[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1801] branches/release_branch_0.4.7/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Wed Apr 11 10:55:53 UTC 2007


Revision: 1801
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1801&view=rev
Author:  tfry
Date:   2007-04-11 03:55:53 -0700 (Wed, 11 Apr 2007)

Log Message:
-----------
Message merge

Modified Paths:
--------------
  branches/release_branch_0.4.7/po/ca.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/de.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/el.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/es.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/fr.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/it.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/pl.po
  branches/release_branch_0.4.7/po/rkward.pot
  branches/release_branch_0.4.7/po/tr.po

Modified: branches/release_branch_0.4.7/po/ca.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.7/po/ca.po	2007-04-11 10:55:16 UTC (rev 1800)
+++ branches/release_branch_0.4.7/po/ca.po	2007-04-11 10:55:53 UTC (rev 1801)
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-02 21:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-11 12:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 15:35+0200\n"
 "Last-Translator: Pep Roca <pep.roca at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca at kde.org>\n"
@@ -143,9 +143,9 @@
 msgstr "Format"
 
 # a es.po està traduit com "Renombrar"
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
@@ -180,8 +180,33 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
+"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"L'objecte '%1', no s'ha pogut obrir per editar-lo. O bé no existeix, o bé el "
+"RKWard encara no permet editar aquest tipus d'ojectes."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "No es pot editar '%1'"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
@@ -293,30 +318,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "S'ha produït un error en obrir l'espai de treball"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"S'està esperant que finalitzin les ordres restants. Per sortir "
-"immediatament, prémer Cancel·lar (AVÍS: Això pot provocar pèrdua de dades)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "S'està esperant que R finalitzi"
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"L'objecte '%1', no s'ha pogut obrir per editar-lo. O bé no existeix, o bé el "
-"RKWard encara no permet editar aquest tipus d'ojectes."
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "No es pot editar '%1'"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -344,7 +345,8 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -417,12 +419,119 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Classe(s):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
+"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
+"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
+"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
+"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
+"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
+"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
+"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
+"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
+"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
+"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
+"versions de RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "S'ha produït un error"
+
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
+
+# fr: Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Estableix una mida especificada..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Make active"
+msgstr "Fes-la activa"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Copia els resultats"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Guarda com un objecte R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplicat"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
 msgid "Run all"
 msgstr "Executa-ho tot"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:742
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkcommandlog.cpp:287
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:94 rkconsole.cpp:742
 msgid "Run selection"
 msgstr "Executa la selecció"
 
@@ -436,6 +545,177 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Camps:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:219
+msgid "All"
+msgstr "Tot"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Tot menys les paraules claus"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Paraules clau"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paquet:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Sensible a majúscules"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Emparellament inexacta"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paquet"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Busca ajuda"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
+"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
+"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr " [modicat]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "File not saved"
+msgstr "El fitxer no s'ha desat"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Sense nom"
+
+# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
+#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola de les ordres"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
+# ¿O finestra esquerra?
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+#, fuzzy
+msgid "Window Left"
+msgstr "Finestra a l'esquerra"
+
+# ¿O finestra dreta?
+# ??? Per revisar
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+#, fuzzy
+msgid "Window Right"
+msgstr "Finestra a la dreta"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "No es pot obrir \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
+">General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). L'editor "
+"integrat de dades del RKWard no està optimitzat per manegar objectes grans. "
+"Això pot utilitzar molta memòria, i -depenent del vostre sistema- anar molt "
+"lent. Es recomana editar els objectes grans utilitzant els mètodes "
+"disponibles en la línia d'ordres o dividir-los en bocins més petits abans "
+"d'editar-los. D'altra banda, si teniu memòria suficient, o les dades són "
+"suficientment simples (les dades numèriques són més fàcils de manegar que "
+"els factors (variables categòriques)), poder es poden editar sense "
+"problemes. Podeu configurar aquest avís (o desactivar-lo del tot) a "
+"Arranjaments-> Configura RKWard->General.\n"
+"Edito l'objecte?"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
+
+# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
+# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
+# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:356
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:426
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Finestra anterior"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+msgid "Next Window"
+msgstr "Finestra següent"
+
 # default application: application par défaut (fr.po) aplicación predeterminada (es.po)
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
@@ -607,333 +887,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Obre (s'està a l'espera)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
-msgid " [modified]"
-msgstr " [modicat]"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "S'ha modificat el document \"%1\". Segur que el vol tancar?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "File not saved"
-msgstr "El fitxer no s'ha desat"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Sense nom"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Ajunta amb la finestra principal"
 
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
-# ¿O finestra esquerra?
-# ??? Per revisar
-#, fuzzy
-msgid "Window Left"
-msgstr "Finestra a l'esquerra"
-
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
-# ¿O finestra dreta?
-# ??? Per revisar
-#, fuzzy
-msgid "Window Right"
-msgstr "Finestra a la dreta"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "No es pot obrir \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ordres"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-msgid ""
-"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
-"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
-"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
-"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
-"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
-"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
-"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
-"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
-">General.\n"
-"Really edit object?"
-msgstr ""
-"Esteu a punt d'editar l'objecte \"%1\" que és molt gran (%2 camps). L'editor "
-"integrat de dades del RKWard no està optimitzat per manegar objectes grans. "
-"Això pot utilitzar molta memòria, i -depenent del vostre sistema- anar molt "
-"lent. Es recomana editar els objectes grans utilitzant els mètodes disponibles "
-"en la línia d'ordres o dividir-los en bocins més petits abans d'editar-los. "
-"D'altra banda, si teniu memòria suficient, o les dades són suficientment "
-"simples (les dades numèriques són més fàcils de manegar que els factors "
-"(variables categòriques)), poder es poden editar sense problemes. Podeu "
-"configurar aquest avís (o desactivar-lo del tot) a Arranjaments-> Configura "
-"RKWard->General.\n"
-"Edito l'objecte?"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-msgid "About to edit very large object"
-msgstr "Quant a editar objectges molt grans"
-
-# fr.po: Enregistrer l'espace de travail
-# es.po: Guardar Espacio de Trabajo
-# Thomas Friedrichsmeier: Workplace is the windows (script editors / data editors / help files / output) managed by rkward
-#: windows/rkworkplace.cpp:349
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Desa el lloc de treball del RkWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:356
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:426
-msgid "Previous Window"
-msgstr "Finestra anterior"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:430
-msgid "Next Window"
-msgstr "Finestra següent"
-
-# Termcat: diari m. Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola de les ordres"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentència incompleta.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de sintaxi.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta "
-"detectar aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del "
-"menú. Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina "
-"finestra s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
-"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un altre "
-"escriptori o en una sessió X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar "
-"les opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
-"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
-"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens "
-"contacteu a rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de "
-"la vostra configuració a fi que intentem arreglar això en les futures "
-"versions de RKWard."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "S'ha produït un error"
-
-# ??? Per revisar
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
-msgid "Specify R object"
-msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
-# fr: Définissez le nom d'objet de R, vous veulent sauver le graphique à
-# ??? Per revisar
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Estableix una mida especificada..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Make active"
-msgstr "Fes-la activa"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Copia els resultats"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Guarda com un objecte R..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplicat"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
-msgid "Find:"
-msgstr "Cerca:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
-msgid "Fields:"
-msgstr "Camps:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
-#: robjectbrowser.cpp:219
-msgid "All"
-msgstr "Tot"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Tot menys les paraules claus"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
-msgid "Keywords"
-msgstr "Paraules clau"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
-msgid "Package:"
-msgstr "Paquet:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Sensible a majúscules"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Emparellament inexacta"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
-msgid "Find"
-msgstr "Cerca"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
-msgid "Package"
-msgstr "Paquet"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
-msgid "Help search"
-msgstr "Busca ajuda"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap ajuda sobre '%1'. Potser el paquet corresponent no està "
-"instal·lat / carregat, o potser heu escrit malament l'ordre Per a més "
-"opcions, intenteu utilitzar Ajuda->Cerca ajuda del R."
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid "No help found"
-msgstr "No s'ha trobat l'ajuda"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Introduïu el valor:"
 
-# fr.po: Entrer un nouveau nom
-# es.po: Introducir el nuevo nombre
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-# fr.po: Modèle complet
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Model complet"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Només efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Model a mida:"
-
-# fr.po: Effets principaux seulement
-# es.po: Solo Efectos Principales
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Efectes principals"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Nivell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Terme"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Especifiqueu el model"
-
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
@@ -1005,22 +966,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Utilitza el diàleg"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
-msgid "Select one:"
-msgstr "Selecciona un:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Introduïu el text"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(cap etiqueta)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualització"
@@ -1030,9 +975,9 @@
 msgstr "Previsualització deshabilitat"
 
 # ??? Per revisar
-#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 # fr: Prévisualisation à jour
 # up-to-date: recents, al dia
+#: plugin/rkpreviewbox.cpp:171
 #, fuzzy
 msgid "Preview up to date"
 msgstr "Previsualitza el més recent"
@@ -1045,6 +990,20 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Encara no és possible la previsualització"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+# fr.po: Entrer un nouveau nom
+# es.po: Introducir el nuevo nombre
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Introduïu el nom de fitxer"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
@@ -1053,6 +1012,49 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Desar com:"
 
+# fr.po: Modèle complet
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Model complet"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Només efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Model a mida:"
+
+# fr.po: Effets principaux seulement
+# es.po: Solo Efectos Principales
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Efectes principals"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Nivell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Terme"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Especifiqueu el model"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:41 plugin/rkradio.cpp:42
+msgid "Select one:"
+msgstr "Selecciona un:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Introduïu el text"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(cap etiqueta)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Quins objectes s'ha de mostrar per omissió?"
@@ -1101,7 +1103,8 @@
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr ""
+"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
@@ -1199,9 +1202,9 @@
 msgid "Always prefer wizards"
 msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
 
+# ??? Per revisar
 #: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:67
 #, fuzzy
-# ??? Per revisar
 msgid "R syntax display (in dialogs)"
 msgstr "Mostra la sintaxis de R (en els diàlegs)"
 
@@ -1363,7 +1366,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr ""
+"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1418,9 +1422,9 @@
 msgstr "Executar les ordres del editor de seqüències a través de la consola"
 
 # ??? Per revisar
+# fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:71
 #, fuzzy
-# fr: La commande d'historique est sensible à la casse par défaut
 msgid "Command history is context sensitive by default"
 msgstr "El historial d'ordres és, per omissió, sensible al context"
 
@@ -1507,36 +1511,36 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:53 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
 # fr.po: Paquets sur la machine locale
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:54
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:57
 msgid "Local packages"
 msgstr "Paquets locals"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:62
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectbrowser.cpp:62
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:64
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:67
 msgid "Install"
 msgstr "Instal·la"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:71
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Configura els dipòsits"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr "Espereu mentre instal·lo els paquets seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Installing packages"
 msgstr "S'estan instal·lant els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:249
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1546,31 +1550,31 @@
 "exemple, si elimineu el paquet \"rkward\", aquesta aplicació no funcionarà "
 "correctament. Sobretot, aneu amb cura quan elimineu algun paquet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Paquets instal·lats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:262 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:614
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:464
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:268
 msgid "Load"
 msgstr "Càrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
 msgid "Unload"
 msgstr "Descàrrega"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:277
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Paquets carregats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
@@ -1580,11 +1584,11 @@
 
 # fr.po:Erreur lors du traitement des paquets
 # es.po: Error en la gestión de paquetes
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "S'ha produït un error al tractar els paquets"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:456
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1594,33 +1598,33 @@
 "existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una "
 "connexió a Internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:465
 msgid "Local Version"
 msgstr "Versió local"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:466
 msgid "Online Version"
 msgstr "Versió disponible"
 
 # fr.po: Récupérer la liste
 # es.po: Listado de transferencias
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:619
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Obté la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Actualitza els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:475
 msgid "Update All"
 msgstr "Actualitza'ls tots"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:532
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[No existeix cap actualització disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
@@ -1628,11 +1632,11 @@
 "Espereu mentre determino quins paquets tenen una actualització disponible a "
 "la xarxa."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
 msgid "Fetching list"
 msgstr "S'està obtenint la llista"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:607
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1645,19 +1649,19 @@
 "esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una "
 "connexió a Internet."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:621
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Instal·la els seleccionats"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:672
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[No existeix cap paquet disponible]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr "Espereu mentre es descarrega la llista de paquets disponibles."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1667,19 +1671,19 @@
 "paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
 "afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura els dipòsits\"."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
 msgid "Package not available"
 msgstr "El paquet no està disponible"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:754
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Instal·la els paquets a:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:759
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Inclou dependències"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1697,11 +1701,11 @@
 "botó de \"Configura els dipòsits\" per especificar un directori modificable "
 "on instal·lar els paquets)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "No es pot escriure en la ubicació seleccionada per la biblioteca"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid "Become root"
 msgstr "Convertir-se en root"
 
@@ -1744,7 +1748,8 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:171
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr ""
+"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:185
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1766,7 +1771,8 @@
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:203
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1795,6 +1801,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Sobreescric?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:121
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
@@ -1856,18 +1874,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Objectes ocults"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Sobreescric? (El nom del objecte ja existeix)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Sobreescric?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:61
 msgid ""
 "The support file \"%1\" could not be found or is not readable. Please check "
@@ -1946,7 +1952,7 @@
 msgid "PHP Process exited"
 msgstr "S'ha sortit del procés PHP"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:188
+#: rbackend/rinterface.cpp:190
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1954,7 +1960,7 @@
 "Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
 "el(s) següent(s) error(s):\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:190
+#: rbackend/rinterface.cpp:192
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1971,7 +1977,7 @@
 "'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
 "cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:193
+#: rbackend/rinterface.cpp:195
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1986,7 +1992,7 @@
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:196
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1995,12 +2001,12 @@
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
 "la vostra configuració.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:198
+#: rbackend/rinterface.cpp:200
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
+#: rbackend/rinterface.cpp:336
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
@@ -2011,11 +2017,11 @@
 "paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
 "que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
+#: rbackend/rinterface.cpp:336
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Requerix el paquet '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid ""
 "A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
 "RKWard offers support for this, and will try to adjust to the new locale, "
@@ -2037,23 +2043,23 @@
 "pròximes versions de RKWard). En aquest cas, si us plau, ara escolliu "
 "'Cancel·lar', després tanqueu a finestra de dades, guardeu i reintenteu."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Locale change"
 msgstr "Canvia els locals"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:381
+#: rbackend/rinterface.cpp:383
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Missatge del dorsal R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:385
+#: rbackend/rinterface.cpp:387
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:413
+#: rbackend/rinterface.cpp:415
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:414
+#: rbackend/rinterface.cpp:416
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -2067,15 +2073,15 @@
 "fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
 "de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
+#: rbackend/rinterface.cpp:417 rbackend/rinterface.cpp:422
 msgid "R engine has died"
 msgstr "El motor R s'ha aturat"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:418
+#: rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:419
+#: rbackend/rinterface.cpp:421
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -2102,55 +2108,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Executa"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Importar"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Espai de treball"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Finestres"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 43
-#: rc.cpp:33
-#, no-c-format
-msgid "&Activate"
-msgstr "&Activa"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Pep Roca"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "pep.roca at gmail.com"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2166,11 +2123,12 @@
 msgstr "Nivell d'informació dels missatges de depuració (0-5)"
 
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
+# fr: Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer
 #: main.cpp:76
 #, fuzzy
-# fr: Masque en tant que nombre binaire (voir debug.h) des composants à tracer
 msgid "Mask for components to debug (see debug.h)"
-msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr ""
+"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader / main developer"
@@ -2242,9 +2200,9 @@
 "filing bug reports, feature requests, or providing feedback in any other "
 "form. Please visit http://rkward.sourceforge.net for more information."
 msgstr ""
-"RKWard ha millorat molt en els darrers mesos i ja és útil per moltes tasques, "
-"però falten algunes funcions. Ens podeu ajudar informant dels errors, "
-"demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de "
+"RKWard ha millorat molt en els darrers mesos i ja és útil per moltes "
+"tasques, però falten algunes funcions. Ens podeu ajudar informant dels "
+"errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions de "
 "qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net per "
 "més informació."
 
@@ -2344,11 +2302,11 @@
 msgid "Show/Hide R Help Search"
 msgstr "Mostra/Oculta la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:343
-#, fuzzy
 # ??? Per revisar
 # Activa la visualització del document o 
 # Activa la visualització dels documents
+#: rkward.cpp:343
+#, fuzzy
 msgid "Activate Document view"
 msgstr "Activa la visualització del document"
 
@@ -2661,3 +2619,51 @@
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Mostra els objectes ocults"
 
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Executa"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Importar"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Espai de treball"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Finestres"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 43
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "&Activate"
+msgstr "&Activa"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Pep Roca"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "pep.roca at gmail.com"

Modified: branches/release_branch_0.4.7/po/de.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.7/po/de.po	2007-04-11 10:55:16 UTC (rev 1800)
+++ branches/release_branch_0.4.7/po/de.po	2007-04-11 10:55:53 UTC (rev 1801)
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-02 21:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-11 12:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-03-27 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Roediger <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -136,9 +136,9 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
@@ -171,6 +171,31 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Lösche diese Zeile (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
+"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Warte auf Beenden von R"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
+"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
+"Objekten noch nicht."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
 msgid ""
 "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
@@ -287,31 +312,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Fehler beim Laden des Workspace "
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"Bitte warten, bis noch laufende R-Kommandos beendet sind. Um sofort zu "
-"beenden bitte Cancel wählen (Warnung: Das könnte zu Datenverlust führen)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "Warte auf Beenden von R"
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"Das Objekt '%1' konnte nicht zum Bearbeiten geöffnet werden. Entweder "
-"existiert es nicht, oder RKWard unterstütze die Bearbeitung dieser Art von "
-"Objekten noch nicht."
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "Kann Objekt '%1' nicht editieren"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -406,12 +406,117 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Klasse(n):"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
+"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
+"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
+"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
+"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
+"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
+"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
+"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
+"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
+"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
+"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
+"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Feste Größe angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
+msgid "Specify R object"
+msgstr "R Objektname angeben"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
+"werden soll"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Feste Größe einstellen..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Make active"
+msgstr "Aktivieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Als R Objekt speichern"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplizieren"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
 msgid "Run all"
 msgstr "Führe alles aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:742
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkcommandlog.cpp:287
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:94 rkconsole.cpp:742
 msgid "Run selection"
 msgstr "Führe Auswahl aus"
 
@@ -423,6 +528,168 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Referenz"
 
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Finde: "
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Felder:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:219
+msgid "All"
+msgstr "Alle"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Schlüsselwörter"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Paket:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Finde"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Inhalt"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Paket"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Suche in Hilfe"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
+"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
+"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "Keine Hilfe gefunden"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr "[verändert]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr ""
+"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "File not saved"
+msgstr "Datei nicht gespeichert"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unbenannt"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando Log"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
+"Kommandos.\n"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+msgid "Window Left"
+msgstr "Fenster Links"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+msgid "Window Right"
+msgstr "Fenster Rechts"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
+">General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Sie beabsichtigen das Objekt \"%1\" zu ändern, welches sehr groß ist (%2 "
+"Felder). RKWard wurde nicht optimiert um sehr große Objekte im eigenen "
+"Editor zu handhaben. Dies wird viel Arbeitsspeicher benötigen und kann "
+"(abhängig von Ihrem System) zehr langsam sein. Für große Objekte wird "
+"empfohlen mit der Kommandozeile zu arbeiten und die Daten in kleinere Stücke "
+"aufzuteilen. Andererseits, falls Sie genügend Arbeitsspeicher haben oder die "
+"Daten recht einfach sind (numerisch Daten sind einfacher zu handhaben als "
+"Faktoren) mag die Editierung kein Problem sein."
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Sie beabsichtigen ein sehr großes Objekt zu ändern"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:356
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:426
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Vorheriges Fenster"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+msgid "Next Window"
+msgstr "Nächstes Fenster"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -587,317 +854,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Öffnen (Warten)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
-msgid " [modified]"
-msgstr "[verändert]"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr ""
-"Das Dokument \"%1\" wurde verändert. Soll es dennoch geschlossen werden?"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "File not saved"
-msgstr "Datei nicht gespeichert"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Unbenannt"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "An Hauptfenster anhängen"
 
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
-msgid "Window Left"
-msgstr "Fenster Links"
-
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
-msgid "Window Right"
-msgstr "Fenster Rechts"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Die Datei \"%1\" kann nicht geöffnet werden"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Konnte Kommandodatei nicht öffnen"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
-"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
-"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
-"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
-"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
-"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
-"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
-"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
-">General.\n"
-"Really edit object?"
-msgstr ""
-"Sie beabsichtigen das Objekt \"%1\" zu ändern, welches sehr groß ist (%2 "
-"Felder). RKWard wurde nicht optimiert um sehr große Objekte im eigenen "
-"Editor zu handhaben. Dies wird viel Arbeitsspeicher benötigen und kann "
-"(abhängig von Ihrem System) zehr langsam sein. Für große Objekte wird "
-"empfohlen mit der Kommandozeile zu arbeiten und die Daten in kleinere Stücke "
-"aufzuteilen. Andererseits, falls Sie genügend Arbeitsspeicher haben oder die "
-"Daten recht einfach sind (numerisch Daten sind einfacher zu handhaben als "
-"Faktoren) mag die Editierung kein Problem sein."
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-msgid "About to edit very large object"
-msgstr "Sie beabsichtigen ein sehr großes Objekt zu ändern"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:349
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Speichere Arbeitsplatz Layout"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:356
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:426
-msgid "Previous Window"
-msgstr "Vorheriges Fenster"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:430
-msgid "Next Window"
-msgstr "Nächstes Fenster"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Kommando Log"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Syntax Fehler.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
-"Kommandos.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
-"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
-"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
-"so can not embed it.\n"
-"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
-"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
-"then.\n"
-"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
-"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
-"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
-"this in future versions of RKWard."
-msgstr ""
-"Sie haben ein X11 Grafikfenster in R geöffnet. RKWard versucht solche "
-"Fenster zu erkennen, sie zu übernehmen und eine Menüleiste hinzuzufügen. In "
-"diesem Fall hat es RKWard allerdings nicht geschafft, zu erkennen, welches "
-"Fenster erzeugt wurde und kann es daher nicht einbetten.\n"
-"Wenn Sie das Fenster auf einer anderen Arbeitsfläche oder einem anderen X11 "
-"Display geöffnet haben, ist dieser Fehler zu erwarten. Vielleicht möchten "
-"Sie die Einstellung der Option (\"display\") anpassen.\n"
-"Falls Sie das geöffnete X11 Fenster jedoch auf dem selben Bildschirm sehen, "
-"wie diese Meldung, dann ist das ein Fall, in dem RKWard besser funktionieren "
-"sollte. In diesem Fall kontaktieren sie uns bitte unter rkward-devel at lists."
-"sourceforge.net und teilen Sie uns Informationen zu Ihrem System mit, damit "
-"wir versuchen können, diese Fehler in kommenden Versionen zu beheben."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr "Konnte X11 Grafikfenster nicht einbinden."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Einige Fehler sind aufgetreten:"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
-msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Feste Größe angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
-msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
-msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
-msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr "Inhalte von Grafikfenster %1 drucken"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
-msgid "Specify R object"
-msgstr "R Objektname angeben"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
-msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
-"Geben Sie den Namen des R Objekts an, in das sie die Grafik gespeichert "
-"werden soll"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
-msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Inhalte des Grafikfensters %1 in Objekt '%2' speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
-msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr "Grafikfenster %1 duplizieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
-msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr "Bildgröße folgt Fenstergröße"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
-msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr "Feste Größe 500x500 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
-msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr "Feste Größe 1000x1000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
-msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr "Feste Größe 2000x2000 einstellen"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
-msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr "Feste Größe einstellen..."
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
-msgid "Make active"
-msgstr "Aktivieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
-msgid "Copy to output"
-msgstr "Zur Ausgabe kopieren"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
-msgid "Store as R object..."
-msgstr "Als R Objekt speichern"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplizieren"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
-msgid "Find:"
-msgstr "Finde: "
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
-msgid "Fields:"
-msgstr "Felder:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
-#: robjectbrowser.cpp:219
-msgid "All"
-msgstr "Alle"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
-msgid "All but keywords"
-msgstr "Alle außer Schlüsselwörter"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
-msgid "Keywords"
-msgstr "Schlüsselwörter"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
-msgid "Package:"
-msgstr "Paket:"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Groß/Kleinschreibung beachten"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
-msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Fuzzy Übereinstimmung"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
-msgid "Find"
-msgstr "Finde"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
-msgid "Topic"
-msgstr "Inhalt"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
-msgid "Package"
-msgstr "Paket"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
-msgid "Help search"
-msgstr "Suche in Hilfe"
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid ""
-"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
-"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
-"more options."
-msgstr ""
-"Keine Hilfe gefunden für '%1'. Möglicherweise ist entsprechendes Paket nicht "
-"installiert/geladen, oder vielleicht haben Sie bei dem Befehl vertippt. "
-"Versuchen Sie Hilfe -> Search R Help for more options."
-
-#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
-msgid "No help found"
-msgstr "Keine Hilfe gefunden"
-
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
 msgstr "Wert eingeben:"
 
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Enter filename"
-msgstr "Dateinamen eingeben"
-
-#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
-msgid "Select"
-msgstr "Wähle"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:66
-msgid "Full Model"
-msgstr "Vollständiges Modell"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:67
-msgid "Main Effects only"
-msgstr "Nur Haupteffekte"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:68
-msgid "Custom Model:"
-msgstr "Benutzermodell:"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:90
-msgid "Main effects"
-msgstr "Haupteffekt"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:95
-msgid "Level"
-msgstr "Ebene "
-
-#: plugin/rkformula.cpp:96
-msgid "Term"
-msgstr "Ausdruck"
-
-#: plugin/rkformula.cpp:103
-msgid "Specify model"
-msgstr "Spezifiziere Modell"
-
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:74
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
@@ -965,22 +929,6 @@
 msgid "Use Dialog"
 msgstr "Nutze Dialog"
 
-#: plugin/rkvarslot.cpp:45
-msgid "Variable:"
-msgstr "Variable:"
-
-#: plugin/rkradio.cpp:42 plugin/rkdropdown.cpp:41
-msgid "Select one:"
-msgstr "Wähle eine:"
-
-#: plugin/rkinput.cpp:49
-msgid "Enter text"
-msgstr "Gebe Text ein"
-
-#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
-msgid "(no label)"
-msgstr "(kein Label)"
-
 #: plugin/rkpreviewbox.cpp:47
 msgid "Preview"
 msgstr "Vorschau"
@@ -1001,6 +949,18 @@
 msgid "Preview not (yet) possible"
 msgstr "Vorschau ist (noch) nicht möglich"
 
+#: plugin/rkvarslot.cpp:45
+msgid "Variable:"
+msgstr "Variable:"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Enter filename"
+msgstr "Dateinamen eingeben"
+
+#: plugin/rkpluginbrowser.cpp:50
+msgid "Select"
+msgstr "Wähle"
+
 #: plugin/rkpluginsaveobject.cpp:41 rkward.cpp:234
 msgid "my.data"
 msgstr "meine.daten"
@@ -1009,6 +969,46 @@
 msgid "Save to:"
 msgstr "Speichere als:"
 
+#: plugin/rkformula.cpp:66
+msgid "Full Model"
+msgstr "Vollständiges Modell"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:67
+msgid "Main Effects only"
+msgstr "Nur Haupteffekte"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:68
+msgid "Custom Model:"
+msgstr "Benutzermodell:"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:90
+msgid "Main effects"
+msgstr "Haupteffekt"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:95
+msgid "Level"
+msgstr "Ebene "
+
+#: plugin/rkformula.cpp:96
+msgid "Term"
+msgstr "Ausdruck"
+
+#: plugin/rkformula.cpp:103
+msgid "Specify model"
+msgstr "Spezifiziere Modell"
+
+#: plugin/rkdropdown.cpp:41 plugin/rkradio.cpp:42
+msgid "Select one:"
+msgstr "Wähle eine:"
+
+#: plugin/rkinput.cpp:49
+msgid "Enter text"
+msgstr "Gebe Text ein"
+
+#: plugin/rkcomponentmap.cpp:97 plugin/rkcomponentmap.cpp:248
+msgid "(no label)"
+msgstr "(kein Label)"
+
 #: settings/rksettingsmoduleobjectbrowser.cpp:41
 msgid "Which objects should be shown by default?"
 msgstr "Welche Objekte sollten standardmäßig angezeigt werden?"
@@ -1443,36 +1443,36 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:327
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:53 rkward.cpp:327
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:54
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:57
 msgid "Local packages"
 msgstr "Lokale Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:60 robjectbrowser.cpp:62
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:63 robjectbrowser.cpp:62
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisierung"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:64
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:67
 msgid "Install"
 msgstr "Installieren"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:68
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:71
 msgid "Configure Repositories"
 msgstr "Konfiguriere Repositories"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Please stand by while installing selected packages"
 msgstr ""
 "Bitte warten warten Sie während die gewählten Pakete installiert werden."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:205
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:208
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installiere Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:246
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:249
 msgid ""
 "There are no safeguards against removing essential packages. For example, "
 "unloading \"rkward\" will prevent this application from running properly. "
@@ -1482,31 +1482,31 @@
 "das Entfernen von \"rkward\" wird ein korrektes funktionieren der Anwendung "
 "unterbinden. Bitte seien Sie vorsichtig beim entfernen von Paketen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:255
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:258
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Installierte Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:259 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:611
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:262 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:614
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:263 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:464
 msgid "Location"
 msgstr "Speicherstelle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:265
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:268
 msgid "Load"
 msgstr "Laden"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:267
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:270
 msgid "Unload"
 msgstr "Entfernen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:274
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:277
 msgid "Loaded packages"
 msgstr "Geladene Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
 msgid ""
 "There has been an error while trying to load / unload packages. See "
 "transcript below for details"
@@ -1514,11 +1514,11 @@
 "Beim Versuch zu laden / entladen ist ein Fehler aufgetreten /. Bitte "
 "Transkript unterhalb für Details ansehen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:396
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:399
 msgid "Error while handling packages"
 msgstr "Fehler beim bearbeiten der Pakete"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:453
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:456
 msgid ""
 "In order to find out, which of your installed packaged have an update "
 "available, click \"Fetch List\". This feature requires a working internet "
@@ -1527,31 +1527,31 @@
 "Um herauszufinden von welchen Paketen ein Update verfügbar ist wählen Sie "
 "bitte \"Hole Liste\". Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:462
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:465
 msgid "Local Version"
 msgstr "Lokale Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:466
 msgid "Online Version"
 msgstr "Online Version"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:468 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:616
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:471 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:619
 msgid "Fetch list"
 msgstr "Hole Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:470
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:473
 msgid "Update Selected"
 msgstr "Aktualisiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:472
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:475
 msgid "Update All"
 msgstr "Aktualisiere Alle"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:529
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:532
 msgid "[No updates available]"
 msgstr "[Keine aktuellere Version verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581
 msgid ""
 "Please stand by while determining, which packages have an update available "
 "online."
@@ -1559,11 +1559,11 @@
 "Bitte haben Sie etwas Geduld während überprüft wird Pakete online eine "
 "aktualisiert Version zur bereitstellen."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:578 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:581 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
 msgid "Fetching list"
 msgstr "Lade Liste"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:604
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:607
 msgid ""
 "Many packages are available on CRAN (Comprehensive R Archive Network), and "
 "other repositories (click \"Configure Repositories\" to add more sources). "
@@ -1575,21 +1575,21 @@
 "hinzuzufügen). Klicke \"Hole Liste\" um herauszufinden welche Pakete "
 "verfügbar sind. Diese Funktion setzt eine Internetverbindung voraus."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:618
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:621
 msgid "Install Selected"
 msgstr "Installiere Auswahl"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:669
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:672
 msgid "[No packages available]"
 msgstr "[Keine Pakete verfügbar]"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:707
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:710
 msgid "Please stand by while downloading the list of available packages."
 msgstr ""
 "Bitte haben Sie etwas Geduld während die Liste verfügbarer Pakete "
 "heruntergeladen wird."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
 msgid ""
 "The package requested by the backend (\"%1\") was not found in the package "
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
@@ -1600,19 +1600,19 @@
 "möglicherweise benötigen sie zusätzliche Repositories mittels dem "
 "\"Konfiguriere Repositories\"-Button."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:727
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:730
 msgid "Package not available"
 msgstr "Keine Pakete verfügbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:751
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:754
 msgid "Install packages to:"
 msgstr "Installierte Pakete zu:"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:756
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:759
 msgid "Include dependencies"
 msgstr "Beinhalte Abhängigkeiten"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid ""
 "The directory you are trying to install to (%1) is not writable with your "
 "current user permissions. If you are the adminitstrator of this machine, you "
@@ -1631,11 +1631,11 @@
 "\"Konfiguriere Repositories\"-Button verwenden um ein beschreibbares "
 "Verzeichnis für die Installation Ihrer Pakete zu wählen)."
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid "Selected library location not writable"
 msgstr "Gewählter Speicheroft für Bibliotheken ist nicht beschreibbar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:788
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:791
 msgid "Become root"
 msgstr "Werden sie root"
 
@@ -1727,6 +1727,18 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
+msgid "Object name to save to"
+msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
+msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
+msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
+
+#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
+msgid "Overwrite?"
+msgstr "Überschreiben?"
+
 #: misc/rkerrordialog.cpp:121
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
@@ -1787,18 +1799,6 @@
 msgid "Hidden Objects"
 msgstr "Versteckte Objekte"
 
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:39
-msgid "Object name to save to"
-msgstr "Objektname wohin gespeichert werden soll:"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:83
-msgid "Overwrite? (The given object name already exists)"
-msgstr "Überschreiben? (Das Objekt existiert bereits)"
-
-#: misc/rksaveobjectchooser.cpp:87
-msgid "Overwrite?"
-msgstr "Überschreiben?"
-
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:61
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -1878,7 +1878,7 @@
 msgid "PHP Process exited"
 msgstr "PHP-Prozess beendet"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:188
+#: rbackend/rinterface.cpp:190
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1886,7 +1886,7 @@
 "Es gab ein Problem beim Start vom R Backend. Die folgenden Fehler traten "
 "auf:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:190
+#: rbackend/rinterface.cpp:192
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1904,7 +1904,7 @@
 "nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen Fehlern.Sie sollten "
 "RKWard nun beenden.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:193
+#: rbackend/rinterface.cpp:195
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1917,7 +1917,7 @@
 "den den Speicherort der log-Dateien (Einstellungen->Konfiguriere "
 "Einstellungen->Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:196
+#: rbackend/rinterface.cpp:198
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occurred that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1926,11 +1926,11 @@
 "gehandhabt werden kann. Wahrscheinlich wird RKWard nicht richtig "
 "funktionieren. Bitte überprüfen Sie ihr Setup.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:198
+#: rbackend/rinterface.cpp:200
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Fehler beim Start von R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
+#: rbackend/rinterface.cpp:336
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We will open the "
@@ -1941,11 +1941,11 @@
 "durchzuführen. Es wird das Paket-Management-Tool geöffnet. Von dort können "
 "Sie versuchen, das benötigte Paket zu finden und zu installieren."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:334
+#: rbackend/rinterface.cpp:336
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Benötige Paket '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 #, fuzzy
 msgid ""
 "A command in the R backend is trying to change the character encoding. While "
@@ -1968,23 +1968,23 @@
 "automatisch geschehen). In diesem Fall wählen Sie bitte 'Abbrechen', dann "
 "schließen Sie das Datenfenster, sichern alles und versuchen es nochmals."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:363
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Locale change"
 msgstr "Lokale Änderung"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:381
+#: rbackend/rinterface.cpp:383
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Benachrichtigung vom R Backend"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:385
+#: rbackend/rinterface.cpp:387
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "R Backend erbittet Informationen"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:413
+#: rbackend/rinterface.cpp:415
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Die R-Engine ist auf einen fatalen Fehler getroffen:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:414
+#: rbackend/rinterface.cpp:416
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1999,15 +1999,15 @@
 "allerdings jegliche offene Befehls-Dateien, Ausgaben, oder Daten aus dem "
 "offenen Daten-Editoren sichern. Beenden Sie RKWard hiernach. Sorry!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:415 rbackend/rinterface.cpp:420
+#: rbackend/rinterface.cpp:417 rbackend/rinterface.cpp:422
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R-Engine ist 'gestorben'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:418
+#: rbackend/rinterface.cpp:420
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "Die R Engine wurde beendet mit dem Status:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:419
+#: rbackend/rinterface.cpp:421
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -2034,55 +2034,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
-#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
-#. i18n: file rkwardui.rc line 32
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "&Run"
-msgstr "&Ausführen"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 5
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Neu"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 12
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "&Import"
-msgstr "&Import"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 22
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Workspace"
-msgstr "&Workspace"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 36
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "&Windows"
-msgstr "&Fenster"
-
-#. i18n: file rkwardui.rc line 43
-#: rc.cpp:33
-#, no-c-format
-msgid "&Activate"
-msgstr "&Aktiviere"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -2569,3 +2520,52 @@
 #: robjectbrowser.cpp:232
 msgid "Show Hidden Objects"
 msgstr "Zeige versteckte Objekte"
+
+#. i18n: file rkconsolepart.rc line 11
+#. i18n: file rkwardui.rc line 32
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "&Run"
+msgstr "&Ausführen"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 5
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Neu"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 12
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Import"
+msgstr "&Import"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 22
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Workspace"
+msgstr "&Workspace"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 36
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Windows"
+msgstr "&Fenster"
+
+#. i18n: file rkwardui.rc line 43
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "&Activate"
+msgstr "&Aktiviere"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Jörg Rödiger"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan_roediger at gmx.de"

Modified: branches/release_branch_0.4.7/po/el.po
===================================================================
--- branches/release_branch_0.4.7/po/el.po	2007-04-11 10:55:16 UTC (rev 1800)
+++ branches/release_branch_0.4.7/po/el.po	2007-04-11 10:55:53 UTC (rev 1801)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-02 21:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-11 12:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-01 21:01+0300\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -130,9 +130,9 @@
 msgid "Format"
 msgstr "Μορφοποίηση"
 
-#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkformula.cpp:74 plugin/rkvarslot.cpp:57
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:257 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:276
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:460 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:610
+#: dataeditor/twintable.cpp:66 plugin/rkvarslot.cpp:57 plugin/rkformula.cpp:74
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:260 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:279
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:463 dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:613
 #: misc/rkobjectlistview.cpp:53
 msgid "Name"
 msgstr "Όνομα"
@@ -165,8 +165,35 @@
 msgid "Delete this row (%1)"
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid ""
+"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
+"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
+msgstr ""
+"Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για να κλείσετε "
+"άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "
+"απώλεια δεδομένων)"
+
+#: agents/rkquitagent.cpp:41
+msgid "Waiting for R to finish"
+msgstr "Αναμένοντας το R να τελειώσει"
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid ""
+"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
+"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
+msgstr ""
+"Το αντικείμενο '%1' δεν μπορεί να ανοιχθεί για επεξεργασία. Είτε δεν υπάρχει "
+"ή το RKWard δεν υποστηρίζει την επεξεργασία αυτού του τύπου των αντικειμένων "
+"ακόμη."
+
+#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
+msgid "Cannot edit '%1'"
+msgstr "Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία του'%1'"
+
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -281,32 +308,6 @@
 msgid "Error loading workspace"
 msgstr "Σφάλμα φόρτωσης του χώρου εργασίας"
 
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid ""
-"Waiting for remaining R commands to finish. To quit immediately, press "
-"Cancel (WARNING: This may result in loss of data)"
-msgstr ""
-"Αναμονή για να σταματήσουν οι εναπομένουσες εντολές του R. Για να κλείσετε "
-"άμεσα την εφαρμογή πιέστε Ακύρωση (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "
-"απώλεια δεδομένων)"
-
-#: agents/rkquitagent.cpp:41
-msgid "Waiting for R to finish"
-msgstr "Αναμένοντας το R να τελειώσει"
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid ""
-"The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
-"or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr ""
-"Το αντικείμενο '%1' δεν μπορεί να ανοιχθεί για επεξεργασία. Είτε δεν υπάρχει "
-"ή το RKWard δεν υποστηρίζει την επεξεργασία αυτού του τύπου των αντικειμένων "
-"ακόμη."
-
-#: agents/rkeditobjectagent.cpp:56
-msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr "Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία του'%1'"
-
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid ""
 "The object '%1' was removed from workspace or changed to a different type of "
@@ -335,7 +336,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -400,12 +402,119 @@
 msgid "Class(es):"
 msgstr "Κλάσεις:"
 
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid ""
+"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
+"detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
+"This time, however, RKWard failed to detect, which window was created, and "
+"so can not embed it.\n"
+"If you created the window on a different screen or X11 display, that is to "
+"be expected. You might want to consider changing options(\"display\"), "
+"then.\n"
+"If you can see the X11 window on the same screen as this message, then "
+"RKWard should do better. In this case, please contact us at rkward-"
+"devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
+"this in future versions of RKWard."
+msgstr ""
+"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
+"RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
+"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
+"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
+"ενσωματώσει. \n"
+"Αν δημιουργήσατε εσε\xCE\xAFς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
+"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
+"(\"προβολή\").\n"
+"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
+"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο "
+"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
+"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
+msgid "Could not embed R X11 window"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση του παραθύρου Χ11"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:93
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Υπήρξαν κάποιο σφάλμα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:193
+msgid "Specify fixed size"
+msgstr "Προσδιορισμός σταθερού μέγεθος"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:218
+msgid "Activate graphics device number %1"
+msgstr "Ενεργοποίηση συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:224
+msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
+msgstr ""
+"Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
+"αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:230
+msgid "Print contents of graphics device number %1"
+msgstr "Εκτύπωση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:237
+msgid "Specify R object"
+msgstr "Προσδιορισμός αντικειμένου R"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:240
+msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:251
+msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:260
+msgid "Duplicate graphics device number %1"
+msgstr "Διπλασιασμός συσκευής γραφικών νούμερο %1"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:280
+msgid "Draw area follows size of window"
+msgstr "Η περιοχή σχεδιασμού ακολουθεί το μέγεθος του παραθύρου"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:282
+msgid "Set fixed size 500x500"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 500x500"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:283
+msgid "Set fixed size 1000x1000"
+msgstr "Σταθερό μέ\xCE\xB3εθος 1000x1000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:284
+msgid "Set fixed size 2000x2000"
+msgstr "Σταθερό μέγεθος 2000x2000"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
+msgid "Set specified fixed size..."
+msgstr "Προσαρμοσμένο σταθερό μέγεθος..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
+msgid "Make active"
+msgstr "Ενεργοποίηση"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
+msgid "Copy to output"
+msgstr "Αντιγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
+msgid "Store as R object..."
+msgstr "Αποθήκευση ως αντικειμένου R..."
+
+#: windows/rkwindowcatcher.cpp:291
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Διπλασιασμός"
+
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:51
 msgid "Run all"
 msgstr "Εκτέλεση όλων"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkhtmlwindow.cpp:94
-#: windows/rkcommandlog.cpp:287 rkconsole.cpp:742
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52 windows/rkcommandlog.cpp:287
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:94 rkconsole.cpp:742
 msgid "Run selection"
 msgstr "Εκτέλεση της επιλογής"
 
@@ -417,6 +526,169 @@
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:55
+msgid "Find:"
+msgstr "Αναζήτηση:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:58
+msgid "Fields:"
+msgstr "Πεδία:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:71 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:82
+#: robjectbrowser.cpp:219
+msgid "All"
+msgstr "Όλα"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:72
+msgid "All but keywords"
+msgstr "Όλα εκτός από τις λέξεις κλειδιά"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:73
+msgid "Keywords"
+msgstr "Λέξεις κλειδιά"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:74 windows/rkhelpsearchwindow.cpp:99
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:261
+msgid "Title"
+msgstr "Τίτλος"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:77
+msgid "Package:"
+msgstr "Πακέτο:"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:86
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Διάκριση πεζών/κεφαλαίων"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:88
+msgid "Fuzzy matching"
+msgstr "Ασαφές ταίριασμα"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:92
+msgid "Find"
+msgstr "Αναζήτηση"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:98
+msgid "Topic"
+msgstr "Θέμα"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:100
+msgid "Package"
+msgstr "Πακέτο"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:106
+msgid "Help search"
+msgstr "Αναζήτηση βοήθειας"
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid ""
+"No help found on '%1'. Maybe the corresponding package is not installed/"
+"loaded, or maybe you mistyped the command. Try using Help->Search R Help for "
+"more options."
+msgstr ""
+"Δεν βρέθηκε βοήθεια στο '%1'. Πιθανόν το αντίστοιχο πακέτο να μην είναι "
+"εγκατεστημένο/ φορτωμένο, ή πιθανόν να μην έχετε πληκ\xCF\x84ρολογήσει σωστά την "
+"εντολή. Προσπαθήστε χρησιμοποιώντας τη Βοήθεια->Αναζήτηση βοήθειας R για "
+"περισσότερες επιλογές."
+
+#: windows/rkhelpsearchwindow.cpp:212
+msgid "No help found"
+msgstr "Δεν βρέθηκε βοήθεια"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
+msgid " [modified]"
+msgstr " [τροποποιήθηκε]"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
+msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
+msgid "File not saved"
+msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
+
+#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Ανώνυμο"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Αρχ\xCE\xB5ίο καταγραφής εντολών"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:173
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:175
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:177
+msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
+msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
+msgid "Window Left"
+msgstr "Παράθυρο αριστερά"
+
+#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
+msgid "Window Right"
+msgstr "Παράθυρο δεξιά"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Unable to open \"%1\""
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του \"%1\""
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:144
+msgid "Could not open command file"
+msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid ""
+"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
+"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
+"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
+"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
+"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
+"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
+"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
+"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
+">General.\n"
+"Really edit object?"
+msgstr ""
+"Πρόκειται να επεξεργαστείτε το αντικείμενο \"%1\", το οποίο είναι πολύ "
+"μεγάλο (%2 πεδία). Το RKWard δεν είναι βελτιστοποιημένο να χειρίζεται πολύ "
+"μεγάλα αντικείμενα στο ενσωματωμένο επεξε\xCF\x81γαστή. Αυτό θα χρησιμοποιήσει πολύ "
+"μνήμη και-ανάλογα με το σύστημά σας- μπορεί να γίνει πολύ αργό. Για μεγάλα "
+"αντικείμενα συνίσταται γενικά να τα επεξεργαστείτε μέσω της γραμμής εντολών "
+"ή να τα χωρίσετε σε μικρότερα κομμάτια πριν τα επεξεργαστείτε. Από την άλλη "
+"αν έχετε αρκετή μνήμη ή τα δεδομένα είναι αρκετά απλά (αριθμητικά δεδομένα "
+"είναι ευκολότερο να διαχειριστούν από μη αριθμητικά), η επεξεργασία μπορεί "
+"να μην σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε / "
+"απενεργοποιήσετε αυτήν την προειδοποίηση από το μενού Ρυθμίσεις->Ρ\xCF\x8Dθμιση "
+"RKWard->Γενικά.\n"
+"Θέλετε πραγματικά να επεξεργαστείτε το αντικείμενο;"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:240
+msgid "About to edit very large object"
+msgstr "Πρόκειται να επεξεργαστείτε ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:349
+msgid "Save Workplace layout"
+msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:356
+msgid "Restore Workplace layout"
+msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:426
+msgid "Previous Window"
+msgstr "Προηγούμενο Παράθυρο"
+
+#: windows/rkworkplace.cpp:430
+msgid "Next Window"
+msgstr "Επόμενο Παράθυρο"
+
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:168
 msgid ""
 "The url you are trying to open ('%1') is not a local file. Do you want to "
@@ -581,310 +853,14 @@
 msgid "Open (Waiting)"
 msgstr "Άνοιγμα (Αναμο\xCE\xBDή)"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:130 windows/rkcommandeditorwindow.cpp:224
-msgid " [modified]"
-msgstr " [τροποποιήθηκε]"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "The document \"%1\" has been modified. Close it anyway?"
-msgstr "Το έγγραφο \"%1\" έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το κλείσετε;"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:143
-msgid "File not saved"
-msgstr "Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε"
-
-#: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:223
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Ανώνυμο"
-
 #: windows/detachedwindowcontainer.cpp:39
 msgid "Attach to main window"
 msgstr "Επισύναψη στο κύριο παράθυρο"
 
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:58
-msgid "Window Left"
-msgstr "Παράθυρο αριστερά"
-
-#: windows/rkworkplaceview.cpp:62
-msgid "Window Right"
-msgstr "Παράθυρο δεξιά"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Unable to open \"%1\""
-msgstr "Αδυναμία ανοί\xCE\xB3ματος του \"%1\""
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:144
-msgid "Could not open command file"
-msgstr "Αδυναμία ανοίγματος του φακέλου εντολών"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-msgid ""
-"You are about to edit object \"%1\", which is very large (%2 fields). RKWard "
-"is not optimized to handle very large objects in the built in data editor. "
-"This will use a lot of memory, and - depending on your system - might be "
-"very slow. For large objects it is generally recommended to edit using "
-"command line means or to split into smaller chunks before editing. On the "
-"other hand, if you have enough memory, or the data is simple enough (numeric "
-"data is easier to handle, than factor), editing may not be a problem at all. "
-"You can configure / turn of this warning under Settings->Configure RKWard-"
-">General.\n"
-"Really edit object?"
-msgstr ""
-"Πρόκειται να επεξεργαστείτε το αντικείμενο \"%1\", το οποίο είναι πολύ μεγάλο (%2 πεδία). Το RKWard "
-"δεν είναι βελτιστοποιημένο να χειρίζεται πολύ μεγάλα αντικείμενα στο ενσωματωμένο επεξεργαστή. Αυτό θα χρησιμοποιήσει πολύ μνήμη και-ανάλογα με το σύστημά σας- μπορεί να γίνει πολύ αργό. Για μεγάλα αντικείμενα συνίσταται γενικά να τα επεξεργαστείτε μέσω της γραμμής εντολών ή να τα χωρίσετε σε μικρότερα κομμάτια πριν τα επεξεργαστείτε. Από την άλλη αν έχετε αρκετή μνήμη ή τα δεδομένα είναι αρκετά απλά (αριθμητικά δεδομένα είναι ευκολότερο να διαχειριστούν από μη αριθμητικά), η επεξεργασία μπορεί να μην σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε / απενεργοποιήσετε αυτήν την προειδοποίηση από το μενού Ρυθμίσεις->Ρύθμιση "
-"RKWard->Γενικά.\n"
-"Θέλετε πραγματικά να επεξεργαστείτε το αντικείμενο;"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:240
-msgid "About to edit very large object"
-msgstr "Πρόκειται να επεξεργαστείτε ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:349
-msgid "Save Workplace layout"
-msgstr "Αποθήκευση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:356
-msgid "Restore Workplace layout"
-msgstr "Ανάκτηση διάταξης χώρου εργασίας"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:426
-msgid "Previous Window"
-msgstr "Προηγούμενο Παράθυρο"
-
-#: windows/rkworkplace.cpp:430
-msgid "Next Window"
-msgstr "Επόμενο Παράθυρο"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:54 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
-msgid "Command log"
-msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:173
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:175
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
-
-#: windows/rkcommandlog.cpp:177
-msgid "An unspecified error occurred while running the command.\n"
-msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
-
-#: windows/rkwindowcatcher.cpp:60
-msgid ""
-"You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list