[Kst] kde-i18n/et (silent)

Hasso Tepper hasso at kde.org
Thu Nov 4 21:55:27 CET 2004


CVS commit by hasso: 

CVS_SILENT
Doku uuendus. Pilte uuendan ma ainult korra enne reliisi veel.


 M +6 -6   docs/kdeextragear-2/kst/plotsandwindows-chapter.docbook  1.3
 M +10 -11  messages/docs/kdeextragear-2/kst_plotsandwindows-chapter.po  1.18


--- kde-i18n/et/messages/docs/kdeextragear-2/kst_plotsandwindows-chapter.po #1.17:1.18
@@ -8,5 +8,5 @@
 "Project-Id-Version: kst_plotsandwindows-chapter\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-02-09 01:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-02 23:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-04 22:30+0200\n"
 "Last-Translator: Hasso Tepper <hasso at kde.org>\n"
 "Language-Team: Estonian <kde-et at linux.ee>\n"
@@ -625,5 +625,5 @@
 #, no-c-format
 msgid "Also Apply Font and Angle Settings To"
-msgstr "Fondi- ja nurgaseadistused rakendatakse ka"
+msgstr "Fondi- ja nurgaseadistused rakendatakse"
 
 #. Tag: para
@@ -645,8 +645,7 @@
 "settings for the affected plots will be lost."
 msgstr ""
-"Kui valida <guilabel>Kõigile muudele joonistele</guilabel> või "
-"<guilabel>Kõigile muudele joonistele selles aknas</guilabel>, lähevad "
-"varasemad asjassepuutuvatele joonistele määratud pealdise seadistused "
-"kaotsi."
+"Kui valida <guilabel>Kõigile joonistele</guilabel> või <guilabel>Kõigile "
+"joonistele selles aknas</guilabel>, lähevad varasemad asjassepuutuvatele "
+"joonistele määratud pealdise seadistused kaotsi."
 
 #. Tag: guilabel
@@ -832,5 +831,5 @@
 #, no-c-format
 msgid "Also Apply Settings To"
-msgstr "Seadistused rakendatakse ka"
+msgstr "Seadistused rakendatakse"
 
 #. Tag: para
@@ -848,8 +847,7 @@
 "settings for the affected plots will be lost."
 msgstr ""
-"Kui valida <guilabel>Kõigile muudele joonistele</guilabel> või "
-"<guilabel>Kõigile muudele joonistele selles aknas</guilabel>, lähevad "
-"varasemad asjassepuutuvatele joonistele määratud legendi seadistused "
-"kaotsi."
+"Kui valida <guilabel>Kõigile joonistele</guilabel> või <guilabel>Kõigile "
+"joonistele selles aknas</guilabel>, lähevad varasemad asjassepuutuvatele "
+"joonistele määratud legendi seadistused kaotsi."
 
 #. Tag: term
@@ -2941,2 +2939,3 @@
 "linkend=\"manipulatingplotlayoutcontextmenu\">paigutusrežiimi "
 "kontekstimenüü</link> võimalust <guimenuitem>Liiguta</guimenuitem>."
+

--- kde-i18n/et/docs/kdeextragear-2/kst/plotsandwindows-chapter.docbook #1.2:1.3
@@ -424,5 +424,5 @@
 <term
 ><guilabel
->Fondi- ja nurgaseadistused rakendatakse ka</guilabel
+>Fondi- ja nurgaseadistused rakendatakse</guilabel
 ></term>
 <listitem>
@@ -432,7 +432,7 @@
 <para
 >Kui valida <guilabel
->Kõigile muudele joonistele</guilabel
+>Kõigile joonistele</guilabel
 > või <guilabel
->Kõigile muudele joonistele selles aknas</guilabel
+>Kõigile joonistele selles aknas</guilabel
 >, lähevad varasemad asjassepuutuvatele joonistele määratud pealdise seadistused kaotsi. </para>
 </note>
@@ -589,5 +589,5 @@
 <term
 ><guilabel
->Seadistused rakendatakse ka</guilabel
+>Seadistused rakendatakse</guilabel
 ></term>
 <listitem>
@@ -597,7 +597,7 @@
 <para
 >Kui valida <guilabel
->Kõigile muudele joonistele</guilabel
+>Kõigile joonistele</guilabel
 > või <guilabel
->Kõigile muudele joonistele selles aknas</guilabel
+>Kõigile joonistele selles aknas</guilabel
 >, lähevad varasemad asjassepuutuvatele joonistele määratud legendi seadistused kaotsi. </para>
 </note>

More information about the Kst mailing list