[kontact] [Bug 363764] Kontact crash down on tasks page

Daniel Vrátil via KDE Bugzilla bugzilla_noreply at kde.org
Sat Jun 4 11:47:19 BST 2016


https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=363764

Daniel Vrátil <dvratil at kde.org> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
         CC|              |dvratil at kde.org
     Resolution|---             |UNMAINTAINED
       Status|UNCONFIRMED         |RESOLVED

--- Comment #1 from Daniel Vrátil <dvratil at kde.org> ---
(příště prosím anglicky, klidně stačí přes Google Translate. Ne všichni
vývojáři kteří čtou bugy umí česky :-)

Díky za report, bohužel v tomhle nevidím nic, co by nějak přímo souviselo s
kódem v KMailu. Může to být chyba v Qt4 nebo KDE4, kterou už neopravíme,
protože to jsou nepodporované verze. Ta chyba vypadá, že je kvůli ikonce KMailu
v systray, ale v Plasmě 5 už je systray implementovaný jinak, takže tenhle pád
tam nastat nemůže. 

//

Unfortunately nothing seemingly related to KMail code, could be something in
Qt4/KDE4 code that's not gonna be fixed as both are no longer maintained.

QETWidget was used for XEmbed widgets, which is how systray was implemented in
KDE4 - I suspect that something went wrong there and caused us to crash due to
our systray icon. We don't use that mechanism at all in Plasma 5, so I guess
there's no point investigating further.

-- 
You are receiving this mail because:
You are the assignee for the bug.


More information about the Kdepim-bugs mailing list