[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward:[2853] trunk/rkward/po/ca.po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Sat May 1 12:07:11 UTC 2010


Revision: 2853
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2853&view=rev
Author:  tfry
Date:   2010-05-01 12:07:11 +0000 (Sat, 01 May 2010)

Log Message:
-----------
Catalan translation update (Pep Roca)

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2010-05-01 12:02:04 UTC (rev 2852)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2010-05-01 12:07:11 UTC (rev 2853)
@@ -1,20 +1,21 @@
-# translation of ca.po to Catalan
-# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# translation of ca.po to
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is put in the public domain.
 # 28-11-2006: v 1.00
 #
 # griera at gmail.com, 2006.
 # Núria Asensio <nasensio.germanstrias at gencat.net>, 2006.
 # Pep Roca <pep.roca at gmail.com>, 2007.
+# Pep Roca <pep.roca at gmail.com>, 2010.
+# Pep Roca <pep.roca at gmai.com>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
-"group_id=50231&atid=459007\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-15 16:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-02 16:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-28 11:15+0200\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
+"Language-Team: <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -62,8 +63,7 @@
 msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:63
-msgid ""
-"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -162,7 +162,6 @@
 # ??? Per revisar
 # Completar i revisar amb fr.po i es.po
 #: core/renvironmentobject.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
 "retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
@@ -175,18 +174,16 @@
 msgstr ""
 "El paquet '%1' (que probablement acabeu de carregar) està actualment en la "
 "llista negra per recuperar informació sobre la seva estructura. A la "
-"pràctica, això vol dir que els seus objectes no apareixaran en el navegador "
+"pràctica, això vol dir que els seus objectes no apareixeran en el navegador "
 "d'objectes. \n"
-"Habitualment un paquet es fica a la llista negra, si es trigaria molt en "
-"carregar per tenir una enorme quantitat de dades. Per treure'l de la llista, "
-"anar a Arranjaments->Configura RKWard->Espai de treball."
+"Habitualment un paquet es fica a la llista negra, si te una enorme quantitat de dades i es trigaria molt en "
+"carregar. Per treure'l de la llista, anar a Arranjaments->Configura RKWard->Espai de treball."
 
 # ??? Per revisar
 # Revisar amb fr.po i es.po
 #: core/renvironmentobject.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "Package blacklisted"
-msgstr "El paquet està en la llista negra"
+msgstr "El paquet està en la llista negra "
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:66
 msgid ""
@@ -215,8 +212,7 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:78
-msgid ""
-"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
@@ -272,6 +268,7 @@
 # A "La guia visual del KDE": http://docs.kde.org/stable/ca/kdebase/visualdict/index.html
 # Ho tradueixent com "matriu"
 # Introducció a R. Tomàs Aluja: arrays. Són matrius de qualsevol nombre de dimensions
+# http://osdir.com/: Un profesor de la asignatura de criptología mi escuela traduce "array" por "formación". Según él un vector no es lo mismo que un array, pues un vector tiene características que el array no tiene, como una dirección, un sentido y un módulo. (Aunque se pueda usar un array para representarlo, no confundir el continente con lo contenido), Llevando la idea un poco más allá, pienso que no tiene sentido un "vector de registros" o "un vector de booleanos", por lo que parece quedar más claro que "vector" no es lo mismo que "array".
 #: core/robject.cpp:127
 msgid "Array"
 msgstr ""
@@ -305,38 +302,42 @@
 
 #: core/robject.cpp:143
 msgid "Dimensions: "
-msgstr "Dimensions: "
+msgstr "Dimensions : "
 
 #: core/robject.cpp:151
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
+# ??? p roca: Per revisar
+# ??? Per revisar : Núria
 #: core/robjectlist.cpp:80
 msgid ""
 "Did not unload package %1. It is required in RKWard. If you really want to "
 "do this, do so on the R Console."
 msgstr ""
+"El paquet %1 no s'ha descarregat. Es necessari en RKWard. Si realment vol fer "
+"això, feu en la consola del R."
 
 #: core/robjectlist.cpp:83
 msgid "Package %1 appears not to have been loaded"
-msgstr ""
+msgstr "El paquet %1 no sembla haver estat carregat"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:41
 msgid "Alignment"
 msgstr "Alineació"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:45
-#, fuzzy
+# Recull de termes Softcatalà.Recull: 4.1: default: valor per defecte
 msgid "Default"
 msgstr "Opció per omissió"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:47
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Esquerra"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
 msgid "Right"
-msgstr ""
+msgstr "Dreta"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:54
 msgid "Decimal Places"
@@ -392,12 +393,12 @@
 msgstr "Nom no vàlid"
 
 #: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar
 msgid "Paste inside table"
 msgstr "Enganxa dintre de la taula"
 
 #: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:63
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar
 msgid "Paste inside selection"
 msgstr "Enganxa dintre de la selecció"
 
@@ -443,16 +444,15 @@
 
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:214 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:457
 msgid "Type on these fields to add new columns"
-msgstr ""
+msgstr "Teclejar en aquests camps per afegir noves columnes"
 
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:215
 msgid "Type on these fields to add new rows"
-msgstr ""
+msgstr "Teclejar en aquests camps per afegir noves files"
 
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:294
-#, fuzzy
 msgid "#New Variable#"
-msgstr "Variable"
+msgstr "#Nova variable#"
 
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:574
 msgid "Format"
@@ -463,12 +463,13 @@
 msgstr "Nivells"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:98
+# ??? p roca: Per revisar: Permetre l'edició?
 msgid "Enable editing"
-msgstr ""
+msgstr "Edició habilitada"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:146
 msgid " [read-only]"
-msgstr ""
+msgstr " [només de lectura]"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:186
 msgid "Insert new variable left"
@@ -483,14 +484,12 @@
 msgstr "Suprimeix aquesta variable"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:207
-#, fuzzy
 msgid "Insert new case above (at %1)"
-msgstr "Insereix un nou cas al damunt"
+msgstr "Insereix un nou cas al damunt (a %1)"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:210
-#, fuzzy
 msgid "Insert new case below (at %1)"
-msgstr "Insereix un nou cas a sota"
+msgstr "Insereix un nou cas a sota (a %1)"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:221
 msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
@@ -546,7 +545,7 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
 msgid "Installation process died with exit code %1"
-msgstr ""
+msgstr "El procés d'instal lació ha fallat amb el codi de sortida %1"
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:296
 msgid "Installed packages"
@@ -691,7 +690,6 @@
 msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:865
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. You can chose a different library location to "
@@ -705,7 +703,7 @@
 "root). Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per "
 "instal·lar-lo (si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el "
 "botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
-"on instal·lar els paquets)."
+"on instal·lar els paquets).\n"
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:869
 msgid ""
@@ -714,16 +712,21 @@
 "Sorry, automatic switching to Administrator is not yet supported in RKWard "
 "on Windows"
 msgstr ""
+"Si teniu accés a un compte d'administrador en aquest equip, el podeu utilitzar "
+"per instal lar el paquet (s), o podria canviar els permisos de '% 1 '. El canvi "
+"automàticament a administrador encara no s'admet en el RKWard de Windows"
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:871
 msgid "Attempt installation, anyway"
-msgstr ""
+msgstr "De totes formes, s'intenta la instal·lació"
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:874
 msgid ""
 "If you are the adminitstrator of this machine, you can try to install the "
 "packages as root (you'll be prompted for the root password)."
 msgstr ""
+"Si sou el administrador d'aquest equip, pot tractar d'instal lar el "
+"paquets com a root (se li demanarà la contrasenya de root)."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:875
 msgid "Become root"
@@ -731,16 +734,15 @@
 
 #: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:55
 msgid "Context:"
-msgstr "Context:"
+msgstr "Context :"
 
 #: dialogs/rkselectlistdialog.cpp:38
 msgid "<b>Select one or more:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Seleccioneu un o més:</b>"
 
 #: dialogs/rkselectlistdialog.cpp:39
-#, fuzzy
 msgid "<b>Select one:</b>"
-msgstr "Selecciona un:"
+msgstr "<b>Seleccioneu one:</b>"
 
 #: dialogs/startupdialog.cpp:46
 msgid "What would you like to do?"
@@ -771,6 +773,8 @@
 "After starting (and after loading the specified workspace, if applicable), "
 "evaluate the given R code."
 msgstr ""
+"Després d'arrencar (i després de carregar l'espai de treball especificat, si s'escau), "
+"avalua el codi R donat."
 
 # fr.po: Prolixité des messages de trace (0-5)
 # es,po: Nivel de información de los mensajes de depuración (0-5)
@@ -788,38 +792,42 @@
 msgid ""
 "Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
 "the command)"
-msgstr ""
+msgstr "Depurador (junt amb l'ordre, escrigueu qualsevol argument de depuració entre cometes simples (''))"
 
 # ??? Per revisar
 # ó Desactiva la comprovació de la pila C del R?
 #: main.cpp:96
-#, fuzzy
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr "Desactiva la comprovació de la pila R C"
 
 #: main.cpp:97
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar:
+# fr.po: Demander à ouvrir un fichier
+# es.po: Espacio de trabajo para abrir
 msgid "R workspace file to open"
-msgstr "Demana per obrir un fitxer"
+msgstr "Espai de treball a obrir"
 
 #: main.cpp:99
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
 #: main.cpp:99
+# ??? p roca: Per revisar
+# es.po: Interfaz gráfica para el lenguaje estadístico R
+# softcatala_recull_4.1.html: frontend: frontal
 msgid "Frontend to the R statistics language"
-msgstr ""
+msgstr "Interfície gràfica pel llenguatge estadístic R"
 
 #: main.cpp:99
 msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010"
-msgstr ""
+msgstr "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010"
 
 #: main.cpp:100 main.cpp:101 main.cpp:102 main.cpp:103 main.cpp:105
 #: main.cpp:106 main.cpp:107 main.cpp:108 main.cpp:109 main.cpp:110
 #: main.cpp:111 main.cpp:112 main.cpp:113 main.cpp:114 main.cpp:115
 #: main.cpp:116 main.cpp:117
 msgid "%1"
-msgstr ""
+msgstr "%1"
 
 #: main.cpp:100
 msgid "Project leader / main developer"
@@ -840,7 +848,7 @@
 
 #: main.cpp:104
 msgid "Contributors in alphabetical order"
-msgstr ""
+msgstr "Col·laboradors en ordre alfabètic"
 
 #: main.cpp:105
 msgid "Several helpful comments and discussions"
@@ -856,7 +864,7 @@
 
 #: main.cpp:108
 msgid "HP filter plugin, spanish translation"
-msgstr ""
+msgstr "Endollable del filtre HP, traducció al castellà"
 
 #: main.cpp:109
 msgid "A cool icon"
@@ -880,7 +888,7 @@
 
 #: main.cpp:114
 msgid "German Translation, bug reports"
-msgstr ""
+msgstr "Traducció a l'alemany, informes d'errors"
 
 #: main.cpp:115
 msgid "Some patches"
@@ -888,7 +896,7 @@
 
 #: main.cpp:116
 msgid "patches and helpful comments"
-msgstr ""
+msgstr "pedaços i comentaris útils"
 
 #: main.cpp:118
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
@@ -906,12 +914,11 @@
 
 #: misc/multistringselector.cpp:54
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Afegeix"
 
 #: misc/multistringselector.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "Remove"
-msgstr "Reanomena"
+msgstr "Suprimir"
 
 #: misc/multistringselector.cpp:64
 msgid "Up"
@@ -955,8 +962,7 @@
 msgstr "Mostra els camps"
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
-msgid ""
-"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -971,9 +977,8 @@
 msgstr "Resultats:"
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
-#, fuzzy
 msgid "Errors / Warnings"
-msgstr "Errors / Avisos:"
+msgstr "Errors / Avisos"
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
 msgid "Errors / Warnings:"
@@ -981,9 +986,8 @@
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:246 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
 #: rkconsole.cpp:881 robjectviewer.cpp:170
-#, fuzzy
 msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·lat"
+msgstr "Cancel·la"
 
 #: misc/rksaveobjectchooser.cpp:41
 msgid "Object name to save to"
@@ -999,82 +1003,84 @@
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:27 misc/rkspecialactions.cpp:66
 msgid "Paste special..."
-msgstr ""
+msgstr "Enganxament especial..."
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:79
 msgid "Paste mode"
-msgstr ""
+msgstr "Mode d'enganxament"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:82
-#, fuzzy
 msgid "Single string"
-msgstr "El motor R està ocupat"
+msgstr "Cadena simple"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:85
 msgid "Vector"
-msgstr ""
+msgstr "Vector"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:97
 msgid "Field separator"
-msgstr ""
+msgstr "Camp separador"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:100
+# ??? p roca: Per revisar
+# Pot ser tabulació ó pestanya. Suposo que es separador tabulador
 msgid "Tab"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulació"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid "Comma"
-msgstr "Ordre"
+msgstr "Coma"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:108
-#, fuzzy
 msgid "Single space"
-msgstr "Desa l'espai de treball"
+msgstr "Espai simple"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:111
 msgid "Any whitespace"
-msgstr ""
+msgstr "Qualsevol espai en blanc"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:115
 msgid "Other:"
-msgstr ""
+msgstr "Altres:"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:126
+# ??? p roca: Per revisar: Són cometes?
 msgid "Quoting"
-msgstr ""
+msgstr "Cometes"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:129
+# ??? p roca: Per revisar: Són cometes?
 msgid "Do not quote values"
-msgstr ""
+msgstr "No ficar els valors entre cometes"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:132
 msgid "Automatic"
-msgstr ""
+msgstr "Automàtic"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:136
+# ??? p roca: Per revisar: Són cometes?
 msgid "Quote all values"
-msgstr ""
+msgstr "Ficar tots els valors entre comentes"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:142
 msgid "Transformations"
-msgstr ""
+msgstr "Transformacions"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:144
 msgid "Reverse horizontally"
-msgstr ""
+msgstr "Invertir horitzontalment"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:146
 msgid "Reverse vertically"
-msgstr ""
+msgstr "Invertir verticalment"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:148
 msgid "Flip rows/columns"
-msgstr ""
+msgstr "Intercanvia files/columnes"
 
 #: misc/rkspecialactions.cpp:150
 msgid "Insert NAs where needed"
-msgstr ""
+msgstr "Inseríeu NA quan sigui necessari"
 
 #: misc/rkstandardactions.cpp:44
 msgid "Run current line"
@@ -1121,8 +1127,7 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:260
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:274
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1152,42 +1157,49 @@
 "You tried to invoke a plugin called '%1', but that plugin is currently "
 "unknown. Probably you need to load the corresponding PluginMap (Settings-"
 ">Configure RKWard->Plugins), or perhaps the plugin was renamed."
-msgstr ""
+msgstr "Heu intentat executar l'endollable '% 1', però aquest endollable és desconegut. Probablement necessiteu carregar el corresponent fitxer PluginMap (Arranjaments-> Configura el RKWard->Endollables), o poder l'endollable ha sigut renombrat."
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:248
 msgid "No such plugin"
-msgstr ""
+msgstr "No existeix aquest endollable"
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:257
+# ??? p roca: Per revisar: serialization??
+# A http://ca.wikipedia.org/wiki/Serialització traduit per Serialització
 msgid ""
 "Bad serialization format while trying to invoke plugin '%1'. Please contact "
 "the RKWard team (Help->About RKWard->Authors)."
-msgstr ""
+msgstr "Format de serialització inadequat al intentar executar el endollable '%1'. Contacteu amb l'equip de RKWard (Ajuda->Quant a RKWard->Autors)."
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:259
 msgid "Bad serialization format"
-msgstr ""
+msgstr "Format de serialització inadequat"
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:263
+# ??? p roca: Per revisar: settings: settings configuració, paràmetres (m pl)
 msgid ""
 "Not all specified settings could be applied. Most likely this is because "
 "some R objects are no longer present in your current workspace."
 msgstr ""
+"No es poden aplicar tots els paràmetres especificats. Molt probablement, es degut a que "
+"alguns objectes R ja no estan presents en l'àrea de treball actual."
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:265
 msgid "Not all settings applied"
-msgstr ""
+msgstr "No s'han aplicat tots els paràmetres"
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:304
+# ??? p roca: Per revisar
 msgid ""
 "\n"
 "The plugin could not be auto-submitted with these settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"L'endollable no pot ser auto-tramés amb aquests paràmetres."
 
 #: plugin/rkcomponentmap.cpp:306
-#, fuzzy
 msgid "Could not submit"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
+msgstr "No es pot trametre"
 
 #: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
 msgid "Select one:"
@@ -1260,11 +1272,11 @@
 
 # ??? Per revisar
 # fr: Prévisualisation à jour
+# es.po: Vista previa actualizada
 # up-to-date: recents, al dia
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
-#, fuzzy
 msgid "Preview up to date"
-msgstr "Previsualitza el més recent"
+msgstr "Vista prèvia actualitzada"
 
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview updating"
@@ -1291,21 +1303,19 @@
 # es.po: Enviar
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:97 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:405
 msgid "Submit"
-msgstr "Envia"
+msgstr "Tramet"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:102 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:394
-#, fuzzy
 msgid "Close"
-msgstr "Tancat"
+msgstr "Tanca"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
 msgid "Auto close"
-msgstr ""
+msgstr "Tanca automàticament"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
-#, fuzzy
 msgid "Help"
-msgstr "Ajuda del R"
+msgstr "Ajuda"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
 msgid "Use Wizard"
@@ -1318,9 +1328,8 @@
 msgstr "Codi"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:170
-#, fuzzy
 msgid "Run again"
-msgstr "Executa-ho tot"
+msgstr "Torna a executar"
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:257
 msgid "Processing. Please wait"
@@ -1332,7 +1341,7 @@
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
 msgstr ""
 "En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
-"que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
+"que heu fet. Feu clic sobre 'Tramet' per executar-les."
 
 #: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:382 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:400
 msgid "Next >"
@@ -1352,7 +1361,7 @@
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:350
 msgid "Running"
-msgstr ""
+msgstr "Executant-se"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:353
 msgid "Cancelled"
@@ -1366,56 +1375,52 @@
 msgstr "Pila d'ordres"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:366
-#, fuzzy
 msgid "Command Chain"
-msgstr "Ordre"
+msgstr "Cadena d'ordres"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:368
 msgid "Closed"
 msgstr "Tancat"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:369
-#, fuzzy
 msgid "Waiting"
-msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
+msgstr "Esperant"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:398
 msgid "Command"
 msgstr "Ordre"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:400
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Engegada del R"
+msgstr "Estat"
 
 #: rbackend/rcommandstack.cpp:401
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
 #: rbackend/rembedinternal.cpp:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 "%1"
-msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+msgstr ""
+"El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+"%1"
 
 #: rbackend/rembedinternal.cpp:242
-#, fuzzy
 msgid "The R engine has shut down with status: %1"
-msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
+msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: %1"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:89
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:</p>\n"
 msgstr ""
-"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
-"el(s) següent(s) error(s):\n"
+"<p>Hi ha hagut un problema al endegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
+"el(s) següent(s) error(s):</p>\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:220
 msgid ""
@@ -1428,32 +1433,32 @@
 "now, and fix your installation</b>. For help with that, see <a href=\"http://"
 "p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
 msgstr ""
+"</p>\t- No he pogut carregar la biblioteca R 'rkward' o la versió no és la apropiada. Això pot provocat tot tipus d'errors, des de la manca d'alguna funcionalitat fins que totes les funcions fallin. La causa més probable és que en la darrera instal·lació no es van ficar tots els fitxers en el lloc correcte. També pot ser degut que la presència de restes d'una instal·lació anterior que no ha estat adequadament eliminada.</p>\t\t\t<p><b>Ara heu de sortir del RKWard, i arreglar la seva instal·lació</b>. Per ajuda sobre això, consultar <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:224
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<p>\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
 "files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
 "files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.</p>\n"
 msgstr ""
-"\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
+"<p>\t-Existeix un problema al obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
 "amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
 "ubicació d'aquests fitxers. Verifiqueu si heu configurat correctament la "
 "ubicació dels fitxers bitàcola (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
-"Fitxers bitàcola) i reengegueu el RKWard.\n"
+"Fitxers bitàcola) i reengegueu el RKWard.</p>\n"
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
 #: rbackend/rinterface.cpp:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
 "Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
 msgstr ""
-"\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
+"<p>\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
-"la vostra configuració.\n"
+"la vostra configuració.</p>\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:235
 msgid "Error starting R"
@@ -1467,9 +1472,9 @@
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
 "needed package."
 msgstr ""
-"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
+"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar aquesta tasca. Aquest "
 "paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
-"que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
+"que pugueu intentar localitzar i instal·lar aquest paquet."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:361
 msgid "Require package '%1'"
@@ -1502,9 +1507,8 @@
 msgstr "Canvia els locals"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:477
-#, fuzzy
 msgid "Question from the R backend"
-msgstr "Missatge del dorsal R"
+msgstr "Pregunta del dorsal R"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:482
 msgid "Message from the R backend"
@@ -1515,7 +1519,6 @@
 msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:504
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1530,13 +1533,12 @@
 "\n"
 "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
 "funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
-"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai "
-"de treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, "
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball (però afortunadament, el R ja l'ha guardat). Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, "
 "els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
 "RKWard.\n"
 " Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un missatge a "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
-"produït això."
+"produït això. Disculpeu!"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:505
 msgid "R engine has died"
@@ -1566,24 +1568,21 @@
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
 #: rkconsole.cpp:850 windows/rkcommandlog.cpp:285
-#, fuzzy
 msgid "Configure"
-msgstr "Configura el RKWard"
+msgstr "Configura"
 
 #: rkconsole.cpp:852
-#, fuzzy
 msgid "Print Console"
-msgstr "Consola R"
+msgstr "Imprimeix la consola"
 
 #: rkconsole.cpp:881
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have configured RKWard to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
 "have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
-"Ha configurat executar les seqüències d'ordres a través de la consola. "
+"Ha configurat el RKWard perquè executi les seqüències d'ordres a través de la consola. "
 "Tanmateix, la consola ara està ocupada (o s'està executant una ordre o heu "
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
@@ -1606,10 +1605,13 @@
 "with that, see <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
 "rkward/compiling</a>.</p>"
 msgstr ""
+"<p>El RKWard o no pot trobar cap fitxer de recursos, o només troba una versió antiga dels mateixos. La causa més probable és que en la darrera instal·lació no es van ficar tots els fitxers en el lloc correcte. Això pot provocat tot tipus d'errors, des de la manca d'alguna funcionalitat fins que totes les funcions fallin.</"
+"p><p><b>Ara heu de sortir del RKWard, i arreglar la seva instal·lació</b>. Per ajuda sobre això, consultar <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
 
 #: rkward.cpp:191
 msgid "Broken installation"
-msgstr ""
+msgstr "Instal·lació incompleta"
 
 #: rkward.cpp:195
 msgid ""
@@ -1618,20 +1620,21 @@
 "you'd like to help: <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">http://p.sf."
 "net/rkward/contact</a>.</p>"
 msgstr ""
+"<p>Tingueu en compte que el RKWard encara no està del tot provat en Windows.</"
+"p><p> Hi ha tot tipus de problemes coneguts, i d'altres encara no identificats. Si voleu ajudar: <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">http://p.sf."
+"net/rkward/contact</a>.</p>"
 
 #: rkward.cpp:195
-#, fuzzy
 msgid "RKWard on Windows"
-msgstr "Endollables"
+msgstr "RKWard en Windows"
 
 #: rkward.cpp:215 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
 #: rkward.cpp:219
-#, fuzzy
 msgid "Files"
-msgstr "Tots els fitxers"
+msgstr "Fitxers"
 
 #: rkward.cpp:223
 msgid "Pending Jobs"
@@ -1713,9 +1716,8 @@
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
 #: rkward.cpp:359 windows/robjectbrowser.cpp:135
-#, fuzzy
 msgid "Load / Unload Packages"
-msgstr "Paquets carregats"
+msgstr "Carrega / Descarrega els paquets"
 
 #: rkward.cpp:370
 msgid "Close All Data"
@@ -1740,7 +1742,7 @@
 
 #: rkward.cpp:386
 msgid "[No actions available for current view]"
-msgstr ""
+msgstr "[No hi ha cap acció disponible per a la vista actual]"
 
 #: rkward.cpp:417
 msgid "Ready."
@@ -1752,9 +1754,8 @@
 msgstr "S'està eixint..."
 
 #: rkward.cpp:497
-#, fuzzy
 msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
-msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
+msgstr "S'està sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
 #: rkward.cpp:497 rkward.cpp:557
 msgid "Save Workspace?"
@@ -1762,7 +1763,7 @@
 
 #: rkward.cpp:497
 msgid "Don't quit"
-msgstr ""
+msgstr "No surtis"
 
 #: rkward.cpp:522
 msgid "New dataset"
@@ -1797,49 +1798,46 @@
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
 #: rkward.cpp:654
-#, fuzzy
 msgid "R engine starting"
-msgstr "El motor R està ocupat"
+msgstr "Iniciant-se el motor R"
 
 #: rkward.cpp:695 rkward.cpp:697
-#, fuzzy
 msgid "Open script file(s)"
-msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
+msgstr "Obre el(s) fitxer(s) de seqüència"
 
 #: rkward.cpp:715
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
 #: robjectviewer.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "summary (x)"
-msgstr "Sumari"
+msgstr "resum (x)"
 
 #: robjectviewer.cpp:59
+# ??? p roca: Per revisar:
+# Imprimir? Mostrar?
 msgid "print (x)"
-msgstr ""
+msgstr "mostrar (x)"
 
 #: robjectviewer.cpp:86
 msgid "<b>Object was deleted!</b>"
 msgstr "<b>L'objectes s'ha esborrat!</b>"
 
 #: robjectviewer.cpp:128
-#, fuzzy
 msgid "Object Viewer: %1"
-msgstr "Visualitzador d'objectes: "
+msgstr "Visualitzador d'objectes: %1"
 
 #: robjectviewer.cpp:132
 msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
-msgstr ""
+msgstr "L'objecte s'ha modificat. Podeu clicar \"Actualitza\""
 
 #: robjectviewer.cpp:214
-#, fuzzy
 msgid "Fetching information. Please wait."
-msgstr "S'està recollint la informació"
+msgstr "S'està recuperant la informació. Espereu un moment."
 
 #: robjectviewer.cpp:224
 msgid "Click \"Update\" to fetch information"
-msgstr ""
+msgstr "Clicar\"Actualitza\" per recuperar la informació"
 
 #: robjectviewer.cpp:245
 msgid "Ready"
@@ -1912,16 +1910,17 @@
 msgstr "S'ha sortit del procés PHP"
 
 #: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The QtScript-backend has reported an error:\n"
 "%1"
-msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+msgstr ""
+"El dorsal QtScript ha informat d'un error:\n"
+"%1"
 
 #: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:114
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar
 msgid "Scripting error"
-msgstr "Fitxer de seqüència"
+msgstr "Error en la seqüència"
 
 #: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:200
 msgid ""
@@ -1929,14 +1928,16 @@
 "Backtrace:\n"
 "%2"
 msgstr ""
+"Error en la seqüència: %1\n"
+"traça enrere:\n"
+"%2"
 
 #: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The file \"%1\" (needed by \"%2\") could not be found. Please check your "
 "installation."
 msgstr ""
-"El fitxer de suport \"%1\" no es troba o no es llegible. Si us plau, "
+"El fitxer \"%1\" (necessari per \"%2\") no es troba. Si us plau, "
 "verifiqueu la vostra instal·lació."
 
 #: scriptbackends/scriptbackend.cpp:91
@@ -1956,25 +1957,25 @@
 msgstr "Arranjaments"
 
 #: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:43
+# terminació
 msgid "Code Completion"
-msgstr ""
+msgstr "Autoacabat de codi"
 
 #: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:46
 msgid "Enable code completion"
-msgstr ""
+msgstr "Habilita l'autoacabat del codi"
 
 #: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:53
 msgid "Minimum number of characters before completion is attempted"
-msgstr ""
+msgstr "Nombre mínim de caràcters abans d'intentar l'autoacabament"
 
 #: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:64
 msgid "Timeout (milli seconds) before completion is attempted"
-msgstr ""
+msgstr "Temps d'espera (milisegons) abans d'intentar l'autoacabament"
 
 #: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:92
-#, fuzzy
 msgid "Script editor"
-msgstr "Fitxer de seqüència"
+msgstr "Editor de fitxers de seqüència"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
 msgid "Load/Save command history"
@@ -2006,63 +2007,65 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:76
 msgid "Do not add"
-msgstr ""
+msgstr "No l'afegeixis"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:77
+# ??? p roca: Per revisar
+# Afegeix només si és una sola línia
+# Afegeix només si només hi ha una sola línia
 msgid "Add only if single line"
-msgstr ""
+msgstr "Afegeix només si és una sola línia"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Add all commands"
-msgstr "Ordres de l'usuari"
+msgstr "Afegeix totes les ordres"
 
 # ??? Per revisar
 # fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:86
-#, fuzzy
+# es: El historial de comandos depende por defecto del contexto
 msgid "Command history is context sensitive by default"
-msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
+msgstr "El historial d'ordres depèn, per omissió, del context"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:185
 msgid "Console"
 msgstr "Consola"
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:42
+# es: Estas opciones sólo son para propósitos de depurado.Es segurodejarlas como están. Además, estas opciones solamente tendrán efecto en la sesión actual y no se guardarán.
 msgid ""
 "<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
 "the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
 "and not be saved."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Aquestes opcions només són per depuració.</b> Es poden deixar com estan. Admès, aquestes opcions només tenen efecte en la sessió actual i no es guardaran."
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:48
 msgid "Debug level"
-msgstr ""
+msgstr "Nivell de depuració"
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:58
 msgid "Debug flags"
-msgstr ""
+msgstr "Senyaladors de depuració"
 
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:83
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar
+# es: Tiempo límite de los comandos
 msgid "Command timeout"
-msgstr "Bitàcola de les ordres"
+msgstr "Temps d'espera de les ordres"
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:93
 msgid "<i>Note:</i> Debug output is written to %1"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Nota:</i> La sortida de la depuració s'escriu a %1"
 
 #: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:110
 msgid "Debug"
-msgstr ""
+msgstr "Depuració"
 
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr ""
-"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
@@ -2128,16 +2131,23 @@
 msgstr "Sense límits"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:116
+# ??? p roca: Per revisar
+# es: Comportamiento de foco de ventana MDI
 msgid "MDI window focus behavior"
-msgstr ""
+msgstr "Comportament de focus de la finestra MDI"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
+# ??? p roca: Per revisar
+# es: Clic para focalizar
+# Clicar per focalitzar?
 msgid "Click to focus"
-msgstr ""
+msgstr "Clicar par centrar"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+# ??? p roca: Per revisar
+# El foco sigue al ratón
 msgid "Focus follows mouse"
-msgstr ""
+msgstr "El focus segueix al ratolí"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:145
 msgid "General"
@@ -2201,50 +2211,50 @@
 msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:50
+# ??? p roca: Per revisar: No se que vol dir
 msgid "show window on new output"
-msgstr ""
+msgstr "mostrar la finestra de la nova sortida"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:53
+# ??? p roca: Per revisar: no se que vol dir
 msgid "raise window on new output"
-msgstr ""
+msgstr "puja la finestra de la nova sortida"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:60
 msgid "Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "Gràfics"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:64
-#, fuzzy
 msgid "File format"
-msgstr "Format de fitxer: "
+msgstr "Format de fitxer"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:66
-#, fuzzy
 msgid "<Default>"
-msgstr "Opció per omissió"
+msgstr "<Opció per omisió>"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:67
 msgid "PNG"
-msgstr ""
+msgstr "PNG"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
 msgid "SVG"
-msgstr ""
+msgstr "SVG"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:69
 msgid "JPG"
-msgstr ""
+msgstr "JPG"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:74
 msgid "JPG quality"
-msgstr ""
+msgstr "Qualitat del JPG"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:82
 msgid "Width:"
-msgstr ""
+msgstr "Ample:"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:85
 msgid "Height:"
-msgstr ""
+msgstr "Alt:"
 
 #: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
@@ -2285,7 +2295,6 @@
 
 # ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
-#, fuzzy
 msgid "R syntax display (in dialogs)"
 msgstr "Mostra la sintaxis de R (en els diàlegs)"
 
@@ -2348,9 +2357,8 @@
 
 # ??? Per revisar: és l'ordre print, no la impressió
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of elements shown in print"
-msgstr "Nombre màxim d'elements que s'han de mostrar en la impressió"
+msgstr "Nombre màxim d'elements que s'han de mostrar"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
 msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
@@ -2373,9 +2381,8 @@
 msgstr "Manté els comentaris en els paquets"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:126 settings/rksettingsmoduler.cpp:148
-#, fuzzy
 msgid "TRUE"
-msgstr "VERA)"
+msgstr "VERA"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:127 settings/rksettingsmoduler.cpp:149
 msgid "FALSE (default)"
@@ -2404,14 +2411,15 @@
 msgstr "Ordre que s'ha d'utilitzar per imprimir els fitxers"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:159
-#, fuzzy
 msgid "Editor command"
-msgstr "Ordres de l'usuari"
+msgstr "Editor d'ordres"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:170
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar: Paginador d'ordres?
+# es: Comando del paginador
+# Localitzador d'ordres o ordres del paginador / localització
 msgid "Pager command"
-msgstr "Ordres de l'usuari"
+msgstr ""
 
 # fr.po: Processus R
 # es.po: Backend R
@@ -2421,27 +2429,23 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:335
 msgid "CRAN download mirror (leave empty to be prompted once each session):"
-msgstr ""
+msgstr "CRAN rèplica de baixades (deixar vuit per ser preguntat un cop en cada sessió):"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:342
-#, fuzzy
 msgid "Select mirror"
-msgstr "Selecciona un:"
+msgstr "Selecciona una rèplica"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:346
-#, fuzzy
 msgid "Additional package repositories (where libraries are downloaded from)"
-msgstr "Dipòsit de paquets (d'on són descarregades les biblioteques)"
+msgstr "Dipòsit de paquets addicionals (d'on són descarregades les biblioteques)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:352
 msgid "Archive downloaded packages"
 msgstr "Arxiva els paquets descarregats"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:359
-#, fuzzy
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr ""
-"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr "Ubicacions de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:364
 msgid ""
@@ -2460,9 +2464,8 @@
 msgstr "Afegeix el dipòsit"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:389
-#, fuzzy
 msgid "Add URL of new repository"
-msgstr "Afegeix el dipòsit"
+msgstr "Afegeix la URL del nou dipòsit"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:395
 msgid "R-Packages"
@@ -2470,7 +2473,7 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:406
 msgid "Select CRAN mirror"
-msgstr ""
+msgstr "Selecciona la rèplica CRAN"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:123
 msgid ""
@@ -2563,31 +2566,30 @@
 msgstr "Continua l'execució"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:169
-#, fuzzy
 msgid "Run block"
-msgstr "Executa-ho tot"
+msgstr "Executa el bloc"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:173
+# es: Marcar la selección como bloque
+# ca kate: Mode selecció per blocs
 msgid "Mark selection as block"
-msgstr ""
+msgstr "Mode selecció per blocs rectangulars"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:176
 msgid "Unmark block"
-msgstr ""
+msgstr "Desmarca bloc"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:181
-#, fuzzy
 msgid "CD to script directory"
-msgstr "Fitxer de seqüència"
+msgstr "CD al directori de seqüències"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:183
 msgid "Change the working directory to the directory of this script"
-msgstr ""
+msgstr "Canvia el directori de treball per el d'aquesta seqüència"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:188
-#, fuzzy
 msgid "Configure Script Editor"
-msgstr "Configura els dipòsits"
+msgstr "Configura l'editor de seqüències"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:274 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:361
 msgid " [modified]"
@@ -2606,18 +2608,16 @@
 msgstr "Sense nom"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:468
-#, fuzzy
 msgid "cd to current script directory"
-msgstr "Configura els dipòsits"
+msgstr "cd al directori de la seqüència actual"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:577
-#, fuzzy
 msgid "%1 (Active)"
-msgstr "&Activa"
+msgstr "%1 (Activa)"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:599
 msgid "%1 (Unused)"
-msgstr ""
+msgstr "%1 (Sense ús)"
 
 #: windows/rkcommandlog.cpp:183
 msgid "Incomplete statement.\n"
@@ -2674,7 +2674,7 @@
 
 #: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:160
 msgid "Find HTML help for %1"
-msgstr ""
+msgstr "Cerca l'ajuda HTML per %1"
 
 #: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:220
 msgid ""
@@ -2691,6 +2691,7 @@
 msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
 
 #: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:300
+# ??? p roca: Per revisar: es: Campo, fr: Sujet
 msgid "Topic"
 msgstr "Tema"
 
@@ -2708,36 +2709,32 @@
 
 # fr.po: Sorties
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
-#, fuzzy
 msgid "Output %1"
-msgstr "Resultats"
+msgstr "Resultats %1"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:367
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar: podira ser Mostre els resultats?
 msgid "Print output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:369
 msgid "Export page as HTML"
-msgstr ""
+msgstr "Exporta la pàgina com HTML"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:380
-#, fuzzy
 msgid "Print page"
-msgstr "Imprimeix l'ajuda"
+msgstr "Imprimeix la pàgina"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:382
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:401
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output file could not be found</H1>\n"
 "</BODY></HTML>"
 msgstr ""
-"<HTML><BODY><H1> Resultats del RKWard</H1>\n"
-"<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
+"<HTML><BODY><H1>El fitxer de resultats del RKWard no s'ha pogut trobar</H1>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
@@ -2759,15 +2756,19 @@
 msgstr "No títol"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:493
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "<h1>Help page missing</h1>\n"
 "<p>The help page for this component has not yet been written (or is broken). "
 "Please consider contributing it.</p>\n"
 msgstr ""
+"<h1>Falta la pàgina d'ajuda</h1>\n"
+"<p>La pàgina d'ajuda per aquest component encara ho s'ha escrit (o és incompleta). "
+"Considereu contribuir-hi</p>\n"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:498
 msgid "Use %1 now"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza %1 ara"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:515
 msgid "Summary"
@@ -2795,7 +2796,7 @@
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:579
 msgid "<h1>On this page:</h1>"
-msgstr ""
+msgstr "<h1>En aquesta pàgina:</h1>"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:646
 msgid "R Reference on '%1'"
@@ -2807,32 +2808,31 @@
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
 msgid "Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxer adjunt"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
-#, fuzzy
 msgid "Attach"
-msgstr "Allibera"
+msgstr "Adjunta"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
 msgid "Move To"
-msgstr ""
+msgstr "Mou a"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
 msgid "Left Sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Barra esquerra"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
 msgid "Right Sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Barra dreta"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
 msgid "Top Sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Barra superior"
 
 #: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
 msgid "Bottom Sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Barra inferior"
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
 msgid "Help on R"
@@ -2863,9 +2863,8 @@
 msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
-msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
+msgstr "Mostra/Oculta el navegador del sistema de fitxers"
 
 # Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:82
@@ -2888,7 +2887,6 @@
 # Activa la visualització del document o
 # Activa la visualització dels documents
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:98
-#, fuzzy
 msgid "Activate Document view"
 msgstr "Activa la visualització del document"
 
@@ -2905,16 +2903,17 @@
 "Therefore, if you want to configure keyboard shortcuts e.g. for use inside "
 "the script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
 msgstr ""
+"Per raons tècniques, el següent diàleg només us permet configurar les dreceres del teclat per les parts del RKWard que estan actualment actives.\n"
+"\n"
+"Per tant, si voleu configurar les dreceres de teclat de, p.ex.,l'editor de seqüències, heu d'obrir una finestra de l'editor de seqüències per activar-lo."
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117 windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
-#, fuzzy
 msgid "Note"
-msgstr "No títol"
+msgstr "Nota"
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:123
-#, fuzzy
 msgid "RKWard Plugins"
-msgstr "Endollables"
+msgstr "Endollables del RKWard"
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
 msgid ""
@@ -2924,16 +2923,19 @@
 "Therefore, if you want to configure tool buttons e.g. for use inside the "
 "script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
 msgstr ""
+"Per raons tècniques, el següent diàleg només us permet configurar les dreceres dels botós de la barra d'eines per les parts del RKWard que estan actualment actives.\n"
+"\n"
+"Per tant, si voleu configurar els botós de la barra d'eines de, p.ex.,l'editor de seqüències, heu d'obrir una finestra de l'editor de seqüències per activar-lo."
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:152
 msgid ""
 "<p>Please submit your bug reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or send "
 "email to <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>Si us plau, trameteu els vostres informes d'errors o desitjos a <a href=\"%1\">%1</a> o envieu un missatge electrònic a <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
 
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:154
 msgid "Reporting bugs in RKWard"
-msgstr ""
+msgstr "Informar els errors del RKWard"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
 msgid ""
@@ -2972,17 +2974,16 @@
 
 # ??? Per revisar
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-#, fuzzy
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:248
 msgid "Width"
-msgstr ""
+msgstr "Ample"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:252
 msgid "Height"
-msgstr ""
+msgstr "Alt"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:270
 msgid "Activate graphics device number %1"
@@ -3052,13 +3053,12 @@
 
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
 #: windows/rkworkplace.cpp:211
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file or the filetype is "
 "not supported by RKWard. Do you want to open the url in the default "
 "application?"
 msgstr ""
-"Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
+"La URL que esteu intentant obrir ('%1') no és un fitxer local o el tipus de fitxer no l'admet el RKWard. . Voleu obrir "
 "aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
 
 #: windows/rkworkplace.cpp:211
@@ -3074,7 +3074,6 @@
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
 #: windows/rkworkplace.cpp:349
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
 "is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
@@ -3087,14 +3086,14 @@
 ">Configure RKWard->General.\n"
 "Really edit object?"
 msgstr ""
-"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). L'editor "
+"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). El L'editor "
 "integrat de dades del RKWard no està optimitzat per manegar objectes grans. "
 "Això pot utilitzar molta memòria, i -depenent del vostre sistema- anar molt "
 "lent. Es recomana editar els objectes grans utilitzant els mètodes "
 "disponibles en la línia d'ordres o dividir-los en bocins més petits abans "
 "d'editar-los. D'altra banda, si teniu memòria suficient, o les dades són "
 "suficientment simples (les dades numèriques són més fàcils de manegar que "
-"els factors (variables categòriques)), poder es poden editar sense "
+"els factors (variables qualitatives)), poder es poden editar sense "
 "problemes. Podeu configurar aquest avís (o desactivar-lo del tot) a "
 "Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
 "Edito l'objecte?"
@@ -3125,14 +3124,12 @@
 # ¿O finestra esquerra?
 # ??? Per revisar
 #: windows/rkworkplaceview.cpp:70
-#, fuzzy
 msgid "Window Left"
 msgstr "Finestra a l'esquerra"
 
 # ¿O finestra dreta?
 # ??? Per revisar
 #: windows/rkworkplaceview.cpp:74
-#, fuzzy
 msgid "Window Right"
 msgstr "Finestra a la dreta"
 
@@ -3146,11 +3143,11 @@
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:121
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Edita"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:123
 msgid "View"
-msgstr ""
+msgstr "Visualitza"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Rename"
@@ -3165,12 +3162,10 @@
 msgstr "Copia al .GlobalEnv"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:131
-#, fuzzy
 msgid "Delete"
-msgstr "Selecciona"
+msgstr "Esborra"
 
 #: windows/robjectbrowser.cpp:133
-#, fuzzy
 msgid "Unload Package"
 msgstr "Paquets carregats"
 
@@ -3235,7 +3230,7 @@
 #: rc.cpp:3 rc.cpp:12 rc.cpp:36 rc.cpp:63 rc.cpp:87 rc.cpp:102 rc.cpp:111
 #: rc.cpp:117
 msgid "&Edit"
-msgstr ""
+msgstr "&Edita"
 
 #. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:13
 #. i18n: ectx: Menu (windows)
@@ -3256,9 +3251,8 @@
 #. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:4
 #. i18n: ectx: Menu (file)
 #: rc.cpp:9 rc.cpp:24 rc.cpp:57 rc.cpp:108 rc.cpp:114
-#, fuzzy
 msgid "&File"
-msgstr "Nom de fitxer"
+msgstr "&Fitxer"
 
 #. i18n: file: rkconsolepart.rc:17
 #. i18n: ectx: Menu (view)
@@ -3271,9 +3265,8 @@
 #. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:12
 #. i18n: ectx: Menu (view)
 #: rc.cpp:15 rc.cpp:39 rc.cpp:66 rc.cpp:84 rc.cpp:120
-#, fuzzy
 msgid "&View"
-msgstr "&Nou"
+msgstr "&Visualitza"
 
 #. i18n: file: rkconsolepart.rc:22
 #. i18n: ectx: Menu (run)
@@ -3300,9 +3293,8 @@
 #. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:21
 #. i18n: ectx: Menu (settings)
 #: rc.cpp:21 rc.cpp:51 rc.cpp:96 rc.cpp:105 rc.cpp:129
-#, fuzzy
 msgid "&Settings"
-msgstr "Arranjaments"
+msgstr "&Arranjaments"
 
 #. i18n: file: rkwardui.rc:8
 #. i18n: ectx: Menu (new_data)
@@ -3339,9 +3331,8 @@
 #. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:25
 #. i18n: ectx: Menu (help)
 #: rc.cpp:54 rc.cpp:78 rc.cpp:132
-#, fuzzy
 msgid "&Help"
-msgstr "Ajuda del R"
+msgstr "&Ajuda"
 
 #. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:8
 #. i18n: ectx: Menu (device)
@@ -3349,22 +3340,25 @@
 #. i18n: ectx: Menu (device)
 #: rc.cpp:60 rc.cpp:81
 msgid "&Device"
-msgstr ""
+msgstr "&Dispositiu"
 
 #. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:35
 #. i18n: ectx: Menu (window)
 #. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:5
 #. i18n: ectx: Menu (window)
 #: rc.cpp:72 rc.cpp:123
-#, fuzzy
+# ??? p roca: Per revisar
 msgid "&Window"
 msgstr "&Finestres"
 
 #. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:5
 #. i18n: ectx: Menu (tools)
 #: rc.cpp:90
+# ??? p roca: Per revisar: posició del & i traducció
+# ??? Per revisar : kde-i18n-ca at kde.org
+# es: M&ovimiento de herramientas
 msgid "&Tools Move"
-msgstr ""
+msgstr "M&oviment d'eines"
 
 #: rc.cpp:133
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
@@ -3376,180 +3370,3 @@
 msgid "Your emails"
 msgstr ""
 
-#~ msgid "Open command file(s)"
-#~ msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Add URL of new repository\n"
-#~ "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Afegiu la URL del nou dipòsit\n"
-#~ "(Introduïu \"@CRAN@\" per la rèplica CRAN estàndard)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
-#~ "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
-#~ "Please be careful about the packages you unload."
-#~ msgstr ""
-#~ "No existeix cap protecció que impedeixi eliminar paquets essencials. Per "
-#~ "exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no "
-#~ "funcionarà correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun "
-#~ "paquet."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Cancel"
-#~ msgstr "Cancel·lat"
-
-#~ msgid "file to open"
-#~ msgstr "fitxer a obrir"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/"
-#~ "tracker/?group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists."
-#~ "sourceforge.net"
-#~ msgstr ""
-#~ "Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a http://"
-#~ "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge "
-#~ "a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed "
-#~ "for communication between R and RKWard and many things will not work "
-#~ "properly if this library is not present. Likely RKWard will even crash. "
-#~ "The 'rkward' R-library should have been included in your distribution or "
-#~ "RKWard, and should have been set up when you ran 'make install'. Please "
-#~ "try 'make install' again and check for any errors. You should quit RKWard "
-#~ "now.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca "
-#~ "és necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses "
-#~ "no funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i "
-#~ "tot és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del "
-#~ "'rkward' en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la "
-#~ "quan executeu 'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu "
-#~ "que no hi hagi cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
-#~ "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-#~ "all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any "
-#~ "open command-files, the output, or copy data out of open data editors. "
-#~ "Quit RKWard after that. Sorry!"
-#~ msgstr ""
-#~ "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-#~ "funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
-#~ "res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar "
-#~ "els fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels "
-#~ "editors de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
-
-#~ msgid ""
-#~ "RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
-#~ "helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us "
-#~ "by filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any "
-#~ "other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more "
-#~ "information."
-#~ msgstr ""
-#~ "RKWard ha millorat molt en els darrers mesos i ja és útil per moltes "
-#~ "tasques, però falten algunes funcions. Ens podeu ajudar informant dels "
-#~ "errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
-#~ "de qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge."
-#~ "net per més informació."
-
-#~ msgid "What to expect of RKWard"
-#~ msgstr "Què podeu esperar de RKWard"
-
-#~ msgid "R Help"
-#~ msgstr "Ajuda del R"
-
-#~ msgid "Default for type '%1'"
-#~ msgstr "Per omissió pel tipus '%1'"
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-# fr.po: Indicateurs
-# es.po: Banderas
-#~ msgid "Flags"
-#~ msgstr "Senyaladors"
-
-# fr.po: Chaîne
-# es.po: Cadena
-#~ msgid "Chain"
-#~ msgstr "Cadena"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
-#~ "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should "
-#~ "the configuration be set to the new default (recommended)?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sembla que teniu una configuració antiga en el camí dels endollables. La "
-#~ "configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 "
-#~ "del RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió "
-#~ "(recomanat)?"
-
-# fr.po: Configuration des paquets
-#~ msgid "Configuration change"
-#~ msgstr "Canvia la configuració"
-
-#~ msgid "Show Output"
-#~ msgstr "Mostra els resultats"
-
-#~ msgid "Hide Output"
-#~ msgstr "Oculta els resultats"
-
-#~ msgid "Show Errors / Warnings"
-#~ msgstr "Mostra els errors / avisos"
-
-#~ msgid "Hide Errors / Warnings"
-#~ msgstr "Oculta els errors / avisos"
-
-#~ msgid "[Objects]"
-#~ msgstr "[Objectes]"
-
-#~ msgid "Existing objects in your workspace."
-#~ msgstr "Hi han objectes en l'espai de treball."
-
-#~ msgid "File-system Browser"
-#~ msgstr "Navegador dels fitxer del sistema"
-
-#~ msgid "starting R engine"
-#~ msgstr "S'està engegant el motor R"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
-#~ "RKWard will remain open if you press Cancel"
-#~ msgstr ""
-#~ "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
-#~ "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
-
-# fr.po: Result of 'print ("
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Result of 'summary (%1)':\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Resultat de 'summary (%1)':\n"
-
-#~ msgid "Hide"
-#~ msgstr "Amaga"
-
-# fr.po: Result of 'print ("
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Result of 'print (%1)':\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Resultat de 'print (%1)':\n"
-
-#~ msgid "Show"
-#~ msgstr "Mostra"
-
-#~ msgid ""
-#~ "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-#~ "Your names"
-#~ msgstr "Pep Roca"
-
-#~ msgid ""
-#~ "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-#~ "Your emails"
-#~ msgstr "pep.roca at gmail.com"


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list