RE: [kdecat] Estat de KStars i més [adjunt ]?=

Antoni Bella evasten5 at yahoo.es
Fri Jun 17 11:04:52 UTC 2005


 L'Antoni Bella <evasten5 at yahoo.es> no habia enviat
l'adjunt...

  ;-)


Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
    Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
    KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
    T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-


		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.es
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mem?ria_traducci?_KStars.tar.bz2
Type: application/octet-stream
Size: 3332 bytes
Desc: 173003702-mem?ria_traducci?_KStars.tar.bz2
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050617/3769e643/attachment.obj>


More information about the kde-i18n-ca mailing list