[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1743] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue Mar 27 12:12:19 UTC 2007


Revision: 1743
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1743&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-03-27 05:12:18 -0700 (Tue, 27 Mar 2007)

Log Message:
-----------
message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2007-03-27 12:07:59 UTC (rev 1742)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2007-03-27 12:12:18 UTC (rev 1743)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-27 14:11+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-13 22:48+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -105,7 +105,7 @@
 msgstr "S'està inserint el contingut del porta-retalls..."
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:436
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
@@ -129,8 +129,8 @@
 msgid "Levels / Value labels for '%1'"
 msgstr "Nivells / Etiquetes dels valors de '%1'"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:422
+#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:63
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:435
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
@@ -181,7 +181,8 @@
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -272,7 +273,7 @@
 "pas:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:349
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
@@ -298,13 +299,25 @@
 "Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
 "Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
 msgstr ""
-"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir immediatament, "
-"prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
+"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
+"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
 
 #: agents/rkquitagent.cpp:41
 msgid "Waiting for R to finish"
 msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
 
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"L'objecte '%1', no s'ha pogut obrir per editar-lo. O bé no existeix, o bé el "
+"RKWard encara no permet editar aquest tipus d'ojectes."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "No es pot editar '%1'"
+
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -332,7 +345,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -405,27 +419,27 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:681
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
+#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:742
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:741
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -433,42 +447,42 @@
 "Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
 "aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
 
 # fr.po: Sorties
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:226 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:248 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:228
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:250
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Neteja els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:229
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:251
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Actualitza els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:231
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:253
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:235
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
 msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:344
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:375
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -478,84 +492,88 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:362
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimeix l'ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:372
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
 msgid "R Help"
 msgstr "Ajuda del R"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:398
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:429
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "La pàgina no existeix o està malament"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:456
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
 msgid "No Title"
 msgstr "No títol"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:481
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:512
 msgid "Summary"
 msgstr "Sumari"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:518
 msgid "Usage"
 msgstr "Ús"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:503
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 msgid "GUI settings"
 msgstr "Arranjaments de la IGU"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:511
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:543
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr "Element de la IGU sense nom"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:531
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:563
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Funcions relacionades i pàgines"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:608
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:570
+msgid "Technical details"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:647
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "Ajuda del R sobre '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:623
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:662
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "REFERÈNCIA TRENCADA"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:41
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:47
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Configura el dorsal R"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:46 windows/rcontrolwindow.cpp:278
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:314
 msgid "Pause execution"
 msgstr "Pausa l'execució"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:57
 msgid "Cancel selected commands"
 msgstr "Cancel·la les ordres seleccionades"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:56
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:62
 msgid "Command"
 msgstr "Ordre"
 
 # fr.po: Indicateurs
 # es.po: Banderas
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:58
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:64
 msgid "Flags"
 msgstr "Senyaladors"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:59
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:65
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
 # fr.po: Commandes passées
 # es.po: Bitácora de Comandos
 # Stack = Pila (Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:203
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:239
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Pila d'ordres"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
 msgid ""
 "Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
@@ -565,73 +583,110 @@
 "\" (lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
 "poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat cancel·lades."
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
 msgid "Some commands not cancelled"
 msgstr "Algunes ordres no s'han cancel·lat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:282
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:318
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Continua l'execució"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:368
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:404
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
 # fr.po: Chaîne
 # es.po: Cadena
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:380
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:416
 msgid "Chain"
 msgstr "Cadena"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:382
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:418
 msgid "Closed"
 msgstr "Tancat"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:384
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:420
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
 msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "File not saved"
 msgstr "El fitxer no s'ha desat"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicat]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+#, fuzzy
+msgid "Window Left"
+msgstr "&Finestres"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+#, fuzzy
+msgid "Window Right"
+msgstr "&Finestres"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
+">General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr ""
+
 # fr.po: Enregistrer l'espace de travail
 # es.po: Guardar Espacio de Trabajo
 # Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
+#: windows/rkworkplace.cpp:356
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
+#: windows/rkworkplace.cpp:426
+msgid "Previous Window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "Next Window"
+msgstr "&Finestres"
+
 # Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Bitàcola de les ordres"
 
@@ -683,88 +738,156 @@
 msgstr "S'ha produït un error"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
 #, fuzzy
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
 #, fuzzy
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Estableix una mida especificada..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Make active"
 msgstr "Fes-la activa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Copia els resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Guarda com un objecte R..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplicat"
 
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Camps:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:219
+msgid "All"
+msgstr "Tot"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Tot menys les paraules claus"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Paraules clau"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paquet:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Sensible a majúscules"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Emparellament inexacta"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paquet"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Busca ajuda"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
+"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
+"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
+
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
 
 # fr.po: Entrer un nouveau nom
 # es.po: Introducir el nuevo nombre
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
@@ -832,25 +955,25 @@
 
 # fr.po: Exécuter
 # es.po: Enviar
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:94 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:368
 msgid "Submit"
 msgstr "Envia"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:110
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Utilitza l'assistent"
 
 # fr.po: Fermé
 # es.po: Cerrado
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:116
 msgid "Code"
 msgstr "Codi"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:225
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "S'està processant. Espereu"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:293
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -858,15 +981,15 @@
 "En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
 "que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:363
 msgid "Next >"
 msgstr "Següent >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:355 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:373
 msgid "< Back"
 msgstr "< Enrere"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:376
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
@@ -874,7 +997,7 @@
 msgid "Variable:"
 msgstr "Variable:"
 
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
+#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
 msgid "Select one:"
 msgstr "Selecciona un:"
 
@@ -894,8 +1017,8 @@
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Previsualització deshabilitat"
 
+# ??? Per revisar
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
-# ??? Per revisar
 #, fuzzy
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Previsualitza la darrera versió"
@@ -904,8 +1027,8 @@
 msgid "Preview updating"
 msgstr "S'està actualitzant la previsualització"
 
+# ??? Per revisar
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
-# ??? Per revisar
 #, fuzzy
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Encara no és possible la previsualització"
@@ -958,48 +1081,49 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Camp de la classe"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:201
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Directori on s'han de guardar els fitxers bitàcola (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Acció a l'engegada (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57 dialogs/startupdialog.cpp:59
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59 dialogs/startupdialog.cpp:59
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Engega amb una taula buida"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:61
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Demana per obrir un fitxer"
 
 # fr.po: Montrer la fenêtre de sélection (par défaut)
 # es.po: Mostrar diálogo de selección (predeterminado)
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:62
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
 msgid "Show RKWard Help on Startup"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard al engegar"
 
 # workplace layout "#" R workspace
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -1009,13 +1133,13 @@
 "estan obertes) es pot desar (i carregar) per l'espai de treball del R, o "
 "independentment d'aquest espai de treball. Què preferiu?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Desa/restaura amb l'espai de treball del R, quan s'està desant/carregant "
 "l'espai de treball del R"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:84
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -1023,15 +1147,26 @@
 "Desa/restaura independentment de l'espai de treball del R (desa al final de "
 "la sessió del RKWard, restaura en la pròxima engegada)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:85
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "No desis/restaura el lloc de treball del RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:92
+msgid ""
+"Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
+"limit):"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "No limit"
+msgstr "No títol"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:43
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:49
 msgid ""
 "Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
 "traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
@@ -1040,32 +1175,45 @@
 "Si un endollable està disponible amb una interfície clàssica i amb una "
 "interfície del tipus assistent, quina de les dues interfícies preferiu?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:52
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:58
 msgid "Always prefer dialogs"
 msgstr "Sempre prefereixo els diàlegs"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:59
 msgid "Prefer recommended interface"
 msgstr "Prefereixo la interfície recomenada"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:60
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
 
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:73
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr ""
+
 # Sembla ser el fitxer amb extenció *.pluginmap
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:61
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:81
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:102
 msgid "Select .pluginmap-file"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:86
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:106
 msgid "Plugins"
 msgstr "Endollables"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
 msgid ""
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
@@ -1076,27 +1224,23 @@
 "RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
 
 # fr.po: Configuration des paquets
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Canvia la configuració"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:38
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:37
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
 "Els canvis realitzats en aquesta secció no s'aplicaran fins a la pròxima "
 "vegada que engegueu un endollable"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:44
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:43
 msgid "File-location of the PHP binary"
 msgstr "Ubicació del fitxer executable de PHP"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:50
-msgid "Directory, where the PHP support files are located"
-msgstr "Directori on estan els fitxers de suport del PHP"
-
 # fr.po: Moteur PHP
 # es.po: Backend PHP
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:68
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:61
 msgid "PHP backend"
 msgstr "Dorsal-PHP"
 
@@ -1206,7 +1350,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 # ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
@@ -1262,9 +1407,9 @@
 msgid "Run commands from script editor through console"
 msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
 
+# ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:71
 #, fuzzy
-# ??? Per revisar
 msgid "Command history is context sensitive by default"
 msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
 
@@ -1327,7 +1472,7 @@
 msgid "Settings"
 msgstr "Arranjaments"
 
-#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:44
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:46
 msgid "Context:"
 msgstr "Context:"
 
@@ -1360,7 +1505,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets locals"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:55
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:62
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
@@ -1394,10 +1539,6 @@
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquets instal·lats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
@@ -1592,7 +1733,8 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1605,14 +1747,17 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%2'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%"
+"2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1661,7 +1806,7 @@
 msgid "Browse"
 msgstr "Navega"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:437
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
@@ -1678,27 +1823,27 @@
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Configura la visualització"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:318
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:331
 msgid "[Objects]"
 msgstr "[Objectes]"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:414
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:427
 msgid "All Environments"
 msgstr "Tots els entorns"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:428
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Objectes amb fills"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:429
 msgid "Variables"
 msgstr "Variables"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:417 robjectbrowser.cpp:205
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:430 robjectbrowser.cpp:221
 msgid "Functions"
 msgstr "Funcions"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:419
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:432
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
@@ -1714,8 +1859,19 @@
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Sobreescric?"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:61
 msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:61 scriptbackends/phpbackend.cpp:78
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242 scriptbackends/phpbackend.cpp:302
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "Error en el PHP"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:78
+msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
 "configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
 "backend)"
@@ -1724,12 +1880,7 @@
 "correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
 "arranjaments->dorsal PHP)"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:225
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:283
-msgid "PHP-Error"
-msgstr "Error en el PHP"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:225
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
 msgid ""
 "There has been an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1744,23 +1895,19 @@
 "PHP. Comproveu els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> "
 "dorsal PHP) i torneu a provar."
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:243
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:266
 msgid "## Prepare\n"
 msgstr "## Prepara\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:247
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:270
 msgid "## Compute\n"
 msgstr "## Calcula\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:251
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:274
 msgid "## Print result\n"
 msgstr "## Imprimeix els resultats\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:255
-msgid "## Clean up\n"
-msgstr "## Neteja\n"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:283
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:302
 msgid ""
 "The PHP-backend has reported an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1774,15 +1921,26 @@
 "Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per "
 "veure si funciona amb un arranjament diferent."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:189
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:317
 msgid ""
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:317
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:188
+msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
 msgstr ""
 "Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
 "el(s) següent(s) error(s):\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:191
+#: rbackend/rinterface.cpp:190
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1799,7 +1957,7 @@
 "'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
 "cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:194
+#: rbackend/rinterface.cpp:193
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1814,7 +1972,7 @@
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:197
+#: rbackend/rinterface.cpp:196
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1823,24 +1981,12 @@
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
 "la vostra configuració.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:199
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:331
-msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"L'objecte '%1', no s'ha pogut obrir per editar-lo. O bé no existeix, o bé el "
-"RKWard encara no permet editar aquest tipus d'ojectes."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:331
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "No es pot editar '%1'"
-
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
-#: rbackend/rinterface.cpp:337
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
@@ -1851,23 +1997,42 @@
 "paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
 "que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:337
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Requerix el paquet '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:377
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+
+# fr.po: Paquets sur la machine locale
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#, fuzzy
+msgid "Locale change"
+msgstr "Paquets locals"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:381
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Missatge del dorsal R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:381
+#: rbackend/rinterface.cpp:385
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:409
+#: rbackend/rinterface.cpp:413
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:410
+#: rbackend/rinterface.cpp:414
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1881,15 +2046,15 @@
 "fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
 "de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:411 rbackend/rinterface.cpp:416
+#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "R engine has died"
 msgstr "El motor R s'ha aturat"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:414
+#: rbackend/rinterface.cpp:418
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:415
+#: rbackend/rinterface.cpp:419
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1912,10 +2077,47 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
 "produït això."
 
-#: rbackend/rthread.cpp:420
+#: rbackend/rthread.cpp:438
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Executa"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Importar"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espai de treball"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Finestres"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 43
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "&Activate"
+msgstr ""
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1932,46 +2134,49 @@
 
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
 #: main.cpp:76
-msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+#, fuzzy
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Líder del projecte / desenvolupador principal"
 
+# Softcatalà: coder: codificador
 #: main.cpp:84
-# Softcatalà: coder: codificador
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Codificador C++ des de 0.2.9"
 
+#: main.cpp:85
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
+
 #: main.cpp:86
+#, fuzzy
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
+
+#: main.cpp:88
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Varis comentaris i discussions útils"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:89
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Endollables i pedaços"
 
-#: main.cpp:88
+#: main.cpp:90
 msgid "New website"
 msgstr "Nova pàgina web"
 
-#: main.cpp:89
-msgid "Several plugins"
-msgstr "Alguns endollables"
-
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Una bonica icona"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
-#: main.cpp:92
-msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
-msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
-
 #: main.cpp:93
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
@@ -1998,13 +2203,13 @@
 "Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
 "en contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:195
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
-"already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
-"buggy. You can help us by filing bug reports, feature requests, or providing "
-"feedback in any other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for "
-"contact information."
+"RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+"helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us by "
+"filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
+"form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
 msgstr ""
 "Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar "
 "acabat. Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses "
@@ -2013,11 +2218,11 @@
 "qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per "
 "saber com contactar-nos."
 
-#: rkward.cpp:189
+#: rkward.cpp:196
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
 
-#: rkward.cpp:196
+#: rkward.cpp:201
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Hi han objectes en l'espai de treball."
 
@@ -2088,77 +2293,111 @@
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &Resultats"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: rkward.cpp:339
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
+
+#: rkward.cpp:340
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Treballs pendents"
+
+#: rkward.cpp:341
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "Consola R"
+
+#: rkward.cpp:342
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
+
+#: rkward.cpp:343
+msgid "Activate Document view"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:349
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:350
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Importar dades des d'una varietat de formats"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:351
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:352
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:353
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:348
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:354
+#: rkward.cpp:362
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: rkward.cpp:355
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: rkward.cpp:357
+#: rkward.cpp:365
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:363
+#: rkward.cpp:371
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:364
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:365
+#: rkward.cpp:373
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
 
-#: rkward.cpp:396
+#: rkward.cpp:409
+msgid "Ready."
+msgstr "Llest."
+
+#: rkward.cpp:416
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:512
+#: rkward.cpp:533
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:520
+#: rkward.cpp:541
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2166,11 +2405,11 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:541 rkward.cpp:685
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:570
+#: rkward.cpp:573
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2180,84 +2419,80 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:598
+#: rkward.cpp:650
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:598
+#: rkward.cpp:650
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:654 robjectbrowser.cpp:129 robjectbrowser.cpp:163
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:654 robjectbrowser.cpp:129 robjectbrowser.cpp:163
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:666
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:617
+#: rkward.cpp:669
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:617
+#: rkward.cpp:669
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:685
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:675
-msgid "Ready."
-msgstr "Llest."
-
-#: rkward.cpp:708
+#: rkward.cpp:771
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:711
+#: rkward.cpp:774
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:741
+#: rkward.cpp:804
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:776
+#: rkward.cpp:839
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
-#: rkconsole.cpp:129
+#: rkconsole.cpp:130
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
-#: rkconsole.cpp:471
+#: rkconsole.cpp:528
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:684
+#: rkconsole.cpp:744
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:690
 # Thomas Friedrichsmeier:
 # Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
+#: rkconsole.cpp:750
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Còpia la selecció de forma neta"
 
-#: rkconsole.cpp:691
+#: rkconsole.cpp:751
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2269,11 +2504,11 @@
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Evita la consola"
 
@@ -2335,98 +2570,48 @@
 "\n"
 "S'han produït alguns errors: "
 
-#: khelpdlg.cpp:48
-msgid "Find:"
-msgstr "Cerca:"
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Pep Roca"
 
-#: khelpdlg.cpp:51
-msgid "Fields:"
-msgstr "Camps:"
-
-#: khelpdlg.cpp:65 khelpdlg.cpp:76 robjectbrowser.cpp:203
-msgid "All"
-msgstr "Tot"
-
-#: khelpdlg.cpp:66
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Tot menys les paraules claus"
-
-#: khelpdlg.cpp:67
-msgid "Keywords"
-msgstr "Paraules clau"
-
-#: khelpdlg.cpp:71
-msgid "Package:"
-msgstr "Paquet:"
-
-#: khelpdlg.cpp:81
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Sensible a majúscules"
-
-#: khelpdlg.cpp:83
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Emparellament inexacta"
-
-#: khelpdlg.cpp:87
-msgid "Find"
-msgstr "Cerca"
-
-#: khelpdlg.cpp:93
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
-
-#: khelpdlg.cpp:95
-msgid "Package"
-msgstr "Paquet"
-
-#: khelpdlg.cpp:102
-msgid "Help search"
-msgstr "Busca ajuda"
-
-#: khelpdlg.cpp:193
+#: _translatorinfo.cpp:3
 msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
-"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
-"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "pep.roca at gmail.com"
 
-#: khelpdlg.cpp:193
-msgid "No help found"
-msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
-
-#: robjectbrowser.cpp:58
+#: robjectbrowser.cpp:65
 msgid "Objects in the R workspace"
 msgstr "Objectes en l'espai de treball del R"
 
-#: robjectbrowser.cpp:60
+#: robjectbrowser.cpp:67
 msgid "Search Help"
 msgstr "Cerca ajuda"
 
-#: robjectbrowser.cpp:63
+#: robjectbrowser.cpp:70
 msgid "Rename"
 msgstr "Reanomena"
 
-#: robjectbrowser.cpp:64
+#: robjectbrowser.cpp:71
 msgid "Copy to new symbol"
 msgstr "Copia al nou symbol"
 
-#: robjectbrowser.cpp:65
+#: robjectbrowser.cpp:72
 msgid "Copy to .GlobalEnv"
 msgstr "Copia al .GlobalEnv"
 
-#: robjectbrowser.cpp:109
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Copy object"
 msgstr "Copia l'objecte"
 
 # fr.po: Entrer un nouveau nom
-#: robjectbrowser.cpp:109
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Enter the name to copy to"
 msgstr "Introduïu un nou nom"
 
-#: robjectbrowser.cpp:125
+#: robjectbrowser.cpp:141
 msgid ""
 "An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
 "2' instead."
@@ -2434,71 +2619,36 @@
 "Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com "
 "a'%2'."
 
-#: robjectbrowser.cpp:125
+#: robjectbrowser.cpp:141
 msgid "Name already in use"
 msgstr "Nom ja utilitzat"
 
-#: robjectbrowser.cpp:143
+#: robjectbrowser.cpp:159
 msgid "Rename object"
 msgstr "Reanomena objecte"
 
-#: robjectbrowser.cpp:143
+#: robjectbrowser.cpp:159
 msgid "Enter the new name"
 msgstr "Entreu el nou nom"
 
-#: robjectbrowser.cpp:204
 # Thomas Friedrichsmeier: While "Non-Functions" really is the most precise description, "Data" would probably be close enough. Another option might be to translate as "Other", since "Functions" and "Non-Functions" are shown side-by-side in the Workspace browser.
+#: robjectbrowser.cpp:220
 msgid "Non-Functions"
 msgstr "Dades i altres"
 
-#: robjectbrowser.cpp:212
+#: robjectbrowser.cpp:228
 msgid "Show All Environments"
 msgstr "Mostra tots els entorns"
 
-#: robjectbrowser.cpp:216
+#: robjectbrowser.cpp:232
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Executa"
+#~ msgid "Directory, where the PHP support files are located"
+#~ msgstr "Directori on estan els fitxers de suport del PHP"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
+#~ msgid "## Clean up\n"
+#~ msgstr "## Neteja\n"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Importar"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espai de treball"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Finestres"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Pep Roca"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "pep.roca at gmail.com"
-
+#~ msgid "Several plugins"
+#~ msgstr "Alguns endollables"

Modified: trunk/rkward/po/de.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/de.po	2007-03-27 12:07:59 UTC (rev 1742)
+++ trunk/rkward/po/de.po	2007-03-27 12:12:18 UTC (rev 1743)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-27 14:11+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-26 22:02+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -104,7 +104,7 @@
 msgstr "Zwischenablageinhalt einfügen..."
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:436
 msgid "Label"
 msgstr "Kennzeichen"
 
@@ -114,16 +114,17 @@
 "index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
 "set them to empty."
 msgstr ""
-"Levels können nur aufeinander folgende Ganzzahlen, beginnend mit 1, zugewiesen "
-"werden. Warnung: Wenn Sie ein Level entfernen, können sich die Indizes anderer "
-"Level verändern und folglich die Werte der Faktoren verändern!"
+"Levels können nur aufeinander folgende Ganzzahlen, beginnend mit 1, "
+"zugewiesen werden. Warnung: Wenn Sie ein Level entfernen, können sich die "
+"Indizes anderer Level verändern und folglich die Werte der Faktoren "
+"verändern!"
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
 msgid "Levels / Value labels for '%1'"
 msgstr "Levels / Label-Werte für '%1'"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:422
+#: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:63
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:435
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -171,7 +172,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -264,7 +266,7 @@
 "geöffnet:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:349
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Erledigt"
@@ -290,13 +292,26 @@
 "Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
 "Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
 msgstr ""
-"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu beenden "
-"bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
+"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
+"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
 
 #: agents/rkquitagent.cpp:41
 msgid "Waiting for R to finish"
 msgstr "Warte auf Beenden von R"
 
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
+"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
+"Objekten noch nicht."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
+
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -325,7 +340,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -390,24 +406,24 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:681
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
+#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:742
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:741
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Referenz"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -415,31 +431,31 @@
 "Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. "
 "Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:226 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:248 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:228
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:250
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Leere Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:229
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:251
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Aktualisiere Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:231
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:253
 msgid "Print Output"
 msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:235
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
@@ -447,11 +463,11 @@
 "Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung "
 "wirdunmöglich sein."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:344
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:375
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -461,79 +477,83 @@
 "<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:362
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
 msgid "Print Help"
 msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:372
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
 msgid "R Help"
 msgstr "R Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:398
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:429
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "Seite existiert nicht oder ist beschädigt"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:456
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
 msgid "No Title"
 msgstr "Kein Titel"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:481
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:512
 msgid "Summary"
 msgstr "Zusammenfassung"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:518
 msgid "Usage"
 msgstr "Verwendung"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:503
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 msgid "GUI settings"
 msgstr "GUI Einstellungen"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:511
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:543
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr "Unbenanntes GUI-Element"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:531
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:563
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Verwandte Funktionen und Seiten"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:608
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:570
+msgid "Technical details"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:647
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "R Referenz bei '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:623
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:662
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "DEFEKTE REFERENZ"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:41
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:47
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Konfiguriere R Backend"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:46 windows/rcontrolwindow.cpp:278
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:314
 msgid "Pause execution"
 msgstr "Ausführung unterbrechen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:51
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:57
 msgid "Cancel selected commands"
 msgstr "Gewählte Kommandos zurücknehmen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:56
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:62
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:58
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:64
 msgid "Flags"
 msgstr "Flags"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:59
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:65
 msgid "Description"
 msgstr "Beschreibung"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:203
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:239
 msgid "Command Stack"
 msgstr "Kommando Stapel"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
 msgid ""
 "Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
 "\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
@@ -543,67 +563,105 @@
 "\" (Buchstabe 'S' in Typ-Spalte). Abbrechen solcher Kommandos könnte zu "
 "Datenverlußt führen. Diese Kommandos sind nicht zurückgenommen wurden."
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:269
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
 msgid "Some commands not cancelled"
 msgstr "Einige Kommandos wurden nicht abgebrochen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:282
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:318
 msgid "Resume execution"
 msgstr "Ausführung fortsetzen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:368
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:404
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Abgebrochen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:380
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:416
 msgid "Chain"
 msgstr "Kette"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:382
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:418
 msgid "Closed"
 msgstr "Geschlossen"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:384
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:420
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Öffnen (Warten)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr "[verändert]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "File not saved"
 msgstr "Datei nicht gespeichert"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unbenannt"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr "[verändert]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+#, fuzzy
+msgid "Window Left"
+msgstr "&Fenster"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+#, fuzzy
+msgid "Window Right"
+msgstr "&Fenster"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
+">General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
+#: windows/rkworkplace.cpp:356
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkworkplace.cpp:426
+msgid "Previous Window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "Next Window"
+msgstr "&Fenster"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Kommando Log"
 
@@ -657,85 +715,153 @@
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Feste Größe angeben"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
 msgid "Specify R object"
 msgstr "R Objektname angeben"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr ""
 "Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
 "werden soll"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Feste Größe einstellen..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Make active"
 msgstr "Aktivieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Als R Objekt speichern"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplizieren"
 
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Finde: "
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Felder:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:219
+msgid "All"
+msgstr "Alle"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Schlüsselwörter"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paket:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Finde"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Inhalt"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paket"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Suche in Hilfe"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
+"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
+"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "Keine Hilfe gefunden"
+
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Dateinamen eingeben"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
 msgid "Select"
 msgstr "Wähle"
 
@@ -798,23 +924,23 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "R-Fehler"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:94 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:368
 msgid "Submit"
 msgstr "Übergeben"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:110
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Nuzte Wizard"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:116
 msgid "Code"
 msgstr "Code"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:225
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Beim Ausführen. Bitte warten"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:293
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -822,15 +948,15 @@
 "Unten können Sie die Befehle sehen die entsprechend Ihrer Einstellungen "
 "gemacht wurden. Klicken Sie 'Übergeben'um die Befehle auszuführen."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:363
 msgid "Next >"
 msgstr "Nächstes >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:355 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:373
 msgid "< Back"
 msgstr "< Zurück"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:376
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
@@ -838,7 +964,7 @@
 msgid "Variable:"
 msgstr "Variable:"
 
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
+#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
 msgid "Select one:"
 msgstr "Wähle eine:"
 
@@ -919,45 +1045,45 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Klassen-Feld"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:201
 msgid "Workspace"
 msgstr "Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr ""
 "Einstellungen die mit einem (*) markiert sind, werden erst nach einem "
 "Neustart von RKWard wirksam"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Verzeichnis in dem die Log-Dateien aufbewahrt werden sollten (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "StartUp Aktion (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57 dialogs/startupdialog.cpp:59
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59 dialogs/startupdialog.cpp:59
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Starte mit leerem Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Starte mit leerer Tabelle"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:61
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Frage nach einer Datei die geöffnet werden soll"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:62
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Zeige Auswahl Dialog (Standard)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:67
 msgid "Show RKWard Help on Startup"
 msgstr "Zeige RKWard-Hilfe beim Start"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -968,13 +1094,13 @@
 "unabhängig gespeichert (und wieder hergestellt) werden. Welche Option "
 "wünschen Sie?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Zusammen mit Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen, wenn Arbeitsdatei "
 "gepeichert / wiederhergestellt wird"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:84
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -982,15 +1108,26 @@
 "Unabhängig von der Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen (gepeichert "
 "wird am Ende einer RKWard Sitzung, wiederhergestellt beim neuen Start)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:85
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "Arbeitsplatzanordnung nicht speichern"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:92
+msgid ""
+"Warn when editing objects with more than this number of fields (0 for no "
+"limit):"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "No limit"
+msgstr "Kein Titel"
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:119
 msgid "General"
 msgstr "Allgemein"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:43
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:49
 msgid ""
 "Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
 "traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
@@ -1000,31 +1137,44 @@
 "artigen und einem traditionell Dialog-basierten. Welchen Modus bevorzugen "
 "Sie, falls beide vorhanden sind?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:52
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:58
 msgid "Always prefer dialogs"
 msgstr "Bevorzuge immer Dialoge"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:59
 msgid "Prefer recommended interface"
 msgstr "Bevorzuge empfohlene Interfaces"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:60
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Bevorzuge immer Wizards"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:61
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
+msgid "R syntax display (in dialogs)"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "Code shown by default"
+msgstr "Welche Objekte sollten standardmäßig angezeigt werden?"
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:73
+msgid "Default height of code display (pixels)"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:81
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Wähle .pluginmap-Datei(en )"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:102
 msgid "Select .pluginmap-file"
 msgstr "Wähle .pluginmap-Datei"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:86
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:106
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plug-Ins"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
 msgid ""
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
@@ -1035,25 +1185,21 @@
 "die Konfiguration in die neue Standardkonfiguration geändert werden "
 "(empfohlen)?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:149
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Konfigurations Änderung"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:38
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:37
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
 "Änderungen in diesen Sektionen werden erst beim nächsten Start des Plug-Ins "
 "wirksam"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:44
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:43
 msgid "File-location of the PHP binary"
 msgstr "Adresse wo PHP-Binärdatei zu finden ist"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:50
-msgid "Directory, where the PHP support files are located"
-msgstr "Verzeichnis in dem die PHP Unterstützerdateien befinden"
-
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:68
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:61
 msgid "PHP backend"
 msgstr "PHP Backend"
 
@@ -1066,8 +1212,8 @@
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
-"Die folgenden Einstellung beeinflussen im Wesentlichen das Verhalten von R in der "
-"Konsole. Diese sollten unverändert belassen werden."
+"Die folgenden Einstellung beeinflussen im Wesentlichen das Verhalten von R "
+"in der Konsole. Diese sollten unverändert belassen werden."
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:65
 msgid "Display warnings"
@@ -1261,13 +1407,14 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:44
+#: dialogs/rkreadlinedialog.cpp:46
 msgid "Context:"
 msgstr "Kontext:"
 
@@ -1299,7 +1446,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Lokale Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:55
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:62
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisierung"
 
@@ -1313,7 +1460,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
@@ -1333,10 +1481,6 @@
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Installierte Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
@@ -1540,14 +1684,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1596,7 +1742,7 @@
 msgid "Browse"
 msgstr "Browse"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:437
 msgid "Class"
 msgstr "Klasse"
 
@@ -1612,27 +1758,27 @@
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Konfiguriere Defaults"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:318
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:331
 msgid "[Objects]"
 msgstr "[Objekte]"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:414
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:427
 msgid "All Environments"
 msgstr "Alle Umgebungen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:428
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Objekt mit Children"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:429
 msgid "Variables"
 msgstr "Variablen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:417 robjectbrowser.cpp:205
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:430 robjectbrowser.cpp:221
 msgid "Functions"
 msgstr "Funktionen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:419
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:432
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
@@ -1648,8 +1794,19 @@
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Überschreiben?"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:61
 msgid ""
+"The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
+"your installation."
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:61 scriptbackends/phpbackend.cpp:78
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242 scriptbackends/phpbackend.cpp:302
+msgid "PHP-Error"
+msgstr "PHP-Fehler"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:78
+msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
 "configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
 "backend)"
@@ -1658,12 +1815,7 @@
 "den Speicherort der PHP- Binary korrekt angegeben haben (Einstellungen-"
 ">Konfiguriere Einstellungen->PHP Backend)"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:225
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:283
-msgid "PHP-Error"
-msgstr "PHP-Fehler"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:225
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:242
 msgid ""
 "There has been an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1678,23 +1830,19 @@
 "Dateien. Überprüfen Sie diese Einstellungen (Einstellungen->Konfiguriere "
 "Einstellungen->PHP backend) und versuchen Sie es nochmals."
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:243
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:266
 msgid "## Prepare\n"
 msgstr "## Vorbereiten\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:247
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:270
 msgid "## Compute\n"
 msgstr "## Berechne\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:251
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:274
 msgid "## Print result\n"
 msgstr "## Drucke Ergebnisse\n"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:255
-msgid "## Clean up\n"
-msgstr "## Aufräumen\n"
-
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:283
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:302
 msgid ""
 "The PHP-backend has reported an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1708,15 +1856,26 @@
 "erneut starten, um zu überprüfen ob es mit anderen Einstellungen "
 "funktioniert."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:189
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:317
 msgid ""
+"The PHP-backend has died unexpectedly. The current output buffer is shown "
+"below:\n"
+"%1"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:317
+msgid "PHP Process exited"
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:188
+msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
 msgstr ""
 "Es gab ein Problem beim Start vom R Backend. Die folgenden Fehler traten "
 "auf:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:191
+#: rbackend/rinterface.cpp:190
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1734,7 +1893,7 @@
 "nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen Fehlern.Sie sollten "
 "RKWard nun beenden.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:194
+#: rbackend/rinterface.cpp:193
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1747,7 +1906,7 @@
 "den den Speicherort der log-Dateien (Einstellungen->Konfiguriere "
 "Einstellungen->Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:197
+#: rbackend/rinterface.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
@@ -1757,25 +1916,12 @@
 "gehandhabt werden kann. Wahrscheinlich wird RKWard nicht richtig "
 "funktionieren. Bitte überprüfen Sie ihr Setup.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:199
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Fehler beim Start von R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:331
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
 msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
-"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
-"Objekten noch nicht."
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:331
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
-
-#: rbackend/rinterface.cpp:337
-msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
@@ -1785,23 +1931,41 @@
 "durchzuführen. Es wird das Paket-Management-Tool geöffnet. Von dort können "
 "Sie versuchen, das benötigte Paket zu finden und zu installieren."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:337
+#: rbackend/rinterface.cpp:334
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Benötige Paket '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:377
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+msgid ""
+"A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
+"RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
+"this operation may cause subtle bugs, if data windows are currently open. "
+"Also the feature is not well tested, yet, and it may be advisable to save "
+"your workspace before proceeding.\n"
+"If you have any data editor opened, or in any doubt, it is recommended to "
+"close those first (this will probably be auto-detected in later versions of "
+"RKWard). In this case, please chose 'Cancel' now, then close the data "
+"windows, save, and retry."
+msgstr ""
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#, fuzzy
+msgid "Locale change"
+msgstr "Lokale Pakete"
+
+#: rbackend/rinterface.cpp:381
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Benachrichtigung vom R Backend"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:381
+#: rbackend/rinterface.cpp:385
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "R Backend erbittet Informationen"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:409
+#: rbackend/rinterface.cpp:413
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Die R-Engine ist auf einen fatalen Fehler getroffen:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:410
+#: rbackend/rinterface.cpp:414
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1816,15 +1980,15 @@
 "allerdings jegliche offene Befehls-Dateien, Ausgaben, oder Daten aus dem "
 "offenen Daten-Editoren sichern. Beenden Sie RKWard hiernach. Sorry!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:411 rbackend/rinterface.cpp:416
+#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R-Engine ist 'gestorben'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:414
+#: rbackend/rinterface.cpp:418
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "Die R Engine wurde beendet mit dem Status:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:415
+#: rbackend/rinterface.cpp:419
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1847,10 +2011,47 @@
 "aussagekräftige E-Mail mit der Beschreibung was passierte an rkward-"
 "devel at lists.sourceforge.net. Entschuldigung!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:420
+#: rbackend/rthread.cpp:438
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Ausführen"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Neu"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Import"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Workspace"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenster"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 43
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "&Activate"
+msgstr ""
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1864,7 +2065,8 @@
 msgstr "Wortfülle der \"Debugger\" Nachricht (0-5)"
 
 #: main.cpp:76
-msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
+#, fuzzy
+msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
 msgstr ""
 "Maskieren für Komponenten die als Binär Nummer debugt werden sollen (siehe "
 "debug.h)"
@@ -1877,34 +2079,35 @@
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "C++ Entwickler seit 0.2.9"
 
+#: main.cpp:85
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
+msgstr "Viele Plug-Ins, Vorschläge, Marketing und Übersetzungen"
+
 #: main.cpp:86
+#, fuzzy
+msgid "Many plugins, suggestions"
+msgstr "Viele Plug-Ins, Vorschläge, Marketing und Übersetzungen"
+
+#: main.cpp:88
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Verschiedene hilfreiche Kommentare und Diskussionen"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:89
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Plug-Ins und Patches"
 
-#: main.cpp:88
+#: main.cpp:90
 msgid "New website"
 msgstr "Neue Website"
 
-#: main.cpp:89
-msgid "Several plugins"
-msgstr "Verschiedene Plug-ins"
-
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Ein cooles Icon"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKWard Logo, viele Vorschläge, Wortwahl"
 
-#: main.cpp:92
-msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
-msgstr "Viele Plug-Ins, Vorschläge, Marketing und Übersetzungen"
-
 #: main.cpp:93
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Verschiedene wertvolle Kommentare, Hinweise und Patches"
@@ -1931,13 +2134,13 @@
 "Sorry, falls Sie nicht erwähnt wurden. Bitte kontaktieren Sie uns falls Sie "
 "ihren Namen hier nicht finden."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:195
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
-"already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
-"buggy. You can help us by filing bug reports, feature requests, or providing "
-"feedback in any other form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for "
-"contact information."
+"RKWard has made great progress in the past few months and it is already "
+"helpful for many tasks, but some features may be lacking. You can help us by "
+"filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
+"form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
 msgstr ""
 "RKWard ist noch fern von der Vollendung. Wir denken das es bereits für eine "
 "Reihe von Aufgaben nützlich ist, aber viele Funktionen fehlen noch oder sind "
@@ -1945,11 +2148,11 @@
 "in irgendeiner anderen Form helfen. Bitte besuchen Sie einfach http://rkward."
 "sourceforge.net für weitere Informationen."
 
-#: rkward.cpp:189
+#: rkward.cpp:196
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Was kann von RKWard erwartet werden"
 
-#: rkward.cpp:196
+#: rkward.cpp:201
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Vorhandene Objekte in Ihrem Workspace "
 
@@ -2017,75 +2220,108 @@
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Zeige &Ausgabe"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Workspace Browser"
+msgstr "Speichere Workspace als"
+
+#: rkward.cpp:339
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Command Log"
+msgstr "Kommando Log"
+
+#: rkward.cpp:340
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Pending Jobs"
+msgstr "Schwebende Aufgaben"
+
+#: rkward.cpp:341
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide Console"
+msgstr "R Konsole"
+
+#: rkward.cpp:342
+#, fuzzy
+msgid "Show/Hide R Help Search"
+msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
+
+#: rkward.cpp:343
+msgid "Activate Document view"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfiguriere RKWard"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:349
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Erzeuge ein neues leeres Datenset und öffne es zur Bearbeitung"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:350
 msgid "Import data from a variety of file formats"
 msgstr "Importiere Daten von verschiedenen Dateiformaten"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:351
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Öffne ein vorhandenes Dokument"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:352
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Zuletzt geöffnet"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:353
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument"
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument als..."
 
-#: rkward.cpp:347
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Schließe alle offenen Dateneditoren"
 
-#: rkward.cpp:348
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Beende die Anwendung "
 
-#: rkward.cpp:354
+#: rkward.cpp:362
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
 
-#: rkward.cpp:355
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:357
+#: rkward.cpp:365
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Hilfe zu RKWard"
 
-#: rkward.cpp:363
+#: rkward.cpp:371
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Zeige den R-Hilfeindex"
 
-#: rkward.cpp:364
+#: rkward.cpp:372
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
 
-#: rkward.cpp:365
+#: rkward.cpp:373
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Zeige RKWard-Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:396
+#: rkward.cpp:409
+msgid "Ready."
+msgstr "Fertig."
+
+#: rkward.cpp:416
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Starte die R Engine"
 
-#: rkward.cpp:512
+#: rkward.cpp:533
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Beende..."
 
-#: rkward.cpp:520
+#: rkward.cpp:541
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2093,11 +2329,11 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:541 rkward.cpp:685
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:570
+#: rkward.cpp:573
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2107,81 +2343,77 @@
 "tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
 "an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:598
+#: rkward.cpp:650
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:598
+#: rkward.cpp:650
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:654 robjectbrowser.cpp:129 robjectbrowser.cpp:163
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:654 robjectbrowser.cpp:129 robjectbrowser.cpp:163
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:614
+#: rkward.cpp:666
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:617
+#: rkward.cpp:669
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:617
+#: rkward.cpp:669
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:685
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:675
-msgid "Ready."
-msgstr "Fertig."
-
-#: rkward.cpp:708
+#: rkward.cpp:771
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:711
+#: rkward.cpp:774
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:741
+#: rkward.cpp:804
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:776
+#: rkward.cpp:839
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
-#: rkconsole.cpp:129
+#: rkconsole.cpp:130
 msgid "R Console"
 msgstr "R Konsole"
 
-#: rkconsole.cpp:471
+#: rkconsole.cpp:528
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntaxfehler\n"
 
-#: rkconsole.cpp:684
+#: rkconsole.cpp:744
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:750
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Kopiere Auswahl bereinigt"
 
-#: rkconsole.cpp:691
+#: rkconsole.cpp:751
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopiere Auswahl wörtlich"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2193,11 +2425,11 @@
 "Sie haben begonnen Text in die Konsole einzugeben). Wollen Sie die Konsole "
 "diesesmal umgehen oder möchten Sie es später nocheinmal versuchen?"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsole ist beschäftigt"
 
-#: rkconsole.cpp:712
+#: rkconsole.cpp:779
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Konsole umgehen"
 
@@ -2257,97 +2489,47 @@
 "\n"
 "Einige Fehler sind aufgetreten: "
 
-#: khelpdlg.cpp:48
-msgid "Find:"
-msgstr "Finde: "
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
 
-#: khelpdlg.cpp:51
-msgid "Fields:"
-msgstr "Felder:"
-
-#: khelpdlg.cpp:65 khelpdlg.cpp:76 robjectbrowser.cpp:203
-msgid "All"
-msgstr "Alle"
-
-#: khelpdlg.cpp:66
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
-
-#: khelpdlg.cpp:67
-msgid "Keywords"
-msgstr "Schlüsselwörter"
-
-#: khelpdlg.cpp:71
-msgid "Package:"
-msgstr "Paket:"
-
-#: khelpdlg.cpp:81
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
-
-#: khelpdlg.cpp:83
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
-
-#: khelpdlg.cpp:87
-msgid "Find"
-msgstr "Finde"
-
-#: khelpdlg.cpp:93
-msgid "Topic"
-msgstr "Inhalt"
-
-#: khelpdlg.cpp:95
-msgid "Package"
-msgstr "Paket"
-
-#: khelpdlg.cpp:102
-msgid "Help search"
-msgstr "Suche in Hilfe"
-
-#: khelpdlg.cpp:193
+#: _translatorinfo.cpp:3
 msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
-msgstr ""
-"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
-"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
-"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
 
-#: khelpdlg.cpp:193
-msgid "No help found"
-msgstr "Keine Hilfe gefunden"
-
-#: robjectbrowser.cpp:58
+#: robjectbrowser.cpp:65
 msgid "Objects in the R workspace"
 msgstr "Objekte im R Workspace"
 
-#: robjectbrowser.cpp:60
+#: robjectbrowser.cpp:67
 msgid "Search Help"
 msgstr "Suche in Hilfe"
 
-#: robjectbrowser.cpp:63
+#: robjectbrowser.cpp:70
 msgid "Rename"
 msgstr "Umbenennen"
 
-#: robjectbrowser.cpp:64
+#: robjectbrowser.cpp:71
 msgid "Copy to new symbol"
 msgstr "Kopiere zu neuem Symbol"
 
-#: robjectbrowser.cpp:65
+#: robjectbrowser.cpp:72
 msgid "Copy to .GlobalEnv"
 msgstr "Kopiere zu .GlobalEnv"
 
-#: robjectbrowser.cpp:109
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Copy object"
 msgstr "Kopiere Objekt"
 
-#: robjectbrowser.cpp:109
+#: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Enter the name to copy to"
 msgstr "Gebe Sie zu kopierenden Namen ein"
 
-#: robjectbrowser.cpp:125
+#: robjectbrowser.cpp:141
 msgid ""
 "An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
 "2' instead."
@@ -2355,70 +2537,35 @@
 "Ein Objekt namens '%1' existiert bereits in der GlobalEnv. Erzeuge Kopie als "
 "'%2' stattdessen."
 
-#: robjectbrowser.cpp:125
+#: robjectbrowser.cpp:141
 msgid "Name already in use"
 msgstr "Name wird bereits benutzt"
 
-#: robjectbrowser.cpp:143
+#: robjectbrowser.cpp:159
 msgid "Rename object"
 msgstr "Benenne Objekt um"
 
-#: robjectbrowser.cpp:143
+#: robjectbrowser.cpp:159
 msgid "Enter the new name"
 msgstr "Gebe neuen Namen ein"
 
-#: robjectbrowser.cpp:204
+#: robjectbrowser.cpp:220
 msgid "Non-Functions"
 msgstr "nicht-Funktionen"
 
-#: robjectbrowser.cpp:212
+#: robjectbrowser.cpp:228
 msgid "Show All Environments"
 msgstr "Zeige alle Umgebungen"
 
-#: robjectbrowser.cpp:216
+#: robjectbrowser.cpp:232
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list