[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1108] trunk/rkward

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Mon Jan 8 22:51:58 UTC 2007


Revision: 1108
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1108&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-01-08 14:51:58 -0800 (Mon, 08 Jan 2007)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po
  trunk/rkward/subdirs

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2007-01-08 22:45:28 UTC (rev 1107)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2007-01-08 22:51:58 UTC (rev 1108)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-12-13 15:05+0100\n"
 "Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
@@ -47,7 +47,7 @@
 msgstr "Precisió fixada:"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:69 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
-#: dialogs/startupdialog.cpp:85
+#: dialogs/startupdialog.cpp:84
 msgid "Ok"
 msgstr "D'acord"
 
@@ -104,7 +104,7 @@
 msgstr "S'està inserint el contingut del porta-retalls..."
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:423
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
@@ -129,7 +129,7 @@
 msgstr "Nivells / Etiquetes dels valors de '%1'"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:422
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
@@ -145,7 +145,7 @@
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -180,7 +180,8 @@
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -239,9 +240,9 @@
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
 "commands, before you have read the file(s) in question."
 msgstr ""
-"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que reviseu un o "
-"més fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot "
-"continuar sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que reviseu un o més "
+"fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot continuar "
+"sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:77
 msgid "Edit file(s)"
@@ -271,7 +272,7 @@
 "pas:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:317
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:272
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
@@ -319,7 +320,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -345,15 +347,15 @@
 msgstr "Ús: "
 
 # De Vocabulari d'informàtica, © Gabinet de Llengua Catalana Universitat Autònoma de Barcelona
+# Tomàs Aluja. Introducció a R: data.frame. Son matrius on les variables són de qualsevol tipus, es el resultat natural de la lectura d'un fitxer de dades.
 #: core/robject.cpp:128
-#Tomàs Aluja. Introducció a R: data.frame. Son matrius on les variables són de qualsevol tipus, es el resultat natural de la lectura d'un fitxer de dades.
 msgid "Data frame"
 msgstr "Marc de dades"
 
 # A "La guia visual del KDE": http://docs.kde.org/stable/ca/kdebase/visualdict/index.html
 # Ho tradueixent com "matriu"
+# Introducció a R. Tomàs Aluja: arrays. Són matrius de qualsevol nombre de dimensions
 #: core/robject.cpp:130
-# Introducció a R. Tomàs Aluja: arrays. Són matrius de qualsevol nombre de dimensions
 msgid "Array"
 msgstr ""
 
@@ -361,8 +363,8 @@
 msgid "Matrix"
 msgstr "Matriu"
 
+# Introducció a R. Tomàs Aluja: llistes. Són llistes d'altres objectes. Es molt general
 #: core/robject.cpp:134
-# Introducció a R. Tomàs Aluja: llistes. Són llistes d'altres objectes. Es molt general
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
@@ -392,26 +394,27 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:56
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
 msgid "Run current line"
 msgstr "Executa la línia actual"
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -419,40 +422,45 @@
 "Esteu intentant obrir una URL ('%1') que no és un fitxer local. Voleu obrir "
 "aquesta URL en l'aplicació per omissió?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
 
 # fr.po: Sorties
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
-msgid "&Flush"
-msgstr "&Neteja"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#, fuzzy
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
-msgid "&Refresh"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#, fuzzy
+msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Refresca"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
-msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
 msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -462,14 +470,54 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimeix l'ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid "R Help"
 msgstr "Ajuda del R"
 
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#, fuzzy
+msgid "No Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+msgid "Summary"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Ús: "
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#, fuzzy
+msgid "GUI settings"
+msgstr "Arranjaments"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#, fuzzy
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Endollables i pedaços"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr ""
+
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:41
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Configura el dorsal R"
@@ -578,21 +626,22 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 # Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Bitàcola de les ordres"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Sentència incompleta.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Error de sintaxi.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:176
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
@@ -609,18 +658,18 @@
 "devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
-"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta detectar "
-"aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del menú. "
-"Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina finestra "
-"s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
+"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
+"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
+"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
+"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
 "Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
-"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar les "
-"opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
+"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
+"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
 "si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
-"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens contacteu a "
-"rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de la vostra "
-"configuració a fi que intentem arreglar això en les futures versions de "
-"RKWard."
+"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
+"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
+"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
+"versions de RKWard."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid "Could not embed R X11 window"
@@ -630,8 +679,8 @@
 msgid "An error occurred"
 msgstr "S'ha produït un error"
 
+# ??? Per revisar
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-# ??? Per revisar
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
@@ -651,8 +700,8 @@
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
+# ??? Per revisar
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-# ??? Per revisar
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
@@ -745,24 +794,25 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Especifiqueu el model"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
-"S'ha produ\xC3\xAFt un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%1'). "
-"Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
+"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has reported one or more error(s) while processing the plugin "
 "'%1'.\n"
-"This may lead to an incorrect ouput and is likely due to a bug in the "
+"This may lead to an incorrect output and is likely due to a bug in the "
 "plugin.\n"
 "A transcript of the error message(s) is shown below."
 msgstr ""
@@ -772,31 +822,31 @@
 "degut a un error en l'endollable.\n"
 "Una transcripció dels missatges d'error es mostra aquí sota."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
 msgid "R-Error"
 msgstr "Error de R"
 
 # fr.po: Exécuter
 # es.po: Enviar
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
 msgid "Submit"
 msgstr "Envia"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:107
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Utilitza l'assistent"
 
 # fr.po: Fermé
 # es.po: Cerrado
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
 msgid "Code"
 msgstr "Codi"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:194
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "S'està processant. Espereu"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:261
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -804,15 +854,15 @@
 "En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
 "que heu fet. Feu clic sobre \"Envia\" per executar-les."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:313 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:331
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
 msgid "Next >"
 msgstr "Següent >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
 msgid "< Back"
 msgstr "< Enrere"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:344
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
@@ -828,7 +878,7 @@
 msgid "Enter text"
 msgstr "Introduïu el text"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:128 plugin/rkcomponentmap.cpp:180
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:148 plugin/rkcomponentmap.cpp:200
 msgid "(no label)"
 msgstr "(cap etiqueta)"
 
@@ -878,38 +928,43 @@
 
 # Traducció embastada: settings -> arranjament
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Directori on s'han de guardar els fitxers bitàcola (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Acció a l'engegada (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57 dialogs/startupdialog.cpp:59
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Engega amb un espai de treball buit"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:56 dialogs/startupdialog.cpp:61
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Engega amb una taula buida"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Demana per obrir un fitxer"
 
 # fr.po: Montrer la fenêtre de sélection (par défaut)
 # es.po: Mostrar diálogo de selección (predeterminado)
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr ""
+
 # workplace layout "#" R workspace
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -919,13 +974,13 @@
 "estan obertes) es pot desar (i carregar) per l'espai de treball del R, o "
 "independentment d'aquest espai de treball. Què preferiu?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Desa/restaura amb l'espai de treball del R, quan s'està desant/carregant "
 "l'espai de treball del R"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -933,15 +988,15 @@
 "Desa/restaura independentment de l'espai de treball del R (desa al final de "
 "la sessió del RKWard, restaura en la pròxima engegada)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "No desis/restaura el lloc de treball del RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:44
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:43
 msgid ""
 "Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
 "traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
@@ -950,32 +1005,32 @@
 "Si un endollable està disponible amb una interfície clàssica i amb una "
 "interfície del tipus assistent, quina de les dues interfícies preferiu?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:52
 msgid "Always prefer dialogs"
 msgstr "Sempre prefereixo els diàlegs"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
 msgid "Prefer recommended interface"
 msgstr "Prefereixo la interfície recomenada"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:55
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:62
 # Sembla ser el fitxer amb extenció *.pluginmap
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:61
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:83
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
 msgid "Select .pluginmap-file"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:87
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:86
 msgid "Plugins"
 msgstr "Endollables"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid ""
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
@@ -986,27 +1041,27 @@
 "RKWard. He de canviar la configuració a la nova per omissió (recomanat)?"
 
 # fr.po: Configuration des paquets
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Canvia la configuració"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:38
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
 "Els canvis realitzats en aquesta secció no s'aplicaran fins a la pròxima "
 "vegada que engegueu un endollable"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:44
 msgid "File-location of the PHP binary"
 msgstr "Ubicació del fitxer executable de PHP"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:51
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:50
 msgid "Directory, where the PHP support files are located"
 msgstr "Directori on estan els fitxers de suport del PHP"
 
 # fr.po: Moteur PHP
 # es.po: Backend PHP
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:68
 msgid "PHP backend"
 msgstr "Dorsal-PHP"
 
@@ -1015,8 +1070,9 @@
 msgstr "Opcions de la finestra de resultats"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:57
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
 "Els aranjaments següents condicionen el comportament del R en mode consola. "
@@ -1116,10 +1172,11 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
+# ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
-# ??? Per revisar
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
@@ -1147,27 +1204,31 @@
 msgid "R-Packages"
 msgstr "Paquets R"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:44
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:48
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
 msgid "Maximum length of command history"
 msgstr "Introduïu la longitud màxima de l'historial d'ordres"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:51
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Sense límit"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
 msgstr ""
 "Introduïu el nombre màxim de línies / paràgrafs que s'han de mostrar en la "
 "consola"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:137
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:148
 msgid "Console"
 msgstr "Consola"
 
@@ -1213,7 +1274,8 @@
 msgstr "Ordres de l'aplicació"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
-msgid "Synchronisation commands"
+#, fuzzy
+msgid "Synchronization commands"
 msgstr "Ordres de sincronització"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
@@ -1230,27 +1292,27 @@
 msgid "Context:"
 msgstr "Context:"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+#: dialogs/startupdialog.cpp:45
 msgid "What would you like to do?"
 msgstr "Què desitgeu fer?"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61
 msgid "Load an existing workspace:"
 msgstr "Carrega un espai de treball existent:"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:68 misc/multistringselector.cpp:42
+#: dialogs/startupdialog.cpp:67 misc/multistringselector.cpp:42
 msgid "Filename"
 msgstr "Nom de fitxer"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+#: dialogs/startupdialog.cpp:69
 msgid "<<Open another file>>"
 msgstr "<<Obre un altre fitxer>>"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:80
+#: dialogs/startupdialog.cpp:79
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -1338,8 +1400,8 @@
 "connection."
 msgstr ""
 "Feu clic sobre \"Obté la llista\" per informar-vos de les actualitzacions "
-"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una connexió a "
-"Internet."
+"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una "
+"connexió a Internet."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Local Version"
@@ -1389,8 +1451,8 @@
 "Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
 "Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per "
 "afegir altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per "
-"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una connexió a "
-"Internet."
+"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una "
+"connexió a Internet."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
 msgid "Install Selected"
@@ -1472,33 +1534,36 @@
 msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
 msgstr "S'esperava exactament un element '%1', però s'ha trobat '%2'"
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:110
+#: misc/xmlhelper.cpp:153
 msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
 msgstr "No heu especificat l'atribut '%1'. S'assumeix '%2'"
 
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
-#: misc/xmlhelper.cpp:128
+#: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:142
+#: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
 msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres enters."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:158
+#: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
 msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres reals."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:176
+#: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:187
+#: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1527,7 +1592,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
 
@@ -1547,44 +1612,44 @@
 msgid "Browse"
 msgstr "Navega"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:57 misc/rkobjectlistview.cpp:425
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:424
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:61
 msgid "Show Objects"
 msgstr "Mostra els objectes"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Mostra els camps"
 
 # fr.po: Configuration de la vue
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:64
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Configura la visualització"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:319
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:318
 msgid "[Objects]"
 msgstr "[Objectes]"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:414
 msgid "All Environments"
 msgstr "Tots els entorns"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Objectes amb fills"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:417
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
 msgid "Variables"
 msgstr "Variables"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:205
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:417 robjectbrowser.cpp:205
 msgid "Functions"
 msgstr "Funcions"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:420
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:419
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
@@ -1592,11 +1657,11 @@
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
 msgid "The given symbol already exists"
 msgstr "El símbol proporcionat ja existeix"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Sobreescric?"
 
@@ -1610,12 +1675,12 @@
 "correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
 "arranjaments->dorsal PHP)"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:225
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid "PHP-Error"
 msgstr "Error en el PHP"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:224
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:225
 msgid ""
 "There has been an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1630,7 +1695,24 @@
 "PHP. Comproveu els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> "
 "dorsal PHP) i torneu a provar."
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:243
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:247
+msgid "## Compute\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:251
+#, fuzzy
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "Imprimeix l'ajuda"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:255
+msgid "## Clean up\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid ""
 "The PHP-backend has reported an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1685,8 +1767,9 @@
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
 #: rbackend/rinterface.cpp:184
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
 msgstr ""
 "\t-S'ha produït un error desconegut que encara no està gestionat per el "
@@ -1711,9 +1794,10 @@
 
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
 #: rbackend/rinterface.cpp:325
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
 "needed package."
 msgstr ""
@@ -1779,8 +1863,8 @@
 "els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
 "RKWard.\n"
 " Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un missatge a "
-"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan "
-"s'ha produït això."
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
+"produït això."
 
 #: rbackend/rthread.cpp:406
 msgid "R Startup"
@@ -1803,7 +1887,8 @@
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader"
@@ -1865,17 +1950,17 @@
 msgstr ""
 "Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar "
 "acabat. Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses "
-"funcionalitats o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant "
-"dels errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
-"de qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net "
-"per saber com contactar-nos."
+"funcionalitats o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant dels "
+"errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de "
+"qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per "
+"saber com contactar-nos."
 
 #: rkward.cpp:174
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
 
+# ??? Per revisar
 #: rkward.cpp:181
-# ??? Per revisar
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objectes en el seu espai de treball."
 
@@ -1883,18 +1968,18 @@
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Treballs pendents"
 
-#: rkward.cpp:217
+#: rkward.cpp:219
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
 
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
-#: rkward.cpp:233
+#: rkward.cpp:239
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els endollables..."
 
-#: rkward.cpp:245
+#: rkward.cpp:251
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1902,109 +1987,119 @@
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura el RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:245
+#: rkward.cpp:251
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:290
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:287
+#: rkward.cpp:293
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:291
+#: rkward.cpp:297
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:301
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:298
+#: rkward.cpp:304
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:300
+#: rkward.cpp:306
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:314
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:312
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &resultats"
 
-#: rkward.cpp:313
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:321
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
 #: rkward.cpp:337
+#, fuzzy
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "Ajuda sobre el R"
+
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:369
+#: rkward.cpp:346
+#, fuzzy
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
+
+#: rkward.cpp:377
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:485
+#: rkward.cpp:493
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:501
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2012,87 +2107,116 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
+#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:534
+#: rkward.cpp:551
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
-"Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a "
-"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un "
-"missatge a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+"Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a http://"
+"sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:556
+#: rkward.cpp:580
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:556
+#: rkward.cpp:580
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:596
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:575
+#: rkward.cpp:599
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:575
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:591
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:657
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:690
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:669
+#: rkward.cpp:693
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:694
+#: rkward.cpp:718
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:729
+#: rkward.cpp:753
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
-#: rkconsole.cpp:125
+#: rkconsole.cpp:129
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
+#: rkconsole.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:637
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:596
-msgid "Copy selection"
+#: rkconsole.cpp:643
+#, fuzzy
+msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Copia la selecció"
 
+#: rkconsole.cpp:644
+#, fuzzy
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Copia la selecció"
+
+#: rkconsole.cpp:665
+msgid ""
+"You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
+msgstr ""
+
+#: rkconsole.cpp:665
+#, fuzzy
+msgid "Console is busy"
+msgstr "Consola"
+
+#: rkconsole.cpp:665
+#, fuzzy
+msgid "Bypass console"
+msgstr "Consola R"
+
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
@@ -2144,9 +2268,10 @@
 msgstr " - S'està a l'espera dels resultats del procés R..."
 
 #: robjectviewer.cpp:75
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
-"Some errors occured: "
+"Some errors occurred: "
 msgstr ""
 "\n"
 "S'han produït alguns errors: "
@@ -2247,8 +2372,8 @@
 "An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
 "2' instead."
 msgstr ""
-"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com a"
-"'%2'."
+"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com "
+"a'%2'."
 
 #: robjectbrowser.cpp:125
 msgid "Name already in use"
@@ -2275,7 +2400,8 @@
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
 
 #. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
-#: rc.cpp:3
+#. i18n: file rkwardui.rc line 29
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "&Run"
 msgstr "&Executa"
@@ -2292,8 +2418,8 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Espai de treball"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 30
-#: rc.cpp:18
+#. i18n: file rkwardui.rc line 33
+#: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Finestres"
@@ -2310,3 +2436,5 @@
 "Your emails"
 msgstr "griera at gmail.com"
 
+#~ msgid "&Flush"
+#~ msgstr "&Neteja"

Modified: trunk/rkward/po/de.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/de.po	2007-01-08 22:45:28 UTC (rev 1107)
+++ trunk/rkward/po/de.po	2007-01-08 22:51:58 UTC (rev 1108)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-02 04:31+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -47,7 +47,7 @@
 msgstr "Festgelegte Präzision:"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:69 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
-#: dialogs/startupdialog.cpp:85
+#: dialogs/startupdialog.cpp:84
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
@@ -104,7 +104,7 @@
 msgstr "Zwischenablageinhalt einfügen..."
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:423
 msgid "Label"
 msgstr "Kennzeichen"
 
@@ -123,7 +123,7 @@
 msgstr "Levels / Label-Werte für '%1'"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:422
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -138,7 +138,7 @@
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
@@ -171,7 +171,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -264,7 +265,7 @@
 "geöffnet:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:317
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:272
 msgid "Done"
 msgstr "Erledigt"
@@ -313,7 +314,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -378,23 +380,24 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:56
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Bezug"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -402,41 +405,46 @@
 "Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. "
 "Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
-msgid "&Flush"
-msgstr "&Leeren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#, fuzzy
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
-msgid "&Refresh"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#, fuzzy
+msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Aktualisieren"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
 msgid "Print Output"
 msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
-msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
 msgstr ""
 "Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung ist "
 "unmöglich sein."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -446,14 +454,54 @@
 "<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
 msgid "Print Help"
 msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid "R Help"
 msgstr "R Hilfe"
 
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#, fuzzy
+msgid "No Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+msgid "Summary"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Verwendung:"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#, fuzzy
+msgid "GUI settings"
+msgstr "Einstellungen"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#, fuzzy
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Plug-Ins und Patches"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr ""
+
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:41
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Konfiguriere R Backend"
@@ -518,7 +566,8 @@
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
@@ -552,20 +601,21 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Kommando Log"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Syntax Fehler.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:176
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr ""
 "Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
 "Kommandos.\n"
@@ -584,9 +634,18 @@
 "devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
-"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzugügen. In diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
-"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten Sie die Einstellung options (\"display\") anpassen.\n"
-"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren sollte. In diesem Fall kontakieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists.sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
+"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
+"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzugügen. In "
+"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
+"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
+"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
+"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
+"Sie die Einstellung options (\"display\") anpassen.\n"
+"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
+"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
+"sollte. In diesem Fall kontakieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
+"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid "Could not embed R X11 window"
@@ -618,7 +677,9 @@
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert werden soll"
+msgstr ""
+"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
+"werden soll"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
@@ -704,23 +765,24 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Spezifiziere Modell"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
-"Beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu "
-"lese, ist ein Fehler aufgetreten ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
+"Beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu lese, ist ein Fehler "
+"aufgetreten ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Konnte Plug-In nicht erzeugen"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has reported one or more error(s) while processing the plugin "
 "'%1'.\n"
-"This may lead to an incorrect ouput and is likely due to a bug in the "
+"This may lead to an incorrect output and is likely due to a bug in the "
 "plugin.\n"
 "A transcript of the error message(s) is shown below."
 msgstr ""
@@ -730,27 +792,27 @@
 "Bug im Plug-In zurückzuführen.\n"
 "Eine Kopie der Fehlermeldung(en) wird unten angezeigt."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
 msgid "R-Error"
 msgstr "R-Fehler"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
 msgid "Submit"
 msgstr "Übergeben"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:107
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Nuzte Wizard"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
 msgid "Code"
 msgstr "Code"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:194
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Beim Ausführen. Bitte warten"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:261
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -758,15 +820,15 @@
 "Unten können Sie die Befehle sehen die entsprechend Ihrer Einstellungen "
 "gemacht wurden. Klicken Sie 'Übergeben'um die Befehle auszuführen."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:313 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:331
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
 msgid "Next >"
 msgstr "Nächstes >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
 msgid "< Back"
 msgstr "< Zurück"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:344
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
@@ -782,7 +844,7 @@
 msgid "Enter text"
 msgstr "Gebe Text ein"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:128 plugin/rkcomponentmap.cpp:180
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:148 plugin/rkcomponentmap.cpp:200
 msgid "(no label)"
 msgstr "(kein Label)"
 
@@ -831,62 +893,74 @@
 msgid "Workspace"
 msgstr "Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr ""
 "Einstellungen die mit einem (*) markiert sind, werden erst nach einem "
 "Neustart von RKWard wirksam"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Verzeichnis in dem die Log-Dateien aufbewahrt werden sollten (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "StartUp Aktion (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57 dialogs/startupdialog.cpp:59
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Starte mit leerem Workspace"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:56 dialogs/startupdialog.cpp:61
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Starte mit leerer Tabelle"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Frage nach einer Datei die geöffnet werden soll"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Zeige Auswahl Dialog (Standard)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
 "Which do you prefer?"
-msgstr "Die Anordnung des Arbeitsplatzes (d.h. welche Skript-, Daten- oder Hilfefenster geöffnet sind), kann entweder pro R Arbeitsdatei, oder davon unabhängig gespeichert (und wieder hergestellt) werden. Welche Option wünschen Sie?"
+msgstr ""
+"Die Anordnung des Arbeitsplatzes (d.h. welche Skript-, Daten- oder "
+"Hilfefenster geöffnet sind), kann entweder pro R Arbeitsdatei, oder davon "
+"unabhängig gespeichert (und wieder hergestellt) werden. Welche Option "
+"wünschen Sie?"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
-msgstr "Zusammen mit Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen, wenn Arbeitsdatei gepeichert / wiederhergestellt wird"
+msgstr ""
+"Zusammen mit Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen, wenn Arbeitsdatei "
+"gepeichert / wiederhergestellt wird"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
-msgstr "Unabhängig von der Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen (gepeichert wird am Ende einer RKWard Sitzung, wiederhergestellt beim neuen Start)"
+msgstr ""
+"Unabhängig von der Arbeitsdatei speichern / wieder herstellen (gepeichert "
+"wird am Ende einer RKWard Sitzung, wiederhergestellt beim neuen Start)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "Arbeitsplatzanordnung nicht speichern"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
 msgid "General"
 msgstr "Allgemein"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:44
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:43
 msgid ""
 "Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
 "traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
@@ -896,31 +970,31 @@
 "artigen und einem traditionell dialog-basierten. Welchen Modus bevorzugen "
 "Sie, falls beide vorhanden sind?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:52
 msgid "Always prefer dialogs"
 msgstr "Bevorzuge immer Dialoge"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
 msgid "Prefer recommended interface"
 msgstr "Bevorzuge empfohlene Interfaces"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:55
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Bevorzuge immer Wizards"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:62
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:61
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Wähle .pluginmap-Datei(en )"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:83
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
 msgid "Select .pluginmap-file"
 msgstr "Wähle .pluginmap-Datei"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:87
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:86
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plug-Ins"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid ""
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
@@ -931,25 +1005,25 @@
 "die Konfiguration in die neue Standardkonfiguration geändert werden "
 "(empfohlen)?"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Konfigurations Änderung"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:38
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
 "Änderungen in diesen Sektionen werden erst beim nächsten Start des Plug-Ins "
 "wirksam"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:44
 msgid "File-location of the PHP binary"
 msgstr "Adresse wo PHP-Binärdatei zu finden ist"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:51
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:50
 msgid "Directory, where the PHP support files are located"
 msgstr "Verzeichnis in dem die PHP Unterstützerdateien befinden"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:68
 msgid "PHP backend"
 msgstr "PHP Backend"
 
@@ -958,8 +1032,9 @@
 msgstr "Eigenschaften des Ausgabefensters"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:57
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
 "Die folgenden Einstellung beeinflussen meistens das Verhalten von R in der "
@@ -1083,27 +1158,31 @@
 msgid "R-Packages"
 msgstr "R-Pakete"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:44
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Lade/Speichere Befehlsverlauf"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:48
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
 msgid "Maximum length of command history"
 msgstr "Maximale Länge der Befehls Verlauf"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:51
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Unbegrenzt"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
 msgstr ""
 "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeilen die in der Konsole angezeigt werden "
 "sollen"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:137
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:148
 msgid "Console"
 msgstr "Konsole"
 
@@ -1144,12 +1223,14 @@
 msgstr "Anwendungsbefehle"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
-msgid "Synchronisation commands"
+#, fuzzy
+msgid "Synchronization commands"
 msgstr "Synchronisation Befehle"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
@@ -1159,27 +1240,27 @@
 msgid "Context:"
 msgstr "Kontext:"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+#: dialogs/startupdialog.cpp:45
 msgid "What would you like to do?"
 msgstr "Wie möchten Sie fortfahren?"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61
 msgid "Load an existing workspace:"
 msgstr "Lade einen vorhandenen Workspace:"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:68 misc/multistringselector.cpp:42
+#: dialogs/startupdialog.cpp:67 misc/multistringselector.cpp:42
 msgid "Filename"
 msgstr "Dateiname"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+#: dialogs/startupdialog.cpp:69
 msgid "<<Open another file>>"
 msgstr "<<Öffne eine andere Datei>>"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:80
+#: dialogs/startupdialog.cpp:79
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
@@ -1201,7 +1282,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gwählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gwählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
 msgid "Installing packages"
@@ -1398,32 +1480,34 @@
 msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
 msgstr "Erwartete genau ein Element '%1', aber fand %2"
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:110
+#: misc/xmlhelper.cpp:153
 msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
 msgstr "'%1' - Attribut nicht gegeben. Nehme '%2' an"
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:128
+#: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
 msgstr "Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte einer von '%1'."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:142
+#: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
 msgstr "Illegaler Attributwert. Nur Integer Zahlen sind erlaubt."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:158
+#: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
 msgstr "Illegaler Attributwert. Nur Dezimalzahlen sind erlaubt."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:176
+#: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:187
+#: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1452,7 +1536,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
 
@@ -1472,43 +1556,43 @@
 msgid "Browse"
 msgstr "Browse"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:57 misc/rkobjectlistview.cpp:425
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:424
 msgid "Class"
 msgstr "Klasse"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:61
 msgid "Show Objects"
 msgstr "Zeige Objekte"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Zeige Felder"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:64
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Konfiguriere Defualts"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:319
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:318
 msgid "[Objects]"
 msgstr "[Objekte]"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:414
 msgid "All Environments"
 msgstr "Alle Umgebungen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Objekt mit Children"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:417
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
 msgid "Variables"
 msgstr "Variablen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:205
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:417 robjectbrowser.cpp:205
 msgid "Functions"
 msgstr "Funktionen"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:420
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:419
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
@@ -1516,11 +1600,11 @@
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
 msgid "The given symbol already exists"
 msgstr "Diese Objekt existiert bereits"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Überschreiben?"
 
@@ -1534,12 +1618,12 @@
 "den Speicherort der PHP- binary korrekt angegeben haben (Einstellungen-"
 ">Konfiguriere Einstellungen->PHP Backend)"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:225
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid "PHP-Error"
 msgstr "PHP-Fehler"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:224
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:225
 msgid ""
 "There has been an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1554,7 +1638,24 @@
 "Dateien. Überprüfen Sie diese Einstellungen (Einstellungen->Konfiguriere "
 "Einstellungen->PHP backend) und versuchen Sie es nochmals."
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:243
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:247
+msgid "## Compute\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:251
+#, fuzzy
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "Drucke Hilfe"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:255
+msgid "## Clean up\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid ""
 "The PHP-backend has reported an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1563,7 +1664,10 @@
 "it works with different settings."
 msgstr ""
 "Das PHP-Backende hat einen Fehler berichtet(\"%1\")\n"
-"und wurde geschlossen. Dies lässt sich meistens auf ein Bug im Plug-In zurückführen. Aber selbstverständlich können Sie das Plug-In schließen und erneut starten, um zu überprüfen ob es mit anderen Einstellungen funktioniert."
+"und wurde geschlossen. Dies lässt sich meistens auf ein Bug im Plug-In "
+"zurückführen. Aber selbstverständlich können Sie das Plug-In schließen und "
+"erneut starten, um zu überprüfen ob es mit anderen Einstellungen "
+"funktioniert."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
@@ -1605,8 +1709,9 @@
 ">Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:184
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
 msgstr ""
 "\t-Ein nicht spezifizierter Fehler ist aufgetreten der noch nicht von RKWard "
@@ -1621,16 +1726,20 @@
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr "Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder existiert es nicht, oder RKWard Unterstütz die Bearbeitung dieser Art von Objekten noch nicht."
+msgstr ""
+"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
+"existiert es nicht, oder RKWard Unterstütz die Bearbeitung dieser Art von "
+"Objekten noch nicht."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:325
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
 "needed package."
 msgstr ""
@@ -1798,15 +1907,15 @@
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Schwebende Aufgaben"
 
-#: rkward.cpp:217
+#: rkward.cpp:219
 msgid "my.data"
 msgstr "meine.daten"
 
-#: rkward.cpp:233
+#: rkward.cpp:239
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Einstellung Plug-Ins ..."
 
-#: rkward.cpp:245
+#: rkward.cpp:251
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1814,107 +1923,117 @@
 "Plug-Ins werden benötigt: Sie können dies durch \"Einstellungen-"
 ">Konfiguriere RKWard\" bewerkstelligen.\n"
 
-#: rkward.cpp:245
+#: rkward.cpp:251
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Keine (gültigen) Plug-Ins gefunden"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:290
 msgid "Dataset"
 msgstr "Datenset"
 
-#: rkward.cpp:287
+#: rkward.cpp:293
 msgid "Script File"
 msgstr "Skriptdatei"
 
-#: rkward.cpp:291
+#: rkward.cpp:297
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Öffne R-Skriptdatei..."
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:301
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Öffne Workspace"
 
-#: rkward.cpp:298
+#: rkward.cpp:304
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Speichere Workspace"
 
-#: rkward.cpp:300
+#: rkward.cpp:306
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Speichere Workspace als"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:314
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Schließe alle Daten"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:316
 msgid "Close All"
 msgstr "Schließe alles"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Detach"
 msgstr "Ablösen"
 
-#: rkward.cpp:312
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Zeige &Ausgabe"
 
-#: rkward.cpp:313
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfiguriere RKWard"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Erzeuge ein neues leeres Datenset und öffne es zur Bearbeitung"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Öffne ein vorhandenes Dokument"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:325
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Zuletzt geöffnet"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:326
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument"
 
-#: rkward.cpp:321
+#: rkward.cpp:327
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument als..."
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:328
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Schließe alle offenen Dateneditoren"
 
-#: rkward.cpp:323
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Beende die Anwendung "
 
-#: rkward.cpp:329
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
 #: rkward.cpp:337
+#, fuzzy
+msgid "Help on RKWard"
+msgstr "Hilfe zu R"
+
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Zeige den R-Hilfeindex"
 
-#: rkward.cpp:338
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
 
-#: rkward.cpp:369
+#: rkward.cpp:346
+#, fuzzy
+msgid "Show help on RKWard"
+msgstr "Was kann von RKWard erwartet werden"
+
+#: rkward.cpp:377
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Starte die R Engine"
 
-#: rkward.cpp:485
+#: rkward.cpp:493
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Beende..."
 
-#: rkward.cpp:493
+#: rkward.cpp:501
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -1922,83 +2041,115 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
+#: rkward.cpp:501 rkward.cpp:615
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:534
+#: rkward.cpp:551
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
-msgstr "Bitte senden Sie Fehlermeldungen oder Wünsche unter http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
+msgstr ""
+"Bitte senden Sie Fehlermeldungen oder Wünsche unter http://sourceforge.net/"
+"tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
+"an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:556
+#: rkward.cpp:580
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:556
+#: rkward.cpp:580
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:584 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:596
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:575
+#: rkward.cpp:599
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:575
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:591
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:633
+#: rkward.cpp:657
 msgid "Ready."
 msgstr "Fertig."
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:690
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:669
+#: rkward.cpp:693
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:694
+#: rkward.cpp:718
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:729
+#: rkward.cpp:753
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
-#: rkconsole.cpp:125
+#: rkconsole.cpp:129
 msgid "R Console"
 msgstr "R Konsole"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "Syntax error\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
+
+#: rkconsole.cpp:637
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:596
-msgid "Copy selection"
+#: rkconsole.cpp:643
+#, fuzzy
+msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Auswahl zu kopieren"
 
+#: rkconsole.cpp:644
+#, fuzzy
+msgid "Copy selection literally"
+msgstr "Auswahl zu kopieren"
+
+#: rkconsole.cpp:665
+msgid ""
+"You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
+"However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
+"have started to enter text in the console). Do you want to bypass the "
+"console this one time, or do you want to try again later?"
+msgstr ""
+
+#: rkconsole.cpp:665
+#, fuzzy
+msgid "Console is busy"
+msgstr "Konsole"
+
+#: rkconsole.cpp:665
+#, fuzzy
+msgid "Bypass console"
+msgstr "R Konsole"
+
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Objektname:"
@@ -2048,9 +2199,10 @@
 msgstr " - Warte auf Ergebnisse von R..."
 
 #: robjectviewer.cpp:75
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
-"Some errors occured: "
+"Some errors occurred: "
 msgstr ""
 "\n"
 "Einige Fehler sind aufgetreten:"
@@ -2178,7 +2330,8 @@
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
 
 #. i18n: file rkconsolepart.rc line 4
-#: rc.cpp:3
+#. i18n: file rkwardui.rc line 29
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "&Run"
 msgstr "&Los"
@@ -2195,8 +2348,8 @@
 msgid "&Workspace"
 msgstr "&Workspace"
 
-#. i18n: file rkwardui.rc line 30
-#: rc.cpp:18
+#. i18n: file rkwardui.rc line 33
+#: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Fenster"
@@ -2213,3 +2366,5 @@
 "Your emails"
 msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
 
+#~ msgid "&Flush"
+#~ msgstr "&Leeren"

Modified: trunk/rkward/po/el.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/el.po	2007-01-08 22:45:28 UTC (rev 1107)
+++ trunk/rkward/po/el.po	2007-01-08 22:51:58 UTC (rev 1108)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-08 23:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-29 21:29+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -42,7 +42,7 @@
 msgstr "Σταθερή ακρίβεια"
 
 #: dataeditor/editformatdialog.cpp:69 dataeditor/editlabelsdialog.cpp:241
-#: dialogs/startupdialog.cpp:85
+#: dialogs/startupdialog.cpp:84
 msgid "Ok"
 msgstr "Εντάξει"
 
@@ -99,7 +99,7 @@
 msgstr "Εισαγωγή των περιεχομένων του προχείρου..."
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:49 dataeditor/twintable.cpp:62
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:424
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:54 misc/rkobjectlistview.cpp:423
 msgid "Label"
 msgstr "Ετικέτα"
 
@@ -118,7 +118,7 @@
 msgstr "Επίπεδα / Ετικέτες τιμών για το '%1'"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:63 windows/rcontrolwindow.cpp:57
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:423
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:55 misc/rkobjectlistview.cpp:422
 msgid "Type"
 msgstr "Τύπος"
 
@@ -133,7 +133,7 @@
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:54
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Όνομα"
 
@@ -261,7 +261,7 @@
 "ανοίχθηκαν:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:317
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:272
 msgid "Done"
 msgstr "Έγινε"
@@ -376,23 +376,24 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Κλάσεις:"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 windows/rkcommandlog.cpp:286
+#: rkconsole.cpp:634
 msgid "Run selection"
 msgstr "Εκτέλεση της επιλογής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:56
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57
 msgid "Run current line"
 msgstr "Εκτέλεση τρέχουσας γραμμής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:59 rkconsole.cpp:633
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
 "open the url in the default application?"
@@ -400,42 +401,46 @@
 "Η ιστοσελίδα που προσπαθείτε να ανοίξετε ('%1') δεν είναι ένα τοπικό αρχείο. "
 "Θέλετε να ανοίξετε το αρχείο με την προεπιλεγμένη εφαρμογή;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:133
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Άνοιγμα με·την·προεπιλεγμένη·εφαρμογή;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:204 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Παράθυρο αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
-msgid "&Flush"
-msgstr "&Εκκαθάριση"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:206
+#, fuzzy
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "Εκκαθάριση παραθύρου αποτελεσμάτων;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
-msgid "&Refresh"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:207
+#, fuzzy
+msgid "&Refresh Output"
 msgstr "&Ανανέωση"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:209
 msgid "Print Output"
 msgstr "Εκτύπωση αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:213
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Αποθήκευση αποτελεσμάτων ως ιστοσελίδα"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
 msgstr ""
 "Θέλετε σίγουρα να εκκαθαρίσετε το παράθυρο αποτελεσμάτων; Δεν θα είναι "
 "δυνατόν να το \xCE\xB1νακτήσετε."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:306
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Εκκαθάριση παραθύρου αποτελεσμάτων;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:322
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -445,14 +450,54 @@
 "<P>Το παράθυρο αποτελεσμάτων είναι άδειο</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:340
 msgid "Print Help"
 msgstr "Εκτύπωση Βοήθειας"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
 msgid "R Help"
 msgstr "Βοήθεια R"
 
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:376
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:434
+#, fuzzy
+msgid "No Title"
+msgstr "Τίτλος"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:460 windows/rkhtmlwindow.cpp:463
+msgid "Summary"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:469 windows/rkhtmlwindow.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Χρήση: "
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:491 windows/rkhtmlwindow.cpp:515
+#, fuzzy
+msgid "GUI settings"
+msgstr "Ρυθμίσεις"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:499
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:523 windows/rkhtmlwindow.cpp:526
+#, fuzzy
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Πρόσθετα και προσθήκες"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:602
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:617
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr ""
+
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:41
 msgid "Configure R backend"
 msgstr "Ρύθμιση του συστήματος υποστήριξης R"
@@ -551,20 +596,21 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:176
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
@@ -714,7 +760,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Προσδιορισμός μοντέλου"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -722,15 +768,16 @@
 "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάλυσης της περιγραφής αυτού του "
 "πρόσθετου ('%1'). Παρακαλώ κοιτάξτε στο stdout για λεπτομέρειες."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:70
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Αδύνατη η δημιουργία προσθέτου"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has reported one or more error(s) while processing the plugin "
 "'%1'.\n"
-"This may lead to an incorrect ouput and is likely due to a bug in the "
+"This may lead to an incorrect output and is likely due to a bug in the "
 "plugin.\n"
 "A transcript of the error message(s) is shown below."
 msgstr ""
@@ -740,27 +787,27 @@
 "κάποιο bug στο πρόσθετο.\n"
 "Μία περιγραφή του σφάλματος φαίνεται παρ\xCE\xB1κάτω."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:44
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:47
 msgid "R-Error"
 msgstr "Σφάλμα R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:92 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:336
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
 msgid "Submit"
 msgstr "Υποβολή"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:107
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:111
 msgid "Use Wizard"
 msgstr "Χρήση μάγου"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:113
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:117
 msgid "Code"
 msgstr "Κώδικας"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:194
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Επεξεργασία. Παρακαλώ περιμένετε."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:261
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -768,15 +815,15 @@
 "Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εντολές που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις που "
 "κάνατε. Πιέστε 'Υποβολή' για να εκτελέσετε τις εντολές."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:313 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:331
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
 msgid "Next >"
 msgstr "Επόμενο >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
 msgid "< Back"
 msgstr "< Προηγούμενο"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:344
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Χρήση διαλόγου"
 
@@ -792,7 +839,7 @@
 msgid "Enter text"
 msgstr "Εισαγωγή κειμένου"
 
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:128 plugin/rkcomponentmap.cpp:180
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:148 plugin/rkcomponentmap.cpp:200
 msgid "(no label)"
 msgstr "(χωρίς ετικέτα)"
 
@@ -840,37 +887,41 @@
 msgid "Workspace"
 msgstr "Χώρος εργασίας"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
 msgstr ""
 "Ρυθμίσεις σημειωμένες με (*) δεν έχουν επίδραση μέχρι να επανεκκινήσετε το "
 "Rkward"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
 msgstr "Φάκελος όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία καταγραφούν (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55
 msgid "Startup Action (*)"
 msgstr "Ενέργεια κατά την εκκίνηση (*)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:55 dialogs/startupdialog.cpp:60
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57 dialogs/startupdialog.cpp:59
 msgid "Start with an empty workspace"
 msgstr "Εκκίνηση με ένα κενό χώρο εργασίας"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:56 dialogs/startupdialog.cpp:61
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58 dialogs/startupdialog.cpp:60
 msgid "Start with an empty table"
 msgstr "Εκκίνηση με ένα κενό πίνακα"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:57
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:59
 msgid "Ask for a file to open"
 msgstr "Ερώτηση για άνοιγμα αρχείου"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:58
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:60
 msgid "Show selection dialog (default)"
 msgstr "Προβολή διαλόγου επιλογής (προεπιλεγμένο)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+msgid "Show RKWard Help on Startup"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:72
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
@@ -881,13 +932,13 @@
 "ανοιχτούν) για κάθε χώρο εργασίας του R ή ανεξάρτητα του χώρο εργασίας του "
 "R. Τι προτιμάτε;"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
 "Αποθήκευση/ανάκτηση μαζί με το χώρο εργασίας του R, όταν γίνεται αποθήκευση/"
 "ανάκτηση του χώρου εργασίας του R"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
@@ -895,15 +946,15 @@
 "Αποθήκευση/ανάκτηση ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας του R (αποθήκευση στο "
 "τέλος της συνεδρίας του RKWard, ανάκτηση στην επόμενη εκκίνηση του)"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
 msgstr "Μη αποθήκευση/ανάκτηση της διάταξης χώρου εργασίαςτου RKWard"
 
-#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
+#: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:107
 msgid "General"
 msgstr "Γενικά"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:44
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:43
 msgid ""
 "Some plugins are available with both, a wizard-like interface and a "
 "traditional dialog interface. If both are available, which mode of "
@@ -912,31 +963,31 @@
 "Μερικά πρόσθετα είναι διαθέσιμα και με διάταξη μάγου και με παραδοσιακή "
 "τύπου διαλόγου. Εάν και οι δύο είναι διαθέσιμες ποια διάταξη προτιμάτε;"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:52
 msgid "Always prefer dialogs"
 msgstr "Πάντα διάταξη διαλόγου"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:53
 msgid "Prefer recommended interface"
 msgstr "Συνιστώμενη διάταξη"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:55
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:54
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Πάντα διάταξη μάγου"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:62
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:61
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Επιλέξτε αρχεία .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:83
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:82
 msgid "Select .pluginmap-file"
 msgstr "Επιλέξτε αρχείο .pluginmap"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:87
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:86
 msgid "Plugins"
 msgstr "Πρόσθετα"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid ""
 "You appear to have an old configuration for the plugin-paths. The default "
 "configuration was changed between rkward 0.3.4 and rkward 0.3.5. Should the "
@@ -946,25 +997,25 @@
 "προκαθορισμένη ρύθμιση έχει αλλάξει μεταξύ του rkward 0.3.4 και του rkward "
 "0.3.5. Να μετατραπεί η ρύθμιση στην καινούρια προκαθορισμένη (συνιστώμενο);"
 
-#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:132
+#: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:124
 msgid "Configuration change"
 msgstr "Η αλλαγή της ρύθμισης έγινε"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:39
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:38
 msgid "Changes in this section take effect the next time you start a plugin"
 msgstr ""
 "Οι αλλαγές σε αυτόν τον τομέα επιδρούν την επόμενη φορά που εκκινήσετε το "
 "πρόσθετο"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:45
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:44
 msgid "File-location of the PHP binary"
 msgstr "Τοποθεσία του δυαδικού αρχείου της PHP"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:51
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:50
 msgid "Directory, where the PHP support files are located"
 msgstr "Φάκελος που βρίσκονται τα υποστηρικτικά αρχεία PHP"
 
-#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
+#: settings/rksettingsmodulephp.cpp:68
 msgid "PHP backend"
 msgstr "Σύστημα υποστήριξης PHP"
 
@@ -973,8 +1024,9 @@
 msgstr "Επιλογές παραθύρου αποτελεσμάτων"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:57
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The following settings mostly affect R behavior in the console. It's "
+"The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
 "Οι ακόλουθες ρυθμίσεις επηρεάζουν περισσότερο την συμπεριφορά του R στο "
@@ -1095,25 +1147,29 @@
 msgid "R-Packages"
 msgstr "Πακέτα R "
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:44
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Φόρτωση αποθήκευση ιστορικού εντολών"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:48
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:49
 msgid "Maximum length of command history"
 msgstr "Μέγιστο μήκος ιστορικού εντολών"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:50
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:56
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:51
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:57
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:149
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Χωρίς περιορισμό"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:54
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:55
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the console"
 msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράγων/γραμμών προβολής στο τερματικό"
 
-#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:137
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:63
+msgid "Run commands from script editor through console"
+msgstr ""
+
+#: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:148
 msgid "Console"
 msgstr "Τερματικό"
 
@@ -1154,7 +1210,8 @@
 msgstr "Εντολές εφαρμογής"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:143
-msgid "Synchronisation commands"
+#, fuzzy
+msgid "Synchronization commands"
 msgstr "Εντολές συγχρονισμού"
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
@@ -1170,27 +1227,27 @@
 msgid "Context:"
 msgstr "Σχετικό:"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:46
+#: dialogs/startupdialog.cpp:45
 msgid "What would you like to do?"
 msgstr "Τι θέλετε να κάνετε;"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:62
+#: dialogs/startupdialog.cpp:61
 msgid "Load an existing workspace:"
 msgstr "Φόρτωση ενός υπάρχοντο\xCF\x82 χώρου εργασίας"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:68 misc/multistringselector.cpp:42
+#: dialogs/startupdialog.cpp:67 misc/multistringselector.cpp:42
 msgid "Filename"
 msgstr "Όνομα αρχείου"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:70
+#: dialogs/startupdialog.cpp:69
 msgid "<<Open another file>>"
 msgstr "<<Άνοιγμα ενός άλλου αρχείου>>"
 
-#: dialogs/startupdialog.cpp:80
+#: dialogs/startupdialog.cpp:79
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Να γίνεται πάντα αυτό κατά την έναρξη"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:309
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Ρύθμιση πακέτων"
 
@@ -1409,31 +1466,31 @@
 msgid "Expected exactly one element '%1' but found %2"
 msgstr "Αναμενόταν μόνο ένα στοιχείο '%1' αλλά βρέθηκαν %2"
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:110
+#: misc/xmlhelper.cpp:153
 msgid "'%1'-attribute not given. Assuming '%2'"
 msgstr "'%1'- Δεν δόθηκε τιμή ιδιότητας. Υποτίθεται '%2'"
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:128
+#: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
 msgstr ""
 "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:142
+#: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
 msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο ακέραιοι αριθμοί επιτρέπονται."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:158
+#: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
 msgstr ""
 "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:176
+#: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
 msgstr ""
 "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Οι επιτρεπόμενες τιμές μπορεί να είναι μόνο "
 "αληθές' ή 'ψευδές'."
 
-#: misc/xmlhelper.cpp:187
+#: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
@@ -1468,7 +1525,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Σφάλματα / Προειδοποιήσεις "
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης"
 
@@ -1488,43 +1545,43 @@
 msgid "Browse"
 msgstr "Εξερεύνηση"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:57 misc/rkobjectlistview.cpp:425
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:56 misc/rkobjectlistview.cpp:424
 msgid "Class"
 msgstr "Κλάση"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:61
 msgid "Show Objects"
 msgstr "Εμφάνιση αντικειμένων"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:62
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Εμφάνιση πεδίων"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:64
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:63
 msgid "Configure Defaults"
 msgstr "Ρύθμιση προκαθορισμένων"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:319
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:318
 msgid "[Objects]"
 msgstr "[Αντικείμενα]"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:414
 msgid "All Environments"
 msgstr "Όλα τα Περιβάλλοντα"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:415
 msgid "Objects with children"
 msgstr "Αντικείμενα με απογόνους"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:417
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:416
 msgid "Variables"
 msgstr "Μεταβλητές"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:418 robjectbrowser.cpp:205
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:417 robjectbrowser.cpp:205
 msgid "Functions"
 msgstr "Συναρτήσεις"
 
-#: misc/rkobjectlistview.cpp:420
+#: misc/rkobjectlistview.cpp:419
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Κρυφά Αντικείμενα"
 
@@ -1532,11 +1589,11 @@
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
 msgid "The given symbol already exists"
 msgstr "Το σύμβολο που δόθηκε ήδη υπάρχει"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Αντικατάσταση;"
 
@@ -1550,12 +1607,12 @@
 "σωστά την τοποθεσία του δυαδικού αρχείου της PHP (Ρυθμίσεις->Ρύθμιση->Μηχανή "
 "υποστήριξης PHP)"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:225
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid "PHP-Error"
 msgstr "Σφάλμα PHP"
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:224
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:225
 msgid ""
 "There has been an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1570,7 +1627,24 @@
 "βοηθητικών αρχείων της PHP. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (Ρυθμίσεις->Ρύθμιση-"
 ">Μηχανή υποστήριξης PHP) και προσπαθήστε ξανά."
 
-#: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:243
+msgid "## Prepare\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:247
+msgid "## Compute\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:251
+#, fuzzy
+msgid "## Print result\n"
+msgstr "Εκτύπωση Βοήθειας"
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:255
+msgid "## Clean up\n"
+msgstr ""
+
+#: scriptbackends/phpbackend.cpp:291
 msgid ""
 "The PHP-backend has reported an error\n"
 "(\"%1\")\n"
@@ -1623,8 +1697,9 @@
 "επανεκκινήσετε RKWard.\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:184
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
+"\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
 msgstr ""
 "\t-Ακαθόριστο σφάλμα το οποίο δεν είναι σε θέση να χειριστεί το RKWard. "
@@ -1649,9 +1724,10 @@
 msgstr "Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία του'%1'"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:325
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
-"needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
+"needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
 "needed package."
 msgstr ""
@@ -1824,15 +1900,15 @@

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list