[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1394] branches/release_branch_0.4.6/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Thu Feb 15 18:08:13 UTC 2007


Revision: 1394
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1394&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-02-15 10:08:12 -0800 (Thu, 15 Feb 2007)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.6/po/tr.po

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po	2007-02-15 18:05:57 UTC (rev 1393)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po	2007-02-15 18:08:12 UTC (rev 1394)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 19:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-13 22:48+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -143,7 +143,7 @@
 msgstr "Format"
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -180,8 +180,21 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
+"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -293,18 +306,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir immediatament, "
-"prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -332,7 +333,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -405,6 +407,113 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
+"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
+"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
+"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
+"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
+"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
+"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
+"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
+"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
+"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
+"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
+"versions de RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "S'ha produït un error"
+
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+#, fuzzy
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
+
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+#, fuzzy
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Estableix una mida especificada..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Fes-la activa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Guarda com un objecte R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplicat"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
@@ -424,6 +533,58 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "El fitxer no s'ha desat"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sense nom"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No es pot obrir \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
+
+# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
+# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
+# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
 msgid ""
@@ -591,214 +752,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "El fitxer no s'ha desat"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sense nom"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicat]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No es pot obrir \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
-
-# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
-# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
-# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
-
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola de les ordres"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentència incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de sintaxi.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
-"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
-"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
-"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
-"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
-"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
-"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
-"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
-"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
-"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
-"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
-"versions de RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "S'ha produït un error"
-
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-#, fuzzy
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
-
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-#, fuzzy
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Estableix una mida especificada..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Fes-la activa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Copia els resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Guarda com un objecte R..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplicat"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
 
-# fr.po: Entrer un nouveau nom
-# es.po: Introducir el nuevo nombre
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-# fr.po: Modèle complet
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Model complet"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Només efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Model a mida:"
-
-# fr.po: Effets principaux seulement
-# es.po: Solo Efectos Principales
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Nivell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Terme"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Especifiqueu el model"
-
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
@@ -870,22 +831,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
-msgid "Select one:"
-msgstr "Selecciona un:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Introduïu el text"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(cap etiqueta)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualització"
@@ -894,8 +839,8 @@
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Previsualització deshabilitat"
 
+# ??? Per revisar
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
-# ??? Per revisar
 #, fuzzy
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Previsualitza la darrera versió"
@@ -904,12 +849,26 @@
 msgid "Preview updating"
 msgstr "S'està actualitzant la previsualització"
 
+# ??? Per revisar
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
-# ??? Per revisar
 #, fuzzy
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Encara no és possible la previsualització"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+# es.po: Introducir el nuevo nombre
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
@@ -918,6 +877,49 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Desar com:"
 
+# fr.po: Modèle complet
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Model complet"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Només efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Model a mida:"
+
+# fr.po: Effets principaux seulement
+# es.po: Solo Efectos Principales
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Nivell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Terme"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Especifiqueu el model"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:46 plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr "Selecciona un:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Introduïu el text"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(cap etiqueta)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
@@ -966,7 +968,8 @@
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:47
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:51
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
@@ -1206,7 +1209,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 # ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
@@ -1262,9 +1266,9 @@
 msgid "Run commands from script editor through console"
 msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
 
+# ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:71
 #, fuzzy
-# ??? Per revisar
 msgid "Command history is context sensitive by default"
 msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
 
@@ -1592,7 +1596,8 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1605,14 +1610,17 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%2'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten els valors '%1' o '%"
+"2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1641,6 +1649,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Sobreescric?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
@@ -1702,18 +1722,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Sobreescric?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1933,14 +1941,15 @@
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Líder del projecte / desenvolupador principal"
 
+# Softcatalà: coder: codificador
 #: main.cpp:84
-# Softcatalà: coder: codificador
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Codificador C++ des de 0.2.9"
 
@@ -2247,9 +2256,9 @@
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:690
 # Thomas Friedrichsmeier:
 # Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
+#: rkconsole.cpp:690
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Còpia la selecció de forma neta"
 
@@ -2446,8 +2455,8 @@
 msgid "Enter the new name"
 msgstr "Entreu el nou nom"
 
+# Thomas Friedrichsmeier: While "Non-Functions" really is the most precise description, "Data" would probably be close enough. Another option might be to translate as "Other", since "Functions" and "Non-Functions" are shown side-by-side in the Workspace browser.
 #: robjectbrowser.cpp:204
-# Thomas Friedrichsmeier: While "Non-Functions" really is the most precise description, "Data" would probably be close enough. Another option might be to translate as "Other", since "Functions" and "Non-Functions" are shown side-by-side in the Workspace browser.
 msgid "Non-Functions"
 msgstr "Dades i altres"
 
@@ -2501,4 +2510,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "pep.roca at gmail.com"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/de.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/de.po	2007-02-15 18:05:57 UTC (rev 1393)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/de.po	2007-02-15 18:08:12 UTC (rev 1394)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 19:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-12 17:46+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Friedrichsmeier <tfry at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: <de at li.org>\n"
@@ -113,9 +113,10 @@
 "index column is read only). To remove levels at the end of the list, just "
 "set them to empty."
 msgstr ""
-"Levels können nur aufeinander folgende Ganzzahlen, beginnend mit 1, zugewiesen "
-"werden. Warnung: Wenn Sie ein Level entfernen, können sich die Indizes anderer "
-"Level verändern und folglich die Werte der Faktoren verändern!"
+"Levels können nur aufeinander folgende Ganzzahlen, beginnend mit 1, "
+"zugewiesen werden. Warnung: Wenn Sie ein Level entfernen, können sich die "
+"Indizes anderer Level verändern und folglich die Werte der Faktoren "
+"verändern!"
 
 #: dataeditor/editlabelsdialog.cpp:249
 msgid "Levels / Value labels for '%1'"
@@ -134,7 +135,7 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -169,8 +170,21 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
+"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Warte auf Beenden von R"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -284,18 +298,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Fehler beim Laden des Workspace "
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu beenden "
-"bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "Warte auf Beenden von R"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -324,7 +326,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -389,6 +392,111 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
+"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
+"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
+"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
+"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
+"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
+"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
+"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
+"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
+"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
+"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Feste Größe angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "R Objektname angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
+"werden soll"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Feste Größe einstellen..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Als R Objekt speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplizieren"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
@@ -406,6 +514,58 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Referenz"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Datei nicht gespeichert"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unbenannt"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr "[verändert]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando Log"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
+"Kommandos.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -566,206 +726,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Öffnen (Warten)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Datei nicht gespeichert"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Unbenannt"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr "[verändert]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Kommando Log"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Syntax Fehler.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-#, fuzzy
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
-"Kommandos.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
-"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
-"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
-"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
-"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
-"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
-"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
-"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
-"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
-"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
-"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
-"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Feste Größe angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "R Objektname angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
-"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
-"werden soll"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Feste Größe einstellen..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Als R Objekt speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplizieren"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Dateinamen eingeben"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Select"
-msgstr "Wähle"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Vollständiges Modell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Nur Haupteffekte"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Benutzermodell:"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Haupteffekt"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Ebene "
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Ausdruck"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Spezifiziere Modell"
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -833,22 +801,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
-msgid "Select one:"
-msgstr "Wähle eine:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Gebe Text ein"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(kein Label)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Vorschau"
@@ -869,6 +821,18 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Vorschau ist (noch) nicht möglich"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Dateinamen eingeben"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Wähle"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "meine.daten"
@@ -877,6 +841,46 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Speichere als:"
 
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Vollständiges Modell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Nur Haupteffekte"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Benutzermodell:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Haupteffekt"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Ebene "
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Ausdruck"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Spezifiziere Modell"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:46 plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr "Wähle eine:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Gebe Text ein"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(kein Label)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Welche Objekte sollten standardmäßig angezeigt werden?"
@@ -1065,8 +1069,8 @@
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
-"Die folgenden Einstellung beeinflussen im Wesentlichen das Verhalten von R in der "
-"Konsole. Diese sollten unverändert belassen werden."
+"Die folgenden Einstellung beeinflussen im Wesentlichen das Verhalten von R "
+"in der Konsole. Diese sollten unverändert belassen werden."
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:65
 msgid "Display warnings"
@@ -1260,7 +1264,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1312,7 +1317,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
@@ -1539,14 +1545,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1575,6 +1583,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Überschreiben?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
@@ -1635,18 +1655,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Überschreiben?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -2420,4 +2428,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/el.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/el.po	2007-02-15 18:05:57 UTC (rev 1393)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/el.po	2007-02-15 18:08:12 UTC (rev 1394)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 19:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-09 22:21+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -130,7 +130,7 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Μορφοποίηση"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -165,8 +165,22 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για να κλείσετε "
+"άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "
+"απώλεια δεδομένων)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Αναμένοντας το R να τελειώσει"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -281,19 +295,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Σφάλμα φόρτωσης του χώρου εργασίας"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για να κλείσετε "
-"άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "
-"απώλεια δεδομένων)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "Αναμένοντας το R να τελειώσει"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -322,7 +323,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -387,6 +389,113 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Κλάσεις:"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
+"RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
+"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
+"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
+"ενσωματώσει. \n"
+"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
+"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
+"(\"προβολή\").\n"
+"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
+"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο "
+"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
+"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Προσδιορισμός σταθερού μέγεθος"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+"Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
+"αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Ενεργοποίηση"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Διπλασιασμός"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
@@ -404,6 +513,54 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Ανώνυμο"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [τροποποιήθηκε]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -564,203 +721,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Άνοιγμα (Αναμονή)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Ανώνυμο"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [τροποποιήθηκε]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Επισύναψη στο κύριο παράθυρο"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
-"RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
-"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
-"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
-"ενσωματώσει. \n"
-"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
-"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
-"(\"προβολή\").\n"
-"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
-"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο "
-"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
-"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Προσδιορισμός σταθερού μέγεθος"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr ""
-"Αντιγραφή περ\xCE\xB9εχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
-"αποτελεσμάτων"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Ενεργοποίηση"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρ\xCE\xBF αποτελεσμάτων"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Διπλασιασμός"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Εισάγετε τιμή:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Εισαγωγή ονόματος αρχείου"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Select"
-msgstr "Επιλογή"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Πλήρες μοντέλο"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Κύριες επιδράσεις μόνο"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Προσαρμοσμένο μοντέλο:"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Κύρια εφέ"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Επίπεδο"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Όρος"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Προσδιορισμός μοντέλου"
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -827,22 +795,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Χρήση διαλόγου"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Μεταβλητή:"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
-msgid "Select one:"
-msgstr "Επιλέξτε ένα:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Εισαγωγή κειμένου"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(χωρίς ετικέτα)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Προεπισκόπηση"
@@ -863,6 +815,18 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Μη διαθέσιμη προεπισκόπηση"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Μεταβλητή:"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Εισαγωγή ονόματος αρχείου"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Επιλογή"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "my.data"
@@ -871,6 +835,46 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Αποθήκευση σε:"
 
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Πλήρες μοντέλο"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Κύριες επιδράσεις μόνο"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Προσαρμοσμένο μοντέλο:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Κύρια εφέ"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Επίπεδο"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Όρος"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Προσδιορισμός μοντέλου"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:46 plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr "Επιλέξτε ένα:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Εισαγωγή κειμένου"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(χωρίς ετικέτα)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Ποια αντικείμενα να φαίνονται από την αρχή;"
@@ -1145,7 +1149,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1247,7 +1252,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1514,7 +1520,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1522,18 +1529,22 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο η '%1'. ή '%2'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο η '%1'. ή '%"
+"2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -1562,6 +1573,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Σφάλματα / Προειδοποιήσεις "
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Αντικατάσταση; (Το όνομα του αντικειμένου που δόθηκε ήδη υπάρχει)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Αντικατάσταση;"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης"
@@ -1622,18 +1645,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Κρυφά Αντικείμενα"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Αντικατάσταση; (Το όνομα του αντικειμένου που δόθηκε ήδη υπάρχει)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Αντικατάσταση;"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -2107,7 +2118,8 @@
 
 #: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
 #: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
@@ -2415,4 +2427,3 @@
 msgstr ""
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/es.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/es.po	2007-02-15 18:05:57 UTC (rev 1393)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/es.po	2007-02-15 18:08:12 UTC (rev 1394)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward_es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 19:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 18:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mvillarino <mvillarino at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: galician <trasno at ceu.fi.udc.es>\n"
@@ -132,7 +132,7 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Formato"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -168,6 +168,16 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Borrar este caso"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr ""
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
 msgid ""
 "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
@@ -281,16 +291,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Error al abrir espacio de trabajo..."
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr ""
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -398,6 +398,102 @@
 "\n"
 "Clase(s): "
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ha ocurrido algún error: "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Copiar la selección"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+#, fuzzy
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "¿Restaurar objeto?"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr ""
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Ejecutar todo"
@@ -415,6 +511,57 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Referencia de la &Función"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "El documento «%1» ha sido modificado. ¿Seguro que desea cerrarlo?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Archivo no guardado"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sin nombre"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicado]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitácora de Comandos"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentencia incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de Sintaxis.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#, fuzzy
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No ha sido posible abrir «%1»"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No se pudo abrir el archivo de comandos"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
+#, fuzzy
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr ""
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -579,200 +726,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Abrir (Esperando)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "El documento «%1» ha sido modificado. ¿Seguro que desea cerrarlo?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Archivo no guardado"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sin nombre"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicado]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Juntar con la ventana principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No ha sido posible abrir «%1»"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No se pudo abrir el archivo de comandos"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
-#, fuzzy
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitácora de Comandos"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentencia incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de Sintaxis.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-#, fuzzy
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-#, fuzzy
-msgid "An error occurred"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ha ocurrido algún error: "
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-#, fuzzy
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Copiar la selección"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr ""
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-#, fuzzy
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "¿Restaurar objeto?"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr ""
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-#, fuzzy
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Introducir el nuevo nombre"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Select"
-msgstr ""
-
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Modelo Completo"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Solo Efectos Principales"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Modelo Personalizado:"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-#, fuzzy
-msgid "Main effects"
-msgstr "Solo Efectos Principales"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-#, fuzzy
-msgid "Level"
-msgstr "Niveles"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr ""
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr ""
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -837,22 +798,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr ""
-
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
-msgid "Select one:"
-msgstr ""
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr ""
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(sin etiqueta)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr ""
@@ -873,6 +818,19 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+#, fuzzy
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Introducir el nuevo nombre"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr ""
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "mis.datos"
@@ -881,6 +839,48 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Modelo Completo"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Solo Efectos Principales"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Modelo Personalizado:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+#, fuzzy
+msgid "Main effects"
+msgstr "Solo Efectos Principales"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "Level"
+msgstr "Niveles"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:46 plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr ""
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(sin etiqueta)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 #, fuzzy
 msgid "Which objects should be shown by default?"
@@ -1569,6 +1569,19 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Error al arrancar R"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+#, fuzzy
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Nombre de objeto: "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr ""
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr ""
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de Sintaxis"
@@ -1636,19 +1649,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Mostrar objetos ocultos"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-#, fuzzy
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Nombre de objeto: "
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr ""
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po	2007-02-15 18:05:57 UTC (rev 1393)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po	2007-02-15 18:08:12 UTC (rev 1394)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 19:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-10 14:42+0100\n"
 "Last-Translator: Jacolin Yves <yjacolin at free.fr>\n"
 "Language-Team: français <fr at li.org>\n"
@@ -135,7 +135,7 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -170,8 +170,21 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Supprimer cette ligne (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"En attente que des commandes R finissent. Pour quitter immédiatement, "
+"cliquez sur Cancel (Attention : cela peut entraîner une perte de donnée) "
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "En attente que R se termine"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Aucun nom de fichier n'a été fourni. Les données N'ont PAS été enregistrées. "
 "Voulez vous poursuivre quand même ?"
@@ -285,16 +298,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Erreur à l'ouverture de l'espace de travail"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr "En attente que des commandes R finissent. Pour quitter immédiatement, cliquez sur Cancel (Attention : cela peut entraîner une perte de donnée) "
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "En attente que R se termine"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -322,7 +325,8 @@
 msgstr "Supprimer l'objet ?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Voulez-vous vraiment supprimer l'objet '%1' ? Il n'y a aucun moyen de le "
 "récupérer."
@@ -387,6 +391,108 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s) : "
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Vous avez crée un nouveau périphérique de fenêtre X11 dans R. "
+"Habituellement, RKWard essaie de détecter de telle fenêtre pour prendre leur "
+"contrôle, et y ajouter une barre de menu. Pour cette fois, Cependant, RKWard "
+"n'a pas pû détecter quelle fenêtre a été crée et ne peut donc pas "
+"l'utiliser.\n"
+"Si vous avez crée la fenêtre sur un écran ou affichage X11 différent. Vous "
+"pouvez considérer la modification des options (\"Affichage\"). Si vous "
+"pouvez voir la fenêtre X11 sur le même écran que ce message, alors RKWard "
+"doit être amélioré. S'il vous plait, veuillez nous contacter à rkward-"
+"deval at lists.sourceforge.net avec des détails de votre configuration, nous "
+"pourrons ainsi corriger cela dans une prochaine version de RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Ne pourrait pas encadrer la fenêtre de R X11"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Certaines erreurs se sont produites : "
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Définissez fixe taille"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Activez le dispositif de graphiques numéro %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Copier contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au sorties"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Imprimer contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au rendement"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Définissez d'objet R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Sauver le contenu du périphérique graphique n° %1 dans l'objet '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Double dispositif de graphiques numéro %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "La surface dessinée suit la taille de la fenêtre"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Définissez fixe taille 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Définissez fixe taille 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Définissez fixe taille 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Définir la taille spécifiée ..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
+msgid "Make active"
+msgstr "Active"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Copier au rendement"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Enregistrer sous l'objet R?"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Doubler"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
 msgid "Run all"
 msgstr "Lancer tout"
@@ -404,6 +510,55 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Aide sur la fonction"
 
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Le document \"%1\" a été modifié. Voulez-vous le fermer quand même ?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
+msgid "File not saved"
+msgstr "Fichier non enregistré"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sans nom"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modifié]"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Journal des commandes"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Commande incomplète.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier de commandes"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Enregistrer l'espace de travail"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restaurer l'espace de travail"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:146
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -440,7 +595,9 @@
 msgid ""
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
-msgstr "Voulez-vous vraiment vider les sorties ? Il ne sera pas possible de les restaurer."
+msgstr ""
+"Voulez-vous vraiment vider les sorties ? Il ne sera pas possible de les "
+"restaurer."
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
 msgid "Flush output?"
@@ -563,192 +720,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Ouverture (en attente)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Le document \"%1\" a été modifié. Voulez-vous le fermer quand même ?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
-msgid "File not saved"
-msgstr "Fichier non enregistré"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sans nom"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:219
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modifié]"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Attacher à la fenêtre principale"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:124
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier de commandes"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:324
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Enregistrer l'espace de travail"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:331
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Restaurer l'espace de travail"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:68 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Journal des commandes"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Commande incomplète.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Vous avez crée un nouveau périphérique de fenêtre X11 dans R. Habituellement, RKWard essaie de détecter de telle fenêtre pour prendre leur contrôle, et y ajouter une barre de menu. Pour cette fois, Cependant, RKWard n'a pas pû détecter quelle fenêtre a été crée et ne peut donc pas l'utiliser.\n"
-"Si vous avez crée la fenêtre sur un écran ou affichage X11 différent. Vous pouvez considérer la modification des options (\"Affichage\"). "
-"Si vous pouvez voir la fenêtre X11 sur le même écran que ce message, alors RKWard doit être amélioré. S'il vous plait, veuillez nous contacter à rkward-deval at lists.sourceforge.net avec des détails de votre configuration, nous pourrons ainsi corriger cela dans une prochaine version de RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Ne pourrait pas encadrer la fenêtre de R X11"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Certaines erreurs se sont produites : "
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Définissez fixe taille"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Activez le dispositif de graphiques numéro %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Copier contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au sorties"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Imprimer contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au rendement"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Définissez d'objet R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Sauver le contenu du périphérique graphique n° %1 dans l'objet '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Double dispositif de graphiques numéro %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "La surface dessinée suit la taille de la fenêtre"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Définissez fixe taille 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Définissez fixe taille 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Définissez fixe taille 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Définir la taille spécifiée ..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
-msgid "Make active"
-msgstr "Active"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Copier au rendement"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Enregistrer sous l'objet R?"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Doubler"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Entrez une valeur :"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Entrer un nouveau nom"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
-msgid "Select"
-msgstr "Sélection"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Modèle complet"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Effets principaux seulement"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Modèle personnalisé :"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Effets principaux seulement"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Niveau"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Term"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Définissez un model"
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -815,22 +794,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utiliser les boîtes de dialogue"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable :"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:48 plugin/rkdropdown.cpp:46
-msgid "Select one:"
-msgstr "sélectionnez en un :"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Entrez un texte"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(aucun libellé)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Prévisualiser"
@@ -851,6 +814,18 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Prévisualisation pas encore possible"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable :"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Entrer un nouveau nom"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
+msgid "Select"
+msgstr "Sélection"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "my.data"
@@ -859,6 +834,46 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Sauver dans :"
 
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Modèle complet"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Effets principaux seulement"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Modèle personnalisé :"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Effets principaux seulement"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Niveau"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Term"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Définissez un model"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:46 plugin/rkradio.cpp:48
+msgid "Select one:"
+msgstr "sélectionnez en un :"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Entrez un texte"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(aucun libellé)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quelles colonnes doivent être apparentes par défaut ?"
@@ -942,17 +957,25 @@
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
 "Which do you prefer?"
-msgstr "La mise en page de l'espace de travail (c'est à dire quelle fenêtre de script, donnée, aide sont ouvertes) peut être sauvée (et chargée) dans l'espace de travail R, ou indépendamment de l'espace de travail de R. Lequel préférez vous ?"
+msgstr ""
+"La mise en page de l'espace de travail (c'est à dire quelle fenêtre de "
+"script, donnée, aide sont ouvertes) peut être sauvée (et chargée) dans "
+"l'espace de travail R, ou indépendamment de l'espace de travail de R. Lequel "
+"préférez vous ?"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:81
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
-msgstr "Sauver/Restaurer l'espace de travail de R, lors de la sauvegarde/chargement de l'espace de travail de R"
+msgstr ""
+"Sauver/Restaurer l'espace de travail de R, lors de la sauvegarde/chargement "
+"de l'espace de travail de R"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:82
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
-msgstr "Sauver/restaurer indépendamment de l'espace de travail de R (sauver à la fin de la session de RKWard et restaurer au prochain démarrage)"
+msgstr ""
+"Sauver/restaurer indépendamment de l'espace de travail de R (sauver à la fin "
+"de la session de RKWard et restaurer au prochain démarrage)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:83
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
@@ -1037,8 +1060,8 @@
 "The following settings mostly affect R behavior in the console. It is "
 "generally safe to keep these unchanged."
 msgstr ""
-"Les paramètres suivants conditionnent les comportement de R en mode terminal. "
-"Il est bon en général de les laisser tels quels."
+"Les paramètres suivants conditionnent les comportement de R en mode "
+"terminal. Il est bon en général de les laisser tels quels."
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:65
 msgid "Display warnings"
@@ -1496,7 +1519,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'."
+msgstr ""
+"Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1508,15 +1532,18 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'."
+msgstr ""
+"Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "Analyse du XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
-msgstr "<b>Il y a eut des erreurs et / ou des avertissements ! Lisez ce qui suit</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgstr ""
+"<b>Il y a eut des erreurs et / ou des avertissements ! Lisez ce qui suit</b>"
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:213
 msgid "Show Output"
@@ -1542,6 +1569,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Erreur lors du démarrage de R :"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Nom de l'objet à sauver dans "
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Écraser ? (le nom de l'objet existe déjà)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Écraser ?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:117
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Erreur de syntaxe"
@@ -1602,18 +1641,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objets cachés"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Nom de l'objet à sauver dans "
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Écraser ? (le nom de l'objet existe déjà)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Écraser ?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
 "The PHP backend could not be started. Check whether you have correctly "
@@ -1730,7 +1757,9 @@
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr "L'objet '%1' ne peut pas être ouvert pourédition. Soit il n'existe pas, soit RKWard ne supporte pas encore l'édition de ce type d'objet."
+msgstr ""
+"L'objet '%1' ne peut pas être ouvert pourédition. Soit il n'existe pas, soit "
+"RKWard ne supporte pas encore l'édition de ce type d'objet."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:331
 msgid "Cannot edit '%1'"
@@ -1828,7 +1857,8 @@
 
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer"
+msgstr ""
+"Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader / main developer"
@@ -1876,7 +1906,8 @@
 
 #: main.cpp:95
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
-msgstr "De nombreux commentaires, des suggestions utiles, et des rapports de bug"
+msgstr ""
+"De nombreux commentaires, des suggestions utiles, et des rapports de bug"
 
 #: main.cpp:96
 msgid "Some patches"
@@ -2063,9 +2094,9 @@
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
-"S'il vous plaît soumettez votre rapport de bug ou de fonctionnalité à http://sourceforge.net/tracker/?"
-"group_id=50231&atid=459007 ou envoyez un mail à rkward-devel at lists.sourceforge."
-"net"
+"S'il vous plaît soumettez votre rapport de bug ou de fonctionnalité à "
+"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ou envoyez un "
+"mail à rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
 #: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
@@ -2077,7 +2108,8 @@
 
 #: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé ou est incorrect. Renommé en %1"
+msgstr ""
+"Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé ou est incorrect. Renommé en %1"
 
 #: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
@@ -2145,7 +2177,11 @@

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list