[Kde-i18n-fry] Lang of kaort

Berend Ytsma berendy at gmail.com
Thu Jul 17 11:05:39 CEST 2008


Goeie,

It folgjende
Do you really want to clear the entire history?

dit wurd op ferskate manieren oersetten, en ferkeard is it net mar it soe  
wol leuk wêze dat it allegear de selde rjochting útgong.
Mar wat is de bêste oersetting, of hoe soenen jo it dwaan.

1.Binne jo wis dat jo de skiednis wiskje wolle?
2.Wolle jo grif de skiednis wiskje?
3.Wolle jo de skiednis wiskje?

Dit binne de trije mooglikheden dy't ik sjen kaam bin.

Groetnis

Berend

-- 
Brûk Opera's revolúsjonêre e-post client: http://www.opera.com/mail/


More information about the Kde-i18n-fry mailing list