[rkward-cvs] SF.net SVN: rkward: [975] trunk/rkward/po

tfry at users.sourceforge.net tfry at users.sourceforge.net
Fri Dec 1 10:21:30 UTC 2006


Revision: 975
     http://svn.sourceforge.net/rkward/?rev=975&view=rev
Author:  tfry
Date:   2006-12-01 02:21:29 -0800 (Fri, 01 Dec 2006)

Log Message:
-----------
Updated catalan translation and message merge

Modified Paths:
--------------
  trunk/rkward/po/ca.po
  trunk/rkward/po/de.po
  trunk/rkward/po/el.po
  trunk/rkward/po/es.po
  trunk/rkward/po/fr.po
  trunk/rkward/po/it.po
  trunk/rkward/po/pl.po
  trunk/rkward/po/rkward.pot
  trunk/rkward/po/tr.po

Modified: trunk/rkward/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/ca.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/ca.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -3,6 +3,7 @@
 # translation of rkward.po to Catalan
 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is put in the public domain.
+# 28-11-2006: v 1.00
 # Griera <griera at gmail.com>, 2006.
 # Núria Asensio <nasensio.germanstrias at gencat.net>, 2006.
 #
@@ -10,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-28 09:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-28 12:15+0100\n"
 "Last-Translator: Griera <griera at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -403,7 +404,7 @@
 
 # fr.po: "&Aide sur la fonction"
 # es.po: "Referencia de la &Función"
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funció: Ajuda"
 
@@ -421,36 +422,36 @@
 msgstr "Obre en l'aplicació per omissió?"
 
 # fr.po: Sorties
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Netejar"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Refresca"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimeix els resultats"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Desa els resultats com HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr "Realment vol netejar els resultats? No es podran recuperar."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Netejo els resultats?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -460,17 +461,17 @@
 "<P> Els resultats estan buits.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimeix l'ajuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr "Ajuda de R"
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:41
 msgid "Configure R backend"
-msgstr "Configura el R dorsal"
+msgstr "Configura el dorsal R"
 
 #: windows/rcontrolwindow.cpp:46 windows/rcontrolwindow.cpp:278
 msgid "Pause execution"
@@ -576,6 +577,22 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restableix el lloc de treball del RKWard"
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitàcola d'ordres"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentència incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de sintaxi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -740,7 +757,7 @@
 "plugin.\n"
 "A transcript of the error message(s) is shown below."
 msgstr ""
-"El R dorsal ha informat d'un o més error(s) mentre processava l'endollable. "
+"El dorsal R ha informat d'un o més error(s) mentre processava l'endollable. "
 "'%1'.\n"
 "Això pot comportar que els resultats siguin incorrectes i probablement és "
 "degut a un error en l'endollable.\n"
@@ -975,7 +992,7 @@
 # es.po: Backend PHP
 #: settings/rksettingsmodulephp.cpp:69
 msgid "PHP backend"
-msgstr "PHP-dorsal"
+msgstr "Dorsal-PHP"
 
 #: settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:39
 msgid "Output Window options"
@@ -1071,7 +1088,7 @@
 # es.po: Backend R
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:162
 msgid "R-Backend"
-msgstr "R-dorsal"
+msgstr "Dorsal-R"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:270
 msgid "Package repositories (where libraries are downloaded from)"
@@ -1190,10 +1207,6 @@
 "Introduïu el nombre màxim de línies / paragrafs que s'han de mostrar en la "
 "bitàcola d'ordres"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitàcola d'ordres"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Arranjaments"
@@ -1222,7 +1235,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Fes sempre això a l'engegar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura els paquets"
 
@@ -1382,7 +1395,7 @@
 "repositories. Maybe the package name was mis-spelled. Or maybe you need to "
 "add additional repositories via the \"Configure Repositories\"-button."
 msgstr ""
-"El paquet sol·licitat pel R dorsal (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
+"El paquet sol·licitat pel dorsal R (\"%1\") no s'ha trobat en el dipòsit de "
 "paquets. Potser el nom del paquet ha estat mal escrit. O potser necessiteu "
 "afegir dipòsits addicionals des del botó \"Configura.els dipòsits\"."
 
@@ -1502,7 +1515,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errors / Avisos:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de sintaxi"
 
@@ -1582,9 +1595,9 @@
 "configured the location of the PHP-binary (Settings->Configure Settings->PHP "
 "backend)"
 msgstr ""
-"L'execució del PHP dorsal no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu configurat "
+"L'execució del dorsal PHP no s'ha pogut engegar. Comproveu si heu configurat "
 "correctament la ubicació dels binaris del PHP (Arranjaments-> Configura "
-"arranjaments->PHP dorsal)"
+"arranjaments->dorsal PHP)"
 
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:64 scriptbackends/phpbackend.cpp:224
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
@@ -1601,10 +1614,10 @@
 msgstr ""
 "S'ha produït un error\n"
 "(\"%1\")\n"
-"a l'engegar-se el PHP dorsal. Probablement, s'ha degut a un error en el "
+"a l'engegar-se el dorsal PHP. Probablement, s'ha degut a un error en el "
 "RKWard o a un arranjament invàlid de la ubicació dels fitxers de suport del "
-"PHP. Comproveu els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> PHP "
-"dorsal) i torneu a provar."
+"PHP. Comproveu els arranjaments (Arranjaments->Configura->Arranjaments-> "
+"dorsal PHP) i torneu a provar."
 
 #: scriptbackends/phpbackend.cpp:286
 msgid ""
@@ -1614,21 +1627,21 @@
 "of course you may want to try to close and restart the plugin to see whether "
 "it works with different settings."
 msgstr ""
-"L'execució del PHP dorsal ha informat d'un error\n"
+"L'execució del dorsal PHP ha informat d'un error\n"
 "(\"%1\")\n"
 "i s'ha aturat. Això s'ha degut probablement a un error en l'endollable. "
 "Però, naturalment podeu intentar tancar-lo i reengegar l'endollable per "
 "veure si funciona amb un arranjament diferent."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
 msgstr ""
-"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del R dorsal. S'ha(n) produït "
+"Hi ha hagut un problema a l'engegar l'execució del dorsal R. S'ha(n) produït "
 "el(s) següent(s) errors:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1645,7 +1658,7 @@
 "'make install'. Intenteu de nou 'make install' i verifiqueu que no hi hagi "
 "cap error. Ara hauríeu de sortir del RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1660,7 +1673,7 @@
 
 # fr.po: \t- Une erreur non spécifiée qui n'est pas encore gérée par RKWard s'est produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez vérifier votre installation.\n
 # es.po: "\t- Ha ocurrido un error no especificado que aún no está gestionado por RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe su configuración.\n
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1669,49 +1682,49 @@
 "RKWard. Segurament el RKWard no funcionarà adequadament. Si us plau, reviseu "
 "la vostra configuració / instal·lació.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "S'ha produït un error a l'engegar-se el R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr ""
 
 # fr.po: Le moteur R a besoin du paquet '%1' pour continuer. Ce paquet n'est pas installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous puissiez installer le paquet manquant.
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
 "package-management tool, and there you can try to locate and install the "
 "needed package."
 msgstr ""
-"El R dorsal necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
+"El dorsal R necessita el paquet '%1' per realitzar la tasca actual. Aquest "
 "paquet no està instal·lat. Ara s'obrirà l'eina de gestió de paquets, a fi "
 "que pugueu intentar localitzar i instal·lar el paquet que falta."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Requerix el paquet '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
-msgstr "Missatge del R dorsal"
+msgstr "Missatge del dorsal R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 msgid "R backend requests information"
-msgstr "El R dorsal necessita informació"
+msgstr "El dorsal R necessita informació"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "El motor R ha trobat un error fatal:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1720,20 +1733,20 @@
 "RKWard after that. Sorry!"
 msgstr ""
 "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
 "res, ni tan sols desar l'espai de treball. Tanmateix, sí que podeu desar els "
 "fitxers d'ordres que tingueu oberts, els resultats, o les dades dels editors "
 "de dades oberts. Després, sortiu del RKWard. Ho sento!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
 msgstr "El motor R s'ha aturat"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "El motor R s'ha aturat en l'estat: "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1747,7 +1760,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "S'aturarà immediatament. Això vol dir que no podreu seguir utilitzant les "
-"funcions basades en el R dorsal. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
+"funcions basades en el dorsal R. És a dir, que no podeu fer pràcticament "
 "res, ni tan sols desar l'espai de treball. Per sort, R ja ha guardat l'espai "
 "de treball. Tanmateix, podeu desar els fitxers d'ordres que tingueu oberts, "
 "els resultats, o les dades dels editors de dades oberts. Després, sortiu del "
@@ -1760,18 +1773,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Engegada del R"
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentència incompleta.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de sintaxi.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr "S'ha produït un error desconegut mentre s'executava l'ordre.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1821,7 +1822,8 @@
 msgstr "El logotip de RKWard, molts suggeriments, ajudes en la redacció"
 
 #: main.cpp:91
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+#, fuzzy
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Alguns endollables i suggeriments"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1865,22 +1867,22 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objectes en el seu espai de treball."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Treballs pendents"
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "Dades.meves"
 
 # fr.po: Paramétrage des greffons...
 # es.po: Lanzando los plugins...
 # Softcatalà: setting up - loc s'està configurant
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "S'estan configurant els endollables..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1888,109 +1890,109 @@
 "Els endollables son necessaris: Els podeu gestionar utilitzant el menú "
 "\"Arranjaments-> Configura RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No s'han trobat endollables (vàlids)"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr "Fitxer de seqüència"
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Obre el fitxer de seqüència R"
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Obre l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Anomena i desa l'espai de treball"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Tanca totes les dades"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Close All"
 msgstr "Tanca-ho tot"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr "Allibera"
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostra els &resultats"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura el RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nou conjunt de dades buit i obre'l per editar-lo"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Obre un document ja existent"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Desa el document actual"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Desa el document actual com a..."
 
 # fr.po: Fermer tous les éditeurs de données ouverts
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Tanca tots els editors de dades oberts"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr "Ajuda sobre el R"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Cerca ajuda del R"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Mostra l'índex de l'ajuda R"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Mostra / alça la finestra per cercar l'ajuda de R"
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "S'està engegant el motor R"
 
 # En agraïment a Jordi Mallach i els altres de Lliurex. El seu live-cd m'és molt útil per fer les presentacions de les classes
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "S'està eixint..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -1998,89 +2000,84 @@
 "Esteu sortint del RKWard. Voleu desar l'espai de treball?\n"
 "RKWard seguirà obert si premeu Cancel·lar"
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Deso l'espai de treball?"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Introduïu el nom pel nou conjunt de dades"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Es nom que heu escollit ja s'està utilitzant o és incorrecte. S'ha "
 "reanomenat a %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom no vàlid"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "S'està obrint l'espai de treball..."
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tots els fitxers"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Obre el fitxer..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voleu desar l'espai de treball actual?"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Llest."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "El motor R està ocupat"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "El motor R està inactiu"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Obra el(s) fitxer(s) d'ordres"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espai de treball sense nom]"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola R"
 
 # fr.po: Interrompre l'exécution de la commande
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interromp l'execució de l'ordre"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Copia la selecció"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-#, fuzzy
-msgid "Clear Console"
-msgstr "Consola R"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Introduïu el nom de l'objecte: "
@@ -2168,9 +2165,8 @@
 msgstr "Sensible a majúscules"
 
 #: khelpdlg.cpp:83
-#, fuzzy
 msgid "Fuzzy matching"
-msgstr "Emparallament inexacta"
+msgstr "Emparellament inexacta"
 
 #: khelpdlg.cpp:87
 msgid "Find"

Modified: trunk/rkward/po/de.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/de.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/de.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-17 00:48+0100\n"
 "Last-Translator: SJR <stefan_roediger at gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <rkward-devel at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -391,7 +391,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Führe aktuelle Befehlszeile aus"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Funktions Bezug"
 
@@ -407,38 +407,38 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Standardanwendung öffnen?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Leeren"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Aktualisieren"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 msgid "Print Output"
 msgstr "Drucke Ausgabe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Speichere Ausgabe als HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr ""
 "Möchten Sie die Ausgabe wirklich leeren? Eine Wiederherstellung ist "
 "unmöglich sein."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Ausgabe leeren?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -448,11 +448,11 @@
 "<P>Die Ausgabe ist leer.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 msgid "Print Help"
 msgstr "Drucke Hilfe"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr "R Hilfe"
 
@@ -555,6 +555,24 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Workspacelayout wiederherstellen"
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Kommando Log"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Syntax Fehler.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
+"Kommandos.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -1144,10 +1162,6 @@
 msgstr ""
 "Maximale Anzahl von Absätzen/Zeile die im Command Log angezeigt werden sollen"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Kommando Log"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Einstellungen"
@@ -1176,7 +1190,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Immer beim Start ausführen"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Konfiguriere Pakete"
 
@@ -1454,7 +1468,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Fehler / Warnungen:"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Syntax Fehler"
 
@@ -1571,7 +1585,7 @@
 "von Neuem starten um zu überprüfen ob es mit anderen Einstellungen "
 "funktioniert."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1579,7 +1593,7 @@
 "Es gab ein Problem beim Start vom R Backend. Die folgenden Fehler traten "
 "auf:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1597,7 +1611,7 @@
 "nochmals und schauen Sie nochmals nach irgendwelchen Fehlern.Sie sollten "
 "RKWard nun beenden.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1610,7 +1624,7 @@
 "den den Speicherort der log-files (Einstellungen->Konfiguriere Einstellungen-"
 ">Logfiles) konfiguriert haben und starten Sie RKWard erneut.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
@@ -1620,21 +1634,21 @@
 "gehandhabt werden kann. Wahrscheinlich wird RKWard nicht richtig "
 "funktionieren. Bitte überprüfen Sie ihre Einstellungen.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Fehler beim Starten von R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1645,24 +1659,24 @@
 "durchzuführen. Es wird das Paket-Management-Tool geöffnet. Von dort können "
 "Sie versuchen das benötigte Paket zu finden und zu installieren."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Benötige Paket '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Benachrichtigung vom R Backend"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 #, fuzzy
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "Das R Backend benötigt Informationen"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Die R-Engine ist auf einen fatalen Fehler getroffen:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1677,15 +1691,15 @@
 "allerdings jegliche offene Befehls-Dateien, Ausgaben, oder Daten aus dem "
 "offenen Daten-Editoren sichern. Beenden Sie RKWard hiernach. Sorry!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R-Engine ist 'gestorben'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "Die R Engine wurde beendet mit dem Status:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1712,20 +1726,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "R StartUp"
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Unvollständige Aussage.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Syntax Fehler.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ein nicht spezifizierter Fehler trat auf während der Ausführung des "
-"Kommandos.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1773,7 +1773,8 @@
 msgstr "RKWard Logo, viele Vorschläge, Wortwahl"
 
 #: main.cpp:91
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+#, fuzzy
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Verschiedene Plug-Ins und Vorschläge"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1817,19 +1818,19 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Vorhandene Objekte in Ihrem Workspace "
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Schwebende Aufgaben"
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "meine.daten"
 
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Einstellung Plug-Ins ..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1837,107 +1838,107 @@
 "Plug-Ins werden benötigt: Sie können dies durch \"Einstellungen-"
 ">Konfiguriere RKWard\" bewerkstelligen.\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Keine (gültigen) Plug-Ins gefunden"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Datenset"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr "Skriptdatei"
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Öffne R-Skriptdatei..."
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Öffne Workspace"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Speichere Workspace"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Speichere Workspace als"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Schließe alle Daten"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Close All"
 msgstr "Schließe alles"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr "Ablösen"
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Zeige &Ausgabe"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Konfiguriere RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Erzeuge ein neues leeres Datenset und öffne es zur Bearbeitung"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Öffne ein vorhandenes Dokument"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Zuletzt geöffnet"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Speichere das gegenwärtige Dokument als..."
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Schließe alle offenen Dateneditoren"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Beende die Anwendung "
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr "Hilfe zu R"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Suche in R Hilfe"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Zeige den R-Hilfeindex"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Zeige / hebe Fenster zu Such R-Hilfe an"
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Starte die R Engine"
 
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Beende..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -1945,88 +1946,83 @@
 "Beende RKWard: Möchten Sie den Workspace speichern?\n"
 "Drücken Sie Abbrechen, falls Sie nicht Beenden möchten"
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Neues Datenset "
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Geben Sie einen Namen für das Datenset an"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Der Name den Sie angegeben haben wird bereits verwendet oder ist nicht "
 "zulässig. Umbenannt zu %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Unzulässiger Name"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Öffne Workspace..."
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Alle Dateien"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Öffne Datei..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Möchten Sie den aktuellen Workspace speichern?"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Fertig."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R Engine ist beschäftigt"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R Engine im Ruhezustand"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Öffne Befehls Dateie(n)"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Unbenannter Workspace]"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "R Konsole"
 
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Unterbreche laufendes Kommando"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Auswahl zu kopieren"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-#, fuzzy
-msgid "Clear Console"
-msgstr "R Konsole"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Objektname:"
@@ -2241,3 +2237,7 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "Your emails"
 msgstr "stefan_roediger at gmx.de"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear Console"
+#~ msgstr "R Konsole"

Modified: trunk/rkward/po/el.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/el.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/el.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-29 21:29+0200\n"
 "Last-Translator: Ilias Soumpasis <isoumpasis at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ελληνικά <el at li.org>\n"
@@ -166,7 +166,8 @@
 msgstr "Διαγραφή αυτής της σειράς (%1)"
 
 #: agents/rksaveagent.cpp:60
-msgid "No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
+msgid ""
+"No filename given. Your data was NOT saved. Do you still want to proceed?"
 msgstr ""
 "Δεν δόθηκε όνομα αρχείου. Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύτηκαν. Θέλετε να "
 "συνεχίσετε;"
@@ -309,7 +310,8 @@
 msgstr "Αφαίρεση αντικειμένου;"
 
 #: core/rkmodificationtracker.cpp:62
-msgid "Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the object '%1'? There's no way to get it back."
 msgstr ""
 "Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το αντικείμενο '%1'; Δεν θα υπάρχει τρόπος "
 "να το ανακτήσετε."
@@ -386,7 +388,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Εκτέλεση τρέχουσας γραμμής"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Αναφορά συνάρτησης"
 
@@ -402,37 +404,38 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Άνοιγμα με·την·προεπιλεγμένη·εφαρμογή;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Παράθυρο αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Εκκαθάριση"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Ανανέωση"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 msgid "Print Output"
 msgstr "Εκτύπωση αποτελεσμάτων"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Αποθήκευση αποτελεσμάτων ως ιστοσελίδα"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
-msgid "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
+msgid ""
+"Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr ""
 "Θέλετε σίγουρα να εκκαθαρίσετε το παράθυρο αποτελεσμάτων; Δεν θα είναι "
 "δυνατόν να το ανακτήσετε."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Εκκαθάριση παραθύρου αποτελεσμάτων;"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -442,11 +445,11 @@
 "<P>Το παράθυρο αποτελεσμάτων είναι άδειο</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 msgid "Print Help"
 msgstr "Εκτύπωση Βοήθειας"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr "Βοήθεια R"
 
@@ -548,6 +551,22 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Ανάκτηση διάτα\xCE\xBEης χώρου εργασίας"
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -562,9 +581,18 @@
 "devel at lists.sourceforge.net with details on your setup, so we can try to fix "
 "this in future versions of RKWard."
 msgstr ""
-"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στ\xCE\xBF R. Συνήθως το RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το ενσωματώσει. \n"
-"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές (\"προβολή\").\n"
-"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
+"Έχετε δημιουργήσει ένα νέο παράθυρο στης συσκευής Χ11 στο R. Συνήθως το "
+"RKWard προσπαθεί να εντοπίσει τέτοια παράθυρα, να τα ελέγξει και να "
+"προσθέσει μία γραμμή εργαλείων σε αυτά. Αυτή τη φορά όμως το RKWard απέτυχε "
+"να εντοπίσει ποιο παράθυρο δημιουργήθηκε και γιαυτό δεν μπορεί να το "
+"ενσωματώσει. \n"
+"Αν δημιουργήσατε εσείς αυτό το νέο παράθυρο σε διαφορετική οθόνη ή προβολή "
+"Χ11, αυτό είναι αναμενόμενο. Τότε θα σας ενδιέφερε να αλλάξετε τις επιλογές "
+"(\"προβολή\").\n"
+"Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο Χ11 στην ίδια οθόνη με αυτό το μήνυμα, τότε "
+"είναι πρόβλημα του RKWard. Σε αυτήν την περίπτωση στείλτε μας μήνυμα στο "
+"devel at lists.sourceforge.net με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις σας, ώστε να "
+"προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις μελλοντικές εκδόσεις του RKWard."
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid "Could not embed R X11 window"
@@ -584,7 +612,9 @@
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:229
 msgid "Copy contents of graphics device number %1 to output"
-msgstr "Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο αποτελεσμάτων"
+msgstr ""
+"Αντιγραφή περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο παράθυρο "
+"αποτελεσμάτων"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:235
 msgid "Print contents of graphics device number %1"
@@ -596,11 +626,13 @@
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:245
 msgid "Specify the R object name, you want to save the graph to"
-msgstr "Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου R με το οποίο θέλετε να σώσετε το γράφημα"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:256
 msgid "Save contents of graphics device number %1 to object '%2'"
-msgstr "Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση περιεχομένων της συσκευής γραφικών νούμερο %1 στο αντικείμενο '%2'"
 
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:265
 msgid "Duplicate graphics device number %1"
@@ -843,17 +875,25 @@
 "The workplace layout (i.e. which script-, data-, help-windows are open) may "
 "be saved (and loaded) per R workspace, or independent of the R workspace. "
 "Which do you prefer?"
-msgstr "Η διάταξη του χώρου εργασίας του RKWard (π.χ. εκεί όπου τα παράθυρα σεναρίων, δεδομένων, βοήθειας ανοίγουν) μπορεί να αποθηκευτούν (και να ανοιχτούν) για κάθε χώρο εργασίας του R ή ανεξάρτητα του χώρο εργασίας του R. Τι προτιμάτε;"
+msgstr ""
+"Η διάταξη του χώρου εργασίας του RKWard (π.χ. εκεί όπου τα παράθυρα "
+"σεναρίων, δεδομένων, βοήθειας ανοίγουν) μπορεί να αποθηκευτούν (και να "
+"ανοιχτούν) για κάθε χώρο εργασίας του R ή ανεξ\xCE\xACρτητα του χώρο εργασίας του "
+"R. Τι προτιμάτε;"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:74
 msgid "Save/restore with R workspace, when saving/loading R workspace"
-msgstr "Αποθήκευση/ανάκτηση μαζί με το χώρο εργασίας του R, όταν γίνεται αποθήκευση/ανάκτηση του χώρου εργασίας του R"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση/ανάκτηση μαζί με το χώρο εργασίας του R, όταν γίνεται αποθήκευση/"
+"ανάκτηση του χώρου εργασίας του R"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:75
 msgid ""
 "Save/restore independent of R workspace (save at end of RKWard session, "
 "restore at next start)"
-msgstr "Αποθήκευση/ανάκτηση ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας του R (αποθήκευση στο τέλος της συνεδρίας του RKWard, ανάκτηση στην επόμενη εκκίνηση του)"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση/ανάκτηση ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας του R (αποθήκευση στο "
+"τέλος της συνεδρίας του RKWard, ανάκτηση στην επόμενη εκκίνηση του)"
 
 #: settings/rksettingsmodulegeneral.cpp:76
 msgid "Do not save/restore workplace layout"
@@ -1026,7 +1066,8 @@
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:283
 msgid "R Library locations (where libraries get installed to, locally)"
-msgstr "Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
+msgstr ""
+"Τοποθεσίες βιβλιοθηκών R (εκεί όπου οι βιβλιοθήκες εγκαθιστώνται τοπικά)"
 
 #: settings/rksettingsmoduler.cpp:288
 msgid ""
@@ -1118,12 +1159,9 @@
 
 #: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:147
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
-msgstr "Μέγιστος αριθμός παραγράγων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
+msgstr ""
+"Μέγιστος αριθμός παραγράγων/γραμμών προβολής στο αρχείο καταγραφής εντολών"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Αρχείο καταγραφής εντολών"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Ρυθμίσεις"
@@ -1152,7 +1190,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Να γίνεται πάντα αυτό κατά την έναρξη"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Ρύθμιση πακέτων"
 
@@ -1377,7 +1415,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:128
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are one of '%1', only."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Επιτρεπόμενες τιμές είναι μόνο μία από '%1'."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:142
 msgid "Illegal attribute value. Only integer numbers are allowed."
@@ -1385,7 +1424,8 @@
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:158
 msgid "Illegal attribute value. Only real numbers are allowed."
-msgstr "Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
+msgstr ""
+"Μη επιτρεπόμενη τιμής ιδιότητας. Μόνο πραγματικοί αριθμοί επιτρέπονται."
 
 #: misc/xmlhelper.cpp:176
 msgid "Illegal attribute value. Allowed values are 'true' or 'false', only."
@@ -1398,7 +1438,8 @@
 msgstr "Ανάλυση XML '%1' "
 
 #: misc/rkprogresscontrol.cpp:202
-msgid "<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
+msgid ""
+"<b>There have been errors and / or warnings! See below for a transcript</b>"
 msgstr ""
 "<b>Υπήρξαν σφάλματα ή / και προειδοποιήσεις! Δείτε παρακάτω για μια "
 "περιγραφή</b>"
@@ -1427,7 +1468,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Σφάλματα / Προειδοποιήσεις "
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Σφάλμα σύνταξης"
 
@@ -1543,7 +1584,7 @@
 "σε bug σε κάποιο πρόσθετο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κλείσετε και να "
 "ξανανοίξετε το πρόσθετο για να δείτε εάν δουλεύει με διαφορετικές ρυθμίσεις."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1551,7 +1592,7 @@
 "Σφάλμα κατά την έναρξη της μηχανής υποστήριξης R. Τα ακόλουθα σφάλματα "
 "συνέβησαν:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1568,7 +1609,7 @@
 "εκτελείτε το 'make install'. Προσπαθήστε το 'make install' ξανά και ελέγξτε "
 "για τυχόν λάθη. Πρέπει να κλείσετε το RKWard τώρα.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1581,7 +1622,7 @@
 "των αρχείων καταγραφών (Ρυθμίσεις ->Ρύθμιση->Αρχεία Καταγραφών) και "
 "επανεκκινήσετε RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1590,21 +1631,24 @@
 "Πιθανόν το RKWard να μην λειτουργεί σωστά. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις "
 "σας. \n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Σφάλμα κατά την έναρξη του R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
-msgstr "Το αντικείμενο '%1' δεν μπορεί να ανοιχθεί για επεξεργασία. Είτε δεν υπάρχει ή το RKWard δεν υποστηρίζει την επεξεργασία αυτού του τύπου των αντικειμένων ακόμη."
+msgstr ""
+"Το αντικείμενο '%1' δεν μπορεί να ανοιχθεί για επεξεργασία. Είτε δεν υπάρχει "
+"ή το RKWard δεν υποστηρίζει την επεξεργασία αυτού του τύπου των αντικειμένων "
+"ακόμη."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr "Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία του'%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1616,23 +1660,23 @@
 "ανοίξει το εργαλείο διαχείρισης πακέτων, και εκεί μπορείτε να εντοπίσετε και "
 "να εγκαταστήσετε το πακέτο."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Απαιτείται το πακέτο '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Μήνυμα από το σύστημα υποστήριξης R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "Το σύστημα υποστήριξης R απαιτεί πληροφορίες "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Το σύστημα υποστήριξης R αντιμετώπισε ένα κρίσιμο σφάλμα:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1648,15 +1692,15 @@
 "τους ανοιχτούς επεξεργαστές δεδομένων. Κλείστε το RKWard μετά από αυτά. "
 "Συγγνώμη!"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
 msgstr "Το σύστημα υποστήριξης R έκλεισε"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "Το σύστημα υποστήριξης R έκλεισε με κατάσταση:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1684,18 +1728,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Εκκίνηση R"
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Μη ολοκληρωμένη δήλωση.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Σφάλμα σύνταξης.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr "Ένα απροσδιόριστο σφάλμα συνέβη κατά την εκτέλεση της εντολής.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1743,7 +1775,8 @@
 msgstr "Λογότυπο RKWard, πολλές προτάσεις, βοηθήστε στις λέξεις"
 
 #: main.cpp:91
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+#, fuzzy
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Διάφορα πρόσθετα και προτάσεις"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1787,19 +1820,19 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Υπάρχοντα αντικείμενα στο χώρο εργασίας σας"
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Εργασίες σε εκκρεμότητα"
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "my.data"
 
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Ρύθμιση προσθέτων..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1807,109 +1840,109 @@
 "Απαιτούνται πρόσθετα. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε μέσα από το \"Ρυθμίσεις-"
 ">Ρύθμιση RKWard \".\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Δεν βρέθηκαν (έγκυρα) πρόσθετα"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr "Αρχείου σεναρίου"
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου σεναρίου R"
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας ως"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Κλείσιμο όλων των δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Close All"
 msgstr "Κλείσιμο όλων"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr "Αποσύνδεση"
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Προβολή &Παραθύρου αποτελεσμάτων"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Ρύθμιση RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr ""
 "Δημιουργεί ένα καινούριο άδειο πακέτο δεδομένων και το ανοίγει για "
 "επεξεργασία"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Άνοιγμα ενός πρόσφατα χρησιμοποιημένου αρχείου"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως..."
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Κλείνει όλους τους ανοιχτούς επεξεργαστές δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Κλείνει την εφαρμογή"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr "Βοήθεια στο R"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Αναζήτηση β\xCE\xBFήθειας R"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Προβάλει το ευρετήριο βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Προβάλει/εμφανίζει το παράθυρο αναζήτησης βοήθειας του R"
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "Εκκίνηση της μηχανής R"
 
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Έξοδος..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
@@ -1917,89 +1950,85 @@
 "Τερματισμόςτου RKWard: Θέλετε να αποθηκεύσετε το χώρο εργασίας;\n"
 "Το RKWard θα παραμείνει ανοιχτό εάν πατήσετε Ακύρωση"
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Αποθήκευση χώρου εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
-"Παρακαλούμε υποβάλετε τις αναφορές σφαλμάτων ή τις επιθυμίες σας στο http://sourceforge.net/tracker/?"
-"group_id=50231&atid=459007 "
-"ή στείλτε μήνυμα στο rkward-devel at lists.sourceforge."
-"net"
+"Παρακαλούμε υποβάλετε τις αναφορές σφαλμάτων ή τις επιθυμίες σας στο http://"
+"sourceforge.net/tracker/?group_id=50231&atid=459007 ή στείλτε μήνυμα στο "
+"rkward-devel at lists.sourceforge.net"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Εισάγετε το όνομα για το νέο πακέτο δεδομένων"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
-msgstr "Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
+msgstr ""
+"Το όνομα που δώσατε ήδη υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο. Μετονομάστηκε σε %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Μη έγκυρο όνομα"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Άνοιγμα χώρου εργασίας"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Όλα τα αρχ\xCE\xB5ία"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Θέλετε να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας;"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Έτοιμο."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Μηχανή R απασχολημένη"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Μηχανή R αδρανής"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "άνοιγμα αρχείου εντολών"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Χώρος εργασίας χωρίς όνομα]"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "Τερματικό R"
 
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Διακοπή εντολής που εκτελείται"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Αντιγραφή επιλογής"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-msgid "Clear Console"
-msgstr "Εκκαθάριση τερματικού"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Όνομα αντικειμένου: "
@@ -2219,3 +2248,5 @@
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 "isoumpasis at gmail.con, isoumpasis at yahoo.gr"
 
+#~ msgid "Clear Console"
+#~ msgstr "Εκκαθάριση τερματικού"

Modified: trunk/rkward/po/es.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/es.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/es.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rkward_es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 18:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mvillarino <mvillarino at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: galician <trasno at ceu.fi.udc.es>\n"
@@ -400,7 +400,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Ejecutar esta línea"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Referencia de la &Función"
 
@@ -416,36 +416,36 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "¿Abrir con la aplicación predeterminada?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Salida"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Limpiar"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Refrescar"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimir Salida"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Guardar Salida como HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr "¿Desea realmente limpiar la salida? No será posible restaurarla."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr "¿Limpiar la salida?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -455,11 +455,11 @@
 "<P>La salida está vacia.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimir la Ayuda"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
@@ -562,6 +562,23 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Bitácora de Comandos"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Sentencia incompleta.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Error de Sintaxis.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -1141,10 +1158,6 @@
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
 msgstr "Número máximo de líneas/párrafos a mostrar en la Bitácora de Comandos"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Bitácora de Comandos"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Configuración"
@@ -1173,7 +1186,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Hacer siempre esto al arrancar"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configurar Paquetes"
 
@@ -1444,7 +1457,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Error al arrancar R"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Error de Sintaxis"
 
@@ -1568,7 +1581,7 @@
 "desee intentar cerrar y abrir el plugin para ver si trabaja con "
 "otrasconfiguraciones."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1576,7 +1589,7 @@
 "Ha ocurrido un problema al arrancar R. Han tenido lugar los siguietes "
 "errores:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1593,7 +1606,7 @@
 "ejecutar 'make install'.Por favor, realize esta operacion de nuevo y "
 "compruebe los errores.Deberia salir ahora de RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1606,7 +1619,7 @@
 "la localización de los archivos de registro (Configuración -> Configurar "
 "parámetros-> Archivos de registro) y reinicie RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1615,21 +1628,21 @@
 "RKWard. Posiblemente RKWard no funcione correctamente. Por favor, compruebe "
 "su configuración.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Error al arrancar R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1640,23 +1653,23 @@
 "actualmente no instalado. Se abrirá la herramienta de gestión de paquetes, y "
 "ahí podrá intentar localizar e instalar el paquete socilitado."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Requiere el paquete '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Mensage de R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "R solicita información"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "R ha encontrado un error fatal:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1670,15 +1683,15 @@
 "comandos abiertos, la salida, o copiar datos de los editores activos. Salga "
 "de RKWard despues de esto. Lo sentimos."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R se ha muerto"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "R se ha apagado con el estado:"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1704,19 +1717,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Sentencia incompleta.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Error de Sintaxis.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Ha ocurrido un error sin especificar durante la ejecución del comando.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1765,7 +1765,7 @@
 
 #: main.cpp:91
 #, fuzzy
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Varios comentarios y discusiones de apoyo"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1809,19 +1809,19 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objetos en su espácio de trabajo."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "mis.datos"
 
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Lanzando los plugins..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1829,109 +1829,109 @@
 "Se necesitan plugins: puede gestionarlos mediante \"Configuración-> "
 "Configurar RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "No se encontraron plugins (válidos)"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Abrir Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Guardar Espacio de Trabajo Como"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Cerrar todos los datos"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Close All"
 msgstr "Cerrar todo"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr "Separar"
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Show &Output"
 msgstr "Mostrar &Salida"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configurar RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nuevo conjunto de datos y lo abre para edición"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Abre un documento existente"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Abre archivos recientes"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Guarda el documento actual"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Guarda el documento actual como..."
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Cierra todos los editores de datos"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Cierra la aplicación"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 #, fuzzy
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Ayuda de R"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "iniciando R"
 
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Saliendo..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
@@ -1940,87 +1940,82 @@
 "Saliendo de RKWard: ¿Desea guardar el espácio de trabajo?\n"
 "Pulse Cancelar, si no desea salir"
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "¿Guardar espacio de trabajo?"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Dé un nombre al nuevo conjunto de datos"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "El nombre elegido está siendo utilizado o no es válido. Renombrado como: %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nombre no válido"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Abrendo espacio de trabajo..."
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Todos los archivos"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Abrir archivo..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "¿Quiere guardar el espacio de trabajo actual?"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Preparado."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "R está ocupado"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "R está a la espera"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Abrir archivo de comandos"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espacio de Trabajo Anónimo]"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "Consola de R"
 
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrumpir ejecución de comandos"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Copiar la selección"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-#, fuzzy
-msgid "Clear Console"
-msgstr "Consola de R"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Nombre de objeto: "
@@ -2234,6 +2229,10 @@
 "Your emails"
 msgstr "mvillarino at users.sourceforge.net"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear Console"
+#~ msgstr "Consola de R"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The R-backend has reported errors handling packages.\n"
 #~ "A transcript of the errors is shown below."

Modified: trunk/rkward/po/fr.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/fr.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/fr.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-11-18 16:13+0100\n"
 "Last-Translator: Jacolin Yves <yjacolin at free.fr>\n"
 "Language-Team: français <fr at li.org>\n"
@@ -404,7 +404,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Lancer la ligne courante"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "&Aide sur la fonction"
 
@@ -420,37 +420,37 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Ouvrir dans l'application par défaut ?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Sorties"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr "&Vider"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Rafraîchir"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 msgid "Print Output"
 msgstr "Imprimer les sorties"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr "Sauvegarder la sortie en HTML"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr ""
 "Voulez-vous vraiment vider les sorties ? Il sera impossible de les restaurer."
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr "Vider les sorties ?"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
@@ -460,11 +460,11 @@
 "<P>La sortie est vide.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 msgid "Print Help"
 msgstr "Imprimer l'aide"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr "Aide de R"
 
@@ -568,6 +568,23 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr "Restaurer l'espace de travail"
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Journal des commandes"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr "Commande incomplète.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr ""
+"Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -1158,10 +1175,6 @@
 "Nombre maximum de lignes / paragraphes à afficher dans le journal des "
 "commandes"
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Journal des commandes"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Configuration"
@@ -1190,7 +1203,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr "Toujours faire cela au démarrage"
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configuration des paquets"
 
@@ -1472,7 +1485,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Erreur lors du démarrage de R"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Erreur de syntaxe"
 
@@ -1593,7 +1606,7 @@
 "bien sûr vous pouvez essayer de fermer et redémarrer le greffon pour voir "
 "s'il fonctionne avec des paramètres différents."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1601,7 +1614,7 @@
 "Il y a eu un problème en démarrant R. Les erreurs suivantes se sont "
 "produites :\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1619,7 +1632,7 @@
 "à nouveau 'make install' et assurez-vous de l'absence d'erreur. Vous devriez "
 "maintenant quitter RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1632,7 +1645,7 @@
 "correctement configuré l'emplacement des fichiers de journaux (Paramètres -> "
 "Configuration des paramètres -> Journaux) et redémarrez RKWard.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1641,21 +1654,21 @@
 "produite. RKWard ne va probablement pas fonctionner correctement. Veuillez "
 "vérifier votre installation.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Erreur lors du démarrage de R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1666,23 +1679,23 @@
 "installé. L'outils de gestion des paquets va être ouvert, pour que vous "
 "puissiez installer le paquet manquant."
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Paquet requis : \"%1\""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr "Message du moteur R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 msgid "R backend requests information"
 msgstr "R a besoin d'informations"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr "Erreur fatale du moteur R :\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1697,15 +1710,15 @@
 "sorties ou copier des données d'éditeurs de données ouverts. Quittez RKWard "
 "après cela. Désolé !"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 msgid "R engine has died"
 msgstr "R s'est arrêté brutalement"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr "R s'est arrêté dans l'état : "
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1733,19 +1746,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr "Lancez R"
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr "Commande incomplète.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Erreur de syntaxe.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr ""
-"Une erreur inconnue s'est produite pendant l'exécution de la commande.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1793,7 +1793,7 @@
 
 #: main.cpp:91
 #, fuzzy
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Des commentaires utiles et des discussions"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1837,19 +1837,19 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Objets dans l'espace de travail."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr "Travaux en attente"
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "my.data"
 
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Paramétrage des greffons..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
 "\".\n"
@@ -1857,108 +1857,108 @@
 "Greffons nécessaires. Vous pouvez les configurer en utilisant le menu "
 "\"Configuration->Configuration de RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Aucun greffon (valable) trouvé"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Table de données"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr "Fichier script"
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Ouvrir un fichier..."
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Ouvrir un espace de travail"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail sous"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Fermer tous les éditeurs de données"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 msgid "Close All"
 msgstr "Fermer toutes les fenêtres"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr "Détacher"
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 msgid "Show &Output"
 msgstr "&Montrer les sorties"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configuration de RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crée une table vide et l'ouvre pour édition"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Ouvre un document existant"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Ouvre un fichier utilisé récemment"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Enregistre le document actuel"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Enregistre le document actuel sous..."
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Fermer tous les éditeurs de données ouverts"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Quitte l'application"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr "Aide sur R"
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Search R Help"
 msgstr "Recherche dans l'aide de R"
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr "Afficher l'index de l'aide sur R"
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr "Afficher/aggrandir la fenêtre de recherche de l'aide de R"
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "démarrage de R"
 
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Fermeture..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
@@ -1967,87 +1967,82 @@
 "Fermeture de RKWard. Voulez-vous sauvegarder l'espace de travail ?\n"
 "Choisissez Annuler si vous ne voulez pas quitter"
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Enregistrer l'espace de travail ?"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nouvelle table de données"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Entrer le nom de la nouvelle table"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr ""
 "Le nom que vous avez choisi est déjà utilisé ou est incorrect. Renommé en %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nom incorrect"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Ouverture de l'espace de travail..."
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tous les fichiers"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Ouvrir un fichier..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Voulez-vous enregistrer l'espace de travail courant ?"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Prêt."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Processus R occupé"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Processus R en attente"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Ouvrir un ou plusieurs fichiers de commandes"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "[Espace de travail sans nom]"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "Terminal R"
 
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompre l'exécution de la commande"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Copier la sélection"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-#, fuzzy
-msgid "Clear Console"
-msgstr "Terminal R"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Nom de l'objet : "
@@ -2271,3 +2266,7 @@
 "ecoch at users.sourceforge.net\n"
 "Frederic.Lehobey at free.fr\n"
 "yjacolin at free.fr"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear Console"
+#~ msgstr "Terminal R"

Modified: trunk/rkward/po/it.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/it.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/it.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 18:06+0200\n"
 "Last-Translator: Daniele Medri <daniele at medri.org>\n"
 "Language-Team: Italian <it at li.org>\n"
@@ -370,7 +370,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr "Esegui la linea corrente"
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr "Riferimento &funzioni"
 
@@ -385,37 +385,37 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Termina l'applicazione"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Risultato"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Aggiorna"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid "Print Output"
 msgstr "Risultato"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 #, fuzzy
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
@@ -425,12 +425,12 @@
 "<HTML><BODY><H1>Risultati di RKWard</H1><P>Nessun risultato.</P></BODY></"
 "HTML>"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 #, fuzzy
 msgid "Print Help"
 msgstr "&Stampa"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr ""
 
@@ -541,6 +541,22 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+msgid "Command log"
+msgstr "Storico comandi"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Errore di sintassi.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr "Un errore indefinito è apparso durante l'esecuzione del comando.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -1116,10 +1132,6 @@
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
 msgstr ""
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-msgid "Command log"
-msgstr "Storico comandi"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 msgid "Settings"
 msgstr "Impostazioni"
@@ -1148,7 +1160,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 msgid "Configure Packages"
 msgstr "Configura pacchetti"
 
@@ -1406,7 +1418,7 @@
 msgid "Errors / Warnings:"
 msgstr "Errore durante l'avvio di R"
 
-#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:415
+#: misc/rkerrordialog.cpp:117 rkconsole.cpp:417
 #, fuzzy
 msgid "Syntax error"
 msgstr "Errore di sintassi.\n"
@@ -1517,7 +1529,7 @@
 "it works with different settings."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:175
+#: rbackend/rinterface.cpp:176
 msgid ""
 "There was a problem starting the R backend. The following error(s) "
 "occurred:\n"
@@ -1525,7 +1537,7 @@
 "C'è stato un problema durante l'avvio del backend di R. Sono successi i "
 "seguenti errori:\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:177
+#: rbackend/rinterface.cpp:178
 msgid ""
 "\t- The 'rkward' R-library could not be loaded. This library is needed for "
 "communication between R and RKWard and many things will not work properly if "
@@ -1535,7 +1547,7 @@
 "again and check for any errors. You should quit RKWard now.\n"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:180
+#: rbackend/rinterface.cpp:181
 msgid ""
 "\t-There was a problem opening the files needed for communication with R. "
 "Most likely this is due to an incorrect setting for the location of these "
@@ -1543,7 +1555,7 @@
 "files (Settings->Configure Settings->Logfiles) and restart RKWard.\n"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:183
+#: rbackend/rinterface.cpp:184
 msgid ""
 "\t-An unspecified error occured that is not yet handled by RKWard. Likely "
 "RKWard will not function properly. Please check your setup.\n"
@@ -1552,21 +1564,21 @@
 "RKWard non funzionerà propriamente. Per piacere controlla le tue "
 "impostazioni.\n"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:185
+#: rbackend/rinterface.cpp:186
 msgid "Error starting R"
 msgstr "Errore durante l'avvio di R"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid ""
 "The object '%1', could not be opened for editing. Either it does not exist, "
 "or RKWard does not support editing this type of object, yet."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:317
+#: rbackend/rinterface.cpp:318
 msgid "Cannot edit '%1'"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid ""
 "The R-backend has indicated that in order to carry out the current task it "
 "needs the package '%1', which is not currently installed. We'll open the "
@@ -1574,23 +1586,23 @@
 "needed package."
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:324
+#: rbackend/rinterface.cpp:325
 msgid "Require package '%1'"
 msgstr "Richiede il pacchetto '%1'"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:364
+#: rbackend/rinterface.cpp:365
 msgid "Message from the R backend"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:368
+#: rbackend/rinterface.cpp:369
 msgid "R backend requests information"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:396
+#: rbackend/rinterface.cpp:397
 msgid "The R engine has encountered a fatal error:\n"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:397
+#: rbackend/rinterface.cpp:398
 msgid ""
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
 "functions that rely on the R backend. I.e. you can do hardly anything at "
@@ -1599,16 +1611,16 @@
 "RKWard after that. Sorry!"
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:398 rbackend/rinterface.cpp:403
+#: rbackend/rinterface.cpp:399 rbackend/rinterface.cpp:404
 #, fuzzy
 msgid "R engine has died"
 msgstr "Motore R in attesa"
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:401
+#: rbackend/rinterface.cpp:402
 msgid "The R engine has shut down with status: "
 msgstr ""
 
-#: rbackend/rinterface.cpp:402
+#: rbackend/rinterface.cpp:403
 msgid ""
 "\n"
 "It will be shut down immediately. This means, you can not use any more "
@@ -1625,18 +1637,6 @@
 msgid "R Startup"
 msgstr ""
 
-#: rkwatch.cpp:153
-msgid "Incomplete statement.\n"
-msgstr ""
-
-#: rkwatch.cpp:155
-msgid "Syntax error.\n"
-msgstr "Errore di sintassi.\n"
-
-#: rkwatch.cpp:157
-msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
-msgstr "Un errore indefinito è apparso durante l'esecuzione del comando.\n"
-
 #: main.cpp:70 main.cpp:82
 msgid "RKWard"
 msgstr "RKWard"
@@ -1686,7 +1686,7 @@
 
 #: main.cpp:91
 #, fuzzy
-msgid "Several plugins, and suggestions"
+msgid "Many plugins, suggestions, marketing"
 msgstr "Numerosi commenti utili e discussioni"
 
 #: main.cpp:92
@@ -1723,19 +1723,19 @@
 msgid "Existing objects in your workspace."
 msgstr "Oggetti nell'area di lavoro."
 
-#: rkward.cpp:188
+#: rkward.cpp:189
 msgid "Pending Jobs"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:214
+#: rkward.cpp:217
 msgid "my.data"
 msgstr "mio.dataset"
 
-#: rkward.cpp:230
+#: rkward.cpp:233
 msgid "Setting up plugins..."
 msgstr "Impostazione dei plugin..."
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Plugins are needed: you may manage these through \"Settings->Configure RKWard"
@@ -1744,200 +1744,195 @@
 "I plugin sono necessari: puoi configurarli tramite \"Impostazioni->Configura "
 "RKWard\".\n"
 
-#: rkward.cpp:242
+#: rkward.cpp:245
 #, fuzzy
 msgid "No (valid) plugins found"
 msgstr "Nessun plugin trovato"
 
-#: rkward.cpp:281
+#: rkward.cpp:284
 msgid "Dataset"
 msgstr "Dataset"
 
-#: rkward.cpp:284
+#: rkward.cpp:287
 msgid "Script File"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:288
+#: rkward.cpp:291
 #, fuzzy
 msgid "Open R Script File"
 msgstr "Apri file..."
 
-#: rkward.cpp:292
+#: rkward.cpp:295
 msgid "Open Workspace"
 msgstr "Apri area di lavoro"
 
-#: rkward.cpp:295
+#: rkward.cpp:298
 msgid "Save Workspace"
 msgstr "Salva area di lavoro"
 
-#: rkward.cpp:297
+#: rkward.cpp:300
 msgid "Save Workspace As"
 msgstr "Salva area di lavoro con nome"
 
-#: rkward.cpp:305
+#: rkward.cpp:308
 #, fuzzy
 msgid "Close All Data"
 msgstr "Chiudi tutti gli editor"
 
-#: rkward.cpp:307
+#: rkward.cpp:310
 #, fuzzy
 msgid "Close All"
 msgstr "Chiudi tutti gli editor"
 
-#: rkward.cpp:308
+#: rkward.cpp:311
 msgid "Detach"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:309
+#: rkward.cpp:312
 #, fuzzy
 msgid "Show &Output"
 msgstr "&Risultato"
 
-#: rkward.cpp:310
+#: rkward.cpp:313
 msgid "Configure RKWard"
 msgstr "Configura RKWard"
 
-#: rkward.cpp:314
+#: rkward.cpp:317
 msgid "Creates new empty dataset and opens it for editing"
 msgstr "Crea un nuovo data.frame vuoto e lo apre per la modifica"
 
-#: rkward.cpp:315
+#: rkward.cpp:318
 msgid "Opens an existing document"
 msgstr "Apre un documento esistente"
 
-#: rkward.cpp:316
+#: rkward.cpp:319
 msgid "Opens a recently used file"
 msgstr "Apre un file utilizzato recentemente"
 
-#: rkward.cpp:317
+#: rkward.cpp:320
 msgid "Saves the actual document"
 msgstr "Salva il documento corrente"
 
-#: rkward.cpp:318
+#: rkward.cpp:321
 msgid "Saves the actual document as..."
 msgstr "Salva il documento corrente con nome..."
 
-#: rkward.cpp:319
+#: rkward.cpp:322
 msgid "Closes all open data editors"
 msgstr "Chiude tutti gli editor dei dati"
 
-#: rkward.cpp:320
+#: rkward.cpp:323
 msgid "Quits the application"
 msgstr "Termina l'applicazione"
 
-#: rkward.cpp:326
+#: rkward.cpp:329
 msgid "Help on R"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:327
+#: rkward.cpp:330
 msgid "Search R Help"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:334
+#: rkward.cpp:337
 msgid "Shows the R help index"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:335
+#: rkward.cpp:338
 msgid "Shows/raises the R Help Search window"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:366
+#: rkward.cpp:369
 msgid "starting R engine"
 msgstr "avvio in corso del motore R"
 
-#: rkward.cpp:482
+#: rkward.cpp:485
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Uscita..."
 
-#: rkward.cpp:490
+#: rkward.cpp:493
 msgid ""
 "Quitting RKWard: Do you want to save the workspace?\n"
 "RKWard will remain open if you press Cancel"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:490 rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:493 rkward.cpp:591
 msgid "Save Workspace?"
 msgstr "Salva area di lavoro?"
 
-#: rkward.cpp:531
+#: rkward.cpp:534
 msgid ""
 "Please submit your bug reports or wishes at http://sourceforge.net/tracker/?"
 "group_id=50231&atid=459007 or send email to rkward-devel at lists.sourceforge."
 "net"
 msgstr ""
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "New dataset"
 msgstr "Nuovo dataset"
 
-#: rkward.cpp:553
+#: rkward.cpp:556
 msgid "Enter name for the new dataset"
 msgstr "Inserisci il nome per il nuovo dataset"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "The name you specified was already in use or not valid. Renamed to %1"
 msgstr "Il nome indicato era già utilizzato o non è valido. Rinominato in %1"
 
-#: rkward.cpp:557 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
+#: rkward.cpp:560 robjectbrowser.cpp:113 robjectbrowser.cpp:147
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Nome non valido"
 
-#: rkward.cpp:569
+#: rkward.cpp:572
 msgid "Opening workspace..."
 msgstr "Apertura dell'area di lavoro..."
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "*|All files"
 msgstr "*|Tutti i file"
 
-#: rkward.cpp:572
+#: rkward.cpp:575
 msgid "Open File..."
 msgstr "Apri file..."
 
-#: rkward.cpp:588
+#: rkward.cpp:591
 msgid "Do you want to save the current workspace?"
 msgstr "Desideri salvare l'attuale area di lavoro?"
 
-#: rkward.cpp:630
+#: rkward.cpp:633
 msgid "Ready."
 msgstr "Pronto."
 
-#: rkward.cpp:663
+#: rkward.cpp:666
 msgid "R engine busy"
 msgstr "Motore R occupato"
 
-#: rkward.cpp:666
+#: rkward.cpp:669
 msgid "R engine idle"
 msgstr "Motore R in attesa"
 
-#: rkward.cpp:691
+#: rkward.cpp:694
 #, fuzzy
 msgid "Open command file(s)"
 msgstr "Apri file file di comandi"
 
-#: rkward.cpp:726
+#: rkward.cpp:729
 #, fuzzy
 msgid "[Unnamed Workspace]"
 msgstr "Salva area di lavoro"
 
-#: rkconsole.cpp:123
+#: rkconsole.cpp:125
 msgid "R Console"
 msgstr "Console"
 
-#: rkconsole.cpp:584
+#: rkconsole.cpp:590
 msgid "Interrupt running command"
 msgstr "Interrompi comando in esecuzione"
 
-#: rkconsole.cpp:590
+#: rkconsole.cpp:596
 #, fuzzy
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Esegui selezione"
 
-#: rkconsole.cpp:591
-#, fuzzy
-msgid "Clear Console"
-msgstr "Console"
-
 #: robjectviewer.cpp:43
 msgid "Object name: "
 msgstr "Nome oggetto: "
@@ -2152,6 +2147,10 @@
 msgstr "daniele at medri.org"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Clear Console"
+#~ msgstr "Console"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "The R-backend has reported errors handling packages.\n"
 #~ "A transcript of the errors is shown below."

Modified: trunk/rkward/po/pl.po
===================================================================
--- trunk/rkward/po/pl.po	2006-11-30 16:20:30 UTC (rev 974)
+++ trunk/rkward/po/pl.po	2006-12-01 10:21:29 UTC (rev 975)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-01 11:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Andrzej Pruszynski\n"
 "Language-Team: LANG <LL at li.org>\n"
@@ -377,7 +377,7 @@
 msgid "Run current line"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:583
+#: windows/rkcommandeditorwindowpart.cpp:58 rkconsole.cpp:589
 msgid "&Function reference"
 msgstr ""
 
@@ -392,49 +392,49 @@
 msgid "Open in default application?"
 msgstr "Zamyka aplikację"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:190 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:191 settings/rksettingsmoduleoutput.cpp:65
 msgid "Output"
 msgstr "Wyniki"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:192
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
 msgid "&Flush"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:193
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:194
 msgid "&Refresh"
 msgstr "Odœwież Log"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:195
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid "Print Output"
 msgstr "Wy&druk wyników"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:199
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:200
 msgid "Save Output as HTML"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid ""
 "Do you really want to flush the ouput? It won't be possible to restore it."
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:275
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:292
 msgid "Flush output?"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:291
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:308
 msgid ""
 "<HTML><BODY><H1>RKWard output</H1>\n"
 "<P>The output is empty.</P>\n"
 "</BODY></HTML>"
 msgstr ""
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:309
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:326
 #, fuzzy
 msgid "Print Help"
 msgstr "&Drukuj log"
 
-#: windows/rkhtmlwindow.cpp:319
+#: windows/rkhtmlwindow.cpp:336
 msgid "R Help"
 msgstr ""
 
@@ -547,6 +547,23 @@
 msgid "Restore Workplace layout"
 msgstr ""
 
+#: windows/rkcommandlog.cpp:67 settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277
+#, fuzzy
+msgid "Command log"
+msgstr "Nowy plik poleceń"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:172
+msgid "Incomplete statement.\n"
+msgstr ""
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:174
+msgid "Syntax error.\n"
+msgstr "Błąd syntaktyczny.\n"
+
+#: windows/rkcommandlog.cpp:176
+msgid "An unspecified error occured while running the command.\n"
+msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas wykonywania polecenia.\n"
+
 #: windows/rkwindowcatcher.cpp:61
 msgid ""
 "You have created a new X11 device window in R. Usually, RKWard tries to "
@@ -1119,11 +1136,6 @@
 msgid "Maximum number of paragraphs/lines to display in the Command Log"
 msgstr ""
 
-#: settings/rksettingsmodulewatch.cpp:277 rkwatch.cpp:50
-#, fuzzy
-msgid "Command log"
-msgstr "Nowy plik poleceń"
-
 #: settings/rksettings.cpp:61
 #, fuzzy
 msgid "Settings"
@@ -1156,7 +1168,7 @@
 msgid "Always do this on startup"
 msgstr ""
 
-#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:300
+#: dialogs/rkloadlibsdialog.cpp:50 rkward.cpp:303
 #, fuzzy
 msgid "Configure Packages"

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the rkward-tracker mailing list