[Digikam-users] Error compiling libs from svn KDE3 branch.

Gilles Caulier caulier.gilles at gmail.com
Wed Jun 13 17:55:40 BST 2007


Fixed in svn .try again

Gilles

2007/6/13, Caspar Maessen <cmaessen at casco.demon.nl>:
>
>   >http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=137750
>   >------- Additional Comments From caulier.gilles gmail com 2007-06-13
>   >To use it, you need to update libkexiv2 using implementation from svn
>   >KDE3 branch.
>
> Making libs from svn KDE3 branch gives me the following error:
>
> [...]
> dcrawbinary.cpp:36:27: error: dcrawbinary.moc: No such file or directory
> make[3]: *** [libkdcraw_la-dcrawbinary.lo] Error 1
> [...]
> make: *** [all] Error 2
>
> Caspar.
> --
> Het zou goed zijn naar mogelijkheden te zoeken om een gezamenlijk
> kritisch front te vormen tegen de idiotie van mensen die denken dat je
> de wereld kunt besturen via kengetallen. --René ten Bos (NRC,
> 21-5-2005)
> _______________________________________________
> Digikam-users mailing list
> Digikam-users at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/digikam-users/attachments/20070613/d6e31653/attachment.html>


More information about the Digikam-users mailing list