[Kst] kdeextragear-2/kst/kst

Andrew Walker arwalker at sumusltd.com
Tue Apr 13 20:43:49 CEST 2004


CVS commit by arwalker: 

Added ability to later limit the number of log messages retained.


 M +21 -2   kstdebug.cpp  1.8
 M +6 -3   kstdebug.h  1.8


--- kdeextragear-2/kst/kst/kstdebug.cpp #1.7:1.8
@@ -23,4 +23,5 @@
 #include <klocale.h>
 #include <qdatetime.h>
+#include <qvaluelist.h>
 
 KStaticDeleter<KstDebug> sd;
@@ -35,4 +36,6 @@ KstDebug *KstDebug::self() {
 
 KstDebug::KstDebug() {
+ _bApplyLimit = false;
+ _iLimit   = 10000;
 }
 
@@ -55,4 +57,16 @@ void KstDebug::log(const QString& msg, L
  
  _messages.append( message );
+ if( _bApplyLimit ) {
+  if( (int)_messages.size( ) > _iLimit ) {
+   QValueListIterator<LogMessage> first;
+   QValueListIterator<LogMessage> last;
+   
+   first = _messages.begin( );
+   last = first;
+   last += _messages.size( ) - _iLimit; 
+   
+   _messages.erase( first, last );
+  }
+ }
  
  emit logAdded( );
@@ -107,4 +121,9 @@ void KstDebug::getText(QString& body) {
 }
 
+void KstDebug::setLimit( bool bApplyLimit, int iLimit ) {
+ _bApplyLimit = bApplyLimit;
+ _iLimit   = iLimit;
+}
+
 void KstDebug::sendEmail() {
  QString            body;

--- kdeextragear-2/kst/kst/kstdebug.h #1.7:1.8
@@ -42,11 +42,12 @@ class KstDebug : public QObject {
   void clear();
   void log(const QString& msg, LogLevel level = Notice);
+  void setLimit( bool bApplyLimit, int iLimit );  
+  void getText(QString& body);
+  void sendEmail();
+  
   QValueList<LogMessage>* messages( ) { return &_messages; }
   QStringList dataSourcePlugins() const;
   QString getLabel(LogLevel level) const;
 
-  void getText(QString& body);
-  void sendEmail();
-
  signals: 
   void logAdded();
@@ -58,4 +59,6 @@ class KstDebug : public QObject {
   static KstDebug *_self;
   QValueList<LogMessage> _messages;
+  bool _bApplyLimit;
+  int     _iLimit;
 };
 

More information about the Kst mailing list