[Uml-devel] [Bug 79434] New: Danish translation is bad

Dennis Haney davh at davh.dk
Sun Apr 11 09:38:03 UTC 2004


------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.
   
http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=79434   
      Summary: Danish translation is bad
      Product: umbrello
      Version: 1.2.1
     Platform: unspecified
    OS/Version: Linux
      Status: NEW
     Severity: normal
     Priority: NOR
     Component: general
    AssignedTo: umbrello-devel.kde.org
    ReportedBy: davh davh dk


Version:      1.2.1 (using KDE 3.2.1, (testing/unstable))
Compiler:     gcc version 3.3.3 (Debian)
OS:     Linux (i686) release 2.6.4-1-686

"Brug tilfælde" -> "Brugssituationer" (personligt har jeg aldrig brugt andet end usecases)
"opregn" -> "enumerering"
"Artifakt" -> jeg har ingen anelse, men det ord findes ihvertfald ikke på dansk...
More information about the umbrello-devel mailing list