpp:126
+msgid "TRUE)"
+msgstr "VERA)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:106 settings/rksettingsmoduler.cpp:127
+msgid "FALSE (default)"
+msgstr "FALS (per omissió)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:112
+# Termcat: nested window: finestra imbricada, f
+# Tb podria ser niuades o enniuada (http://lists.dodds.net/archives/ca/2003-December/001071.html)
+msgid "Maximum level of nested expressions"
+msgstr "Introduïu el nombre màxim d'expressions imbricades"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118
+# fr.po: Précision décimale par défaut dans print ()
+# es.po: Precisión decimal predeterminada en print()
+msgid "Default decimal precision in print ()"
+msgstr "Precisió decimal per omissió amb l'ordre print ()"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
+# fr.po: Vérifier les bornes des vecteurs (avertissement)
+# es.po: Comprobar límites de vectores (aviso)
+msgid "Check vector bounds (warn)"
+msgstr "Comprova els límits dels vectors (avís)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:156
+# fr.po: Processus R
+# es.po: Backend R
+msgid "R-Backend"
+msgstr "R-dorsal"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:260
+msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
+msgstr "Dipòsit de paquets (d'on són descarregades les biblioteques)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:266
+msgid "Archive downloaded packages"
+msgstr "Arxiva els paquets descarregats"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:273
+msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
+msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:278
+# ??? XXX
+msgid ""
+"Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
+"you specify in this list"
+msgstr ""
+"Nota: Utilitza sempre les opcions d'inicialització per omissió "
+"conjuntament amb la dels llocs que especificats en aquesta llista"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:300
+msgid "Add R Library Directory"
+msgstr "Afegeix el directori amb la biblioteca R"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+msgid "Add repository"
+msgstr "Afegeix el dipòsit"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
+msgid ""
+"Add URL of new repository\n"
+"(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
+msgstr ""
+"Afegiu la URL del nou dipòsit\n"
+"(Introduïu \"@CRAN@\" per la rèplica CRAN estàndard)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:314
+msgid "R-Packages"
+msgstr "Paquets R"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
+msgid "Load/Save command history"
+msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:48
+msgid "Maximum length of command history"
+msgstr "Introduïu la longitud màxima de l'historial d'ordres"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Sense límit"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
+msgstr "Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la consola"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:137
+msgid "Console"
+msgstr "Consola"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:120
+msgid ""
+"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
+"visible/invisible."
+msgstr ""
+"A partir d'ara, els arranjaments només s'aplicaran a les noves ordres. Totes les "
+"ordres anteriors romandran visibles/invisibles."
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:127
+msgid "always show command"
+msgstr "mostra sempre les ordres"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:130
+msgid "always show result"
+msgstr "mostra sempre els resultats"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:133
+msgid "show errors"
+msgstr "mostra els errors"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:136
+# fr.po: montrer / monter la fenêtre
+# es.po: mostrar/restaurar ventana
+msgid "show/raise window"
+msgstr "mostra/puja la finestra"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
+msgid "User commands"
+msgstr "Ordres de l'usuari"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:141
+# fr.po: Commandes produites par les greffons
+# es.po: Comandos generados por el plug-in
+msgid "Plugin generated commands"
+msgstr "Ordres generades pels endollables"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:142
+# fr.po: Commandes de RKWard
+msgid "Application commands"
+msgstr "Ordres de l'aplicació"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
+msgid "Synchronisation commands"
+msgstr "Ordres de sincronització"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
+msgstr ""
+"Introduïu el nombre màxim de línies / paragrafs que s'han de mostrar en la "
+"bitàcola d'ordres"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola d'ordres"
+
+#: settings/rksettings.cpp:61
+msgid "Settings"
+msgstr "Arranjaments"
+
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:44
+msgid "Context:"
+msgstr "Context:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+msgid "What would you like to do?"
+msgstr "Què desitgeu fer?"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+msgid "Load an existing workspace:"
+msgstr "Carrega un espai de treball existent:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:68 misc/multistringselector.cpp:42
+msgid "Filename"
+msgstr "Nom de fitxer"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+msgid "<<Open another file>>"
+msgstr "<<Obre un altre fitxer>>"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:80
+msgid "Always do this on startup"
+msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:296
+msgid "Configure Packages"
+msgstr "Configura els paquets"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:54
+# fr.po: Paquets sur la machine locale
+msgid "Local packages"
+msgstr "Paquets locals"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 robjectbrowser.cpp:55
+msgid "Update"
+msgstr "Actualitza"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:62
+msgid "Install"
+msgstr "Instal·la"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66
+msgid "Configure Repositories"
+msgstr "Configura els dipòsits"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+msgid "Please stand by while installing selected packages"
+msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:202
+msgid "Installing packages"
+msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:242
+msgid ""
+"There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
+"unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
+"Please be careful about the packages you unload."
+msgstr ""
+"No existeix cap protecció que impedeixi eliminar paquets essencials. Per "
+"exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
+"correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:251
+msgid "Installed packages"
+msgstr "Paquets instal·lats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:596
+msgid "Version"
+msgstr "Versió"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:446
+msgid "Location"
+msgstr "Ubicació"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+msgid "Load"
+msgstr "Càrrega"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263
+msgid "Unload"
+msgstr "Descàrrega"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
+msgid "Loaded packages"
+msgstr "Paquets carregats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
+msgid ""
+"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
+"transcript below for details"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error a l'intentar carregar/descarregar els paquets. "
+"Reviseu la transcripció d'aquí sota per a més detalls"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:381
+# fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
+# es.po: Error en la gestión de paquetes
+msgid "Error while handling packages"
+msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:438
+msgid ""
+"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
+"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
+"connection."
+msgstr ""
+"Feu clic sobre \"Obté la llista\" per informar-vos de les actualitzacions "
+"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir una connexió a "
+"Internet funcionant."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:447
+msgid "Local Version"
+msgstr "Versió local"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:448
+msgid "Online Version"
+msgstr "Versió disponible"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:601
+# fr.po: Récupérer la liste
+# es.po: Listado de transferencias
+msgid "Fetch list"
+msgstr "Obté la llista"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:455
+msgid "Update Selected"
+msgstr "Actualitza els seleccionats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:457
+msgid "Update All"
+msgstr "Actualitza'ls tots"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:514
+msgid "[No updates available]"
+msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563
+msgid ""
+"Please stand by while determining, which packages have an update available "
+"online."
+msgstr ""
+"Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible "
+"a la xarxa."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:563 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+msgid "Fetching list"
+msgstr "S'està obtenint la llista"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:589
+msgid ""
+"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
+"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
+"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
+"requires a working internet connection."
+msgstr ""
+"Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
+"Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per afegir "
+"altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per esbrinar quins "
+"paquets estan disponibles. Heu de tenir una connexió a Internet funcionant."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+msgid "Install Selected"
+msgstr "Instal·la els seleccionats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:654
+msgid "[No packages available]"
+msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:692
+msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
+msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+msgid ""
+"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
+"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
+"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
+msgstr ""
+"El paquet sol·licitat pel R dorsal (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit "
+"de paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser "
+"necessiteu afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura.els dipòsits\"."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:712
+msgid "Package not available"
+msgstr "El paquet no està disponible"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:736
+msgid "Install packages to:"
+msgstr "Instal·la els paquets a:"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:741
+msgid "Include dependencies"
+msgstr "Inclou dependències"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+msgid ""
+"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
+"current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
+"can try to install the packages as root (you'll be prompted for the root "
+"password). Otherwise you'll have to chose a different library location to "
+"install to (if none are writable, you will probably want to use the "
+"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
+"packages to)."
+msgstr ""
+"El vostre usuari no té drets d'escriptura en el directori on esteu intentant "
+"instal·lar (%1). Si sou l'administrador d'aquest ordinador, podeu intentar "
+"instal·lar els paquets com a root (se us preguntarà la contrasenya del root). "
+"Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per instal·lar-lo "
+"(si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el botó de "
+"\"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable on instal·lar "
+"els paquets)."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+msgid "Selected library location not writable"
+msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:773
+msgid "Become root"
+msgstr "Convertir-se en root"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:61
+msgid "Could not open file for reading"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:63
+msgid ""
+"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
+"Expect further errors to be reported below"
+msgstr ""
+"Hi ha un error a l'analitzar el fitxer XML. El missatge d'error era : '%1' a "
+"la línia '%2', columna '%3'. Espereu que s'informin d'altres errors més avall"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:87
+msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
+msgstr "S'estan intentant recuperar els fills d'un element invàlid"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:98
+msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
+msgstr "S'esperava exactament un element '%1', però s'ha trobat '%2'"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:110
+msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
+msgstr "No heu especificat l'atribut '%1'. S'assumeix '%2'"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:128
+# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:142
+msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres enters."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:158
+msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres reals."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:176
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:187
+msgid "XML-parsing '%1' "
+msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
+msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr ""
+"<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
+"mostra aquí sota</b>"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:212
+msgid "Show Output"
+msgstr "Mostra els resultats"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+msgid "Hide Output"
+msgstr "Oculta els resultats"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:214
+msgid "Output:"
+msgstr "Resultats:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:216
+msgid "Show Errors / Warnings"
+msgstr "Mostra els errors / avisos"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:217
+msgid "Hide Errors / Warnings"
+msgstr "Oculta els errors / avisos"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:218
+msgid "Errors / Warnings:"
+msgstr "Errors / Avisos:"
+
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:342
+msgid "Syntax error"
+msgstr "Error de sintaxi"
+
+#: misc/rkerrordialog.cpp:119
+msgid "command incomplete"
+msgstr "ordre incompleta"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:58
+msgid "Up"
+msgstr "Amunt"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:62
+msgid "Down"
+msgstr "Avall"
+
+#: misc/getfilenamewidget.cpp:43
+msgid "Browse"
+msgstr "Navega"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:57 misc/rkobjectlistview.cpp:425
+msgid "Class"
+msgstr "Classe"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
+msgid "Show Objects"
+msgstr "Mostra els objectes"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
+msgid "Show Fields"
+msgstr "Mostra els camps"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:64
+# fr.po: Configuration de la vue
+msgid "Configure Defaults"
+msgstr "Configura la visualització"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:319
+msgid "[Objects]"
+msgstr "[Objectes]"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+msgid "All Environments"
+msgstr "Tots els entorns"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+msgid "Objects with children"
+msgstr "Objectes amb fills"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:417
+msgid "Variables"
+msgstr "Variables"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:209
+msgid "Functions"
+msgstr "Funcions"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:420
+msgid "Hidden Objects"
+msgstr "Objectes ocults"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
+msgid ""
+"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
+"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
+"backend)"
+msgstr ""
+"L'execució del PHP dorsal no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu "
+"configurat correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> "
+"Configura arranjaments->PHP dorsal)"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "Error en el PHP"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:224
+msgid ""
+"There has been an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
+"in RKWard or an invalid setting for the location of the PHP support files. "
+"Check the settings (Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"a l'engegar-se el PHP dorsal. Probablement, s'ha degut a un error en el RKWard o a "
+"un arranjament invàlid de la ubicació dels fitxers de suport del PHP. Comproveu "
+"els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> PHP dorsal) i torneu "
+"a provar."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+msgid ""
+"The PHP-backend has reported an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
+"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
+"it works with different settings."
+msgstr ""
+"L'execució del PHP dorsal ha informat d'un error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"i s'ha aturat. Això s'ha degut probablement a un error en l'endollable. "
+"Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per veure si "
+"funciona amb un arranjament diferent."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:196
+msgid ""
+"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:\n"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del R dorsal. S'ha(n) produït "
+"el(s) següent(s) errors:\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
+msgid ""
+"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
+"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
+"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
+"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
+"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
+"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
+msgstr ""
+"\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca és "
+"necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses no "
+"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot és "
+"probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' en la "
+"seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu 'make "
+"install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi cap error. "
+"Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:201
+msgid ""
+"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
+"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
+msgstr ""
+"\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
+"amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
+"ubicació d'aquests fitxers. Verifiqueu si heu configurat correctament la "
+"ubicació dels fitxers de registre (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
+"Fitxers de registre) i reengegueu el RKWard.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:204
+# fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
+# es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
+msgid ""
+"\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
+msgstr ""
+"\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
+"RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, "
+"reviseu la vostra configuració / instal·lació.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:206
+msgid "Error starting R"
+msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:328
+# fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"El R dorsal necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
+"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi que "
+"pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:328
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Requerix el paquet '%1'"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:362
+msgid "Message from the R backend"
+msgstr "Missatge del R dorsal"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:366
+msgid "R backend requests information"
+msgstr "El R dorsal necessita informació"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:394
+msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
+msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:395
+msgid ""
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
+"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
+"RKWard after that. Sorry!"
+msgstr ""
+"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
+"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament res, "
+"ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els fitxers "
+"d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors de dades "
+"oberts. Després, sortiu del RKWard. Ho sento!"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:396 rbackend/rinterface.cpp:401
+msgid "R engine has died"
+msgstr "El motor R s'ha aturat"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:399
+msgid "The R engine has shut down with status: "
+msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:400
+msgid ""
+"\n"
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
+"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
+"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
+"happened. Sorry!"
+msgstr ""
+"\n"
+"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
+"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai de "
+"treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, els "
+"resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
+"RKWard.\n Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un "
+"missatge a rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer "
+"quan això s'ha produït. Ho sento!"
+
+#: rbackend/rthread.cpp:404
+msgid "R Startup"
+msgstr "Engegada del R"
+
+#: rkwatch.cpp:153
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: rkwatch.cpp:155
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: rkwatch.cpp:157
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
+#: main.cpp:72 main.cpp:84
+msgid "RKWard"
+msgstr "RKWard"
+
+#: main.cpp:76
+msgid "file to open"
+msgstr "fitxer a obrir"
+
+#: main.cpp:77
+# fr.po: Prolixité des messages de trace (0-5)
+# es,po: Nivel de información de los mensajes de depuración (0-5)
+msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
+msgstr "Nivell d'informació dels missatges de depuració (0-5)"
+
+#: main.cpp:78
+# es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
+msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
+msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+
+#: main.cpp:85
+msgid "Project leader"
+msgstr "Líder del projecte"
+
+#: main.cpp:86
+msgid "Core coder since 0.2.9"
+msgstr "Programador del nucli des de 0.2.9"
+
+#: main.cpp:88
+msgid "Several helpful comments and discussions"
+msgstr "Varis comentaris i discussions útils"
+
+#: main.cpp:89
+msgid "Plugins and patches"
+msgstr "Endollables i pedaços"
+
+#: main.cpp:90
+msgid "New website"
+msgstr "Nova pàgina web"
+
+#: main.cpp:91
+msgid "A cool icon"
+msgstr "Una bonica icona"
+
+#: main.cpp:92
+msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
+msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
+
+#: main.cpp:93
+msgid "Several plugins, and suggestions"
+msgstr "Alguns endollables i suggeriments"
+
+#: main.cpp:94
+msgid "Several valuable comments, hints and patches"
+msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
+
+#: main.cpp:95
+msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
+msgstr "Molts comentaris, suggeriments útils i informes d'errors"
+
+#: main.cpp:96
+msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr "Moltes més persones a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:96
+msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
+msgstr ""
+"Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos en "
+"contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
+
+#: rkward.cpp:173
+msgid ""
+"Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
+"already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
+"buggy. You can help us by filing bug reports, feature requests, or providing "
+"feedback in any other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for "
+"contact information."
+msgstr ""
+"Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar acabat. "
+"Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses funcionalitats "
+"o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant d'errors, demanant "
+"funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de qualsevol altra forma. "
+"Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per saber com contactar-nos."
+
+#: rkward.cpp:174
+msgid "What to expect of RKWard"
+msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
+
+#: rkward.cpp:181
+msgid "Existing objects in your workspace."
+msgstr "Objectes en el seu espai de treball."
+
+#: rkward.cpp:188
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Treballs pendents"
+
+#: rkward.cpp:214
+msgid "my.data"
+msgstr "Dades.meves"
+
+#: rkward.cpp:226
+# fr.po: Paramétrage des greffons...
+# es.po: Lanzando los plugins...
+# Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
+msgid "Setting up plugins..."
+msgstr "S'estan configurant els endollables..."
+
+#: rkward.cpp:238
+msgid ""
+"Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
+"\".\n"
+msgstr ""
+"Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
+"\"Arranjaments-> Configura RKWard\".\n"
+
+#: rkward.cpp:238
+msgid "No (valid) plugins found"
+msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
+
+#: rkward.cpp:277
+msgid "Dataset"
+msgstr "Conjunt de dades"
+
+#: rkward.cpp:280
+msgid "Script File"
+msgstr "Fitxer de seqüència"
+
+#: rkward.cpp:284
+msgid "Open R Script File"
+msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
+
+#: rkward.cpp:288
+msgid "Open Workspace"
+msgstr "Obre l'espai de treball"
+
+#: rkward.cpp:291
+msgid "Save Workspace"
+msgstr "Desa l'espai de treball"
+
+#: rkward.cpp:293
+msgid "Save Workspace As"
+msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
+
+#: rkward.cpp:301
+msgid "Close All Data"
+msgstr "Tanca totes les dades"
+
+#: rkward.cpp:303
+msgid "Close All"
+msgstr "Tanca-ho tot"
+
+#: rkward.cpp:304
+msgid "Detach"
+msgstr "Allibera"
+
+#: rkward.cpp:305
+msgid "Show &Output"
+msgstr "Mostra els &resultats"
+
+#: rkward.cpp:306
+msgid "Configure RKWard"
+msgstr "Configura el RKWard"
+
+#: rkward.cpp:307
+msgid "Help on R"
+msgstr "Ajuda sobre el R"
+
+#: rkward.cpp:308
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Cerca ajuda del R"
+
+#: rkward.cpp:310
+msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
+msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
+
+#: rkward.cpp:311
+msgid "Opens an existing document"
+msgstr "Obre un document ja existent"
+
+#: rkward.cpp:312
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
+
+#: rkward.cpp:313
+msgid "Saves the actual document"
+msgstr "Desa el document actual"
+
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Saves the actual document as..."
+msgstr "Desa el document actual com a..."
+
+#: rkward.cpp:315
+# fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
+msgid "Closes all open data editors"
+msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
+
+#: rkward.cpp:316
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Surt de l'aplicació"
+
+#: rkward.cpp:317
+msgid "Shows the R help index"
+msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
+
+#: rkward.cpp:318
+msgid "Shows/raises the R Help Search window"
+msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
+
+#: rkward.cpp:351
+msgid "starting R engine"
+msgstr "S'està engegant el motor R"
+
+#: rkward.cpp:462
+# En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
+msgid "Exiting..."
+msgstr "S'està eixint..."
+
+#: rkward.cpp:467
+msgid ""
+"Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
+"RKWard will remain open if you press Cancel"
+msgstr ""
+"Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
+"RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
+
+#: rkward.cpp:467 rkward.cpp:548
+msgid "Save Workspace?"
+msgstr "Deso l'espai de treball?"
+
+#: rkward.cpp:513
+msgid "New dataset"
+msgstr "Nou conjunt de dades"
+
+#: rkward.cpp:513
+msgid "Enter name for the new dataset"
+msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
+
+#: rkward.cpp:517 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:151
+msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
+msgstr ""
+"Es nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. "
+"S'ha reanomenat a %1"
+
+#: rkward.cpp:517 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:151
+msgid "Invalid Name"
+msgstr "Nom no vàlid"
+
+#: rkward.cpp:529
+msgid "Opening workspace..."
+msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
+
+#: rkward.cpp:532
+msgid "*|All files"
+msgstr "*|Tots els fitxers"
+
+#: rkward.cpp:532
+msgid "Open File..."
+msgstr "Obre el fitxer..."
+
+#: rkward.cpp:548
+msgid "Do you want to save the current workspace?"
+msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
+
+#: rkward.cpp:590
+msgid "Ready."
+msgstr "Llest."
+
+#: rkward.cpp:623
+msgid "R engine busy"
+msgstr "El motor R està ocupat"
+
+#: rkward.cpp:626
+msgid "R engine idle"
+msgstr "El motor R està inactiu"
+
+#: rkward.cpp:651
+msgid "Open command file(s)"
+msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
+
+#: rkward.cpp:686
+msgid "[Unnamed Workspace]"
+msgstr "[Espai de treball sense nom]"
+
+#: rkconsole.cpp:123
+msgid "R Console"
+msgstr "Consola R"
+
+#: rkconsole.cpp:520
+# fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
+msgid "Interrupt running command"
+msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
+
+#: rkconsole.cpp:526
+msgid "Copy selection"
+msgstr "Copia la selecció"
+
+#: robjectviewer.cpp:43
+msgid "Object name: "
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
+
+#: robjectviewer.cpp:44
+# fr.po: Chemin complet :
+msgid ""
+"\n"
+"Full location: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Camí complet: "
+
+#: robjectviewer.cpp:45
+msgid ""
+"\n"
+"Class(es): "
+msgstr ""
+"\n"
+"Classe(s): "
+
+#: robjectviewer.cpp:49
+msgid ""
+"\n"
+"Dimensions: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Dimensions: "
+
+#: robjectviewer.cpp:56
+# fr.po: Result of 'print ("
+msgid ""
+"\n"
+"Result of 'print ("
+msgstr ""
+"\n"
+"Sortida de 'print ("
+
+#: robjectviewer.cpp:56
+msgid ")':\n"
+msgstr ")':\n"
+
+#: robjectviewer.cpp:61
+msgid "Object Viewer: "
+msgstr "Visualitzador d'objectes: "
+
+#: robjectviewer.cpp:62
+msgid " - Waiting for results from R..."
+msgstr " - S'està a l'espera dels resultats del procés R..."
+
+#: robjectviewer.cpp:75
+msgid ""
+"\n"
+"Some errors occured: "
+msgstr ""
+"\n"
+"S'ha produït un error: "
+
+#: khelpdlg.cpp:48
+msgid "Find:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#: khelpdlg.cpp:51
+msgid "Fields:"
+msgstr "Camps:"
+
+#: khelpdlg.cpp:65 khelpdlg.cpp:76 robjectbrowser.cpp:207
+msgid "All"
+msgstr "Tot"
+
+#: khelpdlg.cpp:66
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Tot menys les paraules claus"
+
+#: khelpdlg.cpp:67
+msgid "Keywords"
+msgstr "Paraules clau"
+
+#: khelpdlg.cpp:71
+msgid "Package:"
+msgstr "Paquet:"
+
+#: khelpdlg.cpp:81
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Sensible a majúscules"
+
+#: khelpdlg.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Emparallament inexacta"
+
+#: khelpdlg.cpp:87
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: khelpdlg.cpp:93
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
+
+#: khelpdlg.cpp:95
+msgid "Package"
+msgstr "Paquet"
+
+#: khelpdlg.cpp:102
+msgid "Help search"
+msgstr "Busca ajuda"
+
+#: khelpdlg.cpp:206
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
+"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més opcions, "
+"intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+
+#: khelpdlg.cpp:206
+msgid "No help found"
+msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
+
+#: robjectbrowser.cpp:58
+msgid "Objects in the R workspace"
+msgstr "Objectes en l'espai de treball del R"
+
+#: robjectbrowser.cpp:60
+msgid "Search Help"
+msgstr "Cerca ajuda"
+
+#: robjectbrowser.cpp:63
+msgid "Rename"
+msgstr "Reanomena"
+
+#: robjectbrowser.cpp:64
+msgid "Copy to new symbol"
+msgstr "Copia al nou symbol"
+
+#: robjectbrowser.cpp:65
+msgid "Copy to .GlobalEnv"
+msgstr "Copia al .GlobalEnv"
+
+#: robjectbrowser.cpp:109
+msgid "Copy object"
+msgstr "Copia l'objecte"
+
+#: robjectbrowser.cpp:109
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+msgid "Enter the name to copy to"
+msgstr "Introduïu un nom nou"
+
+#: robjectbrowser.cpp:127
+msgid ""
+"An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
+"2' instead."
+msgstr "Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com '%2'."
+
+#: robjectbrowser.cpp:127
+msgid "Name already in use"
+msgstr "Nom ja utilitzat"
+
+#: robjectbrowser.cpp:147
+msgid "Rename object"
+msgstr "Reanomena objecte"
+
+#: robjectbrowser.cpp:147
+msgid "Enter the new name"
+msgstr "Entreu el nom nou"
+
+#: robjectbrowser.cpp:208
+msgid "Non-Functions"
+msgstr ""
+
+#: robjectbrowser.cpp:216
+msgid "Show All Environments"
+msgstr "Mostra tots els entorns"
+
+#: robjectbrowser.cpp:220
+msgid "Show Hidden Objects"
+msgstr "Mostra els objectes ocults"
+
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
+#: rc.cpp:3
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Executa"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 17
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espai de treball"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 30
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Finestres"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1 _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Griera"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3 _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "griera at gmail.com"
+


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list