[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward:[3570] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue May 17 18:11:22 UTC 2011


Revision: 3570
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=3570&view=rev
Author:  tfry
Date:   2011-05-17 18:11:22 +0000 (Tue, 17 May 2011)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/cs.po
  trunk/rkward/po/da.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/lt.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po
  trunk/rkward/po/zh_CN.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2011-05-17 16:48:31 UTC (rev 3569)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2011-05-17 18:11:22 UTC (rev 3570)
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-21 14:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 20:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-15 10:56+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -36,11 +36,11 @@
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr "No es pot editar '%1'"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:38
+#: agents/rkloadagent.cpp:39
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball ..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:73
+#: agents/rkloadagent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -48,7 +48,7 @@
 "S'ha produït un error en obrir el fitxer '%1':\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:73
+#: agents/rkloadagent.cpp:74
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
 
@@ -95,7 +95,7 @@
 "El desament del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar desar-lo amb un altre "
 "nom?"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:58 misc/rkprogresscontrol.cpp:299
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:58 misc/rkprogresscontrol.cpp:304
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:386
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
@@ -127,7 +127,7 @@
 
 # ??? Per revisar
 # Completar i revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:98
+#: core/renvironmentobject.cpp:109
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
 "retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
@@ -148,11 +148,11 @@
 
 # ??? Per revisar
 # Revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:98
+#: core/renvironmentobject.cpp:109
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "El paquet està en la llista negra "
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:67
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
 "object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
@@ -160,11 +160,11 @@
 "L'objecte '%1' s'ha retirat de l'espai de treball o s'ha canviat a un tipus "
 "diferent d'objecte, però actualment s'està editant. El voleu recuperar?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:67
 msgid "Restore object?"
 msgstr "Recupero l'objecte?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:74
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
 "for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
@@ -174,34 +174,34 @@
 "actualment és obert per a edició, i també serà suprimit de l'editor. No "
 "podrà recuperar-se mai més."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:74 core/rkmodificationtracker.cpp:79
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:79
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:667
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:338 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:670
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:306 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:323
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:530 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:689
 #: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:668 misc/rkobjectlistview.cpp:181
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:339 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:671 misc/rkobjectlistview.cpp:186
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:669
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:180 rbackend/rcommandstack.cpp:382
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:340 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:672
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:185 rbackend/rcommandstack.cpp:399
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:182
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:341 misc/rkobjectlistview.cpp:187
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
@@ -215,31 +215,31 @@
 msgid "new.row"
 msgstr "fila nova"
 
-#: core/robject.cpp:117
+#: core/robject.cpp:112
 msgid "Full location:"
 msgstr "Ubicació completa:"
 
-#: core/robject.cpp:119
+#: core/robject.cpp:114
 msgid "Label:"
 msgstr "Etiqueta:"
 
-#: core/robject.cpp:120
+#: core/robject.cpp:115
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
 # fr.po: "Lancer la sélection"
 # es.po: "Ejecutar la selección"
-#: core/robject.cpp:123
+#: core/robject.cpp:118
 msgid "Function"
 msgstr "Funció"
 
-#: core/robject.cpp:124
+#: core/robject.cpp:119
 msgid "Usage: "
 msgstr "Ús: "
 
 # De Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana Universitat Autònoma de Barcelona
 # Tomàs Aluja. Introducció a R: data.frame. Son matrius on les variables són de qualsevol tipus, es el resultat natural de la lectura d'un fitxer de dades.
-#: core/robject.cpp:126
+#: core/robject.cpp:121
 msgid "Data frame"
 msgstr "Marc de dades"
 
@@ -247,48 +247,48 @@
 # Ho tradueixent com "matriu"
 # Introducció a R. Tomàs Aluja: arrays. Són matrius de qualsevol nombre de dimensions
 # http://osdir.com/: Un profesor de la asignatura de criptología mi escuela traduce "array" por "formación". Según él un vector no es lo mismo que un array, pues un vector tiene características que el array no tiene, como una dirección, un sentido y un módulo. (Aunque se pueda usar un array para representarlo, no confundir el continente con lo contenido), Llevando la idea un poco más allá, pienso que no tiene sentido un "vector de registros" o "un vector de booleanos", por lo que parece quedar más claro que "vector" no es lo mismo que "array".
-#: core/robject.cpp:128
+#: core/robject.cpp:123
 msgid "Array"
 msgstr ""
 
-#: core/robject.cpp:130 misc/rkspecialactions.cpp:88
+#: core/robject.cpp:125 misc/rkspecialactions.cpp:88
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matriu"
 
 # Introducció a R. Tomàs Aluja: llistes. Són llistes d'altres objectes. Es molt general
-#: core/robject.cpp:132
+#: core/robject.cpp:127
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
-#: core/robject.cpp:134
+#: core/robject.cpp:129
 msgid "Variable"
 msgstr "Variable"
 
-#: core/robject.cpp:135
+#: core/robject.cpp:130
 msgid "Data Type:"
 msgstr "Tipus de dades:"
 
 # fr.po: Alignement
 # es.po: Alineación
-#: core/robject.cpp:137
+#: core/robject.cpp:132
 msgid "Environment"
 msgstr "Entorn"
 
-#: core/robject.cpp:142
+#: core/robject.cpp:137
 msgid "Length: "
 msgstr "Longitud: "
 
-#: core/robject.cpp:144
+#: core/robject.cpp:139
 msgid "Dimensions: "
 msgstr "Dimensions : "
 
-#: core/robject.cpp:152
+#: core/robject.cpp:147
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
 # ??? p roca: Per revisar
 # ??? Per revisar : Núria
-#: core/robjectlist.cpp:80
+#: core/robjectlist.cpp:84
 msgid ""
 "Did not unload package %1. It is required in RKWard. If you really want to "
 "do this, do so on the R Console."
@@ -296,7 +296,7 @@
 "El paquet %1 no s'ha descarregat. Es necessari en RKWard. Si realment vol "
 "fer això, feu en la consola del R."
 
-#: core/robjectlist.cpp:83
+#: core/robjectlist.cpp:87
 msgid "Package %1 appears not to have been loaded"
 msgstr "El paquet %1 no sembla haver estat carregat"
 
@@ -388,32 +388,32 @@
 msgid "Row names"
 msgstr "noms de la fila"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:670
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:673
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:671
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:674
 msgid "Levels"
 msgstr "Nivells"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:674
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:677
 msgid "Edit these fields to rename variables."
 msgstr ""
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:675
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:678
 msgid "A descriptive label for each column (optional)."
 msgstr ""
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:676
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:679
 #, fuzzy
 msgid "Type of data."
 msgstr "Camp del tipus"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:677
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:680
 msgid "Double click on these fields to customize data display."
 msgstr ""
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:678
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:681
 #, fuzzy
 msgid "Double click on these fields to edit factor levels."
 msgstr "Teclejar en aquests camps per afegir noves columnes"
@@ -517,7 +517,7 @@
 msgid "All Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:368
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:411
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -526,7 +526,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets locals"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66 robjectviewer.cpp:166
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66 robjectviewer.cpp:172
 #: windows/robjectbrowser.cpp:117
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
@@ -793,11 +793,11 @@
 msgid "What would you like to do?"
 msgstr "Què desitgeu fer?"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:59 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
+#: dialogs/startupdialog.cpp:59 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:61 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Engega amb una taula buida"
 
@@ -981,39 +981,39 @@
 msgstr "Avall"
 
 # fr.po: Configuration de la vue
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:42
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:43
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Configura la visualització"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:175
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:180
 msgid "All Environments"
 msgstr "Tots els entorns"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:176
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:181
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Objectes amb fills"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:177
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:182
 msgid "Variables"
 msgstr "Variables"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:178 windows/robjectbrowser.cpp:297
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:183 windows/robjectbrowser.cpp:297
 msgid "Functions"
 msgstr "Funcions"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:179
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:184
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:279
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:284
 msgid "Show Objects"
 msgstr "Mostra els objectes"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:287
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:292
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Mostra els camps"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:219
 msgid ""
 "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
@@ -1021,24 +1021,24 @@
 "mostra aquí sota</b>"
 
 # fr.po: Sorties
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:109
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:228 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:222
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:229
 msgid "Output:"
 msgstr "Resultats:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:231
 msgid "Errors / Warnings"
 msgstr "Errors / Avisos"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:232
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:247 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
-#: robjectviewer.cpp:170
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:252 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
+#: robjectviewer.cpp:176
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -1147,21 +1147,26 @@
 msgid "Insert NAs where needed"
 msgstr "Insereix NA quan sigui necessari"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:44
+#: misc/rkstandardactions.cpp:34
+#, fuzzy
+msgid "Copy lines to output"
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:52
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:54
+#: misc/rkstandardactions.cpp:62
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:64
+#: misc/rkstandardactions.cpp:72
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: misc/rkstandardactions.cpp:74
+#: misc/rkstandardactions.cpp:82
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
@@ -1327,7 +1332,7 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Desa com:"
 
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:40 rkward.cpp:252
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:40 rkward.cpp:235
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
 
@@ -1432,52 +1437,52 @@
 msgid "Variable:"
 msgstr "Variable:"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:335
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:352
 msgid "Running"
 msgstr "Executant-se"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:338
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:355
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
 # fr.po: Commandes passées
 # es.po: Bitácora de Comandos
 # Stack = Pila (Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:349
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:366
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Pila d'ordres"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:351
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:368
 msgid "Command Chain"
 msgstr "Cadena d'ordres"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:353
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:370
 msgid "Closed"
 msgstr "Tancat"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:354
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:371
 msgid "Waiting"
 msgstr "Esperant"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:381
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:398
 msgid "Command"
 msgstr "Ordre"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:383
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:400
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:384
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:401
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:98
+#: rbackend/rinterface.cpp:102
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:289
+#: rbackend/rinterface.cpp:283
 msgid ""
 "<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
 "Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
@@ -1486,7 +1491,7 @@
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
 "la vostra configuració.</p>\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:291
+#: rbackend/rinterface.cpp:285
 msgid ""
 "<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:</p>\n"
@@ -1494,28 +1499,12 @@
 "<p>Hi ha hagut un problema al endegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) "
 "produït el(s) següent(s) error(s):</p>\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:299
+#: rbackend/rinterface.cpp:293
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
-# fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
-#: rbackend/rinterface.cpp:506
+#: rbackend/rinterface.cpp:495
 msgid ""
-"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
-"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
-"needed package."
-msgstr ""
-"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar aquesta tasca. Aquest "
-"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
-"que pugueu intentar localitzar i instal·lar aquest paquet."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:506
-msgid "Require package '%1'"
-msgstr "Requerix el paquet '%1'"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:541
-msgid ""
 "A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
 "RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
 "this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
@@ -1536,15 +1525,31 @@
 "pròximes versions de RKWard). En aquest cas, si us plau, ara escolliu "
 "'Cancel·lar', després tanqueu a finestra de dades, guardeu i reintenteu."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:541
+#: rbackend/rinterface.cpp:495
 msgid "Locale change"
 msgstr "Canvia els locals"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:717
+# fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
+#: rbackend/rinterface.cpp:647
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar aquesta tasca. Aquest "
+"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
+"que pugueu intentar localitzar i instal·lar aquest paquet."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:647
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Requerix el paquet '%1'"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:742
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:741
+#: rbackend/rinterface.cpp:766
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -1568,7 +1573,7 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
 "produït això. Disculpeu!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:742
+#: rbackend/rinterface.cpp:767
 msgid "R engine has died"
 msgstr "El motor R s'ha aturat"
 
@@ -1585,11 +1590,11 @@
 "Please fix your installation."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:403
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:448
 msgid "The R engine has shut down with status: %1"
 msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: %1"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:422
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:467
 msgid ""
 "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 "%1"
@@ -1597,15 +1602,15 @@
 "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
 "%1"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:589
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:634
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Missatge del dorsal R"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:597
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:642
 msgid "Question from the R backend"
 msgstr "Pregunta del dorsal R"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:1246
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:1384
 #, fuzzy
 msgid ""
 "</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
@@ -1627,7 +1632,7 @@
 "això, consultar <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
 "rkward/compiling</a>.</p>\n"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:1250
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:1388
 #, fuzzy
 msgid ""
 "<p>\t-There was a problem setting up the communication with R. Most likely "
@@ -1646,56 +1651,55 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
-#: rkconsole.cpp:655
+#: rkconsole.cpp:620
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
-#: rkconsole.cpp:818 rkconsole.cpp:838
+#: rkconsole.cpp:783 rkconsole.cpp:803
 msgid ""
 "*.Rhistory|R history files (*.Rhistory)\n"
 "*|All files (*)"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:783
 #, fuzzy
 msgid "Select command history file to load"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
-#: rkconsole.cpp:838
+#: rkconsole.cpp:803
 #, fuzzy
 msgid "Select filename to save command history"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:921
+#: rkconsole.cpp:914
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-# Thomas Friedrichsmeier:
-# Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
-#: rkconsole.cpp:927
-msgid "Copy selection cleaned"
-msgstr "Copia la selecció de forma neta"
-
-#: rkconsole.cpp:930
+#: rkconsole.cpp:920
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:937
+#: rkconsole.cpp:923
+#, fuzzy
+msgid "Copy commands, only"
+msgstr "Algunes ordres no s'han cancel·lat"
+
+#: rkconsole.cpp:930
 msgid "Print Console"
 msgstr "Imprimeix la consola"
 
-#: rkconsole.cpp:944
+#: rkconsole.cpp:937
 #, fuzzy
 msgid "Import command history..."
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
-#: rkconsole.cpp:946
+#: rkconsole.cpp:939
 #, fuzzy
 msgid "Export command history..."
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You have configured RKWard to pipe script editor commands through the R "
@@ -1708,20 +1712,20 @@
 "ordre o heu començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la "
 "consola ara, o ho voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 #, fuzzy
 msgid "R Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid "Append"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid "Reset, then submit"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid ""
 "<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
 "version of those files. The most likely cause is that the last installation "
@@ -1739,30 +1743,39 @@
 "la seva instal·lació</b>. Per ajuda sobre això, consultar <a href=\"http://"
 "p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Broken installation"
 msgstr "Instal·lació incompleta"
 
-#: rkward.cpp:217 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
-msgid "Workspace"
-msgstr "Espai de treball"
+#: rkward.cpp:213
+msgid ""
+"Your installation of KDE is configured to use \"native\" file dialogs. This "
+"is known to cause issues in some cases, and we recommend to disable \"native"
+"\" file dialogs.\n"
+"Should \"native\" file dialogs be disabled in RKWard?"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:221
-msgid "Files"
-msgstr "Fitxers"
+#: rkward.cpp:214
+msgid "Potential problem with your configuration"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:225
-msgid "Pending Jobs"
-msgstr "Treballs pendents"
+#: rkward.cpp:214
+#, fuzzy
+msgid "Yes, disable"
+msgstr "Previsualització deshabilitada"
 
+#: rkward.cpp:214
+msgid "No, use \"native\" file dialogs"
+msgstr ""
+
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
-#: rkward.cpp:272
+#: rkward.cpp:255
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els connectors..."
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:267
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1770,200 +1783,227 @@
 "Els connectors són necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura el RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:267
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat connectors (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:305
+msgid "Carbon Copy Settings"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:319 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+msgid "Workspace"
+msgstr "Espai de treball"
+
+#: rkward.cpp:328
+msgid "Files"
+msgstr "Fitxers"
+
+#: rkward.cpp:332
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Treballs pendents"
+
+#: rkward.cpp:352
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:357
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:361
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File..."
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:364
 #, fuzzy
 msgid "Open Recent R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:371
 msgid "Import Data"
 msgstr "Importar dades"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Importar dades des d'una varietat de formats"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:376
 #, fuzzy
 msgid "Open Workspace..."
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:378
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:381
 #, fuzzy
 msgid "Open Recent Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:348
+#: rkward.cpp:382
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:385
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:387
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:390
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:357
+#: rkward.cpp:391
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:394
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:364 windows/robjectbrowser.cpp:136
+# fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
+#: rkward.cpp:397
+#, fuzzy
+msgid "Interrupt all commands"
+msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
+
+#: rkward.cpp:403
+#, fuzzy
+msgid "CC commands to output..."
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: rkward.cpp:407 windows/robjectbrowser.cpp:136
 msgid "Load / Unload Packages"
 msgstr "Carrega / Descarrega els paquets"
 
-#: rkward.cpp:375
+#: rkward.cpp:418
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:376
+#: rkward.cpp:419
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:381
+#: rkward.cpp:424
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:385 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:223
+#: rkward.cpp:428 windows/rktoolwindowbar.cpp:273
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:208
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:388
+#: rkward.cpp:431
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:391
+#: rkward.cpp:434
 msgid "[No actions available for current view]"
 msgstr "[No hi ha cap acció disponible per a la vista actual]"
 
-#: rkward.cpp:401
+#: rkward.cpp:441
 #, fuzzy
 msgid "Open..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:411
+#: rkward.cpp:451
 #, fuzzy
 msgid "Import"
 msgstr "&Importar"
 
-#: rkward.cpp:414
+#: rkward.cpp:454
 msgid "Create..."
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:421
+#: rkward.cpp:461
 msgid "Save..."
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:425
+#: rkward.cpp:465
 #, fuzzy
 msgid "Export"
 msgstr "&Importar"
 
-#: rkward.cpp:506
+#: rkward.cpp:558
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:510
+#: rkward.cpp:562
 #, fuzzy
 msgid "Current working directory"
 msgstr "Canvia el directori cap al directori de la seqüència actual"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:579
+#: rkward.cpp:639
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està sortint..."
 
-#: rkward.cpp:587
+#: rkward.cpp:647
 msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
 msgstr "S'està sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:587 rkward.cpp:649
+#: rkward.cpp:647 rkward.cpp:712
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:587
+#: rkward.cpp:647
 msgid "Don't quit"
 msgstr "No surtis"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:677
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:677
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:624
+#: rkward.cpp:687
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:630 rkward.cpp:632
+#: rkward.cpp:693 rkward.cpp:695
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:630 rkward.cpp:632
+#: rkward.cpp:693 rkward.cpp:695
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:649
+#: rkward.cpp:712
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:741
+#: rkward.cpp:804
 #, fuzzy
 msgid "The <b>R</b> engine is busy."
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:744
+#: rkward.cpp:808
 #, fuzzy
 msgid "The <b>R</b> engine is idle."
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:747
+#: rkward.cpp:812
 msgid "The <b>R</b> engine is being initialized."
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:787 rkward.cpp:789
+#: rkward.cpp:852 rkward.cpp:854
 msgid "Open script file(s)"
 msgstr "Obre el(s) fitxer(s) de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:807
+#: rkward.cpp:872
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -1977,27 +2017,32 @@
 msgid "print (x)"
 msgstr "mostrar (x)"
 
-#: robjectviewer.cpp:86
+#: robjectviewer.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "str (x)"
+msgstr "resum (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:88
 msgid "<b>Object was deleted!</b>"
 msgstr "<b>L'objectes s'ha esborrat!</b>"
 
-#: robjectviewer.cpp:128
+#: robjectviewer.cpp:131
 msgid "Object Viewer: %1"
 msgstr "Visualitzador d'objectes: %1"
 
-#: robjectviewer.cpp:132
+#: robjectviewer.cpp:135
 msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
 msgstr "L'objecte s'ha modificat. Podeu clicar \"Actualitza\""
 
-#: robjectviewer.cpp:214
+#: robjectviewer.cpp:220
 msgid "Fetching information. Please wait."
 msgstr "S'està recuperant la informació. Espereu un moment."
 
-#: robjectviewer.cpp:224
+#: robjectviewer.cpp:230
 msgid "Click \"Update\" to fetch information"
 msgstr "Clicar\"Actualitza\" per recuperar la informació"
 
-#: robjectviewer.cpp:245
+#: robjectviewer.cpp:251
 msgid "Ready"
 msgstr "Preparat"
 
@@ -2162,10 +2207,11 @@
 
 # es: Estas opciones sólo son para propósitos de depurado.Es segurodejarlas como están. Además, estas opciones solamente tendrán efecto en la sesión actual y no se guardarán.
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:42
+#, fuzzy
 msgid ""
 "<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
-"the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
-"and not be saved."
+"them untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
+"and will not be saved."
 msgstr ""
 "<b>Aquestes opcions només són per depuració.</b> El més segur és deixar-les "
 "com estan. A més, aquestes opcions només tenen efecte en la sessió actual i "
@@ -2195,41 +2241,41 @@
 
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr ""
 "Els paràmetres de configuració marcats amb un (*) només s'aplicaran si "
 "reengegueu RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
 msgid "Directory where rkward may store files (*)"
 msgstr "Directori on RKWard pot emmagatzemar arxius (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:64
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Acció a l'engegada (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
 msgid ""
 "Load .RData-file from current directory, if available (R option '--restore')"
 msgstr ""
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:71
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Demana per obrir un fitxer"
 
 # fr.po: Montrer la fenêtre de sélection (par défaut)
 # es.po: Mostrar diálogo de selección (predeterminado)
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:71
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:77
 msgid "Show RKWard Help on Startup"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard al engegar"
 
 # workplace layout "#" R workspace
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:84
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -2239,13 +2285,13 @@
 "estan obertes) es pot desar (i carregar) per l'espai de treball del R, o "
 "independentment d'aquest espai de treball. Què preferiu?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:92
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:93
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Desa/restaura amb l'espai de treball del R, quan s'està desant/carregant "
 "l'espai de treball del R"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:95
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:96
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -2253,11 +2299,16 @@
 "Desa/restaura independentment de l'espai de treball del R (desa al final de "
 "la sessió del RKWard, restaura en la pròxima engegada)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:98
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:99
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "No desis/restaura el lloc de treball del RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:108
+#, fuzzy
+msgid "When loading a workspace, change to the corresponding directory."
+msgstr "Canvia el directori cap al directori de la seqüència actual"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:115
 msgid ""
 "Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
 "limit):"
@@ -2265,30 +2316,30 @@
 "Avisa al editar objectes amb més d'aquest nombre de camps (0 si no és vol "
 "cap límit):"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:110
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:118
 msgid "No limit"
 msgstr "Sense límits"
 
 # ??? p roca: Per revisar
 # es: Comportamiento de foco de ventana MDI
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:117
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:125
 msgid "MDI window focus behavior"
 msgstr "Comportament de focus de la finestra MDI"
 
 # ??? p roca: Per revisar
 # es: Clic para focalizar
 # Clicar per focalitzar?
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:128
 msgid "Click to focus"
 msgstr "Clicar par centrar"
 
 # ??? p roca: Per revisar
 # El foco sigue al ratón
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:121
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:129
 msgid "Focus follows mouse"
 msgstr "El focus segueix al ratolí"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:146
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:154
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -2374,53 +2425,74 @@
 msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
 msgstr "Afegeixi el nom del paquet del que no vol recollir l'estructura"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:48
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:47
+#, fuzzy
+msgid "Carbon copy commands to output"
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+msgid "Commands entered in the console"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:57
+msgid "Commands run via the 'Run' menu"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:61
+msgid "Commands originating from dialogs and plugins"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+msgid "Also carbon copy the command ouptut"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:157
 msgid "Output Window options"
 msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
 
 # ??? p roca: Per revisar: No se que vol dir
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:50
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:159
 msgid "show window on new output"
 msgstr "mostrar la finestra de la nova sortida"
 
 # ??? p roca: Per revisar: no se que vol dir
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:162
 msgid "raise window on new output"
 msgstr "puja la finestra de la nova sortida"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:60
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:169
 msgid "Graphics"
 msgstr "Gràfics"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:64
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:173
 msgid "File format"
 msgstr "Format de fitxer"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:66
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:175
 msgid "<Default>"
 msgstr "<Opció per omisió>"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:176
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:177
 msgid "SVG"
 msgstr "SVG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:69
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:178
 msgid "JPG"
 msgstr "JPG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:74
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:183
 msgid "JPG quality"
 msgstr "Qualitat del JPG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:191
 msgid "Width:"
 msgstr "Ample:"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:85
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:194
 msgid "Height:"
 msgstr "Alt:"
 
@@ -2725,53 +2797,53 @@
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Continua l'execució"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:106
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:107
 msgid "Script Editor"
 msgstr "Editor de fitxers de seqüència"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:197
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:199
 msgid "Run block"
 msgstr "Executa el bloc"
 
 # es: Marcar la selección como bloque
 # ca kate: Mode selecció per blocs
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:201
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:203
 msgid "Mark selection as block"
 msgstr "Mode selecció per blocs rectangulars"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:204
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:206
 msgid "Unmark block"
 msgstr "Desmarca bloc"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:209
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:211
 msgid "CD to script directory"
 msgstr "Canvia el directori cap al directori de seqüències"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:211
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:213
 msgid "Change the working directory to the directory of this script"
 msgstr "Canvia el directori de treball per el d'aquesta seqüència"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:216
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
 msgid "Save Script..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:220
 msgid "Save Script As..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:309 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:496
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:311 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:490
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modicat]"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:316
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:318
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
 msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:316
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:318
 msgid "File not saved"
 msgstr "El fitxer no s'ha desat"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:465
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:459
 #, fuzzy
 msgid ""
 "An error occurred while trying to create an autosave of the script file '%1':"
@@ -2779,15 +2851,15 @@
 "S'ha produït un error mentre s'intentava crear un arxiu de còpia de "
 "seguretat automàtica de la seqüència d'ordres '%1':"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:495
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:489
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:722
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:726
 msgid "%1 (Active)"
 msgstr "%1 (Activa)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:749
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:753
 msgid "%1 (Unused)"
 msgstr "%1 (Sense ús)"
 
@@ -2993,103 +3065,92 @@
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "REFERÈNCIA TRENCADA"
 
-#: windows/rkmdiwindow.cpp:276
+#: windows/rkmdiwindow.cpp:282
 msgid "Help on %1"
 msgstr "Ajuda sobre %1"
 
-#: windows/rkmdiwindow.cpp:280
+#: windows/rkmdiwindow.cpp:286
 msgid "Configure %1"
 msgstr "Configura %1"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
-msgid "Attachment"
-msgstr "Fitxer adjunt"
-
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:273
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunta"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
-msgid "Move To"
-msgstr "Mou a"
+#, fuzzy
+msgid "Position"
+msgstr "Descripció"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:277
 msgid "Left Sidebar"
 msgstr "Barra esquerra"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
 msgid "Right Sidebar"
 msgstr "Barra dreta"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
 msgid "Top Sidebar"
 msgstr "Barra superior"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
 msgid "Bottom Sidebar"
 msgstr "Barra inferior"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
+msgid "Not shown in sidebar"
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:61
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:61
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:63
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:69
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:70
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:69
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:71
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:74
-msgid "Show/Hide Workspace Browser"
-msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:76
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Finestra anterior"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:78
-msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
-msgstr "Mostra/Oculta el navegador del sistema de fitxers"
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:80
+msgid "Next Window"
+msgstr "Finestra següent"
 
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:82
-msgid "Show/Hide Command Log"
-msgstr "Mostra/Oculta el rgistre de les ordres"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:86
-msgid "Show/Hide Pending Jobs"
-msgstr "Mostra/Oculta els treballs pendents"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:90
-msgid "Show/Hide Console"
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:87
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide %1"
 msgstr "Mostra/Oculta la consola R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:94
-msgid "Show/Hide R Help Search"
-msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
-
 # ??? Per revisar
 # Activa la visualització del document o
 # Activa la visualització dels documents
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:98
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:93
 msgid "Activate Document view"
 msgstr "Activa la visualització del document"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:102
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:97
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &Resultats"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:112
 msgid ""
 "For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
 "keyboard shortcuts only for those parts of RKWard that are currently "
@@ -3105,15 +3166,15 @@
 "seqüències, heu d'obrir una finestra de l'editor de seqüències per activar-"
 "lo."
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117 windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:112 windows/rktoplevelwindowgui.cpp:125
 msgid "Note"
 msgstr "Nota"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:123
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:118
 msgid "RKWard Plugins"
 msgstr "Connectors del RKWard"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:125
 msgid ""
 "For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
 "toolbar buttons only for those parts of RKWard that are currently active.\n"
@@ -3129,19 +3190,74 @@
 "l'editor de seqüències, heu d'obrir una finestra de l'editor de seqüències "
 "per activar-lo."
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:152
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:146
+msgid "---Problem description---\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:147
 msgid ""
-"<p>Please submit your bug reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or send "
-"email to <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
+"Please give a brief summary on the problem:\n"
+"###Please fill in###\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"<p>Si us plau, trameteu els vostres informes d'errors o desitjos a <a href="
-"\"%1\">%1</a> o envieu un missatge electrònic a <a href=\"mailto:%2\">%2</a>."
-"</p>"
 
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:148
+msgid ""
+"What - in detail - did you do directly before you encountered this problem?\n"
+"###Please fill in###\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:149
+msgid ""
+"When you try to repeat the above, does the problem occur again (no, "
+"sometimes, always)?\n"
+"###Please fill in###\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:150
+msgid ""
+"If applicable: When doing the same thing in an R session outside of RKWard, "
+"do you see the same problem?\n"
+"###Please fill in###\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:151
+msgid ""
+"Do you have any further information that might help us to track this problem "
+"down? In particular, if applicable, can you provide sample data and sample R "
+"code to reproduce this problem?\n"
+"###Please fill in###\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:154
+msgid ""
+"Please stand by while gathering some information on your setup.\n"
+"In case the backend has died or hung up, you may want to press 'Cancel' to "
+"skip this step."
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:154
+#, fuzzy
+msgid "Gathering setup information"
+msgstr "El dorsal R necessita informació"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:166
 msgid "Reporting bugs in RKWard"
 msgstr "Informar els errors del RKWard"
 
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:170
+msgid ""
+"<p><b>Where should I report bugs or wishes?</b></p><p>Please submit your bug "
+"reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or send email to <a href=\"mailto:"
+"%2\">%2</a>.</p><p><b>What information should I provide?</b></p><p>Please "
+"copy the information shown below, and fill in the details to the questions.</"
+"p>"
+msgstr ""
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:69
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -3173,17 +3289,17 @@
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:147
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:148
 msgid "An error occurred"
 msgstr "S'ha produït un error"
 
 # ??? p roca: Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:149
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:150
 #, fuzzy
 msgid "Graphics Device Window"
 msgstr "Finestre de gràfics"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:225
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:226
 msgid ""
 "The current window appears to too large to fit on the screen. If this "
 "happens regularly, you may want to adjust the default graphics window size "
@@ -3195,96 +3311,96 @@
 
 # fr.po: montrer / monter la fenêtre
 # es.po: mostrar/restaurar ventana
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:225
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:226
 msgid "Large window"
 msgstr "Finestra gran"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:249
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:250
 msgid "Shutting down device number %1"
 msgstr "S'està aturant el dispositiu nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:250
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
 msgid "Closing device (saving history)"
 msgstr "S'està tancant el dispositiu (s'està desant l'històric)"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:322
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:338
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:328
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:344
 msgid "Width"
 msgstr "Ample"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:332
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:348
 msgid "Height"
 msgstr "Alt"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:350
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:366
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:356
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:372
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:362
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:378
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:371
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:387
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
 # fr: Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:376
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:392
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:388
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:404
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:397
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:413
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:403
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:419
 msgid "Load next plot in device number %1"
 msgstr "Carrega el gràfic següent en el dispositiu nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:404 windows/rkwindowcatcher.cpp:412
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:420 windows/rkwindowcatcher.cpp:428
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:436
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:436 windows/rkwindowcatcher.cpp:444
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:452
 msgid "Loading plot from history"
 msgstr "S'està carregant el gràfic del historial"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:411
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:427
 msgid "Load previous plot in device number %1"
 msgstr "Carrega el gràfic anterior en el dispositiu nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:419
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:435
 msgid "Load first plot in device number %1"
 msgstr "Carrega el primer gràfic en el dispositiu nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:427
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:443
 msgid "Load last plot in device number %1"
 msgstr "Carrega el gràfic darrer en el dispositiu nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:435
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:451
 msgid "Load plot %1 in device number %2"
 msgstr "Carrega el gràfic %1 en el dispositiu nombre %2"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:443
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:459
 msgid "Append this plot to history (device number %1)"
 msgstr "Afegeix aquest gràfic al historial (dispositiu nombre %1)"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:449
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:465
 msgid "Remove current plot from history (device number %1)"
 msgstr "Elimina el gràfic actual del històric (dispositiu nombre %1)"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:455
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:471
 msgid ""
 "This will clear the plot history for all device windows, not just this one. "
 "If this is not your intent, press cancel, below."
@@ -3292,92 +3408,92 @@
 "Això esborrarà l'historial de gràfics per tots les finestres, no només "
 "d'aquesta. Si aquest no és la seva intenció, premi cancel lar, a continuació."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:457
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:473
 msgid "Clear plot history"
 msgstr "Neteja l'historial de gràfics"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:463
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:479
 msgid "Plot properties (device number %1)"
 msgstr "Propietats del gràfic (dispositiu nombre %1)"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:477
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:493
 msgid "<Unsaved plot>"
 msgstr "<Gràfic sense desar>"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:528
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:544
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:534
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:550
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:536
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:552
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:538
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:554
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:540
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:556
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Estableix una mida especificada..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:543
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:559
 msgid "Previous plot"
 msgstr "Gràfic anterior"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:547
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:563
 msgid "First plot"
 msgstr "Gràfic primer"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:551
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:567
 msgid "Next plot"
 msgstr "Gràfic següent"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:555
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:571
 msgid "Last plot"
 msgstr "Gràfic darrer"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:558
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:574
 msgid "Go to plot"
 msgstr "Vés al gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:565
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:581
 msgid "Append this plot"
 msgstr "Afegeix aquest gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:569
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:585
 msgid "Remove this plot"
 msgstr "Elimina aquest gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:575
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:591
 msgid "Clear history"
 msgstr "Neteja l'historial"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:580
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:596
 msgid "Plot properties"
 msgstr "Propietats del gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:584
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:600
 msgid "Make active"
 msgstr "Fes-la activa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:587
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:603
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Copia els resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:591
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:607
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Guarda com un objecte R..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:593
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:609
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplicat"
 
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
-#: windows/rkworkplace.cpp:211
+#: windows/rkworkplace.cpp:226
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file or the filetype is "
 "not supported by RKWard. Do you want to open the url in the default "
@@ -3387,19 +3503,19 @@
 "fitxer no l'admet el RKWard. . Voleu obrir aquesta URL en l'aplicació per "
 "omissió?"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:211
+#: windows/rkworkplace.cpp:226
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:239
+#: windows/rkworkplace.cpp:254
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:239
+#: windows/rkworkplace.cpp:254
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:351
+#: windows/rkworkplace.cpp:366
 msgid ""
 "You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
 "is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
@@ -3424,29 +3540,21 @@
 "Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
 "Edito l'objecte?"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:351
+#: windows/rkworkplace.cpp:366
 msgid "About to edit very large object"
 msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
 
 # fr.po: Enregistrer l'espace de travail
 # es.po: Guardar Espacio de Trabajo
 # Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:533
+#: windows/rkworkplace.cpp:561
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:540
+#: windows/rkworkplace.cpp:568
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:646
-msgid "Previous Window"
-msgstr "Finestra anterior"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:651
-msgid "Next Window"
-msgstr "Finestra següent"
-
 # ¿O finestra esquerra?
 # ??? Per revisar
 #: windows/rkworkplaceview.cpp:84
@@ -3466,8 +3574,9 @@
 msgstr "Navegador de l'espai de treball del R"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:68
-msgid "Objects in the R workspace"
-msgstr "Objectes en l'espai de treball del R"
+#, fuzzy
+msgid "R Workspace"
+msgstr "Espai de treball"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:120
 msgid "Search Help"
@@ -3631,13 +3740,13 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Espai de treball"
 
-#. i18n: file: rkwardui.rc:62
+#. i18n: file: rkwardui.rc:64
 #. i18n: ectx: Menu (window)
 #: rc.cpp:42
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Finestres"
 
-#. i18n: file: rkwardui.rc:68
+#. i18n: file: rkwardui.rc:70
 #. i18n: ectx: Menu (window_activate)
 #. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:42
 #. i18n: ectx: Menu (window_activate)
@@ -3647,7 +3756,7 @@
 msgid "&Activate"
 msgstr "&Activa"
 
-#. i18n: file: rkwardui.rc:81
+#. i18n: file: rkwardui.rc:80
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
 #. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:46
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
@@ -3655,17 +3764,17 @@
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
 #. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:9
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
-#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:21
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:24
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
 #: rc.cpp:48 rc.cpp:78 rc.cpp:102 rc.cpp:111 rc.cpp:135
 msgid "&Settings"
 msgstr "&Arranjaments"
 
-#. i18n: file: rkwardui.rc:86
+#. i18n: file: rkwardui.rc:85
 #. i18n: ectx: Menu (help)
 #. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:49
 #. i18n: ectx: Menu (help)
-#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:25
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:28
 #. i18n: ectx: Menu (help)
 #: rc.cpp:51 rc.cpp:81 rc.cpp:138
 msgid "&Help"
@@ -3715,7 +3824,45 @@
 msgid "Your emails"
 msgstr "pep.roca at gmai.com, xavier.fim at gmail.com"
 
+# Thomas Friedrichsmeier:
+# Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
+#~ msgid "Copy selection cleaned"
+#~ msgstr "Copia la selecció de forma neta"
+
+#~ msgid "Attachment"
+#~ msgstr "Fitxer adjunt"
+
+#~ msgid "Move To"
+#~ msgstr "Mou a"
+
+#~ msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+#~ msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
+
+#~ msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
+#~ msgstr "Mostra/Oculta el navegador del sistema de fitxers"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#~ msgid "Show/Hide Command Log"
+#~ msgstr "Mostra/Oculta el rgistre de les ordres"
+
+#~ msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+#~ msgstr "Mostra/Oculta els treballs pendents"
+
+#~ msgid "Show/Hide R Help Search"
+#~ msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
+
 #~ msgid ""
+#~ "<p>Please submit your bug reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or "
+#~ "send email to <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>Si us plau, trameteu els vostres informes d'errors o desitjos a <a "
+#~ "href=\"%1\">%1</a> o envieu un missatge electrònic a <a href=\"mailto:"
+#~ "%2\">%2</a>.</p>"
+
+#~ msgid "Objects in the R workspace"
+#~ msgstr "Objectes en l'espai de treball del R"
+
+#~ msgid ""
 #~ " For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
 #~ "button, or close this dialog once you think it is safe to resume.\n"
 #~ "\n"

Modified: trunk/rkward/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/cs.po	2011-05-17 16:48:31 UTC (rev 3569)
+++ trunk/rkward/po/cs.po	2011-05-17 18:11:22 UTC (rev 3570)
@@ -14,9 +14,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge."
-"net/tracker/?group_id=50231&atid=459007\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 22:04+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
+"group_id=50231&atid=459007\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 20:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-23 19:29+0100\n"
 "Last-Translator: Pavel Fric\n"
 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
@@ -39,11 +39,11 @@
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr "Nelze upravit '%1'"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:38
+#: agents/rkloadagent.cpp:39
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "Nahrává se pracovní prostředí..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:73
+#: agents/rkloadagent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -51,7 +51,7 @@
 "Při otevírání souboru %1' se vyskytla chyba:\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:73
+#: agents/rkloadagent.cpp:74
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Chyba při nahrávání pracovního prostředí"
 
@@ -98,7 +98,7 @@
 "Uložení do souboru '%1' selhalo. Chcete zkusit soubor uložit pod jiným "
 "názvem?"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:58 misc/rkprogresscontrol.cpp:299
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:58 misc/rkprogresscontrol.cpp:304
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:386
 msgid "Done"
 msgstr "Hotovo"
@@ -121,16 +121,15 @@
 msgstr ""
 "Příkaz běžící v jádru R chce, abyste upravil jeden soubor nebo více souborů."
 "Podívejte se, prosím, na tyto soubory, upravte je, jak náleží, a uložte je. "
-"Až "
-"budete hotov, stiskněte tlačítko \"Hotovo\", nebo zavřete tento dialog, aby "
-"se mohlo pokračovat.\n"
+"Až budete hotov, stiskněte tlačítko \"Hotovo\", nebo zavřete tento dialog, "
+"aby se mohlo pokračovat.\n"
 "\n"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:108
 msgid "Edit file(s)"
 msgstr "Upravit soubor(y)"
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:98
+#: core/renvironmentobject.cpp:109
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
 "retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
@@ -150,11 +149,11 @@
 "množství dat, což by vedlo k dlouhému nahrávání. Aby nebyl tento balíček "
 "dále na seznamu, jděte do Nastavení -> Nastavit RKWard -> Pracovní prostředí."
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:98
+#: core/renvironmentobject.cpp:109
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "Balíček byl umístěn na černou listinu"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:67
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
 "object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
@@ -162,11 +161,11 @@
 "Předmět '%1' byl odstraněn z pracovního prostředí, nebo změněn na jiný typ "
 "předmětu, ale je v současnosti otevřen pro úpravy. Chcete jej obnovit?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:67
 msgid "Restore object?"
 msgstr "Obnovit předmět?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:74
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
 "for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
@@ -175,35 +174,35 @@
 "Opravdu chcete odstranit předmět '%1'? Předmět je v současnosti otevřen pro "
 "úpravy. Bude odstraněn i z editoru. Není žádný způsob, jak jej vrátit zpět."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:74 core/rkmodificationtracker.cpp:79
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Odstranit předmět?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:79
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Opravdu chcete odstranit předmět '%1'? Není žádná možnost vrátit tento krok "
 "zpět."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:667
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:338 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:670
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:306 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:323
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:530 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:689
 #: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:668 misc/rkobjectlistview.cpp:181
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:339 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:671 misc/rkobjectlistview.cpp:186
 msgid "Label"
 msgstr "Značka"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:669
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:180 rbackend/rcommandstack.cpp:382
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:340 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:672
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:185 rbackend/rcommandstack.cpp:399
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:182
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:341 misc/rkobjectlistview.cpp:187
 msgid "Class"
 msgstr "Třída"
 
@@ -215,67 +214,67 @@
 msgid "new.row"
 msgstr "nový řádek"
 
-#: core/robject.cpp:117
+#: core/robject.cpp:112
 msgid "Full location:"
 msgstr "Úplný údaj o umístění:"
 
-#: core/robject.cpp:119
+#: core/robject.cpp:114
 msgid "Label:"
 msgstr "Značka:"
 
-#: core/robject.cpp:120
+#: core/robject.cpp:115
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: core/robject.cpp:123
+#: core/robject.cpp:118
 msgid "Function"
 msgstr "Funkce"
 
-#: core/robject.cpp:124
+#: core/robject.cpp:119
 msgid "Usage: "
 msgstr "Používání: "
 
-#: core/robject.cpp:126
+#: core/robject.cpp:121
 msgid "Data frame"
 msgstr "Časový snímek"
 
-#: core/robject.cpp:128
+#: core/robject.cpp:123
 msgid "Array"
 msgstr "Řada"
 
-#: core/robject.cpp:130 misc/rkspecialactions.cpp:88
+#: core/robject.cpp:125 misc/rkspecialactions.cpp:88
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matice"
 
-#: core/robject.cpp:132
+#: core/robject.cpp:127
 msgid "List"
 msgstr "Seznam"
 
-#: core/robject.cpp:134
+#: core/robject.cpp:129
 msgid "Variable"
 msgstr "Proměnná"
 
-#: core/robject.cpp:135
+#: core/robject.cpp:130
 msgid "Data Type:"
 msgstr "Datový typ:"
 
-#: core/robject.cpp:137
+#: core/robject.cpp:132
 msgid "Environment"
 msgstr "Prostředí"
 
-#: core/robject.cpp:142
+#: core/robject.cpp:137
 msgid "Length: "
 msgstr "Délka: "
 
-#: core/robject.cpp:144
+#: core/robject.cpp:139
 msgid "Dimensions: "
 msgstr "Rozměry: "
 
-#: core/robject.cpp:152
+#: core/robject.cpp:147
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Třída(y):"
 
-#: core/robjectlist.cpp:80
+#: core/robjectlist.cpp:84
 msgid ""
 "Did not unload package %1. It is required in RKWard. If you really want to "
 "do this, do so on the R Console."
@@ -283,7 +282,7 @@
 "Nebyl odstraněn balíček %1. Je vyžadován v RKWardu. Pokud to skutečně chcete "
 "udělat, udělejte to v konzoli R."
 
-#: core/robjectlist.cpp:83
+#: core/robjectlist.cpp:87
 msgid "Package %1 appears not to have been loaded"
 msgstr "Zdá se, že balíček %1 nebyl nahrán"
 
@@ -364,31 +363,31 @@
 msgid "Row names"
 msgstr "Názvy řádků"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:670
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:673
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:671
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:674
 msgid "Levels"
 msgstr "Úrovně"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:674
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:677
 msgid "Edit these fields to rename variables."
 msgstr "Upravit tato pole pro přejmenování proměnných."
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:675
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:678
 msgid "A descriptive label for each column (optional)."
 msgstr "Popisný štítek pro každý sloupec (volitelné)."
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:676
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:679
 msgid "Type of data."
 msgstr "Typ dat."
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:677
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:680
 msgid "Double click on these fields to customize data display."
 msgstr "Dvakrát klepněte na tato pole pro upravení zobrazení dat.přizpůsobení"
 
-#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:678
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:681
 msgid "Double click on these fields to edit factor levels."
 msgstr "Dvakrát klepněte na tato pole pro upravení úrovní faktorů."
 
@@ -481,7 +480,7 @@
 msgid "All Files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:368
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:411
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Nastavit balíčky"
 
@@ -489,7 +488,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Místní balíčky"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66 robjectviewer.cpp:166
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:66 robjectviewer.cpp:172
 #: windows/robjectbrowser.cpp:117
 msgid "Update"
 msgstr "Obnovit"
@@ -719,9 +718,8 @@
 "However, not everything is lost, and with a bit of luck, your data has been "
 "saved in time.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Vypadá to, jakoby RKWard nedávno spadl. Je nám to líto! "
-"Nicméně ještě není všechno ztraceno, a s trochou štěstí byla "
-"vaše data zachráněna včas.</p>"
+"<p>Vypadá to, jakoby RKWard nedávno spadl. Je nám to líto! Nicméně ještě "
+"není všechno ztraceno, a s trochou štěstí byla vaše data zachráněna včas.</p>"
 
 #: dialogs/rkrecoverdialog.cpp:44
 msgid "<p>A workspace recovery file exists in <i>%2</i> as <i>%3</i>.</p>"
@@ -729,8 +727,8 @@
 "<p>%1 workspace recovery files exist in <i>%2</i>, the most recent one of "
 "which is <i>%3</i>.</p>"
 msgstr[0] ""
-"<p>Soubor pro obnovení pracovního prostředí existuje v <i>%2</i> jako <i>%3<"
-"/i>.</p>"
+"<p>Soubor pro obnovení pracovního prostředí existuje v <i>%2</i> jako <i>%3</"
+"i>.</p>"
 msgstr[1] ""
 "<p>%1 soubory pro obnovení pracovního prostředí existují v <i>%2</i>, "
 "nejposlednějším je <i>%3</i>.</p>"
@@ -742,8 +740,8 @@
 "manually.</p>"
 msgstr ""
 "<p>Chcete tento soubor otevřít nyní? <b>Poznámka</b>: Budete vyzván znovu, "
-"až příště spustíte RKWard, dokud soubor neodstraníte/nepřejmenujete ručně.<"
-"/p>"
+"až příště spustíte RKWard, dokud soubor neodstraníte/nepřejmenujete ručně.</"
+"p>"
 
 #: dialogs/rkselectlistdialog.cpp:38
 msgid "<b>Select one or more:</b>"
@@ -757,11 +755,11 @@
 msgid "What would you like to do?"
 msgstr "Co chcete dělat?"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:59 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
+#: dialogs/startupdialog.cpp:59 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Začít s prázdným pracovním prostředím"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:61 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Začít s prázdnou tabulkou"
 
@@ -934,61 +932,61 @@
 msgid "Down"
 msgstr "Dolů"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:42
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:43
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Nastavit výchozí nastavení"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:175
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:180
 msgid "All Environments"
 msgstr "Všechna prostředí"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:176
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:181
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Předměty s potomky"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:177
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:182
 msgid "Variables"
 msgstr "Proměnné"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:178 windows/robjectbrowser.cpp:297
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:183 windows/robjectbrowser.cpp:297
 msgid "Functions"
 msgstr "Funkce"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:179
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:184
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Skryté předměty"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:279
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:284
 msgid "Show Objects"
 msgstr "Ukázat předměty"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:287
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:292
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Ukázat pole"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:219
 msgid ""
 "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr "<b>vyskytly se chyby a/nebo varování! Podívejte se níže na zápis</b>"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:109
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:228 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:222
 msgid "Output"
 msgstr "Výstup"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:229
 msgid "Output:"
 msgstr "Výstup:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:231
 msgid "Errors / Warnings"
 msgstr "Chyby/varování"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:232
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Chyby/varování:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:247 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
-#: robjectviewer.cpp:170
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:252 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
+#: robjectviewer.cpp:176
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
@@ -1088,19 +1086,24 @@
 msgid "Insert NAs where needed"
 msgstr "Vložit NA, kde je to potřeba"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:44
+#: misc/rkstandardactions.cpp:34
+#, fuzzy
+msgid "Copy lines to output"
+msgstr "Kopírovat do výstupu"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:52
 msgid "Run current line"
 msgstr "Provést nynější řádek"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:54
+#: misc/rkstandardactions.cpp:62
 msgid "Run selection"
 msgstr "Provést výběr"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:64
+#: misc/rkstandardactions.cpp:72
 msgid "Run all"
 msgstr "Provést vše"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:74
+#: misc/rkstandardactions.cpp:82
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Odkaz na funkci"
 
@@ -1253,7 +1256,7 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Uložit do:"
 
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:40 rkward.cpp:252
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:40 rkward.cpp:235
 msgid "my.data"
 msgstr "moje.data"
 
@@ -1349,47 +1352,47 @@
 msgid "Variable:"
 msgstr "Proměnná:"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:335
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:352
 msgid "Running"
 msgstr "Provádí se"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:338
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:355
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušeno"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:349
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:366
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Kupa příkazů"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:351
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:368
 msgid "Command Chain"
 msgstr "Sled příkazů"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:353
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:370
 msgid "Closed"
 msgstr "Zavřeno"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:354
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:371
 msgid "Waiting"
 msgstr "Čeká se"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:381
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:398
 msgid "Command"
 msgstr "Příkaz"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:383
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:400
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: rbackend/rcommandstack.cpp:384
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:401
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:98
+#: rbackend/rinterface.cpp:102
 msgid "R Startup"
 msgstr "Spuštění R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:289
+#: rbackend/rinterface.cpp:283
 msgid ""
 "<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
 "Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
@@ -1397,7 +1400,7 @@
 "<p>\t-Vyskytla se neurčitá chyba, kterou RKWard zatím nezvládá. RKWard "
 "pravděpodobně nebude pracovat správně. Ověřte, prosím, svou instalaci.</p>\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:291
+#: rbackend/rinterface.cpp:285
 msgid ""
 "<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:</p>\n"
@@ -1405,27 +1408,12 @@
 "<p>Při spouštění jádra R vznikly určitá potíže. Vyskytla se následující chyba"
 "(y):</p>\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:299
+#: rbackend/rinterface.cpp:293
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Chyba při spuštění R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:506
+#: rbackend/rinterface.cpp:495
 msgid ""
-"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
-"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
-"needed package."
-msgstr ""
-"Jádro R poptává balíček '%1' kvůli provedení nynějšího úkolu, který v "
-"současnosti není nainstalován. Bude otevřen nástroj pro správu balíčků. Z "
-"něj se můžete pokusit o nalezení a nainstalování nezbytného balíčku."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:506
-msgid "Require package '%1'"
-msgstr "Vyžadován balíček '%1'"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:541
-msgid ""
 "A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
 "RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
 "this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
@@ -1447,15 +1435,30 @@
 "zvolte \"Zrušit\", potom zavřete okna s daty, vše uložte a zkuste to ještě "
 "jednou."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:541
+#: rbackend/rinterface.cpp:495
 msgid "Locale change"
 msgstr "Místní změna"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:717
+#: rbackend/rinterface.cpp:647
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"Jádro R poptává balíček '%1' kvůli provedení nynějšího úkolu, který v "
+"současnosti není nainstalován. Bude otevřen nástroj pro správu balíčků. Z "
+"něj se můžete pokusit o nalezení a nainstalování nezbytného balíčku."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:647
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Vyžadován balíček '%1'"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:742
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "Jádro R požaduje údaje"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:741
+#: rbackend/rinterface.cpp:766
 msgid ""
 "\n"
 "The R backend will be shut down immediately. This means, you can not use any "
@@ -1470,15 +1473,15 @@
 "\n"
 "Jádro R bude zastaveno okamžitě. Znamená to, že dále nemůžete používat "
 "jakékoli funkce závisející na jádru k R. Také jinak řečeno, nemůžete "
-"provádět "
-"vůbec nic, dokonce ani uložit pracovní prostředí. Máte-li štěstí, udělal to "
-"už R. Ovšem to, co můžete udělat, je, že můžete uložit otevřené soubory s "
-"příkazy, výstupy, nebo data z otevřeného editoru dat. Poté ukončete RKWard.\n"
+"provádět vůbec nic, dokonce ani uložit pracovní prostředí. Máte-li štěstí, "
+"udělal to už R. Ovšem to, co můžete udělat, je, že můžete uložit otevřené "
+"soubory s příkazy, výstupy, nebo data z otevřeného editoru dat. Poté "
+"ukončete RKWard.\n"
 "Ačkoli by tato situace neměla nikdy nastat, pošlete nám, prosím, e-mail s "
 "popisem toho, co se přihodilo a co jste prováděl, na adresu rkward-"
 "devel at lists.sourceforge.net. Prominutí!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:742
+#: rbackend/rinterface.cpp:767
 msgid "R engine has died"
 msgstr "Jádro R 'vytuhlo'"
 
@@ -1487,8 +1490,8 @@
 "Error during handshake with backend process. Expected token '%1', received "
 "token '%2'"
 msgstr ""
-"Chyba při podání ruky s procesem jádra. Očekáván symbol '%1', obdržen "
-"symbol '%2'"
+"Chyba při podání ruky s procesem jádra. Očekáván symbol '%1', obdržen symbol "
+"'%2'"
 
 #: rbackend/rkfrontendtransmitter.cpp:108
 msgid ""
@@ -1500,11 +1503,11 @@
 "ve verzi '%1' zatímco jádro je ve verzi '%2'.\n"
 "Opravte, prosím, svou instalaci."
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:403
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:448
 msgid "The R engine has shut down with status: %1"
 msgstr "Jádro R bylo zastaveno se stavem: %1 "
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:422
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:467
 msgid ""
 "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 "%1"
@@ -1512,15 +1515,15 @@
 "Jádro R potkala osudná chyba:\n"
 "%1"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:589
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:634
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Oznámení od jádra k R"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:597
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:642
 msgid "Question from the R backend"
 msgstr "Otázka od jádra k R"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:1246
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:1384
 msgid ""
 "</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
 "the correct version. This may lead to all sorts of errors, from single "
@@ -1540,7 +1543,7 @@
 "opravit svou instalaci</b>. S tímto vám pomůže <a href=\"http://p.sf.net/"
 "rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
 
-#: rbackend/rkrbackend.cpp:1250
+#: rbackend/rkrbackend.cpp:1388
 msgid ""
 "<p>\t-There was a problem setting up the communication with R. Most likely "
 "this indicates a broken installation.</p>\t\t<p><b>You should quit RKWard, "
@@ -1548,8 +1551,8 @@
 "p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p></p>\n"
 msgstr ""
 "<p>\t-Při zřizování spojení s R se vyskytly potíže. Nejpravděpodobněji je to "
-"kvůli poškozené instalaci.</p>\t\t<p><b>Měl byste nyní RKWard ukončit, "
-"a svou instalaci opravit</b>. Pro nápovědu k tomu se podívejte na <a href="
+"kvůli poškozené instalaci.</p>\t\t<p><b>Měl byste nyní RKWard ukončit, a "
+"svou instalaci opravit</b>. Pro nápovědu k tomu se podívejte na <a href="
 "\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</"
 "p></p>\n"
 
@@ -1557,11 +1560,11 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "Konzole R"
 
-#: rkconsole.cpp:655
+#: rkconsole.cpp:620
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Chyba ve skladbě\n"
 
-#: rkconsole.cpp:818 rkconsole.cpp:838
+#: rkconsole.cpp:783 rkconsole.cpp:803
 msgid ""
 "*.Rhistory|R history files (*.Rhistory)\n"
 "*|All files (*)"
@@ -1569,39 +1572,40 @@
 "*.Rhistory|Soubory s historií R (*.Rhistory)\n"
 "*|Všechny soubory (*)"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:783
 msgid "Select command history file to load"
 msgstr "Vyberte soubor s historií příkazů, který se má nahrát"
 
-#: rkconsole.cpp:838
+#: rkconsole.cpp:803
 msgid "Select filename to save command history"
 msgstr "Vyberte souborový název, pod nímž se historie příkazů má uložit"
 
-#: rkconsole.cpp:921
+#: rkconsole.cpp:914
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Přerušit prováděný příkaz"
 
-#: rkconsole.cpp:927
-msgid "Copy selection cleaned"
-msgstr "Kopírovat výběr vyčištěný"
-
-#: rkconsole.cpp:930
+#: rkconsole.cpp:920
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopírovat výběr doslovně"
 
-#: rkconsole.cpp:937
+#: rkconsole.cpp:923
+#, fuzzy
+msgid "Copy commands, only"
+msgstr "Některé příkazy nebyly zrušeny"
+
+#: rkconsole.cpp:930
 msgid "Print Console"
 msgstr "Vytisknout konzoli"
 
-#: rkconsole.cpp:944
+#: rkconsole.cpp:937
 msgid "Import command history..."
 msgstr "Zavést historii příkazů..."
 
-#: rkconsole.cpp:946
+#: rkconsole.cpp:939
 msgid "Export command history..."
 msgstr "Vyvést historii příkazů..."
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid ""
 "You have configured RKWard to pipe script editor commands through the R "
 "Console. However, another command is currently active in the console. Do you "
@@ -1609,26 +1613,23 @@
 "console, first? Press cancel if you do not wish to run the new command, now."
 msgstr ""
 "Nastavil jste RKWard na vedení příkazů skriptovacího editoru přes konzoli R. "
-"Nicméně "
-"je v současnosti ovládací panel zaneprázdněn jiným činným příkazem. Chcete "
-"jej přidat "
-"k příkazu v ovládacím panelu, nebo chcete konzoli nejprve vymazat? Pokud "
-"nyní nový příkaz "
-"spustit nechcete, stiskněte Zrušit."
+"Nicméně je v současnosti ovládací panel zaneprázdněn jiným činným příkazem. "
+"Chcete jej přidat k příkazu v ovládacím panelu, nebo chcete konzoli nejprve "
+"vymazat? Pokud nyní nový příkaz spustit nechcete, stiskněte Zrušit."
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid "R Console is busy"
 msgstr "Konzole R je zaneprázdněna"
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid "Append"
 msgstr "Přidat"
 
-#: rkconsole.cpp:965
+#: rkconsole.cpp:958
 msgid "Reset, then submit"
 msgstr "Vymazat, pak předložit"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid ""
 "<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
 "version of those files. The most likely cause is that the last installation "
@@ -1646,27 +1647,36 @@
 "instalaci</b>. Pomoc s tím hledejte na adrese <a href=\"http://p.sf.net/"
 "rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Broken installation"
 msgstr "Pokažená instalace"
 
-#: rkward.cpp:217 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
-msgid "Workspace"
-msgstr "Pracovní prostředí"
+#: rkward.cpp:213
+msgid ""
+"Your installation of KDE is configured to use \"native\" file dialogs. This "
+"is known to cause issues in some cases, and we recommend to disable \"native"
+"\" file dialogs.\n"
+"Should \"native\" file dialogs be disabled in RKWard?"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:221
-msgid "Files"
-msgstr "Soubory"
+#: rkward.cpp:214
+msgid "Potential problem with your configuration"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:225
-msgid "Pending Jobs"
-msgstr "Úkoly čekající na vyřízení"
+#: rkward.cpp:214
+#, fuzzy
+msgid "Yes, disable"
+msgstr "Náhled zakázán"
 
-#: rkward.cpp:272
+#: rkward.cpp:214
+msgid "No, use \"native\" file dialogs"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:255
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Nastavují se přídavné moduly..."
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:267
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1674,188 +1684,214 @@
 "Jsou potřeba přídavné moduly: Spravovat je můžete prostřednictvím "
 "\"Nastavení->Nastavit RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:267
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Nenalezeny žádné (platné) přídavné moduly"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:305
+msgid "Carbon Copy Settings"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:319 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+msgid "Workspace"
+msgstr "Pracovní prostředí"
+
+#: rkward.cpp:328
+msgid "Files"
+msgstr "Soubory"
+
+#: rkward.cpp:332
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Úkoly čekající na vyřízení"
+
+#: rkward.cpp:352
 msgid "Dataset"
 msgstr "Soubor dat"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Vytvoří nový prázdný soubor dat a otevře jej pro úpravy"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:357
 msgid "Script File"
 msgstr "Soubor se skriptem"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:361
 msgid "Open R Script File..."
 msgstr "Otevřít soubor skriptu R..."
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Open Recent R Script File"
 msgstr "Otevřít nedávný soubor skriptu R"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:371
 msgid "Import Data"
 msgstr "Zavést data"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Zavést data z různých datových formátů"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:376
 msgid "Open Workspace..."
 msgstr "Otevřít pracovní prostředí..."
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:378
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Otevře stávající dokument"
 
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:381
 msgid "Open Recent Workspace"
 msgstr "Otevřít nedávné pracovní prostředí"
 
-#: rkward.cpp:348
+#: rkward.cpp:382
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Otevře nedávno použitý soubor"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:385
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Uložit pracovní prostředí"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:387
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Uloží současný dokument"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:390
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Uložit pracovní prostředí jako"
 
-#: rkward.cpp:357
+#: rkward.cpp:391
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Uložit současný dokument jako..."
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:394
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Ukončí aplikaci"
 
-#: rkward.cpp:364 windows/robjectbrowser.cpp:136
+#: rkward.cpp:397
+#, fuzzy
+msgid "Interrupt all commands"
+msgstr "Přerušit prováděný příkaz"
+
+#: rkward.cpp:403
+#, fuzzy
+msgid "CC commands to output..."
+msgstr "Kopírovat do výstupu"
+
+#: rkward.cpp:407 windows/robjectbrowser.cpp:136
 msgid "Load / Unload Packages"
 msgstr "Nahrát/Zrušit nahrání balíčků"
 
-#: rkward.cpp:375
+#: rkward.cpp:418
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Uzavřít všechna data"
 
-#: rkward.cpp:376
+#: rkward.cpp:419
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Uzavře všechny otevřené editory dat"
 
-#: rkward.cpp:381
+#: rkward.cpp:424
 msgid "Close All"
 msgstr "Uzavřít vše"
 
-#: rkward.cpp:385 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:223
+#: rkward.cpp:428 windows/rktoolwindowbar.cpp:273
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:208
 msgid "Detach"
 msgstr "Oddělit"
 
-#: rkward.cpp:388
+#: rkward.cpp:431
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Nastavit RKWard"
 
-#: rkward.cpp:391
+#: rkward.cpp:434
 msgid "[No actions available for current view]"
 msgstr "[Pro nynější pohled nejsou dostupné žádné kroky]"
 
-#: rkward.cpp:401
+#: rkward.cpp:441
 msgid "Open..."
 msgstr "Otevřít..."
 
-#: rkward.cpp:411
+#: rkward.cpp:451
 msgid "Import"
 msgstr "Zavést"
 
-#: rkward.cpp:414
+#: rkward.cpp:454
 msgid "Create..."
 msgstr "Vytvořit..."
 
-#: rkward.cpp:421
+#: rkward.cpp:461
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložit..."
 
-#: rkward.cpp:425
+#: rkward.cpp:465
 msgid "Export"
 msgstr "Vyvést"
 
-#: rkward.cpp:506
+#: rkward.cpp:558
 msgid "Ready."
 msgstr "Připravený."
 
-#: rkward.cpp:510
+#: rkward.cpp:562
 msgid "Current working directory"
 msgstr "Nynější pracovní adresář"
 
-#: rkward.cpp:579
+#: rkward.cpp:639
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Ukončuje se..."
 
-#: rkward.cpp:587
+#: rkward.cpp:647
 msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
 msgstr "Ukončuje se RKWard: Chcete uložit pracovní prostředí?"
 
-#: rkward.cpp:587 rkward.cpp:649
+#: rkward.cpp:647 rkward.cpp:712
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Uložit pracovní prostředí?"
 
-#: rkward.cpp:587
+#: rkward.cpp:647
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Neukončit"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:677
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nový soubor dat"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:677
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Zadejte název pro nový soubor dat"
 
-#: rkward.cpp:624
+#: rkward.cpp:687
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Otevírá se pracovní prostředí..."
 
-#: rkward.cpp:630 rkward.cpp:632
+#: rkward.cpp:693 rkward.cpp:695
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Všechny soubory"
 
-#: rkward.cpp:630 rkward.cpp:632
+#: rkward.cpp:693 rkward.cpp:695
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otevřít soubor..."
 
-#: rkward.cpp:649
+#: rkward.cpp:712
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Chcete uložit nynější pracovní prostředí?"
 
-#: rkward.cpp:741
+#: rkward.cpp:804
 msgid "The <b>R</b> engine is busy."
 msgstr "Jádro <b>R</b> je zaneprázdněno."
 
-#: rkward.cpp:744
+#: rkward.cpp:808
 msgid "The <b>R</b> engine is idle."
 msgstr "Jádro <b>R</b> je nečinné."
 
-#: rkward.cpp:747
+#: rkward.cpp:812
 msgid "The <b>R</b> engine is being initialized."
 msgstr "Jádro <b>R</b> je inicializováno."
 
-#: rkward.cpp:787 rkward.cpp:789
+#: rkward.cpp:852 rkward.cpp:854
 msgid "Open script file(s)"
 msgstr "Otevřít soubor(y) skriptu"
 
-#: rkward.cpp:807
+#: rkward.cpp:872
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Nepojmenované pracovní prostředí]"
 
@@ -1867,27 +1903,32 @@
 msgid "print (x)"
 msgstr "Tisk (x)"
 
-#: robjectviewer.cpp:86
+#: robjectviewer.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "str (x)"
+msgstr "Shrnutí (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:88
 msgid "<b>Object was deleted!</b>"
 msgstr "<b>Předmět byl smazán!</b>"
 
-#: robjectviewer.cpp:128
+#: robjectviewer.cpp:131
 msgid "Object Viewer: %1"
 msgstr "Prohlížeč předmětů: %1"
 
-#: robjectviewer.cpp:132
+#: robjectviewer.cpp:135
 msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
 msgstr "Předmět se změnil. Klepněte na \"Obnovit\""
 
-#: robjectviewer.cpp:214
+#: robjectviewer.cpp:220
 msgid "Fetching information. Please wait."
 msgstr "Získávají se informace. Počkejte, prosím."
 
-#: robjectviewer.cpp:224
+#: robjectviewer.cpp:230
 msgid "Click \"Update\" to fetch information"
 msgstr "Klepněte na \"Obnovit\" pro získání informací"
 
-#: robjectviewer.cpp:245
+#: robjectviewer.cpp:251
 msgid "Ready"
 msgstr "Připraven"
 
@@ -2040,10 +2081,11 @@
 msgstr "Ovládací panel neboli konzole"
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:42
+#, fuzzy
 msgid ""
 "<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
-"the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
-"and not be saved."
+"them untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
+"and will not be saved."
 msgstr ""
 "<b>Tato nastavení tu jsou jen pro účely ladění.</b> Je jistější ponechat je "
 "beze změny. Žádné z těchto nastavení nebude uloženo. Použijí se pouze pro "
@@ -2069,38 +2111,38 @@
 msgid "Debug"
 msgstr "Ladění"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr "Nastavení označená (*) začnou působit až po novém spuštění RKWardu"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
 msgid "Directory where rkward may store files (*)"
 msgstr "Adresář, v němž by rkward měl uchovávat soubory (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:64
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Krok spuštění (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
 msgid ""
 "Load .RData-file from current directory, if available (R option '--restore')"
 msgstr ""
-"Nahrát soubor .RData z nynějšího adresáře, je-li dostupný (volba R "
-"'--restore')"
+"Nahrát soubor .RData z nynějšího adresáře, je-li dostupný (volba R '--"
+"restore')"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:71
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Žádat o soubor, který se má otevřít"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:71
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Ukázat dialog pro výběr (výchozí)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:77
 msgid "Show RKWard Help on Startup"
 msgstr "Ukázat nápovědu k RKWardu při spuštění"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:84
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -2110,13 +2152,13 @@
 "otevřená), může být uloženo buď do pracovního souboru R (do pracovního "
 "prostředí), nebo na něm nezávisle (a opět nahráno) Čemu dáváte přednost?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:92
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:93
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Uložit/Obnovit společně s pracovním souborem, když je ukládán/nahráván "
 "pracovní soubor (pracovní prostředí)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:95
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:96
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -2124,11 +2166,16 @@
 "Uložit/Obnovit nezávisle na pracovním souboru (pracovním prostředí) (bude "
 "uloženo na konci sezení RKWardu, obnoveno při novém spuštění)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:98
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:99
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "Neukládat rozvržení pracoviště"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:108
+#, fuzzy
+msgid "When loading a workspace, change to the corresponding directory."
+msgstr "Nahrát pracovní prostředí z nynějšího adresáře"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:115
 msgid ""
 "Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
 "limit):"
@@ -2136,23 +2183,23 @@
 "Upozornit, když by byly upravovány předměty s více než tímto počtem polí (0 "
 "pro bez omezení):"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:110
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:118
 msgid "No limit"
 msgstr "Bez omezení"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:117
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:125
 msgid "MDI window focus behavior"
 msgstr "Chování při zaměření na okno MDI"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:128
 msgid "Click to focus"
 msgstr "Klepněte pro zaměření"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:121
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:129
 msgid "Focus follows mouse"
 msgstr "Zaměření následuje myš"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:146
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:154
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
@@ -2236,51 +2283,72 @@
 msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
 msgstr "Přidat název balíčku, jehož skladba se nemá vyvolat"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:48
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:47
+#, fuzzy
+msgid "Carbon copy commands to output"
+msgstr "Kopírovat do výstupu"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+msgid "Commands entered in the console"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:57
+msgid "Commands run via the 'Run' menu"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:61
+msgid "Commands originating from dialogs and plugins"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+msgid "Also carbon copy the command ouptut"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:157
 msgid "Output Window options"
 msgstr "Volby pro okno s výstupem"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:50
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:159
 msgid "show window on new output"
 msgstr "Ukázat okno na nový výstup"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:162
 msgid "raise window on new output"
 msgstr "Vyvolat okno na nový výstup"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:60
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:169
 msgid "Graphics"
 msgstr "Obrazové zpracování"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:64
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:173
 msgid "File format"
 msgstr "Souborový formát"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:66
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:175
 msgid "<Default>"
 msgstr "<Výchozí>"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:176
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:177
 msgid "SVG"
 msgstr "SVG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:69
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:178
 msgid "JPG"
 msgstr "JPG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:74
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:183
 msgid "JPG quality"
 msgstr "Jakost JPG"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:191
 msgid "Width:"
 msgstr "Šířka:"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:85
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:194
 msgid "Height:"
 msgstr "Výška:"
 
@@ -2563,66 +2631,66 @@
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Znovu začít s prováděním"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:106
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:107
 msgid "Script Editor"
 msgstr "Editor skriptů"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:197
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:199
 msgid "Run block"
 msgstr "Provést celý blok"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:201
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:203
 msgid "Mark selection as block"
 msgstr "Označit výběr jako blok"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:204
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:206
 msgid "Unmark block"
 msgstr "Zrušit označení bloku"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:209
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:211
 msgid "CD to script directory"
 msgstr "Přejít do adresáře se skriptem"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:211
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:213
 msgid "Change the working directory to the directory of this script"
 msgstr "Změnit pracovní adresář na adresář s tímto skriptem"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:216
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
 msgid "Save Script..."
 msgstr "Uložit skript..."
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:220
 msgid "Save Script As..."
 msgstr "Uložit skript jako..."
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:309 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:496
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:311 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:490
 msgid " [modified]"
 msgstr "[změněný]"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:316
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:318
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
 msgstr "Dokument \"%1\" byl změněn. Přesto se má zavřít?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:316
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:318
 msgid "File not saved"
 msgstr "Soubor neuložen"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:465
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:459
 msgid ""
 "An error occurred while trying to create an autosave of the script file '%1':"
 msgstr ""
 "Při pokusu o vytvoření automaticky ukládaného souboru skriptového souboru se "
 "vyskytla chyba '%1':"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:495
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:489
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nepojmenované"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:722
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:726
 msgid "%1 (Active)"
 msgstr "%1 (Činný)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:749
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:753
 msgid "%1 (Unused)"
 msgstr "%1 (Nepoužívaný)"
 
@@ -2824,99 +2892,89 @@
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "POŠKOZENÝ ODKAZ"
 
-#: windows/rkmdiwindow.cpp:276
+#: windows/rkmdiwindow.cpp:282
 msgid "Help on %1"
 msgstr "Nápověda k %1"
 
-#: windows/rkmdiwindow.cpp:280
+#: windows/rkmdiwindow.cpp:286
 msgid "Configure %1"
 msgstr "Nastavit %1"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
-msgid "Attachment"
-msgstr "Příloha"
-
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:273
 msgid "Attach"
 msgstr "Přiložit"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
-msgid "Move To"
-msgstr "Přesunout do"
+#, fuzzy
+msgid "Position"
+msgstr "Popis"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:277
 msgid "Left Sidebar"
 msgstr "Levý postranní panel"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
 msgid "Right Sidebar"
 msgstr "Pravý postranní panel"
 
-#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list