What "Krita" stands for?

Grzegorz Borowiak kimageshop@mail.kde.org
Thu, 28 Nov 2002 13:37:32 +0100 (CET)


Thx.

                     _____________
Grzes         \_______________________|_______________________/
grzes@gnu.univ.gda.pl             (_)
http://gnu.univ.gda.pl/~grzes/
'Ludzie dziela sie na trzy grupy: tych, co umieja liczyc i tych, co nie umieja.'
GCS/M/S/O d- s++:- C UL++++ P+++ L++++$ E- W++ N+ w-- Y++ t--- X-- R- !tv b D+ e+++ r--

<annoy echelon> fbi militia bomb action president mossad delta force
militia action anthrax operation fbi codes top secret </annoy echelon>