[kdecat] Programa per comprovar les traduccions

David Gil al016950 at yahoo.es
Fri Feb 11 12:09:07 UTC 2005


Hola!

Ara m'he perdut. Estem utilitzant RegExpTool i ho estem implementant amb xml, 
aleshores, quina és la teua proposta nova?

Els errors ortogràfics i els barbarismes no crec que pague la pena afegir-los 
a l'xml de RegExpTool en català. Formes incorrectes hi ha pràcticament 
infinites, mentre que formes correctes només hi ha una. Per tant, el treball 
ortogràfic l'hem de deixar a l'ispell o l'aspell, que haurien d'estar actius 
mentre traduïm perquè ens adonem de seguida que hem fet un error.

El que intentem amb RegExpTool en català és que els errors que es fan 
habitualment, normalment gramaticals més que no pas ortogràfics, es detecten 
automàticament. És quelcom molt complicat d'implementar moltes vegades, 
sobretot perquè cal tindre en compte primer si es pot detectar amb 
expressions regulars i després si la forma incorrecta es pot resoldre de 
diverses maneres o només d'una.

Si t'he entés malament, dis-m'ho.

Salutacions

David Gil


A Divendres 11 Febrer 2005 11:14, Antoni Bella va escriure:
>  Hola Albert
>
>  Com no tinc accés a provar el programa et comento
> una idea a veure si cualla o no:
>
> http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=20569
>
>  L'script en perl que vaig fer servir el vaig treure
> de la carpeta kdesdk/scripts i conté un munt de
> correccions per a paraules en anglès -tipos i demés-,
> penso que si s'afegis un fitxer xml amb aquestes la
> mayoria d'usuaris d'altres idiomes entendrien y
> provarien dit connector amb el seu propi idioma, amb
> els avantatges addicionals que suposaria. Ajuda,
> oficialitat... ;-)
>
> http://webcvs.kde.org/kdesdk/scripts/kde-spellcheck.pl?rev=1.33&view=log
>
> ### extracte ###
> ##INCORRECT SPELLING  CORRECTION
> #
> #aasumes        assumes
> #abailable       available
> #Abbrevation      Abbreviation
> #abbrevations      abbreviations
> #abbriviate       abbreviate
> #abbriviation      abbreviation
> #...
> ###
>
>  Desconec com ha estat implementat però vadria la
> pena que suportés diversos diccionaris separant el
> tipus d'error a corretgir, barbarismes, typos, etc.,
> de manera que el corrector aprengués de mica en mica i
> de manera molt clara quina a estat la seva errada.
>
>  Atentament
>  Toni
>
> =====
> Sort
>
> ######## Antoni Bella Perez ######################
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
> ## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
> col·laborador dels projectes:
>   Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
>   KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
>   T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca
>
> -
>
>
>
> ______________________________________________
> Renovamos el Correo Yahoo!: ¡250 MB GRATIS!
> Nuevos servicios, más seguridad
> http://correo.yahoo.es
> _______________________________________________
> kde-i18n-ca mailing list
> kde-i18n-ca at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-ca

-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050211/d940915d/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list