[Marble] Finnish voice commands

Otto Kekäläinen otto.kekalainen at seravo.fi
Mon Aug 8 14:27:43 UTC 2011


By me ;)

see attachment

-- 
Otto Kekäläinen
+358 44 566 2204
http://seravo.fi/
-------------- next part --------------
100.ogg		    sata
200.ogg		    kaksisataa
2ndLeft.ogg			ota toinen vasemmalle
2ndRight.ogg		ota toinen oikealle
300.ogg		    kolmesataa
3rdLeft.ogg			ota kolmas vasemmalle
3rdRight.ogg		ota kolmas oikealle
400.ogg		    neljäsataa
500.ogg		    viisisataa
50.ogg		    viisikymmentä
600.ogg		    kuusisataa
700.ogg		    seitsemänsataa
800.ogg		    kahdeksansataa
80.ogg		    kahdeksankymmentä
After.ogg			jälkeen
AhExitLeft.ogg		kuluttua, poistu vasemmalle
AhExit.ogg			kuluttua, poistu liittymästä
AhExitRight.ogg		kuluttua, poistu oikealle
AhFerry.ogg			kuluttua, ota lautta
AhKeepLeft.ogg		kuluttua, pysy vasemmalla
AhKeepRight.ogg		kuluttua, pysy oikealla
AhLeftTurn.ogg		kuluttua, käänny vasemmalle
AhRightTurn.ogg		kuluttua, käänny oikealle
AhUTurn.ogg			kuluttua, tee u-käännös
Arrive.ogg			Olet perillä.
BearLeft.ogg		jatka loivasti vasemmalle
BearRight.ogg		jatka loivasti oikealle
Charge.ogg			ruuhkamaksu
Depart.ogg			lähde
GpsFound.ogg		GPS-paikannus suoritettu.
GpsLost.ogg			GPS-yhteys on katkennut.
KeepLeft.ogg		pysy vasemmalla
KeepRight.ogg		pysy oikealla
LnLeft.ogg			pysy vasemmalla kaistalla
LnRight.ogg			pysy oikealla kaistalla
Marble.ogg			Marble-tiimi toivottaa turvallista ja mukavaa matkaa.
Meters.ogg			metriä
MwEnter.ogg			liity moottoritielle
MwExitLeft.ogg		poistu vasemmanpuoleisesta liittymästä
MwExit.ogg			poistu seuraavasta liittymästä
MwExitRight.ogg		poistu oikeanpuoleisesta liittymästä
RbBack.ogg			kierrä koko liikenneympyrä ja aja takaisinpäin
RbCross.ogg			kierrä liikenneympyrää ja
RbExit1.ogg			poistu ensimmäisestä liittymästä
RbExit2.ogg			poistu toisesta liittymästä
RbExit3.ogg			poistu kolmannesta liittymästä
RbExit4.ogg			poistu neljännestä liittymästä
RbExit5.ogg			poistu viidennestä liittymästä
RbExit6.ogg			poistu kuudennesta liittymästä
RbLeft.ogg			liikenneympyrässä, jatka loivasti vasemmalle
RbRight.ogg			liikenneympyrässä, jatka loivasti oikealle
RoadEnd.ogg			tien päässä
RouteCalculated.ogg	Reitin laskenta suoritettu.
RouteDeviated.ogg	Reitiltä on poikettu.
SharpLeft.ogg		käänny jyrkästi vasemmalle
SharpRight.ogg		käänny jyrkästi oikealle
Straight.ogg		jatka suoraan
TakeFerry.ogg		ota lautta
Then.ogg			aja
TryUTurn.ogg		kun turvallista, tee u-käännös
TurnLeft.ogg		käänny vasemmalle
TurnRight.ogg		käänny oikealle
UTurn.ogg			tee u-käännös
Yards.ogg			jaardia


More information about the Marble mailing list