Kde-i18n-sr Администратор: провјера
Лозинка за листуАдминистратор:

Важно: Одавде па надаље, морате имати укључене "колачиће" (cookies) у вашем претраживачу интернета, иначе промјене неће имати ефекта.

"Колачићи" се користе у Mailman-овом административном интерфејсу да не бисте морали да се после сваке акције поново пријављујете. "Колачић" неће више важити послије вашег одјављивања са административног интерфејса.


Kde-i18n-sr list run by kde-i18n-sr-owner at kde.org
Kde-i18n-sr administrative interface (неопходна ауторизација)
Преглед свих листа на kde.org

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered