System Settings, Login manager configuration as user

Thomas Olsen tanghus at gmail.com
Tue Aug 18 11:51:23 BST 2009


On Tuesday 18 August 2009 12:18:04 Alexander Puchmayr wrote:
> Hi there!
>
> How do I change the login-manager settings in a more efficent way than this
>
> Open konsole. enter "xhost +"
> su -
> export DISPLAY=:0
> systemsettings
>
>
> In KDE3.5.x there was a button "Superuser-Mode", but it seems to be removed
>

kdesudo systemsettings


-- 
Best Regards / Med venlig hilsen

  Thomas Olsen

Til uvedkommende, der læser med: Der er ingen grund til at læse min mail.
Jeg har intet at gøre med FARC, al-Jihad, al-Qaida, Hamas, Hizb al-Mujahidin 
eller ETA.
Jeg har aldrig gjort Zakat, går ikke ind for Istishad, har ikke lavet en 
bilbombe eller kernevåben og jeg ved dårligt nok, hvad Al Manar og бомба 
betyder. 
Men tak for den udviste interesse
___________________________________________________
This message is from the kde mailing list.
Account management:  https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde.
Archives: http://lists.kde.org/.
More info: http://www.kde.org/faq.html.


More information about the kde mailing list