[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [1004] trunk/rkward/po/ca.po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Tue Dec 12 16:34:28 UTC 2006


Revision: 1004
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=1004&view=rev
Author:  tfry
Date:   2006-12-12 08:34:27 -0800 (Tue, 12 Dec 2006)

Log Message:
-----------
Updated Catalan translation (griera)

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2006-12-10 18:06:44 UTC (rev 1003)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2006-12-12 16:34:27 UTC (rev 1004)
@@ -1,3 +1,4 @@
+# translation of ca_061201.po to Catalan
 # translation of ca_bak3.po to Catalan
 # translation of ca.po to Catalan
 # translation of rkward.po to Catalan
@@ -12,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-28 12:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-11 14:30+0100\n"
 "Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -179,10 +180,9 @@
 msgstr "Esborra aquesta fila (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid ""
-"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
-"No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han gravat. Voleu "
+"No heu proporcionat cap nom de fitxer. Les dades NO s'han desat. Voleu "
 "continuar malgrat això?"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:73
@@ -234,12 +234,13 @@
 msgstr "Es mostren el/els fitxer(s)"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:65
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to see one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
 "commands, before you have read the file(s) in question."
 msgstr ""
-"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que es reviseu un o "
+"Una ordre que s'està executant en el motor R requereix que reviseu un o "
 "més fitxers. És impossible determinar si l'execució de les ordres pot "
 "continuar sense problemes abans que hàgiu revisat aquest(s) fitxer(s)."
 
@@ -248,6 +249,7 @@
 msgstr "Edita el(s) fitxer(s)"
 
 #: agents/showedittextfileagent.cpp:78
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "A command running in the R-engine wants you to edit one or more file(s). "
 "RKWard can not determine, whether it is safe to continue processing R "
@@ -302,7 +304,7 @@
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:50
 msgid "Restore object?"
-msgstr "Recuperar l'objecte?"
+msgstr "Recupero l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:57
 msgid ""
@@ -319,8 +321,7 @@
 msgstr "Elimino l'objecte?"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid ""
-"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr "Realment voleu eliminar l'objecte '%1'? No podrà recuperar-se mai més."
 
 #: core/robject.cpp:119
@@ -391,8 +392,9 @@
 msgstr "Classe(s):"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:52
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid "Run all"
-msgstr "Executau tot"
+msgstr "Executa-ho tot"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:54
 msgid "Run selection"
@@ -419,7 +421,7 @@
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:126
 msgid "Open in default application?"
-msgstr "Obre en l'aplicació per omissió?"
+msgstr "L'obro en l'aplicació per omissió?"
 
 # fr.po: Sorties
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
@@ -428,7 +430,7 @@
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
-msgstr "&Netejar"
+msgstr "&Neteja"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
@@ -443,9 +445,8 @@
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
-msgid ""
-"Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
-msgstr "Realment vol netejar els resultats? No es podran recuperar."
+msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+msgstr "Realment voleu netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
@@ -467,7 +468,7 @@
 
 #: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
-msgstr "Ajuda de R"
+msgstr "Ajuda del R"
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:41
 msgid "Configure R backend"
@@ -510,7 +511,7 @@
 msgstr ""
 "Algunes de les ordres que intenteu cancel·lar estan marcades com \"sync"
 "\" (lletra 'S' en la columna de tipus). Si aquestes ordres es cancel·len es "
-"poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat pas cancel·lades."
+"poden perdre dades. Aquestes ordres _no_ han estat cancel·lades."
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:269
 msgid "Some commands not cancelled"
@@ -544,7 +545,7 @@
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:128
 msgid "File not saved"
-msgstr "El fitxer no s'ha gravat"
+msgstr "El fitxer no s'ha desat"
 
 #: windows/rkcommandeditorwindow.cpp:218
 msgid "Unnamed"
@@ -594,6 +595,8 @@
 msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
+# ??? Per revisar : Núria
+# ??? Per revisar : kde-i18n-ca at kde.org
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
 "detect such windows, to take control of them, and add a menu-bar to them. "
@@ -607,88 +610,96 @@
 "devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
+"Heu creat una nova finestra en R. Per regla general, el RKWard intenta detectar "
+"aquestes finestres, per controlar-les i afegir-les a la barra del menú. "
+"Tanmateix, aquesta vegada el RKWard ha fallat en la detecció de quina finestra "
+"s'ha creat, i, per tant, no l'ha pogut incrustar.\n"
+"Aquest és el comportament normal si heu creat la finestra en un escriptori o "
+"en una terminal X11 diferent. Si voleu, podeu intentar canviar les "
+"opcions(\"visualització\"). Llavors.\n"
+"si podeu veure la finestra X11 en el mateix escriptori que aquest missatge, "
+"aleshores el RKWard és millorable. En aquest cas, agrairíem que ens contacteu a "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net informant-nos dels detalls de la vostra "
+"configuració a fi que intentem arreglar això en les futures versions de "
+"RKWard."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid "Could not embed R X11 window"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut incrustar la finestra X11 del R"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:90
-#, fuzzy
 msgid "An error occurred"
-msgstr ""
-"\n"
-"S'ha produït un error: "
+msgstr "S'ha produït un error"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:198
-#, fuzzy
+# ??? Per revisar
 msgid "Specify fixed size"
-msgstr "Especifiqui el model"
+msgstr "Especifiqueu la mida fixa"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:223
 msgid "Activate graphics device number %1"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha activat el dispositiu gràfic nombre %1"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr ""
+msgstr "Copia el contingut del dispositiu gràfic número %1 als resultats"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
-msgstr ""
+msgstr "Imprimeix el contingit del dispositiu gràfic nombre %1"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:242
-#, fuzzy
 msgid "Specify R object"
-msgstr "Especifiqui el model"
+msgstr "Especifiqueu l'objecte R"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
+# ??? Per revisar
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr ""
+msgstr "Especifiqueu el nom de l'objecte R on voleu desar el gràfic"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr ""
+msgstr "Desa el contingut del dispositiu gràfic número %1 a l'objecte '%2'"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
-msgstr ""
+msgstr "Duplica el dispositiu gràfic nombre %1"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:285
 msgid "Draw area follows size of window"
-msgstr ""
+msgstr "Adapta l'àrea del dibuix a la mida de la finestra"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:287
 msgid "Set fixed size 500x500"
-msgstr ""
+msgstr "Estableix una mida fixa de 500x500"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:288
 msgid "Set fixed size 1000x1000"
-msgstr ""
+msgstr "Estableix una mida fixa de 1000x1000"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:289
 msgid "Set fixed size 2000x2000"
-msgstr ""
+msgstr "Estableix una mida fixa de 2000x2000"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:290
 msgid "Set specified fixed size..."
-msgstr ""
+msgstr "Estableix una mida especificada..."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:292
 msgid "Make active"
-msgstr ""
+msgstr "Fes-la activa"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:293
 msgid "Copy to output"
-msgstr ""
+msgstr "Copia els resultats"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:295
-#, fuzzy
 msgid "Store as R object..."
-msgstr "Recuperar l'objecte?"
+msgstr "Guarda com un objecte R..."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:296
 msgid "Duplicate"
-msgstr ""
+msgstr "Duplicat"
 
 #: plugin/rkpluginspinbox.cpp:43
 msgid "Enter value:"
@@ -706,8 +717,9 @@
 
 # fr.po: Modèle complet
 #: plugin/rkformula.cpp:66
+# ??? Per revisar : Model saturat?
 msgid "Full Model"
-msgstr "Moldel complet"
+msgstr "Model complet"
 
 #: plugin/rkformula.cpp:67
 msgid "Main Effects only"
@@ -733,17 +745,16 @@
 
 #: plugin/rkformula.cpp:103
 msgid "Specify model"
-msgstr "Especifiqui el model"
+msgstr "Especifiqueu el model"
 
+#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
 # parse: anàlisi sintàctica (Vocabulari d'informàtica. © Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona)
-#: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There has been an error while trying to parse the description of this plugin "
 "('%1'). Please refer to stdout for details."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%"
-"1'). Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
+"S'ha produït un error a l'analitzar la descripció d'aquest endollable ('%1'). "
+"Per a més detalls, reviseu la sortida estàndard."
 
 #: plugin/rkstandardcomponent.cpp:69
 msgid "Could not create plugin"
@@ -871,12 +882,12 @@
 # Recull de termes de Softcatalà: settings - m pl paràmetres
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:45
 msgid "Settings marked with (*) do not take effect until you restart RKWard"
-msgstr ""
-"Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
+msgstr "Els arranjaments marcats amb un (*) només s'aplicaran si reengegueu RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:49
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid "Directory where the logfiles should be kept (*)"
-msgstr "Directori on s'ha de guardar els fitxers de registre (*)"
+msgstr "Directori on s'han de guardar els fitxers de registre (*)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:53
 msgid "Startup Action (*)"
@@ -901,26 +912,34 @@
 msgstr "Mostra el diàleg de selecció (per omissió)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:65
+# workplace layout "#" R workspace
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
 "Which do you prefer?"
 msgstr ""
+"El lloc de treball (és a dir, les seqüències-, dades-, finestres d'ajuda que "
+"estan obertes) es pot desar (i carregar) per l'espai de treball del R, o "
+"independentment d'aquest espai de treball. Què preferiu?"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
 msgstr ""
+"Desa/restaura amb l'espai de treball del R, quan s'està desant/carregant "
+"l'espai de treball del R"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
 msgstr ""
+"Desa/restaura independentment de l'espai de treball del R (desa al final de "
+"la sessió del RKWard, restaura en la pròxima engegada)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
-#, fuzzy
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
-msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
+msgstr "No desis/restaura el lloc de treball del RKWard"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:100
 msgid "General"
@@ -948,6 +967,7 @@
 msgstr "Sempre prefereixo l'assistent"
 
 #: settings/rksettingsmoduleplugins.cpp:62
+# Sembla ser el fitxer amb extenció *.pluginmap
 msgid "Select .pluginmap file(s)"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer(s) .pluginmap"
 
@@ -1082,7 +1102,7 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:133
 msgid "Command used to send files to printer"
-msgstr ""
+msgstr "Ordre que s'ha d'utilitzar per imprimir els fitxers"
 
 # fr.po: Processus R
 # es.po: Backend R
@@ -1100,17 +1120,17 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr ""
-"Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
+msgstr "Ubicació de les biblioteques R (on localment s'instal·len les biblioteques)"
 
-# ??? XXX
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
+# ??? Per revisar
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "Note: The startup defaults will always be used in addition to the locations "
 "you specify in this list"
 msgstr ""
 "Nota: Utilitza sempre les opcions d'inicialització per omissió conjuntament "
-"amb la dels llocs que especificats en aquesta llista"
+"amb la dels llocs especificats en aquesta llista"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:310
 msgid "Add R Library Directory"
@@ -1133,6 +1153,7 @@
 msgstr "Paquets R"
 
 #: settings/rksettingsmoduleconsole.cpp:43
+# ??? Per revisar : història? historial? històric?
 msgid "Load/Save command history"
 msgstr "Carrega/Desa l'historial d'ordres"
 
@@ -1323,8 +1344,8 @@
 "connection."
 msgstr ""
 "Feu clic sobre \"Obté la llista\" per informar-vos de les actualitzacions "
-"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir una connexió a "
-"Internet funcionant."
+"existents dels paquets que teniu instal·lats. Heu de tenir funcionant una connexió a "
+"Internet."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:461
 msgid "Local Version"
@@ -1374,8 +1395,8 @@
 "Existeixen molts paquets disponibles a CRAM (Comprehensive R Archive "
 "Network), i altres dipòsits (feu clic sobre \"Configura els dipòsits\" per "
 "afegir altres fonts de paquets). Feu clic sobre \"Obté la llista\" per "
-"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir una connexió a "
-"Internet funcionant."
+"esbrinar quins paquets estan disponibles. Heu de tenir funcionant una connexió a "
+"Internet."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:617
 msgid "Install Selected"
@@ -1397,7 +1418,7 @@
 msgstr ""
 "El paquet sol·licitat pel dorsal R (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
 "paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
-"afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura.els dipòsits\"."
+"afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura els dipòsits\"."
 
 #: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:726
 msgid "Package not available"
@@ -1447,7 +1468,7 @@
 "Expect further errors to be reported below"
 msgstr ""
 "Hi ha un error a l'analitzar el fitxer XML. El missatge d'error era : '%1' a "
-"la línia '%2', columna '%3'. Espereu que s'informin d'altres errors més avall"
+"la línia '%2', columna '%3'. Espereu que s'informin d'altres errors aquí sota"
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:87
 msgid "Trying to retrieve children of invalid element"
@@ -1464,8 +1485,7 @@
 # fr.po: Valeur d'attribut interdite. Les valeurs possibles sont seulement parmi '%1'.
 #: misc/xmlhelper.cpp:128
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet un dels valors de '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:142
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1477,16 +1497,14 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:176
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
-msgstr ""
-"El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
+msgstr "El valor de l'atribut està prohibit. Només es permet 'verdader o 'fals'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:187
 msgid "XML-parsing '%1' "
 msgstr "S'està analitzant el XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid ""
-"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>S'han produït errors i / o avisos! Una transcripció dels missatges es "
 "mostra aquí sota</b>"
@@ -1577,17 +1595,16 @@
 msgstr "Objectes ocults"
 
 #: misc/rksaveobjectchooser.cpp:40
-#, fuzzy
 msgid "Object name to save to"
-msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
+msgstr "Introduïu el nom de l'objecte"
 
 #: misc/rksaveobjectchooser.cpp:49
 msgid "The given symbol already exists"
-msgstr ""
+msgstr "El símbol proporcionat ja existeix"
 
 #: misc/rksaveobjectchooser.cpp:53
 msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreescric?"
 
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64
 msgid ""
@@ -1639,7 +1656,7 @@
 "occurred:\n"
 msgstr ""
 "Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
-"el(s) següent(s) errors:\n"
+"el(s) següent(s) error(s):\n"
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
@@ -1691,10 +1708,12 @@
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
+"L'objecte '%1', no s'ha pogut obrir per editar-lo. O bé no existeix, o bé el "
+"RKWard encara no permet editar aquest tipus d'ojectes."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
-msgstr ""
+msgstr "No es pot editar '%1'"
 
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
 #: rbackend/rinterface.cpp:325
@@ -1736,7 +1755,7 @@
 "funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
 "res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
 "fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
-"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard. Ho sento!"
+"de dades oberts. Després, sortiu del RKWard."
 
 #: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
@@ -1766,8 +1785,8 @@
 "els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
 "RKWard.\n"
 " Atès que això no hauria de succeir mai, si us plau, trameteu un missatge a "
-"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan això "
-"s'ha produït. Ho sento!"
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net explicant el que intentaveu fer quan "
+"s'ha produït això."
 
 #: rbackend/rthread.cpp:406
 msgid "R Startup"
@@ -1790,8 +1809,7 @@
 # es.po: Máscara para los componentes a depurar como números binarios (mirar en debug. "h)"
 #: main.cpp:76
 msgid "Mask for components to debug as a binary number (see debug.h)"
-msgstr ""
-"Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
+msgstr "Màscara per als components a depurar com a nombre binaris (mireu en depura.h)"
 
 #: main.cpp:83
 msgid "Project leader"
@@ -1822,9 +1840,8 @@
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
 #: main.cpp:91
-#, fuzzy
 msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
-msgstr "Alguns endollables i suggeriments"
+msgstr "Alguns endollables, suggeriments i màrqueting"
 
 #: main.cpp:92
 msgid "Several valuable comments, hints and patches"
@@ -1855,7 +1872,7 @@
 "Si us plau, tingueu en compte que el RKWard encara està lluny d'estar "
 "acabat. Pensem que ja és útil per a un nombre de tasques, però nombroses "
 "funcionalitats o li falten o tenen errors. Ens podeu ajudar informant "
-"d'errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
+"dels errors, demanant funcionalitats, o comunicat-nos les vostres impressions "
 "de qualsevol altra forma. Si us plau, visiteu http://rkward.sourceforge.net "
 "per saber com contactar-nos."
 
@@ -1864,6 +1881,7 @@
 msgstr "Què podeu esperar de RKWard?"
 
 #: rkward.cpp:181
+# ??? Per revisar
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objectes en el seu espai de treball."
 
@@ -1888,7 +1906,7 @@
 "\".\n"
 msgstr ""
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
-"\"Arranjaments-> Configura RKWard\".\n"
+"\"Arranjaments-> Configura el RKWard\".\n"
 
 #: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
@@ -2010,6 +2028,9 @@
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
+"Si us plau, trameteu els informes d'errors o els desitjos a "
+"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 o envieu un "
+"missatge a rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
 #: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
@@ -2022,7 +2043,7 @@
 #: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
-"Es nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
+"El nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
 #: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
@@ -2114,7 +2135,7 @@
 "Result of 'print ("
 msgstr ""
 "\n"
-"Sortida de 'print ("
+"Resultat de 'print ("
 
 #: robjectviewer.cpp:56
 msgid ")':\n"
@@ -2129,12 +2150,13 @@
 msgstr " - S'està a l'espera dels resultats del procés R..."
 
 #: robjectviewer.cpp:75
+# ??? Per revisar : Núria
 msgid ""
 "\n"
 "Some errors occured: "
 msgstr ""
 "\n"
-"S'ha produït un error: "
+"S'han produït alguns errors: "
 
 #: khelpdlg.cpp:48
 msgid "Find:"
@@ -2225,14 +2247,14 @@
 # fr.po: Entrer un nouveau nom
 #: robjectbrowser.cpp:109
 msgid "Enter the name to copy to"
-msgstr "Introduïu un nom nou"
+msgstr "Introduïu un nou nom"
 
 #: robjectbrowser.cpp:125
 msgid ""
 "An object named '%1' already exists in the GlobalEnv. Created the copy as '%"
 "2' instead."
 msgstr ""
-"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com "
+"Un objecte anomenat '%1' ja existeix en el GlobalEnv. He creat la còpia com a"
 "'%2'."
 
 #: robjectbrowser.cpp:125
@@ -2245,7 +2267,7 @@
 
 #: robjectbrowser.cpp:143
 msgid "Enter the new name"
-msgstr "Entreu el nom nou"
+msgstr "Entreu el nou nom"
 
 #: robjectbrowser.cpp:204
 msgid "Non-Functions"
@@ -2294,3 +2316,4 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "griera at gmail.com"
+


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list