[Kst] branches/work/kst/portto4/kst/src/libkst

Adam Treat treat at kde.org
Fri Feb 16 00:02:34 CET 2007


SVN commit 633979 by treat:

* QThread::currentThread -> QThread::currentThreadId


 M +11 -11  rwlock.cpp 


--- branches/work/kst/portto4/kst/src/libkst/rwlock.cpp #633978:633979
@@ -39,16 +39,16 @@
  QMutexLocker lock(&_mutex);
  
 #ifdef LOCKTRACE
- kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::readLock() by tid=" << (int)QThread::currentThread() << endl;
+ kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::readLock() by tid=" << (int)QThread::currentThreadId() << endl;
 // kstdDebug() << kstdBacktrace(6) << endl;
 #endif
 
- Qt::HANDLE me = QThread::currentThread();
+ Qt::HANDLE me = QThread::currentThreadId();
 
  if (_writeCount > 0 && _writeLocker == me) {
   // thread already has a write lock
 #ifdef LOCKTRACE
-  kstdDebug() << "Thread " << (int)QThread::currentThread() << " has a write lock on KstRWLock " << (void*)this << ", getting a read lock" << endl;
+  kstdDebug() << "Thread " << (int)QThread::currentThreadId() << " has a write lock on KstRWLock " << (void*)this << ", getting a read lock" << endl;
 #endif
  } else {
   QMap<Qt::HANDLE, int>::Iterator it = _readLockers.find(me);
@@ -80,17 +80,17 @@
  QMutexLocker lock(&_mutex);
 
 #ifdef LOCKTRACE
- kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::writeLock() by tid=" << (int)QThread::currentThread() << endl;
+ kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::writeLock() by tid=" << (int)QThread::currentThreadId() << endl;
 // kstdDebug() << kstdBacktrace(6) << endl;
 #endif
 
- Qt::HANDLE me = QThread::currentThread();
+ Qt::HANDLE me = QThread::currentThreadId();
 
  if (_readCount > 0) {
   QMap<Qt::HANDLE, int>::Iterator it = _readLockers.find(me);
   if (it != _readLockers.end() && it.value() > 0) {
    // cannot acquire a write lock if I already have a read lock -- ERROR
-   kstdFatal() << "Thread " << (int)QThread::currentThread() << " tried to write lock KstRWLock " << (void*)this << " while holding a read lock" << endl;
+   kstdFatal() << "Thread " << (int)QThread::currentThreadId() << " tried to write lock KstRWLock " << (void*)this << " while holding a read lock" << endl;
    return;
   }
  }
@@ -117,21 +117,21 @@
  QMutexLocker lock(&_mutex);
 
 #ifdef LOCKTRACE
- kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::unlock() by tid=" << (int)QThread::currentThread() << endl;
+ kstdDebug() << (void*)this << " KstRWLock::unlock() by tid=" << (int)QThread::currentThreadId() << endl;
 #endif
 
- Qt::HANDLE me = QThread::currentThread();
+ Qt::HANDLE me = QThread::currentThreadId();
 
  if (_readCount > 0) {
   QMap<Qt::HANDLE, int>::Iterator it = _readLockers.find(me);
   if (it == _readLockers.end()) {
    // read locked but not by me -- ERROR
-   kstdFatal() << "Thread " << (int)QThread::currentThread() << " tried to unlock KstRWLock " << (void*)this << " (read locked) without holding the lock" << endl;
+   kstdFatal() << "Thread " << (int)QThread::currentThreadId() << " tried to unlock KstRWLock " << (void*)this << " (read locked) without holding the lock" << endl;
    return;
   } else {
    --_readCount;
    if (it.value() == 1) {
-    _readLockers.remove(it);
+    _readLockers.remove(it.key());
    } else {
     --(it.value());
    }
@@ -190,7 +190,7 @@
 #ifndef ONE_LOCK_TO_RULE_THEM_ALL
  QMutexLocker lock(&_mutex);
 
- Qt::HANDLE me = QThread::currentThread();
+ Qt::HANDLE me = QThread::currentThreadId();
 
  if (_writeCount > 0 && _writeLocker == me) {
   return WRITELOCKED;


More information about the Kst mailing list