[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1008] trunk/rkward/po/ca.po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Wed Dec 13 17:38:16 UTC 2006


Revision: 1008
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1008&view=rev
Author:  tfry
Date:   2006-12-13 09:38:16 -0800 (Wed, 13 Dec 2006)

Log Message:
-----------
Update Catalan translation (griera)

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2006-12-13 17:33:21 UTC (rev 1007)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2006-12-13 17:38:16 UTC (rev 1008)
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-11 14:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-13 15:05+0100\n"
 "Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -234,7 +234,6 @@
 msgstr "Es mostren el/els fitxer(s)"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:65
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -249,7 +248,6 @@
 msgstr "Edita el(s) fitxer(s)"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:78
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -348,20 +346,23 @@
 
 # De Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana Universitat Autònoma de Barcelona
 #: core/robject.cpp:128
+#Tomàs Aluja. Introducció a R: data.frame. Son matrius on les variables són de qualsevol tipus, es el resultat natural de la lectura d'un fitxer de dades.
 msgid "Data frame"
 msgstr "Marc de dades"
 
 # A "La guia visual del KDE": http://docs.kde.org/stable/ca/kdebase/visualdict/index.html
 # Ho tradueixent com "matriu"
 #: core/robject.cpp:130
+# Introducció a R. Tomàs Aluja: arrays. Són matrius de qualsevol nombre de dimensions
 msgid "Array"
-msgstr "Vector"
+msgstr ""
 
 #: core/robject.cpp:132
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matriu"
 
 #: core/robject.cpp:134
+# Introducció a R. Tomàs Aluja: llistes. Són llistes d'altres objectes. Es molt general
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
@@ -392,7 +393,6 @@
 msgstr "Classe(s):"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
@@ -579,8 +579,9 @@
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
 #: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
 msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola d'ordres"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
 
 #: windows/rkcommandlog.cpp:172
 msgid "Incomplete statement.\n"
@@ -595,8 +596,6 @@
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-# ??? Per revisar : Núria
-# ??? Per revisar : kde-i18n-ca at kde.org
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -614,8 +613,8 @@
 "aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del menú. "
 "Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina finestra "
 "s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
-"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un escriptori o "
-"en una terminal X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar les "
+"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
+"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar les "
 "opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
 "si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
 "aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens contacteu a "
@@ -717,7 +716,6 @@
 
 # fr.po: Modèle complet
 #: plugin/rkformula.cpp:66
-# ??? Per revisar : Model saturat?
 msgid "Full Model"
 msgstr "Model complet"
 
@@ -885,9 +883,8 @@
 msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
-msgstr "Directori on s'han de guardar els fitxers de registre (*)"
+msgstr "Directori on s'han de guardar els fitxers bitàcola (*)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Startup Action (*)"
@@ -913,7 +910,6 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
 # workplace layout "#" R workspace
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -1124,7 +1120,6 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 # ??? Per revisar
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
@@ -1153,7 +1148,6 @@
 msgstr "Paquets R"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
-# ??? Per revisar : història? historial? històric?
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
@@ -1226,7 +1220,7 @@
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
 msgstr ""
 "Introduïu el nombre màxim de línies / paragrafs que s'han de mostrar en la "
-"bitàcola d'ordres"
+"bitàcola de les ordres"
 
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
@@ -1685,8 +1679,8 @@
 "\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
 "amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
 "ubicació d'aquests fitxers. Verifiqueu si heu configurat correctament la "
-"ubicació dels fitxers de registre (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
-"Fitxers de registre) i reengegueu el RKWard.\n"
+"ubicació dels fitxers bitàcola (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
+"Fitxers bitàcola) i reengegueu el RKWard.\n"
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
@@ -2150,7 +2144,6 @@
 msgstr " - S'està a l'espera dels resultats del procés R..."
 
 #: robjectviewer.cpp:75
-# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "\n"
 "Some errors occured: "


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list