[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1299] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Sun Feb 4 17:56:18 UTC 2007


Revision: 1299
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1299&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-02-04 09:56:17 -0800 (Sun, 04 Feb 2007)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-19 16:10+0100\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -144,8 +144,8 @@
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
@@ -758,11 +758,11 @@
 
 # fr.po: Entrer un nouveau nom
 # es.po: Introducir el nuevo nombre
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
@@ -798,7 +798,7 @@
 msgstr "Especifiqueu el model"
 
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -806,7 +806,7 @@
 "S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
 "1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "No s'ha pogut crear l'endollable"
 
@@ -876,7 +876,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Selecciona un:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr "Introduïu el text"
 
@@ -904,6 +904,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "Dades.meves"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
@@ -944,7 +952,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Camp de la classe"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espai de treball"
 
@@ -1336,7 +1344,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -1357,15 +1365,15 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configura els dipòsits"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
 msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1375,35 +1383,35 @@
 "exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
 "correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquets instal·lats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Títol"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
 msgid "Load"
 msgstr "Càrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
 msgid "Unload"
 msgstr "Descàrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Paquets carregats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
@@ -1413,11 +1421,11 @@
 
 # fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
 # es.po: Error en la gestión de paquetes
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1427,33 +1435,33 @@
 "existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una "
 "connexió a Internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Local Version"
 msgstr "Versió local"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
 msgid "Online Version"
 msgstr "Versió disponible"
 
 # fr.po: Récupérer la liste
 # es.po: Listado de transferencias
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Obté la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Actualitza els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
 msgid "Update All"
 msgstr "Actualitza'ls tots"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
@@ -1461,11 +1469,11 @@
 "Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible a "
 "la xarxa."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Fetching list"
 msgstr "S'està obtenint la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1478,19 +1486,19 @@
 "esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una "
 "connexió a Internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Instal·la els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1500,19 +1508,19 @@
 "paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
 "afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura els dipòsits\"."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid "Package not available"
 msgstr "El paquet no està disponible"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Instal·la els paquets a:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Inclou dependències"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1530,14 +1538,28 @@
 "botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
 "on instal·lar els paquets)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Become root"
 msgstr "Convertir-se en root"
 
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+#, fuzzy
+msgid "File format: "
+msgstr "Format"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr ""
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+#, fuzzy
+msgid "All Files"
+msgstr "*|Tots els fitxers"
+
 #: misc/xmlhelper.cpp:61
 msgid "Could not open file for reading"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo"
@@ -1891,6 +1913,49 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Executa"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espai de treball"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Finestres"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Pep Roca"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "griera at gmail.com"
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1977,7 +2042,7 @@
 "Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
 "en contacte amb nosaltres per ser-hi inclòs"
 
-#: rkward.cpp:187
+#: rkward.cpp:188
 msgid ""
 "Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
 "already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
@@ -1992,31 +2057,27 @@
 "qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per "
 "saber com contactar-nos."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
 
 # ??? Per revisar
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objectes en el seu espai de treball."
 
-#: rkward.cpp:203
+#: rkward.cpp:204
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Treballs pendents"
 
-#: rkward.cpp:233
-msgid "my.data"
-msgstr "Dades.meves"
-
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
-#: rkward.cpp:253
+#: rkward.cpp:254
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els endollables..."
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -2024,117 +2085,125 @@
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura el RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Import Data"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:332
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
-#: rkward.cpp:332
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &Resultats"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:341
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:340
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Ajuda sobre el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:361
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:362
+#: rkward.cpp:365
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Mostra l'ajuda del RKWard"
 
-#: rkward.cpp:393
+#: rkward.cpp:396
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:509
+#: rkward.cpp:512
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:517
+#: rkward.cpp:520
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2142,11 +2211,11 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:517 rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:567
+#: rkward.cpp:570
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2156,57 +2225,57 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un missatge a "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:612
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:634
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:673
+#: rkward.cpp:676
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:706
+#: rkward.cpp:709
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:712
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:734
+#: rkward.cpp:742
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:769
+#: rkward.cpp:777
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
@@ -2431,40 +2500,3 @@
 #: robjectbrowser.cpp:216
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
-
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 27
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Executa"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 17
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espai de treball"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 31
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Finestres"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Pep Roca"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "griera at gmail.com"

Modified: trunk/rkward/po/de.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/de.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/de.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-04 18:51+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -136,8 +136,8 @@
 msgstr "Format"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
@@ -171,7 +171,8 @@
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
@@ -289,7 +290,9 @@
 msgid ""
 "Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
 "Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr "Bitte warten bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um jetzt zu beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlußt führen)"
+msgstr ""
+"Bitte warten bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um jetzt zu beenden "
+"bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlußt führen)"
 
 #: agents/rkquitagent.cpp:41
 msgid "Waiting for R to finish"
@@ -323,7 +326,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -442,8 +446,8 @@
 "Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
 "it."
 msgstr ""
-"Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung wird"
-"unmöglich sein."
+"Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung "
+"wirdunmöglich sein."
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:328
 msgid "Flush output?"
@@ -569,7 +573,8 @@
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch gespeichert werden?"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
@@ -731,11 +736,11 @@
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Dateinamen eingeben"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Select"
 msgstr "Wähle"
 
@@ -767,7 +772,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Spezifiziere Modell"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -775,7 +780,7 @@
 "Beim Versuch die Beschreibung dieses Plug-Ins zu lese, ist ein Fehler "
 "aufgetreten ('%1'). Bitte berufen Sie sich auf stdout für Details."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Konnte Plug-In nicht erzeugen"
 
@@ -842,7 +847,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Wähle eine:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr "Gebe Text ein"
 
@@ -870,6 +875,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Vorschau ist (noch) nicht möglich"
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "meine.daten"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Welche Objekte sollten standardmäßig angezeigt werden?"
@@ -911,7 +924,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Klassen-Feld"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Workspace"
 
@@ -1254,7 +1267,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1284,7 +1298,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
@@ -1304,15 +1318,16 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Konfiguriere Repositories"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installiere Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1322,35 +1337,35 @@
 "das Entfernen von \"rkward\" wird ein korrektes funktionieren der Anwendung "
 "unterbinden. Bitte seien Sie vorsichtig beim entfernen von Paketen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Installierte Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Location"
 msgstr "Speicherstelle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
 msgid "Load"
 msgstr "Laden"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
 msgid "Unload"
 msgstr "Entfernen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Geladene Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
@@ -1358,11 +1373,11 @@
 "Beim Versuch zu laden / entladen ist ein Fehler aufgetreten /. Bitte "
 "Transkript unterhalb für Details ansehen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Fehler beim bearbeiten der Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1371,31 +1386,31 @@
 "Um herauszufinden von welchen Paketen ein Update verfügbar ist wählen Sie "
 "bitte \"Hole Liste\". Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Local Version"
 msgstr "Lokale Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
 msgid "Online Version"
 msgstr "Online Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Hole Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Aktualisiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
 msgid "Update All"
 msgstr "Aktualisiere Alle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[Keine aktuellere Version verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
@@ -1403,11 +1418,11 @@
 "Bitte haben Sie etwas Geduld während überprüft wird Pakete online eine "
 "aktualisiert Version zur bereitstellen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Lade Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1419,21 +1434,21 @@
 "hinzuzufügen). Klicke \"Hole Liste\" um herauszufinden welche Pakete "
 "verfügbar sind. Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Installiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[Keine Pakete verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr ""
 "Bitte haben Sie etwas Geduld während die Liste verfügbarer Pakete "
 "heruntergeladen wird."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1444,19 +1459,19 @@
 "möglicherweise benötigen sie zusätzliche Repositories mittels dem "
 "\"Konfiguriere Repositories\"-Button."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid "Package not available"
 msgstr "Keine Pakete verfügbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Installierte Pakete zu:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Beinhalte Abhängigkeiten"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1475,14 +1490,28 @@
 "\"Konfiguriere Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares "
 "Verzeichnis für die Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "Gewählter Speicheroft für Bibliotheken ist nicht beschreibbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Become root"
 msgstr "Werden sie root"
 
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+#, fuzzy
+msgid "File format: "
+msgstr "Format"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr ""
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+#, fuzzy
+msgid "All Files"
+msgstr "*|Alle Dateien"
+
 #: misc/xmlhelper.cpp:61
 msgid "Could not open file for reading"
 msgstr "Datei konnte zum Lesen nicht geöffnet werden"
@@ -1521,14 +1550,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Nur die Werte 'wahr' oder 'falsch' sind zulässig."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:230
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1833,6 +1864,49 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Los"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Neu"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Workspace"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenster"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1913,7 +1987,7 @@
 "Sorry, falls Sie nicht erwähnt wurden. Bitte kontaktieren Sie uns falls Sie "
 "ihren Namen hier nicht finden."
 
-#: rkward.cpp:187
+#: rkward.cpp:188
 msgid ""
 "Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
 "already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
@@ -1927,27 +2001,23 @@
 "in irgendeiner anderen Form helfen. Bitte besuchen Sie einfach http://rkward."
 "sourceforge.net für weitere Informationen."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Was kann von RKWard erwartet werden"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Vorhandene Objekte in Ihrem Workspace "
 
-#: rkward.cpp:203
+#: rkward.cpp:204
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Schwebende Aufgaben"
 
-#: rkward.cpp:233
-msgid "my.data"
-msgstr "meine.daten"
-
-#: rkward.cpp:253
+#: rkward.cpp:254
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Einstellung Plug-Ins ..."
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1955,115 +2025,123 @@
 "Plug-Ins werden benötigt: Sie können dies durch \"Einstellungen-"
 ">Konfiguriere RKWard\" bewerkstelligen.\n"
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Keine (gültigen) Plug-Ins gefunden"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Dataset"
 msgstr "Datenset"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Script File"
 msgstr "Skriptdatei"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Öffne R-Skriptdatei..."
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Import Data"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Öffne Workspace"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Speichere Workspace"
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Speichere Workspace als"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:332
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Schließe alle Daten"
 
-#: rkward.cpp:332
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Close All"
 msgstr "Schließe alles"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Detach"
 msgstr "Ablösen"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Zeige &Ausgabe"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfiguriere RKWard"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:341
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Erzeuge ein neues leeres Datenset und öffne es zur Bearbeitung"
 
-#: rkward.cpp:340
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Öffne ein vorhandenes Dokument"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Zuletzt geöffnet"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument als..."
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Schließe alle offenen Dateneditoren"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Beende die Anwendung "
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Hilfe zu RKWard"
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Zeige den R-Hilfeindex"
 
-#: rkward.cpp:361
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
 
-#: rkward.cpp:362
+#: rkward.cpp:365
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Zeige RKWard-Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:393
+#: rkward.cpp:396
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Starte die R Engine"
 
-#: rkward.cpp:509
+#: rkward.cpp:512
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Beende..."
 
-#: rkward.cpp:517
+#: rkward.cpp:520
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2071,11 +2149,11 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:517 rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:567
+#: rkward.cpp:570
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2085,57 +2163,57 @@
 "tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
 "an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:612
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:634
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:673
+#: rkward.cpp:676
 msgid "Ready."
 msgstr "Fertig."
 
-#: rkward.cpp:706
+#: rkward.cpp:709
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:712
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:734
+#: rkward.cpp:742
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:769
+#: rkward.cpp:777
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
@@ -2359,41 +2437,3 @@
 #: robjectbrowser.cpp:216
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
-
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 27
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Los"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Neu"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 17
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Workspace"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 31
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Fenster"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-

Modified: trunk/rkward/po/el.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/el.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/el.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-29 20:02+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <isoumpasis at gmail.com>\n"
@@ -131,8 +131,8 @@
 msgstr "Μορφοποίηση"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Όνομα"
@@ -166,7 +166,8 @@
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -202,8 +203,8 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "Γιαυτό το λόγο η επεξεργασία έχει σταματήσει προς το παρόν. Πιέστε το κουμπί "
-"\"Έγινε\", ή κλείστε το παράθυρο διαλόγου όταν νομίζετε ότι είναι ασφαλές "
-"να συνεχίσετε.\n"
+"\"Έγινε\", ή κλείστε το παράθυρο διαλόγου όταν νομίζετε ότι είναι ασφαλές να "
+"συνεχίσετε.\n"
 "\n"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:60
@@ -285,7 +286,10 @@
 msgid ""
 "Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
 "Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr "Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για να κλείσετε άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων)"
+msgstr ""
+"Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για ν\xCE\xB1 κλείσετε "
+"άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "
+"απώλεια δεδομένων)"
 
 #: agents/rkquitagent.cpp:41
 msgid "Waiting for R to finish"
@@ -319,7 +323,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -672,11 +677,13 @@
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:246
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:257
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:266
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
@@ -722,11 +729,11 @@
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Εισάγετε τιμή:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Εισαγωγή ονόματος αρχείου"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Select"
 msgstr "Επιλογή"
 
@@ -758,7 +765,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Προσδιορισμός μοντέλου"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
@@ -766,7 +773,7 @@
 "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάλυσης της περιγραφής αυτού του "
 "πρόσθετου ('%1'). Παρακαλώ κοιτάξτε στο stdout για λεπτομέρειες."
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Αδύνατη η δημιουργία προσθέτου"
 
@@ -832,7 +839,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "Επιλέξτε ένα:"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr "Εισαγωγή κειμένου"
 
@@ -860,6 +867,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Μη διαθέσιμη προεπισ\xCE\xBAόπηση"
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "my.data"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Ποια αντικείμενα να φαίνονται από την αρχή;"
@@ -900,7 +915,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Πεδίο κλάσης"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Χώρος εργασίας"
 
@@ -1134,7 +1149,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1236,7 +1252,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1266,7 +1283,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Να γίνεται πάντα αυτό κατά την έναρξη"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Ρύθμιση πακέτων"
 
@@ -1286,15 +1303,15 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Ρύθμιση αποθηκών"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Παρακαλώ πριμένετε όσο εγκαθίστανται τα επιλεγμένα πακέτα"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Εγκατάσταση πακέτων"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1305,47 +1322,47 @@
 "λειτουργία αυτής της εφαρμογής. Να είστε προσεκτικοί για τα πακέτα που "
 "αποφορτώνετε."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Εγκατεστημένα πακέτα"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Τίτλος"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Έκδοση"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Location"
 msgstr "Τοποθεσία"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
 msgid "Load"
 msgstr "Φόρτωση"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
 msgid "Unload"
 msgstr "Αποφόρτωση"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Φορτωμένα πακέτα"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
 msgstr ""
-"Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την φόρτωση / αποφόρτωση πακέτων. Δείτε την "
-"περιγραφή παρακάτω για λεπτομέρειες"
+"Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την φόρτωση / αποφόρτωση πακέτων. Δείτε την περιγραφή "
+"παρακάτω για λεπτομέρειες"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Σφάλμα κατά την διαχείριση πακέτων"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1355,31 +1372,31 @@
 "ενημέρωση πατήστε \"Ανάκτηση λίστας\". Αυτή η δυνατότητα απαιτεί μία ενεργ\xCE\xAE "
 "σύνδεση στο Ίντερνετ."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Local Version"
 msgstr "Τοπική Έκδοση"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
 msgid "Online Version"
 msgstr "Έκδοση στο Ίντερνετ"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Ανάκτηση λίστας"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Ενημέρωση επιλεγμένων"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
 msgid "Update All"
 msgstr "Ενημέρωση όλων"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανανεώσεις]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
@@ -1387,11 +1404,11 @@
 "Παρακαλώ περιμένετε όσο καθορίζονται ποια πακέτα έχουν διαθέσιμη ανανέωση "
 "στο 'Ιντερνετ."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Ανάκτηση λίστας"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1403,19 +1420,19 @@
 "πηγές). Πιέστε \"Ανάκτηση Λίστας\" για να δείτε ποια πακέτα είναι διαθέσιμα. "
 "Αυτή η δυνατότητα απαιτεί μία ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Εγκατάσταση επιλεγμένων"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Παρακαλώ περιμένετε όσο μεταφορτώνεται η λίστα των διαθέσιμων πακέτων."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1426,19 +1443,19 @@
 "πρέπει να προσθέσετε επιπλέον αποθήκες \xCF\x80ακέτων μέσω του κουμπιού \"Ρύθμιση "
 "Αποθηκών\"."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid "Package not available"
 msgstr "Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Αποθήκευση πακέτων στο:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Να συμπεριληφθούν οι εξαρτήσεις"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1457,14 +1474,28 @@
 "Αποθηκών\" για να ρυθμίσετε ένα φάκελο με δικαιώματα εγγραφής στο οποίο θα "
 "εγκαθιστάτε τα πακέτα)"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "Δεν έχετε δικαίωμα εγγραφής στην επιλεγμένη τοποθεσία βιβλιοθηκών"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Become root"
 msgstr "Γίνετε υπερχρήστης"
 
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+#, fuzzy
+msgid "File format: "
+msgstr "Μορφοποίηση"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr ""
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+#, fuzzy
+msgid "All Files"
+msgstr "*|Όλα τα αρχεία"
+
 #: misc/xmlhelper.cpp:61
 msgid "Could not open file for reading"
 msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα του αρχείου για ανάγνωση."
@@ -1491,7 +1522,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1499,7 +1531,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:201
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:219
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
@@ -1512,7 +1545,8 @@
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -1817,6 +1851,53 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Εκκίνηση R"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Εκτέλεση"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Νέο"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Χώρος εργασίας"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Παράθυρα"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Ηλίας Σούμπασης"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1831,7 +1912,9 @@
 
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr "Μάσκα για τα συστατικά της αποσφαλμάτωσης σαν δυαδικός αριθμός (δείτε debug.h)"
+msgstr ""
+"Μάσκα για τα συστατικά της αποσφαλμάτωσης σαν δυαδικός αριθμός (δείτε debug."
+"h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader / main developer"
@@ -1895,7 +1978,7 @@
 "Συγγνώμη αν ξεχάσαμε να σας απαριθμήσουμε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί "
 "μας για να σας προσθέσουμε"
 
-#: rkward.cpp:187
+#: rkward.cpp:188
 msgid ""
 "Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
 "already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
@@ -1905,32 +1988,28 @@
 msgstr ""
 "Παρακαλώ σημειώστε ότι το RKWard απέχει πολύ από το να θεωρηθεί "
 "ολοκληρωμένο. Θεωρούμε ότι μπορεί ήδη να βοηθήσει σε ένα αριθμό εργασιών, "
-"αλλά πολλές λειτουργίες λείπουν ή έχουν σφάλματα. Μπορείτε να μας "
-"βοηθήσετε συμπληρώνοντας αναφορές σφαλμάτων, αιτήσεις λειτουργιών ή προσφέροντας ανατροφοδότηση σε "
-"οποιαδήποτε άλλη μορφή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://rkward."
-"sourceforge.net για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας,"
+"αλλά πολλές λειτουργίες λείπουν ή έχουν σφάλματα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε "
+"συμπληρώνοντας αναφορές σφαλμάτων, αιτήσεις λειτουργιών ή προσφέροντας "
+"ανατροφοδότηση σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://"
+"rkward.sourceforge.net για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας,"
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Τι να περιμένετε από το RKWard"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Υπάρχοντα αντικείμενα στο χώρο εργασίας σας."
 
-#: rkward.cpp:203
+#: rkward.cpp:204
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Εργασίες σε εκκρεμότητα"
 
-#: rkward.cpp:233
-msgid "my.data"
-msgstr "my.data"
-
-#: rkward.cpp:253
+#: rkward.cpp:254
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Ρύθμιση προσθέτων..."
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1938,115 +2017,125 @@
 "Απαιτούνται πρόσθετα. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε μέσα από το \"Ρυθμίσεις-"
 ">Ρύθμιση RKWard \".\n"
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Δεν βρέθηκαν (έγκυρα) πρόσθετα"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Dataset"
 msgstr "Πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Script File"
 msgstr "Αρχείο σεναρίου"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου σεναρίου R"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Import Data"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας ως"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:332
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Κλείσιμο όλων των δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:332
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Close All"
 msgstr "Κλείσιμο όλων"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Detach"
 msgstr "Αποσύνδεση"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Προβολή &Παραθύρου αποτελεσμάτων"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Ρύθμιση RKWard"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:341
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
-msgstr "Δημιουργεί ένα καινούριο άδειο πακέτο δεδομένων και το ανοίγει για επεξεργασία"
+msgstr ""
+"Δημιουργεί ένα καινούριο άδειο πακέτο δεδομένων και το ανοίγει για "
+"επεξεργασία"
 
-#: rkward.cpp:340
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Άνοιγμα ενός πρόσφατου αρχείου"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως..."
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Κλείνει όλους τους ανοιχτούς επεξεργαστές δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Κλείνει την εφαρμογή"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Help on R"
 msgstr "Βοήθεια R"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Αναζήτηση βοήθειας R"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:356
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Βοήθεια RKWard"
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Προβάλει το ευρετήριο βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:361
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Προβάλει/εμφανίζει το παράθυρο αναζήτησης βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:362
+#: rkward.cpp:365
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Προβολή βοήθειας του RKWard"
 
-#: rkward.cpp:393
+#: rkward.cpp:396
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Eκκίνηση της μηχανής R"
 
-#: rkward.cpp:509
+#: rkward.cpp:512
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Έξοδος..."
 
-#: rkward.cpp:517
+#: rkward.cpp:520
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -2054,11 +2143,11 @@
 "Τερματισμόςτου RKWard: Θέλετε να αποθηκεύσετε το χώρο εργασίας;\n"
 "Το RKWard θα παραμείνει ανοιχτό εάν πατήσετε Ακύρωση"
 
-#: rkward.cpp:517 rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:567
+#: rkward.cpp:570
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
@@ -2068,55 +2157,56 @@
 "sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ή στείλτε μήνυμα στο "
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "New dataset"
 msgstr "Νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Εισάγετε το όνομα για το νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Μη έγκυρο όνομα"
 
-#: rkward.cpp:612
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Όλα τα αρχεία"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "Open File..."
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου..."
 
-#: rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:634
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:673
+#: rkward.cpp:676
 msgid "Ready."
 msgstr "Έτοιμο."
 
-#: rkward.cpp:706
+#: rkward.cpp:709
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Μηχανή R απασχολημένη"
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:712
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Μηχανή R αδρανής"
 
-#: rkward.cpp:734
+#: rkward.cpp:742
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου εντολών"
 
-#: rkward.cpp:769
+#: rkward.cpp:777
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Χώρος εργασίας χωρίς όνομα]"
 
@@ -2339,45 +2429,3 @@
 #: robjectbrowser.cpp:216
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων"
-
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 27
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Εκτέλεση"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Νέο"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 17
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Χώρος εργασίας"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 31
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Παράθυρα"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Ηλίας Σούμπασης"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
-

Modified: trunk/rkward/po/es.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/es.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/es.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward_es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 18:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mvillarino <mvillarino at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: galician <trasno at ceu.fi.udc.es>\n"
@@ -133,8 +133,8 @@
 msgstr "Formato"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Renombrar"
@@ -734,12 +734,12 @@
 msgid "Enter value:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 #, fuzzy
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Introducir el nuevo nombre"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Select"
 msgstr ""
 
@@ -773,13 +773,13 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr ""
 
@@ -845,7 +845,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr ""
 
@@ -873,6 +873,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "mis.datos"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 #, fuzzy
 msgid "Which objects should be shown by default?"
@@ -916,7 +924,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Campo clase"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espacio de trabajo"
 
@@ -1275,7 +1283,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Hacer siempre esto al arrancar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configurar Paquetes"
 
@@ -1295,17 +1303,17 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configurar Repositorios"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Espere mientras se instalan los paquetes."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Instalando paquetes..."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
@@ -1316,46 +1324,46 @@
 "quitando \"rkward\" hará que esta aplicación no se ejecute adecuadamente. "
 "Por favor, sea cuidadoso con los paquetes que quita."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquetes instalados"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Título"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Versión"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Location"
 msgstr "Localización"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
 msgid "Load"
 msgstr "Cargar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
 msgid "Unload"
 msgstr "Descargar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Paquetes cargados"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 #, fuzzy
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Error en la gestión de paquetes"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1365,45 +1373,45 @@
 "actualizaciones disponibles, pulse «Obtener Lista». Esto requiere tener "
 "conexión a internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 #, fuzzy
 msgid "Local Version"
 msgstr "Versión"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
 #, fuzzy
 msgid "Online Version"
 msgstr "Versión"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Listado de transferencias"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Actualizar lo Seleccionado"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
 msgid "Update All"
 msgstr "Actualizar Todo"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[No hay actualizaciones disponibles]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
 msgstr "Espere mientras se descarga la lista de paquetes"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Listado de transferencias"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1415,41 +1423,41 @@
 "añadir más fuentes). Pulse «Obtener Lista» para averiguar que paquetes hay "
 "disponibles. Esto requiere conexión a internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Instalar lo Seleccionado"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[No hay paquetes disponibles]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 #, fuzzy
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Espere mientras se descarga la lista de paquetes"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
 "add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 #, fuzzy
 msgid "Package not available"
 msgstr "[No hay paquetes disponibles]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
 #, fuzzy
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Paquetes instalados"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
 msgid "Include dependencies"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1460,14 +1468,28 @@
 "packages to)."
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Become root"
 msgstr ""
 
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+#, fuzzy
+msgid "File format: "
+msgstr "Formato"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr ""
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+#, fuzzy
+msgid "All Files"
+msgstr "*|Todos los archivos"
+
 #: misc/xmlhelper.cpp:61
 msgid "Could not open file for reading"
 msgstr "No se ha podido leer el archivo"
@@ -1825,6 +1847,49 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Ejecutar"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nuevo"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "Espacio de &Trabajo"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Ventanas"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Marcelino Villarino"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "mvillarino at users.sourceforge.net"
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1910,7 +1975,7 @@
 "Lo siento, me olvidé de incluírte en la lista. Ponte en contacto conmigo "
 "para añadirte"
 
-#: rkward.cpp:187
+#: rkward.cpp:188
 msgid ""
 "Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
 "already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
@@ -1924,27 +1989,23 @@
 "o proporcionándonos cualquier otra ayuda. Visite http://rkward.sourceforge."
 "net para aprender cómo contactarnos."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Qué esperar de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objetos en su espácio de trabajo."
 
-#: rkward.cpp:203
+#: rkward.cpp:204
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:233
-msgid "my.data"
-msgstr "mis.datos"
-
-#: rkward.cpp:253
+#: rkward.cpp:254
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Lanzando los plugins..."
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1952,119 +2013,127 @@
 "Se necesitan plugins: puede gestionarlos mediante \"Configuración-> "
 "Configurar RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No se encontraron plugins (válidos)"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Script File"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:312
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Import Data"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Abrir Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo Como"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:332
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Cerrar todos los datos"
 
-#: rkward.cpp:332
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Close All"
 msgstr "Cerrar todo"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Detach"
 msgstr "Separar"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostrar &Salida"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configurar RKWard"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:341
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nuevo conjunto de datos y lo abre para edición"
 
-#: rkward.cpp:340
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Abre un documento existente"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Abre archivos recientes"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Guarda el documento actual"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Guarda el documento actual como..."
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Cierra todos los editores de datos"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Cierra la aplicación"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Help on R"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:355
 #, fuzzy
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:356
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:361
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:362
+#: rkward.cpp:365
 #, fuzzy
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Qué esperar de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:393
+#: rkward.cpp:396
 msgid "starting R engine"
 msgstr "iniciando R"
 
-#: rkward.cpp:509
+#: rkward.cpp:512
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Saliendo..."
 
-#: rkward.cpp:517
+#: rkward.cpp:520
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
@@ -2073,67 +2142,67 @@
 "Saliendo de RKWard: ¿Desea guardar el espácio de trabajo?\n"
 "Pulse Cancelar, si no desea salir"
 
-#: rkward.cpp:517 rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "¿Guardar espacio de trabajo?"
 
-#: rkward.cpp:567
+#: rkward.cpp:570
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Dé un nombre al nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nombre elegido está siendo utilizado o no es válido. Renombrado como: %1"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nombre no válido"
 
-#: rkward.cpp:612
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Abrendo espacio de trabajo..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Todos los archivos"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "Open File..."
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:634
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "¿Quiere guardar el espacio de trabajo actual?"
 
-#: rkward.cpp:673
+#: rkward.cpp:676
 msgid "Ready."
 msgstr "Preparado."
 
-#: rkward.cpp:706
+#: rkward.cpp:709
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R está ocupado"
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:712
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R está a la espera"
 
-#: rkward.cpp:734
+#: rkward.cpp:742
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Abrir archivo de comandos"
 
-#: rkward.cpp:769
+#: rkward.cpp:777
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espacio de Trabajo Anónimo]"
 
@@ -2356,43 +2425,6 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostrar objetos ocultos"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 27
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Ejecutar"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nuevo"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 17
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "Espacio de &Trabajo"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 31
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Ventanas"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Marcelino Villarino"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "mvillarino at users.sourceforge.net"
-
 #~ msgid "&Flush"
 #~ msgstr "&Limpiar"
 

Modified: trunk/rkward/po/fr.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/fr.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/fr.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-02 05:47+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -136,8 +136,8 @@
 msgstr "Format"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
@@ -726,12 +726,12 @@
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Entrez une valeur :"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 #, fuzzy
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Entrer un nouveau nom"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 msgid "Select"
 msgstr "Sélection"
 
@@ -765,7 +765,7 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr "Définissez un model"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -774,7 +774,7 @@
 "Une erreur est apparue lors du lancement de ce plugin ('%1'). Référez-vous "
 "au message en sortie pour plus de détails"
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Ne peut créer le plugin"
 
@@ -841,7 +841,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr "sélectionnez en un :"
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr "Entrez un texte"
 
@@ -869,6 +869,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "my.data"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quelles colonnes doivent être apparentes par défaut ?"
@@ -910,7 +918,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Champ classe"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Espace de travail"
 
@@ -1275,7 +1283,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Toujours faire cela au démarrage"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configuration des paquets"
 
@@ -1295,16 +1303,16 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configuration des dépôts"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Veuillez patienter pendant l'installation des paquets."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installation des paquets ..."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1315,35 +1323,35 @@
 "application de fonctionner correctement. Veuillez être prudent lorsque vous "
 "déchargez des paquets."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquets installés"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Titre"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Location"
 msgstr "Chemin"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:264
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
 msgid "Load"
 msgstr "Charger"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:266
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
 msgid "Unload"
 msgstr "Décharger"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:273
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Paquets chargés"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
@@ -1351,12 +1359,12 @@
 "Il y a eut une erreur lors du chargement / déchargement du paquet. Lisez ce "
 "qui suit pour plus de détails."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:395
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
 #, fuzzy
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Erreur lors du traitement des paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:452
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1365,43 +1373,43 @@
 "Pour voir quels paquets peuvent être mis à jour, cliquez sur \" Récupérer la "
 "liste \". Cela nécessite une connexion Internet active."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
 msgid "Local Version"
 msgstr "Version locale"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
 msgid "Online Version"
 msgstr "Version en ligne"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:467 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:615
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Récupérer la liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:469
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Mettre à jour la sélection"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
 msgid "Update All"
 msgstr "Tout rafraîchir"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:528
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[Aucune mise à jour disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
 msgstr "Veuillez patienter pendant le téléchargement de la liste des paquets."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:577 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 #, fuzzy
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Récupérer la liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:603
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1414,20 +1422,20 @@
 "liste \" pour savoir quels paquets sont disponibles. Cela nécessite une "
 "connexion Internet active."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Installer la sélection"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:668
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[Aucun paquet disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:706
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
 #, fuzzy
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Veuillez patienter pendant le téléchargement de la liste des paquets."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1437,19 +1445,19 @@
 "paquets. Peut-être que le nom du paquet est mal écrit ou que vous devez "
 "ajouter des dépôts additionnels à l'aide du bouton \"Configurer les dépôts\"."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
 msgid "Package not available"
 msgstr "Aucun paquet disponible"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:750
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Paquets installés à:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:755
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Inclure les dépendances"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1467,14 +1475,28 @@
 "répertoire autorisé, vous pouvez utiliser le bouton \" Configurer les dépôts"
 "\" pour définir un répertoire d'installation des bibliothèques correcte)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "Impossible d'écrire à l'emplacement de la bibliothèque sélectionnée"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:787
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
 msgid "Become root"
 msgstr "Devenir administrateur (root)"
 
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:36
+#, fuzzy
+msgid "File format: "
+msgstr "Format"
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:45
+msgid "No plugins defined for context '%1'"
+msgstr ""
+
+#: dialogs/rkimportdialog.cpp:50
+#, fuzzy
+msgid "All Files"
+msgstr "*|Tous les fichiers"
+
 #: misc/xmlhelper.cpp:61
 msgid "Could not open file for reading"
 msgstr "Le fichier n'a pas pu être ouvert en lecture"
@@ -1835,6 +1857,55 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Lancez R"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "E&xécuter"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nouveau"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr ""
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espace de travail"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenêtres"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+"Pierre Ecochard\n"
+"Frédéric Daniel Luc LEHOBEY\n"
+"Yves Jacolin"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+"ecoch at users.sourceforge.net\n"
+"Frederic.Lehobey at free.fr\n"
+"yjacolin at free.fr"
+
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1918,7 +1989,7 @@
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr "Désolé, vous avez été oublié. Veuillez nous contacter pour être ajouté"
 
-#: rkward.cpp:187
+#: rkward.cpp:188
 msgid ""
 "Please note that RKWard is still far from being finished. We feel it is "
 "already helpful for a number of tasks, but many features are lacking or "
@@ -1933,27 +2004,23 @@
 "n'importe quelle forme. Veuillez consulter http://rkward.sourceforge.net "
 "pour savoir comment nous contacter."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "What to expect of RKWard"
 msgstr "Qu'attendre de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:195
+#: rkward.cpp:196
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objets dans l'espace de travail."
 
-#: rkward.cpp:203
+#: rkward.cpp:204
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Travaux en attente"
 
-#: rkward.cpp:233
-msgid "my.data"
-msgstr "my.data"
-
-#: rkward.cpp:253
+#: rkward.cpp:254
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Paramétrage des greffons..."
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1961,118 +2028,126 @@
 "Greffons nécessaires. Vous pouvez les configurer en utilisant le menu "
 "\"Configuration->Configuration de RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:265
+#: rkward.cpp:266
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Aucun greffon (valable) trouvé"
 
-#: rkward.cpp:304
+#: rkward.cpp:305
 msgid "Dataset"
 msgstr "Table de données"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Script File"
 msgstr "Fichier script"
 
-#: rkward.cpp:311
+#: rkward.cpp:312
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Ouvrir un fichier..."
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:314
+msgid "Import Data"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Ouvrir un espace de travail"
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail"
 
-#: rkward.cpp:322
+#: rkward.cpp:324
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail sous"
 
-#: rkward.cpp:330
+#: rkward.cpp:332
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Fermer tous les éditeurs de données"
 
-#: rkward.cpp:332
+#: rkward.cpp:334
 msgid "Close All"
 msgstr "Fermer toutes les fenêtres"
 
-#: rkward.cpp:333
+#: rkward.cpp:335
 msgid "Detach"
 msgstr "Détacher"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:336
 msgid "Show &Output"
 msgstr "&Montrer les sorties"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configuration de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:339
+#: rkward.cpp:341
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crée une table vide et l'ouvre pour édition"
 
-#: rkward.cpp:340
+#: rkward.cpp:342
+msgid "Import data from a variety of file formats"
+msgstr ""
+
+#: rkward.cpp:343
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Ouvre un document existant"
 
-#: rkward.cpp:341
+#: rkward.cpp:344
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Ouvre un fichier utilisé récemment"
 
-#: rkward.cpp:342
+#: rkward.cpp:345
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Enregistre le document actuel"
 
-#: rkward.cpp:343
+#: rkward.cpp:346
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Enregistre le document actuel sous..."
 
-#: rkward.cpp:344
+#: rkward.cpp:347
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Fermer tous les éditeurs de données ouverts"
 
-#: rkward.cpp:345
+#: rkward.cpp:348
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Quitte l'application"
 
-#: rkward.cpp:351
+#: rkward.cpp:354
 msgid "Help on R"
 msgstr "Aide sur R"
 
-#: rkward.cpp:352
+#: rkward.cpp:355
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Recherche dans l'aide de R"
 
-#: rkward.cpp:353
+#: rkward.cpp:356
 #, fuzzy
 msgid "Help on RKWard"
 msgstr "Aide sur R"
 
-#: rkward.cpp:360
+#: rkward.cpp:363
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Afficher l'index de l'aide sur R"
 
-#: rkward.cpp:361
+#: rkward.cpp:364
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Afficher/aggrandir la fenêtre de recherche de l'aide de R"
 
-#: rkward.cpp:362
+#: rkward.cpp:365
 #, fuzzy
 msgid "Show help on RKWard"
 msgstr "Qu'attendre de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:393
+#: rkward.cpp:396
 msgid "starting R engine"
 msgstr "démarrage de R"
 
-#: rkward.cpp:509
+#: rkward.cpp:512
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Fermeture..."
 
-#: rkward.cpp:517
+#: rkward.cpp:520
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
@@ -2081,67 +2156,67 @@
 "Fermeture de RKWard. Voulez-vous sauvegarder l'espace de travail ?\n"
 "Choisissez Annuler si vous ne voulez pas quitter"
 
-#: rkward.cpp:517 rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:520 rkward.cpp:634
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail ?"
 
-#: rkward.cpp:567
+#: rkward.cpp:570
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nouvelle table de données"
 
-#: rkward.cpp:596
+#: rkward.cpp:599
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Entrer le nom de la nouvelle table"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé ou est incorrect. Renommé en %1"
 
-#: rkward.cpp:600 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:603 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom incorrect"
 
-#: rkward.cpp:612
+#: rkward.cpp:615
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Ouverture de l'espace de travail..."
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tous les fichiers"
 
-#: rkward.cpp:615
+#: rkward.cpp:618
 msgid "Open File..."
 msgstr "Ouvrir un fichier..."
 
-#: rkward.cpp:631
+#: rkward.cpp:634
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voulez-vous enregistrer l'espace de travail courant ?"
 
-#: rkward.cpp:673
+#: rkward.cpp:676
 msgid "Ready."
 msgstr "Prêt."
 
-#: rkward.cpp:706
+#: rkward.cpp:709
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Processus R occupé"
 
-#: rkward.cpp:709
+#: rkward.cpp:712
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Processus R en attente"
 
-#: rkward.cpp:734
+#: rkward.cpp:742
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Ouvrir un ou plusieurs fichiers de commandes"
 
-#: rkward.cpp:769
+#: rkward.cpp:777
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espace de travail sans nom]"
 
@@ -2369,48 +2444,5 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Montrer les objets cachés"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 27
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "E&xécuter"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nouveau"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 17
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espace de travail"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 31
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Fenêtres"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr ""
-"Pierre Ecochard\n"
-"Frédéric Daniel Luc LEHOBEY\n"
-"Yves Jacolin"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr ""
-"ecoch at users.sourceforge.net\n"
-"Frederic.Lehobey at free.fr\n"
-"yjacolin at free.fr"
-
 #~ msgid "&Flush"
 #~ msgstr "&Vider"

Modified: trunk/rkward/po/it.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/it.po	2007-02-04 17:53:40 UTC (rev 1298)
+++ trunk/rkward/po/it.po	2007-02-04 17:56:17 UTC (rev 1299)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-29 14:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-04 18:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 18:06+0200\n"
 "Last-Translator: Daniele Medri <daniele at medri.org>\n"
 "Language-Team: Italian <it at li.org>\n"
@@ -124,8 +124,8 @@
 msgstr "Formato"
 
 #: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:256 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:275
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:459 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:609
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
@@ -711,12 +711,12 @@
 msgid "Enter value:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 #, fuzzy
 msgid "Enter filename"
 msgstr "Inserisci il nuovo nome"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:53
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "RKVarSelector"
@@ -752,13 +752,13 @@
 msgid "Specify model"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:72
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:73
 #, fuzzy
 msgid "Could not create plugin"
 msgstr "Non è possibile salvare il documento"
@@ -821,7 +821,7 @@
 msgid "Select one:"
 msgstr ""
 
-#: plugin/rkinput.cpp:42
+#: plugin/rkinput.cpp:45
 msgid "Enter text"
 msgstr ""
 
@@ -849,6 +849,14 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr ""
 
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
+msgid "my.data"
+msgstr "mio.dataset"
+
+#: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41
+msgid "Save to:"
+msgstr ""
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 #, fuzzy
 msgid "Which objects should be shown by default?"
@@ -892,7 +900,7 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Classe campo"
 
-#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:195
+#: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:106 rkward.cpp:196
 msgid "Workspace"
 msgstr "Area di lavoro"
 
@@ -1247,7 +1255,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:325
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura pacchetti"
 
@@ -1268,108 +1276,108 @@
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configura vista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Attendere prego, sto installando i pacchetti."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:204
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
 #, fuzzy
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installazione pacchetti in corso..."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:245
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
 "Please be careful about the packages you unload."
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:254
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Pacchetti installati"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 khelpdlg.cpp:68 khelpdlg.cpp:94
 msgid "Title"
 msgstr "Titolo"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
 msgid "Version"
 msgstr "Versione"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list