[Kst] branches/work/kst/portto4/kst/src/libkst

Adam Treat treat at kde.org
Fri Feb 16 20:19:17 CET 2007


SVN commit 634276 by treat:

* Use KToolInvocation and changes for i18n calls


 M +8 -7   kstdebug.cpp 


--- branches/work/kst/portto4/kst/src/libkst/kstdebug.cpp #634275:634276
@@ -21,6 +21,7 @@
 #include "logevents.h"
 
 #include <kapplication.h>
+#include <ktoolinvocation.h>
 #include "ksdebug.h"
 #include <kglobal.h>
 #include <klocale.h>
@@ -119,15 +120,15 @@
 QString KstDebug::label(LogLevel level) const {
  switch (level) {
   case Notice:
-   return i18n("log level notice", "Notice");
+   return i18nc("log level notice", "Notice");
   case Warning:
-   return i18n("log level warning", "Warning");
+   return i18nc("log level warning", "Warning");
   case Error:
-   return i18n("log level error", "Error");
+   return i18nc("log level error", "Error");
   case Debug:
-   return i18n("log level debug", "Debug");
+   return i18nc("log level debug", "Debug");
   default:
-   return i18n("log level other", "Other");
+   return i18nc("log level other", "Other");
  }  
 }
 
@@ -137,7 +138,7 @@
  QString body = i18n("Kst version %1\n\n\nKst log:\n").arg(KSTVERSION);
 
  for (unsigned i = 0; i < _messages.count(); i++ ) {
-  body += i18n("date leveltext: message", "%1 %2: %3\n").arg(KGlobal::locale()->formatDateTime(_messages[i].date)).arg(label(_messages[i].level)).arg(_messages[i].msg);
+  body += i18nc("date leveltext: message", "%1 %2: %3\n").arg(KGlobal::locale()->formatDateTime(_messages[i].date)).arg(label(_messages[i].level)).arg(_messages[i].msg);
  }
 
  body += i18n("\n\nData-source plugins:");
@@ -159,7 +160,7 @@
 
 
 void KstDebug::sendEmail() {
- kapp->invokeMailer(QString::null, QString::null, QString::null, i18n("Kst Debugging Information"), text());
+ KToolInvocation::invokeMailer(QString::null, QString::null, QString::null, i18n("Kst Debugging Information"), text());
 }
 
 


More information about the Kst mailing list