[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [2291] branches/release_branch_0.4.9/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Sun Dec 30 14:58:09 UTC 2007


Revision: 2291
     http://rkward.svn.sourceforge.net/rkward/?rev=2291&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-12-30 06:58:09 -0800 (Sun, 30 Dec 2007)

Log Message:
-----------
Message merge in 0.4.9 branch

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.9/po/tr.po
  branches/release_branch_0.4.9/po/zh_CN.po

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/ca.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-02 16:56+0200\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -179,7 +179,8 @@
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -342,7 +343,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -415,9 +417,9 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
 # ??? Per revisar
 # Completar i revisar amb fr.po i es.po
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The package '%1' (probably you just loaded it) is currently blacklisted for "
@@ -430,16 +432,16 @@
 ">Configure RKWard->Workspace."
 msgstr ""
 "El paquet '%1' (que probablement acabeu de carregar) està actualment en la "
-"llista negra per recuperar informació sobre la seva estructura. A la pràctica, "
-"això vol dir que els seus objectes no apareixaran en el navegador d'objectes. "
-"\n"
+"llista negra per recuperar informació sobre la seva estructura. A la "
+"pràctica, aix\xC3\xB2 vol dir que els seus objectes no apareixaran en el navegador "
+"d'objectes. \n"
 "Habitualment un paquet es fica a la llista negra, si es trigaria molt en "
 "carregar per tenir una enorme quantitat de dades. Per treure'l de la llista, "
 "anar a Arranjaments->Configura RKWard->Espai de treball."
 
-#: core/renvironmentobject.cpp:91
 # ??? Per revisar
 # Revisar amb fr.po i es.po
+#: core/renvironmentobject.cpp:91
 #, fuzzy
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "El paquet està en la llista negra"
@@ -449,7 +451,7 @@
 msgstr "Executa-ho tot"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
@@ -459,7 +461,7 @@
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
@@ -726,19 +728,19 @@
 msgstr "Finestra següent"
 
 # Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Bitàcola de les ordres"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Sentència incompleta.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Error de sintaxi.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
@@ -1175,8 +1177,8 @@
 msgid "Class field"
 msgstr "Camp de la classe"
 
+# Softcatalà 4.0: fetch, to = recollir
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:76
-# Softcatalà 4.0: fetch, to = recollir
 msgid "Never fetch the structure of these packages:"
 msgstr "Mai recollis l'estructura d'aquests paquets:"
 
@@ -1196,7 +1198,8 @@
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
@@ -1392,8 +1395,8 @@
 msgid "Output width (characters)"
 msgstr "Ample dels resultats (caràcters)"
 
+# ??? Per revisar: és l'ordre print, no la impressió
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:90
-# ??? Per revisar: és l'ordre print, no la impressió
 #, fuzzy
 msgid "Maximum number of elements shown in print"
 msgstr "Nombre màxim d'elements que s'han de mostrar en la impressió"
@@ -1464,7 +1467,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:294
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:299
 msgid ""
@@ -1621,7 +1625,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets locals"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
@@ -1849,7 +1853,8 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:260
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:274
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1871,7 +1876,8 @@
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -2191,11 +2197,11 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan s'ha "
 "produït això."
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2216,70 +2222,76 @@
 msgstr "Màscara per als components a depurar (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
 # ??? Per revisar
 # ó Desactiva la comprovació de la pila C del R?
+#: main.cpp:78
 #, fuzzy
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr "Desactiva la comprovació de la pila R C"
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Líder del projecte / desenvolupador principal"
 
 # Softcatalà: coder: codificador
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Codificador C++ des de 0.2.9"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Molts endollables, suggeriments, màrqueting, traduccions"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Molts endollables, suggeriments"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Varis comentaris i discussions útils"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Endollables i pedaços"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Nova pàgina web"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Una bonica icona"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Alguns valuosos commentaris, consells i pedaços"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Traduccions, suggeriments, endollables"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Molts comentaris, suggeriments útils i informes d'errors"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Alguns pedaços"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Moltes més persones a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Ho sento si m'he oblidat d'incloure-us en la llista. Si us plau, poseu-vos "
@@ -2494,21 +2506,21 @@
 msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
 # Thomas Friedrichsmeier:
 # Console action: Copy the selection, but remove any leading "> " or "+ " on the copied lines, so it is easier to re-use commands from the console.
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Còpia la selecció de forma neta"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copia la selecció literalment"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2520,16 +2532,16 @@
 "començat a escriure-hi text a la consola). Voleu evitar la consola ara, o ho "
 "voleu intentar de nou més tard?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola és ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Evita la consola"
 
 # fr.po: Result of 'print ("
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'summary (%1)':\n"
@@ -2537,13 +2549,13 @@
 "\n"
 "Resultat de 'summary (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr "Amaga"
 
 # fr.po: Result of 'print ("
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'print (%1)':\n"
@@ -2551,15 +2563,15 @@
 "\n"
 "Resultat de 'print (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Visualitzador d'objectes: "
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr "Mostra"
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr "S'està recollint la informació"
 
@@ -2681,4 +2693,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "pep.roca at gmail.com"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/de.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/de.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/de.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-27 14:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-28 00:55+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Rödiger <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: <de at li.org>\n"
@@ -137,7 +137,7 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
@@ -172,34 +172,10 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
+#: agents/rksaveagent.cpp:60
 msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
-"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
-"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "Warte auf Beenden von R"
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
-"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
-"Objekten noch nicht."
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
-
-#: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
-msgstr ""
 "Kein Dateiname angegeben. Ihre Daten wurden NICHT gespeichert. Möchten Sie "
 "dennoch fortfahren?"
 
@@ -312,6 +288,31 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Fehler beim Laden des Workspace "
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
+"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Warte auf Beenden von R"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
+"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
+"Objekten noch nicht."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
+
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -340,7 +341,8 @@
 msgstr "Objekt entfernen?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Wollen Sie das Objekt '%1' wirklich entfernen? Es gibt keine Möglichkeit es "
 "wieder herzustellen."
@@ -430,135 +432,195 @@
 msgid "Package blacklisted"
 msgstr "Paket auf die schwarze Liste gesetzt"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
+msgid "Run all"
+msgstr "Führe alles aus"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
+msgid "Run selection"
+msgstr "Führe Auswahl aus"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
+msgid "Run current line"
+msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
+msgid "&Function reference"
+msgstr "&Funktions Referenz"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
+"The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
+"open the url in the default application?"
 msgstr ""
-"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
-"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
-"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
-"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
-"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
-"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
-"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
-"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
-"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
-"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
-"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
-"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
+"Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. "
+"Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
+msgid "Open in default application?"
+msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:248 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+msgid "Output"
+msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Feste Größe angeben"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:250
+msgid "&Flush Output"
+msgstr "&Leere Ausgabe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:251
+msgid "&Refresh Output"
+msgstr "&Aktualisiere Ausgabe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:253
+msgid "Print Output"
+msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
+msgid "Save Output as HTML"
+msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
-msgid "Specify R object"
-msgstr "R Objektname angeben"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+msgid ""
+"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
+"it."
+msgstr ""
+"Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung "
+"wirdunmöglich sein."
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
+msgid "Flush output?"
+msgstr "Ausgabe leeren?"
+
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:375
+msgid ""
+"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
+"<P>The output is empty.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
 msgstr ""
-"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
-"werden soll"
+"<HTML><BODY><H1>RKWard Ausgabe</H1>\n"
+"<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
+"</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
+msgid "Print Help"
+msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
+msgid "R Help"
+msgstr "R Hilfe"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:429
+msgid "Page does not exist or is broken"
+msgstr "Seite existiert nicht oder ist beschädigt"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
+msgid "No Title"
+msgstr "Kein Titel"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:512
+msgid "Summary"
+msgstr "Zusammenfassung"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:518
+msgid "Usage"
+msgstr "Verwendung"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Feste Größe einstellen..."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:535
+msgid "GUI settings"
+msgstr "GUI Einstellungen"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Make active"
-msgstr "Aktivieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:543
+msgid "Unnamed GUI element"
+msgstr "Unbenanntes GUI-Element"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:563
+msgid "Related functions and pages"
+msgstr "Verwandte Funktionen und Seiten"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Als R Objekt speichern"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:570
+msgid "Technical details"
+msgstr "Technische Details"
 
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplizieren"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:647
+msgid "R Reference on '%1'"
+msgstr "R Referenz bei '%1'"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
-msgid "Run all"
-msgstr "Führe alles aus"
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:662
+msgid "BROKEN REFERENCE"
+msgstr "DEFEKTE REFERENZ"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkcommandlog.cpp:287
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:94 rkconsole.cpp:781
-msgid "Run selection"
-msgstr "Führe Auswahl aus"
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:47
+msgid "Configure R backend"
+msgstr "Konfiguriere R Backend"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:53
-msgid "Run current line"
-msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:314
+msgid "Pause execution"
+msgstr "Ausführung unterbrechen"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
-msgid "&Function reference"
-msgstr "&Funktions Referenz"
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:57
+msgid "Cancel selected commands"
+msgstr "Gewählte Kommandos zurücknehmen"
 
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:62
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:64
+msgid "Flags"
+msgstr "Flags"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:65
+msgid "Description"
+msgstr "Beschreibung"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:239
+msgid "Command Stack"
+msgstr "Kommando Stapel"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
+msgid ""
+"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
+"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
+"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
+msgstr ""
+"Einige Kommandos die Sie versuchen zurückzunehmen wurden als \"sync"
+"\" (Buchstabe 'S' in Typ-Spalte). Abbrechen solcher Kommandos könnte zu "
+"Datenverlußt führen. Diese Kommandos sind nicht zurückgenommen wurden."
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
+msgid "Some commands not cancelled"
+msgstr "Einige Kommandos wurden nicht abgebrochen"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:318
+msgid "Resume execution"
+msgstr "Ausführung fortsetzen"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:404
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Abgebrochen"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:416
+msgid "Chain"
+msgstr "Kette"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:418
+msgid "Closed"
+msgstr "Geschlossen"
+
+#: windows/rcontrolwindow.cpp:420
+msgid "Open (Waiting)"
+msgstr "Öffnen (Warten)"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
 msgid " [modified]"
 msgstr "[verändert]"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
 msgid "File not saved"
@@ -568,6 +630,18 @@
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unbenannt"
 
+#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:41
+msgid "Attach to main window"
+msgstr "An Hauptfenster anhängen"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+msgid "Window Left"
+msgstr "Fenster Links"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+msgid "Window Right"
+msgstr "Fenster Rechts"
+
 #: windows/rkworkplace.cpp:148
 msgid "Unable to open \"%1\""
 msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
@@ -621,104 +695,129 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "Nächstes Fenster"
 
-#: windows/detachedwindowcontainer.cpp:41
-msgid "Attach to main window"
-msgstr "An Hauptfenster anhängen"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando Log"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
-msgid "Find:"
-msgstr "Finde: "
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
-msgid "Fields:"
-msgstr "Felder:"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
-#: robjectbrowser.cpp:263
-msgid "All"
-msgstr "Alle"
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
+"Kommandos.\n"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
+"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
+"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
+"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
+"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
+"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
+"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
+"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
+"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
+"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
+"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
-msgid "Keywords"
-msgstr "Schlüsselwörter"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
-msgid "Package:"
-msgstr "Paket:"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Feste Größe angeben"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
-msgid "Find"
-msgstr "Finde"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
-msgid "Topic"
-msgstr "Inhalt"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
+msgid "Specify R object"
+msgstr "R Objektname angeben"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
-msgid "Package"
-msgstr "Paket"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
+"werden soll"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
-msgid "Help search"
-msgstr "Suche in Hilfe"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
-msgstr ""
-"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
-"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
-"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
 
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid "No help found"
-msgstr "Keine Hilfe gefunden"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Kommando Log"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Syntax Fehler.\n"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
-"Kommandos.\n"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Feste Größe einstellen..."
 
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
-msgid "Window Left"
-msgstr "Fenster Links"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Make active"
+msgstr "Aktivieren"
 
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
-msgid "Window Right"
-msgstr "Fenster Rechts"
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Als R Objekt speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplizieren"
+
 #: windows/rktoplevelwindowgui.cpp:48
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
@@ -785,174 +884,114 @@
 "tracker/?group_id=50231&atid=459007 ein, oder schicken Sie uns eine E-Mail "
 "an rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
-msgid ""
-"The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
-"open the url in the default application?"
-msgstr ""
-"Die URL welche Sie versuchen zu öffnen ('%1') ist keine lokale Datei. "
-"Möchten Sie die URL in der Standardanwendung öffnen?"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Finde: "
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
-msgid "Open in default application?"
-msgstr "Standardanwendung öffnen?"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Felder:"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:248 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
-msgid "Output"
-msgstr "Ausgabe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:263
+msgid "All"
+msgstr "Alle"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:250
-msgid "&Flush Output"
-msgstr "&Leere Ausgabe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:251
-msgid "&Refresh Output"
-msgstr "&Aktualisiere Ausgabe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Schlüsselwörter"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:253
-msgid "Print Output"
-msgstr "Drucke Ausgabe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:257
-msgid "Save Output as HTML"
-msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paket:"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
-msgid ""
-"Do you really want to flush the output? It will not be possible to restore "
-"it."
-msgstr ""
-"Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung "
-"wirdunmöglich sein."
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:350
-msgid "Flush output?"
-msgstr "Ausgabe leeren?"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:375
-msgid ""
-"<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
-"<P>The output is empty.</P>\n"
-"</BODY></HTML>"
-msgstr ""
-"<HTML><BODY><H1>RKWard Ausgabe</H1>\n"
-"<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
-"</BODY></HTML>"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Finde"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:393
-msgid "Print Help"
-msgstr "Drucke Hilfe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Inhalt"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:403
-msgid "R Help"
-msgstr "R Hilfe"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paket"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:429
-msgid "Page does not exist or is broken"
-msgstr "Seite existiert nicht oder ist beschädigt"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Suche in Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:487
-msgid "No Title"
-msgstr "Kein Titel"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
+"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
+"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:512
-msgid "Summary"
-msgstr "Zusammenfassung"
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "Keine Hilfe gefunden"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:518
-msgid "Usage"
-msgstr "Verwendung"
+#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:535
-msgid "GUI settings"
-msgstr "GUI Einstellungen"
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Dateinamen eingeben"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:543
-msgid "Unnamed GUI element"
-msgstr "Unbenanntes GUI-Element"
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Select"
+msgstr "Wähle"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:563
-msgid "Related functions and pages"
-msgstr "Verwandte Funktionen und Seiten"
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Vollständiges Modell"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:570
-msgid "Technical details"
-msgstr "Technische Details"
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Nur Haupteffekte"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:647
-msgid "R Reference on '%1'"
-msgstr "R Referenz bei '%1'"
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Benutzermodell:"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:662
-msgid "BROKEN REFERENCE"
-msgstr "DEFEKTE REFERENZ"
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Haupteffekt"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:47
-msgid "Configure R backend"
-msgstr "Konfiguriere R Backend"
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Ebene "
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:52 windows/rcontrolwindow.cpp:314
-msgid "Pause execution"
-msgstr "Ausführung unterbrechen"
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Ausdruck"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:57
-msgid "Cancel selected commands"
-msgstr "Gewählte Kommandos zurücknehmen"
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Spezifiziere Modell"
 
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:62
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:64
-msgid "Flags"
-msgstr "Flags"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:65
-msgid "Description"
-msgstr "Beschreibung"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:239
-msgid "Command Stack"
-msgstr "Kommando Stapel"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
-msgid ""
-"Some of the commands you were trying to cancel are marked as \"sync"
-"\" (letter 'S' in the type column). Cancelling such commands could lead to "
-"loss of data. These commands have _not_ been cancelled."
-msgstr ""
-"Einige Kommandos die Sie versuchen zurückzunehmen wurden als \"sync"
-"\" (Buchstabe 'S' in Typ-Spalte). Abbrechen solcher Kommandos könnte zu "
-"Datenverlußt führen. Diese Kommandos sind nicht zurückgenommen wurden."
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:305
-msgid "Some commands not cancelled"
-msgstr "Einige Kommandos wurden nicht abgebrochen"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:318
-msgid "Resume execution"
-msgstr "Ausführung fortsetzen"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:404
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Abgebrochen"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:416
-msgid "Chain"
-msgstr "Kette"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:418
-msgid "Closed"
-msgstr "Geschlossen"
-
-#: windows/rcontrolwindow.cpp:420
-msgid "Open (Waiting)"
-msgstr "Öffnen (Warten)"
-
-#: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
-msgid "Enter value:"
-msgstr "Wert eingeben:"
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:75
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -1001,6 +1040,22 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
+msgid "Select one:"
+msgstr "Wähle eine:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Gebe Text ein"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:102 plugin/rkcomponentmap.cpp:283
+msgid "(no label)"
+msgstr "(kein Label)"
+
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Vorschau"
@@ -1021,18 +1076,6 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Vorschau ist (noch) nicht möglich"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Dateinamen eingeben"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Select"
-msgstr "Wähle"
-
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:255
 msgid "my.data"
 msgstr "meine.daten"
@@ -1041,46 +1084,6 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Speichere als:"
 
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Vollständiges Modell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Nur Haupteffekte"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Benutzermodell:"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Haupteffekt"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Ebene "
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Ausdruck"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Spezifiziere Modell"
-
-#: plugin/rkdropdown.cpp:41 plugin/rkradio.cpp:42
-msgid "Select one:"
-msgstr "Wähle eine:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Gebe Text ein"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:102 plugin/rkcomponentmap.cpp:283
-msgid "(no label)"
-msgstr "(kein Label)"
-
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:44
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Welche Objekte sollten standardmäßig angezeigt werden?"
@@ -1132,7 +1135,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:101
 msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
-msgstr "Füge die Namen der Pakte hinzu, deren Struktur nicht abgerufen werden soll"
+msgstr ""
+"Füge die Namen der Pakte hinzu, deren Struktur nicht abgerufen werden soll"
 
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128 rkward.cpp:214
 msgid "Workspace"
@@ -1504,7 +1508,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
+msgstr ""
+"Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1542,7 +1547,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Lokale Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisierung"
 
@@ -1556,7 +1561,8 @@
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
-msgstr "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
+msgstr ""
+"Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Installing packages"
@@ -1779,14 +1785,16 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:308
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
-msgstr "Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
+msgstr ""
+"Illegaler Attributwert. Erlaubt sind nur Werte die Werte '%1' und '%2'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:319
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "XML-parsing '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Es gab Fehler und / oder Warnungen! Betrachten Sie das Transkript "
 "unterhalb</b>"
@@ -1815,18 +1823,6 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Überschreiben?"
-
 #: misc/multistringselector.cpp:58
 msgid "Up"
 msgstr "Hoch"
@@ -1875,6 +1871,18 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Überschreiben?"
+
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:62
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -2107,11 +2115,11 @@
 "aussagekräftige E-Mail mit der Beschreibung was passierte an rkward-"
 "devel at lists.sourceforge.net. Entschuldigung!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2128,67 +2136,73 @@
 msgstr "Maskieren für Komponenten die debugt werden sollen (siehe debug.h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 #, fuzzy
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr "Schalte R C Stack Check ab"
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Projekt Leiter / Hauptentwickler"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "C++ Entwickler seit 0.2.9"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Viele Plug-Ins, Vorschläge, Marketing und Übersetzungen"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Viele Plug-Ins, Vorschläge, "
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Verschiedene hilfreiche Kommentare und Diskussionen"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Plug-Ins und Patches"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Neue Website"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Ein cooles Icon"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKWard Logo, viele Vorschläge, Wortwahl"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Verschiedene wertvolle Kommentare, Hinweise und Patches"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Übersetzungen, Vorschläge und Plug-ins"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Viele Kommentare, nützliche Vorschläge und Fehlerberichte"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Einige Patches"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "All jene bei rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Sorry, falls Sie nicht erwähnt wurden. Bitte kontaktieren Sie uns falls Sie "
@@ -2397,19 +2411,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntaxfehler\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Kopiere Auswahl bereinigt"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Kopiere Auswahl wörtlich"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2421,15 +2435,15 @@
 "Sie haben begonnen Text in die Konsole einzugeben). Wollen Sie die Konsole "
 "diesesmal umgehen oder möchten Sie es später nocheinmal versuchen?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsole ist beschäftigt"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Konsole umgehen"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'summary (%1)':\n"
@@ -2437,12 +2451,12 @@
 "\n"
 "Ergebnis der 'Zusammenfassung (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr "Verbergen"
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2451,15 +2465,15 @@
 "\n"
 "Ergebnis von 'Ausdruck (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Objektbetrachter:"
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr "Zeige"
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Informationen abholen"
 
@@ -2579,4 +2593,3 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/el.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/el.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/el.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-29 08:23+0100\n"
 "Last-Translator: Ilias <nono.231 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Greek\n"
@@ -167,7 +167,8 @@
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -336,7 +337,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -431,7 +433,7 @@
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Εκτέλεση της επιλογής"
 
@@ -439,7 +441,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Εκτέλεση τρέχουσας γραμμής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
@@ -689,19 +691,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "Επόμενο Παράθυρο"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
 
@@ -764,11 +766,13 @@
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
@@ -1127,7 +1131,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:101
 msgid "Add the name of the package that no structure should be fetched for"
-msgstr "Προσθέστε το όνομα του πακέτου για το οποίο δεν μπόρεσε να βρεθεί η δομή"
+msgstr ""
+"Προσθέστε το όνομα του πακέτου για το οποίο δεν μπόρεσε να βρεθεί η δομή"
 
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:128 rkward.cpp:214
 msgid "Workspace"
@@ -1387,7 +1392,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:294
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:299
 msgid ""
@@ -1493,7 +1499,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστος αριθμός παραγράφων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
 #: settings/rksettings.cpp:63
 msgid "Settings"
@@ -1531,7 +1538,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Τοπικά πακέτα"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Ενημέρωση"
 
@@ -1756,7 +1763,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:260
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο \xCE\xBCία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:274
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1764,7 +1772,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:290
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:308
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are '%1' or '%2', only."
@@ -1777,7 +1786,8 @@
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -2099,11 +2109,11 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net, και πείτε μας τι προσπαθούσατε να κάνετε "
 "όταν συνέβη αυτό. Συγγνώμη!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "Εκκίνηση R"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2120,66 +2130,72 @@
 msgstr "Μάσκα για τα συστατικά της αποσφαλμάτωσης (δείτε debug.h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr "Απενεργοποίηση ελέγχου R C σωρού"
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Επικεφαλής έργου / κύριος προγραμματιστής"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "C++ προγραμματιστής από την έκδοση 0.2.9"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Πολλά πρόσθετα, προτάσεις, μάρκετινγκ, μεταφράσεις"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Πολλά πρόσθετα, προτάσεις"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Διάφορες χρήσιμα σχόλια και συζητήσεις"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Πρόσθετα και προσθήκες"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Νέος δικτυακός τόπος"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Ένα καλό εικονίδιο"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "Λογότυπο RKWard, πολλές προτάσεις, βοήθεια στο λεξιλόγιο"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Διάφορα αξιόλογα σχόλια, υποδείξεις και διορθώσεις"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Μετάφραση, Προτάσεις, πρόσθετα"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Πολλά σχόλια, χρήσιμες προτάσεις, και αναφορές σφαλμάτων"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Μερικές διορθώσεις"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Πολύ περισσότε\xCF\x81ος κόσμος στη λίστα rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Συγγνώμη αν ξεχάσαμε να σας απαριθμήσουμε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί "
@@ -2343,7 +2359,8 @@
 
 #: rkward.cpp:569 robjectbrowser.cpp:173 robjectbrowser.cpp:207
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
 #: rkward.cpp:569 robjectbrowser.cpp:173 robjectbrowser.cpp:207
 msgid "Invalid Name"
@@ -2389,19 +2406,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Διακοπή εντολής που εκτελείται"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής με εκκαθάριση από σύμβολα"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής ως έχει"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2414,15 +2431,15 @@
 "τερματικό). Θέλετε να παρακάμψετε το τερματικό αυτήν την φορά, ή θέλετε να "
 "προσπαθήσετε αργότερα?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Το τερματικό είναι απασχολημένο"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Παράκαμψη τερματικού"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'summary (%1)':\n"
@@ -2430,12 +2447,12 @@
 "\n"
 "Αποτέλεσμα του 'summary (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr "Απόκρυψη"
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'print (%1)':\n"
@@ -2443,15 +2460,15 @@
 "\n"
 "Αποτέλεσμα του print (%1)':\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Προβολέας αντικειμένων"
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr "Προβολή"
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Ανάκτηση πληρ\xCE\xBFφοριών"
 
@@ -2575,4 +2592,3 @@
 msgstr ""
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "isoumpasis at gmail.com, isoumpasis at yahoo.gr"
-

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/es.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/es.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/es.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-27 15:05-0500\n"
 "Last-Translator: Germán Márquez Mejía <gmarquez at javeriana.edu.co>\n"
 "Language-Team: español <es at li.org>\n"
@@ -426,7 +426,7 @@
 msgstr "Ejecutar todo"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Ejecutar la selección"
 
@@ -434,7 +434,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Ejecutar esta línea"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Referencia para la &función"
 
@@ -681,19 +681,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "Siguiente ventana"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Bitácora de comandos"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Sentencia incompleta.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Error de sintaxis.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr ""
 "Ha ocurrido un error no especificado durante la ejecución del comando.\n"
@@ -1522,7 +1522,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquetes locales"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Actualizar"
 
@@ -2079,11 +2079,11 @@
 "correo a rkward-devel at lists.sourceforge.net y nos diga qué estaba intentando "
 "hacer cuando esto ocurrió. ¡Lo sentimos!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "Arranque de R"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2102,66 +2102,72 @@
 "h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr "Deshabilitar verificación de pila C de R"
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Líder del proyecto / Desarrollador(a) en jefe"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Programador C++ desde 0.2.9"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Varios complementos, sugerencias, mercadeo, traducciones"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Varios complementos, sugerencias"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Muchos comentarios útiles y discusiones"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Complementos y parches"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Nuevo sitio web"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Un bonito ícono"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "Logotipo de RKWard, múltiples sugerencias, ayuda con las expresiones"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Muchos comentarios valiosos, pistas y parches"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Traducción, sugerencias, complementos"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Muchos comentarios, sugerencias útiles y reportes de errores"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Algunos parches"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Mucha más gente en rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Lo sentimos. Si nos olvidamos de incluirte en esta lista, por favor "
@@ -2370,19 +2376,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Error de sintaxis\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrumpir el comando en ejecución"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Copiar la selección después de limpiarla"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copiar la selección tal cual"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2394,15 +2400,15 @@
 "comando o usted ha comenzado a introducir texto). ¿Desea obviar la consola "
 "por esta vez o desea intentar nuevamente más tarde?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "La consola está ocupada"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Obviar la consola"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'summary (%1)':\n"
@@ -2410,12 +2416,12 @@
 "\n"
 "Resultado de «summary (%1)»:\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr "Ocultar"
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'print (%1)':\n"
@@ -2423,15 +2429,15 @@
 "\n"
 "Resultado de «print (%1)»:\n"
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Visor de objeto: "
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr "Mostrar"
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Obteniendo información"
 

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/fr.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/fr.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/fr.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-10 14:42+0100\n"
 "Last-Translator: Jacolin Yves <yjacolin at free.fr>\n"
 "Language-Team: français <fr at li.org>\n"
@@ -425,7 +425,7 @@
 msgstr "Lancer tout"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Lancer la sélection"
 
@@ -433,7 +433,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Lancer la ligne courante"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Aide sur la fonction"
 
@@ -675,19 +675,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "&Fenêtres"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Journal des commandes"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Commande incomplète.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr ""
 "Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
@@ -1525,7 +1525,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets sur la machine locale"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Mettre à jour"
 
@@ -2075,11 +2075,11 @@
 "rkward-devel at lists.sourceforge.net et nous dire que vous essayiez de faire "
 "lorsque cela s'est produit. Désolé !"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "Lancez R"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2098,68 +2098,74 @@
 "Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Chef de projet/ Principal développeur"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Développeur C++ depuis la version 0.2.9"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Des commentaires utiles et des discussions"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 #, fuzzy
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Des commentaires utiles et des discussions"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Des commentaires utiles et des discussions"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Greffons et correctifs"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Nouveau site Internet"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Une sympathique icône"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "Logo de RKWard, nombreuses suggestions, aide à la formulation"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Des commentaires utiles, des conseils et des correctifs"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Des commentaires utiles et des discussions"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr ""
 "De nombreux commentaires, des suggestions utiles, et des rapports de bug"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Quelques patches"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Bien d'autres personnes sur rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr "Désolé, vous avez été oublié. Veuillez nous contacter pour être ajouté"
 
@@ -2367,19 +2373,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompre l'exécution de la commande"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Copier la sélection"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Copier la sélection"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2391,15 +2397,15 @@
 "ou vous avez commencé à entrer du texte dans la console). Voulez-vous court-"
 "circuiter la console pourcette fois ou voulez vous retenter plus tard ?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Console occupée"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Court-circuiter la console"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2408,12 +2414,12 @@
 "\n"
 "Sortie de 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2422,15 +2428,15 @@
 "\n"
 "Sortie de 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Afficheur d'objets : "
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 #, fuzzy
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Récupérer la liste"

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/it.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/it.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/it.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 18:06+0200\n"
 "Last-Translator: Daniele Medri <daniele at medri.org>\n"
 "Language-Team: Italian <it at li.org>\n"
@@ -400,7 +400,7 @@
 msgstr "Esegui tutto"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Esegui selezione"
 
@@ -408,7 +408,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Esegui la linea corrente"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Riferimento &funzioni"
 
@@ -659,19 +659,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Storico comandi"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Errore di sintassi.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 #, fuzzy
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Un errore indefinito è apparso durante l'esecuzione del comando.\n"
@@ -1489,7 +1489,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Pacchetti locali"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Aggiorna"
 
@@ -1989,11 +1989,11 @@
 "happened. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2012,72 +2012,78 @@
 "Maschera per componenti da controllare come numeri binari (vedi debug.h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 #, fuzzy
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Capo progetto"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 #, fuzzy
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "Sviluppatore dalla versione 0.29"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 #, fuzzy
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Numerosi commenti utili e discussioni"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 #, fuzzy
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Numerosi commenti utili e discussioni"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Numerosi commenti utili e discussioni"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Plugin e patch"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 #, fuzzy
 msgid "New website"
 msgstr "Nuovo elemento"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Una bella icona"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKWard logo, suggerimenti, wording"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Numerosi commenti utili, suggerimenti, patch"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 #, fuzzy
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Numerosi commenti utili e discussioni"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "Molte altre persone su rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 #, fuzzy
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr "Ci dispiace, ho dimenticato di menzionarti. Per piacere, contattami"
@@ -2284,21 +2290,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Errore di sintassi.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompi comando in esecuzione"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2306,17 +2312,17 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Console"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Console"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2325,12 +2331,12 @@
 "\n"
 "Risultato di 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2339,15 +2345,15 @@
 "\n"
 "Risultato di 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Visualizzatore oggetto: "
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 #, fuzzy
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Scarica lista"

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/pl.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/pl.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/pl.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Andrzej Pruszynski\n"
 "Language-Team: LANG <LL at li.org>\n"
@@ -405,7 +405,7 @@
 msgstr "Uruchom wszystko"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 #, fuzzy
 msgid "Run selection"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
@@ -414,7 +414,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr ""
 
@@ -664,20 +664,20 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 #, fuzzy
 msgid "Command log"
 msgstr "Nowy plik poleceń"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Błąd syntaktyczny.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 #, fuzzy
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas wykonywania polecenia.\n"
@@ -1497,7 +1497,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizuj"
 
@@ -1986,11 +1986,11 @@
 "happened. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2008,66 +2008,72 @@
 msgstr "Maskuj komponenty debagowane jako liczby binarne (patrz debug.h)"
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Wtyczki i łatki"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 
@@ -2278,21 +2284,21 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Błąd syntaktyczny.\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Przerwij uruchomione polecenie"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Uruchom zaznaczone"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2300,17 +2306,17 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 #, fuzzy
 msgid "Console is busy"
 msgstr "R-konsola"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 #, fuzzy
 msgid "Bypass console"
 msgstr "R-konsola"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2319,12 +2325,12 @@
 "\n"
 "Wynik polecenia 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2333,16 +2339,16 @@
 "\n"
 "Wynik polecenia 'print ("
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 #, fuzzy
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Nazwa obiektu: "
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr ""
 

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/rkward.pot
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/rkward.pot	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/rkward.pot	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -374,7 +374,7 @@
 msgstr ""
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr ""
 
@@ -382,7 +382,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr ""
 
@@ -610,19 +610,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1400,7 +1400,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr ""
 
@@ -1867,11 +1867,11 @@
 "happened. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr ""
 
@@ -1888,66 +1888,72 @@
 msgstr ""
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 
@@ -2143,19 +2149,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2163,40 +2169,40 @@
 "console this one time, or do you want to try again later?"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'summary (%1)':\n"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 msgid ""
 "\n"
 "Result of 'print (%1)':\n"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 msgid "Fetching information"
 msgstr ""
 

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/tr.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/tr.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/tr.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: yenitr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-12 10:40+0300\n"
 "Last-Translator: ertugrulerata <ertugrulerata at gmail.com>\n"
 "Language-Team: <tr at li.org>\n"
@@ -417,7 +417,7 @@
 msgstr "Hepsini çalıştır"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "Seçileni çalıştır"
 
@@ -425,7 +425,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Şu anki satırı çalıştır"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Fonksiyon başvuru"
 
@@ -663,19 +663,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "Yeni Pencere"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "Komut kayıtları"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "Tamamlanmamış ifade.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "Sözdizimi hatası.\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "Komut çalışırken belirlenemeyen bir hata oluştu.\n"
 
@@ -1495,7 +1495,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "Yerel paketler"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "Güncelle"
 
@@ -2032,11 +2032,11 @@
 "Bununla ilgili rkward-devel at lists.sourceforge.net'e e-posta atabilir ve "
 "çözüm arayabilirsiniz. Üzgünüz!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "R Başlangıç"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWARD"
 
@@ -2053,66 +2053,72 @@
 msgstr "İkili bir sayı olarak hata ayıklama unsurları için maske "
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "Proje lideri / ana geliştirici"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "0.2.9 sürümünden beri C++ kod yazarı"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "Çeşitli eklentiler, öneriler ve tanıtım, yerelleştirme"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "Çeşitli eklentiler, öneriler ve tanıtım, yerelleştirme"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "Çeşitli yardımcı yorumlar ve tartışmalar"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "Eklentiler ve yamalar"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "Yeni internet sayfası"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "Farklı bir simge"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKward logo, birçok öneri, üslup üzerine yardım"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "Çeşitli değerli yorumlar, ipuçları ve yamalar"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "Çeşitli eklentiler, Öneriler, eklentiler"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "Birçok yorum, faydalı öneriler ve hata bildirimi"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "Bazı yamalar"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "rkward-devel at lists.sourceforge.net adresinde daha birçok insan"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr ""
 "Sizi Listeye eklemeyi unuttuysam üzgünüm. Listeye eklenmek için lütfen "
@@ -2320,19 +2326,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Sözdizimi hatası\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Çalışan komutu durdur"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr "Silinen seçimi kopyala"
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr "Tam olarak seçimi kopyala"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2344,15 +2350,15 @@
 "başlattınız). Şu ana konsol uygulamasından vazgeçmek istiyor musunuz veya "
 "daha sonra tekrar dener misiniz?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "Konsol meşgul"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "Konsolu pas geç"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2361,12 +2367,12 @@
 "\n"
 "Baskı sonucu ("
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2375,15 +2381,15 @@
 "\n"
 "Baskı sonucu ("
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "Nesne Gösterici:"
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 #, fuzzy
 msgid "Fetching information"
 msgstr "Listeyi alınıyor"

Modified: branches/release_branch_0.4.9/po/zh_CN.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.9/po/zh_CN.po	2007-12-30 14:32:32 UTC (rev 2290)
+++ branches/release_branch_0.4.9/po/zh_CN.po	2007-12-30 14:58:09 UTC (rev 2291)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-30 16:01+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-26 20:34+0800\n"
 "Last-Translator: Roy Qu <quh at thunis.com>\n"
 "Language-Team: <zh at li.org>\n"
@@ -399,7 +399,7 @@
 msgstr "运行全部"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:781
+#: windows/rkcommandlog.cpp:288 rkconsole.cpp:783
 msgid "Run selection"
 msgstr "运行选中的部分"
 
@@ -407,7 +407,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "运行当前行"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:780
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:55 rkconsole.cpp:782
 msgid "&Function reference"
 msgstr "函数参考(&F)"
 
@@ -648,19 +648,19 @@
 msgid "Next Window"
 msgstr "下一个窗口"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#: windows/rkcommandlog.cpp:55 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
 msgid "Command log"
 msgstr "命令日志"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
 msgid "Incomplete statement.\n"
 msgstr "不完整的指令。\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
 msgid "Syntax error.\n"
 msgstr "语法错误。\n"
 
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+#: windows/rkcommandlog.cpp:178
 msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
 msgstr "在运行该命令时发生了一个没有特别指明的错误。\n"
 
@@ -1458,7 +1458,7 @@
 msgid "Local packages"
 msgstr "本地函数包"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:64 robjectbrowser.cpp:111
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectviewer.cpp:63 robjectbrowser.cpp:111
 msgid "Update"
 msgstr "更新"
 
@@ -1979,11 +1979,11 @@
 "既然这种情况本不应该发生,所以如果它发生了,请写信给rkward-devel at lists. "
 "sourceforge.net,告诉我们您当时正在做什么。很抱歉!"
 
-#: rbackend/rthread.cpp:462
+#: rbackend/rthread.cpp:461
 msgid "R Startup"
 msgstr "R已启动"
 
-#: main.cpp:70 main.cpp:83
+#: main.cpp:70 main.cpp:84
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
 
@@ -2000,66 +2000,72 @@
 msgstr ""
 
 #: main.cpp:77
+msgid ""
+"Debugger (enclose any debugger arguments in single quotes ('') together with "
+"the command)"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:78
 msgid "Disable R C stack checking"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:84
+#: main.cpp:85
 msgid "Project leader / main developer"
 msgstr "项目领导者/主程序员"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 msgid "C++ coder since 0.2.9"
 msgstr "C++程序员,从0.2.9版本开始"
 
-#: main.cpp:86
+#: main.cpp:87
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing, translations"
 msgstr "很多插件、建议、营销和翻译"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:88
 msgid "Many plugins, suggestions"
 msgstr "很多插件和建议"
 
-#: main.cpp:89
+#: main.cpp:90
 msgid "Several helpful comments and discussions"
 msgstr "一些有用的评论和讨论"
 
-#: main.cpp:90
+#: main.cpp:91
 msgid "Plugins and patches"
 msgstr "插件和补丁"
 
-#: main.cpp:91
+#: main.cpp:92
 msgid "New website"
 msgstr "新网站"
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 msgid "A cool icon"
 msgstr "很酷的图标"
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 msgid "RKWard logo, many suggestions, help on wording"
 msgstr "RKWard徽标,很多建议,文件上的帮助"
 
-#: main.cpp:94
+#: main.cpp:95
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
 msgstr "很多有价值的建议、提示和补丁"
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 msgid "Translation, Suggestions, plugins"
 msgstr "翻译、建议和插件"
 
-#: main.cpp:96
+#: main.cpp:97
 msgid "Many comments, useful suggestions, and bug reports"
 msgstr "很多评论,有用的建议和bug报告"
 
-#: main.cpp:97
+#: main.cpp:98
 msgid "Some patches"
 msgstr "一些补丁"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Many more people on rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 msgstr "在邮件列表中rkward-devel at lists.sourceforge.net有更多的参与者"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 msgid "Sorry, if we forgot to list you. Please contact us to get added"
 msgstr "抱歉,如果我们忘记提到您,请与我们联系"
 
@@ -2261,19 +2267,19 @@
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "语法错误\n"
 
-#: rkconsole.cpp:783
+#: rkconsole.cpp:785
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "中断正在运行的命令"
 
-#: rkconsole.cpp:789
+#: rkconsole.cpp:791
 msgid "Copy selection cleaned"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:790
+#: rkconsole.cpp:792
 msgid "Copy selection literally"
 msgstr ""
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid ""
 "You have configured RKWrad to run script commands through the console. "
 "However, the console is currently busy (either a command is running, or you "
@@ -2284,15 +2290,15 @@
 "运行,也可能是您在主控台中输入了文字)。是忽略主控台继续执行呢,还是 以后再"
 "试?"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Console is busy"
 msgstr "主控台正忙"
 
-#: rkconsole.cpp:818
+#: rkconsole.cpp:820
 msgid "Bypass console"
 msgstr "忽略主控台"
 
-#: robjectviewer.cpp:70
+#: robjectviewer.cpp:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2301,12 +2307,12 @@
 "\n"
 "打印结果"
 
-#: robjectviewer.cpp:72 robjectviewer.cpp:84 robjectviewer.cpp:109
-#: robjectviewer.cpp:120
+#: robjectviewer.cpp:71 robjectviewer.cpp:82 robjectviewer.cpp:106
+#: robjectviewer.cpp:117
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:82
+#: robjectviewer.cpp:80
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -2315,15 +2321,15 @@
 "\n"
 "打印结果"
 
-#: robjectviewer.cpp:93
+#: robjectviewer.cpp:90
 msgid "Object Viewer: "
 msgstr "对象查看器:"
 
-#: robjectviewer.cpp:111 robjectviewer.cpp:122
+#: robjectviewer.cpp:108 robjectviewer.cpp:119
 msgid "Show"
 msgstr ""
 
-#: robjectviewer.cpp:137
+#: robjectviewer.cpp:134
 #, fuzzy
 msgid "Fetching information"
 msgstr "正在获取列表"


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list