[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [2370] branches/release_branch_0.4.9/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Sun Apr 20 17:52:13 UTC 2008


Revision: 2370
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2370&view=rev
Author:  tfry
Date:   2008-04-20 10:52:12 -0700 (Sun, 20 Apr 2008)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.9/po/tr.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/zh_CN.po

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po	2008-04-20 17:37:05 UTC (rev 2369)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po	2008-04-20 17:52:12 UTC (rev 2370)
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-14 20:28+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-20 20:50+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-02 16:56+0200\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -20,195 +20,333 @@
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:44
-msgid "Alignment"
-msgstr "Alineació"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:53 rkward.cpp:351
+msgid "Configure Packages"
+msgstr "Configura els paquets"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:49
-msgid "Default for type '%1'"
-msgstr "Per omissió pel tipus '%1'"
+# fr.po: Paquets sur la machine locale
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:57
+msgid "Local packages"
+msgstr "Paquets locals"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:55
-msgid "Decimal Places"
-msgstr "Nombre de decimals"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111 robjectviewer.cpp:63
+msgid "Update"
+msgstr "Actualitza"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:60
-msgid "Default setting"
-msgstr "Opció per omissió"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:67
+msgid "Install"
+msgstr "Instal·la"
 
-# És refereix al nombre de decimals que es volen que es visualitzin
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:61
-msgid "As required"
-msgstr "Els necessaris"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:71
+msgid "Configure Repositories"
+msgstr "Configura els dipòsits"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:62
-msgid "Fixed precision:"
-msgstr "Precisió fixada:"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
+msgid "Please stand by while installing selected packages"
+msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:69 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
-#: dialogs/startupdialog.cpp:84
-msgid "Ok"
-msgstr "D'acord"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
+msgid "Installing packages"
+msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
 
-#: dataeditor/editformatdialog.cpp:75
-msgid "Formatting options for '%1'"
-msgstr "Opció de visualització per '%1'"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:249
+msgid ""
+"There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
+"unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
+"Please be careful about the packages you unload."
+msgstr ""
+"No existeix cap protecció que impedeixi eliminar paquets essencials. Per "
+"exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
+"correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:52
-msgid "Paste inside Table"
-msgstr "Enganxa dintre de la taula"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
+msgid "Installed packages"
+msgstr "Paquets instal·lats"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:54
-msgid "Paste inside Selection"
-msgstr "Enganxa dintre de la selecció"
+# a es.po està traduit com "Renombrar"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
+#: plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:53 dataeditor/twintable.cpp:66
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:57
-msgid "Cuts the selected section and puts it to the clipboard"
-msgstr "Talla la selecció i col·loca-la en el porta-retalls"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:58
-msgid "Copies the selected section to the clipboard"
-msgstr "Copia la selecció en el porta-retalls"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:262 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:614
+msgid "Version"
+msgstr "Versi\xC3\xB3"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:59
-msgid "Pastes the clipboard contents to actual position"
-msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls en la posició actual"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:464
+msgid "Location"
+msgstr "Ubicació"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:60
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:268
+msgid "Load"
+msgstr "Càrrega"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
+msgid "Unload"
+msgstr "Descàrrega"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:277
+msgid "Loaded packages"
+msgstr "Paquets carregats"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
 msgid ""
-"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the table's "
-"boundaries"
+"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
+"transcript below for details"
 msgstr ""
-"Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
-"ultrapassar els límits del quadre"
+"S'ha produït un error a l'intentar carregar/descarregar els paquets. Reviseu "
+"la transcripció d'aquí sota per a més detalls"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:61
+# fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
+# es.po: Error en la gestión de paquetes
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
+msgid "Error while handling packages"
+msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:456
 msgid ""
-"Pastes the clipboard contents to actual position, but not beyond the "
-"boundaries of the current selection"
+"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
+"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
+"connection."
 msgstr ""
-"Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició actual, però sense "
-"ultrapassar els límits de la selecció actual"
+"Feu clic sobre \"Obté la llista\" per informar-vos de les actualitzacions "
+"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una "
+"connexió a Internet."
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:67
-msgid "Cutting selection..."
-msgstr "S'està tallant la selecció..."
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:465
+msgid "Local Version"
+msgstr "Versió local"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:76
-msgid "Copying selection to clipboard..."
-msgstr "S'està copiant la selecció al porta-retalls..."
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:466
+msgid "Online Version"
+msgstr "Versió disponible"
 
-#: dataeditor/rkeditordataframepart.cpp:106
-msgid "Inserting clipboard contents..."
-msgstr "S'està inserint el contingut del porta-retalls..."
+# fr.po: Récupérer la liste
+# es.po: Listado de transferencias
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:619
+msgid "Fetch list"
+msgstr "Obté la llista"
 
-#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:437
-msgid "Label"
-msgstr "Etiqueta"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
+msgid "Update Selected"
+msgstr "Actualitza els seleccionats"
 
-# La frasse "Atenció: . . és del fr.po i es.pot
-#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:225
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:475
+msgid "Update All"
+msgstr "Actualitza'ls tots"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:532
+msgid "[No updates available]"
+msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
+
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581
 msgid ""
-"Levels can be assigned only to consecutive integers starting with 1 (the "
-"index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
-"set them to empty."
+"Please stand by while determining, which packages have an update available "
+"online."
 msgstr ""
-"Els nivells només poden estar associats a enters consecutius començant per "
-"1. (la columna índex és només de lectura). Per eliminar els nivells al final "
-"de la llista, només cal que els deixeu buits. Atenció: si elimineu un "
-"nivell, els índex dels altres nivells poden canviar , i, per tant també es "
-"modificaran els valors de la variable factor."
+"Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible a "
+"la xarxa."
 
-# És el nom de la finestra que s'obre al punxar sobre una casella "Lebels" de una taula de dades.
-# A fr.po: "Libellés de niveaux / valeurs pour '%1'"
-# %1 és el nom de la variable
-#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
-msgid "Levels / Value labels for '%1'"
-msgstr "Nivells / Etiquetes dels valors de '%1'"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
+msgid "Fetching list"
+msgstr "S'està obtenint la llista"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:63
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:436
-msgid "Type"
-msgstr "Tipus"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:607
+msgid ""
+"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
+"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
+"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
+"requires a working internet connection."
+msgstr ""
+"Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
+"Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per "
+"afegir altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per "
+"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una "
+"connexió a Internet."
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:64
-msgid "Levels"
-msgstr "Nivells"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:621
+msgid "Install Selected"
+msgstr "Instal·la els seleccionats"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:65
-msgid "Format"
-msgstr "Format"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:672
+msgid "[No packages available]"
+msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
 
-# a es.po està traduit com "Renombrar"
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:53
-msgid "Name"
-msgstr "Nom"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
+msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
+msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:99
-msgid "Insert new variable left"
-msgstr "Insereix una nova variable a l'esquerra"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
+msgid ""
+"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
+"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
+"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
+msgstr ""
+"El paquet sol·licitat pel dorsal R (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
+"paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
+"afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura els dipòsits\"."
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:100
-msgid "Insert new variable right"
-msgstr "Insereix nova variable a la dreta"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
+msgid "Package not available"
+msgstr "El paquet no està disponible"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:101
-msgid "Delete this variable"
-msgstr "Suprimeix aquesta variable"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:754
+msgid "Install packages to:"
+msgstr "Instal·la els paquets a:"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:106
-msgid "Insert new case above"
-msgstr "Insereix un nou cas al damunt"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:759
+msgid "Include dependencies"
+msgstr "Inclou dependències"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:107
-msgid "Insert new case below"
-msgstr "Insereix un nou cas a sota"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
+msgid ""
+"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
+"current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
+"can try to install the packages as root (you'll be prompted for the root "
+"password). Otherwise you'll have to chose a different library location to "
+"install to (if none are writable, you will probably want to use the "
+"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
+"packages to)."
+msgstr ""
+"El vostre usuari no té drets d'escriptura en el directori on esteu intentant "
+"instal·lar (%1). Si sou l'administrador d'aquest ordinador, podeu intentar "
+"instal·lar els paquets com a root (se us preguntarà la contrasenya del "
+"root). Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per "
+"instal·lar-lo (si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el "
+"botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
+"on instal·lar els paquets)."
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:253
-msgid "Delete marked rows (%1-%2)"
-msgstr "Esborra les files seleccionades (%1-%2)"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
+msgid "Selected library location not writable"
+msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
 
-# po.fr: "Supprimer cette case" (sense %1)
-# En tots els ítems del menú on surt es parla de cas, no de files
-#: dataeditor/twintable.cpp:260
-msgid "Delete this row (%1)"
-msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
+msgid "Become root"
+msgstr "Convertir-se en root"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid ""
-"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
-msgstr ""
-"No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
-"continuar malgrat això?"
+#: dialogs/startupdialog.cpp:45
+msgid "What would you like to do?"
+msgstr "Què desitgeu fer?"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:73
-msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
-msgstr "La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Que voleu fer?"
+#: dialogs/startupdialog.cpp:59 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
+msgid "Start with an empty workspace"
+msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:73
-msgid "Save failed"
-msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+#: dialogs/startupdialog.cpp:60 settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
+msgid "Start with an empty table"
+msgstr "Engega amb una taula buida"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:73
-msgid "Try saving with a different filename"
-msgstr "Intenteu salvar-lo amb un altre nom de fitxer"
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61
+msgid "Load an existing workspace:"
+msgstr "Carrega un espai de treball existent:"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:73
-msgid "Saving failed"
-msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+#: dialogs/startupdialog.cpp:67 misc/multistringselector.cpp:42
+msgid "Filename"
+msgstr "Nom de fitxer"
 
-#: agents/rksaveagent.cpp:86
+#: dialogs/startupdialog.cpp:69
+msgid "<<Open another file>>"
+msgstr "<<Obre un altre fitxer>>"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:79
+msgid "Always do this on startup"
+msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
+
+#: dialogs/startupdialog.cpp:84 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
+#: dataeditor/editformatdialog.cpp:69
+msgid "Ok"
+msgstr "D'acord"
+
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:46
+msgid "Context:"
+msgstr "Context:"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+msgid "File format: "
+msgstr "Format de fitxer: "
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr "No existeixen endollables definits pel context '%1'"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: rkconsole.cpp:131
+msgid "R Console"
+msgstr "Consola R"
+
+#: rkconsole.cpp:567
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Error de sintaxi\n"
+
+# fr.po: "&Aide sur la fonction"
+# es.po: "Referencia de la &Función"
+#: rkconsole.cpp:782 windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Funció: Ajuda"
+
+#: rkconsole.cpp:783 windows/rkhtmlwindow.cpp:94 windows/rkcommandlog.cpp:288
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
+msgid "Run selection"
+msgstr "Executa la selecció"
+
+# fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
+#: rkconsole.cpp:785
+msgid "Interrupt running command"
+msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
+
+# Thomas Friedrichsmeier:
+# Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
+#: rkconsole.cpp:791
+msgid "Copy selection cleaned"
+msgstr "Còpia la selecció de forma neta"
+
+#: rkconsole.cpp:792
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Copia la selecció literalment"
+
+#: rkconsole.cpp:820
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
-"filename?"
+"You have configured RKWard to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
-"La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un altre "
-"nom de fitxer?"
+"Ha configurat executar les seqüències d'ordres a través de la consola. "
+"Tanmateix, la consola ara està ocupada (o s'està executant una ordre o heu "
+"començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
+"voleu intentar de nou més tard?"
 
+#: rkconsole.cpp:820
+msgid "Console is busy"
+msgstr "La consola és ocupada"
+
+#: rkconsole.cpp:820
+msgid "Bypass console"
+msgstr "Evita la consola"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Pep Roca"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "pep.roca at gmail.com"
+
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:59
 msgid ""
 " For that reason processing has been stopped for now. Press the \"Done\"-"
@@ -276,6 +414,49 @@
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
+"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:60
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgstr ""
+"No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
+"continuar malgrat això?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving to file '%1' failed. What do you want to do?"
+msgstr "La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Que voleu fer?"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Save failed"
+msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Try saving with a different filename"
+msgstr "Intenteu salvar-lo amb un altre nom de fitxer"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:73
+msgid "Saving failed"
+msgstr "La gravació del fitxer ha fallat"
+
+#: agents/rksaveagent.cpp:86
+msgid ""
+"Saving to file '%1' failed. Do you want to try saving to a different "
+"filename?"
+msgstr ""
+"La gravació del fitxer '%1' ha fallat. Voleu intentar gravar-lo amb un altre "
+"nom de fitxer?"
+
 #: agents/rkloadagent.cpp:38
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball ..."
@@ -292,18 +473,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
-"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
-
 #: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
@@ -316,6 +485,636 @@
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr "No es pot editar '%1'"
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:255
+msgid "my.data"
+msgstr "Dades.meves"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr "Desar com:"
+
+# fr.po: Modèle complet
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Model complet"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Només efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Model a mida:"
+
+# fr.po: Effets principaux seulement
+# es.po: Solo Efectos Principales
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Nivell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Terme"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Especifiqueu el model"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Introduïu el text"
+
+# fr.po: Exécuter
+# es.po: Enviar
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:90 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:375
+msgid "Submit"
+msgstr "Envia"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:106
+msgid "Use Wizard"
+msgstr "Utilitza l'assistent"
+
+# fr.po: Fermé
+# es.po: Cerrado
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:112
+msgid "Code"
+msgstr "Codi"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:232
+msgid "Processing. Please wait"
+msgstr "S'està processant. Espereu"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:300
+msgid ""
+"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
+"Click 'Submit' to run the command(s)."
+msgstr ""
+"En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
+"que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:352 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:370
+msgid "Next >"
+msgstr "Següent >"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:362 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380
+msgid "< Back"
+msgstr "< Enrere"
+
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:383
+msgid "Use Dialog"
+msgstr "Utilitza el diàleg"
+
+#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
+msgid "Select one:"
+msgstr "Selecciona un:"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:102 plugin/rkcomponentmap.cpp:283
+msgid "(no label)"
+msgstr "(cap etiqueta)"
+
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
+msgid "Preview"
+msgstr "Previsualització"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
+msgid "Preview disabled"
+msgstr "Previsualització deshabilitat"
+
+# ??? Per revisar
+# fr: Prévisualisation à jour
+# up-to-date: recents, al dia
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#, fuzzy
+msgid "Preview up to date"
+msgstr "Previsualitza el més recent"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
+msgid "Preview updating"
+msgstr "S'està actualitzant la previsualització"
+
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
+msgid "Preview not (yet) possible"
+msgstr "Encara no és possible la previsualització"
+
+# parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:75
+msgid ""
+"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
+"('%1'). Please refer to stdout for details."
+msgstr ""
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
+"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:75
+msgid "Could not create plugin"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
+
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Introduïu el valor:"
+
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+# es.po: Introducir el nuevo nombre
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:63
+msgid "Could not open file for reading"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:65
+msgid ""
+"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
+"Expect further errors to be reported below"
+msgstr ""
+"Hi ha un error a l'analitzar el fitxer XML. El missatge d'error era : '%1' a "
+"la línia '%2', columna '%3'. Espereu que s'informin d'altres errors aquí sota"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:176
+msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
+msgstr "S'estan intentant recuperar els fills d'un element invàlid"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:187
+msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
+msgstr "S'esperava exactament un element '%1', però s'ha trobat %2"
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:242
+msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
+msgstr "No heu especificat l'atribut '%1'. S'assumeix '%2'"
+
+# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
+#: misc/xmlhelper.cpp:260
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:274
+msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres enters."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:290
+msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres reals."
+
+# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
+#: misc/xmlhelper.cpp:308
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%"
+"2'."
+
+#: misc/xmlhelper.cpp:319
+msgid "XML-parsing '%1' "
+msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
+
+#: misc/multistringselector.cpp:58
+msgid "Up"
+msgstr "Amunt"
+
+#: misc/multistringselector.cpp:62
+msgid "Down"
+msgstr "Avall"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Sobreescric?"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:437
+#: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
+msgid "Label"
+msgstr "Etiqueta"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:436
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:63 dataeditor/twintable.cpp:63
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:438
+msgid "Class"
+msgstr "Classe"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:61
+msgid "Show Objects"
+msgstr "Mostra els objectes"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
+msgid "Show Fields"
+msgstr "Mostra els camps"
+
+# fr.po: Configuration de la vue
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
+msgid "Configure Defaults"
+msgstr "Configura la visualització"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:332
+msgid "[Objects]"
+msgstr "[Objectes]"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:428
+msgid "All Environments"
+msgstr "Tots els entorns"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:429
+msgid "Objects with children"
+msgstr "Objectes amb fills"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:430
+msgid "Variables"
+msgstr "Variables"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:431 robjectbrowser.cpp:265
+msgid "Functions"
+msgstr "Funcions"
+
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:433
+msgid "Hidden Objects"
+msgstr "Objectes ocults"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr ""
+"<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
+"mostra aquí sota</b>"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
+msgid "Show Output"
+msgstr "Mostra els resultats"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:214
+msgid "Hide Output"
+msgstr "Oculta els resultats"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:215
+msgid "Output:"
+msgstr "Resultats:"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:217
+msgid "Show Errors / Warnings"
+msgstr "Mostra els errors / avisos"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:218
+msgid "Hide Errors / Warnings"
+msgstr "Oculta els errors / avisos"
+
+#: misc/rkprogresscontrol.cpp:219
+msgid "Errors / Warnings:"
+msgstr "Errors / Avisos:"
+
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
+msgid "RKWard"
+msgstr "RKWard"
+
+#: main.cpp:74
+msgid "file to open"
+msgstr "fitxer a obrir"
+
+# fr.po: Prolixité des messages de trace (0-5)
+# es,po: Nivel de información de los mensajes de depuración (0-5)
+#: main.cpp:75
+msgid "Verbosity of debug messages (0-5)"
+msgstr "Nivell d'informació dels missatges de depuració (0-5)"
+
+# es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
+# fr: Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer
+#: main.cpp:76
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
+msgstr "Màscara per als components a depurar (mireu en depura.h)"
+
+#: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+# ??? Per revisar
+# ó Desactiva la comprovació de la pila C del R?
+#: main.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Disable R C stack checking"
+msgstr "Desactiva la comprovació de la pila R C"
+
+#: main.cpp:85
+msgid "Project leader / main developer"
+msgstr "Líder del projecte / desenvolupador principal"
+
+# Softcatalà: coder: codificador
+#: main.cpp:86
+msgid "C++ coder since 0.2.9"
+msgstr "Codificador C++ des de 0.2.9"
+
+#: main.cpp:87
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
+
+#: main.cpp:88
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Molts endollables, suggeriments"
+
+#: main.cpp:90
+msgid "Several helpful comments and discussions"
+msgstr "Varis comentaris i discussions útils"
+
+#: main.cpp:91
+msgid "Plugins and patches"
+msgstr "Endollables i pedaços"
+
+#: main.cpp:92
+msgid "New website"
+msgstr "Nova pàgina web"
+
+#: main.cpp:93
+msgid "HP filter plugin, spanish translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:94
+msgid "A cool icon"
+msgstr "Una bonica icona"
+
+#: main.cpp:95
+msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
+msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
+
+#: main.cpp:96
+msgid "Several valuable comments, hints and patches"
+msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
+
+#: main.cpp:97
+msgid "Translation, Suggestions, plugins"
+msgstr "Traduccions, suggeriments, endollables"
+
+#: main.cpp:98
+msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
+msgstr "Molts comentaris, suggeriments útils i informes d'errors"
+
+#: main.cpp:99
+msgid "Some patches"
+msgstr "Alguns pedaços"
+
+#: main.cpp:100
+msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr "Moltes més persones a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+
+#: main.cpp:100
+msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
+msgstr ""
+"Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
+"en contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
+
+#: rbackend/rthread.cpp:461
+msgid "R Startup"
+msgstr "Engegada del R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:190
+msgid ""
+"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
+"occurred:\n"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
+"el(s) següent(s) error(s):\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:192
+msgid ""
+"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
+"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
+"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
+"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
+"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
+"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
+msgstr ""
+"\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca és "
+"necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses no "
+"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot "
+"és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' "
+"en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu "
+"'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
+"cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:195
+msgid ""
+"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
+"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
+"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
+"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
+msgstr ""
+"\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
+"amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
+"ubicació d'aquests fitxers. Verifiqueu si heu configurat correctament la "
+"ubicació dels fitxers bitàcola (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
+"Fitxers bitàcola) i reengegueu el RKWard.\n"
+
+# fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
+# es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
+msgid ""
+"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
+msgstr ""
+"\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
+"RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
+"la vostra configuració.\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:200
+msgid "Error starting R"
+msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
+
+# fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
+msgid ""
+"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
+"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
+"needed package."
+msgstr ""
+"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
+"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
+"que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
+msgid "Require package '%1'"
+msgstr "Requerix el paquet '%1'"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+"Una ordre del dorsal R està intentant canviar la codificació dels caràcters. "
+"Tot i que RKWard permet fer això, i s'intentarà ajustar a la localització "
+"nova, aquesta operació, si la finestra de dades està actualment oberta, pot "
+"provocar errors subtils. A demés aquesta funció encara no ha estat provada "
+"del tot, i es recomana guardar el vostre espai de travall abans de fer-ho.\n"
+"Si teniu algun editor de dades obert, o en cas de qualsevol dubte, es "
+"recomana primer tancar-lo (això probablement se auto-detectarà en les "
+"pròximes versions de RKWard). En aquest cas, si us plau, ara escolliu "
+"'Cancel·lar', després tanqueu a finestra de dades, guardeu i reintenteu."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+msgid "Locale change"
+msgstr "Canvia els locals"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:381
+msgid "Message from the R backend"
+msgstr "Missatge del dorsal R"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:385
+msgid "R backend requests information"
+msgstr "El dorsal R necessita informació"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:413
+msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
+msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:414
+msgid ""
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
+"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
+"RKWard after that. Sorry!"
+msgstr ""
+"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
+"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
+"fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
+"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
+msgid "R engine has died"
+msgstr "El motor R s'ha aturat"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:418
+msgid "The R engine has shut down with status: "
+msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:419
+msgid ""
+"\n"
+"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
+"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
+"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
+"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
+"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
+"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
+"happened. Sorry!"
+msgstr ""
+"\n"
+"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
+"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai "
+"de treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, "
+"els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
+"RKWard.\n"
+" Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un missatge a "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
+"produït això."
+
+#: robjectbrowser.cpp:114
+msgid "Objects in the R workspace"
+msgstr "Objectes en l'espai de treball del R"
+
+#: robjectbrowser.cpp:116
+msgid "Search Help"
+msgstr "Cerca ajuda"
+
+#: robjectbrowser.cpp:119
+msgid "Rename"
+msgstr "Reanomena"
+
+#: robjectbrowser.cpp:120
+msgid "Copy to new symbol"
+msgstr "Copia al nou symbol"
+
+#: robjectbrowser.cpp:121
+msgid "Copy to .GlobalEnv"
+msgstr "Copia al .GlobalEnv"
+
+#: robjectbrowser.cpp:169
+msgid "Copy object"
+msgstr "Copia l'objecte"
+
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+#: robjectbrowser.cpp:169
+msgid "Enter the name to copy to"
+msgstr "Introduïu un nou nom"
+
+#: robjectbrowser.cpp:173 robjectbrowser.cpp:207 rkward.cpp:569
+msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
+msgstr ""
+"El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
+"reanomenat a %1"
+
+#: robjectbrowser.cpp:173 robjectbrowser.cpp:207 rkward.cpp:569
+msgid "Invalid Name"
+msgstr "Nom no vàlid"
+
+#: robjectbrowser.cpp:185
+msgid ""
+"An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
+"2' instead."
+msgstr ""
+"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com "
+"a'%2'."
+
+#: robjectbrowser.cpp:185
+msgid "Name already in use"
+msgstr "Nom ja utilitzat"
+
+#: robjectbrowser.cpp:203
+msgid "Rename object"
+msgstr "Reanomena objecte"
+
+#: robjectbrowser.cpp:203
+msgid "Enter the new name"
+msgstr "Entreu el nou nom"
+
+#: robjectbrowser.cpp:263 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+msgid "All"
+msgstr "Tot"
+
+# Thomas Friedrichsmeier: While "Non-Functions" really is the most precise description, "Data" would probably be close enough. Another option might be to translate as "Other", since "Functions" and "Non-Functions" are shown side-by-side in the Workspace browser.
+#: robjectbrowser.cpp:264
+msgid "Non-Functions"
+msgstr "Dades i altres"
+
+#: robjectbrowser.cpp:272
+msgid "Show All Environments"
+msgstr "Mostra tots els entorns"
+
+#: robjectbrowser.cpp:276
+msgid "Show Hidden Objects"
+msgstr "Mostra els objectes ocults"
+
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -347,6 +1146,35 @@
 "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
+# ??? Per revisar
+# Completar i revisar amb fr.po i es.po
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
+"retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
+"this package will not appear in the object browser, and there will be no "
+"object name completion or function argument hinting for objects in this "
+"package.\n"
+"Packages will typically be blacklisted, if they contain huge amount of data, "
+"that would take too long to load. To unlist the package, visit Settings-"
+">Configure RKWard->Workspace."
+msgstr ""
+"El paquet '%1' (que probablement acabeu de carregar) està actualment en la "
+"llista negra per recuperar informació sobre la seva estructura. A la "
+"pràctica, això vol dir que els seus objectes no apareixaran en el navegador "
+"d'objectes. \n"
+"Habitualment un paquet es fica a la llista negra, si es trigaria molt en "
+"carregar per tenir una enorme quantitat de dades. Per treure'l de la llista, "
+"anar a Arranjaments->Configura RKWard->Espai de treball."
+
+# ??? Per revisar
+# Revisar amb fr.po i es.po
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#, fuzzy
+msgid "Package blacklisted"
+msgstr "El paquet està en la llista negra"
+
 #: core/robject.cpp:119
 msgid "Full location:"
 msgstr "Camí complet:"
@@ -417,54 +1245,153 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:48
+msgid "Help on R"
+msgstr "Ajuda sobre el R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:49
+msgid "Search R Help"
+msgstr "Cerca ajuda del R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:51
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
+msgid "Shows the R help index"
+msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:58
+msgid "Shows/raises the R Help Search window"
+msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:62
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:63
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
+msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:64
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Mostra/Oculta la bitàcola de les ordres"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:65
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Mostra/Oculta els treballs pendents"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:66
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "Mostra/Oculta la consola R"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
+
 # ??? Per revisar
-# Completar i revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+# Activa la visualització del document o
+# Activa la visualització dels documents
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
 #, fuzzy
+msgid "Activate Document view"
+msgstr "Activa la visualització del document"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:70
+msgid "Show &Output"
+msgstr "Mostra els &Resultats"
+
+#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:91
 msgid ""
-"The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
-"retrieving structure information. Practically this means, the objects in "
-"this package will not appear in the object browser, and there will be no "
-"object name completion or function argument hinting for objects in this "
-"package.\n"
-"Packages will typically be blacklisted, if they contain huge amount of data, "
-"that would take too long to load. To unlist the package, visit Settings-"
-">Configure RKWard->Workspace."
+"Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
+"group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
+"net"
 msgstr ""
-"El paquet '%1' (que probablement acabeu de carregar) està actualment en la "
-"llista negra per recuperar informació sobre la seva estructura. A la "
-"pràctica, això vol dir que els seus objectes no apareixaran en el navegador "
-"d'objectes. \n"
-"Habitualment un paquet es fica a la llista negra, si es trigaria molt en "
-"carregar per tenir una enorme quantitat de dades. Per treure'l de la llista, "
-"anar a Arranjaments->Configura RKWard->Espai de treball."
+"Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a http://"
+"sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
+# ¿O finestra esquerra?
 # ??? Per revisar
-# Revisar amb fr.po i es.po
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
 #, fuzzy
-msgid "Package blacklisted"
-msgstr "El paquet està en la llista negra"
+msgid "Window Left"
+msgstr "Finestra a l'esquerra"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
-msgid "Run all"
-msgstr "Executa-ho tot"
+# ¿O finestra dreta?
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+#, fuzzy
+msgid "Window Right"
+msgstr "Finestra a la dreta"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
-msgid "Run selection"
-msgstr "Executa la selecció"
+#: windows/rkworkplace.cpp:148
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
-msgid "Run current line"
-msgstr "Executa la línia actual"
+#: windows/rkworkplace.cpp:148
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
-# fr.po: "&Aide sur la fonction"
-# es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
-msgid "&Function reference"
-msgstr "&Funció: Ajuda"
+#: windows/rkworkplace.cpp:260
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure this warning (or turn it off entirely) under Settings-"
+">Configure RKWard->General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). L'editor "
+"integrat de dades del RKWard no està optimitzat per manegar objectes grans. "
+"Això pot utilitzar molta memòria, i -depenent del vostre sistema- anar molt "
+"lent. Es recomana editar els objectes grans utilitzant els mètodes "
+"disponibles en la línia d'ordres o dividir-los en bocins més petits abans "
+"d'editar-los. D'altra banda, si teniu memòria suficient, o les dades són "
+"suficientment simples (les dades numèriques són més fàcils de manegar que "
+"els factors (variables categòriques)), poder es poden editar sense "
+"problemes. Podeu configurar aquest avís (o desactivar-lo del tot) a "
+"Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
+"Edito l'objecte?"
 
+#: windows/rkworkplace.cpp:260
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
+
+# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
+# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
+# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:437
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:507
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Finestra anterior"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:511
+msgid "Next Window"
+msgstr "Finestra següent"
+
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:41
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
+
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
@@ -567,11 +1494,102 @@
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "REFERÈNCIA TRENCADA"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "File not saved"
+msgstr "El fitxer no s'ha desat"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sense nom"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Camps:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Tot menys les paraules claus"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Paraules clau"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paquet:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Sensible a majúscules"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Emparellament inexacta"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paquet"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Busca ajuda"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
+"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
+"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
+
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:47
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Configura el dorsal R"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:314
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:352
 msgid "Pause execution"
 msgstr "Pausa l'execució"
 
@@ -596,11 +1614,11 @@
 # fr.po: Commandes passées
 # es.po: Bitácora de Comandos
 # Stack = Pila (Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:239
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:275
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Pila d'ordres"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:343
 msgid ""
 "Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
@@ -610,140 +1628,32 @@
 "\" (lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
 "poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat cancel·lades."
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:343
 msgid "Some commands not cancelled"
 msgstr "Algunes ordres no s'han cancel·lat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:318
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:356
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Continua l'execució"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:404
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:442
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
 # fr.po: Chaîne
 # es.po: Cadena
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:416
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:454
 msgid "Chain"
 msgstr "Cadena"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:418
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:456
 msgid "Closed"
 msgstr "Tancat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:420
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:458
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicat]"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "File not saved"
-msgstr "El fitxer no s'ha desat"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sense nom"
-
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:41
-msgid "Attach to main window"
-msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
-
-# ¿O finestra esquerra?
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
-#, fuzzy
-msgid "Window Left"
-msgstr "Finestra a l'esquerra"
-
-# ¿O finestra dreta?
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
-#, fuzzy
-msgid "Window Right"
-msgstr "Finestra a la dreta"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:148
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No es pot obrir \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:148
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:260
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
-"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
-"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
-"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
-"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
-"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
-"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
-"You can configure this warning (or turn it off entirely) under Settings-"
-">Configure RKWard->General.\n"
-"Really edit object?"
-msgstr ""
-"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). L'editor "
-"integrat de dades del RKWard no està optimitzat per manegar objectes grans. "
-"Això pot utilitzar molta memòria, i -depenent del vostre sistema- anar molt "
-"lent. Es recomana editar els objectes grans utilitzant els mètodes "
-"disponibles en la línia d'ordres o dividir-los en bocins més petits abans "
-"d'editar-los. D'altra banda, si teniu memòria suficient, o les dades són "
-"suficientment simples (les dades numèriques són més fàcils de manegar que "
-"els factors (variables categòriques)), poder es poden editar sense "
-"problemes. Podeu configurar aquest avís (o desactivar-lo del tot) a "
-"Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
-"Edito l'objecte?"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:260
-msgid "About to edit very large object"
-msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
-
-# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
-# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
-# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:430
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:437
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:507
-msgid "Previous Window"
-msgstr "Finestra anterior"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:511
-msgid "Next Window"
-msgstr "Finestra següent"
-
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola de les ordres"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:174
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentència incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:176
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de sintaxi.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:178
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
-
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -851,292 +1761,92 @@
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplicat"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:48
-msgid "Help on R"
-msgstr "Ajuda sobre el R"
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
+msgid "Run all"
+msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:49
-msgid "Search R Help"
-msgstr "Cerca ajuda del R"
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+msgid "Run current line"
+msgstr "Executa la línia actual"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:51
-msgid "Help on RKWard"
-msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:62
+msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr ""
+"El fitxer de suport \"%1\" no es troba o no es llegible. Si us plau, "
+"verifiqueu la vostra instal·lació."
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:57
-msgid "Shows the R help index"
-msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:62 scriptbackends/phpbackend.cpp:79
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:197 scriptbackends/phpbackend.cpp:227
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "Error en el PHP"
 
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:58
-msgid "Shows/raises the R Help Search window"
-msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:59
-msgid "Show help on RKWard"
-msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:62
-msgid "Show/Hide Workspace Browser"
-msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:63
-#, fuzzy
-msgid "Show/Hide Filesystem Browser"
-msgstr "Mostra/Oculta el navegador de l'espai de treball"
-
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:64
-msgid "Show/Hide Command Log"
-msgstr "Mostra/Oculta la bitàcola de les ordres"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:65
-msgid "Show/Hide Pending Jobs"
-msgstr "Mostra/Oculta els treballs pendents"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:66
-msgid "Show/Hide Console"
-msgstr "Mostra/Oculta la consola R"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:67
-msgid "Show/Hide R Help Search"
-msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
-
-# ??? Per revisar
-# Activa la visualització del document o
-# Activa la visualització dels documents
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:68
-#, fuzzy
-msgid "Activate Document view"
-msgstr "Activa la visualització del document"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:70
-msgid "Show &Output"
-msgstr "Mostra els &Resultats"
-
-#: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:91
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:79
 msgid ""
-"Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
-"group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
-"net"
+"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
+"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
+"backend)"
 msgstr ""
-"Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a http://"
-"sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
-"rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+"L'execució del dorsal PHP no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu configurat "
+"correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
+"arranjaments->dorsal PHP)"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
-msgid "Find:"
-msgstr "Cerca:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
-msgid "Fields:"
-msgstr "Camps:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
-#: robjectbrowser.cpp:263
-msgid "All"
-msgstr "Tot"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Tot menys les paraules claus"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
-msgid "Keywords"
-msgstr "Paraules clau"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
-msgid "Package:"
-msgstr "Paquet:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Sensible a majúscules"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Emparellament inexacta"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
-msgid "Find"
-msgstr "Cerca"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
-msgid "Package"
-msgstr "Paquet"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
-msgid "Help search"
-msgstr "Busca ajuda"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:197
 msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
+"There has been an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
+"in RKWard or a problem with your PHP installation. Check the settings "
+"(Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
 msgstr ""
-"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
-"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
-"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+"S'ha produït un error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"al iniciar-se el dorsal PHP. Probablement, s'ha degut a un error en el "
+"RKWard o a un problema en la instal·lació del PHP. Comproveu els "
+"arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments->dorsal PHP) i torneu a "
+"provar."
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid "No help found"
-msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
-
-#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
-msgid "Enter value:"
-msgstr "Introduïu el valor:"
-
-# fr.po: Entrer un nouveau nom
-# es.po: Introducir el nuevo nombre
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-# fr.po: Modèle complet
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Model complet"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Només efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Model a mida:"
-
-# fr.po: Effets principaux seulement
-# es.po: Solo Efectos Principales
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Nivell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Terme"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Especifiqueu el model"
-
-# parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:75
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:227
 msgid ""
-"There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
-"('%1'). Please refer to stdout for details."
+"The PHP-backend has reported an error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
+"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
+"it works with different settings."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
-"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+"L'execució del dorsal PHP ha informat d'un error\n"
+"(\"%1\")\n"
+"i s'ha aturat. Això s'ha degut probablement a un error en l'endollable. "
+"Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per "
+"veure si funciona amb un arranjament diferent."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:75
-msgid "Could not create plugin"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
-
-# fr.po: Exécuter
-# es.po: Enviar
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:90 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:375
-msgid "Submit"
-msgstr "Envia"
-
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:106
-msgid "Use Wizard"
-msgstr "Utilitza l'assistent"
-
-# fr.po: Fermé
-# es.po: Cerrado
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:112
-msgid "Code"
-msgstr "Codi"
-
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:232
-msgid "Processing. Please wait"
-msgstr "S'està processant. Espereu"
-
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:300
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
 msgid ""
-"Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
-"Click 'Submit' to run the command(s)."
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
 msgstr ""
-"En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
-"que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
+"El dorsal-PHP s'ha aturat inesperadament. Els resultats que hi ha actualment "
+"en la memòria intermèdia es mostren a continuació:\n"
+"%1"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:352 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:370
-msgid "Next >"
-msgstr "Següent >"
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr "S'ha sortit del procés PHP"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:362 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:380
-msgid "< Back"
-msgstr "< Enrere"
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:86
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr "## Prepara\n"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:383
-msgid "Use Dialog"
-msgstr "Utilitza el diàleg"
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:89
+msgid "## Compute\n"
+msgstr "## Calcula\n"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
+#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:92
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "## Imprimeix els resultats\n"
 
-#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
-msgid "Select one:"
-msgstr "Selecciona un:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Introduïu el text"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:102 plugin/rkcomponentmap.cpp:283
-msgid "(no label)"
-msgstr "(cap etiqueta)"
-
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
-msgid "Preview"
-msgstr "Previsualització"
-
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
-msgid "Preview disabled"
-msgstr "Previsualització deshabilitat"
-
-# ??? Per revisar
-# fr: Prévisualisation à jour
-# up-to-date: recents, al dia
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
-#, fuzzy
-msgid "Preview up to date"
-msgstr "Previsualitza el més recent"
-
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
-msgid "Preview updating"
-msgstr "S'està actualitzant la previsualització"
-
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
-msgid "Preview not (yet) possible"
-msgstr "Encara no és possible la previsualització"
-
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:255
-msgid "my.data"
-msgstr "Dades.meves"
-
-#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
-msgid "Save to:"
-msgstr "Desar com:"
-
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:44
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
@@ -1194,6 +1904,126 @@
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:49
+msgid ""
+"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
+"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
+"presentation do you prefer?"
+msgstr ""
+"Si un endollable està disponible amb una interfície clàssica i amb una "
+"interfície del tipus assistent, quina de les dues interfícies preferiu?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:58
+msgid "Always prefer dialogs"
+msgstr "Sempre prefereixo els diàlegs"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:59
+msgid "Prefer recommended interface"
+msgstr "Prefereixo la interfície recomenada"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:60
+msgid "Always prefer wizards"
+msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
+
+# ??? Per revisar
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+#, fuzzy
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr "Mostra la sintaxis de R (en els diàlegs)"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:68
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Codi que s'ha de mostrar per omissió"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:73
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr "Alçada per defecte al mostrar el codi (píxels)"
+
+# Sembla ser el fitxer amb extenció *.pluginmap
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:81
+msgid "Select .pluginmap file(s)"
+msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:102
+msgid "Select .pluginmap-file"
+msgstr "Seleccioneu el fitxer .pluginmap"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:106
+msgid "Plugins"
+msgstr "Endollables"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
+msgid ""
+"You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
+"configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
+"configuration be set to the new default (recommended)?"
+msgstr ""
+"Sembla que teniu una configuració antiga en el camí dels endollables. La "
+"configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 del "
+"RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
+
+# fr.po: Configuration des paquets
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
+msgid "Configuration change"
+msgstr "Canvia la configuració"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:120
+msgid ""
+"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
+"visible/invisible."
+msgstr ""
+"A partir d'ara, els arranjaments només s'aplicaran a les noves ordres. Totes "
+"les ordres anteriors romandran visibles/invisibles."
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:127
+msgid "always show command"
+msgstr "mostra sempre les ordres"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:130
+msgid "always show result"
+msgstr "mostra sempre els resultats"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:133
+msgid "show errors"
+msgstr "mostra els errors"
+
+# fr.po: montrer / monter la fenêtre
+# es.po: mostrar/restaurar ventana
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:136
+msgid "show/raise window"
+msgstr "mostra/puja la finestra"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
+msgid "User commands"
+msgstr "Ordres de l'usuari"
+
+# fr.po: Commandes produites par les greffons
+# es.po: Comandos generados por el plug-in
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:141
+msgid "Plugin generated commands"
+msgstr "Ordres generades pels endollables"
+
+# fr.po: Commandes de RKWard
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:142
+msgid "Application commands"
+msgstr "Ordres de l'aplicació"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
+msgid "Synchronization commands"
+msgstr "Ordres de sincronització"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
+msgstr ""
+"Introduïu el nombre màxim de línies / paragrafs que s'han de mostrar en la "
+"bitàcola de les ordres"
+
+#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:59
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Sense límit"
+
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
@@ -1209,14 +2039,6 @@
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Acció a l'engegada (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59 dialogs/startupdialog.cpp:59
-msgid "Start with an empty workspace"
-msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
-
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60 dialogs/startupdialog.cpp:60
-msgid "Start with an empty table"
-msgstr "Engega amb una taula buida"
-
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:61
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Demana per obrir un fitxer"
@@ -1276,69 +2098,10 @@
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:49
-msgid ""
-"Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
-"traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
-"presentation do you prefer?"
-msgstr ""
-"Si un endollable està disponible amb una interfície clàssica i amb una "
-"interfície del tipus assistent, quina de les dues interfícies preferiu?"
+#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:39
+msgid "Output Window options"
+msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:58
-msgid "Always prefer dialogs"
-msgstr "Sempre prefereixo els diàlegs"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:59
-msgid "Prefer recommended interface"
-msgstr "Prefereixo la interfície recomenada"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:60
-msgid "Always prefer wizards"
-msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
-
-# ??? Per revisar
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
-#, fuzzy
-msgid "R syntax display (in dialogs)"
-msgstr "Mostra la sintaxis de R (en els diàlegs)"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:68
-msgid "Code shown by default"
-msgstr "Codi que s'ha de mostrar per omissió"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:73
-msgid "Default height of code display (pixels)"
-msgstr "Alçada per defecte al mostrar el codi (píxels)"
-
-# Sembla ser el fitxer amb extenció *.pluginmap
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:81
-msgid "Select .pluginmap file(s)"
-msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:102
-msgid "Select .pluginmap-file"
-msgstr "Seleccioneu el fitxer .pluginmap"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:106
-msgid "Plugins"
-msgstr "Endollables"
-
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
-msgid ""
-"You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
-"configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
-"configuration be set to the new default (recommended)?"
-msgstr ""
-"Sembla que teniu una configuració antiga en el camí dels endollables. La "
-"configuració per omissió s'ha canviat entre les versions 0.3.4 i 0.3.5 del "
-"RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
-
-# fr.po: Configuration des paquets
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
-msgid "Configuration change"
-msgstr "Canvia la configuració"
-
 #: settings/rksettingsmodulephp.cpp:37
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
@@ -1355,10 +2118,43 @@
 msgid "PHP backend"
 msgstr "Dorsal-PHP"
 
-#: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:39
-msgid "Output Window options"
-msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:46
+msgid "Load/Save command history"
+msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:51
+msgid "Maximum length of command history"
+msgstr "Introduïu la longitud màxima de l'historial d'ordres"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
+msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
+msgstr ""
+"Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la "
+"consola"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:65
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:70
+msgid "Also add those commands to console history"
+msgstr "Afegeix també aquestes ordres en l'historial de la consola"
+
+# ??? Per revisar
+# fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Command history is context sensitive by default"
+msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:179
+msgid "Console"
+msgstr "Consola"
+
+#: settings/rksettings.cpp:63
+msgid "Settings"
+msgstr "Arranjaments"
+
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:58
 msgid ""
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
@@ -1498,709 +2294,6 @@
 msgid "R-Packages"
 msgstr "Paquets R"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:46
-msgid "Load/Save command history"
-msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:51
-msgid "Maximum length of command history"
-msgstr "Introduïu la longitud màxima de l'historial d'ordres"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:53
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:59
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Sense límit"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
-msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
-msgstr ""
-"Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la "
-"consola"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:65
-msgid "Run commands from script editor through console"
-msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:70
-msgid "Also add those commands to console history"
-msgstr "Afegeix també aquestes ordres en l'historial de la consola"
-
-# ??? Per revisar
-# fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:78
-#, fuzzy
-msgid "Command history is context sensitive by default"
-msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
-
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:179
-msgid "Console"
-msgstr "Consola"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:120
-msgid ""
-"For now, settings only apply to new commands. All previous commands remain "
-"visible/invisible."
-msgstr ""
-"A partir d'ara, els arranjaments només s'aplicaran a les noves ordres. Totes "
-"les ordres anteriors romandran visibles/invisibles."
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:127
-msgid "always show command"
-msgstr "mostra sempre les ordres"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:130
-msgid "always show result"
-msgstr "mostra sempre els resultats"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:133
-msgid "show errors"
-msgstr "mostra els errors"
-
-# fr.po: montrer / monter la fenêtre
-# es.po: mostrar/restaurar ventana
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:136
-msgid "show/raise window"
-msgstr "mostra/puja la finestra"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:140
-msgid "User commands"
-msgstr "Ordres de l'usuari"
-
-# fr.po: Commandes produites par les greffons
-# es.po: Comandos generados por el plug-in
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:141
-msgid "Plugin generated commands"
-msgstr "Ordres generades pels endollables"
-
-# fr.po: Commandes de RKWard
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:142
-msgid "Application commands"
-msgstr "Ordres de l'aplicació"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
-msgid "Synchronization commands"
-msgstr "Ordres de sincronització"
-
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
-msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr ""
-"Introduïu el nombre màxim de línies / paragrafs que s'han de mostrar en la "
-"bitàcola de les ordres"
-
-#: settings/rksettings.cpp:63
-msgid "Settings"
-msgstr "Arranjaments"
-
-#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:46
-msgid "Context:"
-msgstr "Context:"
-
-#: dialogs/startupdialog.cpp:45
-msgid "What would you like to do?"
-msgstr "Què desitgeu fer?"
-
-#: dialogs/startupdialog.cpp:61
-msgid "Load an existing workspace:"
-msgstr "Carrega un espai de treball existent:"
-
-#: dialogs/startupdialog.cpp:67 misc/multistringselector.cpp:42
-msgid "Filename"
-msgstr "Nom de fitxer"
-
-#: dialogs/startupdialog.cpp:69
-msgid "<<Open another file>>"
-msgstr "<<Obre un altre fitxer>>"
-
-#: dialogs/startupdialog.cpp:79
-msgid "Always do this on startup"
-msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:53 rkward.cpp:351
-msgid "Configure Packages"
-msgstr "Configura els paquets"
-
-# fr.po: Paquets sur la machine locale
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:57
-msgid "Local packages"
-msgstr "Paquets locals"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
-msgid "Update"
-msgstr "Actualitza"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:67
-msgid "Install"
-msgstr "Instal·la"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:71
-msgid "Configure Repositories"
-msgstr "Configura els dipòsits"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
-msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
-msgid "Installing packages"
-msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:249
-msgid ""
-"There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
-"unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
-"Please be careful about the packages you unload."
-msgstr ""
-"No existeix cap protecció que impedeixi eliminar paquets essencials. Per "
-"exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
-"correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
-msgid "Installed packages"
-msgstr "Paquets instal·lats"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:262 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:614
-msgid "Version"
-msgstr "Versió"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:464
-msgid "Location"
-msgstr "Ubicació"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:268
-msgid "Load"
-msgstr "Càrrega"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
-msgid "Unload"
-msgstr "Descàrrega"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:277
-msgid "Loaded packages"
-msgstr "Paquets carregats"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
-msgid ""
-"There has been an error while trying to load / unload packages. See "
-"transcript below for details"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'intentar carregar/descarregar els paquets. Reviseu "
-"la transcripció d'aquí sota per a més detalls"
-
-# fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
-# es.po: Error en la gestión de paquetes
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
-msgid "Error while handling packages"
-msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:456
-msgid ""
-"In order to find out, which of your installed packaged have an update "
-"available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
-"connection."
-msgstr ""
-"Feu clic sobre \"Obté la llista\" per informar-vos de les actualitzacions "
-"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una "
-"connexió a Internet."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:465
-msgid "Local Version"
-msgstr "Versió local"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:466
-msgid "Online Version"
-msgstr "Versió disponible"
-
-# fr.po: Récupérer la liste
-# es.po: Listado de transferencias
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:619
-msgid "Fetch list"
-msgstr "Obté la llista"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
-msgid "Update Selected"
-msgstr "Actualitza els seleccionats"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:475
-msgid "Update All"
-msgstr "Actualitza'ls tots"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:532
-msgid "[No updates available]"
-msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581
-msgid ""
-"Please stand by while determining, which packages have an update available "
-"online."
-msgstr ""
-"Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible a "
-"la xarxa."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
-msgid "Fetching list"
-msgstr "S'està obtenint la llista"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:607
-msgid ""
-"Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
-"other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
-"Click \"Fetch List\" to find out, which packages are available. This feature "
-"requires a working internet connection."
-msgstr ""
-"Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
-"Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per "
-"afegir altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per "
-"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una "
-"connexió a Internet."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:621
-msgid "Install Selected"
-msgstr "Instal·la els seleccionats"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:672
-msgid "[No packages available]"
-msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
-msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
-msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
-msgid ""
-"The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
-"repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
-"add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
-msgstr ""
-"El paquet sol·licitat pel dorsal R (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
-"paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
-"afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura els dipòsits\"."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
-msgid "Package not available"
-msgstr "El paquet no està disponible"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:754
-msgid "Install packages to:"
-msgstr "Instal·la els paquets a:"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:759
-msgid "Include dependencies"
-msgstr "Inclou dependències"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
-msgid ""
-"The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
-"current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
-"can try to install the packages as root (you'll be prompted for the root "
-"password). Otherwise you'll have to chose a different library location to "
-"install to (if none are writable, you will probably want to use the "
-"\"Configure Repositories\"-button to set up a writable directory to install "
-"packages to)."
-msgstr ""
-"El vostre usuari no té drets d'escriptura en el directori on esteu intentant "
-"instal·lar (%1). Si sou l'administrador d'aquest ordinador, podeu intentar "
-"instal·lar els paquets com a root (se us preguntarà la contrasenya del "
-"root). Altrament, haureu d'escollir una altra ubicació de biblioteca per "
-"instal·lar-lo (si no podeu escriure en cap, segurament voldreu utilitzar el "
-"botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
-"on instal·lar els paquets)."
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
-msgid "Selected library location not writable"
-msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
-
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
-msgid "Become root"
-msgstr "Convertir-se en root"
-
-#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
-msgid "File format: "
-msgstr "Format de fitxer: "
-
-#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
-msgid "No plugins defined for context '%1'"
-msgstr "No existeixen endollables definits pel context '%1'"
-
-#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
-msgid "All Files"
-msgstr "Tots els fitxers"
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:63
-msgid "Could not open file for reading"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo"
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:65
-msgid ""
-"Error parsing XML-file. Error-message was: '%1' in line '%2', column '%3'. "
-"Expect further errors to be reported below"
-msgstr ""
-"Hi ha un error a l'analitzar el fitxer XML. El missatge d'error era : '%1' a "
-"la línia '%2', columna '%3'. Espereu que s'informin d'altres errors aquí sota"
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:176
-msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
-msgstr "S'estan intentant recuperar els fills d'un element invàlid"
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:187
-msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
-msgstr "S'esperava exactament un element '%1', però s'ha trobat %2"
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:242
-msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
-msgstr "No heu especificat l'atribut '%1'. S'assumeix '%2'"
-
-# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
-#: misc/xmlhelper.cpp:260
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:274
-msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres enters."
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:290
-msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres reals."
-
-# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
-#: misc/xmlhelper.cpp:308
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%"
-"2'."
-
-#: misc/xmlhelper.cpp:319
-msgid "XML-parsing '%1' "
-msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid ""
-"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
-msgstr ""
-"<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
-"mostra aquí sota</b>"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
-msgid "Show Output"
-msgstr "Mostra els resultats"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:214
-msgid "Hide Output"
-msgstr "Oculta els resultats"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:215
-msgid "Output:"
-msgstr "Resultats:"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:217
-msgid "Show Errors / Warnings"
-msgstr "Mostra els errors / avisos"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:218
-msgid "Hide Errors / Warnings"
-msgstr "Oculta els errors / avisos"
-
-#: misc/rkprogresscontrol.cpp:219
-msgid "Errors / Warnings:"
-msgstr "Errors / Avisos:"
-
-#: misc/multistringselector.cpp:58
-msgid "Up"
-msgstr "Amunt"
-
-#: misc/multistringselector.cpp:62
-msgid "Down"
-msgstr "Avall"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:438
-msgid "Class"
-msgstr "Classe"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:61
-msgid "Show Objects"
-msgstr "Mostra els objectes"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
-msgid "Show Fields"
-msgstr "Mostra els camps"
-
-# fr.po: Configuration de la vue
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
-msgid "Configure Defaults"
-msgstr "Configura la visualització"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:332
-msgid "[Objects]"
-msgstr "[Objectes]"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:428
-msgid "All Environments"
-msgstr "Tots els entorns"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:429
-msgid "Objects with children"
-msgstr "Objectes amb fills"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:430
-msgid "Variables"
-msgstr "Variables"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:431 robjectbrowser.cpp:265
-msgid "Functions"
-msgstr "Funcions"
-
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:433
-msgid "Hidden Objects"
-msgstr "Objectes ocults"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Sobreescric?"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:62
-msgid ""
-"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
-"your installation."
-msgstr ""
-"El fitxer de suport \"%1\" no es troba o no es llegible. Si us plau, "
-"verifiqueu la vostra instal·lació."
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:62 scriptbackends/phpbackend.cpp:79
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:197 scriptbackends/phpbackend.cpp:227
-msgid "PHP-Error"
-msgstr "Error en el PHP"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:79
-msgid ""
-"The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
-"configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
-"backend)"
-msgstr ""
-"L'execució del dorsal PHP no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu configurat "
-"correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
-"arranjaments->dorsal PHP)"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:197
-msgid ""
-"There has been an error\n"
-"(\"%1\")\n"
-"while starting up the PHP backend. Most likely this is due to either a bug "
-"in RKWard or a problem with your PHP installation. Check the settings "
-"(Settings->Configure Settings->PHP backend) and try again."
-msgstr ""
-"S'ha produït un error\n"
-"(\"%1\")\n"
-"al iniciar-se el dorsal PHP. Probablement, s'ha degut a un error en el "
-"RKWard o a un problema en la instal·lació del PHP. Comproveu els "
-"arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments->dorsal PHP) i torneu a "
-"provar."
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:227
-msgid ""
-"The PHP-backend has reported an error\n"
-"(\"%1\")\n"
-"and has been shut down. This is most likely due to a bug in the plugin. But "
-"of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
-"it works with different settings."
-msgstr ""
-"L'execució del dorsal PHP ha informat d'un error\n"
-"(\"%1\")\n"
-"i s'ha aturat. Això s'ha degut probablement a un error en l'endollable. "
-"Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per "
-"veure si funciona amb un arranjament diferent."
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
-msgid ""
-"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
-"below:\n"
-"%1"
-msgstr ""
-"El dorsal-PHP s'ha aturat inesperadament. Els resultats que hi ha actualment "
-"en la memòria intermèdia es mostren a continuació:\n"
-"%1"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
-msgid "PHP Process exited"
-msgstr "S'ha sortit del procés PHP"
-
-#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:86
-msgid "## Prepare\n"
-msgstr "## Prepara\n"
-
-#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:89
-msgid "## Compute\n"
-msgstr "## Calcula\n"
-
-#: scriptbackends/scriptbackend.cpp:92
-msgid "## Print result\n"
-msgstr "## Imprimeix els resultats\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:190
-msgid ""
-"There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
-"occurred:\n"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
-"el(s) següent(s) error(s):\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:192
-msgid ""
-"\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
-"communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
-"this library is not present. Likely RKWard will even crash. The 'rkward' R-"
-"library should have been included in your distribution or RKWard, and should "
-"have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
-"again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
-msgstr ""
-"\t- La biblioteca R del 'rkward' no es pot carregar. Aquesta biblioteca és "
-"necessària per a la comunicació entre el R i el RKWard i moltes coses no "
-"funcionaran correctament si aquesta biblioteca no està present. Fins i tot "
-"és probable que el RKWard peti. Heu d'incloure la biblioteca R del 'rkward' "
-"en la seva distribució o en el RKWard, i heu d'instal·lar-la quan executeu "
-"'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
-"cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:195
-msgid ""
-"\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
-"Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
-"files. Check whether you have correctly configured the location of the log-"
-"files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
-msgstr ""
-"\t-Existeix un problema a l'obrir els arxius necessaris per a la comunicació "
-"amb el R. Probablement això és degut a un arranjament incorrecte de la "
-"ubicació d'aquests fitxers. Verifiqueu si heu configurat correctament la "
-"ubicació dels fitxers bitàcola (Arranjaments->Configura arranjaments-> "
-"Fitxers bitàcola) i reengegueu el RKWard.\n"
-
-# fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
-# es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:198
-msgid ""
-"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
-"RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
-msgstr ""
-"\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
-"RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
-"la vostra configuració.\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:200
-msgid "Error starting R"
-msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
-
-# fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
-msgid ""
-"The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
-"package-management tool, and there you can try to locate and install the "
-"needed package."
-msgstr ""
-"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
-"paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
-"que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
-msgid "Require package '%1'"
-msgstr "Requerix el paquet '%1'"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
-msgid ""
-"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
-"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
-"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
-"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
-"your workspace before proceeding.\n"
-"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
-"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
-"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
-"windows, save, and retry."
-msgstr ""
-"Una ordre del dorsal R està intentant canviar la codificació dels caràcters. "
-"Tot i que RKWard permet fer això, i s'intentarà ajustar a la localització "
-"nova, aquesta operació, si la finestra de dades està actualment oberta, pot "
-"provocar errors subtils. A demés aquesta funció encara no ha estat provada "
-"del tot, i es recomana guardar el vostre espai de travall abans de fer-ho.\n"
-"Si teniu algun editor de dades obert, o en cas de qualsevol dubte, es "
-"recomana primer tancar-lo (això probablement se auto-detectarà en les "
-"pròximes versions de RKWard). En aquest cas, si us plau, ara escolliu "
-"'Cancel·lar', després tanqueu a finestra de dades, guardeu i reintenteu."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
-msgid "Locale change"
-msgstr "Canvia els locals"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:381
-msgid "Message from the R backend"
-msgstr "Missatge del dorsal R"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:385
-msgid "R backend requests information"
-msgstr "El dorsal R necessita informació"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:413
-msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
-msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:414
-msgid ""
-"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
-"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. What you can do, however, is save any open "
-"command-files, the output, or copy data out of open data editors. Quit "
-"RKWard after that. Sorry!"
-msgstr ""
-"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
-"res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
-"fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
-"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
-msgid "R engine has died"
-msgstr "El motor R s'ha aturat"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:418
-msgid "The R engine has shut down with status: "
-msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:419
-msgid ""
-"\n"
-"It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
-"functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
-"all, not even save the workspace. Hopefully, however, R has already saved "
-"the workspace. What you can do, however, is save any open command-files, the "
-"output, or copy data out of open data editors. Quit RKWard after that.\n"
-"Since this should never happen, please write a mail to rkward-devel at lists."
-"sourceforge.net, and tell us, what you were trying to do, when this "
-"happened. Sorry!"
-msgstr ""
-"\n"
-"S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list