[kdecat] Programa per comprovar les traduccions

David Gil al016950 at yahoo.es
Wed Feb 9 16:42:19 UTC 2005


Hola!

Albert, seria possible que penjares una versió compilada? És que jo tinc molt 
poc espai al disc dur (em queden només 100 MB lliures) i m'hauria 
d'instal·lar gcc, make i companyia... Hi hauria molts inconvenients?

Ja em diràs alguna cosa...

Salutacions i gràcies

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik at jabber.org MSN: davidgiloliv at hotmail.com
Linux User #180798

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050209/b97e884f/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list