[Kde-i18n-sr] utaknuto

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Суб Мар 27 12:02:11 CET 2010


>> [: Slobodan Simic :]
>> Looks a little odd to me when I see that CD or DVD disc is plugged in on
>> device notifier's list.
>
> [: Aaron J. Seigo :]
> it's what people expect: the insert a disc and get actions for it.

Где је ова прича? Овако ми делује да те није разумео да је проблем
терминолошки, већ да не желиш да се објави убачени ЦД или ДВД :)

> [: Aaron J. Seigo :]
> technical issues like "what is a device" isn't important; the different
> kinds of device [...]

Исто и овде. Као да мисли да желиш да раздвојиш понашање између партиција
хард-дискова, оптичких дискова, итд. а не само да се среди терминологија.

Како год било, не бих се ја цимао за енглески, бар о томе може неко други да
мисли. Значи, као што рекох, изменимо лепо све поруке (и стабилне и
развојне) како мислимо да ваља.

Подсети ме сад овај коментар, уместо ‘уређај’ могли бисмо да ставимо
‘складиште’? А уместо ‘утакнуто’ или ’препознато’, можда просто ‘додато’?
„Недавно додато складиште“, „Складиште је додато и програми му могу
приступити“, „Последње додато складиште: %1“… Иако тренутно нема у порукама,
треба овде имати на уму и супротност (/unplug/, /unplugged/), што је са
‘додати’ просто ‘уклонити’, ‘уклоњено’.
-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100327/4b39421f/attachment.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr