[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward:[2513] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Fri May 29 16:53:48 UTC 2009


Revision: 2513
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2513&view=rev
Author:  tfry
Date:   2009-05-29 16:53:48 +0000 (Fri, 29 May 2009)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/da.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po
  trunk/rkward/po/zh_CN.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2009-05-29 16:52:15 UTC (rev 2512)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2009-05-29 16:53:48 UTC (rev 2513)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-15 12:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-29 18:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-02 16:56+0200\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -92,8 +92,8 @@
 "La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un altre "
 "nom de fitxer?"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:281
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:361
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:305
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:374
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
 
@@ -117,11 +117,11 @@
 "fitxers en qüestió:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:82
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:88
 msgid "Showing file(s)"
 msgstr "Es mostren el/els fitxer(s)"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:83
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:89
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -131,11 +131,11 @@
 "fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot continuar "
 "sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:95
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:101
 msgid "Edit file(s)"
 msgstr "Edita el(s) fitxer(s)"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:96
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:102
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -145,7 +145,7 @@
 "fitxers. RKWard no pot determinar si és segur continuar l'execució de les "
 "ordres R, abans que hàgiu revisat/editat (i gravat) aquest(s) fitxer(s)."
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:111
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:117
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -161,7 +161,7 @@
 
 # ??? Per revisar
 # Completar i revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#: core/renvironmentobject.cpp:92
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
@@ -183,7 +183,7 @@
 
 # ??? Per revisar
 # Revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#: core/renvironmentobject.cpp:92
 #, fuzzy
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "El paquet està en la llista negra"
@@ -200,7 +200,7 @@
 msgid "Restore object?"
 msgstr "Recupero l'objecte?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:75
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
 "for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
@@ -210,34 +210,34 @@
 "actualment és obert per a edició, i també serà suprimit de l'editor. No "
 "podrà recuperar-se mai més."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:75 core/rkmodificationtracker.cpp:80
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:80
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:304
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:474 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:634
-#: plugin/rkformula.cpp:78 plugin/rkvarslot.cpp:55
+#: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:572 misc/rkobjectlistview.cpp:168
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:335 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:167 rbackend/rcommandstack.cpp:399
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:336 misc/rkobjectlistview.cpp:169
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:169
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
@@ -381,27 +381,29 @@
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:57
-msgid "Paste inside Table"
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
+#, fuzzy
+msgid "Paste inside table"
 msgstr "Enganxa dintre de la taula"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:62
-msgid "Paste inside Selection"
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:63
+#, fuzzy
+msgid "Paste inside selection"
 msgstr "Enganxa dintre de la selecció"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:66
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
 msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
 msgstr "Talla la selecció i col·loca-la en el porta-retalls"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
 msgid "Copies the selected section to the clipboard"
 msgstr "Copia la selecció en el porta-retalls"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
 msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
 msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls en la posició actual"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
 msgid ""
 "Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
 "boundaries"
@@ -409,7 +411,7 @@
 "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
 "ultrapassar els límits del quadre"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:71
 msgid ""
 "Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
 "boundaries of the current selection"
@@ -417,15 +419,15 @@
 "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
 "ultrapassar els límits de la selecció actual"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:76
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:77
 msgid "Cutting selection..."
 msgstr "S'està tallant la selecció..."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:85
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:86
 msgid "Copying selection to clipboard..."
 msgstr "S'està copiant la selecció al porta-retalls..."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:112
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:113
 msgid "Inserting clipboard contents..."
 msgstr "S'està inserint el contingut del porta-retalls..."
 
@@ -502,7 +504,7 @@
 msgid "All Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 rkward.cpp:362
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 rkward.cpp:366
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -781,12 +783,12 @@
 msgstr ""
 
 #: main.cpp:79
-msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008"
+msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009"
 msgstr ""
 
 #: main.cpp:80 main.cpp:81 main.cpp:82 main.cpp:83 main.cpp:85 main.cpp:86
 #: main.cpp:87 main.cpp:88 main.cpp:89 main.cpp:90 main.cpp:91 main.cpp:92
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:93 main.cpp:94 main.cpp:95 main.cpp:96 main.cpp:97
 msgid "%1"
 msgstr ""
 
@@ -803,7 +805,7 @@
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
 
-#: main.cpp:83
+#: main.cpp:83 main.cpp:97
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Molts endollables, suggeriments"
 
@@ -824,34 +826,46 @@
 msgstr "Nova pàgina web"
 
 #: main.cpp:88
+msgid "HP filter plugin, spanish translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:89
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Una bonica icona"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Traduccions, suggeriments, endollables"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Molts comentaris, suggeriments útils i informes d'errors"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
+msgid "German Translation, bug reports"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:95
 msgid "Some patches"
 msgstr "Alguns pedaços"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:96
+msgid "patches and helpful comments"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:98
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Moltes més persones a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:98
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
@@ -911,7 +925,7 @@
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Mostra els camps"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:210
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
 msgid ""
 "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
@@ -919,26 +933,25 @@
 "mostra aquí sota</b>"
 
 # fr.po: Sorties
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:220 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:221
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
 msgid "Output:"
 msgstr "Resultats:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
 #, fuzzy
 msgid "Errors / Warnings"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:244 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:281
-#: rkconsole.cpp:842 robjectviewer.cpp:170
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:250 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:294
+#: rkconsole.cpp:844 robjectviewer.cpp:170
 #, fuzzy
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·lat"
@@ -955,21 +968,21 @@
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Sobreescric?"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:32
+#: misc/rkstandardactions.cpp:33
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:42
+#: misc/rkstandardactions.cpp:43
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:52
+#: misc/rkstandardactions.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: misc/rkstandardactions.cpp:62
+#: misc/rkstandardactions.cpp:63
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
@@ -1022,42 +1035,84 @@
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:103 plugin/rkcomponentmap.cpp:284
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:105 plugin/rkcomponentmap.cpp:337
 msgid "(no label)"
 msgstr "(cap etiqueta)"
 
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:244
+msgid ""
+"You tried to invoke a plugin called '%1', but that plugin is currently "
+"unknown. Probably you need to load the corresponding PluginMap (Settings-"
+">Configure RKWard->Plugins), or perhaps the plugin was renamed."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:246
+msgid "No such plugin"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:255
+msgid ""
+"Bad serialization format while trying to invoke plugin '%1'. Please contact "
+"the RKWard team (Help->About RKWard->Authors)."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:257
+msgid "Bad serialization format"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:261
+msgid ""
+"Not all specified settings could be applied. Most likely this is because "
+"some R objects are no longer present in your current workspace."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:263
+msgid "Not all settings applied"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:274
+msgid ""
+"\n"
+"The plugin could not be auto-submitted with these settings."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:276
+#, fuzzy
+msgid "Could not submit"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
+
 #: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
 msgid "Select one:"
 msgstr "Selecciona un:"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:63
+#: plugin/rkformula.cpp:66
 msgid "Specify model"
 msgstr "Especifiqueu el model"
 
 # fr.po: Modèle complet
-#: plugin/rkformula.cpp:67
+#: plugin/rkformula.cpp:70
 msgid "Full Model"
 msgstr "Model complet"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:69
+#: plugin/rkformula.cpp:72
 msgid "Main Effects only"
 msgstr "Només efectes principals"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:71
+#: plugin/rkformula.cpp:74
 msgid "Custom Model:"
 msgstr "Model a mida:"
 
 # fr.po: Effets principaux seulement
 # es.po: Solo Efectos Principales
-#: plugin/rkformula.cpp:97
+#: plugin/rkformula.cpp:100
 msgid "Main effects"
 msgstr "Efectes principals"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:102
+#: plugin/rkformula.cpp:105
 msgid "Level"
 msgstr "Nivell"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:102
+#: plugin/rkformula.cpp:105
 msgid "Term"
 msgstr "Terme"
 
@@ -1075,7 +1130,7 @@
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:252
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:256
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
 
@@ -1083,36 +1138,36 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Desar com:"
 
-#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:44
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:45
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:48
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:49
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualització"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:170
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Previsualització deshabilitat"
 
 # ??? Per revisar
 # fr: Prévisualisation à jour
 # up-to-date: recents, al dia
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
 #, fuzzy
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Previsualitza el més recent"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:175
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview updating"
 msgstr "S'està actualitzant la previsualització"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:178
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:179
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Encara no és possible la previsualització"
 
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:76
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -1120,41 +1175,46 @@
 "S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
 "1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:76
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
 
 # fr.po: Exécuter
 # es.po: Enviar
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:96 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:393
 msgid "Submit"
 msgstr "Envia"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:100 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:369
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:101 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:382
 #, fuzzy
 msgid "Close"
 msgstr "Tancat"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:106
 #, fuzzy
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda del R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:112
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Utilitza l'assistent"
 
 # fr.po: Fermé
 # es.po: Cerrado
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:118
 msgid "Code"
 msgstr "Codi"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:237
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:165
+#, fuzzy
+msgid "Run again"
+msgstr "Executa-ho tot"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:250
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "S'està processant. Espereu"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:305
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:318
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -1162,15 +1222,15 @@
 "En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
 "que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:357 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:375
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:370 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:388
 msgid "Next >"
 msgstr "Següent >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:367 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:385
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:398
 msgid "< Back"
 msgstr "< Enrere"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:388
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:401
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
@@ -1220,41 +1280,50 @@
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:84
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:119
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The R engine has encountered a fatal error:\n"
+"%1"
+msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:206
+#, fuzzy
+msgid "The R engine has shut down with status: %1"
+msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:86
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:210
+#: rbackend/rinterface.cpp:207
+#, fuzzy
 msgid ""
-"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
-"occurred:\n"
+"<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:</p>\n"
 msgstr ""
 "Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
 "el(s) següent(s) error(s):\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:212
+#: rbackend/rinterface.cpp:209
 msgid ""
-"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
-"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
-"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
-"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
-"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
-"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
+"</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
+"the correct version. This may lead to all sorts of errors, from single "
+"missing features to complete failure to function. The most likely cause is "
+"that the last installation did not place all files in the correct place. "
+"However, in some cases, left-overs from a previous installation that was not "
+"cleanly removed may be the cause.</p>\t\t\t<p><b>You should quit RKWard, "
+"now, and fix your installation</b>. For help with that, see <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
 msgstr ""
-"\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca és "
-"necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses no "
-"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot "
-"és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' "
-"en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu "
-"'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
-"cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:215
+#: rbackend/rinterface.cpp:213
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"<p>\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
 "files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
-"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.</p>\n"
 msgstr ""
 "\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
 "amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
@@ -1264,16 +1333,17 @@
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:218
+#: rbackend/rinterface.cpp:216
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
-"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
+"<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
+"Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
 msgstr ""
 "\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
 "la vostra configuració.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:220
+#: rbackend/rinterface.cpp:224
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
@@ -1319,48 +1389,23 @@
 msgid "Locale change"
 msgstr "Canvia els locals"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:416
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Missatge del dorsal R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:429
-msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
-msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:430
+#: rbackend/rinterface.cpp:437
+#, fuzzy
 msgid ""
-"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
-"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
-"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
-"RKWard after that. Sorry!"
-msgstr ""
-"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
-"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
-"fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
-"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:431 rbackend/rinterface.cpp:436
-msgid "R engine has died"
-msgstr "El motor R s'ha aturat"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:434
-msgid "The R engine has shut down with status: "
-msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:435
-msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
-"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
-"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"all, not even save the workspace (but if you're lucky, R already did that). "
+"What you can do, however, is save any open command-files, the output, or "
+"copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
 "Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
 "sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
 "happened. Sorry!"
@@ -1376,35 +1421,39 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
 "produït això."
 
-#: rkconsole.cpp:109
+#: rbackend/rinterface.cpp:438
+msgid "R engine has died"
+msgstr "El motor R s'ha aturat"
+
+#: rkconsole.cpp:112
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
-#: rkconsole.cpp:587
+#: rkconsole.cpp:589
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:803
+#: rkconsole.cpp:805
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
 # Thomas Friedrichsmeier:
 # Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
-#: rkconsole.cpp:809
+#: rkconsole.cpp:811
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Còpia la selecció de forma neta"
 
-#: rkconsole.cpp:812
+#: rkconsole.cpp:814
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:817 windows/rkcommandlog.cpp:277
+#: rkconsole.cpp:819 windows/rkcommandlog.cpp:285
 #, fuzzy
 msgid "Configure"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You have configured RKWard to run script commands through the console. "
@@ -1417,52 +1466,50 @@
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Evita la consola"
 
-#: rkward.cpp:213
+#: rkward.cpp:205
 msgid ""
-"RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
-"helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us by "
-"filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
-"form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
+"<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
+"version of those files. The most likely cause is that the last installation "
+"failed to place the files in the correct place. This can lead to all sorts "
+"of problems, from single missing features to complete failure to function.</"
+"p><p><b>You should quit RKWard, now, and fix your installation</b>. For help "
+"with that, see <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
 msgstr ""
-"RKWard ha millorat molt en els darrers mesos i ja és útil per moltes "
-"tasques, però falten algunes funcions. Ens podeu ajudar informant dels "
-"errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de "
-"qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per "
-"més informació."
 
-#: rkward.cpp:214
-msgid "What to expect of RKWard"
-msgstr "Què podeu esperar de RKWard"
+#: rkward.cpp:205
+msgid "Broken installation"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:218 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+#: rkward.cpp:224 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:222
+#: rkward.cpp:228
 #, fuzzy
 msgid "Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:226
+#: rkward.cpp:232
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Treballs pendents"
 
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
-#: rkward.cpp:270
+#: rkward.cpp:274
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els endollables..."
 
-#: rkward.cpp:282
+#: rkward.cpp:286
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1470,155 +1517,155 @@
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura el RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:282
+#: rkward.cpp:286
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:333
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:342
 msgid "Import Data"
 msgstr "Importar dades"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Importar dades des d'una varietat de formats"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:351
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:350
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:355
+#: rkward.cpp:359
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:360
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
-#: rkward.cpp:359
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:368
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:369
+#: rkward.cpp:373
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:374
+#: rkward.cpp:378
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:378 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+#: rkward.cpp:382 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:381
+#: rkward.cpp:385
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:384
+#: rkward.cpp:388
 msgid "[No actions available for current view]"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:415
+#: rkward.cpp:419
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:481
+#: rkward.cpp:492
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:489
+#: rkward.cpp:500
 #, fuzzy
 msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:489 rkward.cpp:543
+#: rkward.cpp:500 rkward.cpp:554
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:489
+#: rkward.cpp:500
 msgid "Don't quit"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:514
+#: rkward.cpp:525
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:514
+#: rkward.cpp:525
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:524
+#: rkward.cpp:535
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:527
+#: rkward.cpp:538
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:527
+#: rkward.cpp:538
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:543
+#: rkward.cpp:554
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:627
+#: rkward.cpp:638
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:641
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:644
 #, fuzzy
 msgid "R engine starting"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:667
+#: rkward.cpp:678
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:685
+#: rkward.cpp:696
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -1840,42 +1887,55 @@
 msgid "Script editor"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
 msgid "Maximum length of command history"
 msgstr "Introduïu la longitud màxima de l'historial d'ordres"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:62
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:153
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Sense límit"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:60
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:61
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
 msgstr ""
 "Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la "
 "consola"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:69
 msgid "Run commands from script editor through console"
 msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:73
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:74
 msgid "Also add those commands to console history"
 msgstr "Afegeix també aquestes ordres en l'historial de la consola"
 
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:76
+msgid "Do not add"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:77
+msgid "Add only if single line"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Add all commands"
+msgstr "Ordres de l'usuari"
+
 # ??? Per revisar
 # fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:81
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:86
 #, fuzzy
 msgid "Command history is context sensitive by default"
 msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:180
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:185
 msgid "Console"
 msgstr "Consola"
 
@@ -2111,7 +2171,7 @@
 msgid "Plugins"
 msgstr "Endollables"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:58
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:61
 msgid ""
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
@@ -2119,110 +2179,116 @@
 "Els aranjaments següents en general afecten el comportament del R en mode "
 "consola. En general és adequat no modificar-los."
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
 msgid "Display warnings"
 msgstr "Visor d'avisos"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
 msgid "Suppress warnings"
 msgstr "Suprimeix avisos"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:71
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:74
 msgid "Print warnings later (default)"
 msgstr "Imprimeix els avisos més tard (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:72
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:75
 msgid "Print warnings immediately"
 msgstr "Imprimeix els avisos immediatament"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
 msgid "Convert warnings to errors"
 msgstr "Converteix els avisos en errors"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:79
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
 msgid "Decimal character (only for printing)"
 msgstr "Caràcter decimal (només per a la impressió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:86
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:89
 msgid "Output width (characters)"
 msgstr "Ample dels resultats (caràcters)"
 
 # ??? Per revisar: és l'ordre print, no la impressió
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:92
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:95
 #, fuzzy
 msgid "Maximum number of elements shown in print"
 msgstr "Nombre màxim d'elements que s'han de mostrar en la impressió"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:101
 msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
 msgstr "Introduïu la longitud màxima dels avisos/errors mostrats"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
 msgid "Keep comments in functions"
 msgstr "Conserva els comentaris en les funcions"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:110
 msgid "TRUE (default)"
 msgstr "VERA (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:108
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:111
 msgid "FALSE"
 msgstr "FALS"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:114
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117
 msgid "Keep comments in packages"
 msgstr "Manté els comentaris en els paquets"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117 settings/rksettingsmoduler.cpp:139
-msgid "TRUE)"
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:120 settings/rksettingsmoduler.cpp:142
+#, fuzzy
+msgid "TRUE"
 msgstr "VERA)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118 settings/rksettingsmoduler.cpp:140
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:121 settings/rksettingsmoduler.cpp:143
 msgid "FALSE (default)"
 msgstr "FALS (per omissió)"
 
 # Termcat: nested window: finestra imbricada, f
 # Tb podria ser niuades o enniuada (http://lists.dodds.net/archives/ca/2003-December/001071.html)
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:127
 msgid "Maximum level of nested expressions"
 msgstr "Introduïu el nombre màxim d'expressions imbricades"
 
 # fr.po: Précision décimale par défaut dans print ()
 # es.po: Precisión decimal predeterminada en print()
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:130
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
 msgid "Default decimal precision in print ()"
 msgstr "Precisió decimal per omissió amb l'ordre print ()"
 
 # fr.po: Vérifier les bornes des vecteurs (avertissement)
 # es.po: Comprobar límites de vectores (aviso)
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:136
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:139
 msgid "Check vector bounds (warn)"
 msgstr "Comprova els límits dels vectors (avís)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:145
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:148
 msgid "Command used to send files to printer"
 msgstr "Ordre que s'ha d'utilitzar per imprimir els fitxers"
 
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:153
+#, fuzzy
+msgid "Editor command"
+msgstr "Ordres de l'usuari"
+
 # fr.po: Processus R
 # es.po: Backend R
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:174
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:188
 msgid "R-Backend"
 msgstr "Dorsal-R"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:284
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
 msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
 msgstr "Dipòsit de paquets (d'on són descarregades les biblioteques)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:290
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:314
 msgid "Archive downloaded packages"
 msgstr "Arxiva els paquets descarregats"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:297
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:321
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
 msgstr ""
 "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:302
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:326
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
@@ -2230,15 +2296,15 @@
 "Nota: Utilitza sempre les opcions d'inicialització per omissió conjuntament "
 "amb la dels llocs especificats en aquesta llista"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:324
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:348
 msgid "Add R Library Directory"
 msgstr "Afegeix el directori amb la biblioteca R"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:356
 msgid "Add repository"
 msgstr "Afegeix el dipòsit"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:356
 msgid ""
 "Add URL of new repository\n"
 "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
@@ -2246,7 +2312,7 @@
 "Afegiu la URL del nou dipòsit\n"
 "(Introduïu \"@CRAN@\" per la rèplica CRAN estàndard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:338
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:362
 msgid "R-Packages"
 msgstr "Paquets R"
 
@@ -2306,23 +2372,23 @@
 msgid "Command log"
 msgstr "Bitàcola de les ordres"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:45
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:46
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:50
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Configura el dorsal R"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:55 windows/rcontrolwindow.cpp:141
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:56 windows/rcontrolwindow.cpp:142
 msgid "Pause execution"
 msgstr "Pausa l'execució"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:60
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:61
 msgid "Cancel selected commands"
 msgstr "Cancel·la les ordres seleccionades"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:132
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
 msgid ""
 "Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
@@ -2332,66 +2398,80 @@
 "\" (lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
 "poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat cancel·lades."
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:132
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:133
 msgid "Some commands not cancelled"
 msgstr "Algunes ordres no s'han cancel·lat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:145
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:146
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Continua l'execució"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:153
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:167
 #, fuzzy
 msgid "Run block"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:157
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:171
 msgid "Mark selection as block"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:160
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:174
 msgid "Unmark block"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:165
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:179
 #, fuzzy
+msgid "CD to script directory"
+msgstr "Fitxer de seqüència"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:181
+msgid "Change the working directory to the directory of this script"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:186
+#, fuzzy
 msgid "Configure Script Editor"
 msgstr "Configura els dipòsits"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:249 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:334
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:270 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:354
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modicat]"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:262
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:283
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
 msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:262
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:283
 msgid "File not saved"
 msgstr "El fitxer no s'ha desat"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:333
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:353
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:528
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:449
 #, fuzzy
+msgid "cd to current script directory"
+msgstr "Configura els dipòsits"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:558
+#, fuzzy
 msgid "%1 (Active)"
 msgstr "&Activa"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:550
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:580
 msgid "%1 (Unused)"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:181
+#: windows/rkcommandlog.cpp:183
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Sentència incompleta.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:183
+#: windows/rkcommandlog.cpp:185
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Error de sintaxi.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:185
+#: windows/rkcommandlog.cpp:187
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
@@ -2457,47 +2537,40 @@
 msgid "Package"
 msgstr "Paquet"
 
-# default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:176
-msgid ""
-"The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
-"open the url in the default application?"
-msgstr ""
-"Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
-"aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:176
-msgid "Open in default application?"
-msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:260
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:141
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Neteja els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:264
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:145
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Actualitza els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:268
-msgid "Print Output"
+# fr.po: Sorties
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:305
+#, fuzzy
+msgid "Output %1"
+msgstr "Resultats"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:378
+#, fuzzy
+msgid "Print output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:272
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:380
+msgid "Export page as HTML"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:394
+#, fuzzy
+msgid "Print page"
+msgstr "Imprimeix l'ajuda"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:396
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:368
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:415
 msgid ""
-"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
-"it."
-msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:368
-msgid "Flush output?"
-msgstr "Netejo els resultats?"
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
-msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
@@ -2506,51 +2579,53 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:415
-msgid "Print Help"
-msgstr "Imprimeix l'ajuda"
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:422
-msgid "R Help"
-msgstr "Ajuda del R"
-
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:448
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:417
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "La pàgina no existeix o està malament"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:506
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:425
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
+msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:425
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Netejo els resultats?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491
 msgid "No Title"
 msgstr "No títol"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:531
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:516
 msgid "Summary"
 msgstr "Sumari"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:537
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:522
 msgid "Usage"
 msgstr "Ús"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:554
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:539
 msgid "GUI settings"
 msgstr "Arranjaments de la IGU"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:562
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:547
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr "Element de la IGU sense nom"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:582
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:567
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Funcions relacionades i pàgines"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:589
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:574
 msgid "Technical details"
 msgstr "Detalls tècnics"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:666
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:651
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "Ajuda del R sobre '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:681
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:666
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "REFERÈNCIA TRENCADA"
 
@@ -2583,70 +2658,90 @@
 msgid "Bottom Sidebar"
 msgstr ""
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:54
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:56
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:58
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:61
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:64
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:65
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:66
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:69
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:71
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:74
 msgid "Show/Hide Workspace Browser"
 msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:75
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:78
 #, fuzzy
 msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
 msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
 
 # Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:79
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:82
 msgid "Show/Hide Command Log"
 msgstr "Mostra/Oculta la bitàcola de les ordres"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:83
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:86
 msgid "Show/Hide Pending Jobs"
 msgstr "Mostra/Oculta els treballs pendents"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:87
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:90
 msgid "Show/Hide Console"
 msgstr "Mostra/Oculta la consola R"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:91
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:94
 msgid "Show/Hide R Help Search"
 msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
 # ??? Per revisar
 # Activa la visualització del document o
 # Activa la visualització dels documents
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:95
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:98
 #, fuzzy
 msgid "Activate Document view"
 msgstr "Activa la visualització del document"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:99
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:102
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &Resultats"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:124
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:116
 msgid ""
+"For technical reasons, the following dialog allows you to configure the "
+"keyboard shortcuts only for those parts of RKWard that are currently "
+"active.\n"
+"\n"
+"Therefore, if you want to configure keyboard shortcuts e.g. for use inside "
+"the script editor, you need to open a script editor window, and activate it."
+msgstr ""
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:116
+#, fuzzy
+msgid "Note"
+msgstr "No títol"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:122
+#, fuzzy
+msgid "RKWard Plugins"
+msgstr "Endollables"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:150
+msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
@@ -2686,99 +2781,114 @@
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:92
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 msgid "An error occurred"
 msgstr "S'ha produït un error"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:195
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:201
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:211
 msgid "Width"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:205
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:215
 msgid "Height"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:233
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:239
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:244
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:254
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
 # fr: Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:249
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:259
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:270
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:269
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:279
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:298
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:304
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:306
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:298
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:308
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:300
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:310
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Estableix una mida especificada..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:303
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:313
 msgid "Make active"
 msgstr "Fes-la activa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:305
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:315
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Copia els resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:308
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:318
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Guarda com un objecte R..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:310
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:320
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplicat"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:208
+# default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
+#: windows/rkworkplace.cpp:212
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file or the filetype is "
+"not supported by RKWard. Do you want to open the url in the default "
+"application?"
+msgstr ""
+"Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
+"aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:212
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:241
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:208
+#: windows/rkworkplace.cpp:241
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:325
+#: windows/rkworkplace.cpp:358
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
@@ -2804,26 +2914,26 @@
 "Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
 "Edito l'objecte?"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:325
+#: windows/rkworkplace.cpp:358
 msgid "About to edit very large object"
 msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
 
 # fr.po: Enregistrer l'espace de travail
 # es.po: Guardar Espacio de Trabajo
 # Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:485
+#: windows/rkworkplace.cpp:518
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:492
+#: windows/rkworkplace.cpp:525
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:561
+#: windows/rkworkplace.cpp:594
 msgid "Previous Window"
 msgstr "Finestra anterior"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:566
+#: windows/rkworkplace.cpp:599
 msgid "Next Window"
 msgstr "Finestra següent"
 
@@ -2841,126 +2951,200 @@
 msgid "Window Right"
 msgstr "Finestra a la dreta"
 
-#. i18n: file ./dataeditor/rkeditordataframepart.rc line 4
-#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 4
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 30
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 4
-#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 4
-#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 7
-#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 7
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:9 rc.cpp:33 rc.cpp:69 rc.cpp:87 rc.cpp:99 rc.cpp:108
-#, no-c-format
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:33
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (edit)
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:9 rc.cpp:30 rc.cpp:66 rc.cpp:81 rc.cpp:90 rc.cpp:96
 msgid "&Edit"
 msgstr ""
 
-#. i18n: file ./dataeditor/rkeditordataframepart.rc line 13
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 45
-#: rc.cpp:6 rc.cpp:42
-#, no-c-format
+#. i18n: file: dataeditor/rkeditordataframepart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (windows)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:48
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:6 rc.cpp:39
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Finestres"
 
-#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 38
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 13
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 40
-#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 9
-#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 10
-#: rc.cpp:12 rc.cpp:39 rc.cpp:75 rc.cpp:84 rc.cpp:90 rc.cpp:102
-#, no-c-format
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:11
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:39
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:33
+#. i18n: ectx: Menu (run)
+#: rc.cpp:12 rc.cpp:36 rc.cpp:72 rc.cpp:78
 msgid "&Run"
 msgstr "&Executa"
 
-#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 17
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 64
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 21
-#. i18n: file ./windows/rkcommandlogpart.rc line 12
-#: rc.cpp:15 rc.cpp:48 rc.cpp:78 rc.cpp:93
-#, fuzzy, no-c-format
+#. i18n: file: rkconsolepart.rc:14
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: rkwardui.rc:67
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:18
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rkcommandlogpart.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:21
+#. i18n: ectx: Menu (settings)
+#: rc.cpp:15 rc.cpp:45 rc.cpp:75 rc.cpp:84 rc.cpp:108
+#, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "Arranjaments"
 
-#. i18n: file ./rkconsolepart.rc line 20
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 69
-#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 13
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 24
-#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 21
-#: rc.cpp:18 rc.cpp:51 rc.cpp:60 rc.cpp:81 rc.cpp:120
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Help"
-msgstr "Ajuda del R"
-
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 4
-#. i18n: file ./windows/rkhelpwindow.rc line 4
-#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 4
-#: rc.cpp:21 rc.cpp:96 rc.cpp:105
-#, fuzzy, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:7
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkhelpwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (file)
+#: rc.cpp:18 rc.cpp:87 rc.cpp:93
+#, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "Nom de fitxer"
 
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:24
-#, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:8
+#. i18n: ectx: Menu (new_data)
+#: rc.cpp:21
 msgid "&New"
 msgstr "&Nou"
 
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:15
+#. i18n: ectx: Menu (import)
+#: rc.cpp:24
 msgid "&Import"
 msgstr "&Importar"
 
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:25
+#. i18n: ectx: Menu (workspace)
+#: rc.cpp:27
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Espai de treball"
 
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 34
-#. i18n: file ./windows/rkcatchedx11windowpart.rc line 13
-#. i18n: file ./windows/rkoutputwindow.rc line 12
-#: rc.cpp:36 rc.cpp:66 rc.cpp:111
-#, fuzzy, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:36
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#. i18n: file: windows/rkoutputwindow.rc:12
+#. i18n: ectx: Menu (view)
+#: rc.cpp:33 rc.cpp:63 rc.cpp:99
+#, fuzzy
 msgid "&View"
 msgstr "&Nou"
 
-#. i18n: file ./rkwardui.rc line 51
-#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 9
-#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 9
-#: rc.cpp:45 rc.cpp:57 rc.cpp:117
-#, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:54
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:9
+#. i18n: ectx: Menu (window_activate)
+#: rc.cpp:42 rc.cpp:54 rc.cpp:105
 msgid "&Activate"
 msgstr "&Activa"
 
-#. i18n: file ./windows/detachedwindowcontainer.rc line 5
-#. i18n: file ./windows/rktoplevelwindowgui.rc line 5
-#: rc.cpp:54 rc.cpp:114
-#, fuzzy, no-c-format
+#. i18n: file: rkwardui.rc:72
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:13
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:24
+#. i18n: ectx: Menu (help)
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:57 rc.cpp:111
+#, fuzzy
+msgid "&Help"
+msgstr "Ajuda del R"
+
+#. i18n: file: windows/detachedwindowcontainer.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#. i18n: file: windows/rktoplevelwindowgui.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (window)
+#: rc.cpp:51 rc.cpp:102
+#, fuzzy
 msgid "&Window"
 msgstr "&Finestres"
 
-#. i18n: file ./windows/rkcatchedx11windowpart.rc line 4
-#: rc.cpp:63
-#, no-c-format
+#. i18n: file: windows/rkcatchedx11windowpart.rc:4
+#. i18n: ectx: Menu (device)
+#: rc.cpp:60
 msgid "&Device"
 msgstr ""
 
-#. i18n: file ./windows/rkcommandeditorwindowpart.rc line 5
-#: rc.cpp:72
-#, no-c-format
+#. i18n: file: windows/rkcommandeditorwindowpart.rc:5
+#. i18n: ectx: Menu (tools)
+#: rc.cpp:69
 msgid "&Tools Move"
 msgstr ""
 
-#: rc.cpp:121
+#: rc.cpp:112
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
 msgid "Your names"
 msgstr ""
 
-#: rc.cpp:122
+#: rc.cpp:113
 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
 msgid "Your emails"
 msgstr ""
 
+#~ msgid ""
+#~ "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed "
+#~ "for communication between R and RKWard and many things will not work "
+#~ "properly if this library is not present. Likely RKWard will even crash. "
+#~ "The 'rkward' R-library should have been included in your distribution or "
+#~ "RKWard, and should have been set up when you ran 'make install'. Please "
+#~ "try 'make install' again and check for any errors. You should quit RKWard "
+#~ "now.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca "
+#~ "és necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses "
+#~ "no funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i "
+#~ "tot és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del "
+#~ "'rkward' en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la "
+#~ "quan executeu 'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu "
+#~ "que no hi hagi cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+#~ "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+#~ "all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any "
+#~ "open command-files, the output, or copy data out of open data editors. "
+#~ "Quit RKWard after that. Sorry!"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
+#~ "funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+#~ "res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar "
+#~ "els fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels "
+#~ "editors de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
+
+#~ msgid ""
+#~ "RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+#~ "helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us "
+#~ "by filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any "
+#~ "other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more "
+#~ "information."
+#~ msgstr ""
+#~ "RKWard ha millorat molt en els darrers mesos i ja és útil per moltes "
+#~ "tasques, però falten algunes funcions. Ens podeu ajudar informant dels "
+#~ "errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
+#~ "de qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge."
+#~ "net per més informació."
+
+#~ msgid "What to expect of RKWard"
+#~ msgstr "Què podeu esperar de RKWard"
+
+#~ msgid "R Help"
+#~ msgstr "Ajuda del R"
+
 #~ msgid "Default for type '%1'"
 #~ msgstr "Per omissió pel tipus '%1'"
 

Modified: trunk/rkward/po/da.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/da.po	2009-05-29 16:52:15 UTC (rev 2512)
+++ trunk/rkward/po/da.po	2009-05-29 16:53:48 UTC (rev 2513)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: rkward\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-15 12:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-29 18:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-13 21:24+0200\n"
 "Last-Translator: Bui Arantsson <bui.foss at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <en at li.org>\n"
@@ -87,8 +87,8 @@
 "Der opstod en fejl med at gemme fil '%1'. Vil du forsøge at gemme under et "
 "andet filnavn?"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:281
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:361
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:57 misc/rkprogresscontrol.cpp:305
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:374
 msgid "Done"
 msgstr "Færdig"
 
@@ -112,11 +112,11 @@
 "fil(er):\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:82
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:88
 msgid "Showing file(s)"
 msgstr "Viser fil(er)"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:83
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:89
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -126,11 +126,11 @@
 "filer. RKWard kan ikke afgøre hvorvidt det er sikkert at fortsætte med "
 "bearbejdning af R kommandoer, før du har undersøgt pågældende fil(er)."
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:95
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:101
 msgid "Edit file(s)"
 msgstr "Ændr fil(er)"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:96
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:102
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -140,7 +140,7 @@
 "RKWard kan ikke afgøre hvorvidt det er sikkert at fortsætte med bearbejdning "
 "af R kommandoer, før du har læst/redigeret (og gemt) pågældende fil(er)."
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:111
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:117
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -153,7 +153,7 @@
 "Indlæsning af følgende filer lykkedes ikke og de blev derfor ikke åbnet:\n"
 "\n"
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#: core/renvironmentobject.cpp:92
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
 "retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
@@ -173,7 +173,7 @@
 "det ville tage for lang tid at indlæse. For at fjerne pakken fra sortlisten "
 "kan du gå til Indstillinger->konfigurér RKWard->Arbejdsflade."
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#: core/renvironmentobject.cpp:92
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "Pakke er sortlistet"
 
@@ -189,7 +189,7 @@
 msgid "Restore object?"
 msgstr "Genskab objekt?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:75
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? The object is currently opened "
 "for editing, it will be removed in the editor, too. There's no way to get it "
@@ -199,33 +199,33 @@
 "vil blive fjernet fra redigeringsværktøjet. Der er ingen mulighed for at "
 "genskabe det."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:75 core/rkmodificationtracker.cpp:80
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:73 core/rkmodificationtracker.cpp:78
 msgid "Remove object?"
 msgstr "Skal objektet slettes?"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:80
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:78
 msgid ""
 "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Vil du virkelig slette objektet '%1'? Det kan ikke genskabes."
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:331 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:571
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:288 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:304
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:474 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:634
-#: plugin/rkformula.cpp:78 plugin/rkvarslot.cpp:55
+#: plugin/rkformula.cpp:81 plugin/rkvarslot.cpp:55
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:332 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:213
 #: dataeditor/rkvareditmodel.cpp:572 misc/rkobjectlistview.cpp:168
 msgid "Label"
 msgstr "Etiket"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:335 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:333 dataeditor/rkvareditmodel.cpp:573
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:167 rbackend/rcommandstack.cpp:399
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: core/rkmodificationtracker.cpp:336 misc/rkobjectlistview.cpp:169
+#: core/rkmodificationtracker.cpp:334 misc/rkobjectlistview.cpp:169
 msgid "Class"
 msgstr "Klasse"
 
@@ -350,27 +350,29 @@
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Ugyldigt Navn"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:57
-msgid "Paste inside Table"
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
+#, fuzzy
+msgid "Paste inside table"
 msgstr "Indsæt i tabel"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:62
-msgid "Paste inside Selection"
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:63
+#, fuzzy
+msgid "Paste inside selection"
 msgstr "indsæt i det markerede område"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:66
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
 msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
 msgstr "Kipper den markerede sektion og indsætter den på clipboardet"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
 msgid "Copies the selected section to the clipboard"
 msgstr "Kopierer den markerede sektion til "
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:68
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
 msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
 msgstr "Indsætter indeholdet at clipboardet til den aktuelle position"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:69
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
 msgid ""
 "Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
 "boundaries"
@@ -378,7 +380,7 @@
 "Indsætter indholdet af clipboardet i den aktuelle sektion, men indenfor "
 "rammerne af tabellen"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:70
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:71
 msgid ""
 "Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
 "boundaries of the current selection"
@@ -386,15 +388,15 @@
 "Indsætter indholdet af clipboardet i den aktuelle position, men indenfor "
 "rammerne af markeringen"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:76
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:77
 msgid "Cutting selection..."
 msgstr "Klipper markering..."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:85
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:86
 msgid "Copying selection to clipboard..."
 msgstr "Kopierer markering til clipboard..."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:112
+#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:113
 msgid "Inserting clipboard contents..."
 msgstr "Indsætter indhold af clipboardet..."
 
@@ -466,7 +468,7 @@
 msgid "All Files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 rkward.cpp:362
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:58 rkward.cpp:366
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfigurér Pakker"
 
@@ -731,12 +733,13 @@
 msgstr "Brugerflade til R statistik sproget"
 
 #: main.cpp:79
-msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008"
+#, fuzzy
+msgid "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009"
 msgstr "(c) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008"
 
 #: main.cpp:80 main.cpp:81 main.cpp:82 main.cpp:83 main.cpp:85 main.cpp:86
 #: main.cpp:87 main.cpp:88 main.cpp:89 main.cpp:90 main.cpp:91 main.cpp:92
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:93 main.cpp:94 main.cpp:95 main.cpp:96 main.cpp:97
 msgid "%1"
 msgstr "%1"
 
@@ -752,7 +755,7 @@
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Mange plugins, forslag, marketing, oversættelser"
 
-#: main.cpp:83
+#: main.cpp:83 main.cpp:97
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Mange plugins, forslag"
 
@@ -773,34 +776,46 @@
 msgstr "Ny hjemmeside"
 
 #: main.cpp:88
+msgid "HP filter plugin, spanish translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:89
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Et fedt ikon"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKWard logo, mange forslag, hjælp med formuleringer"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Flere værdifulde kommentarer, tips og patches"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Oversættelse, forslag, plugins"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Mange kommentarer, hjælpsomme forslag og bugrapporter"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
+msgid "German Translation, bug reports"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:95
 msgid "Some patches"
 msgstr "Nogle patches"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:96
+msgid "patches and helpful comments"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:98
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Mange flere på rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:98
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Undskyld hvis vi har glemt at sætte dig på listen. Venligst kontakt os for "
@@ -858,31 +873,30 @@
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Vis Felter"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:210
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
 msgid ""
 "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Der opstod fejl og/eller advarsler! Se transskriptionen nedenunder</b>"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:220 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:68
 msgid "Output"
 msgstr "Resultat"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:221
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
 msgid "Output:"
 msgstr "Resultat:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:223
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:226
 msgid "Errors / Warnings"
 msgstr "Fejl / Advarsler"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:224
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:227
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fejl / Advarsler:"
 
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:244 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:281
-#: rkconsole.cpp:842 robjectviewer.cpp:170
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:250 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:294
+#: rkconsole.cpp:844 robjectviewer.cpp:170
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annullér"
 
@@ -898,19 +912,19 @@
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Overskriv?"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:32
+#: misc/rkstandardactions.cpp:33
 msgid "Run current line"
 msgstr "Kør aktuelle linje"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:42
+#: misc/rkstandardactions.cpp:43
 msgid "Run selection"
 msgstr "Kør markering"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:52
+#: misc/rkstandardactions.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Kør alle"
 
-#: misc/rkstandardactions.cpp:62
+#: misc/rkstandardactions.cpp:63
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions reference"
 
@@ -959,39 +973,81 @@
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parser '%1'"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:103 plugin/rkcomponentmap.cpp:284
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:105 plugin/rkcomponentmap.cpp:337
 msgid "(no label)"
 msgstr "(ingen etiket)"
 
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:244
+msgid ""
+"You tried to invoke a plugin called '%1', but that plugin is currently "
+"unknown. Probably you need to load the corresponding PluginMap (Settings-"
+">Configure RKWard->Plugins), or perhaps the plugin was renamed."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:246
+msgid "No such plugin"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:255
+msgid ""
+"Bad serialization format while trying to invoke plugin '%1'. Please contact "
+"the RKWard team (Help->About RKWard->Authors)."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:257
+msgid "Bad serialization format"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:261
+msgid ""
+"Not all specified settings could be applied. Most likely this is because "
+"some R objects are no longer present in your current workspace."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:263
+msgid "Not all settings applied"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:274
+msgid ""
+"\n"
+"The plugin could not be auto-submitted with these settings."
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:276
+#, fuzzy
+msgid "Could not submit"
+msgstr "Kunne ikke skabe plugin"
+
 #: plugin/rkdropdown.cpp:42 plugin/rkradio.cpp:45
 msgid "Select one:"
 msgstr "Vælg en:"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:63
+#: plugin/rkformula.cpp:66
 msgid "Specify model"
 msgstr "Specificer model"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:67
+#: plugin/rkformula.cpp:70
 msgid "Full Model"
 msgstr "Fuldt Model"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:69
+#: plugin/rkformula.cpp:72
 msgid "Main Effects only"
 msgstr "Hovedeffekter alene"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:71
+#: plugin/rkformula.cpp:74
 msgid "Custom Model:"
 msgstr "Brugermodel:"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:97
+#: plugin/rkformula.cpp:100
 msgid "Main effects"
 msgstr "Hovedeffekter"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:102
+#: plugin/rkformula.cpp:105
 msgid "Level"
 msgstr "Niveau"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:102
+#: plugin/rkformula.cpp:105
 msgid "Term"
 msgstr "Begreb"
 
@@ -1007,7 +1063,7 @@
 msgid "Select"
 msgstr "Vælg"
 
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:252
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:42 rkward.cpp:256
 msgid "my.data"
 msgstr "mine.data"
 
@@ -1015,31 +1071,31 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Gem til:"
 
-#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:44
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:45
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Indsæt værdi:"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:48
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:49
 msgid "Preview"
 msgstr "Se forudskrift"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:170
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Forudskrift deaktiveret"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Forudskrift opdateret"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:175
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview updating"
 msgstr "Forudskrift updateres"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:178
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:179
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Forudskrift ikke mulig (endnu)"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:76
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -1047,35 +1103,40 @@
 "Der opstod en fejl under parsing af beskrivelsen af dette plugin ('%1'). "
 "Yderligere informationer findes i stdout"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:76
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Kunne ikke skabe plugin"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:96 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:393
 msgid "Submit"
 msgstr "Indsend"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:100 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:369
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:101 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:382
 msgid "Close"
 msgstr "Luk"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:105
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:106
 msgid "Help"
 msgstr "Hjælp"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:112
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Bug Guide"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:118
 msgid "Code"
 msgstr "Kode"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:237
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:165
+#, fuzzy
+msgid "Run again"
+msgstr "Kør alle"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:250
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Bearbejder. Vent venligst"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:305
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:318
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -1083,15 +1144,15 @@
 "Nedenunder kan du se kommando(erne) som svare til de indstillinger du har "
 "valgt. Tryk på 'indsend' for at køre kommandoen/erne."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:357 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:375
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:370 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:388
 msgid "Next >"
 msgstr "Næste >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:367 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:385
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:398
 msgid "< Back"
 msgstr "< Tilbage"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:388
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:401
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Brug Dialog"
 
@@ -1135,55 +1196,65 @@
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:84
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:119
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The R engine has encountered a fatal error:\n"
+"%1"
+msgstr "R er stødt ind i en alvorlig fejl:\n"
+
+#: rbackend/rembedinternal.cpp:206
+#, fuzzy
+msgid "The R engine has shut down with status: %1"
+msgstr "R har lukket ned med status: "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:86
 msgid "R Startup"
 msgstr "R Opstart"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:210
+#: rbackend/rinterface.cpp:207
+#, fuzzy
 msgid ""
-"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
-"occurred:\n"
+"<p>There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:</p>\n"
 msgstr "Det opstod en fejl under opstarten af R. Følgende fejl opstod:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:212
+#: rbackend/rinterface.cpp:209
 msgid ""
-"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
-"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
-"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
-"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
-"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
-"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
+"</p>\t- The 'rkward' R-library either could not be loaded at all, or not in "
+"the correct version. This may lead to all sorts of errors, from single "
+"missing features to complete failure to function. The most likely cause is "
+"that the last installation did not place all files in the correct place. "
+"However, in some cases, left-overs from a previous installation that was not "
+"cleanly removed may be the cause.</p>\t\t\t<p><b>You should quit RKWard, "
+"now, and fix your installation</b>. For help with that, see <a href=\"http://"
+"p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/rkward/compiling</a>.</p>\n"
 msgstr ""
-"\t- R-biblioteket 'rkward' kunne ikke indlæses. Dette bibliotek er "
-"nødvendigt for kommunikationen meller R og RKWard. Mange ting vil ikke "
-"fungere normalt hvis dette bibliotek ikke er til stede, og RKWard risikerer "
-"at crashe. R- biblioteket 'rkward' skulle være inkluderet i din distribution "
-"eller i RKWard og skulle være blevet sat op da du kørte 'make install'. "
-"Venligt kør 'make install' igen og undersøg om der opstår nogle fejl. Det "
-"anbefalles at du lukker RKWard med det samme.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:215
+#: rbackend/rinterface.cpp:213
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"<p>\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
 "files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
-"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.</p>\n"
 msgstr ""
 "\t-Der opstod et problem med at åbne de nødvendige filer for kommunikation "
 "med R. Dette er sandsynligvis på grund af en forkert sti til filene befinder "
 "sig. Undersøg hvorvidt du har sat den rigtige sti til log-filene "
 "(Indstillinger->Konfigurér Indstillinger->log-filer) og genstart RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:218
+#: rbackend/rinterface.cpp:216
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
-"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
+"<p>\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. "
+"Likely RKWard will not function properly. Please check your setup.</p>\n"
 msgstr ""
 "\t-En uspecificeret fejl opstod. RKWard kan ikke håndtere fejlen i nuværende "
 "version og vil sandsynligvis ikke køre normalt. Kontrollér venligst din "
 "installation.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:220
+#: rbackend/rinterface.cpp:224
 msgid "Error starting R"
 msgstr "En fejl opstod under opstart af R"
 
@@ -1227,48 +1298,23 @@
 msgid "Locale change"
 msgstr "Skift lokalitet"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:416
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Besked fra R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "R kræver information"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:429
-msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
-msgstr "R er stødt ind i en alvorlig fejl:\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:430
+#: rbackend/rinterface.cpp:437
+#, fuzzy
 msgid ""
-"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
-"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
-"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
-"RKWard after that. Sorry!"
-msgstr ""
-"Den vil blive lukket øjeblikkeligt. Dette betyder at du ikke kan benytte "
-"funktioner som afhænger af R. Dvs.. at du nærmest ikke kan gøre noget som "
-"helst, ikke engang gemme arbejdsfladen. Dine muligheder består af at gemme "
-"enhver åben kommando-fil, outputtet eller kopiere data fra åbne "
-"redigeringsværktøjer. Luk derefter RKWard. Undskyld!"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:431 rbackend/rinterface.cpp:436
-msgid "R engine has died"
-msgstr "R døde"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:434
-msgid "The R engine has shut down with status: "
-msgstr "R har lukket ned med status: "
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:435
-msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
-"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
-"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"all, not even save the workspace (but if you're lucky, R already did that). "
+"What you can do, however, is save any open command-files, the output, or "
+"copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
 "Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
 "sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
 "happened. Sorry!"
@@ -1283,31 +1329,35 @@
 "maile til rkward-devel at lists.sourceforge.net og berette hvad du var i gang "
 "med at lave da fejlen opstod. Vi undskylder ulejligheden!"
 
-#: rkconsole.cpp:109
+#: rbackend/rinterface.cpp:438
+msgid "R engine has died"
+msgstr "R døde"
+
+#: rkconsole.cpp:112
 msgid "R Console"
 msgstr "R Konsol"
 
-#: rkconsole.cpp:587
+#: rkconsole.cpp:589
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntaks fejl\n"
 
-#: rkconsole.cpp:803
+#: rkconsole.cpp:805
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Afbryd kørende kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:809
+#: rkconsole.cpp:811
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Kopiér valgte rengjort"
 
-#: rkconsole.cpp:812
+#: rkconsole.cpp:814
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopiér valgte bogstaveligt"
 
-#: rkconsole.cpp:817 windows/rkcommandlog.cpp:277
+#: rkconsole.cpp:819 windows/rkcommandlog.cpp:285
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurér"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You have configured RKWard to run script commands through the console. "
@@ -1320,48 +1370,46 @@
 "begyndt at indsætte tekst i konsollen). Vil du forbipassere konsollen denne "
 "gang, eller ønsker du at forsøge igen senere?"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsol er optaget"
 
-#: rkconsole.cpp:842
+#: rkconsole.cpp:844
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Forbipasser konsol"
 
-#: rkward.cpp:213
+#: rkward.cpp:205
 msgid ""
-"RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
-"helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us by "
-"filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
-"form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
+"<p>RKWard either could not find its resource files at all, or only an old "
+"version of those files. The most likely cause is that the last installation "
+"failed to place the files in the correct place. This can lead to all sorts "
+"of problems, from single missing features to complete failure to function.</"
+"p><p><b>You should quit RKWard, now, and fix your installation</b>. For help "
+"with that, see <a href=\"http://p.sf.net/rkward/compiling\">http://p.sf.net/"
+"rkward/compiling</a>.</p>"
 msgstr ""
-"RKWard har gennemgået store positive ændringer de seneste måneder og er "
-"allerede behjælpsomt med mange opgaver, men enkelte muligheder mangler "
-"muligvis. Du kan hjælpe projektet med at indsende bugrapporter, ønsker, "
-"eller give feedback på andre måder. Besøg venligst http://rkward.sourceforge."
-"net for flere informationer."
 
-#: rkward.cpp:214
-msgid "What to expect of RKWard"
-msgstr "Hvad du kan forvente af RKWard"
+#: rkward.cpp:205
+msgid "Broken installation"
+msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:218 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
+#: rkward.cpp:224 settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128
 msgid "Workspace"
 msgstr "Arbejdsflade"
 
-#: rkward.cpp:222
+#: rkward.cpp:228
 msgid "Files"
 msgstr "Filer"
 
-#: rkward.cpp:226
+#: rkward.cpp:232
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Jobs i kø"
 
-#: rkward.cpp:270
+#: rkward.cpp:274
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Indstiller plugins..."
 
-#: rkward.cpp:282
+#: rkward.cpp:286
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1369,151 +1417,151 @@
 "Plugins er påkrævet: du kan styre disse igennem \"Indstillinger->Konfigurér "
 "RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:282
+#: rkward.cpp:286
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Ingen (brugbare) plugins fundet"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Dataset"
 msgstr "Datasæt"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Skaber nyt datasæt og åbner det til redigering"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:333
 msgid "Script File"
 msgstr "Skriptfil"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Åbn R skriptfil"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:342
 msgid "Import Data"
 msgstr "Importér Data"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Importér data fra flere forskellige filformater"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Åbn Arbejdsflade"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Åbner et eksisterende dokument"
 
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:351
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Åbner en for nylig brugt fil"
 
-#: rkward.cpp:350
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Gem Arbejdsflade"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Gemmer selve dokumentet"
 
-#: rkward.cpp:355
+#: rkward.cpp:359
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Gem Arbejdsflade Som"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:360
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Gemmer dokumentet som..."
 
-#: rkward.cpp:359
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Lukker programmet"
 
-#: rkward.cpp:368
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Luk Alle Data"
 
-#: rkward.cpp:369
+#: rkward.cpp:373
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Lukker alle åbne data redigeringsværktøj"
 
-#: rkward.cpp:374
+#: rkward.cpp:378
 msgid "Close All"
 msgstr "Luk Alle"
 
-#: rkward.cpp:378 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
+#: rkward.cpp:382 windows/rktoolwindowbar.cpp:274
 msgid "Detach"
 msgstr "Adskil"
 
-#: rkward.cpp:381
+#: rkward.cpp:385
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfigurér RKWard"
 
-#: rkward.cpp:384
+#: rkward.cpp:388
 msgid "[No actions available for current view]"
 msgstr "[Ingen muligheder er tilgængelige for nuværende vindue]"
 
-#: rkward.cpp:415
+#: rkward.cpp:419
 msgid "Ready."
 msgstr "Klar."
 
-#: rkward.cpp:481
+#: rkward.cpp:492
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Lukker..."
 
-#: rkward.cpp:489
+#: rkward.cpp:500
 msgid "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?"
 msgstr "Lukker RKWard: Ønsker du at gemme arbejdsfladen?"
 
-#: rkward.cpp:489 rkward.cpp:543
+#: rkward.cpp:500 rkward.cpp:554
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Gem Arbejdsflade?"
 
-#: rkward.cpp:489
+#: rkward.cpp:500
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Ikke luk"
 
-#: rkward.cpp:514
+#: rkward.cpp:525
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nyt datasæt"
 
-#: rkward.cpp:514
+#: rkward.cpp:525
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Indsæt navn på nyt datasæt"
 
-#: rkward.cpp:524
+#: rkward.cpp:535
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Åbner arbejdsflade..."
 
-#: rkward.cpp:527
+#: rkward.cpp:538
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle filer"
 
-#: rkward.cpp:527
+#: rkward.cpp:538
 msgid "Open File..."
 msgstr "Åbn fil..."
 
-#: rkward.cpp:543
+#: rkward.cpp:554
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Ønsker du at gemme den aktuelle arbejdsflade?"
 
-#: rkward.cpp:627
+#: rkward.cpp:638
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R er optaget"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:641
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R er ledigt"
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:644
 msgid "R engine starting"
 msgstr "R starter"
 
-#: rkward.cpp:667
+#: rkward.cpp:678
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Åbn kommando fil(er)"
 
-#: rkward.cpp:685
+#: rkward.cpp:696
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Ikke-navngivet Arbejdsflade]"
 
@@ -1725,37 +1773,50 @@
 msgid "Script editor"
 msgstr "Skript redigeringsværktøj"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Indlæs/Gem kommando historie"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
 msgid "Maximum length of command history"
 msgstr "Maksimum længde af kommando historie"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:62
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:153
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Ubegrænset"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:60
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:61
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
 msgstr "maksimum antal paragraffer/linjer at vise i konsollen"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:68
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:69
 msgid "Run commands from script editor through console"
 msgstr "Kør kommandoer fra skript redigeringsværktøjet gennem konsollen"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:73
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:74
 msgid "Also add those commands to console history"
 msgstr "Tilføj kommandoerne til konsol historien"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:81
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:76
+msgid "Do not add"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:77
+msgid "Add only if single line"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Add all commands"
+msgstr "Burgerkommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:86
 msgid "Command history is context sensitive by default"
 msgstr "Kommandohistorien er som udgangspunkt kontekst afhængig"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:180
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:185
 msgid "Console"
 msgstr "konsol"
 
@@ -1979,7 +2040,7 @@
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:58
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:61
 msgid ""
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
@@ -1987,99 +2048,105 @@
 "Følgende indstillinger påvirker for det meste kun R adfærd i konsollen. Det "
 "er generelt sikkert ikke at ændre dem."
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:67
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
 msgid "Display warnings"
 msgstr "Vis advarsler"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:70
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
 msgid "Suppress warnings"
 msgstr "Gem advarsler"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:71
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:74
 msgid "Print warnings later (default)"
 msgstr "Vis advarsler senere (standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:72
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:75
 msgid "Print warnings immediately"
 msgstr "Vis advarsler øjeblikkeligt"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:73
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:76
 msgid "Convert warnings to errors"
 msgstr "Konvertér advarsler til fejlmeldinger"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:79
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:82
 msgid "Decimal character (only for printing)"
 msgstr "Decimal tegn (kun til udskrift)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:86
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:89
 msgid "Output width (characters)"
 msgstr "Output bredde (tegn)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:92
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:95
 msgid "Maximum number of elements shown in print"
 msgstr "Maksimum antal elementer, som vises i udskrifter"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:98
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:101
 msgid "Maximum length of warnings/errors to print"
 msgstr "Maksimum længde af avarsler/fejlmeldinger at udskrive"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:104
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
 msgid "Keep comments in functions"
 msgstr "Gem kommentarer i funktionerne"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:107
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:110
 msgid "TRUE (default)"
 msgstr "SAND (standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:108
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:111
 msgid "FALSE"
 msgstr "FALSK"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:114
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117
 msgid "Keep comments in packages"
 msgstr "Opbevar kommentarer i pakker"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:117 settings/rksettingsmoduler.cpp:139
-msgid "TRUE)"
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:120 settings/rksettingsmoduler.cpp:142
+#, fuzzy
+msgid "TRUE"
 msgstr "SAND)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:118 settings/rksettingsmoduler.cpp:140
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:121 settings/rksettingsmoduler.cpp:143
 msgid "FALSE (default)"
 msgstr "FALSK (standard)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:127
 msgid "Maximum level of nested expressions"
 msgstr "Maksimum antal af indlejrede udtryk"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:130
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
 msgid "Default decimal precision in print ()"
 msgstr "Standard antal decimaler i udskrift"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:136
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:139
 msgid "Check vector bounds (warn)"
 msgstr "Undersøg vektorgrænser (advar)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:145
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:148
 msgid "Command used to send files to printer"
 msgstr "Kommando som sender filerne til printeren"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:174
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:153
+#, fuzzy
+msgid "Editor command"
+msgstr "Burgerkommandoer"
+
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:188
 msgid "R-Backend"
 msgstr "R"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:284
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:308
 msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
 msgstr "Pakke arkiver (hvor bibliotekerne hentes fra)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:290
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:314
 msgid "Archive downloaded packages"
 msgstr "Arkivér nedhentede pakker"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:297
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:321
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
 msgstr "R bibliotekstier (lokal sti bibliotekerne installeres i)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:302
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:326
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
@@ -2087,15 +2154,15 @@
 "Bemærk: Opstart-standarderne vil altid blive brugt sammen med de stier du "
 "har angivet i denne liste"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:324
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:348
 msgid "Add R Library Directory"
 msgstr "Tilføj R Bibliotek Mappe"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:356
 msgid "Add repository"
 msgstr "Tilføj arkiv"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:332
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:356
 msgid ""
 "Add URL of new repository\n"
 "(Enter \"@CRAN@\" for the standard CRAN-mirror)"
@@ -2103,7 +2170,7 @@
 "Tilføj link til det nye arkiv\n"
 "(Indsæt \"@CRAN@ for standard CRAN-mirror serveren)"
 
-#: settings/rksettingsmoduler.cpp:338
+#: settings/rksettingsmoduler.cpp:362
 msgid "R-Packages"
 msgstr "R-pakker"
 
@@ -2155,23 +2222,23 @@
 msgid "Command log"

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list