[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1370] branches/release_branch_0.4.6

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Fri Feb 9 10:53:18 UTC 2007


Revision: 1370
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1370&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-02-09 02:53:17 -0800 (Fri, 09 Feb 2007)

Log Message:
-----------
Merge 1369 from trunk

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.6/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.6/po/tr.po
  branches/release_branch_0.4.6/subdirs

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/ca.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-19 16:10+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -273,7 +273,7 @@
 "pas:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
@@ -410,7 +410,7 @@
 msgstr "Executa-ho tot"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
@@ -420,7 +420,7 @@
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
@@ -607,26 +607,26 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modicat]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No es pot obrir \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
 
 # fr.po: Enregistrer l'espace de travail
 # es.po: Guardar Espacio de Trabajo
 # Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
@@ -647,7 +647,7 @@
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -674,81 +674,81 @@
 "la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
 "versions de RKWard."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 msgid "An error occurred"
 msgstr "S'ha produït un error"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
 # ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Estableix una mida especificada..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr "Fes-la activa"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Copia els resultats"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Guarda com un objecte R..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplicat"
 
@@ -798,7 +798,7 @@
 msgstr "Especifiqueu el model"
 
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -806,7 +806,7 @@
 "S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
 "1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
 
@@ -830,7 +830,7 @@
 
 # fr.po: Exécuter
 # es.po: Enviar
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Envia"
 
@@ -844,11 +844,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Codi"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "S'està processant. Espereu"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -856,15 +856,15 @@
 "En la part inferior podeu veure les ordres que corresponen a la configuració "
 "que heu fet. Feu clic sobre 'Envia' per executar-les."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Següent >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr "< Enrere"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
@@ -876,7 +876,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Selecciona un:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr "Introduïu el text"
 
@@ -888,19 +888,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
@@ -1598,10 +1598,12 @@
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
 msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permeten nombres reals."
 
+# fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#, fuzzy
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
 msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
@@ -1699,15 +1701,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr "El símbol proporcionat ja existeix"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Sobreescric?"
 
@@ -1909,53 +1912,10 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
 "produït això."
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Executa"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr ""
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espai de treball"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Finestres"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Pep Roca"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "griera at gmail.com"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2178,7 +2138,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
@@ -2211,7 +2171,7 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguir\xC3\xA0 obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
@@ -2225,57 +2185,57 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -2288,19 +2248,19 @@
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2312,11 +2272,11 @@
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Evita la consola"
 
@@ -2500,3 +2460,50 @@
 #: robjectbrowser.cpp:216
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
+
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Executa"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espai de treball"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Finestres"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Pep Roca"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "griera at gmail.com"
+
+#~ msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#~ msgstr ""
+#~ "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/de.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/de.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/de.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-04 20:43+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -171,7 +171,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -264,7 +265,7 @@
 "geöffnet:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Erledigt"
@@ -325,7 +326,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -395,7 +397,7 @@
 msgstr "Führe alles aus"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
@@ -403,7 +405,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Bezug"
 
@@ -571,7 +573,8 @@
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
@@ -585,23 +588,23 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr "[verändert]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
 
@@ -624,7 +627,7 @@
 "Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
 "Kommandos.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -651,81 +654,81 @@
 "sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
 "wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Feste Größe angeben"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 msgid "Specify R object"
 msgstr "R Objektname angeben"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr ""
 "Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
 "werden soll"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Feste Größe einstellen..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr "Aktivieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Als R Objekt speichern"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplizieren"
 
@@ -769,7 +772,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Spezifiziere Modell"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -777,7 +780,7 @@
 "Beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu lese, ist ein Fehler "
 "aufgetreten ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Konnte Plug-In nicht erzeugen"
 
@@ -800,7 +803,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "R-Fehler"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Übergeben"
 
@@ -812,11 +815,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Code"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Beim Ausführen. Bitte warten"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -824,15 +827,15 @@
 "Unten können Sie die Befehle sehen die entsprechend Ihrer Einstellungen "
 "gemacht wurden. Klicken Sie 'Übergeben'um die Befehle auszuführen."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Nächstes >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr "< Zurück"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
@@ -844,7 +847,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Wähle eine:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr "Gebe Text ein"
 
@@ -856,19 +859,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Vorschau"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Vorschau aktiviert"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Vorschau aktuell"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr "Aktualisiere Vorschau"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Vorschau ist (noch) nicht möglich"
 
@@ -1264,7 +1267,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1316,7 +1320,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
@@ -1542,15 +1547,17 @@
 msgstr "Illegaler Attributwert. Nur Dezimalzahlen sind erlaubt."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
+#, fuzzy
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr "Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte einer von '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1639,15 +1646,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr "Diese Objekt existiert bereits"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Überschreiben?"
 
@@ -1851,53 +1859,10 @@
 "aussagekräftige E-Mail mit der Beschreibung was passierte an rkward-"
 "devel at lists.sourceforge.net. Entschuldigung!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Los"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Neu"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Import"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Workspace"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Fenster"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2108,7 +2073,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Hilfe zu RKWard"
 
@@ -2140,7 +2105,7 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
@@ -2154,57 +2119,57 @@
 "tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
 "an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Fertig."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
@@ -2216,21 +2181,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntaxfehler\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Kopierauswahl gereinigt"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopiere Auswahl wörtlich"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2242,11 +2207,11 @@
 "Sie haben begonnen Text in die Konsole einzugeben). Wollen Sie die Konsole "
 "diesesmal umgehen oder möchten Sie es später nocheinmal versuchen?"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsole ist beschäftigt"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Konsole umgehen"
 
@@ -2428,3 +2393,49 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Los"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Neu"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Import"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Workspace"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenster"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
+
+#~ msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#~ msgstr ""
+#~ "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/el.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/el.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/el.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-04 23:53+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -166,7 +166,8 @@
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -260,7 +261,7 @@
 "ανοίχθηκαν:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Έγινε"
@@ -322,7 +323,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -392,7 +394,7 @@
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Εκτέλεση της επιλογής"
 
@@ -400,7 +402,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Εκτέλεση τρέχουσας γραμμής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
@@ -580,23 +582,23 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr " [τροποποιήθηκε]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Επισύναψη στο κύριο παράθυρο"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
 
@@ -616,7 +618,7 @@
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της \xCE\xB5ντολής.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -643,81 +645,83 @@
 "devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
 "προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Προσδιορισμός σταθερού μέγεθος"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr ""
 "Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
 "αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Σταθερό μέγεθος 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr "Ενεργοποίηση"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Διπλασιασμός"
 
@@ -761,7 +765,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Προσδιορισμός μοντέλου"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -769,7 +773,7 @@
 "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάλυσης της περιγραφής αυτού του "
 "πρόσθετου ('%1'). Παρακαλώ κοιτάξτε στο stdout για λεπτομέρειες."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Αδύνατη η δημιουργία προσθέτου"
 
@@ -791,7 +795,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "Σφάλμα R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Υποβολή"
 
@@ -803,11 +807,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Κώδικας"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Επεξεργασία. Παρακαλώ περιμένετε"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -815,15 +819,15 @@
 "Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εντολές που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις που "
 "κάνατε. Πιέστε 'Υποβολή' για να εκτελέσετε τις εντολές."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Επόμενο >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr "< Προηγούμενο"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Χρήση διαλόγου"
 
@@ -835,7 +839,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Επιλέξτε ένα:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr "Εισαγωγή κειμένου"
 
@@ -847,19 +851,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Προεπισκόπηση"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr "Απενεργοποιημένη προεπισκόπηση"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Ενημερωμένη προεπισκόπηση"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr "Ενημέρωση προεπισκόπησης"
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Μη διαθέσιμη προεπισκόπηση"
 
@@ -1145,7 +1149,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1247,7 +1252,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1514,7 +1520,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1522,20 +1529,22 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#, fuzzy
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
 msgstr ""
-"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Οι επιτρεπόμενες τιμές μπορεί να είναι μόνο "
-"αληθές' ή 'ψευδές'."
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -1624,15 +1633,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Κρυφά Αντικείμενα"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Όνομα αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr "Το σύμβολο που δόθηκε ήδη υπάρχει"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Αντικατάσταση;"
 
@@ -1836,57 +1846,10 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net, και πείτε μας τι προσπαθούσατε να κάνετε "
 "όταν συνέβη αυτό. Συγγνώμη!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr "Εκκίνηση R"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Εκτέλεση"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Νέο"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Εισαγωγή"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Χώρος εργασίας"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Παράθυρα"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Ηλίας Σούμπασης"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2100,7 +2063,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Αναζήτηση βοήθειας R"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Βοήθεια RKWard"
 
@@ -2132,7 +2095,7 @@
 "Τερματισμόςτου RKWard: Θέλετε να αποθηκεύσετε το χώρο εργασίας;\n"
 "Το RKWard θα παραμείνει ανοιχτό εάν πατήσετε Ακύρωση"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας;"
 
@@ -2146,55 +2109,56 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ή στείλτε μήνυμα στο "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Εισάγετε το όνομα για το νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Μη έ\xCE\xB3κυρο όνομα"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Όλα τα αρχεία"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Έτοιμο."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Μηχανή R απασχολημένη"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Μηχανή R αδρανής"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου εντολών"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Χώρος εργασίας χωρίς όνομα]"
 
@@ -2206,19 +2170,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Διακοπή εντολής που εκτελείται"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής με εκκαθάριση από σύμβολα"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής ως έχει"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2231,11 +2195,11 @@
 "τερματικό). Θέλετε να παρακάμψετε το τερματικό αυτήν την φορά, ή θέλετε να "
 "προσπαθήσ\xCE\xB5τε αργότερα?"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Το τερματικό είναι απασχολημένο"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Παράκαμψη τερματικού"
 
@@ -2418,3 +2382,54 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Εκτέλεση"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Νέο"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Εισαγωγή"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Χώρος εργασίας"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Παράθυρα"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Ηλίας Σούμπασης"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
+
+#~ msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#~ msgstr ""
+#~ "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Οι επιτρεπόμενες τιμές μπορεί να είναι "
+#~ "μόνο αληθές' ή 'ψευδές'."

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/es.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/es.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/es.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward_es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 18:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mvillarino <mvillarino at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: galician <trasno at ceu.fi.udc.es>\n"
@@ -260,7 +260,7 @@
 "Los siguientes archivos no son legibles y no han sido abiertos:\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Hecho"
@@ -403,7 +403,7 @@
 msgstr "Ejecutar todo"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Ejecutar la selección"
 
@@ -411,7 +411,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Ejecutar esta línea"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Referencia de la &Función"
 
@@ -595,24 +595,24 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modicado]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Juntar con la ventana principal"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "No ha sido posible abrir «%1»"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "No se pudo abrir el archivo de comandos"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
@@ -634,7 +634,7 @@
 msgstr ""
 "Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -649,84 +649,84 @@
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 #, fuzzy
 msgid "An error occurred"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ha ocurrido algún error: "
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Copiar la selección"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "¿Restaurar objeto?"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr ""
 
@@ -773,13 +773,13 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr ""
 
@@ -800,7 +800,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "Error de R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Enviar"
 
@@ -813,11 +813,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Cerrado"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -825,15 +825,15 @@
 "En la parte inferior puede ver los comandos que se corresponden con la "
 "configuración que ha hecho. Pulse 'Enviar' para ejecutarlos."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Siguiente >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr ""
 
@@ -845,7 +845,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr ""
 
@@ -857,19 +857,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
@@ -1528,8 +1528,9 @@
 msgstr "Valor ilegal para el atributo. Solo se permiten números enteros."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Valor ilegal para el atributo. Solo se admite «verdadero» o «falso»"
+#, fuzzy
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
+msgstr "Valor ilegal para el atributo. Solo se permiten valores '%1'"
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
@@ -1635,16 +1636,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Mostrar objetos ocultos"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 #, fuzzy
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Nombre de objeto: "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr ""
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr ""
 
@@ -1843,53 +1844,10 @@
 "correo a rkward-devel at lists.sourceforge.net, y nos diga que estaba "
 "intentando hacer cuando ha ocurrido esto. Lo sentimos."
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Ejecutar"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nuevo"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr ""
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "Espacio de &Trabajo"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Ventanas"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Marcelino Villarino"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "mvillarino at users.sourceforge.net"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2107,7 +2065,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2142,7 +2100,7 @@
 "Saliendo de RKWard: ¿Desea guardar el espácio de trabajo?\n"
 "Pulse Cancelar, si no desea salir"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "¿Guardar espacio de trabajo?"
 
@@ -2153,56 +2111,56 @@
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Dé un nombre al nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nombre elegido está siendo utilizado o no es válido. Renombrado como: %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nombre no válido"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Abrendo espacio de trabajo..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Todos los archivos"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "¿Quiere guardar el espacio de trabajo actual?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Preparado."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R está ocupado"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R está a la espera"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Abrir archivo de comandos"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espacio de Trabajo Anónimo]"
 
@@ -2215,21 +2173,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de Sintaxis.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrumpir ejecución de comandos"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Copiar la selección"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copiar la selección"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2237,12 +2195,12 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Consola"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Consola de R"
@@ -2425,6 +2383,52 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostrar objetos ocultos"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Ejecutar"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nuevo"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "Espacio de &Trabajo"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Ventanas"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Marcelino Villarino"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "mvillarino at users.sourceforge.net"
+
+#~ msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#~ msgstr "Valor ilegal para el atributo. Solo se admite «verdadero» o «falso»"
+
 #~ msgid "&Flush"
 #~ msgstr "&Limpiar"
 

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/fr.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-02 05:47+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -265,7 +265,7 @@
 "n'ont pas été ouverts :\n"
 "\n"
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr "Terminé"
@@ -397,7 +397,7 @@
 msgstr "Lancer tout"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Lancer la sélection"
 
@@ -405,7 +405,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Lancer la ligne courante"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Aide sur la fonction"
 
@@ -592,24 +592,24 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr " [modifié]"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Attacher à la fenêtre principale"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier \"%1\""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier de commandes"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restaurer l'espace de travail"
 
@@ -631,7 +631,7 @@
 msgstr ""
 "Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -646,79 +646,79 @@
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr "Ne pourrait pas encadrer la fenêtre de R X11"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Certaines erreurs se sont produites : "
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr "Définissez fixe taille"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr "Activez le dispositif de graphiques numéro %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr "Copier contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au sorties"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr "Imprimer contenu du dispositif de graphiques numéro %1 au rendement"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Définissez d'objet R"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr "Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr "Double dispositif de graphiques numéro %1"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr "Définissez fixe taille 500x500"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr "Définissez fixe taille 1000x1000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr "Définissez fixe taille 2000x2000"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr "Active"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr "Copier au rendement"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Enregistrer sous l'objet R?"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Doubler"
 
@@ -765,7 +765,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Définissez un model"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -774,7 +774,7 @@
 "Une erreur est apparue lors du lancement de ce plugin ('%1'). Référez-vous "
 "au message en sortie pour plus de détails"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Ne peut créer le plugin"
 
@@ -797,7 +797,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "Erreur R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Exécuter"
 
@@ -809,11 +809,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Code"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr "Travail en cours, patientez"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -821,15 +821,15 @@
 "Vous pouvez voir ci-dessous les commandes correspondantes à votre "
 "paramétrage. Cliquez sur \"Exécuter\" pour les lancer."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Suivant >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr "< Retour"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utiliser les boîtes de dialogue"
 
@@ -841,7 +841,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "sélectionnez en un :"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr "Entrez un texte"
 
@@ -853,19 +853,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
@@ -1536,10 +1536,10 @@
 msgstr "Valeur d'attribut interdite. Seuls les nombres réels sont possibles."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#, fuzzy
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
 msgstr ""
-"Valeur d'attribut interdite. Seules les valeurs 'true' ou 'false' sont "
-"possibles."
+"Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
@@ -1641,16 +1641,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Montrer les objets cachés"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 #, fuzzy
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Nom de l'objet : "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr ""
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr ""
 
@@ -1853,59 +1853,10 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net et nous dire que vous essayiez de faire "
 "lorsque cela s'est produit. Désolé !"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr "Lancez R"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "E&xécuter"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nouveau"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr ""
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espace de travail"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Fenêtres"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr ""
-"Pierre Ecochard\n"
-"Frédéric Daniel Luc LEHOBEY\n"
-"Yves Jacolin"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr ""
-"ecoch at users.sourceforge.net\n"
-"Frederic.Lehobey at free.fr\n"
-"yjacolin at free.fr"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2121,7 +2072,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Recherche dans l'aide de R"
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Aide sur R"
@@ -2156,7 +2107,7 @@
 "Fermeture de RKWard. Voulez-vous sauvegarder l'espace de travail ?\n"
 "Choisissez Annuler si vous ne voulez pas quitter"
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail ?"
 
@@ -2167,56 +2118,56 @@
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nouvelle table de données"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Entrer le nom de la nouvelle table"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé ou est incorrect. Renommé en %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom incorrect"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Ouverture de l'espace de travail..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tous les fichiers"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Ouvrir un fichier..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voulez-vous enregistrer l'espace de travail courant ?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Prêt."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Processus R occupé"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Processus R en attente"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Ouvrir un ou plusieurs fichiers de commandes"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espace de travail sans nom]"
 
@@ -2229,21 +2180,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompre l'exécution de la commande"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Copier la sélection"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copier la sélection"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2251,12 +2202,12 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Console"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Terminal R"
@@ -2444,5 +2395,59 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Montrer les objets cachés"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "E&xécuter"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nouveau"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espace de travail"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenêtres"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+"Pierre Ecochard\n"
+"Frédéric Daniel Luc LEHOBEY\n"
+"Yves Jacolin"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+"ecoch at users.sourceforge.net\n"
+"Frederic.Lehobey at free.fr\n"
+"yjacolin at free.fr"
+
+#~ msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+#~ msgstr ""
+#~ "Valeur d'attribut interdite. Seules les valeurs 'true' ou 'false' sont "
+#~ "possibles."
+
 #~ msgid "&Flush"
 #~ msgstr "&Vider"

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/it.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/it.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/it.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 18:06+0200\n"
 "Last-Translator: Daniele Medri <daniele at medri.org>\n"
 "Language-Team: Italian <it at li.org>\n"
@@ -236,7 +236,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr ""
@@ -373,7 +373,7 @@
 msgstr "Esegui tutto"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 msgid "Run selection"
 msgstr "Esegui selezione"
 
@@ -381,7 +381,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Esegui la linea corrente"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Riferimento &funzioni"
 
@@ -571,26 +571,26 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr ""
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 #, fuzzy
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Non è possibile aprire il file"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 #, fuzzy
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Impossibile aprire il file in lettura"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Salva area di lavoro"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
@@ -611,7 +611,7 @@
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Un errore indefinito è apparso durante l'esecuzione del comando.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -626,84 +626,84 @@
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 #, fuzzy
 msgid "An error occurred"
 msgstr ""
 "\n"
 "Errori ricevuti: "
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Ripristina oggetto?"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr ""
 
@@ -752,13 +752,13 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 #, fuzzy
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Non è possibile salvare il documento"
@@ -776,7 +776,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr "Errore di R"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr "Invia"
 
@@ -789,11 +789,11 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Chiudi tutti gli editor"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
@@ -801,15 +801,15 @@
 "Sotto puoi vedere i comandi corrispondenti alle impostazioni eseguite. Fai "
 "clic su 'Invio' per eseguire i comandi."
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Avanti >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr ""
 
@@ -821,7 +821,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr ""
 
@@ -833,19 +833,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
@@ -1487,7 +1487,7 @@
 msgstr ""
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
 msgstr ""
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
@@ -1595,16 +1595,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Mostra oggetti nascosti"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 #, fuzzy
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Nome oggetto: "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr ""
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr ""
 
@@ -1760,53 +1760,10 @@
 "happened. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Esegui"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nuovo"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Esporta"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Area di lavoro"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr ""
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Daniele Medri"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "daniele at medri.org"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2021,7 +1978,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2052,7 +2009,7 @@
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Salva area di lavoro?"
 
@@ -2063,56 +2020,56 @@
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuovo dataset"
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Inserisci il nome per il nuovo dataset"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr "Il nome indicato era già utilizzato o non è valido. Rinominato in %1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nome non valido"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Apertura dell'area di lavoro..."
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tutti i file"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Apri file..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Desideri salvare l'attuale area di lavoro?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Pronto."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Motore R occupato"
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Motore R in attesa"
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 #, fuzzy
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Apri file file di comandi"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 #, fuzzy
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "Salva area di lavoro"
@@ -2126,21 +2083,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Errore di sintassi.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompi comando in esecuzione"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2148,12 +2105,12 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Console"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Console"
@@ -2336,6 +2293,49 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra oggetti nascosti"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Esegui"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nuovo"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Esporta"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Area di lavoro"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Daniele Medri"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "daniele at medri.org"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Clear Console"
 #~ msgstr "Console"

Modified: branches/release_branch_0.4.6/po/pl.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.6/po/pl.po	2007-02-09 10:51:56 UTC (rev 1369)
+++ branches/release_branch_0.4.6/po/pl.po	2007-02-09 10:53:17 UTC (rev 1370)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Andrzej Pruszynski\n"
 "Language-Team: LANG <LL at li.org>\n"
@@ -239,7 +239,7 @@
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:326
+#: agents/showedittextfileagent.cpp:135 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:327
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:273
 msgid "Done"
 msgstr ""
@@ -379,7 +379,7 @@
 msgstr "Uruchom wszystko"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54 windows/rkcommandlog.cpp:286
-#: rkconsole.cpp:680
+#: rkconsole.cpp:681
 #, fuzzy
 msgid "Run selection"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
@@ -388,7 +388,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:679
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:57 rkconsole.cpp:680
 msgid "&Function reference"
 msgstr ""
 
@@ -577,26 +577,26 @@
 msgid " [modified]"
 msgstr ""
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:38
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 #, fuzzy
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "otwierany plik"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:123
+#: windows/rkworkplace.cpp:124
 #, fuzzy
 msgid "Could not open command file"
 msgstr "Otwórz plik"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:320
+#: windows/rkworkplace.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Save Workplace layout"
 msgstr "Zapisz przestrzeń roboczą"
 
-#: windows/rkworkplace.cpp:327
+#: windows/rkworkplace.cpp:331
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
@@ -618,7 +618,7 @@
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas wykonywania polecenia.\n"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -633,84 +633,84 @@
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
 msgid "Could not embed R X11 window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:94
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
 #, fuzzy
 msgid "An error occurred"
 msgstr ""
 "\n"
 "Wystąpiły błędy: "
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:199
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
 msgid "Specify fixed size"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:236
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:243
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "Specify R object"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:286
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:294
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "Store as R object..."
 msgstr "Zmiana nazwy obiektu"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:297
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
 msgstr ""
 
@@ -756,13 +756,13 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 #, fuzzy
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Nie można zapisać dokumentu"
@@ -780,7 +780,7 @@
 msgid "R-Error"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:345
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:95 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:346
 msgid "Submit"
 msgstr ""
 
@@ -793,25 +793,25 @@
 msgid "Code"
 msgstr "Zamknij wszystkie edytory"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:203
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:204
 msgid "Processing. Please wait"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:270
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:271
 msgid ""
 "Below you can see the command(s) corresponding to the settings you made. "
 "Click 'Submit' to run the command(s)."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:322 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:340
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:323 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:341
 msgid "Next >"
 msgstr "Następny >"
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:332 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:350
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:333 plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:351
 msgid "< Back"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:353
+#: plugin/rkstandardcomponentgui.cpp:354
 msgid "Use Dialog"
 msgstr ""
 
@@ -823,7 +823,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkinput.cpp:45
+#: plugin/rkinput.cpp:49
 msgid "Enter text"
 msgstr ""
 
@@ -835,19 +835,19 @@
 msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:165
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:167
 msgid "Preview disabled"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:169
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 msgid "Preview up to date"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:173
 msgid "Preview updating"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:174
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:176
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
@@ -1490,7 +1490,7 @@
 msgstr ""
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
-msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
+msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
 msgstr ""
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
@@ -1600,16 +1600,16 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Pokaż ukryte obiekty"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
 #, fuzzy
 msgid "Object name to save to"
 msgstr "Nazwa obiektu: "
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:48
-msgid "The given symbol already exists"
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
 msgstr ""
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:52
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
 msgid "Overwrite?"
 msgstr ""
 
@@ -1758,53 +1758,10 @@
 "happened. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rthread.cpp:418
+#: rbackend/rthread.cpp:420
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "U&ruchom"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nowy"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "Eksportuj log"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "Otwórz przestrzeń roboczą"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr ""
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr ""
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr ""
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2012,7 +1969,7 @@
 msgid "Search R Help"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:356
+#: rkward.cpp:357
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2043,7 +2000,7 @@
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:633
 #, fuzzy
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Zapisz przestrzeń roboczą"
@@ -2055,59 +2012,59 @@
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 msgid "New dataset"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:599
+#: rkward.cpp:598
 #, fuzzy
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Podaj nazwę nowego obiektu"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Nazwa, którą podałeś już istnieje lub jest nieprawidłowa. Zmieniono nazwę na "
 "%1"
 
-#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:602 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:614
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Otwieranie obszaru roboczego"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Wszystkie pliki"
 
-#: rkward.cpp:618
+#: rkward.cpp:617
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otwórz plik..."
 
-#: rkward.cpp:634
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Czy chcesz zapisać bieżący obszar roboczy?"
 
-#: rkward.cpp:676
+#: rkward.cpp:675
 msgid "Ready."
 msgstr "Gotowe."
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:708
 msgid "R engine busy"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:712
+#: rkward.cpp:711
 msgid "R engine idle"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:742
+#: rkward.cpp:741
 #, fuzzy
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Otwórz plik poleceń"
 
-#: rkward.cpp:777
+#: rkward.cpp:776
 #, fuzzy
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "Zapisz przestrzeń roboczą"
@@ -2122,21 +2079,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Błąd syntaktyczny.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:683
+#: rkconsole.cpp:684
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Przerwij uruchomione polecenie"
 
-#: rkconsole.cpp:689
+#: rkconsole.cpp:690
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
 
-#: rkconsole.cpp:690
+#: rkconsole.cpp:691
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2144,12 +2101,12 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "R-konsola"
 
-#: rkconsole.cpp:711
+#: rkconsole.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "R-konsola"
@@ -2334,6 +2291,49 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Pokaż ukryte obiekty"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "U&ruchom"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nowy"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "Eksportuj log"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "Otwórz przestrzeń roboczą"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list