[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1179] branches/release_branch_0.4.5/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Sun Jan 21 16:14:44 UTC 2007


Revision: 1179
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1179&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-01-21 08:14:44 -0800 (Sun, 21 Jan 2007)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/tr.po

Modified: branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/ca.po	2007-01-21 16:08:30 UTC (rev 1178)
+++ branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/ca.po	2007-01-21 16:14:44 UTC (rev 1179)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-21 17:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-19 16:10+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -181,7 +181,8 @@
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -281,7 +282,7 @@
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball ..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -289,7 +290,7 @@
 "S'ha produït un error en obrir el fitxer '%1':\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
 
@@ -320,7 +321,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -393,25 +395,182 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
+"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
+"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
+"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
+"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
+"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
+"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
+"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
+"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
+"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
+"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
+"versions de RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+msgid "An error occurred"
+msgstr "S'ha produït un error"
+
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
+
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Estableix una mida especificada..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Fes-la activa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Guarda com un objecte R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplicat"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:634
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:631
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:630
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "El fitxer no s'ha desat"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sense nom"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No es pot obrir \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
+
+# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
+# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
+# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+#: windows/rkworkplace.cpp:320
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:327
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
@@ -426,37 +585,37 @@
 msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
 
 # fr.po: Sorties
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:215
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Neteja els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:216
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Actualitza els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:218
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:222
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
 msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:331
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -466,47 +625,47 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:349
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimeix l'ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:359
 msgid "R Help"
 msgstr "Ajuda del R"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:385
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "La pàgina no existeix o està malament"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:443
 msgid "No Title"
 msgstr "No títol"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
 msgid "Summary"
 msgstr "Sumari"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:478 windows/rkhtmlwindow.cpp:481
 msgid "Usage"
 msgstr "Ús"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:500 windows/rkhtmlwindow.cpp:524
 msgid "GUI settings"
 msgstr "Arranjaments de la IGU"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:508
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:532 windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Funcions relacionades i pàgines"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:611
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "Ajuda del R sobre '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:626
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "REFERÈNCIA TRENCADA"
 
@@ -579,167 +738,10 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "El fitxer no s'ha desat"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sense nom"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicat]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No es pot obrir \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
-
-# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
-# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
-# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:311
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:318
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
-
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola de les ordres"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentència incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de sintaxi.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
-"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
-"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
-"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
-"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
-"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
-"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
-"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
-"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
-"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
-"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
-"versions de RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
-msgid "An error occurred"
-msgstr "S'ha produït un error"
-
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
-
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Estableix una mida especificada..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Fes-la activa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Copia els resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Guarda com un objecte R..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplicat"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
@@ -791,8 +793,8 @@
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable "
-"('%1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
+"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid "Could not create plugin"
@@ -920,7 +922,8 @@
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
@@ -1160,7 +1163,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 # ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
@@ -1298,7 +1302,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:311
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -1527,7 +1531,8 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1539,14 +1544,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1575,6 +1582,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr "El símbol proporcionat ja existeix"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Sobreescric?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
@@ -1636,18 +1655,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
-msgstr "El símbol proporcionat ja existeix"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Sobreescric?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1867,7 +1874,8 @@
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader"
@@ -1986,97 +1994,97 @@
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:306
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &Resultats"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:325
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:328
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:331
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: rkward.cpp:336
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:339
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
 
-#: rkward.cpp:377
+#: rkward.cpp:379
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:495
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:501
+#: rkward.cpp:503
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2084,11 +2092,11 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:503 rkward.cpp:617
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:551
+#: rkward.cpp:553
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2098,57 +2106,57 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:657
+#: rkward.cpp:659
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:690
+#: rkward.cpp:692
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:693
+#: rkward.cpp:695
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:718
+#: rkward.cpp:720
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:753
+#: rkward.cpp:755
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -2156,24 +2164,24 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
-#: rkconsole.cpp:425
+#: rkconsole.cpp:422
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:637
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:643
+#: rkconsole.cpp:640
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:644
+#: rkconsole.cpp:641
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2185,11 +2193,11 @@
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Evita la consola"
 
@@ -2374,8 +2382,8 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
-#. i18n: file rkwardui.rc line 29
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 27
 #: rc.cpp:3 rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "&Run"
@@ -2393,7 +2401,7 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Espai de treball"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 33
+#. i18n: file rkwardui.rc line 31
 #: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "&Windows"
@@ -2410,4 +2418,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "griera at gmail.com"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/de.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/de.po	2007-01-21 16:08:30 UTC (rev 1178)
+++ branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/de.po	2007-01-21 16:14:44 UTC (rev 1179)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-21 17:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-09 02:11+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -171,7 +171,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -273,7 +274,7 @@
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "Lade Workspace ..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -281,7 +282,7 @@
 "Ein Fehler ist aufgetreten beim öffnen der Datei'%1':\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Fehler beim Laden des Workspace "
 
@@ -313,7 +314,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -378,23 +380,180 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
+"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
+"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
+"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
+"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
+"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
+"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
+"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
+"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
+"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
+"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Feste Größe angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "R Objektname angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
+"werden soll"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Feste Größe einstellen..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Als R Objekt speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplizieren"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:634
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:631
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:630
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Bezug"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Datei nicht gespeichert"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unbenannt"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr "[verändert]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando Log"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
+"Kommandos.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:320
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:327
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -407,27 +566,27 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:215
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Leere Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:216
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Aktualisiere Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:218
 msgid "Print Output"
 msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:222
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
@@ -436,11 +595,11 @@
 "Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung ist "
 "unmöglich sein."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:331
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -450,48 +609,48 @@
 "<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:349
 msgid "Print Help"
 msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:359
 msgid "R Help"
 msgstr "R Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:385
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "Seite existiert nicht oder ist beschädigt"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:443
 msgid "No Title"
 msgstr "Kein Titel"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
 msgid "Summary"
 msgstr "Zusammenfassung"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:478 windows/rkhtmlwindow.cpp:481
 msgid "Usage"
 msgstr "Verwendung"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:500 windows/rkhtmlwindow.cpp:524
 msgid "GUI settings"
 msgstr "GUI Einstellungen"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:508
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr "Unbenanntes GUI-Element"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:532 windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 #, fuzzy
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Ähnliche Funktionen und Seiten"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:611
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "R Referenz bei '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:626
 #, fuzzy
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "DEFEKTE REFERENZ"
@@ -558,166 +717,10 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Öffnen (Warten)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Datei nicht gespeichert"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Unbenannt"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr "[verändert]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:311
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:318
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Kommando Log"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Syntax Fehler.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-#, fuzzy
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
-"Kommandos.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
-"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
-"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
-"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
-"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
-"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
-"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
-"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
-"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
-"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
-"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
-"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Feste Größe angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "R Objektname angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
-"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
-"werden soll"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Feste Größe einstellen..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Als R Objekt speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplizieren"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
@@ -1222,7 +1225,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
@@ -1252,7 +1256,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:311
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
@@ -1274,7 +1278,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Installing packages"
@@ -1438,10 +1443,10 @@
 "Verzeichnis (%1) zu installieren. Wenn Sie der Administrator dieses Rechners "
 "sind können Sie versuchen diese Pakete als root (Sie werden nach dem "
 "Passwort gefragt werden) zu installieren. Anderenfalls müssen Sie einen "
-"anderen Speicherort für Ihre Bibliotheken finden in den Sie installieren können (wenn "
-"keiner beschreibbar ist, dann möchten Sie möglicherweise den \"Konfiguriere "
-"Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares Verzeichnis für die "
-"Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
+"anderen Speicherort für Ihre Bibliotheken finden in den Sie installieren "
+"können (wenn keiner beschreibbar ist, dann möchten Sie möglicherweise den "
+"\"Konfiguriere Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares "
+"Verzeichnis für die Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
 msgid "Selected library location not writable"
@@ -1489,14 +1494,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1525,6 +1532,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr "Diese Objekt existiert bereits"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Überschreiben?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
@@ -1585,18 +1604,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
-msgstr "Diese Objekt existiert bereits"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Überschreiben?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1674,11 +1681,11 @@
 "have been set up when you ran 'make install'. Please try 'make install' "
 "again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
 msgstr ""
-"\t- Die'rkward' R-Bibliothek konnte nicht geladen werden. Diese Bibliothek wird "
-"für die Kommunikation zwischen R und RKWard benötigt. Vieles wird nicht "
+"\t- Die'rkward' R-Bibliothek konnte nicht geladen werden. Diese Bibliothek "
+"wird für die Kommunikation zwischen R und RKWard benötigt. Vieles wird nicht "
 "korrekt funktionieren, wenn diese Bibliothek nicht vorhanden ist. "
-"Wahrscheinlich wird RKWard sogar abstürzen. Die 'rkward' R-Bibliothek sollte in "
-"Ihrer Distribution oder RKWard enthalten sein und sollte angelegt werden, "
+"Wahrscheinlich wird RKWard sogar abstürzen. Die 'rkward' R-Bibliothek sollte "
+"in Ihrer Distribution oder RKWard enthalten sein und sollte angelegt werden, "
 "wenn Sie 'make install'ausführen. Bitte versuchen Sie 'make install' "
 "nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen Fehlern.Sie sollten "
 "RKWard nun beenden.\n"
@@ -1693,8 +1700,8 @@
 "\t-Es gab ein Problem beim öffnen der Dateien die für die Kommunikation mit "
 "R notwendig sind. Dies ist meistens auf die Angabe eines falschen "
 "Speicherorts für diese Dateien zurückzuführen. Überprüfen Sie bitte ob Sie "
-"den den Speicherort der log-Dateien (Einstellungen->Konfiguriere Einstellungen-"
-">Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
+"den den Speicherort der log-Dateien (Einstellungen->Konfiguriere "
+"Einstellungen->Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:184
 #, fuzzy
@@ -1931,95 +1938,95 @@
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Öffne Workspace"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Speichere Workspace"
 
-#: rkward.cpp:306
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Speichere Workspace als"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Schließe alle Daten"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Close All"
 msgstr "Schließe alles"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Detach"
 msgstr "Ablösen"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Zeige &Ausgabe"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfiguriere RKWard"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Erzeuge ein neues leeres Datenset und öffne es zur Bearbeitung"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Öffne ein vorhandenes Dokument"
 
-#: rkward.cpp:325
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Zuletzt geöffnet"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument als..."
 
-#: rkward.cpp:328
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Schließe alle offenen Dateneditoren"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:331
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Beende die Anwendung "
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
 
-#: rkward.cpp:336
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:339
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Hilfe zu RKWard"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Zeige den R-Hilfeindex"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Zeige RKWard-Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:377
+#: rkward.cpp:379
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Starte die R Engine"
 
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:495
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Beende..."
 
-#: rkward.cpp:501
+#: rkward.cpp:503
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2027,11 +2034,11 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:503 rkward.cpp:617
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:551
+#: rkward.cpp:553
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2041,57 +2048,57 @@
 "tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
 "an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:657
+#: rkward.cpp:659
 msgid "Ready."
 msgstr "Fertig."
 
-#: rkward.cpp:690
+#: rkward.cpp:692
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:693
+#: rkward.cpp:695
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:718
+#: rkward.cpp:720
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:753
+#: rkward.cpp:755
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
@@ -2099,38 +2106,42 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "R Konsole"
 
-#: rkconsole.cpp:425
+#: rkconsole.cpp:422
 #, fuzzy
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntax Fehler.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:637
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:643
+#: rkconsole.cpp:640
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Kopierauswahl gereinigt"
 
-#: rkconsole.cpp:644
+#: rkconsole.cpp:641
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopiere Auswahl wörtlich"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
 "have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
 "console this one time, or do you want to try again later?"
-msgstr "Sie haben RKWard konfiguriert Skriptbefehle in der Konsole auszuführen. Jedoch diese Konsole ist gerade beschäftigt (entweder ein Befehl läuft oder Sie haben begonnen Text in die Konsole einzugeben). Wollen Sie die Konsole diesesmal umgehen oder möchten Sie es später nocheinmal versuchen?"
+msgstr ""
+"Sie haben RKWard konfiguriert Skriptbefehle in der Konsole auszuführen. "
+"Jedoch diese Konsole ist gerade beschäftigt (entweder ein Befehl läuft oder "
+"Sie haben begonnen Text in die Konsole einzugeben). Wollen Sie die Konsole "
+"diesesmal umgehen oder möchten Sie es später nocheinmal versuchen?"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsole ist beschäftigt"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Konsole umgehen"
 
@@ -2313,8 +2324,8 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
-#. i18n: file rkwardui.rc line 29
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 27
 #: rc.cpp:3 rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "&Run"
@@ -2332,7 +2343,7 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Workspace"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 33
+#. i18n: file rkwardui.rc line 31
 #: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "&Windows"
@@ -2349,4 +2360,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/el.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/el.po	2007-01-21 16:08:30 UTC (rev 1178)
+++ branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/el.po	2007-01-21 16:14:44 UTC (rev 1179)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-21 17:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-09 10:26+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -166,7 +166,8 @@
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε ό\xCE\xBDομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -269,7 +270,7 @@
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "Φόρτωση χώρου εργασίας ..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -277,7 +278,7 @@
 "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά το άνοιγμα του φακέλου '%1':\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Σφάλμα φόρτωσης του χώρου εργασίας"
 
@@ -309,7 +310,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -374,23 +376,178 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Κλάσεις:"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
+"RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
+"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
+"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
+"ενσωματώσει. \n"
+"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
+"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
+"(\"προβολή\").\n"
+"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
+"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα \xCF\x83το "
+"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
+"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+"Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
+"αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Ενεργοποίηση"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Διπλασιασμός"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:634
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:631
 msgid "Run selection"
 msgstr "Εκτέλεση της επιλογής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
 msgid "Run current line"
 msgstr "Εκτέλεση τρέχουσας γραμμής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:630
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Ανώνυμο"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [τροποποιήθηκε]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά τη\xCE\xBD εκτέλεση της εντολής.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:320
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:327
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -403,27 +560,27 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Άνοιγμα με·την·προεπιλεγμένη·εφαρμογή;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Παράθυρο αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:215
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "&Εκκαθάριση Παραθύρου Αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:216
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Ανανέωση Παραθύρου Αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:218
 msgid "Print Output"
 msgstr "Εκτύπωση αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:222
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Αποθήκευση αποτελεσμάτων ως ιστοσελίδα"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
@@ -431,11 +588,11 @@
 "Θέλετε σίγουρα να εκκαθαρίσετε το παράθυρο αποτελεσμάτων; Δεν θα είναι "
 "δυνατόν να το ανακτήσετε."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Εκκαθάριση παραθύρου αποτελεσμάτων;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:331
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -445,47 +602,47 @@
 "<P>Το παράθυρο αποτελεσμάτων είναι άδειο</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:349
 msgid "Print Help"
 msgstr "Εκτύπωση Βοήθειας"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:359
 msgid "R Help"
 msgstr "Βοήθεια R"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:385
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr "Η σελίδα δεν υπάρχει ή είναι προβληματική "
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:443
 msgid "No Title"
 msgstr "Χωρίς τίτλο"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
 msgid "Summary"
 msgstr "Περίληψη"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:478 windows/rkhtmlwindow.cpp:481
 msgid "Usage"
 msgstr "Χρήση"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:500 windows/rkhtmlwindow.cpp:524
 msgid "GUI settings"
 msgstr "Ρυθμίσεις GUI"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:508
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr "Στοιχείο του GUI χωρίς όνομα"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:532 windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Σχετικές λειτουργίες και σελίδες"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:611
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr "Αναφορά του R για το '%1'"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:626
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ"
 
@@ -551,163 +708,10 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Άνοιγμα (Αναμονή)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Ανώνυμο"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [τροποποιήθηκε]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Επισύναψη στο κύριο παράθυρο"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:311
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:318
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
-"RKWard προσ\xCF\x80αθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
-"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
-"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
-"ενσωματώσει. \n"
-"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
-"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
-"(\"προβολή\").\n"
-"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
-"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο "
-"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
-"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr ""
-"Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
-"αποτελεσμάτων"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Ενεργοποίηση"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Διπλασιασμός"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Εισάγετε τιμή:"
@@ -1104,7 +1108,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1200,7 +1205,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράγων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστ\xCE\xBFς αριθμός παραγράγων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
@@ -1230,7 +1236,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Να γίνεται πάντα αυτό κατά την έναρξη"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:311
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Ρύθμιση πακέτων"
 
@@ -1455,7 +1461,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1463,7 +1470,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
@@ -1476,7 +1484,8 @@
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -1505,6 +1514,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Σφάλματα / Προειδοποιήσεις "
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr "Το σύμβολο που δόθηκε ήδη υπάρχει"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Αντικατάσταση;"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης"
@@ -1565,18 +1586,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Κρυφά Αντικείμενα"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
-msgstr "Το σύμβολο που δόθηκε ήδη υπάρχει"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Αντικατάσταση;"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1680,9 +1689,9 @@
 "\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
 msgstr ""
-"\t-Συνέβη ένα ακαθόριστο σφάλμα το οποίο δεν είναι σε θέση να χειριστεί το RKWard. "
-"Πιθανόν το RKWard να μην λειτουργεί σωστά. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις "
-"σας.\n"
+"\t-Συνέβη ένα ακαθόριστο σφάλμα το οποίο δεν είναι σε θέση να χειριστεί το "
+"RKWard. Πιθανόν το RKWard να μην λειτουργεί σωστά. Παρακαλώ ελέγξτε τις "
+"ρυθμίσεις σας.\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
@@ -1912,97 +1921,97 @@
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:306
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας ως"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Κλείσιμο όλων των δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Close All"
 msgstr "Κλείσιμο όλων"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Detach"
 msgstr "Αποσύνδεση"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Προβολή &Παραθύρου αποτελεσμάτων"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Ρύθμιση RKWard"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr ""
 "Δημιουργεί ένα καινούριο άδειο πακέτο δεδομένων και το ανοίγει για "
 "επεξεργασία"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου"
 
-#: rkward.cpp:325
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Άνοιγμα ενός πρόσφατα χρησιμοποιημένου αρχείου"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως..."
 
-#: rkward.cpp:328
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Κλείνει όλους τους ανοιχτούς επεξεργαστές δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:331
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Κλείνει την εφαρμογή"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Help on R"
 msgstr "Βοήθεια στο R"
 
-#: rkward.cpp:336
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Αναζήτηση βοήθειας R"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:339
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Βοήθεια στο RKWard"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Προβάλει το ευρετήριο βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Προβάλει/εμφανίζει το παράθυρο αναζήτησης βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Προβολή βοήθειας του RKWard"
 
-#: rkward.cpp:377
+#: rkward.cpp:379
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Εκκίνηση της μηχανής R"
 
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:495
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Έξοδος..."
 
-#: rkward.cpp:501
+#: rkward.cpp:503
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2010,11 +2019,11 @@
 "Τερματισμόςτου RKWard: Θέλετε να αποθηκεύσετε το χώρο εργασίας;\n"
 "Το RKWard θα παραμείνει ανοιχτό εάν πατήσετε Ακύρωση"
 
-#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:503 rkward.cpp:617
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:551
+#: rkward.cpp:553
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2024,55 +2033,56 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ή στείλτε μήνυμα στο "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "New dataset"
 msgstr "Νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Εισάγετε το όνομα για το νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Μη έγκυρο όνομα"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Όλα τα αρχεία"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "Open File..."
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:657
+#: rkward.cpp:659
 msgid "Ready."
 msgstr "Έτοιμο."
 
-#: rkward.cpp:690
+#: rkward.cpp:692
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Μηχανή R απασχολημένη"
 
-#: rkward.cpp:693
+#: rkward.cpp:695
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Μηχανή R αδρανής"
 
-#: rkward.cpp:718
+#: rkward.cpp:720
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "άνοιγμα αρχείου εντολών"
 
-#: rkward.cpp:753
+#: rkward.cpp:755
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Χώρος εργασίας χωρίς όνομα]"
 
@@ -2080,35 +2090,40 @@
 msgid "R Console"
 msgstr "Τερματικό R"
 
-#: rkconsole.cpp:425
+#: rkconsole.cpp:422
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:637
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Διακοπή εντολής που εκτελείται"
 
-#: rkconsole.cpp:643
+#: rkconsole.cpp:640
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Η αντιγραφή επιλογής εκκαθαρίστηκε"
 
-#: rkconsole.cpp:644
+#: rkconsole.cpp:641
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής κυριολεκτικά"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
 "have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
 "console this one time, or do you want to try again later?"
-msgstr "Έχετε ρυθμίσει το RKWard να εκτελεί τις εντολές των σεναρίων μέσω του τερματικού. Παρόλα αυτά, το τερματικό είν\xCE\xB1ι προσωρινά απασχολημένο (είτε εκτελείται μία εντολή ή εσείς έχετε αρχίσει να πληκτρολογείτε κείμενο στο τερματικό). Θέλετε να παρακάμψετε το τερματικό αυτήν την φορά, ή θέλετε να προσπαθήσετε αργότερα?"
+msgstr ""
+"Έχετε ρυθμίσει το RKWard να εκτελεί τις εντολές των σεναρίων μέσω του "
+"τερματικού. Παρόλα αυτά, το τερματικό είναι προσωρινά απασχολημένο (είτε "
+"εκτελείται μία εντολή ή εσείς έχετε αρχίσει να πληκτρολογείτε κείμενο στο "
+"τερματικό). Θέλετε να παρακάμψετε το τερματικό αυτήν την φορά, ή θέλετε να "
+"προσπαθήσετε αργότερα?"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Το τερματικό είναι απασχολημένο"
 
-#: rkconsole.cpp:665
+#: rkconsole.cpp:662
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Παράκαμψη τερματικού"
 
@@ -2291,8 +2306,8 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
-#. i18n: file rkwardui.rc line 29
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 27
 #: rc.cpp:3 rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "&Run"
@@ -2310,7 +2325,7 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Χώρος εργασίας"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 33
+#. i18n: file rkwardui.rc line 31
 #: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "&Windows"
@@ -2331,4 +2346,3 @@
 msgstr ""
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "isoumpasis at gmail.con, isoumpasis at yahoo.gr"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/es.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/es.po	2007-01-21 16:08:30 UTC (rev 1178)
+++ branches/release_branch_0.4.5/rkward/po/es.po	2007-01-21 16:14:44 UTC (rev 1179)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward_es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-21 17:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 18:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mvillarino <mvillarino at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: galician <trasno at ceu.fi.udc.es>\n"
@@ -269,7 +269,7 @@
 msgid "Loading Workspace ..."
 msgstr "Abriendo espacio de trabajo..."
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid ""
 "There has been an error opening file '%1':\n"
 "%2"
@@ -277,7 +277,7 @@
 "Ha ocurrido un error al abrir el archivo «%1»:\n"
 "%2"
 
-#: agents/rkloadagent.cpp:70
+#: agents/rkloadagent.cpp:77
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Error al abrir espacio de trabajo..."
 
@@ -388,23 +388,170 @@
 "\n"
 "Clase(s): "
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ha ocurrido algún error: "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Copiar la selección"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#, fuzzy
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "¿Restaurar objeto?"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr ""
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Ejecutar todo"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:634
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:631
 msgid "Run selection"
 msgstr "Ejecutar la selección"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55
 msgid "Run current line"
 msgstr "Ejecutar esta línea"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:630
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Referencia de la &Función"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "El documento «%1» ha sido modificado. ¿Seguro que desea cerrarlo?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Archivo no guardado"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sin nombre"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicado]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitácora de Comandos"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentencia incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de Sintaxis.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No ha sido posible abrir «%1»"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:123
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No se pudo abrir el archivo de comandos"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#, fuzzy
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:327
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr ""
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -417,40 +564,40 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "¿Abrir con la aplicación predeterminada?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Salida"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:215
 #, fuzzy
 msgid "&Flush Output"
 msgstr "¿Limpiar la salida?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:216
 #, fuzzy
 msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Refrescar"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:218
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimir Salida"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:222
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Guardar Salida como HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
 msgstr "¿Desea realmente limpiar la salida? No será posible restaurarla."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:315
 msgid "Flush output?"
 msgstr "¿Limpiar la salida?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:331
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -460,50 +607,50 @@
 "<P>La salida está vacia.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:349
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimir la Ayuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:359
 msgid "R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:385
 msgid "Page does not exist or is broken"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:443
 #, fuzzy
 msgid "No Title"
 msgstr "Sin título"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
 msgid "Summary"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:478 windows/rkhtmlwindow.cpp:481
 msgid "Usage"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:500 windows/rkhtmlwindow.cpp:524
 #, fuzzy
 msgid "GUI settings"
 msgstr "Configuración"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:508
 msgid "Unnamed GUI element"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:532 windows/rkhtmlwindow.cpp:535
 #, fuzzy
 msgid "Related functions and pages"
 msgstr "Plugins y parches"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:611
 msgid "R Reference on '%1'"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:626
 msgid "BROKEN REFERENCE"
 msgstr ""
 
@@ -569,157 +716,10 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Abrir (Esperando)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "El documento «%1» ha sido modificado. ¿Seguro que desea cerrarlo?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Archivo no guardado"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sin nombre"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicado]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Juntar con la ventana principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No ha sido posible abrir «%1»"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No se pudo abrir el archivo de comandos"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:311
-#, fuzzy
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:318
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitácora de Comandos"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentencia incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de Sintaxis.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-#, fuzzy
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
-#, fuzzy
-msgid "An error occurred"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ha ocurrido algún error: "
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-#, fuzzy
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Copiar la selección"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-#, fuzzy
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "¿Restaurar objeto?"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr ""
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr ""
@@ -1241,7 +1241,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Hacer siempre esto al arrancar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:311
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configurar Paquetes"
 
@@ -1512,6 +1512,19 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Error al arrancar R"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#, fuzzy
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Nombre de objeto: "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
+msgid "The given symbol already exists"
+msgstr ""
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+msgid "Overwrite?"
+msgstr ""
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de Sintaxis"
@@ -1579,19 +1592,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Mostrar objetos ocultos"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
-#, fuzzy
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Nombre de objeto: "
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
-msgstr ""
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
-msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1924,98 +1924,98 @@
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Abrir Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:306
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo Como"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Cerrar todos los datos"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Close All"
 msgstr "Cerrar todo"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Detach"
 msgstr "Separar"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostrar &Salida"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configurar RKWard"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nuevo conjunto de datos y lo abre para edición"
 
-#: rkward.cpp:324
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Abre un documento existente"
 
-#: rkward.cpp:325
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Abre archivos recientes"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Guarda el documento actual"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Guarda el documento actual como..."
 
-#: rkward.cpp:328
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Cierra todos los editores de datos"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:331
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Cierra la aplicación"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Help on R"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:336
+#: rkward.cpp:338
 #, fuzzy
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
-#: rkward.cpp:337
+#: rkward.cpp:339
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:346
+#: rkward.cpp:348
 #, fuzzy
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Qué esperar de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:377
+#: rkward.cpp:379
 msgid "starting R engine"
 msgstr "iniciando R"
 
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:495
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Saliendo..."
 
-#: rkward.cpp:501
+#: rkward.cpp:503
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
@@ -2024,67 +2024,67 @@
 "Saliendo de RKWard: ¿Desea guardar el espácio de trabajo?\n"
 "Pulse Cancelar, si no desea salir"
 
-#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:503 rkward.cpp:617
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "¿Guardar espacio de trabajo?"
 
-#: rkward.cpp:551
+#: rkward.cpp:553
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:580
+#: rkward.cpp:582
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Dé un nombre al nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nombre elegido está siendo utilizado o no es válido. Renombrado como: %1"
 
-#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:586 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nombre no válido"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Abrendo espacio de trabajo..."
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Todos los archivos"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:601
 msgid "Open File..."
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "¿Quiere guardar el espacio de trabajo actual?"
 
-#: rkward.cpp:657
+#: rkward.cpp:659
 msgid "Ready."
 msgstr "Preparado."
 
-#: rkward.cpp:690
+#: rkward.cpp:692
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R está ocupado"
 
-#: rkward.cpp:693
+#: rkward.cpp:695
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R está a la espera"
 
-#: rkward.cpp:718
+#: rkward.cpp:720
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Abrir archivo de comandos"
 

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list