[kde-linux] How to adjust "Log out" screen.

Jusa Ojanperä jusa.ojanpera at kolumbus.fi
Mon Sep 11 16:12:52 UTC 2006


Krivenok Dmitry kirjoitti viestissään (lähetysaika maanantai 11 syyskuu 2006 
18:29):
> On Mon, 11 Sep 2006 19:13:27 +0400,  wrote:
> > Krivenok Dmitry kirjoitti viestissään (lähetysaika maanantai 11 syyskuu
> > 2006
> >
> > 16:55):
> >> Hello All!
> >>
> >> How to hide "Shutdown" and "Restart" buttons on KDE Log Out screen.
> >> Are there any configuration options?
> >>
> >> Thanks!
> >
> > kcontrol -> kde components -> session management
>
> Yes, it works fine!
> Option is "Offer shutdown options".
>
> What configuration file contains this option?
>
> > 	-Jusa-

$HOME/.kde/share/config/ksmserverrc
and here is what I have in there among other settings:

[General]
confirmLogout=true
excludeApps=
loginMode=restorePreviousLogout
offerShutdown=false
screenCount=1
shutdownType=0

Only logout option is showed in the logout dialog.

	-Jusa-

-- 

Kalevala, ensimmäinen runo, kolmas säe

Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien lomahan,
lauloaksemme hyviä, parahia pannaksemme,
kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien,
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa:
noita saamia sanoja, virsiä virittämiä
vyöltä vanhan Väinämöisen, alta ahjon Ilmarisen,
päästä kalvan Kaukomielen, Joukahaisen jousen tiestä,
Pohjan peltojen periltä, Kalevalan kankahilta.
More information about the kde-linux mailing list