[Digikam-users] Error compiling libs from svn KDE3 branch.

Caspar Maessen cmaessen at casco.demon.nl
Wed Jun 13 14:58:01 BST 2007


  >http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=137750         
  >------- Additional Comments From caulier.gilles gmail com  2007-06-13 
  >To use it, you need to update libkexiv2 using implementation from svn
  >KDE3 branch. 

Making libs from svn KDE3 branch gives me the following error:

[...]
dcrawbinary.cpp:36:27: error: dcrawbinary.moc: No such file or directory
make[3]: *** [libkdcraw_la-dcrawbinary.lo] Error 1
[...]
make: *** [all] Error 2

Caspar.
-- 
Het zou goed zijn naar mogelijkheden te zoeken om een gezamenlijk 
kritisch front te vormen tegen de idiotie van mensen die denken dat je 
de wereld kunt besturen via kengetallen. --René ten Bos (NRC, 
21-5-2005)More information about the Digikam-users mailing list