[kdecat] Programa per comprovar les traduccions

David Gil al016950 at yahoo.es
Mon Feb 14 15:08:17 UTC 2005


> Si vols provar el connector però no el pots compilar et puc enviar el
> binàri i el fitxer .desktop. Al David li ha funcionat.
Envia-li també el fitxer .la! Més endavant ho hauríem de penjar tot a la web 
del projecte amb instruccions d'on s'ha de posar cada fitxeret (jo puc dir el 
que vaig fer a Debian).

Salutacions

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050214/a115cd4b/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list