[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward:[2704] trunk/rkward/po/cs.po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue Oct 13 19:40:43 UTC 2009


Revision: 2704
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2704&view=rev
Author:  tfry
Date:   2009-10-13 19:40:43 +0000 (Tue, 13 Oct 2009)

Log Message:
-----------
Add Czech translation (Pavel Fric)

Added Paths:
-----------
  trunk/rkward/po/cs.po

Added: trunk/rkward/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/cs.po	            (rev 0)
+++ trunk/rkward/po/cs.po	2009-10-13 19:40:43 UTC (rev 2704)
@@ -0,0 +1,3183 @@
+# translation of de.po to
+# translation of rkward.po to
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Stefan Rodiger <stefan_roediger at gmx.de>, 2006.
+# Stefan Joerg Roediger <stefan_roediger at gmx.de>, 2006.
+# SJR <stefan_roediger at gmx.de>, 2006, 2007.
+# Thomas Friedrichsmeier <tfry at users.sourceforge.net>, 2006, 2007.
+# Stefan Roediger <stefan_roediger at gmx.de>, 2007.
+# Stefan Rödiger <stefan_roediger at gmx.de>, 2007, 2009.
+# Pavel Fric <pavelfric at seznam.cz>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: de\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge."
+"net/tracker/?group_id=50231&atid=459007\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-08 12:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-11 15:25+0200\n"
+"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric at seznam.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Předmět '%1' nemohl být otevřen pro úpravy. Buď neexistuje, "
+"nebo RKWard ještě úpravu tohoto typu předmětu nepodporuje."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Nelze upravit '%1'"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:38
+msgid "Loading Workspace ..."
+msgstr "Nahrává se pracovní prostředí..."
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:73
+msgid ""
+"There has been an error opening file '%1':\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"Při otevírání souboru %1' se vyskytla chyba:\n"
+"%2"
+
+#: agents/rkloadagent.cpp:73
+msgid "Error loading workspace"
+msgstr "Chyba při nahrávání pracovního prostředí"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Čeká se na dokončená zbývajících příkazů Rd. Pro okamžité ukončení "
+"stiskněte Zrušit (Varování: Toto by mohlo vést ke ztrátě dat)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Čeká se na ukončení R"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:63
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgstr ""
+"Nebyl zadán název souboru. Vaše data NEBYLA uložena. Přesto chcete "
+"pokračovat?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
+msgstr "Ukládání do souboru '%1' se nezdařilo. Co chcete dělat?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Save failed"
+msgstr "Uložení selhalo"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Try saving with a different filename"
+msgstr "Zkuste uložit soubor pod jiným názvem"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:75
+msgid "Saving failed"
+msgstr "Uložení selhalo"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:77
+msgid ""
+"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
+"filename?"
+msgstr ""
+"Uložení do souboru '%1' selhalo. Chcete zkusit soubor uložit "
+"pod jiným názvem?"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:301
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:386
+msgid "Done"
+msgstr "Hotovo"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:77
+msgid ""
+" For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
+"button, or close this dialog once you think it is safe to resume.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Z toho důvodu bylo zpracování pro tuto chvíli zastaveno. Stiskněte tlačítko"
+"\"Hotovo\", nebo zavřete tento dialog, jakmile si budete myslet, že je "
+"bezpečné"
+"pokračovat.\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:78
+msgid ""
+"The file(s) have been opened in text-windows. The following is a list of the "
+"file(s) in question:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Soubor(y) byly otevřeny v textových oknech. Následuje seznam "
+"zmíněného(ých) souboru(ů):\n"
+"\n"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:90
+msgid "Showing file(s)"
+msgstr "Ukazuje se soubor(y) "
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:91
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read the file(s) in question."
+msgstr ""
+"Příkaz běžící ve stroji R chce, abyste se podíval na jeden nebo více souborů."
+" RKWard nemůže určit, jestli je bezpečné pokračovat ve zpracování příkazů R "
+"předtím, než si přečtete zmíněný(é) soubor(y)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:93
+msgid "Edit file(s)"
+msgstr "Upravit soubor(y)"
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:94
+msgid ""
+"A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
+"RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
+"commands, before you have read/edited (and saved) the file(s) in question."
+msgstr ""
+"Příkaz běžící ve stroji R chce, abyste upravil jeden nebo více souborů. "
+"RKWard nemůže určit, jestli je bezpečné pokračovat ve zpracování příkazů R "
+"předtím, než si přečtete/upravíte (a uložíte) zmíněný(é) soubor(y)."
+
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:119
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The following of the above files were not readable and have not been "
+"opened:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Následující ze souborů výše nebyly čitelné a nebyly "
+"otevřeny:\n"
+"\n"
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:97
+msgid ""
+"The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
+"retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
+"this package will not appear in the object browser, and there will be no "
+"object name completion or function argument hinting for objects in this "
+"package.\n"
+"Packages will typically be blacklisted, if they contain huge amount of data, "
+"that would take too long to load. To unlist the package, visit Settings-"
+">Configure RKWard->Workspace."
+msgstr ""
+"Balíček '%1' (který jste pravděpodobně právě nahrál) je nyní umístěn na "
+"černém listině"
+"kvůli získávání údajů o skladbě. Především to znamená, že předměty v tomto "
+"balíčku se nebudou objevovat v prohlížeči předmětů, a že nebude žádné "
+"dokončování názvu předmětu nebo radění argumentů k funkcím pro předměty v "
+"tomto balíčku.\n"
+"Balíčky jsou obvykle na černou listinu umisťovány, když obsahují obrovské "
+"množství dat, což by vedlo k dlouhému nahrávání. Aby nebyl tento balíček "
+"dále na seznamu, jděte do Nastavení -> Nastavit RKWard -"
+"> Pracovní prostředí."
+
+#: core/renvironmentobject.cpp:97
+msgid "Package blacklisted"
+msgstr "Balíček byl umístěn na černou listinu"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid ""
+"The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
+"object, but is currently opened for editing. Do you want to restore it?"
+msgstr ""
+"Předmět '%1' byl odstraněn z pracovního prostředí, nebo změněn na jiný typ "
+"předmětu, ale je v současnosti otevřen pro úpravy. Chcete jej obnovit?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:66
+msgid "Restore object?"
+msgstr "Obnovit předmět?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
+"for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
+"back."
+msgstr ""
+"Opravdu chcete odstranit předmět '%1'? Předmět je v současnosti otevřen pro "
+"úpravy. Bude odstraněn i z editoru. Není žádný způsob, jak jej vrátit zpět."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
+msgid "Remove object?"
+msgstr "Odstranit předmět?"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgstr ""
+"Opravdu chcete odstranit předmět '%1'? Není žádná možnost vrátit tento "
+"krok zpět."
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:314
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:519 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:679
+#: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
+msgid "Name"
+msgstr "Název"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:572 misc/rkobjectlistview.cpp:168
+msgid "Label"
+msgstr "Značka"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:167 rbackend/rcommandstack.cpp:399
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:169
+msgid "Class"
+msgstr "Třída"
+
+#: core/robject.cpp:116
+msgid "Full location:"
+msgstr "Úplný údaj o umístění:"
+
+#: core/robject.cpp:118
+msgid "Label:"
+msgstr "Značka:"
+
+#: core/robject.cpp:119
+msgid "Type:"
+msgstr "Typ:"
+
+#: core/robject.cpp:122
+msgid "Function"
+msgstr "Funkce"
+
+#: core/robject.cpp:123
+msgid "Usage: "
+msgstr "Používání: "
+
+#: core/robject.cpp:125
+msgid "Data frame"
+msgstr "Časový snímek"
+
+#: core/robject.cpp:127
+msgid "Array"
+msgstr "Řada"
+
+#: core/robject.cpp:129
+msgid "Matrix"
+msgstr "Matice"
+
+#: core/robject.cpp:131
+msgid "List"
+msgstr "Seznam"
+
+#: core/robject.cpp:133
+msgid "Variable"
+msgstr "Proměnná"
+
+#: core/robject.cpp:134
+msgid "Data Type:"
+msgstr "Datový typ:"
+
+#: core/robject.cpp:136
+msgid "Environment"
+msgstr "Prostředí"
+
+#: core/robject.cpp:141
+msgid "Length: "
+msgstr "Délka: "
+
+#: core/robject.cpp:143
+msgid "Dimensions: "
+msgstr "Rozměry: "
+
+#: core/robject.cpp:151
+msgid "Class(es):"
+msgstr "Třída(y):"
+
+#: core/robjectlist.cpp:71
+msgid ""
+"Did not unload package %1. It is required in RKWard. If you really want to "
+"do this, do so on the R Console."
+msgstr ""
+"Nebyl odstraněn balíček %1. Je vyžadován v RKWardu. Pokud to skutečně chcete "
+"udělat, "
+"udělejte to v ovládacím panelu R."
+
+#: core/robjectlist.cpp:74
+msgid "Package %1 appears not to have been loaded"
+msgstr "Zdá se, že balíček %1 nebyl nahrán"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:41
+msgid "Alignment"
+msgstr "Zarovnání"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:45
+msgid "Default"
+msgstr "Výchozí"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:47
+msgid "Left"
+msgstr "Vlevo"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
+msgid "Right"
+msgstr "Vpravo"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:54
+msgid "Decimal Places"
+msgstr "Desetinná místa"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:56
+msgid "Default setting"
+msgstr "Výchozí nastavení"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:58
+msgid "As required"
+msgstr "Jak požadováno"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:60
+msgid "Fixed precision:"
+msgstr "Pevně daná přesnost:"
+
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:78
+msgid "Formatting options for '%1'"
+msgstr "Volby formátování pro '%1'"
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:223
+msgid ""
+"Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
+"index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
+"set them to empty."
+msgstr ""
+"Úrovně mohou být přiřazeny pouze k po sobě následujícím celým číslům, "
+"počínaje 1, "
+"(sloupec rejstříku je pouze pro čtení). Pro odstranění úrovní na konci "
+"seznamu je pouze musíte nastavit jako prázdné."
+
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:229
+msgid "Levels / Value labels for '%1'"
+msgstr "Úrovně / Značky hodnot pro '%1'"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 windows/robjectbrowser.cpp:190
+#: windows/robjectbrowser.cpp:236
+msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
+msgstr ""
+"Název, který jste zadal, je již používán, nebo je neplatný. Přejmenován na %1"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframe.cpp:62 windows/robjectbrowser.cpp:190
+#: windows/robjectbrowser.cpp:236
+msgid "Invalid Name"
+msgstr "Neplatný název"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
+msgid "Paste inside table"
+msgstr "Vložit do tabulky"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:63
+msgid "Paste inside selection"
+msgstr "Vložit do výběru"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
+msgstr "Vyjme vybranou část a umístí jej do schránky"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
+msgid "Copies the selected section to the clipboard"
+msgstr "Kopíruje vybranou část do schránky"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
+msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
+msgstr "Vloží obsah schránky v současné poloze"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
+"boundaries"
+msgstr "Vloží obsah schránky v současné poloze, ale ne za hranice tabulky"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:71
+msgid ""
+"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
+"boundaries of the current selection"
+msgstr ""
+"Vloží obsah schránky v současné poloze, ale ne za hranice nynějšího výběru"
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:77
+msgid "Cutting selection..."
+msgstr "Vyjímá se výběr..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:86
+msgid "Copying selection to clipboard..."
+msgstr "Kopíruje se výběr do schránky..."
+
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:113
+msgid "Inserting clipboard contents..."
+msgstr "Vkládá se obsah schránky..."
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:214 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:457
+msgid "Type on these fields to add new columns"
+msgstr "Pište v těchto polích pro přidání nových sloupců"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:215
+msgid "Type on these fields to add new rows"
+msgstr "Pište v těchto polích pro přidání nových řádků"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:294
+msgid "#New Variable#"
+msgstr "#Nová proměnná#"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:574
+msgid "Format"
+msgstr "Formát"
+
+#: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:575
+msgid "Levels"
+msgstr "Úrovně"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:98
+msgid "Enable editing"
+msgstr "Povolit úpravy"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:146
+msgid " [read-only]"
+msgstr "[pouze ke čtení]"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:186
+msgid "Insert new variable left"
+msgstr "Novou proměnnou vložit vlevo"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:189
+msgid "Insert new variable right"
+msgstr "Novou proměnnou vložit vpravo"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:192
+msgid "Delete this variable"
+msgstr "Smazat tuto proměnnou"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:207
+msgid "Insert new case above (at %1)"
+msgstr "Vložit nový případ výše (při %1)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:210
+msgid "Insert new case below (at %1)"
+msgstr "Vložit nový případ níže (při %1)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:221
+msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
+msgstr "Smazat označené řádky (%1-%2)"
+
+#: dataeditor/twintable.cpp:227
+msgid "Delete this row (%1)"
+msgstr "Smazat tento řádek (%1)"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:35
+msgid "File format: "
+msgstr "Souborový formát: "
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:46
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr "Pro souvislost '%1' nebyly stanoveny žádné přídavné moduly"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:51
+msgid "All Files"
+msgstr "Všechny soubory"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:59 rkward.cpp:355
+msgid "Configure Packages"
+msgstr "Nastavit balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63
+msgid "Local packages"
+msgstr "Místní balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68 robjectviewer.cpp:166
+#: windows/robjectbrowser.cpp:116
+msgid "Update"
+msgstr "Obnovit"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:72
+msgid "Install"
+msgstr "Instalovat"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:75
+msgid "Configure Repositories"
+msgstr "Nastavit zdroje"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:226
+msgid "Please stand by while installing selected packages"
+msgstr "Počkejte, prosím, zatímco jsou instalovány vybrané balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:226
+msgid "Installing packages"
+msgstr "Instalují se balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+msgid "Installation process died with exit code %1"
+msgstr "Instalační proces byl ukončen s kódem pro ukončení %1"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:296
+msgid "Installed packages"
+msgstr "Nainstalované balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:93
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:301
+msgid "Title"
+msgstr "Název"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:679
+msgid "Version"
+msgstr "Verze"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:298 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:519
+msgid "Location"
+msgstr "Umístění"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:303
+msgid "Load"
+msgstr "Nahrát"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:305
+msgid "Unload"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:312
+msgid "Loaded packages"
+msgstr "Nahrané balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:455
+msgid ""
+"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
+"transcript below for details"
+msgstr ""
+"Při pokusu o nahrání/odstranění balíčků se vyskytla chyba. Podívejte se, "
+"prosím, kvůli podrobnostem na zápis níže"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:455
+msgid "Error while handling packages"
+msgstr "Chyba při nakládání s balíčky"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:510
+msgid ""
+"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
+"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
+"connection."
+msgstr ""
+"Aby se zjistilo, pro který z instalovaných balíčků je dostupná aktualizace, "
+"vyberte, prosím, "
+" \"Získat seznam\". Tato funkce vyžaduje, aby připojení k internetu bylo v "
+"provozu."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:519
+msgid "Local Version"
+msgstr "Místní verze"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:519
+msgid "Online Version"
+msgstr "Verze na internetu"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:526 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:686
+msgid "Fetch list"
+msgstr "Získat seznam"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+msgid "Update Selected"
+msgstr "Obnovit vybrané"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:530
+msgid "Update All"
+msgstr "Obnovit vše"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:593
+msgid "[No updates available]"
+msgstr "[Není dostupná žádná novější verze]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:644
+msgid ""
+"Please stand by while determining, which packages have an update available "
+"online."
+msgstr ""
+"Počkejte, prosím, zatím co se zjišťuje, které balíčky mají přes internet "
+"dostupnou "
+"aktualizaci."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:644 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:783
+msgid "Fetching list"
+msgstr "Získává se seznam"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:671
+msgid ""
+"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
+"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
+"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
+"requires a working internet connection."
+msgstr ""
+"Mnoho balíčků je dostupných na CRAN (Comprehensive R Archive Network) a pro "
+"další sklady s balíčky zvolte \"Nastavit zdroje\" pro přidání více zdrojů. "
+"Klepněte na \"Získat seznam\", aby se zjistilo, které balíčky jsou dostupné. "
+"Tato funkce předpokládá internetové spojení v provozu."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:688
+msgid "Install Selected"
+msgstr "Instalovat vybrané"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:743
+msgid "[No packages available]"
+msgstr "[Není dostupný žádný balíček]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:783
+msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
+msgstr "Počkejte, prosím, zatím co se stahuje seznam dostupných balíčků."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:794
+msgid ""
+"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
+"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
+"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
+msgstr ""
+"Balíčky požadované zadní částí (\"%1\") nejsou ve zdrojích balíčků. Možná "
+"byl "
+"název balíčku zadán špatně. Nebo musíte nastavit doplňkové zdroje přes "
+"tlačítko"
+"\"Nastavit zdroje\"."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:794
+msgid "Package not available"
+msgstr "Není dostupný žádný balíček"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:823
+msgid "Install packages to:"
+msgstr "Nainstalovat balíčky do:"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:828
+msgid "Include dependencies"
+msgstr "Zahrnout závislosti"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:860
+msgid "Selected library location not writable"
+msgstr "Vybrané umístění knihovny není zapisovatelné"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:861
+msgid ""
+"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
+"current user permissions. You can chose a different library location to "
+"install to (if none are wirtable, you will probably want to use the "
+"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
+"package to).\n"
+msgstr ""
+"Adresář, do něhož se chystáte provést instalaci (%1) není zapisovatelný "
+"s vašimi nynějšími uživatelskými oprávněními. Můžete si vybrat jiné umístění "
+"pro "
+"instalaci knihovny (pokud není žádné zapisovatelné, pravděpodobně budete "
+"chtít "
+"použít tlačítko \"Nastavit zdroje\", abyste nastavil zapisovatelný adresář, "
+"a do něho balíček nainstaloval.\n"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:865
+msgid ""
+"If have access to an administrator account on this machine, you can use that "
+"to install the package(s), or you could change the permissions of '%1'. "
+"Sorry, automatic switching to Administrator is not yet supported in RKWard "
+"on Windows"
+msgstr ""
+"Pokud máte přístup k správcovskému účtu na tomto stroji, můžete jej "
+"použít pro zavedení balíčků, nebo byste mohl změnit rozsah oprávnění '%1'. "
+"Promiňte, ale automatické přepnutí do režimu správce systému dosud není "
+"v RKWardu podporováno na OS Windows."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:867
+msgid "Attempt installation, anyway"
+msgstr "Každopádně se pokusit o instalaci"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:870
+msgid ""
+"If you are the adminitstrator of this machine, you can try to install the "
+"packages as root (you'll be prompted for the root password)."
+msgstr ""
+"Jestliže jste správcem tohoto stroje, můžete zkusit nainstalovat balíčky "
+"jako superuživatel (bude po vás požadováno heslo pro superuživatele)."
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:871
+msgid "Become root"
+msgstr "Staňte se superuživatelem"
+
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:55
+msgid "Context:"
+msgstr "Souvislosti:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+msgid "What would you like to do?"
+msgstr "Co chcete dělat?"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:58 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
+msgid "Start with an empty workspace"
+msgstr "Začít s prázdným pracovním prostředím"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:60 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:68
+msgid "Start with an empty table"
+msgstr "Začít s prázdnou tabulkou"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+msgid "Load an existing workspace:"
+msgstr "Nahrát stávající pracovní prostředí:"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+msgid "<<Open another file>>"
+msgstr "<<Otevřít další soubor>>"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:77
+msgid "Always do this on startup"
+msgstr "Při spuštění provést vždy toto"
+
+#: main.cpp:92
+msgid ""
+"After starting (and after loading the specified workspace, if applicable), "
+"evaluate the given R code."
+msgstr ""
+"Po spuštění (a po nahrání určeného pracovního prostředí, je-li to vhodné), "
+"vyhodnotit stanovený kód R."
+
+#: main.cpp:93
+msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
+msgstr "Mnohomluvnost ladících hlášení (0-5)"
+
+#: main.cpp:94
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
+msgstr "Přestrojit pro součásti, které mají být laděny (viz debug.h)"
+
+#: main.cpp:95
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+"Ladicí program (Uzavřete všechny parametry pro ladicí program se zvláštními "
+"příkazy "
+"dohromady do jednoduchých uvozovek (''))"
+
+#: main.cpp:96
+msgid "Disable R C stack checking"
+msgstr "Zakázat R C ověření zásobníku"
+
+#: main.cpp:97
+msgid "R workspace file to open"
+msgstr "Soubor s prostředím R pro otevření"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "RKWard"
+msgstr "RKWard"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "Frontend to the R statistics language"
+msgstr "Přední část pro statistický jazyk R"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009"
+msgstr "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009"
+
+#: main.cpp:100 main.cpp:101 main.cpp:102 main.cpp:103 main.cpp:105
+#: main.cpp:106 main.cpp:107 main.cpp:108 main.cpp:109 main.cpp:110
+#: main.cpp:111 main.cpp:112 main.cpp:113 main.cpp:114 main.cpp:115
+#: main.cpp:116 main.cpp:117
+msgid "%1"
+msgstr "%1"
+
+#: main.cpp:100
+msgid "Project leader / main developer"
+msgstr "Vedoucí projektu/hlavní vývojář"
+
+#: main.cpp:101
+msgid "C++ coder since 0.2.9"
+msgstr "C++ vývojář od verze 0.2.9"
+
+#: main.cpp:102
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Mnohé přídavné moduly, návrhy, marketing a překlady"
+
+#: main.cpp:103 main.cpp:117
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Mnohé přídavné moduly, návrhy"
+
+#: main.cpp:104
+msgid "Contributors in alphabetical order"
+msgstr "Přispěvatelé podle abecedního pořádku"
+
+#: main.cpp:105
+msgid "Several helpful comments and discussions"
+msgstr "Rozličné nápomocné poznámky a jednání"
+
+#: main.cpp:106
+msgid "Plugins and patches"
+msgstr "Přídavné moduly a záplaty"
+
+#: main.cpp:107
+msgid "New website"
+msgstr "Nové stránky"
+
+#: main.cpp:108
+msgid "HP filter plugin, spanish translation"
+msgstr "HP filtrovací přídavný modul, překlad do španělštiny"
+
+#: main.cpp:109
+msgid "A cool icon"
+msgstr "Skvělá ikona"
+
+#: main.cpp:110
+msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
+msgstr "Logo pro RKWard, četné návrhy, pomoc se zněním"
+
+#: main.cpp:111
+msgid "Several valuable comments, hints and patches"
+msgstr "Rozličné oceňované poznámky, rady a záplaty"
+
+#: main.cpp:112
+msgid "Translation, Suggestions, plugins"
+msgstr "Překlady, návrhy a přídavné moduly"
+
+#: main.cpp:113
+msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
+msgstr "Mnoho poznámek, užitečných návrhů a hlášení chyb"
+
+#: main.cpp:114
+msgid "German Translation, bug reports"
+msgstr "Překlad do němčiny, hlášení chyb"
+
+#: main.cpp:115
+msgid "Some patches"
+msgstr "Některé záplaty"
+
+#: main.cpp:116
+msgid "patches and helpful comments"
+msgstr "Záplaty a užitečné poznámky"
+
+#: main.cpp:118
+msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr "Všichni ti lidé na rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:118
+msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
+msgstr ""
+"Prominutí, pokud jste zde nebyli zmíněni. Spojte se, prosím, "
+"s námi, abychom vás sem mohli přidat"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:48
+msgid "Filename"
+msgstr "Název souboru"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:54
+msgid "Add"
+msgstr "Přidat"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:58
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:64
+msgid "Up"
+msgstr "Nahoru"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:68
+msgid "Down"
+msgstr "Dolů"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:42
+msgid "Configure Defaults"
+msgstr "Nastavit výchozí nastavení"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:162
+msgid "All Environments"
+msgstr "Všechna prostředí"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:163
+msgid "Objects with children"
+msgstr "Předměty s potomky"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:164
+msgid "Variables"
+msgstr "Proměnné"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:165 windows/robjectbrowser.cpp:296
+msgid "Functions"
+msgstr "Funkce"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:166
+msgid "Hidden Objects"
+msgstr "Skryté předměty"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:266
+msgid "Show Objects"
+msgstr "Ukázat předměty"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:274
+msgid "Show Fields"
+msgstr "Ukázat pole"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr "<b>vyskytly se chyby a/nebo varování! Podívejte se níže na zápis</b>"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
+msgid "Output"
+msgstr "Výstup"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+msgid "Output:"
+msgstr "Výstup:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
+msgid "Errors / Warnings"
+msgstr "Chyby/varování"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
+msgid "Errors / Warnings:"
+msgstr "Chyby/varování:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:246 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:301
+#: rkconsole.cpp:844 robjectviewer.cpp:170
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušit"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:41
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Název předmětu, pod kterým se má uložit"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:85
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Přepsat? (Zadaný název pro předmět již existuje)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:89
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Přepsat?"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:33
+msgid "Run current line"
+msgstr "Provést nynější řádek s příkazem"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:43
+msgid "Run selection"
+msgstr "Provést výběr"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:53
+msgid "Run all"
+msgstr "Provést vše"
+
+#: misc/rkstandardactions.cpp:63
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Odkaz na funkci"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:63
+msgid "Could not open file for reading"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor pro čtení"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:65
+msgid ""
+"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
+"Expect further errors to be reported below"
+msgstr ""
+"Chyba při čtení souboru XML. Hlášení o chybě bylo: '%1' v řádku '%2', "
+"sloupec '%3'. Další chyby budou dále oznamovány níže"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:176
+msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
+msgstr "Pokouší se najít potomky neplatného prvku"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:187
+msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
+msgstr "Očekáván přesně jeden prvek '%1', ale nalezen %2"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:242
+msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
+msgstr "'%1' - nezadána vlastnost. Předpokládá se '%2'"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:260
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
+msgstr ""
+"Nedovolená hodnota vlastnosti. Povoleny jsou pouze hodnoty jeden z '%1'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:274
+msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
+msgstr "Nedovolená hodnota vlastnosti. Povolena jsou pouze celá čísla."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:290
+msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
+msgstr "Nedovolená hodnota vlastnosti. Povolena jsou pouze desetinná čísla."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:308
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr ""
+"Nedovolená hodnota vlastnosti. Povoleny jsou pouze hodnoty '%1' nebo '%2'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:319
+msgid "XML-parsing '%1' "
+msgstr "Načtení XML '%1' "
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:105 plugin/rkcomponentmap.cpp:346
+msgid "(no label)"
+msgstr "(žádná značka)"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:244
+msgid ""
+"You tried to invoke a plugin called '%1', but that plugin is currently "
+"unknown. Probably you need to load the corresponding PluginMap (Settings-"
+">Configure RKWard->Plugins), or perhaps the plugin was renamed."
+msgstr ""
+"Pokusil jste se vyvolat přídavný modul s názvem '%1', ale tento přídavný "
+"modul je v současnosti neznámý. Pravděpodobně musíte nahrát odpovídající "
+"mapu přídavných modulů (Nastavit->Nastavit RKWard->Přídavné moduly), nebo "
+"byl možná tento "
+"přídavný modul přejmenován."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:246
+msgid "No such plugin"
+msgstr "Žádný takový přídavný modul"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:255
+msgid ""
+"Bad serialization format while trying to invoke plugin '%1'. Please contact "
+"the RKWard team (Help->About RKWard->Authors)."
+msgstr ""
+"Nesprávný formát pro řazení při pokusu o vyvolání přídavného modulu '%1'. "
+"Spojte se, prosím, s týmem RKWardu (Nápověda->O RKWardu->Autoři)."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:257
+msgid "Bad serialization format"
+msgstr "Nesprávný formát pro řazení"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:261
+msgid ""
+"Not all specified settings could be applied. Most likely this is because "
+"some R objects are no longer present in your current workspace."
+msgstr ""
+"Ne všechna stanovená nastavení se mohla použít. Většinou jde o to, že "
+"některé předměty R nejsou více dostupné ve vašem pracovním prostředí."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:263
+msgid "Not all settings applied"
+msgstr "Nepoužita všechna nastavení"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:283
+msgid ""
+"\n"
+"The plugin could not be auto-submitted with these settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Přídavný modul nemohl být s těmito nastaveními automaticky předán."
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:285
+msgid "Could not submit"
+msgstr "Nepodařilo se předat"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
+msgid "Select one:"
+msgstr "Vybrat jeden:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Specify model"
+msgstr "Stanovit model"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:70
+msgid "Full Model"
+msgstr "Úplný model"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:72
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Pouze hlavní efekty"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:74
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Vlastní model:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:100
+msgid "Main effects"
+msgstr "Hlavní efekt"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:105
+msgid "Level"
+msgstr "Úroveň"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:105
+msgid "Term"
+msgstr "Výraz"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:50
+msgid "Enter text"
+msgstr "Zadat text"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Zadat souborový název"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Vybrat"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:245
+msgid "my.data"
+msgstr "moje.data"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42
+msgid "Save to:"
+msgstr "Uložit do:"
+
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:45
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Zadat hodnotu:"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:49
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:170
+msgid "Preview disabled"
+msgstr "Náhled zakázán"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+msgid "Preview up to date"
+msgstr "Současný náhled"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
+msgid "Preview updating"
+msgstr "Obnovení náhledu"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:179
+msgid "Preview not (yet) possible"
+msgstr "Náhled není (ještě) možný"
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:80
+msgid ""
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
+"('%1'). Please refer to stdout for details."
+msgstr ""
+"Při pokusu o přečtení popisu k tomuto přídavnému modulu se vyskytla chyba "
+"('%1'). Podívejte se, "
+"prosím na stdout kvůli podrobnostem."
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:80
+msgid "Could not create plugin"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit přídavný modul"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:97 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:405
+msgid "Submit"
+msgstr "Předat"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:102 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:394
+msgid "Close"
+msgstr "Zavřít"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
+msgid "Auto close"
+msgstr "Automaticky zavřít"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+msgid "Help"
+msgstr "Nápověda"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+msgid "Use Wizard"
+msgstr "Použít průvodce"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:123
+msgid "Code"
+msgstr "Kód"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:170
+msgid "Run again"
+msgstr "Provést znovu"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:257
+msgid "Processing. Please wait"
+msgstr "Zpracovává se. Počkejte, prosím"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:330
+msgid ""
+"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
+"Click 'Submit' to run the command(s)."
+msgstr ""
+"Níže můžete vidět příkaz(y), které odpovídají nastavení, jež jste udělal."
+"Klepněte na \"Předat\" pro provedení příkazu(ů)."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:382 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:400
+msgid "Next >"
+msgstr "Další >"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:392 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:410
+msgid "< Back"
+msgstr "< Zpět"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:413
+msgid "Use Dialog"
+msgstr "Použít dialog"
+
+#: plugin/rkvarslot.cpp:44
+msgid "Variable:"
+msgstr "Proměnná:"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:350
+msgid "Running"
+msgstr "Provádí se"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:353
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zrušeno"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:364
+msgid "Command Stack"
+msgstr "Kupa příkazů"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:366
+msgid "Command Chain"
+msgstr "Sled příkazů"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:368
+msgid "Closed"
+msgstr "Zavřeno"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:369
+msgid "Waiting"
+msgstr "Čeká se"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:398
+msgid "Command"
+msgstr "Příkaz"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:400
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: rbackend/rcommandstack.cpp:401
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:135
+msgid ""
+"The R engine has encountered a fatal error:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Stroj R potkala osudná chyba:\n"
+"%1"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:242
+msgid "The R engine has shut down with status: %1"
+msgstr "DStroj R byl zastaven se stavem: %1 "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:88
+msgid "R Startup"
+msgstr "Spuštění R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:217
+msgid ""
+"<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Při spouštění zadní části R vznikly určitá potíže. Vyskytla se "
+"následující chyba(y):</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:219
+msgid ""
+"</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
+"the correct version. This may lead to all sorts of errors, from single "
+"missing features to complete failure to function. The most likely cause is "
+"that the last installation did not place all files in the correct place. "
+"However, in some cases, left-overs from a previous installation that was not "
+"cleanly removed may be the cause.</p>\t\t\t<p><b>You should quit RKWard, "
+"now, and fix your installation</b>. For help with that, see <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
+msgstr ""
+"</p>\t- Buď se vůbec nepodařilo nahrát knihovnu R pro 'rkward', nebo nikoli "
+"ve správné verzi. Mohlo by to vést ke všem druhům chyb, od chybění "
+"jednoduchých "
+"funkcí po úplné selhání funkčnosti. Většinou jde o to, že při poslední "
+"instalaci nebyly všechny soubory umístěny na správné místo. Nicméně, někdy "
+"toho mohou být příčina zbytky z předchozí instalace, které nebyly čistě "
+"odstraněny.</p>\t\t\t<p><b>Měl byste nyní ukončit RKWard, a opravit svou "
+"instalaci</b>. S tímto vám pomůže <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:223
+msgid ""
+"<p>\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
+"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>\t-Při otevírání souborů nutných pro spojení se s R se objevily potíže. "
+"Většinou se tak stává při nesprávném nastavení umístění těchto souborů. "
+"Ověřte, že nastavení umístění souborů se zápisy je správné (Nastavení->"
+"Nastavit nastavení->Soubory se zápisy) a spusťte RKWard znovu.</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:226
+msgid ""
+"<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
+"Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>\t-Vyskytla se neurčitá chyba, kterou RKWard zatím nezvládá. "
+"RKWard pravděpodobně nebude pracovat správně. Ověřte, prosím, svou instalaci."
+"</p>\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:234
+msgid "Error starting R"
+msgstr "Chyba při spuštění R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:360
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"Zadní část k R poptává balíček '%1' kvůli provedení nynějšího úkolu, který v "
+"současnosti není nainstalován. Bude otevřen nástroj pro správu balíčků. Z "
+"něj se můžete pokusit o nalezení a nainstalování nezbytného balíčku."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:360
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Vyžadován balíček '%1'"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:389
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+"V zadní části k R se pokouší nějaký příkaz změnit kódování znaků. RKWard "
+"pro toto nabízí podporu a pokusí se přizpůsobit novému umístění. Tato "
+"operace se může stát příčinou pro nepatrné chyby, pokud by byla současně "
+"otevřena okna s daty. Tato funkce není zrovna moc dobře vyzkoušena, s proto "
+"bude rozumné, když před dalšími kroky uložíte své pracovní prostředí.\n"
+"Jestliže ještě máte otevřen nějaký editor s daty, nebo v případě jakýchkoli "
+"pochybností, doporučuje se vám je nejprve uzavřít (toto se bude v dalších "
+"verzích RKWard "
+"patrně provádět automaticky). V tomto případě nyní, prosím, zvolte "
+"\"Zrušit\", potom zavřete okna s daty, vše uložte a zkuste to ještě jednou."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:389
+msgid "Locale change"
+msgstr "Místní změna"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:458
+msgid "Question from the R backend"
+msgstr "Otázka od zadní části R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:463
+msgid "Message from the R backend"
+msgstr "Oznámení od zadní části R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:468
+msgid "R backend requests information"
+msgstr "Zadní část R požaduje údaje"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:485
+msgid ""
+"\n"
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace (but if you're lucky, R already did that). "
+"What you can do, however, is save any open command-files, the output, or "
+"copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
+"happened. Sorry!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Bude zastaveno okamžitě. Znamená to, že dále nemůžete používat jakékoli"
+"funkce závisející na zadní části R. "
+"Také jinak řečeno, nemůžete provádět vůbec nic, dokonce ani uložit pracovní "
+"prostředí. Máte-li štěstí, udělal to už R. Ovšem to, co můžete udělat, je, "
+"že můžete uložit otevřené soubory s příkazy, výstupy, nebo data z otevřeného "
+"editoru dat. Poté ukončete RKWard.\n"
+"Ačkoli by tato situace neměla nikdy nastat, pošlete nám, prosím, e-mail s "
+"popisem toho, co se přihodilo a co jste prováděl, na adresu rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net. Prominutí!"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:486
+msgid "R engine has died"
+msgstr "Stroj R 'vytuhl'"
+
+#: rkconsole.cpp:112
+msgid "R Console"
+msgstr "Ovládací panel R"
+
+#: rkconsole.cpp:589
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Chyba ve skladbě\n"
+
+#: rkconsole.cpp:805
+msgid "Interrupt running command"
+msgstr "Přerušit prováděný příkaz"
+
+#: rkconsole.cpp:811
+msgid "Copy selection cleaned"
+msgstr "Kopírovat výběr vyčištěný"
+
+#: rkconsole.cpp:814
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Kopírovat výběr doslovně"
+
+#: rkconsole.cpp:819 windows/rkcommandlog.cpp:285
+msgid "Configure"
+msgstr "Nastavit"
+
+#: rkconsole.cpp:844
+msgid ""
+"You have configured RKWard to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
+msgstr ""
+"Nastavil jste RKWard na provádění skriptových příkazů přes ovládací panel. "
+"Nicméně je tento ovládací panel v současnosti zaneprázdněn (buď běží nějaký "
+"příkaz, nebo jste v ovládacím panelu začal zadávat příkaz). Chcete "
+"protentokrát obejít ovládací panel, nebo se chcete později pokusit ještě "
+"jednou?"
+
+#: rkconsole.cpp:844
+msgid "Console is busy"
+msgstr "Ovládací panel je zaneprázdněn"
+
+#: rkconsole.cpp:844
+msgid "Bypass console"
+msgstr "Obejít ovládací panel"
+
+#: rkward.cpp:189
+msgid ""
+"<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
+"version of those files. The most likely cause is that the last installation "
+"failed to place the files in the correct place. This can lead to all sorts "
+"of problems, from single missing features to complete failure to function.</"
+"p><p><b>You should quit RKWard, now, and fix your installation</b>. For help "
+"with that, see <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>RKWard buď nemohl vůbec najít své zdrojové soubory, nebo pouze staré "
+"verze těchto souborů. Většinou bývá příčinou této věci, že při poslední "
+"instalaci se nepodařilo umístit tyto soubory na správné místo. Může to vést "
+"ke všem druhům potíží, od chybění jednoduchých funkcí po úplné selhání "
+"funkčnosti.</"
+"p><p><b>Měl byste nyní ukončit RKWard, a opravit svou instalaci</b>. Pomoc s "
+"tím hledejte na adrese <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p."
+"sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
+
+#: rkward.cpp:189
+msgid "Broken installation"
+msgstr "Pokažená instalace"
+
+#: rkward.cpp:193
+msgid ""
+"<p>Please note that RKWard on is not well tested on Windows, yet.</"
+"p><p>There are all sorts of known issues, and issues yet to be reported. If "
+"you'd like to help: <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">http://p.sf."
+"net/rkward/contact</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Povšimněte si, prosím, že RKWard stále není dobře vyzkoušen s OS Windows."
+"</"
+"p><p>Jsou tu všechny druhy problémů a problémů, které teprve budou nahlášeny."
+" Pokud byste rád pomohl: <a href=\"http://p.sf.net/rkward/contact\">http://p."
+"sf."
+"net/rkward/contact</a>.</p>"
+
+#: rkward.cpp:193
+msgid "RKWard on Windows"
+msgstr "RKWard na Windows"
+
+#: rkward.cpp:213 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+msgid "Workspace"
+msgstr "Pracovní prostředí"
+
+#: rkward.cpp:217
+msgid "Files"
+msgstr "Soubory"
+
+#: rkward.cpp:221
+msgid "Pending Jobs"
+msgstr "Úkoly čekající na vyřízení"
+
+#: rkward.cpp:265
+msgid "Setting up plugins..."
+msgstr "Nastavují se přídavné moduly..."
+
+#: rkward.cpp:277
+msgid ""
+"Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
+"\".\n"
+msgstr ""
+"Jsou potřeba přídavné moduly: Spravovat je můžete prostřednictvím "
+"\"Nastavení->Nastavit "
+"RKWard\".\n"
+
+#: rkward.cpp:277
+msgid "No (valid) plugins found"
+msgstr "Nenalezeny žádné (platné) přídavné moduly"
+
+#: rkward.cpp:312
+msgid "Dataset"
+msgstr "Soubor dat"
+
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
+msgstr "Vytvoří nový prázdný soubor dat a otevře jej pro úpravy"
+
+#: rkward.cpp:317
+msgid "Script File"
+msgstr "Soubor se skriptem"
+
+#: rkward.cpp:321
+msgid "Open R Script File"
+msgstr "Otevřít soubor se skriptem R"
+
+#: rkward.cpp:326
+msgid "Import Data"
+msgstr "Zavést data"
+
+#: rkward.cpp:327
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr "Zavést data z různých datových formátů"
+
+#: rkward.cpp:330
+msgid "Open Workspace"
+msgstr "Otevřít pracovní prostředí"
+
+#: rkward.cpp:332
+msgid "Opens an existing document"
+msgstr "Otevře stávající dokument"
+
+#: rkward.cpp:335
+msgid "Opens a recently used file"
+msgstr "Otevře nedávno použitý soubor"
+
+#: rkward.cpp:338
+msgid "Save Workspace"
+msgstr "Uložit pracovní prostředí"
+
+#: rkward.cpp:340
+msgid "Saves the actual document"
+msgstr "Uloží současný dokument"
+
+#: rkward.cpp:343
+msgid "Save Workspace As"
+msgstr "Uložit pracovní prostředí jako"
+
+#: rkward.cpp:344
+msgid "Saves the actual document as..."
+msgstr "Uložit současný dokument jako..."
+
+#: rkward.cpp:347
+msgid "Quits the application"
+msgstr "Ukončí aplikaci"
+
+#: rkward.cpp:351 windows/robjectbrowser.cpp:135
+msgid "Load / Unload Packages"
+msgstr "Nahrát/Odstranit balíčky"
+
+#: rkward.cpp:362
+msgid "Close All Data"
+msgstr "Uzavřít všechna data"
+
+#: rkward.cpp:363
+msgid "Closes all open data editors"
+msgstr "Uzavře všechny otevřené editory dat"
+
+#: rkward.cpp:368
+msgid "Close All"
+msgstr "Uzavřít vše"
+
+#: rkward.cpp:372 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Detach"
+msgstr "Oddělit"
+
+#: rkward.cpp:375
+msgid "Configure RKWard"
+msgstr "Nastavit RKWard"
+
+#: rkward.cpp:378
+msgid "[No actions available for current view]"
+msgstr "[Pro nynější pohled nejsou dostupné žádné kroky]"
+
+#: rkward.cpp:409
+msgid "Ready."
+msgstr "Připravený."
+
+#: rkward.cpp:482
+msgid "Exiting..."
+msgstr "Ukončuje se..."
+
+#: rkward.cpp:490
+msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
+msgstr "Ukončuje se RKWard: Chcete uložit pracovní prostředí?"
+
+#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:550
+msgid "Save Workspace?"
+msgstr "Uložit pracovní prostředí?"
+
+#: rkward.cpp:490
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neukončit"
+
+#: rkward.cpp:515
+msgid "New dataset"
+msgstr "Nový soubor dat"
+
+#: rkward.cpp:515
+msgid "Enter name for the new dataset"
+msgstr "Zadejte název pro nový soubor dat"
+
+#: rkward.cpp:525
+msgid "Opening workspace..."
+msgstr "Otevírá se pracovní prostředí..."
+
+#: rkward.cpp:531 rkward.cpp:533
+msgid "*|All files"
+msgstr "*|Všechny soubory"
+
+#: rkward.cpp:531 rkward.cpp:533
+msgid "Open File..."
+msgstr "Otevřít soubor..."
+
+#: rkward.cpp:550
+msgid "Do you want to save the current workspace?"
+msgstr "Chcete uložit nynější pracovní prostředí?"
+
+#: rkward.cpp:634
+msgid "R engine busy"
+msgstr "Stroj R je zaneprázdněn"
+
+#: rkward.cpp:637
+msgid "R engine idle"
+msgstr "Stroj R je nečinný"
+
+#: rkward.cpp:640
+msgid "R engine starting"
+msgstr "Spouští se stroj R"
+
+#: rkward.cpp:677 rkward.cpp:679
+msgid "Open command file(s)"
+msgstr "Otevřít soubor s příkazem(y)"
+
+#: rkward.cpp:697
+msgid "[Unnamed Workspace]"
+msgstr "Nepojmenované pracovní prostředí]"
+
+#: robjectviewer.cpp:58
+msgid "summary (x)"
+msgstr "Shrnutí (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:59
+msgid "print (x)"
+msgstr "Tisk (x)"
+
+#: robjectviewer.cpp:86
+msgid "<b>Object was deleted!</b>"
+msgstr "<b>Předmět byl smazán!</b>"
+
+#: robjectviewer.cpp:128
+msgid "Object Viewer: %1"
+msgstr "Prohlížeč předmětů: %1"
+
+#: robjectviewer.cpp:132
+msgid "The object was changed. You may want to click \"Update\""
+msgstr "Předmět se změnil. Klepněte na \"Obnovit\""
+
+#: robjectviewer.cpp:214
+msgid "Fetching information. Please wait."
+msgstr "Získávají se informace. Počkejte, prosím."
+
+#: robjectviewer.cpp:224
+msgid "Click \"Update\" to fetch information"
+msgstr "Klepněte na \"Obnovit\" pro získání informací"
+
+#: robjectviewer.cpp:245
+msgid "Ready"
+msgstr "Připraven"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66
+msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr ""
+"Podpůrný soubor\"%1\" se nepodařilo najít, nebo je nečitelný. Zkontrolujte, "
+"prosím, "
+"svou instalaci."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:66 scriptbackends/phpbackend.cpp:167
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:201 scriptbackends/phpbackend.cpp:219
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "Chyba PHP"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:167
+msgid ""
+"There has been an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
+"in RKWard or a problem with your PHP installation. Check the settings "
+"(Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
+msgstr ""
+"Vyskytla se chyba\n"
+"(\"%1\")\n"
+"při spouštění zadní části pro PHP. Příčinou je pravděpodobně chyba "
+"v RKWardu, nebo nějaké potíže s vaší instalací PHP. Ověřte nastavení "
+"(Nastavení->Nastavit nastavení->Zadní část pro PHP) a zkuste to ještě jednou"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:201
+msgid ""
+"The PHP-backend has reported an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
+"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
+"it works with different settings."
+msgstr ""
+"Zadní část pro PHP ohlásila chybu\n"
+"(\"%1\")\n"
+"a byla zastavena. Většinou je to způsobeno chybou v přídavném modulu. "
+"Ale samozřejmě můžete zkusit přídavný modul zavřít a znovu jej spustit, "
+"abyste se dozvěděl, zda pracuje s jiným nastavením."
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:219
+msgid ""
+"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
+"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
+"backend)"
+msgstr ""
+"Zadní část pro PHP se nepodařilo spustit. Ověřte, prosím, zda máte "
+"správně nastaveno umístění binárky PHP (Nastavení-"
+">nastavit nastavení->Zadní část pro PHP)"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:221
+msgid ""
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Zadní část pro PHP byla neočekávaně ukončena. Současná výstupní "
+"vyrovnávací paměť se ukazuje dole\n"
+"%1"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:221
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr "Proces PHP ukončen"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:113
+msgid ""
+"The QtScript-backend has reported an error:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+"Zadní část pro QtScript nahlásila chybu:\n"
+"%1"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:113
+msgid "Scripting error"
+msgstr "Chyba ve skriptování"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:199
+msgid ""
+"Script Error: %1\n"
+"Backtrace:\n"
+"%2"
+msgstr ""
+"Chyba ve skriptování: %1\n"
+"Zpětná stopa:\n"
+"%2"
+
+#: scriptbackends/qtscriptbackend.cpp:218
+msgid ""
+"The file \"%1\" (needed by \"%2\") could not be found. Please check your "
+"installation."
+msgstr ""
+"Soubor \"%1\" (vyžadován \"%2\") se nepodařilo najít. Zkontrolujte, prosím, "
+"svou instalaci."
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:89
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr "## Připravit\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:92
+msgid "## Compute\n"
+msgstr "## Vypočítat\n"
+
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:95
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "## Tisknout výsledek\n"
+
+#: settings/rksettings.cpp:71
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:43
+msgid "Code Completion"
+msgstr "Doplnění kódu"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:46
+msgid "Enable code completion"
+msgstr "Povolit doplnění kódu"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:53
+msgid "Minimum number of characters before completion is attempted"
+msgstr "Nejmenší počet napsaných znaků, než se provede pokus o doplnění kódu"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:64
+msgid "Timeout (milli seconds) before completion is attempted"
+msgstr "Překročení času (v ms), než se provede pokus o doplnění kódu"
+
+#: settings/rksettingsmodulecommandeditor.cpp:92
+msgid "Script editor"
+msgstr "Editor skriptu"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
+msgid "Load/Save command history"
+msgstr "Nahrát/Uložit historii příkazů"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
+msgid "Maximum length of command history"
+msgstr "Největší délka historie příkazů"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:153
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Neomezená"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:61
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
+msgstr ""
+"Největší počet odstavců/řádků, které se mají ukazovat v ovládacím panelu"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:69
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr "Provést příkazy z editoru skriptů přes ovládací panel"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:74
+msgid "Also add those commands to console history"
+msgstr "Přidat i tyto příkazy do historie ovládacího panelu"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:76
+msgid "Do not add"
+msgstr "Nepřidávat"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:77
+msgid "Add only if single line"
+msgstr "Přidat pouze, jde-li o jeden řádek"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
+msgid "Add all commands"
+msgstr "Přidat všechny příkazy"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:86
+msgid "Command history is context sensitive by default"
+msgstr "Historie příkazů je ve výchozím nastavení citlivá na souvislosti"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:185
+msgid "Console"
+msgstr "Ovládací panel"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:42
+msgid ""
+"<b>These settings are for debugging purposes, only.</b> It is safe to leave "
+"the untouched. Also, these settings will only apply to the current session, "
+"and not be saved."
+msgstr ""
+"<b>Tato nastavení tu jsou jen pro účely ladění.</b> Je jistější, "
+"ponechat je beze změny. Všechna tato nastavení nebudou uložena "
+"a použijí se pouze pro nynější sezení."
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:48
+msgid "Debug level"
+msgstr "Úroveň ladění"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:58
+msgid "Debug flags"
+msgstr "Příznaky ladění"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:83
+msgid "Command timeout"
+msgstr "Překročení času u příkazu"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:93
+msgid "<i>Note:</i> Debug output is written to %1"
+msgstr "<i>Poznámka:</i> Výstup ladění je zapsán do %1"
+
+#: settings/rksettingsmoduledebug.cpp:110
+msgid "Debug"
+msgstr "Ladění"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:52
+msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
+msgstr "Nastavení označená (*), začnou působit až po novém spuštění RKWardu"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
+msgstr "Adresář, v němž by se měly uchovávat soubory se zápisy (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:64
+msgid "Startup Action (*)"
+msgstr "Krok spuštění (*)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:69
+msgid "Ask for a file to open"
+msgstr "Žádat o soubor, který se má otevřít"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:70
+msgid "Show selection dialog (default)"
+msgstr "Ukázat dialog pro výběr (výchozí)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr "Ukázat nápovědu k RKWardu při spuštění"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
+msgid ""
+"The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
+"be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
+"Which do you prefer?"
+msgstr ""
+"Rozvržení pracoviště (to jest, která okna se skripty, daty, s nápovědou jsou "
+"otevřená), může být uloženo buď do pracovního souboru R (do pracovního "
+"prostředí), nebo na něm nezávisle (a opět nahráno) Čemu dáváte přednost?"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:91
+msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
+msgstr ""
+"Uložit/Obnovit společně s pracovním souborem, když je ukládán/nahráván "
+"pracovní soubor (pracovní prostředí)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:94
+msgid ""
+"Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
+"restore at next start)"
+msgstr ""
+"Uložit/Obnovit nezávisle na pracovním souboru (pracovním prostředí) (bude "
+"uloženo na konci sezení RKWardu, obnoveno při novém spuštění)"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:97
+msgid "Do not save/restore workplace layout"
+msgstr "Neukládat rozvržení pracoviště"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:106
+msgid ""
+"Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
+"limit):"
+msgstr ""
+"Upozornit, když by byly upravovány předměty s více než tímto počtem polí "
+"(0 pro bez omezení):"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:109
+msgid "No limit"
+msgstr "Bez omezení"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:116
+msgid "MDI window focus behavior"
+msgstr "Chování při zaměření na okno MDI"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
+msgid "Click to focus"
+msgstr "Klepněte pro zaměření"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:120
+msgid "Focus follows mouse"
+msgstr "Zaměření následuje myš"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:145
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:46
+msgid "Which objects should be shown by default?"
+msgstr "Které předměty se mají ukazovat ve výchozím nastavení?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:48
+msgid "Show hidden objects"
+msgstr "Ukázat skryté předměty"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:50
+msgid "Show all environments"
+msgstr "Ukázat všechna prostředí"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:53
+msgid "Show objects with children"
+msgstr "Ukázat předměty a jejich potomky"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:55
+msgid "Show functions"
+msgstr "Ukázat funkce"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:57
+msgid "Show variables"
+msgstr "Ukázat proměnné "
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:62
+msgid "Which columns should be shown by default?"
+msgstr "Které sloupce se mají ukazovat ve výchozím nastavení?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:64
+msgid "Label field"
+msgstr "Pole se značkou"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:66
+msgid "Type field"
+msgstr "Pole s typem"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:68
+msgid "Class field"
+msgstr "Pole se třídou"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:78
+msgid "Never fetch the structure of these packages:"
+msgstr "Nikdy nevyvolávat skladbu těchto balíčků:"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add exclusion"
+msgstr "Přidat výjimku"
+
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:103
+msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
+msgstr "Přidat název balíčku, jehož skladba se nemá vyvolat"
+
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:41
+msgid "Output Window options"
+msgstr "Volby pro okno s výstupem"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
+msgstr ""
+"Změny v této části začnou působit teprve při příštím spuštění přídavného "
+"modulu"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+msgid "File-location of the PHP binary"
+msgstr "Umístění s PHP binárním souborem"
+
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:63
+msgid "PHP backend"
+msgstr "Zadní část pro PHP"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+msgid ""
+"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
+"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
+"presentation do you prefer?"
+msgstr ""
+"Některé přídavné moduly jsou dostupné přes různá rozhraní. Jedním je "
+"rozhraní ve stylu průvodce, a druhým tradiční dialog. V případě, že je "
+"dostupné obojí, dáváte přednost kterému z nich?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:64
+msgid "Always prefer dialogs"
+msgstr "Vždy dávat přednost dialogům"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+msgid "Prefer recommended interface"
+msgstr "Dávat přednost doporučenému rozhraní"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:70
+msgid "Always prefer wizards"
+msgstr "Vždy dávat přednost průvodcům"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr "Zobrazení skladby R (v dialozích)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:85
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Ve výchozím nastavení ukazovat kód"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:91
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr "Výchozí velikost zobrazovaného kódu (pixely)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:103
+msgid "Select .pluginmap file(s)"
+msgstr "Vybrat soubor(y) .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:130
+msgid "Select .pluginmap-file"
+msgstr "Vybrat soubor .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:135
+msgid "Plugins"
+msgstr "Přídavné moduly"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:64
+msgid ""
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
+"generally safe to keep these unchanged."
+msgstr ""
+"Následující nastavení ovlivňují většinou chování R v ovládacím panelu. "
+"Obecně se dá říct, že je bezpečné ponechat je beze změny."
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
+msgid "Display warnings"
+msgstr "Zobrazit varování"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
+msgid "Suppress warnings"
+msgstr "Potlačit varování"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:77
+msgid "Print warnings later (default)"
+msgstr "Vytisknout varování později (výchozí)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:78
+msgid "Print warnings immediately"
+msgstr "Vytisknout varování okamžitě"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:79
+msgid "Convert warnings to errors"
+msgstr "Převést varování na chyby"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:85
+msgid "Decimal character (only for printing)"
+msgstr "Desetinná místa (pouze pro tisk)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:92
+msgid "Output width (characters)"
+msgstr "Šířka výstupu (znaky)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
+msgid "Maximum number of elements shown in print"
+msgstr "Největší počet prvků ukázaných v tisku"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
+msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
+msgstr "Největší délka varování/chyb, která se má vytisknout"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:110
+msgid "Keep comments in functions"
+msgstr "Ponechat příkazy ve funkcích"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:113
+msgid "TRUE (default)"
+msgstr "SPRÁVNÝ (výchozí)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:114
+msgid "FALSE"
+msgstr "NESPRÁVNÝ"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:120
+msgid "Keep comments in packages"
+msgstr "Ponechat poznámky v balíčcích"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:123 settings/rksettingsmoduler.cpp:145
+msgid "TRUE"
+msgstr "SPRÁVNÝ"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124 settings/rksettingsmoduler.cpp:146
+msgid "FALSE (default)"
+msgstr "NESPRÁVNÝ (výchozí)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:130
+msgid "Maximum level of nested expressions"
+msgstr "Nejvyšší úroveň u složitých výrazů"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:136
+msgid "Default decimal precision in print ()"
+msgstr "Výchozí přesnost pro desetinné místo při tisku ()"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:142
+msgid "Check vector bounds (warn)"
+msgstr "Ověřit hranice vektorů (upozornit)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:151
+msgid "Command used to send files to printer"
+msgstr "Příkaz používaný pro poslání souborů tiskárně"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:156
+msgid "Editor command"
+msgstr "Příkaz pro editor"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:167
+msgid "Pager command"
+msgstr "Příkaz pro \"pager\""
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:202
+msgid "R-Backend"
+msgstr "Zadní část k R"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:331
+msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
+msgstr "Zdroje balíčků (sklady, ze kterých se mají knihovny stahovat)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:337
+msgid "Archive downloaded packages"
+msgstr "Archivovat stažené balíčky"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:344
+msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
+msgstr "Umístění knihovny R (kam se mají knihovny ukládat, místně)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:349
+msgid ""
+"Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
+"you specify in this list"
+msgstr ""
+"Poznámka: Výchozí nastavení při spuštění se budou vždy používat jako "
+"doplnění k umístění, která stanovíte v tomto seznamu "
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:371
+msgid "Add R Library Directory"
+msgstr "Přidat adresář s knihovnou R"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:379
+msgid "Add repository"
+msgstr "Přidat zdroj (sklad)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:379
+msgid ""
+"Add URL of new repository\n"
+"(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
+msgstr ""
+"Přidat adresu (URL) nového zdroje\n"
+"(Napsat \"@CRAN@\" pro běžné zrcadlo CRAN)"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:385
+msgid "R-Packages"
+msgstr "Balíčky R"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:123
+msgid ""
+"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
+"visible/invisible."
+msgstr ""
+"Nejprve se nastavení použijí pouze na nové příkazy. Všechny předchozí "
+"příkazy zůstanou viditelné/neviditelné."
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:131
+msgid "always show command"
+msgstr "Ukázat vždy příkazy"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:134
+msgid "always show result"
+msgstr "Ukázat vždy výsledky"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:137
+msgid "show errors"
+msgstr "Ukázat chyby"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
+msgid "show/raise window"
+msgstr "Ukázat/vyvolat okno"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:144
+msgid "User commands"
+msgstr "Uživatelské příkazy"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:145
+msgid "Plugin generated commands"
+msgstr "Příkazy vytvořené přídavným modulem"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:146
+msgid "Application commands"
+msgstr "Příkazy pro aplikaci"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
+msgid "Synchronization commands"
+msgstr "Příkazy pro seřízení"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:151
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
+msgstr "Největší počet odstavců/řádků, které se mají ukazovat v zápisu příkazů"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:281 windows/rkcommandlog.cpp:55
+msgid "Command log"
+msgstr "Zápis příkazů"
+
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:45
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "Přiložit k hlavnímu oknu"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
+msgid "Configure R backend"
+msgstr "Nastavit zadní část k R"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:56 windows/rcontrolwindow.cpp:142
+msgid "Pause execution"
+msgstr "Pozastavit provedení"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:61
+msgid "Cancel selected commands"
+msgstr "Zrušit zvolené příkazy"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
+msgid ""
+"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
+"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
+"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
+msgstr ""
+"Některé z příkazů, které jste se pokusil zrušit, jsou označeny jako \"sync"
+"\" (písmeno 'S' ve sloupci s typem). Zrušení těchto příkazů by mohlo vést"
+"ke ztrátě dat. Tyto příkazy nebyly zrušeny."
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
+msgid "Some commands not cancelled"
+msgstr "Některé příkazy nebyly zrušeny"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:146
+msgid "Resume execution"
+msgstr "Znovu začít s prováděním"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:167
+msgid "Run block"
+msgstr "Provést celý blok"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:171
+msgid "Mark selection as block"
+msgstr "Označit výběr jako blok"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:174
+msgid "Unmark block"
+msgstr "Zrušit označení bloku"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:179
+msgid "CD to script directory"
+msgstr "Změnit na adresář se skriptem"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:181
+msgid "Change the working directory to the directory of this script"
+msgstr "Změnit pracovní adresář na adresář s tímto skriptem"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:186
+msgid "Configure Script Editor"
+msgstr "Nastavit skriptovací editor"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:270 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:354
+msgid " [modified]"
+msgstr "[změněný]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:283
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Dokument \"%1\" byl změněn. Přesto se má zavřít?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:283
+msgid "File not saved"
+msgstr "Soubor neuložen"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:353
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Nepojmenované"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:454
+msgid "cd to current script directory"
+msgstr "Změnit na adresář s nynějším skriptem"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:563
+msgid "%1 (Active)"
+msgstr "%1 (Činný)"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:585
+msgid "%1 (Unused)"
+msgstr "%1 (Nepoužívaný)"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:183
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Neúplný výrok.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:185
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Chyba ve skladbě\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:187
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "Během provádění příkazu se vyskytla neurčená chyba.\n"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:69
+msgid "Find:"
+msgstr "Najít:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "Fields:"
+msgstr "Pole:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:90 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:102
+#: windows/robjectbrowser.cpp:294
+msgid "All"
+msgstr "Vše"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:91
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Vše kromě klíčových slov"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Keywords"
+msgstr "Klíčová slova"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:96
+msgid "Package:"
+msgstr "Balíček:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:108
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Psaní velkých a malých písmen"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:110
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Rozhodnutí o shodě podle aktuálních podmínek"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:114
+msgid "Find"
+msgstr "Najít"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:128
+msgid "Help search"
+msgstr "Hledat v nápovědě"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:160
+msgid "Find HTML help for %1"
+msgstr "Najít nápovědu v HTML pro %1"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:220
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Pro '%1' nenalezena žádná nápověda. Možná není odpovídající balíček "
+"nainstalován/nahrán, nebo jste udělal překlep při psaní příkazu. "
+"Vyzkoušejte Nápověda -> Hledat nápovědu k R kvůli více podrobnostem."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:220
+msgid "No help found"
+msgstr "Nenalezena žádná nápověda"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:300
+msgid "Topic"
+msgstr "Obsah"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:302
+msgid "Package"
+msgstr "Balíček"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:139
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "&Vyprázdnit výstup"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:143
+msgid "&Refresh Output"
+msgstr "&Obnovit výstup"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:325
+msgid "Output %1"
+msgstr "Výstup %1"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:366
+msgid "Print output"
+msgstr "Tisknout výstup"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:368
+msgid "Export page as HTML"
+msgstr "Vyvést stránku jako HTML"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:379
+msgid "Print page"
+msgstr "Tisknout stránku"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:381
+msgid "Save Output as HTML"
+msgstr "Uložit výstup jako HTML"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:400
+msgid ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
+"<P>The output is empty.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+msgstr ""
+"<HTML><BODY><H1>Výstup z RKWardu</H1>\n"
+"<P>Výstup je prázdný.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:402
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr "Stránky nejsou, nebo jsou poškozeny"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:410
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
+msgstr "Opravdu chcete vyprázdnit výstup? Jeho obnovení nebude možné."
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:410
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Vyprázdnit výstup?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:476
+msgid "No Title"
+msgstr "Žádný název"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:489
+msgid ""
+"<h1>Help page missing</h1>\n"
+"<p>The help page for this component has not yet been written (or is broken). "
+"Please consider contributing it.</p>\n"
+msgstr ""
+"<h1>Stránky s nápovědou chybí</h1>\n"
+"<p>Stránky s nápovědou pro tuto součást ještě nebyly napsány (nebo jsou "
+"poškozeny). "
+"Zvažte, prosím, svoje přispění.</p>\n"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:494
+msgid "Use %1 now"
+msgstr "Použít %1 nyní"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:511
+msgid "Summary"
+msgstr "Shrnutí"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:517
+msgid "Usage"
+msgstr "Používání"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:534
+msgid "GUI settings"
+msgstr "Nastavení uživatelského rozhraní"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:542
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr "Nepojmenovaný prvek uživatelského rozhraní"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:562
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Související funkce a stránky"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:569
+msgid "Technical details"
+msgstr "Odborné podrobnosti"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:646
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr "Odkaz R u '%1'"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:661
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr "POŠKOZENÝ ODKAZ"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:272
+msgid "Attachment"
+msgstr "Příloha"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+msgid "Attach"
+msgstr "Přiložit"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:276
+msgid "Move To"
+msgstr "Přesunout do"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:278
+msgid "Left Sidebar"
+msgstr "Levý postranní panel"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:279
+msgid "Right Sidebar"
+msgstr "Pravý postranní panel"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:280
+msgid "Top Sidebar"
+msgstr "Horní postranní panel"
+
+#: windows/rktoolwindowbar.cpp:281
+msgid "Bottom Sidebar"
+msgstr "Dolní postranní panel"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
+msgid "Help on R"
+msgstr "Nápověda k R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Hledat v nápovědě k R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:61
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "Nápověda k RKWardu"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
+msgid "Shows the R help index"
+msgstr "Ukázat rejstřík k nápovědě k R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
+msgid "Shows/raises the R Help Search window"
+msgstr "Ukáže/Vyvolá okno pro hledání v nápovědě k R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:69
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Ukázat nápovědu k RKWardu"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:74
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Ukázat/Skrýt prohlížeč pracovního prostředí"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:78
+msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
+msgstr "Ukázat/Skrýt prohlížeč souborového systému"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:82
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Ukázat/Skrýt zápis příkazů"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:86
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Ukázat/Skrýt úkoly čekající na vyřízení"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:90
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "Ukázat/Skrýt ovládací panel"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:94
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Ukázat/Skrýt okno pro hledání v nápovědě k R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:98
+msgid "Activate Document view"
+msgstr "Spustit pohled na dokument"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:102
+msgid "Show &Output"
+msgstr "Ukázat &výstup"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117
+msgid ""
+"For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
+"keyboard shortcuts only for those parts of RKWard that are currently "
+"active.\n"
+"\n"
+"Therefore, if you want to configure keyboard shortcuts e.g. for use inside "
+"the script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
+msgstr ""
+"Z odborných důvodů vám následující dialog umožní nastavit klávesové zkratky "
+"pouze pro ty části RKWardu, které jsou nyní v činnosti.\n"
+"\n"
+"Z tohoto důvodu, jestliže chcete nastavit klávesové zkratky např. pro "
+"použití v rámci skriptovacího editoru, musíte otevřít okno skriptovacího "
+"editoru a spustit jej."
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:117 windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+msgid "Note"
+msgstr "Poznámka"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:123
+msgid "RKWard Plugins"
+msgstr "Přídavné moduly pro RKWard"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:130
+msgid ""
+"For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
+"toolbar buttons only for those parts of RKWard that are currently active.\n"
+"\n"
+"Therefore, if you want to configure tool buttons e.g. for use inside the "
+"script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
+msgstr ""
+"Z odborných důvodů vám následující dialog umožní nastavit tlačítka v pruhu s "
+"nástroji "
+"pouze pro ty části RKWardu, které jsou nyní v činnosti.\n"
+"\n"
+"Z tohoto důvodu, jestliže chcete nastavit klávesové zkratky např. pro "
+"použití v rámci skriptovacího editoru, musíte otevřít okno skriptovacího "
+"editoru a spustit jej."
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:152
+msgid ""
+"<p>Please submit your bug reports or wishes at <a href=\"%1\">%1</a> or send "
+"email to <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Svá hlášení o chybách a přání předejte, prosím, na <a href=\"%1\">%1</a> "
+"nebo pošlete e-mail na adresu <a href=\"mailto:%2\">%2</a>.</p>"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:154
+msgid "Reporting bugs in RKWard"
+msgstr "Hlášení chyb v RKWardu"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Otevřel jste v R nové X11 okno se zařízením. RKWard se snaží taková okna "
+"zjistit, "
+"převzít nad nimi vládu a přidat k nim pruh s nabídkou. V tomto případě však "
+"RKWard nedokázal zjistit, které okno bylo vytvořeno a nemůže je proto vložit."
+"\n"
+"Pokud byste otevřel okno na jiné pracovní ploše nebo na jiném X11 zobrazení, "
+"dá se očekávat tato chyba. Snad budete chtít zvážit změnu v nastavení volby "
+"(\"display\").\n"
+"Jestliže vidíte otevřené okno X11 na stejné obrazovce jako toto sdělení,"
+"jde o případ, kdy by měl RKWard lépe pracovat. V tom případě se s námi, "
+"prosím, spojte na rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net a sdělte nám podrobné údaje o vašem systému, abychom "
+"se mohli pokusit tuto chybu opravit v budoucích verzích RKWardu."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:57
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Nepodařilo se vložit okno X11 s R "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:98
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Došlo k chybě"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Zadat pevnou velikost"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:248
+msgid "Width"
+msgstr "Šířka"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:252
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:270
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Spustit grafické zařízení číslo %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:276
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Kopírovat obsah grafického zařízení číslo %1 do výstupu"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Tisknout obsah grafického zařízení číslo %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Zadat předmět R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Zadejte název pro předmět R, do kterého se mají ukládat znázornění"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:307
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Uložit obsah grafického zařízení číslo %1 do předmětu '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:316
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Zdvojit grafické zařízení číslo %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:335
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Velikost obrázku se řídí velikostí okna"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:341
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Nastavit pevnou velikost 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:343
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Nastavit pevnou velikost 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:345
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Nastavit pevnou velikost 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:347
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Nastavit určenou pevnou velikost..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:350
+msgid "Make active"
+msgstr "Spustit"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:352
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Kopírovat do výstupu"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:355
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Uložit jako předmět R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:357
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Zdvojit"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:211
+msgid ""
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file or the filetype is "
+"not supported by RKWard. Do you want to open the url in the default "
+"application?"
+msgstr ""
+"Adresa (URL), kterou se pokoušíte otevřít ('%1') není místním souborem, nebo "
+"není "
+"souborový typ podporován RKWardem. Chcete tuto adresu otevřít ve výchozí "
+"aplikaci?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:211
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "Otevřít ve výchozí aplikaci?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Nelze otevřít soubor \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor s příkazem"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure this warning (or turn it off entirely) under Settings-"
+">Configure RKWard->General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Chystáte se upravit předmět \"%1\", který je velmi velký (%2 polí). RKWard "
+"nebyl vyladěn na to, aby se vypořádal s velmi velkými předměty ve svém "
+"vlastním vestavěném editoru dat. Využije to hodně z paměti a, v závislosti "
+"na vašem systému, může to být velmi pomalé. U velkých předmětů se všeobecně "
+"doporučuje upravovat je s pomocí příkazového řádku, a nebo rozdělit data "
+"před úpravami na maléh kousky. Na druhou stranu, pokud máte dostatek paměti "
+", nebo jsou data sdostatek jednoduchá (číselná data se zpracovávají lépe než "
+"faktory), nemusí jít v případě úprav o problém. Toto varování můžete "
+"nastavit (nebo úplně vypnout) pod Nastavení -> Nastavit RKWard -> "
+"Obecné.\n"
+"Skutečně upravovat předmět?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Chystáte se upravit velmi velký předmět"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:509
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Uložit rozvržení pracoviště"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:516
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Obnovit rozvržení pracoviště"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:585
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Předchozí okno"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:590
+msgid "Next Window"
+msgstr "Další okno"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:59
+msgid "Window Left"
+msgstr "Okno vlevo"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:63
+msgid "Window Right"
+msgstr "Okno vpravo"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:67
+msgid "Objects in the R workspace"
+msgstr "Předměty v pracovním prostředí R"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:119
+msgid "Search Help"
+msgstr "Hledat v nápovědě"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:121
+msgid "Edit"
+msgstr "Upravit"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:123
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:125
+msgid "Rename"
+msgstr "Přejmenovat"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:127
+msgid "Copy to new symbol"
+msgstr "Kopírovat do nového symbolu"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:129
+msgid "Copy to .GlobalEnv"
+msgstr "Kopírovat do .GlobalEnv"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:131
+msgid "Delete"
+msgstr "Smazat"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:133
+msgid "Unload Package"
+msgstr "Vyložit balíček"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:186
+msgid "Copy object"
+msgstr "Kopírovat předmět"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:186
+msgid "Enter the name to copy to"
+msgstr "Zadat název ke kopírovanému do"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:202
+msgid ""
+"An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
+"2' instead."
+msgstr ""
+"Předmět s názvem '%1' již existuje v GlobalEnv. Místo toho vytvořena kopie "
+"jako"
+"'%2'."
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:202
+msgid "Name already in use"
+msgstr "Název se již používá"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:232
+msgid "Rename object"
+msgstr "Přejmenovat předmět"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:232
+msgid "Enter the new name"
+msgstr "Zadat nový název"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:295
+msgid "Non-Functions"
+msgstr "ne-funkce"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:305
+msgid "Show All Environments"
+msgstr "Ukázat všechna prostředí"
+
+#: windows/robjectbrowser.cpp:309
+msgid "Show Hidden Objects"
+msgstr "Ukázat skryté předměty"
+
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:35
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:9 rc.cpp:30 rc.cpp:66 rc.cpp:81 rc.cpp:90 rc.cpp:96
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Úpravy"
+
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (windows)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:50
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:6 rc.cpp:39
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Okna"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:11
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:41
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:33
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#: rc.cpp:12 rc.cpp:36 rc.cpp:72 rc.cpp:78
+msgid "&Run"
+msgstr "&Provedení"
+
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:14
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:69
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:18
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:21
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#: rc.cpp:15 rc.cpp:45 rc.cpp:75 rc.cpp:84 rc.cpp:108
+msgid "&Settings"
+msgstr "&Nastavení"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#: rc.cpp:18 rc.cpp:87 rc.cpp:93
+msgid "&File"
+msgstr "&Soubor"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:8
+#. i18n: ectx: Menu (new_data)
+#: rc.cpp:21
+msgid "&New"
+msgstr "&Nový"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:15
+#. i18n: ectx: Menu (import)
+#: rc.cpp:24
+msgid "&Import"
+msgstr "&Zavést"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (workspace)
+#: rc.cpp:27
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Pracovní prostředí"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:38
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:12
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#: rc.cpp:33 rc.cpp:63 rc.cpp:99
+msgid "&View"
+msgstr "&Pohled"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:56
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#: rc.cpp:42 rc.cpp:54 rc.cpp:105
+msgid "&Activate"
+msgstr "&Spustit"
+
+#. i18n: file: rkwardui.rc:74
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:57 rc.cpp:111
+msgid "&Help"
+msgstr "&Nápověda"
+
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:51 rc.cpp:102
+msgid "&Window"
+msgstr "&Okno"
+
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (device)
+#: rc.cpp:60
+msgid "&Device"
+msgstr "&Zařízení"
+
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (tools)
+#: rc.cpp:69
+msgid "&Tools Move"
+msgstr "&Přesunutí nástrojů"
+
+#: rc.cpp:112
+msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
+msgid "Your names"
+msgstr "Pavel Fric"
+
+#: rc.cpp:113
+msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
+msgid "Your emails"
+msgstr "fripohled.blogspot.com"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
+#~ "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
+#~ "Please be careful about the packages you unload."
+#~ msgstr ""
+#~ "Es gibt keinen Schutz gegen das entfernen essentieller Pakete. Zum "
+#~ "Beispiel das Entfernen von \"rkward\" wird ein korrektes funktionieren "
+#~ "der Anwendung unterbinden. Bitte seien Sie vorsichtig beim entfernen von "
+#~ "Paketen."
+
+#~ msgid "&Cancel"
+#~ msgstr "&Abbrechen"
+
+#~ msgid "file to open"
+#~ msgstr "zu öffnende Datei"
+
+#~ msgid "Show help for %1 in package %2"
+#~ msgstr "Hilfe für %1 in Paket %2 anzeigen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/"
+#~ "tracker/?group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists."
+#~ "sourceforge.net"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bitte senden Sie Fehlermeldungen oder Wünsche unter http://sourceforge."
+#~ "net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-"
+#~ "Mail an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed "
+#~ "for communication between R and RKWard and many things will not work "
+#~ "properly if this library is not present. Likely RKWard will even crash. "
+#~ "The 'rkward' R-library should have been included in your distribution or "
+#~ "RKWard, and should have been set up when you ran 'make install'. Please "
+#~ "try 'make install' again and check for any errors. You should quit RKWard "
+#~ "now.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\t- Die'rkward' R-Bibliothek konnte nicht geladen werden. Diese "
+#~ "Bibliothek wird für die Kommunikation zwischen R und RKWard benötigt. "
+#~ "Vieles wird nicht korrekt funktionieren, wenn diese Bibliothek nicht "
+#~ "vorhanden ist. Wahrscheinlich wird RKWard sogar abstürzen. Die 'rkward' R-"
+#~ "Bibliothek sollte in Ihrer Distribution oder RKWard enthalten sein und "
+#~ "sollte angelegt werden, wenn Sie 'make install'ausführen. Bitte versuchen "
+#~ "Sie 'make install' nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen "
+#~ "Fehlern.Sie sollten RKWard nun beenden.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+#~ "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+#~ "all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any "
+#~ "open command-files, the output, or copy data out of open data editors. "
+#~ "Quit RKWard after that. Sorry!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Es wir unverzüglich beendet. Dies bedeutet das Sie nunmehr keine "
+#~ "Funktionen die vom R backend abhängig sind weiter verwenden können. "
+#~ "Insbesondere können Sie nichts weiter ausführen, nicht einmal den "
+#~ "Workspace speichern. Möglicherweise hat R bereits den Workspace "
+#~ "gespeichert. Sie können allerdings jegliche offene Befehls-Dateien, "
+#~ "Ausgaben, oder Daten aus dem offenen Daten-Editoren sichern. Beenden Sie "
+#~ "RKWard hiernach. Sorry!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+#~ "helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us "
+#~ "by filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any "
+#~ "other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more "
+#~ "information."
+#~ msgstr ""
+#~ "RKWard hat in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht und ist "
+#~ "bereits sehr hilfreich für viele Aufgaben. Aber viele Funktionen fehlen "
+#~ "noch. Sie können uns durch Übermittlung von Fehlerberichten, Feature "
+#~ "Nachfragen oder Feedback in anderer Form helfen. Bitte besuchen Sie "
+#~ "http://rkward.sourceforge.net für mehr Informationen."
+
+#~ msgid "What to expect of RKWard"
+#~ msgstr "Was kann von RKWard erwartet werden"
+
+#~ msgid "R Help"
+#~ msgstr "R Hilfe"


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list